Autorytet nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Autorytet nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 118 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Aksjologiczne podłoże autorytetu nauczyciela = The axiological undertow of authority of a teacher / Mirosław Koralewski // W : Motywacja do nauki a skuteczność i efektywność kształcenia / redakcja naukowa Zbigniew Ruszaj, Wojciech Błażejewski. – Jarosław : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza, 2014. – S. 117-109

2. Autorytet : czy potrzebny w procesie edukacji? / praca zbiorowa pod red. Andrzeja Olubińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne “AKAPIT”, 2012. – 300 s. ; 24 cm.

3. Autorytet nauczyciela / Joanna Łukasiewicz-Wieleba // W : Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. – Kraków : Warszawa : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – S. 119-141

4. Autorytet nauczyciela – czy jeszcze istnieje? / Katarzyna Pawlikowska-Łagód // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 101-113

5. Autorytet nauczyciela czyli Jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 444 strony : ilustracje ; 21 cm.

6. Autorytet nauczyciela dzieci agresywnych z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Jaworek // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 89-100

7. Autorytet nauczyciela jednym z podstawowych źródeł powodzenia edukacji szkolnej / Dominika Pawlik // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 169-180

8. Autorytet nauczyciela religii / Teresa Bogumiła Krzywkowska // W : Autorytet : mieć czy być? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 343-354

9. Autorytet nauczyciela w edukacji wczesnoszkolnej / Marta Pietrycha // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 181-198

10. Autorytet nauczyciela w percepcji młodzieży / Paulina Duda. – Bibliogr. // W : Wyzwania szkolnej codzienności = The Challenges of School Everyday Life / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – S. 67-98
M 215644 (Opole)

11. Autorytet nauczyciela w przestrzeni współczesnej edukacji / Anna Bęczkowska, Agnieszka Kańczukowska-Stadnik // W : Nauki społeczne i humanistyczne wobec wyzwań XXI wieku : praca zbiorowa / pod redakcją Klaudii Pujer. – Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe, 2017. – S. 53-62

12. Autorytet nauczyciela z perspektywy uczniów wczesnoszkolnych i młodzieży gimnazjalnej / Iwona Możdżonek // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 313-327

13. Autorytet pedagoga i autonomia wychowanka / Stanisław Gałkowski // W : Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych / red. nauk. Sławomir Sztobryn, Krzysztof Kamiński, Marcin Wasilewski. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej “Chowanna”, 2015. – S. 175-190

14. Autorytet rodzicielski i nauczycielski w kształtowaniu osobowości dzieci / Patrycja Kaszubska // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 115-126

15. Autorytet w wychowaniu : poszukiwanie, budowanie (zaburzanie), wspieranie / redakcja naukowa Małgorzata Przybysz-Zaremba, Waldemar Ziarek. – Olsztyn ; Ługwałd : Wydawnictwo Prospekt PR, 2018. – 426 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.

16. Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – 695 s. ; 25 cm.

17. Autorytet wychowawcy i nauczyciela / Włodzimierz S. Gałązka // W : Dydaktyka zawodowa : dylematy i wyzwania : monografia naukowa / pod red. Romana Stawickiego ; Centrum Szkolenia Policji. – Legionowo : Centrum Szkolenia Policji, 2015. – S. 9-19

18. Autorytet wychowawcy w czasie “wielkiej zmiany” / Joanna Dworakowska // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 63-74

19. Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela / Lucyna Bojarska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. – 279 s. ; 21 cm.

20. Blaski i cienie autorytetu pedagoga : pamiętniki nauczycieli / redakcja Maria Kuzin, Wojciech Walat. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski ; Sanok : Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, 2020. – 297 stron : faksymilia, fotografie, portret ; 24 cm.

21. Co wynika z braku autorytetu nauczyciela..? / Lidia Pawelec // W : Uniwersalizm w edukacji społeczeństwa globalnego : monografia wieloautorska / redakcja naukowa Anna Klim-Klimaszewsk. – Siedlce : iWN IKRiBL, 2020. – S. 167-179

22. Czy dyrektor szkoły powinien “mieć” czy “być” autorytetem? / Joanna Urbańska // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 285-298

23. Dorośli uczniowie a autorytet nauczyciela / Joanna Garbulińska-Charchut // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 75-88

