Nauczyciel języka obcego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel języka obcego” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 1990-2020 i zawiera 254 opisy bibliograficzne dotyczące kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji, metodyki nauczania nauczycieli języków obcych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny został podzielony na osiem części: I. Nauczyciel języka obcego, II. Nauczyciel języka angielskiego; III. Nauczyciel języka francuskiego; IV. Nauczyciel języka hiszpańskiego; V. Nauczyciel języka łacińskiego; VI. Nauczyciel języka niemieckiego; VII. Nauczyciel języka polskiego jako obcego; VIII. Nauczyciel języka rosyjskiego. Bibliografia uporządkowana jest alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą, do wybranych opisów bibliograficznych dołączone są linki odsyłające do baz pełnotekstowych.

I. NAUCZYCIEL JĘZYKA OBCEGO

Książki:
1. Autonomia w nauce języka obcego / pod red. Mirosława Pawlaka. – Poznań ; Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004. – 391 s. : rys., tab., err. ; 24 cm.
* Dostępne w Internecie: http://repozytorium.amu.edu.pl:8080/bitstream/10593/1475/1/Autonomia%20w%20nauce%20j%C4%99zyka%20obcego.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

2. Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka obcego : refleksja początkujących nauczycieli nad własnymi przekonaniami / Anna Klimas // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 41-53

3. Dyspozycja krytyczna jako komponent refleksyjności językowej na poziomie akademickim / Katarzyna Molek-Kozakowska // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 97-111

4. Efektywność lekcji kulturowej przy użyciu nowoczesnej technologii i dialogu z uczniami w szkole ponadgimnazjalnej / Mateusz Ostalak // W : Różne oblicza dialogu / redaktorzy Iwona Dronia, Artur Kijak, Paweł Zakrajewski. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas. Wyższa Szkoła Humanitas, 2018. – S. 41-57

5. Kompetencja międzykulturowa w kształceniu nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka / [red. Roman Lewicki, Magdalena Białek, Anna Gackowska ; współaut. Roman Lewicki et al. ; aut. wstępu Ingrid Pramling]. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2006. – 107, [1] s. ; 21 cm.
M 206213 M 206214 (Opole)

6. Kształcenie nauczycieli języków obcych / pod red. Ewy Turkowskiej. – Radom : Radomskie Towarzystwo Naukowe, 2013. – 237 s. ; 24 cm.

7. Kształcenie nauczycieli języków obcych w Polsce : narodziny systemu, przykłady funkcjonowania, potrzeby : praca zbiorowa / pod red. Lucyny Aleksandrowicz-Pędich i Hanny Komorowskiej. – Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 1999. – 88 s. ; 24 ocm.

8. Międzykulturowość w glottodydaktyce : o związku świadomości metajęzykoznawczej z kompetencją międzykulturową w akademickim kształceniu nauczycieli języków obcych / Beata Karpińska-Musiał. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015. – 212 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
M 214747 (Opole)

9. Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech : w stronę glottodydaktyki porównawczej / Przemysław E. Gębal. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2013. – 359 s. : il. ; 24 cm.

10. Mówienie w języku obcym – sukcesy i porażki uczenia się i nauczania : konferencja, Konin, 18-20 maja 2009 : księga abstraktów / pod red. Mirosława Pawlaka i Ewy Waniek-Klimczak ; [Państowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku]. – Włocławek : Redakcja Wydawnictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009. – 79 s. ; 24 cm.

11. Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej / pod red. Katarzyny Karpińskiej-Szaj. – Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2005. – 389 s. : il. ; 24 cm.

12. Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się : o kompetencjach, motywowaniu i strategiach / red. Jolanta Knieja, Sebastian Piotrowski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2011. – 524 s. : il. ; 24 cm.

13. Nauczanie języków obcych w zreformowanej szkole : praca zbiorowa / red. Hanna Komorowska. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. – 199 s. ; 21 cm.
C 183119 (Opole)

14. Nauczyciel języków obcych dziś i jutro / pod red. Mirosława Pawlaka, Anny Mystkowskiej-Wiertelak i Agnieszki Pietrzykowskiej. – Poznań ; Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM, 2009. – 526 s. : il. ; 24 cm.

15. Nauczyciel języków obcych dziś i jutro : Konferencja Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Kalisz, 8-10 września 2008 : księga abstraktów / pod red. Mirosława Pawlaka, Agnieszki Pietrzykowskiej, Anny Mystkowskiej-Wiertelak. – Kalisz : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, 2008. – 115 s. ; 24 cm.

16. Nauczyciel języków obcych i jego niepełnosprawni uczniowie (z zaburzeniami i dysfunkcjami) / Elżbieta Zawadzka-Bartnik. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2010. – 276 s. ; 24 cm.
C 205131 (Opole)

17. Nauczyciele języków obcych : kontekst pracy, kształcenie, doskonalenie zawodowe / redakcja naukowa Ewa Andrzejewska, Magdalena Wawrzyniak-Śliwska. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. – 305 stron : wykresy ; 21 cm.

18. Nauczyciele języków obcych w dobie przemian / Elżbieta Zawadzka. – Kraków : “Impuls”, 2004. – 341, [1] s. : rys., tab. ; 24 cm.
C 187519 M 192091 (Opole)

19. Nauczyciele języków obcych w świetle wyzwań współczesności : kompetencje i umiejętności – rozwój zawodowy – modele kształcenia / Przemysław E. Gębal. – Bibliogr. // W : Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – S. 89-101
M 216227 M 216228 (Opole)

20. Paradygmaty uczenia się i nauczania w dydaktyce języków obcych a rola nauczyciela / Małgorzata Niemiec-Knaś // W : Glottodidaktische Inspirationen = Inspiracje glottodydaktyczne / Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik hrsg. ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2016. – S. 35-46

21. Pedagogika (i nauczyciel języka obcego) marzeń! / Karol Czejarek // W : Kształcenie pedagogów w szkole wyższej : teoria i praktyka / red. nauk. Ryszard Stępień. – Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015. – S. 327-334

22. Potrzeba większej refleksji nauczycielskiej jako czynnika wpływajacego na zachowanie nauczycieli w klasie i poza nią / Marek Derenowski // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 129-140

23. Profesjonalizm w nauczaniu języków obcych / Maria Wysocka. – Katowice : Wydaw. UŚ, 2003. -174, [2] s. : tab. ; 24 cm.
M 190573 (Opole)

24. Przez praktyki do praktyki w stronę innowacyjności w kształceniu nauczycieli. Cz. 2, Języki obce / red. Maria Cichoń, Małgorzata Krzemińska-Adamek, Anna Pado, Halina Rycyk-Sztajdel, Barbara Sadownik, Jolanta Sękowska ; Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 202 s. : il. ; 25 cm.

25. Przyszli nauczyciele języków obcych na drodze budowania kompetencji zawodowej : refleksja, uczenie się, rozwój / Krystyna Szymankiewicz. – Lublin ; Warszawa : Wydawnictwo Werset, 2017. – 283 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

26. Refleksje nauczycieli nad nauczaniem strategii czytania na lekcjach języka obcego / Małgorzata Marzec-Stawiarska // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 55-70

27. Skuteczny nauczyciel języka obcego / Dorota Werbińska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2004. – 147 s. ; 29 cm.
M 208647 (Opole)

28. Specyficzne kwalifikacje nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych do nauczania języków obcych metodą narracyjną / Mariusz Jakosz // W : Nauczanie języków obcych w przedszkolu i na etapie wczesnoszkolnym na przykładzie języka niemieckiego : podstawa programowa, założenia teoretyczne, zasady nauczania, efekty, kompetencje nauczycieli, opinie / pod red. Jana Iluka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 95-108

29. Stopień po stopniu : rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych / Hanna Komorowska, Dorota Obidniak. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 86 s. ; 29 cm.