24. Etyczne aspekty pracy nauczyciela / Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło. – Bibliogr. // W : Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego / red. Barbara Wolny, Małgorzata Lis. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2018. – S. 155-173
M 055716 (Kluczbork), M 069095 (Nysa), M 218110 M 218111 M 219169 C 218146 (Opole)

25. Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie / Adolf E. Szołtysek. – Kraków : “Impuls”, 2017. – S. 110-121 : Autorytet nauczyciela
M 217008 M 217009 (Opole)

26. Granice i pogranicza autorytetu: mistrz, mentor, trener, coach : o (nie)nowych rolach nauczyciela / Dorota Plucińska // W : Transgresje w edukacji. T. 1, Twórczy nauczyciel i rodzic w procesie (nie)twórczej edukacji formalnej i nieformalnej / redakcja naukowa Maciej Kołodziejski ; Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydział Pedagogiczny, 2016. – S. 159-175

27. Nauczyciel autorytetem – czy to możliwe? / Marek Kazimierowicz. – Bibliogr. // W : Twórczość, kreatywność, nauczyciel : księga wydana z okazji X lecia Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych / red. nauk. Leszek Pawelski, Bogdan Urbanek. – Szczecinek : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, 2014. – S. 381-390
M 213939 M 213940 M 213938 (Opole)

28. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria i mierniki efektywności pracy nauczyciela / Janusz Bielski. – Kraków : “Impuls”, 2017. – S. 97-114 : Zagadnienie autorytetu nauczyciela
M 64368 KK M 054799 M 068442 M 216161 M 216162

29. Nauczyciel – między autorytetem a autorytaryzmem / Małgorzata Zalewska-Bujak // W : Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. – Cieszyn ; Kraków : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2017. – S. 13-25
M 64394 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 054777/XI (Kluczbork), C 066173/XI (Nysa), M 205662/XI M 208806/XI C 205652/XI (Opole)

30. Nauczyciel współczesnej szkoły : szanse i zagrożenia / Marek Kazimierowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2016. – S. 45-60 : Nauczyciel autorytetem (o oczekiwaniach uczniów wobec osoby nauczyciela)
M 218167 M 218168 (Opole)

31. Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego kreatorem działań edukacyjnych / Danuta Kocurek, Natalia Maria Ruman. – Bibliogr. // W : Nowe wyzwania i perspektywy dla wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Barbara Surma. – Kraków Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. – S. 67-90
M 212805 (Opole)

32. O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu / pod red. Małgorzaty Bednarskiej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. – 214 s. : il. kolor. ; 23 cm.
M 201389 (Opole)

33. O autorytecie współczesnego nauczyciela słów kilka / Dorota Kupis // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 141-155

34. Osobowość i autorytet nauczyciela : wybrane aspekty / Agnieszka Araucz-Boruc // W : Bezpieczeństwo, edukacja, wychowanie : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Kunikowskiemu. T. 2, Edukacja i wychowanie dla bezpieczeństwa w przeszłości i współcześnie / red. nauk. Stanisław Jaczyński, Agnieszka Araucz-Boruc, Grzegorz Wierzbicki ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2015. – S. 213-219

35. Osobowość i autorytet nauczycieli geografii – wpływ na życie uczniów, obecnych studentów geografii / Joanna Angiel // W : Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły = Geography teacher regarding the challenges of the reformed school / [redaktorzy tomu: Adam Hibszer, Elżbieta Szkurłat ; rada redakcyjna: Joanna Angel [i 14 pozostałych] ; Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Katowicki, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk o Ziemi]. – Sosnowiec : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Komisja Edukacji Geograficznej, 2018. – S. 121-136

36. Pedagogika chrześcijańska i autorytet nauczyciela / Krystyna Hoła // W : Autorytet : mieć czy być? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 305-315

37. Rozproszona odpowiedzialność nauczyciela, czyli o statystycznej istocie wychowania / Marek Kaczmarzyk. – Bibliogr. // W : Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 53-64
M 212011 M 212012 (Opole)

38. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : “Difin”, 2014. – S. 50-58 : Autorytet nauczyciela
M 063265 (Kędzierzyn-Koźle), M 211487 M 211488 (Opole)

39. Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. – Warszawa : Difin, 2018. – S. 12-36 : Jak budować autorytet w grupie
M 055021 M 64949 KK M 055717 M 068993 C 218147 M 218113 M 218114