30. Techniki pomiaru biegłości językowej we wczesnym nauczaniu języka obcego : wyniki badania ankietowego = Techniques for the measurement of language proficiency in early foreign language teaching : questionnaire survey results / Katarzyna Sowa-Bacia // W : Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. – S. 10-26

31. Teoretyczne i praktyczne podstawy weryfikacji wybranych teorii subiektywnych w kształceniu nauczycieli języków obcych / Anna Michońska-Stadnik. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. – 186, [2] s. ; 24 cm.

32. W poszukiwaniu skutecznej koncepcji kształcenia nauczycieli języka obcego dzieci / Gabriela Kapica, Kornelia Solich // W: Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 1, Teoria i praktyka / pod redakcją Urszuli Szuścik i Renaty Raszki. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 128-141

33. Wiedza językowa a kształcenie nauczycieli języków obcych / Mirosław Pawlak // W : Wiedza o języku w kształceniu filologicznym / redakcja Agata Rozumko, Elżbieta Awramiuk. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018. – S. 29-46

Artykuły w czasopismach:

34. A jednak osobowość! : dobry nauczyciel języka obcego w świetle wypowiedzi polskich uczniów i studentów / Krystyna Mihułka, Joanna Chojnacka-Gärtner. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2019, nr 2, s. 38-53
* Dostępne w Internecie: https://kwartalnikpedagogiczny.pl/resources/html/article/details?id=191461 [dostęp: 30.04.2021r.]

35. Akulturacja nauczycieli języka drugiego : badania i wnioski / Krzysztof Polok. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2006), s. 157-174
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Chowanna/Chowanna-r2006-t1/Chowanna-r2006-t1-s157-174/Chowanna-r2006-t1-s157-174.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

36. Aspekt wychowawczy w nauczaniu języków obcych / Grzegorz Glubowski // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 3 (2004), s. 313-322

37. Aspekty etyczne języków a nauczanie języków obcych / Dorota Werbińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 11 (2007), s. 201-206

38. Autonomia nauczyciela, autonomia ucznia / Andrzej Janowski // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 48-55
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_6_2008_autonomia.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

39. Awans zawodowy nauczycieli języków obcych : przykładowe pytania z egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego / Olga Aleksandrowska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 4, s. 90-93
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_4_2010.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

40. Badanie czytelników czasopisma “Języki Obce w Szkole” / Agnieszka Fijałkowska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 89-97
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_3_2009.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

41. Biografia zawodowa jako źródło wiedzy : autobiograficzne refleksje emerytowanych nauczycielek języka obcego / Dorota Werbińska // Neofilolog. – Nr 43, [cz.] 1 (2014), s. 125-140
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_431.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

42. Co wyznacza autonomię nauczyciela języka obcego / Małgorzata Schier // Studia Niemcoznawcze. – T. 43 (2009), s. 439-448

43. Czego powinniśmy uczyć, a czego uczymy : rozważania o edukacyjnych złudzeniach / Elżbieta Zawadzka-Bartnik // Neofilolog. – Nr 44, [cz.] 2 (2014), s. 139-153
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_442.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

44. Czy nauczyciele języka obcego są przygotowani do uczenia osób starszych? / Natalia Góralczyk // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 2, s. 61-65
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/czy-nauczyciele-jezyka-obcego-sa-przygotowani-do-uczenia-osob-starszych [dostęp: 30.04.2021 r.]

45. Dokształcanie nauczyciela języka obcego / Krystyna Grabowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 144-146
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2002.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

46. Doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych / Renata Czaplikowska // E-Mentor. – 2009, nr 2, s. 51-54
* Dostępne w Internecie: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/29/id/636 [dostęp: 30.04.2021 r.]

47. Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych / Dorota Werbińska. – Bibliogr. // Niezbędnik pedagoga, psychologa, wychowawcy. – 2009, nr 3, s. 5-20

48. Efektywna współpraca nauczycieli języków obcych z rodzicami uczniów klas 1-3: problemy i propozycje rozwiązań / Sylwia Wiśniewska // Poliglota. – 2005, nr 1, s. 42-54
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19548/edition/17080/content [dostęp: 05.05.2021 r.]

49. E-nauczanie (języka obcego) w praktyce szkolnej / Jakub Płowens // Remedium. – 2020, nr 10, s. 24-26

50. EPOSTL jako nowe narzędzie w procesie kształcenia nauczycieli języków obcych / Magdalena Urbaniak // Meritum. – 2010, nr 3, s. 83-86
* Dostępne w Internecie: http://meritum.mscdn.pl/meritum/pliki/cale_numery/2010_3.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

51.Europejskie Portfolio Językowe : szkolenie nauczycieli języków obcych i języków mniejszości narodowych / Barbara Głowacka // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 5, s. 46-48
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2003.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

52. Frustracja czy satysfakcja? : refleksje młodych nauczycieli na temat nauczania języków obcych dzieci / Grażyna Kiliańska-Przybyło // Poliglota. – 2009, nr 2, s. 60-68
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19810/edition/17311/content [dostęp: 05.05.2021 r.]

53. Glottodydaktyk – nauczyciel XXI wieku / Izabela i Bronisław Rocławscy // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 4, cz. 1 (2005), s. 249-263

54. Gry komputerowe w pracy nauczycieli języków obcych / Anna Rzeźnik. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 3, s. 102-106
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/jows-3-2017_annarzeznik_0.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

55. Higiena pracy głosem / Joanna Berej // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 14-16
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2004.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

56. Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków na przykładzie Facebooka / Elżbieta Gajek. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 1, s. 55-59
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_1_2011.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

57. Innowacyjność w edukacji językowej a profesjonalizm nauczyciela / Krystyna Droździał-Szelest // Neofilolog. – Nr 51, [cz.] 1 (2018), s. 29-41
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_51_1.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

58. Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? : próba definicji pojęcia / Ewa Półtorak, Beata Gałan // Neofilolog. – Nr 51, [cz.] 1 (2018), s. 43-58
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_51_1.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

59. Jak kształcić nauczycieli języków obcych? / Marzena Żylińska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 44-50
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2002.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

60. Jak kształcić nauczycieli języków obcych? / Marzena Żylińska // Orbis Linguarum. – Vol. 20 (2002), s. 321-329

61. Jak nauczamy języków obcych w gimnazjach? : doniesienie z badań o wybranych aspektach autonomii nauczycielskiej / Alina Dorota Jarząbek // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 92-104
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_6_2008_autonomia.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

62. Jak pracować z uczniem zdolnym na lekcji języka obcego? / Małgorzata Piotrowska-Skrzypek // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 3, s. 43-46
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/jak-pracowac-z-uczniem-zdolnym-na-lekcji-jezyka-obcego [dostęp: 05.05.2021 r.]