40. Szanse dla autorytetu zawodowego nauczyciela / Sabina Koczoń-Zurek. – Bibliogr. // W : Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 / pod. red. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 447-466
C 054071/II (Brzeg), M 211760/II M 211762/II (Opole)

41. Uwarunkowania autorytetu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej / Dominika Machnio // W : Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 2014. – S. 300-312
M 063290 (Kędzierzyn-Koźle), M 212613 M 212614 M 212615 (Opole)

42. “Ważny, ale bez przesady”… : nauczyciel przedszkolny i jego autorytet w wypowiedziach dzieci / Paulina Barańska // W : Autorytet : wartość czy fikcja? / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Katedra Pedagogiki Katolickiej. – Stalowa Wola : Eikon Plus, 2015. – S. 49-62

43. Wokół autorytetu nauczyciela : fakty i mity / Ewa Musiał. – Bibliogr. // W : Wychowanie jednostki i wspólnoty do wartościowego życia. T. 1 / pod red. Anny Marii Koli, Piotra Kostyły, Hanny Stolarczyk-Szwec. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016. – S. 237-254
M 216432/I (Opole)

44. Wybrane predyspozycje studentów wychowania fizycznego przygotowujacych się do zawodu nauczyciela / Mirosława Szark-Eckardt. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – S. 50-63 : Znaczenie autorytetu nauczyciela wychowania fizycznego
M 219914 (Opole)

45. Wychowanie : najtrudniejsza ze sztuk pięknych / Elżbieta Chlebowska. – Wyd. 2 rozszerz. – Gliwice : “Helion”, cop. 2018. – S. 29-33 : Autorytet nauczyciela
M 218370 (Opole)

46. Wzory osobowe a budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy / Alina Rynio // W : Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne / redakcja naukowa Iwona Jazukiewicz, Ewa Rojewska. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017. – S. 15-44

47. Zdobywanie i budowanie autorytetu przez nauczycieli wczesnej edukacji / Anna Jakubowicz-Bryx // W : Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 147-160
M 64303/II KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054333/II M 054334/II (Kluczbork), C 068381/II (Nysa), M 216002/II M 216003/II M 216004/II M 216005/II (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

48. Autorytet a partnerstwo / Magdalena Goetz. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 64-67

49. Autorytet nauczyciela a autoprezentacja. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2016, nr 4, s. 24

50. Autorytet nauczyciela jako warunek relacji nauczyciel – uczeń / Małgorzata Dubis // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. – 2008, nr 2, t. 3, s. 145-157

51. Autorytet nauczyciela : możliwości i ograniczenia / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2008, nr 8, s. 34-42

52. Autorytet nauczyciela przyrody w szkole podstawowej / Edward Grott // Studia Ecologiae et Bioethicae. – T. 7, [cz.] 2 (2009), s. 169-176

53. Autorytet nauczyciela w opinii uczniów szkoły ponadgimnazjalnej : (na podstawie badań własnych) / Anna Rajchel // Studia Gdańskie. – T. 14 (2017), s. 251-265

54. Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów / Patrycja Kaszubska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 7, s. 55-58

55. Autorytet nauczyciela w percepcji uczniów i ich rodziców / Michał Korbelak, Justyna Burkot // Problemy Współczesnej Pedagogiki. – T. 2, nr 1 (2016), s. 7-16

56. Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 12, s. 16-18

57. Autorytet nauczyciela w przededniu reform oświatowych = Teacher authority on the eve of the edducational reform / Maria Kuzin // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2017, nr 2, s. 167-172

58. Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III / Maria Łukawska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 31-38

59. Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole / Marek Nita // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 3 (2008), s. 55-79

60. Autorytet nauczyciela : wielki temat dla dzisiejszej pedagogiki / Stanislav Bendl ; tł. z czes. Bogusław Śliwerski // Studia z Teorii Wychowania. – T. 2, nr 1 (2011), s. 80-89

61. Autorytet nauczyciela : wyzwanie szkoły XXI wieku / Grzegorz Milewski // Studia Kaliskie. – T. 2 (2014), s. 131-140

62. Autorytet w kręgu zabobonów : trzydzieści trzy podręcznikowe i obiegowe przekłamania w sprawie pojmowania autorytetu dla pedagogiki / Lech Witkowski // Studia z Teorii Wychowania. – T. 2, nr 1 (2011), s. 7-35

63. Autorytet w procesie uczenia się / Renata Nowak // Studia Społeczne. – 2014, nr 1, s. 57-63

64. Autorytet współczesnego nauczyciela w aspekcie rzeczywistym i oczekiwanym : w opinii studentów pedagogiki / Renata Brzezińska // Zeszyty Naukowe WSHE. – T. 34 (2012), s. 133-145

65. Autorytet wychowawcy a przekaz wartości moralnych / Marek Studenski // Świat i Słowo. – 2003, nr 1, s. 59-72

66. Budowanie autorytetu dyrektora szkoły / Joanna Madalińska-Michalak // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 11, s. 37-43

67. Budowanie autorytetu nauczyciela / Anna Torbicka, Anna Jankowska. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 10, s. 16-19

68. Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 2, Szczególna rola inteligencji emocjonalnej jako kompetencji dobrego wychowawcy / Anna Torbicka, Anna Jankowska. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 11, s. 20-22

69. Budowanie i umacnianie autorytetu nauczyciela-katechety / Danuta Jackowiak // Katecheza, Rodzina, Parafia i Szkoła. – T. 6 (2008), s. 103-109

70. Cechy dobrego nauczyciela biologii – kompetencje czy/i autorytet? / Wiesław Stawiński. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2012, nr 2, s. 35-43

71. Charyzma i autorytet wychowawcy a problem kary, tolerancji i dobroczynności / Lesław Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2010, nr 1/2, s. 25-30

72. Czy nauczyciel może być autorytetem? : scenariusz lekcji wychowawczej dla szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 23

73. Czy współczesny nauczyciel może być autorytetem? / Małgorzata Łoskot // Biologia w Szkole. – 2020, nr 2, s. 33-36

74. Czy współczesny nauczyciel może być autorytetem? / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 112, s. 10-13

75. Dwa rodzaje autorytetu w kształtowaniu etosu pedagoga / Joanna Skulska // Zeszyty Naukowe – Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie. – Nr 29 (2010), s. 137-149

76. Elementy autorytetu nauczyciela w procesie wychowawczym / Sylwia Zubrzycka // Pedagogia Ojcostwa. – 2018, nr 1, s. 191-200

77. Etyka i autorytet nauczyciela szczególną potrzebą współczesnej szkoły / Jan Hibner // Studia Dydaktyczne. – T. 24/25 (2013), s. 53-62

78. Freudowskie i Lacanowskie kierunki rewizji autorytetu nauczyciela / Wojciech Kruszelnicki // Studia Edukacyjne. – Nr 26 (2013), s. 263-276

79. Gdy uczeń podważa autorytet nauczyciela / Małgorzata Łoskot // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2015, nr 6, s. 25-26

80. Gdy uczeń podważa autorytet nauczyciela / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 71, s. 54-56

81. Kryzys autorytetu nauczyciela / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 25-31

82. Kształcenie i dokształcanie nauczyciela przedszkola jako fundament jego autorytetu / Joanna Mochnacz // Modelowe Nauczanie. – 2008, nr 3-4, s. 15-18

83. Kształtowanie i rola autorytetu nauczyciela w systemie edukacji / Anna Czekała, Mateusz Czekała // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 10, nr 3 (2017), s. 399-412

84. Mapa myśli : nauczyciel – autorytet / Łukasz Radwan // Wychowawca. – 2012, nr 10, s. 15-17

85. Nauczyciel autorytetem / Małgorzata Broniszewska // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 29, s. 50-51

86. Nauczyciel i jego profesjonalny autorytet : chaotycy i spadkobiercy Kartezjusza / Ewa Suchan // Tolerancja. – T. 13/14 (2007/2008), s. 89-103

87. Nauczyciela portret własny : rzecz o autorytecie / Wioletta Kozak // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 11, s. 24-26

88. O autorytecie nauczyciela / Piotr Jaroszyński // Człowiek w Kulturze. – [Nr] 22 (2011/2012), s. 5-17

89. O autorytecie nauczyciela słów kilka / Magdalena Marzec-Jóźwicka // Kwartalnik Edukacyjny. – 2017, nr 3, s. 90-102

90. O potrzebie autorytetów wśród młodzieży / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 32-37
* Nauczyciel jako autorytet w opinii młodzieży

91. O potrzebie autorytetu – czyli zdolny uczeń kontra autorytet nauczyciela / Lech Witkowski // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr [6], s. 27-29