63. Jak uatrakcyjnić lekcję języka obcego? / Marta Florkiewicz-Borkowska // Sygnał. – 2019, nr 3, s. 44-47

64. Jak uczyć jednego języka obcego z wykorzystaniem drugiego / Izabella Forgiel. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 5, s. 15-17
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/jak-uczyc-jednego-jezyka-obcego-z-wykorzystaniem-drugiego [dostęp: 05.05.2021 r.]

65. Język lata jak łopata / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 12, s. 7
* Nauczyciele języka obcego

66. “Kluczyki do sukcesu”, czyli o kompetencjach zawodowych nauczyciela języka obcego w klasach I-III / Justyna Łęska // Poliglota. – 2007, nr 1, s. 47-57
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19629/edition/17163/content [dostęp: 05.05.2021 r.]

67. Kompetencja medialna uczniów i nauczycieli języków obcych jako czynnik wpływający na poziom ich kompetencji interkulturowej / Sebastian Chudak // Neofilolog. – Nr 40, [cz.] 2 (2013), s. 219-236
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_40_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

68. Kompetencja różnojęzyczna w początkowym kształceniu nauczycieli / Krystyna Szymankiewicz, Radosław Kucharczyk // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 1 (2015), s. 73-86
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_1.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

69. Kompetencje komunikacyjne nauczyciela a porozumiewanie się uczniów na lekcji języka obcego / Monika Marcinkowska-Bachlińska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 15 (2009), s. 417-428

70. Kompetencje nauczyciela języka obcego w przedszkolu immersyjnym : przygotowanie studentów kierunków neofilogicznych do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu dwujęzycznym / Anna Grabowska // Neofilolog. – Nr 40, [cz.] 2 (2013), s. 251-263
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_40_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

71. Kompetencje nauczyciela języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Andrzejewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 4, s. 42-47
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_4_2008.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

72. Kompetencje nauczycieli edukacji dwujęzycznej = The skills of teachers of bilingual education / Justyna Sala-Suszyńska // Nauczyciel i Szkoła. – 2016, nr 2, s. 257-267

73. Kompetencje społeczne do zawodu nauczyciela języka na przykładzie studiów pierwszego stopnia / Danuta Pietrzak // Społeczeństwo, Edukacja, Język. – T. 3 (2015), s. 67-72
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-c913da50-5fe8-4ff2-b20f-5479c15aab52?q=bwmeta1.element.cejsh-9ae3a909-14ab-4ff2-b9b8-24ac6f3f777c;5&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 05.05.2021 r.]

74. Konflikty w pracy nauczycieli języków obcych / Hanna Komorowska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2020, nr 2, s. 67-75
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/konflikty-w-pracy-nauczycieli-jezykow-obcych [dostęp: 05.05.2021 r.]

75. Kreatywny nauczyciel – jeszcze o interesujących lekcjach / Katarzyna Baumann // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 3, s. 42-45
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_3_2006.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

76. Kształcenie nauczycieli języków obcych na początku XXI stulecia : IV Konferencja Regionu Europy Środkowej FIPLV / Kazimiera Myczko // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s. 182-184
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_4_2003.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

77. Kształcenie nauczycieli języków obcych na potrzeby edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Andrzejewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 3, s. 64-68
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_3_2008.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

78. Kształcenie nauczycieli języków obcych w dobie globalizacji / Maria Stec // Poliglota. – 2005, nr 2, s. 29-39
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/17115?id=17115 [dostęp: 05.05.2021 r.]

79. Kształcenie podyplomowe nauczycieli klas dwujęzycznych / Magdalena Olpińska // Przegląd Glottodydaktyczny. – T. 22 (2006), s. 59-65

80. Kwalifikacje nauczycieli języka obcego w gimnazjum / Alina Dorota Jarząbek // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 4, s. 91-98
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_4_2008.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

81. Language teachers’ personal theories / Dorota Werbińska // Symbolae Europaeae. – Nr 2 (2008), s. 115-125

82. Między teorią a praktyką : przejawy teorii osobistych w refleksji przyszłych nauczycieli języka obcego podczas praktyk pedagogicznych / Krystyna Szymankiewicz // Neofilolog. – Nr 40, [cz.] 2 (2013), s. 265-277
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_40_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

83. Nauczanie języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej oraz uregulowania prawne dotyczące wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli / Barbara Matczak // Poliglota. – 2007, nr 2, s. 5-12
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19637/edition/17171/content [dostęp: 05.05.2021 r.]

84. Nauczanie kultury na lekcjach języka obcego w Polsce: wyniki badań kwestionariuszowych / Zofia Chłopek. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 61-68
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_1_2009.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

85. Nauczanie wymowy na lekcjach języka obcego w szkole średniej z perspektywy nauczyciela / Mirosław Pawlak // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Zeszyt Naukowy Instytutu Neofilologii. – Nr 2 (2003), s. 60-67

86. Nauczyciel jako badacz własnej praktyki, czyli o tym, czego teoretycy nie mogą dać praktykom / Marzena Żylińska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 5, s. 30-36
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2006.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

87. Nauczyciel języka obcego potrzebny od zaraz / Katarzyna Janiszewska- Gold // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 4, s. 41-44
* O wprowadzeniu języka obcego do przedszkoli zgodnie z nową podstawą programową

88. Nauczyciel języka obcego przygotowujący do matury międzynarodowej (IB) / Monika Łakuta. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 71-75
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/lakuta.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

89. Nauczyciel języka obcego wobec specyficznych trudności w uczeniu się / Joanna Nijakowska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 32-38
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/nijakowska_0.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

90. Nauczyciel języka specjalistycznego: pomiędzy standardami kształcenia a rzeczywistością zawodową / Magdalena Sowa. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 13-17
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/sowa_1.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

91. Nauczyciele języków obcych wobec różnorodności w klasie językowej oraz wyzwań dydaktyki włączającej / Monika Janicka. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 39-46
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/janicka_0.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

92. Nauczyciele wobec zintegrowanego nauczania języków obcych / Olga Puzia-Sobieska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 3, s. 68-74
* Dot. oceny stopnia profesjonalnej gotowości nauczycieli przedmiotu do pracy z klasami integracyjnymi oraz określenia słabych stron zintegrowanego nauczania języków obcych. Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/jows-3-2017_olgapuzia-sobieska_0.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

93. Nauczycielski głos / Agata Rataszewska-Gorczyńska, Jadwiga Roemert-Woźniak // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 2 (2002), s. 141-148

94. Nowe koncepcje doskonalenia nauczycieli języków obcych na przykładzie modelu multiplikacji / Lucyna Krzysiak // Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach. – Z. 1 (2002), s. 113-124

95. O pracy szkolnej komisji nauczycieli języków obcych / Dorota Kozińska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s. 181-182
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_4_2003.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

96. O wybranych problemach kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce : teoria a uwarunkowania praktyczne / Adam Szeluga // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 10 (2009), s. 31-45

97. O zmianach i ich znaczeniu w pracy i rozwoju nauczycieli języków obcych / Krystyna Szymankiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 2, s. 79-84
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/o-zmianach-i-ich-znaczeniu-w-pracy-i-rozwoju-nauczycieli-jezykow-obcych [dostęp: 06.05.2021 r.]

98. Obraz nauczania języków obcych na podstawie autobiografii językowych / Jan Iluk. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2020, nr 1, s. 81-89
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/obraz-nauczania-jezykow-obcych-na-podstawie-autobiografii-jezykowych [dostęp: 06.05.2021 r.]

99. Od edukacji językowej do kształcenia (między)kulturowego : nauczyciel języka obcego w wielu rolach / Katarzyna Stankiewicz, Anna Żurek. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 4, s. 21-25
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/k._stankiewicz_a._zurek.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

100. Ogólnopedagogiczne właściwości nauczyciela języka obcego w świetle literatury przedmiotu / Maria Kossakowska-Maras // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka. – Z. 1 (2006), s. 28-34

101. Osobowość nauczyciela a wpływ wychowawczy – ujęcie teoretyczne / Krystyna Mihułka. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 3, s. 119-125
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/osobowosc-nauczyciela-wplyw-wychowawczy-ujecie-teoretyczne [dostęp: 06.05.2021 r.]

102. Pani od języka, czyli o kompetencjach zawodowych nauczycieli języka obcych pracujących w przedszkolu / Małgorzata Pamuła-Behrens. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 18-23
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/pani-od-jezyka-czyli-o-kompetencjach-zawodowych-nauczycieli-jezykow-obcych-pracujacych-w-pr [dostęp: 06.05.2021 r.]

103. Podstawowe problemy systemu kształcenia nauczycieli w kolegiach językowych : próba diagnozy i propozycje rozwiązań / Hanna Komorowska // Edukacja. – 1995, nr 1, s. 65-77

104. Poglądy polskich nauczycieli na użycie języka pierwszego w rozwijaniu obcojęzycznej kompetencji komunikacyjnej / Tomasz Róg // Neofilolog. – Nr 43, [cz.] 2 (2014), s. 153-164
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_43_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

105. Polityczna poprawność dyskursu edukacyjnego : nauczyciel języka obcego w przeciwdziałaniu mowie nienawiści / Hadrian Lankiewicz, Anna Szczepaniak-Kozak // Neofilolog. – Nr 47, [cz.] 1 (2016), s. 53-66
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_47_1.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

106. Poprzez refleksję do postawy refleksyjnej przyszłego nauczyciela języka obcego : trudności interpretacyjne badania w działaniu / Joanna Stańczyk // Neofilolog. – Nr 34 (2010), s. 159-167
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/neofilolog34.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

107. Portfolio jako narzędzie kształcenia refleksyjności przyszłych nauczycieli języków obcych / Magdalena Witkowska // Neofilolog. – Nr 51, [cz.] 1 (2018), s. 75-8
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_51_1.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

108. Poszukując modelu nauczyciela języka obcego / Ewa Moszczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 42-43
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2002.pdf [dostęp: 06.05.2021 r.]

109. Poziom przygotowania nauczycieli języka obcego do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych : założenia a rzeczywistość / Monika Janicka // Konińskie Studia Językowe. – T. 5, nr 2 (2017), s. 223-242

110. Problemy, z jakimi zmagają się początkujący nauczyciele języków obcych / Aleksandra Aniela Szymańska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 1, s. 41-44
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_1_2010.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

111. Przerwa w nauczaniu a regres poziomu umiejętności językowych nauczyciela / Katarzyna Nosidlak. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 3, s. 11-16
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/przerwa-w-nauczaniu-regres-poziomu-umiejetnosci-jezykowych-nauczyciela [dostęp: 07.05.2021 r.]

112. Przygotowanie do twórczości pedagogicznej w kształceniu wstępnym nauczycieli języków obcych / Elżbieta Jastrzębska // Neofilolog. – Nr 40, [cz.] 2 (2013), s. 319-332
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_40_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

113. Przygotowanie nauczycieli języków obcych do działalności twórczej w nowej szkole / Cezary Wosiński // Poliglota. – 2005, nr 2, s. 14-28
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/17115?id=17115 [dostęp: 05.05.2021 r.]

114. Refleksja w zawodzie nauczyciela : założenia a realne możliwości realizacji / Elżbieta Zawadzka-Bartnik // Neofilolog. – Nr 43, [cz.] 1 (2014), s. 7-23
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_431.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

115. Refleksje na temat oceniania nauczyciela języka obcego na podstawie wyników maturalnych uczniów / Janusz Leśniak // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 6, s. 247-248
* Dostępne w Internecie:
http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_6_2005_ocenianie.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

116. Rola czasopism pedagogicznych w pracy nauczyciela języka obcego w klasach I-III / Edyta Skoczylas-Krotla // Poliglota. – 2008, nr 2, s. 83-87
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19761/edition/17268/content [dostęp: 05.05.2021 r.]

117. Rola i efektywność praktyk pedagogicznych w kształceniu nauczycieli języków obcych / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 53-59
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_3_2009.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

118. Rola nauczyciela języka obcego w zreformowanej szkole / Magdalena Kłębowska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 2, s. 32-39
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2003.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

119. Rola nauczyciela (języków obcych) w kształceniu kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego / Sylwia Rapacka-Wojtala // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [Z.] 21 (2014), s. 99-107
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/8592/08Rapacka-Wojtala.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 05.05.2021 r.]

120. Rola nauczyciela : mity i slogany a rzeczywistość / Hanna Komorowska // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 2 (2015), s. 143-155
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

121. Rola planowania w pracy zawodowej nauczyciela / Dorota Wosińska, Cezary Wosiński // Poliglota. -2005, nr 1, s. 97-102
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19548/edition/17080/content [dostęp: 05.05.2021 r.]

122. Rozwijanie refleksyjności nauczycieli języków obcych na przykładzie techniki analizy zdarzeń krytycznych : studium przypadku / Grażyna Kiliańska-Przybyło // Neofilolog. – Nr 33 (2009), s. 65-75
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/neofilolog33.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

123. Rozwijanie zachowań autonomicznych u przyszłych nauczycieli języków obcych ze szczególnym uwzglednieniem procesu refleksji / Marek Derenowski // Konińskie Studia Językowe. – T. 2, nr 4 (2014), s. 349-364

124. Rozwój zawodowy nauczycieli języków obcych szkół państwowych niższego szczebla : możliwości, źródła motywacji i demotywacji / Anna Jaroszewska // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 1 (2015), s. 87-104
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_1.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

125. Samodoskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych / Joanna Lewińska // Oświata i Wychowanie. – 2007, nr 1, s. 13-16

126. Samodzielność w rozwoju zawodowym nauczycieli języków obcych / Agnieszka Szplit. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 3, s. 124-131
* Dostępne w Internecie: https://edukacjaustawicznadoroslych.itee.radom.pl/images/2015/3/12_3_2015.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

127. Satysfakcja zawodowa nauczycieli języków obcych pierwszego szczebla kształcenia / Joanna Kapica-Curzytek. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 50-54
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_1_2003.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

128. Sposoby kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych : od rzeczywistości edukacyjnej do rozwiązań systemowych / Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa // Neofilolog. – Nr 44, [cz.] 2 (2015), s. 221-235
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_442.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

129. Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej – interpretacja dla nauczycieli języków obcych / Elżbieta Gajek. – Bibliogr. // Komputer w Szkole. – 2003, nr 3, s. 48-62

130. Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego w sprawie kształcenia nauczycieli języków obcych przyjęte na posiedzeniu w Lublinie w dn. 13 września 2005 r. // Neofilolog. – Nr 28 (2006), s. 87-97
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1540/430 [Dostęp: 05.05.2021 r.]

131. Stosunek do pracy jako etyczny aspekt pracy nauczycielskiej / Marek Szałek // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 2, s. 152-155
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2005.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

132. Systematyczna ewaluacja nauczyciela jako element podnoszący jakość kształcenia językowego / Paweł Sobkowiak // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 2, s. 33-42
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2009.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

133. Świadomość podręcznikowa nauczyciela : teoretyczne ramy opisu / Ewa Andrzejewska // Neofilolog. – Nr 40, [cz.] 2 (2013), s. 303-317
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_40_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

134. Świadomość przedmiotowa i epistemologiczna nauczyciela, refleksyjnego praktyka z perspektywy polskiej glottodydaktyki / Karpińska-Musiał Beata, Izabela Ochrowska // Neofilolog. – Nr 43, [cz.] 1 (2014), s. 25-38
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_431.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

135. Świadomość własnego procesu uczenia się języków obcych przyczynkiem do innowacyjnych działań dydaktycznych : w stronę dydaktyki wielojęzyczności w początkowym kształceniu nauczycieli / Radosław Kucharczyk, Krystyna Szymankiewicz // Neofilolog. – Nr 51, [cz.] 1 (2018), s. 89-108
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_51_1.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

136. The language teacher in the globalised world : a case for using telecollaborative instruction in intercultural teacher development / Jarosław Krajka // Kwartalnik Neofilologiczny. – R. 64, z. 2 (2017), s. 143-156
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/dlibra/publication/116246/edition/101021/content [dostęp: 05.05.2021 r.]

137. The role of a teacher in a CLIL classroom / Katarzyna Papaja // Glottodidactica. – Vol. 40, z. 1 (2013), s. 147-154
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/11048/1/strony%20odglottodidactica_xl-12.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

138. Twórczy nauczyciel języka obcego : jak angażować, motywować i uczyć samodzielności uczniów w wieku 6-10 lat / Dorota Konrad // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 2, s. 85-90
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/tworczy-nauczyciel-jezyka-obcego-jak-angazowac-motywowac-i-uczyc-samodzielnosci-uczniow-w-w [dostęp: 07.05.2021 r.]

139. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego w szkole podstawowej : rola nauczyciela i środowiska szkolnego w realizacji koncepcji inkluzji / Monika Janicka // Neofilolog. – Nr 49, [cz.] 1 (2017), s. 25-41
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_49_1.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

140. Umiejętność autoewaluacji jako jeden z celów kształcenia nauczycieli języków obcych / Mariola Jaworska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 15 (2009), s. 429-437

141. Umiejętność pracy nauczyciela języków obcych z tekstami i na tekście podstawą kształcenia kompetencji komunikacyjnej uczestników procesu dydaktycznego / Sylwia Rapacka-Wojtala // Linguodidactica. – T. 20 (2016), s. 287-304
* Dostępne w Internecie: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.hdl_11320_4791?q=bwmeta1.element.hdl_11320_4755;2&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 05.05.2021 r.]

142. W obronie kolegiów / Krzysztof Sobczyński // Głos Nauczycielski. – 2005, nr 2, s. 10

143. W stronę samodzielności zawodowej – o autonomii nauczyciela / Danuta Wiśniewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 42-47
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_6_2008_autonomia.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

144. Walory osobowe nauczyciela w opinii uczniów : przegląd współczesnych badań / Krystyna Mihułka . – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 4, s. 99-103
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/walory-osobowe-nauczyciela-w-opinii-uczniow-przeglad-wspolczesnych-badan [dostęp: 07.05.2021 r.]

145. Wielojęzyczność i międzykulturowość w polskim kontekście edukacyjnym : realistyczne cele czy mity edukacyjne? / Mirosław Pawlak // Neofilolog. – Nr 46, [cz.] 2 (2016), s. 153-172
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_46_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

146. Wizerunek nauczyciela w nauczaniu dwujęzycznym / Małgorzata Niemiec-Knaś // Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne. – Z. 4 (2004), s. 119-124

147. Wpływ atrakcyjności zajęć i osobowości nauczyciela na efekty kształcenia językowego uczniów / Iwona Strachanowska // Języki Obce w Szkole. – 1998, nr 2, s. 133-136

148. Wychowawcza rola nauczyciela języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Patrycja Lipińska // Studia Niemcoznawcze. – T. 61 (2018), s. 1067-1080

149. Wykorzystanie metody projektu w kształceniu nauczycieli języków obcych / Sylwia Potrzuska-Bisping // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 6, cz. 1 (2007), s. 353-359

150. Wypalenie zawodowe nauczyciela języka obcego / Ewa Piechurska-Kuciel. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2020, nr 3, s. 57-62
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/wypalenie-zawodowe-nauczyciela-jezyka-obcego [dostęp: 07.05.2021 r.]

151. Wypalenie zawodowe nauczycieli języków obcych : teoria, zapobieganie, perspektywy badawcze / Dorota Werbińska // Neofilolog. – Nr 30 (2007), s. 85-90
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1452/421 [dostęp: 05.05.2021 r.]

152. Wyższa szkoła stagnacji / Przemysław Wilczyński // Tygodnik Powszechny. – 2009, nr 14, s. 12-13
* Nauczanie języków obcych

153. Wywiad i obserwacje lekcji w badaniach nad osobą nauczyciela języków obcych / Maria Wysocka // Neofilolog. – Nr 32 (2009), s. 139-149
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/neofilolog32.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

154. Zadania i kompetencje nauczyciela języka obcego w kształceniu integracyjnym : model sylwetki idealnej w ujęciu spedydaktyczno-pedeutologicznym = Foreign language teacher’s tasks and competences in inclusive education : the ideal profile from a SEN-didactic-pedeutological perspective / Werona Król-Gierat // Studia Pedagogiczne. – T. 24 (2014), s. 77-90
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2014-t24/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2014-t24-s77-90/Studia_Pedagogiczne_Problemy_Spoleczne_Edukacyjne_i_Artystyczne-r2014-t24-s77-90.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

155. Zadania i role nauczycieli języków obcych w świetle potrzeb edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej / Magdalena Białek // Neofilolog. – Nr 48, [cz.] 2 (2017), s. 233-252
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_48_2.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

156. Zagadnienie błędu metodycznego nauczycieli języków obcych w świetle literatury dydaktycznej / Joanna Smoła // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka. – Z. 1 (2006), s. 60-65

157. Zakres autonomii nauczyciela w warunkach szkolnych / Izabela Marcinak // Konińskie Studia Językowe. – T. 2, nr 4 (2014), s. 333-347

158. Zarządzanie oceną pracy nauczycieli języków obcych / Magdalena Lipińska-Derlikowska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 6, s. 248-250
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_6_2005_ocenianie.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

II. NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Książki:

159. Adaptacja do zawodu kandydatów na nauczycieli języka angielskiego = ELT students’ proffesional adaptation / Danuta Pietrzak // W : (Re)adaptacja w sytuacji zmiany społecznej / redakcja naukowa Agnieszka Głowala, Jarosław Michalski, Monika Wolińska. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – S. 143-15

160. Autonomia w uczeniu się i nauczaniu języka obcego : refleksja początkujących nauczycieli nad własnymi przekonaniami / Anna Klimas // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 41-53

161. Doskonalenie zawodowe nauczycieli języka angielskiego / Dorota Gonigroszek // W : Przyszłość edukacji – edukacja przyszłości / red. nauk. Wojciech Welskop ; [Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu]. – Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2014. – S. 131-136

162. Dylematy etyczne nauczycieli języków obcych na starcie kariery zawodowej : (na przykładzie nauczycieli języka angielskiego) / Dorota Werbińska. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2009. – 172 s. ; 24 cm.
M 61263 KK M 61323 KK (Kędzierzyn-Koźle)

163. Jakim jestem nauczycielem? jakim chcę być nauczycielem? : miejsce refleksji w życiu początkującego nauczyciela / Katarzyna Papaja // W : Zbliżenia. 3, Językoznawstwo, translatologia / pod redakcją Anny Stolarczyk-Gembiak, Marty Woźnickiej ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – S. 101-114

164. Kompetencje nauczyciela języka angielskiego a potrzeby uczniów klas 4-6 w procesie edukacyjnym na rzecz zrównoważonego rozwoju / Milena Gucma // W : Uwarunkowania i konteksty zrównoważonego rozwoju człowieka : egzemplifikacje teoretyczne i praktyczne / pod redakcją Danuty Apanel, Moniki Pawłowskiej, Radosława Mazura. – Koszalin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017. – S. 47-57

165. Koncepcja kształcenia komplementarnego a rozwój kompetencji gramatycznej wśród przyszłych nauczycieli języka angielskiego / Sylwia Stachurska // W : Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce / redakcja naukowa: Dorota Utracka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2019. – S. 226-238
M 219073 (Opole)

166. Literatura amerykańska w kształceniu nauczycieli języka angielskiego / Lucyna Aleksandrowicz-Pędich. – Białystok : “Trans Humana”, 2003. – 261, [1] s. ; 21 cm.

167. Nauczyciel bilingwalny : sylwetka językowa nauczyciela języka angielskiego jako obcego / Krzysztof Polok. – Łask : Oficyna Wydawnicza Leksem, 2010. – 316 s. ; 24 cm.

168. Nauczyciel języka czy nauczyciel zawodu? : kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego / Magdalena Sowa // W : Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce / redakcja naukowa Jolanta Łącka-Badura. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2016. – S. 139-156

169. Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych na przykładzie języka angielskiego / Anna Drzazga // W : Edukacja w cyberprzestrzeni : nowe wyzwania i problemy badawcze / red. nauk. Danuta Morańska ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. – S. 191-199
M 216480 (Opole)

170. Refleksja w nauczaniu gramatyki praktycznej studentów filologii angielskiej niezbędnym komponentem rozwoju kompetencji metodycznej nauczyciela / Iwona Dronia // W : Kształcenie osób dorosłych : aktywność w życiu zawodowym / redakcja: Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza Humanitas, 2015. – S. 117-130

171. Refleksje nauczycieli nad nauczaniem strategii czytania na lekcjach języka obcego / Małgorzata Marzec-Stawiarska // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 55-70

172. Rozważania o jakości programu edukacyjnego English Teaching : profil pełnomocnego nauczyciela / redakcja naukowa Maria Jolanta Bogucka, Anna Grabowska. – Warszawa ; Nidzica : Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida, 2018. – 117, [3] strony : ilustracje ; 26 cm.

173. Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak je przekuć w metodyczne cnoty / Monika Badecka-Kozikowska. – Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008. – 212 s. : il. ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

174. Analiza umiejętności refleksyjnych przyszłych nauczycieli języka angielskiego / Ewa Czajka // Neofilolog. – Nr 43, [cz.] 1 (2014), s. 55-65
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_431.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

175. Blogi nauczycieli i lektorów języka angielskiego / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2017, nr 10, s. 2-7

176. Czy nauczanie języka angielskiego w gimnazjach jest dobrze zorganizowane? / Jan Gościński // Przegląd Glottodydaktyczny. – T. 24 (2008), s. 51-57

177. Kształcenie kompetencji socjokulturowej nauczycieli a nauczanie języka angielskiego jako międzynarodowej komunikacji / Anna Niżegorodcew // Neofilolog. – Nr 24 (2004), s. 63-68
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1544/434 [dostęp: 29.04.2021 r.]

178. Kwalifikacje do nauczania dwóch języków obcych jako wyzwanie edukacyjne / Marzanna Karolczuk // Linguodidactica. – T. 19 (2015), s. 123-139
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3994/1/Linguodidactica_19_Karolczuk.pdf [dostęp: 29.04.2021 r.]

179. Metody nauczania języka angielskiego dzieci w klasach początkowych : (na podstawie analizy wybranych programów, ankiet i obserwacji lekcji) / Izabela Kabzińska, Elżbieta Marek // Poliglota. -2007, nr 1, s. 27-37
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19629/edition/17163/content [dostęp: 29.04.2021 r.]

180. Miejsce fonetyki języka angielskiego w szkole – implikacje dla kształcenia nauczycieli / Magdalena Wrembel // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 2 (2002), s. 29-40

181. Nauczyciele (jeszcze) nieprofesjonalni : diagnoza problemów (badania kwestionariuszowe) / Danuta Gabryś-Barker // Neofilolog. – Nr 29 (2006), s. 90-100
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1530/422 [dostęp: 29.04.2021 r.]

182. Nauczyciele języka angielskiego – warunki nauczania, problemy, oczekiwania / Agata Komendant, Piotr Kamiński // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 47-56
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2008.pdf [dostęp: 29.04.2021 r.]

183. (Nie)tolerancja błędów u nauczycieli języka angielskiego / Marzena Wysocka // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 6, s. 265-268
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_6_2004_jak_uczymy.pdf [dostęp: 29.04.2021 r.]

184. Ocena kompetencji metodycznych polskich oraz brytyjskich nauczycieli języka angielskiego / Joanna Lewińska // Przegląd Glottodydaktyczny. – T. 23 (2007), s. 67-77

185. Ocena potencjału projektu typu “kurs intensywny” jako narzędzia rozwijającego kompetencję interkulturową europejskich nauczycieli języka angielskiego / Ariadna Strugielska, Krzysztof Strzemeski // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 1 (2015), s. 43-55
* Dostęne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_1.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

186. Pięć kroków do dwujęzyczności zamierzonej na lekcjach języka angielskiego w klasie czwartej (i nie tylko) / Ewa Kusz. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2019, nr 5, s. 19-23
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/wydania/jows-5-2019-online_0.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

187. Profil studenta – przyszłego nauczyciela języka angielskiego nabywającego pełne kwalifikacje zawodowe na studiach magisterskich / Anna Michońska-Stadnik // Neofilolog. – Nr 44, [cz.] 2 (2014), s. 183-192
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_442.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

188. Przygotowanie do zawodu nauczycieli języka angielskiego w Polsce i Europie w świetle zaleceń europejskiej polityki językowej / Katarzyna Paczuska, Agata Gajewska-Dyszkiewicz, Marek Muszyński. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 4-11
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/ibe.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

189. Psycholingwistyczne przyczyny fosylizacji w nauce języka angielskiego / Violetta Borecka // Białostockie Archiwum Językowe. – Nr 17 (2017), s. 13-31
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/baj/article/view/758/654 [dostęp: 30.04.2021 r.]

190. Refleksja nad działaniem a tożsamością społeczną nauczyciela we wspólnocie praktyków / Kamila Ciepiela // Neofilolog. – Nr 43, [cz.] 1 (2014), s. 111-124
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_431.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

191. Rola nauczyciela : jakie cechy powinien posiadać nauczyciel języka angielskiego uczący w klasach zintegrowanych? / Magdalena Barwińska // Poliglota. – 2010, nr 1, s. 44-52

192. Różne biografie edukacyjne, ten sam cel pragmatyczny : szczególny przypadek dokształcania nauczycieli języka angielskiego / Agnieszka Bryła-Cruz // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 4, s. 109-114
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/rozne-biografie-edukacyjne-ten-sam-cel-pragmatyczny-szczegolny-przypadek-doksztalcania-nauc [dostęp: 30.04.2021 r.]

193. Różnice indywidualne w nabywaniu kompetencji pragmatycznej przez nauczycieli języka angielskiego / Anna Szczepaniak-Kozak, Emilia Wąsikiewicz-Firlej // Neofilolog. – Nr 48, [cz.] 2 (2017), s. 213-231
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_48_2.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

194. Skuteczny nauczyciel języka angielskiego – wnioski z badań / Dorota Werbińska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 78-80
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_1_2004.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

195. Socjologiczne aspekty atrycji językowej w przypadku polskich nauczycieli języka angielskiego / Andrzej Kulig // Zeszyty Naukowe / Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego. – Z. 27 (2005), s. 98-105

196. Wpływ praktyk nauczycielskich na rozwój refleksyjności studentów filologii angielskiej oraz na ich dalsze decyzje związane z wyborem zawodu nauczyciela / Marek Derenowski // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 1 (2015), s. 27-41
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_1.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

197. Zadania instytucji kształcenia nauczycieli w zakresie kształtowania nowoczesnych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z językiem angielskim / Cezary Wosiński // Poliglota. – 2005, nr 1, s. 35-41
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19548/edition/17080/content [dostęp: 30.04.2021 r.]

198. Zastosowanie protokołu głośnego myślenia i retrospekcji w badaniach autorefleksji przyszłych nauczycieli języka angielskiego / Magdalena Witkowska // Neofilolog. – Nr 34 (2010), s. 147-157
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/neofilolog34.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

III. NAUCZYCIEL JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Książki:

199. Nowy model kształcenia nauczycieli języka francuskiego w Polsce : (na przykładzie filologii romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego) / Maciej Smuk // W : Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej : możliwości, wyzwania, inspiracje / red. nauk. Marta Kowalczuk-Walędziak, Alicja Korzeniecka-Bondar, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 209-220
M 212608 M 212609 M 212610 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

200. Dyskurs edukacyjny w kształceniu przyszłych nauczycieli / Wiesława Burlińska // Neofilolog. – Nr 33 (2009), s. 169-183
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/neofilolog33.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

201. Mapy myśli jako narzędzie badania reprezentacji społecznych wielojęzyczności : przypadek przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Krystyna Szymankiewicz, Radosław Kucharczyk // Neofilolog. – Nr 47, [cz.] 2 (2016), s. 187-203
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_47_2.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

202. Metoda projektu w edukacji interkulturowej przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Elżbieta Jastrzębska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 68-74
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_1_2006.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

203. Nauczyciel w potrzasku – uwięzieni w kryteriach oceniania / Małgorzata Molska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 77-81
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_1_2009.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

204. Przygotowanie przyszłych nauczycieli do nauczania języków obcych dzieci na przykładzie projeku “Francuski od Misiaka” / Adriana Kowalska // Poliglota. 2009, nr 1, s. 64-72
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/19796/edition/17298/content [dostęp: 30.04.2021 r.]

205. Refleksyjna praktyka czy refleksja nad praktyką? : kilka uwag na temat treści zajęć z metodyki nauczania języka francuskiego w cyklu jednolitych studiów magisterskich / Jolanta Zając // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 2, s. 60-68
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2006.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

206. Samopoczucie nauczycieli języka francuskiego w szkole oraz ich potrzeby i propozycje w zakresie kształcenia do zawodu / Magdalena Woynarowska // Języki Obce w Szkole. – 1999, nr 2, s. 123-131

207. Specjalizacja nauczycielska na filologii romańskiej a kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego / Magdalena Sowa // Linguodidactica. – T. 19 (2015), s. 239-254
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/4002/1/Linguodidactica_19_Sowa.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

208. Teorie osobiste dotyczące rozwijania kompetencji różnojęzycznej na lekcjach języka obcego – przypadek przyszłych nauczycieli języka francuskiego / Radosław Kucharczyk, Krystyna Szymankiewicz. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 64-70
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/kucharczyk_szymankiewicz.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

IV. NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Książki:

209. Voces y caminos en la enseñanza de español/LE : desarrollo de las identidades en el aula / eds. Cecylia Tatoj, R. Sergio Balches Arenas. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – 238, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Artykuły w czasopismach:

210. EuroProf, czyli inny sposób na zdobywanie kwalifikacji do nauczania języka hiszpańskiego / Ewa Piech // Meritum. – 2010, nr 1, s. 91-94
* Dostępne w Internecie: http://meritum.mscdn.pl/meritum/pliki/cale_numery/2010_1.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

211. Przemyślny sposób na naukę języka rycerza z La Manchy – czyli słów kilka o coachingu językowym z punktu widzenia nauczyciela języka hiszpańskiego / Tomasz Chudak. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 1, s. 92-96
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/chudak.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

 

V. NAUCZYCIEL JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Książki:

212. Interdyscyplinarny charakter badań językowych : od dydaktyki do kulturoznawstwa / redakcja Joanna Małocha. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe, 2017. – 131, [3] strony : ilustracje, wykresy ; 21 cm.

213. Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych : materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 27 listopada 2015 roku / pod redakcją Moniki Mikuły, Magdaleny Popiołek. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016. – 156 stron : ilustracje, fotografie, portrety ; 21 cm.

Artykuły w czasopismach:

214. Przegląd publikacji metodycznych z lat 1957-1980 jako przyczynek do korzystania z doświadczeń poprzedników przy nauczaniu języka łacińskiego / Aldona Rogowska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 27-33
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2004.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

215. Rewolucja w klasie pani C., czyli kilka konstruktywistycznych pomysłów / Grażyna Czetwertyńska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 6, s. 37-40
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_6_2004_jak_uczymy.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

216. Z notatnika zdesperowanego nauczyciela łaciny / Małgorzata Cieśluk // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 31-36
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2001.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

VI. NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Książki:

217. Kształcenie oraz doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego w Polsce w latach 1990-2015 (wybrane zagadnienia) / Beata Karpeta-Peć // W : Pamięć, dyskurs, tożsamość : rozważania interdyscyplinarne / redakcja naukowa Joanna Godlewicz-Adamiec i Dominika Wyrzykiewicz. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 333-358

218. Metodyka nauczania języka niemieckiego : podręcznik dla studentów germanistyki i początkujących nauczycieli / Zofia Chłopek. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. – 478 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.
M 218518 M 218519 M 218520 M 218521 (Opole)

219. Projektarbeit jako jedna z metod pracy nauczyciela języka niemieckiego / oprac. Bożena Kryszewska, Maria Pawluczyk. – Skierniewice : WOM, 1998. – [34] s. : il. ; 21 cm.

220. Refleksje nauczycieli języka niemieckiego jako postawa identyfikacji i analizy ich potrzeb szkoleniowych / Magdalena Białek // W : Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych / pod red. Małgorzaty Baran-Łucarz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 115-127

221. Zintegrowany belfer = zintegrowany uczeń : nauczyciel języków obcych wobec wyzwań współczesnego świata / Anna Kizeweter // W : Kategoria integralności w edukacji / pod redakcją Beaty Przyborowskiej, Piotra Błajeta, Iwony Murawskiej, Emilii Aksamit. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – S. 175-188

Artykuły w czasopismach:

222. Interdyscyplinarny charakter nauczania języka niemieckiego a zdobycie kompetencji w drugim przedmiocie jako szansa dla nauczyciela języka obcego drugiego na rynku pracy / Małgorzata Niemiec-Knaś // Neofilolog. – Nr 51, [cz.] 1 (2018), s. 75-88
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/article/view/16889/16725 [dostęp: 30.04.2021 r.]

223. Internet – narzędziem samokształcenia nauczyciela języka niemieckiego / Magdalena Raczyńska-Wąsek // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 5, s. 54-55
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2003.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

224. Koncepcja uczenia się przez nauczanie innych (LDL) w kształceniu nauczycieli języka niemieckiego / Magdalena Białek ; Uniwersytet Wrocławski // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 1 (2015), s. 57-71
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_1.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

225. Kurs online “Multimedia-Führerschein” dla nauczycieli języka niemieckiego – doświadczenia tutora / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4 , s. 103-107
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_4_2007.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

226. Model zintegrowanego kształcenia nauczycieli języka niemieckiego w nauczycielskich kolegiach języków obcych / Ewa Turkowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. – T. 4, cz. 2 (2005), s. 637-654

227. Niektóre trudności studentów-praktykantów na lekcjach języka niemieckiego : uwagi pohospitacyjne / Beata Bogdał // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 37-41
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2001.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

228. O integracji sprawności językowych w programie kształcenia nauczycieli języka niemieckiego / Izabela Marciniak // Neofilolog. – Nr 24 (2004), s. 58-62
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/n/issue/view/1544/434 [dostęp: 30.04.2021 r.]

229. O wartości praktyk pedagogiczno-dydaktycznych w kształceniu językowym na przykładzie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego / Krystyna Mihułka. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 4, s. 53-62
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/mihulka_2.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

230. Olimpiada Języka Niemieckiego w kontekście pracy z uczniem zdolnym / Paweł Moskała, Joanna Szczukiewicz. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 3, s. 63-68
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/olimpiada-jezyka-niemieckiego-w-kontekscie-pracy-z-uczniem-zdolnym [dostęp: 30.04.2021 r.]

231. Podręcznik do języka niemieckiego w ocenie nauczyciela i ucznia / Alina Dorota Jarząbek // Neofilolog. – Nr 50, [cz.] 2 (2018), s. 269-281
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_50_2.pdf [dostęp: 30.04.2021 r/]

232. Praktyczne nauczanie fonetyki w oczach nauczyciela kolegium jęzków obcych / Joanna Kulisz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. – T. 5 (2003), s. 91-95

233. Rola nauczyciela w budzeniu motywacji na lekcjach języka niemieckiego / Magdalena Ptak // Języki Obce w Szkole. – 1998, nr 3, s. 266-267

234. Rola refleksji w procesie przygotowania do zawodu nauczyciela języka obcego / Izabela Marciniak // Neofilolog. – Nr 43, [cz.] 1 (2014), s. 39-53
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_431.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

235. Sylwetka absolwenta filologii germańskiej o specjalności nauczycielskiej a rzeczywisty stań przygotowania kandydatów do zawodu nauczyciela / Krystyna Mihułka // Neofilolog. – Nr 44, [cz.] 2 (2014), s. 193-207
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_442.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

236. Szkoła i zawód nauczyciela w oczach studentów germanistyki odbywających praktyki pedagogiczne / Małgorzata Zimmermann // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 5, s. 79-80
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2006.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

237. Wczoraj i dziś doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego w Polsce / Grażyna Zenderowska-Korpus // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 1 (2015), s. 121-132
* Dostępne w Internecie: http://www.poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_1.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

238. Wspomagane narzędziami TIK badanie w działaniu (action research) jako metoda kształcenia nauczycieli języka obcego na przykładzie kursu e-learninowego Deutsch Lehren Lernen (DLL) / Renata Czaplikowska // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 25, nr 1 (2016), s. 283-295
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/Pedagogika/issue/view/16/4 [dostęp: 30.04.2021 r.]

239. Z doświadczeń nauczyciela języka niemieckiego w szkole specjalnej / Joanna Augustynowicz // Języki Obce w Szkole. – 2018, nr 4, s. 49-51
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/artykuly/z-doswiadczen-nauczyciela-jezyka-niemieckiego-w-szkole-specjalnej [dostęp: 30.04.2021 r.]

240. Z problematyki kształcenia nauczycieli języka niemieckiego w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych / Ewa Turkowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 50-54
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_5_2002.pdf [dostęp: 30.04.2021 r.]

241. Z problematyki kształcenia nauczycieli języka niemieckiego w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych / Ewa Turkowska // Przegląd Glottodydaktyczny. – T. 19 (2003), s. 41-46

VII. NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Książki:

242. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego na tle rozwoju pedeutologii glottodydaktycznej / Przemysław Gębal // W : Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berend, Michaliny Rittner. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – S. 31-42

243. Podejście interkulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego : bilans i perspektywy / Grażyna Zarzycka // W : W kręgu (glotto)dydaktyki / redakcja naukowa Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń ; autorzy tomu Desislava-Devora Atanasova [i 53 pozostałe]. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – S. 534-548

Artykuły w czasopismach:

244. Błędy językowe w pracach pisemnych przyszłych lektorów języka polskiego jako obcego / Iwona Dembowska-Wosik // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – Z. 22 (2015), s. 223-236
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_18653?q=bwmeta1.element.hdl_11089_18475;12&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 05.05.2021 r.]

245. Błędy w adaptacjach tekstów literackich : (na podstawie prac studentów specjalizacji Nauczanie Języka Polskiego Jako Obcego) / Paula Góralczyk-Mowczan, Mateusz Gaze // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – Z. 22 (2015), s. 237-249
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_18652?q=bwmeta1.element.hdl_11089_18475;20&qt=CHILDREN-STATELESS [dostęp: 05.05.2021 r.]

246. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego i drugiego na tle glottodydaktycznych rozważań pedeutologicznych / Przemysław E. Gębal // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 6 (2015), s. 176-190
* Dostępne w Internecie: https://didactica.up.krakow.pl/article/view/3098/3558 [dostęp: 05.05.2021 r.]

247. Kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego – opis sytuacji i propozycje dydaktyczne / Stanisław Dubisz, Beata Katarzyna Jędryka // Poradnik Językowy. – 2012, z. 2, s. 5-16

248. O kłopotach nauczyciela z materiałem leksykalnym podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego : na wybranych przykładach / Ewa Badyda // Neofilolog. – Nr 45, [cz.] 2 (2015), s. 173-185
* Dostępne w Internecie: http://poltowneo.org/images/neofilolog/Neofilolog_