92. O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji / Anna Blecharczyk // Nowa Szkoła. – 2005 nr 5, s. 21-23

93. O zmienności autorytetu / Maria Kielar-Turska. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2012, nr 10, s. 5-9

94. Obiektywizm, uniwersalizm i solidaryzm : o iluzoryczności autorytetu nauczyciela / Piotr Kostyło // Forum Oświatowe. – 2008, t. 2, s. 5-26

95. Obraz nauczyciela w oczach uczniów klas I-III szkół podstawowych / Olimpia Gogolin, Eugeniusz Szymik. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2018), s. 237-254

96. Odbudować autorytet nauczyciela / Dariusz Piontkowski ; rozmawia Jan Przemyłski // Gazeta Polska. – 2019, nr 25, s. 38-40

97. Odmiany autorytetu pedagogicznego (autorytety i pseudoautorytety w wychowaniu człowieka) / Alicja Żywczok // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2006, nr 1, s. 29-41

98. Osobisty przykład a budowanie autorytetu wychowawcy / Tomasz Kaczorowski // Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s. 41-43

99. Paradygmaty pedeutologiczne w świetle poglądów Marii Grzegorzewskiej / Katarzyna Plutecka. – Bibliogr. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 2017, nr 1-2, s. 103-114

100. Posłuszeństwo wobec autorytetu nauczyciela w sytuacji wcześniejszego wzbudzania lub redukowania indywidualnego poczucia władzy / Sławomir Pasikowski // Kultura i Edukacja. – 2012, nr 4, s. 34-44

101. Problem usprawiedliwienia autorytetu nauczyciela / Piotr Kostyło // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika. – Z. 25 (2009), s. 47-69

102. Profesor Marii Dudzikowej troska o autorytet nauczyciela / Justyna Miko-Giedyk // Parezja. – 2018, nr 2, s. 81-96

103. Proszę pani, czy to dobrze…? : o dzieciach nadmiernie potrzebujących aprobaty nauczyciela / Małgorzata Tomera // Życie Szkoły. – 2015, nr [2], s. 22-25

104. “Przepis” na autorytet / Anna Szkolak. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 48-55

105. Przezwiska nauczycieli a ich autorytet / Marian Śnieżyński. – Tab. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2004, nr 1-2, s. 38-47

106. Relacje “nauczyciel – uczeń” : w poszukiwaniu straconego autorytetu… / Ilona Podleśna. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 9, s. 21-24

107. Relacje nauczyciela z rodzicami podstawą jego autorytetu = Relationships teacher with parents basis of teacher’s authority / Aulalia Adasiewicz // Pedagogika Rodziny. – [R.] 3, nr 3 (2013), s. 85-96

108. Rola autorytetu nauczyciela w budowaniu prestiżu szkół prywatnych / Hanna Szemiot // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – 2002, nr 5, s. 169-177

109. Rola autorytetu nauczyciela w edukacji wartości kulturowych / Anna Wiśniewska // Studia Bałtyckie. Pedagogika. – T. 4 (2010), s. 59-67

110. Rola autorytetu nauczyciela w poszukiwaniu tożsamości narodowej uczniów / Bożena Majewicz // Język, Religia, Tożsamość. – T. 2 (2008), s. 177-182

111. The teacher’s authority in the context of educating students to values = Autorytet nauczyciela w kontekście wychowania uczniów do wartości / Maria Kuzin, Wojciech Walat // Szkoła, Zawód, Praca. – 2019, nr 18, s. 136-149

112. Trudna sprawa – autorytet : jak być idolem i “przewodnikiem” dla uczniów w dzisiejszej szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 10-12

113. W poszukiwaniu e-autorytetu / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 2, s. 62-64

114. Współczesny nauczyciel wobec problemu autorytetu : studium porównawcze na podstawie badań uczniów i studentów pedagogiki / Renata Brzezińska. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 4-5, s. 10-16

115. Wychowawcze aspekty autorytetu nauczycieli / Bożena Olszewska, Aleksy Chmiel // Zeszyty Naukowe – Almamer Szkoła Wyższa. – 2014, z. 2, s. 357-369

116. Zjawiska kształtujące autorytet nauczyciela / Marianna Powałka // Pedagogika Katolicka. – 2008, nr 2, s. 199-202

117. Znaczenie autorytetu / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. – 2017, nr 10, s. 8-13

118. Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet / Rafał Piwowarski. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 2, s. 19-35

Zob. też: Prestiż zawodu nauczyciela

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu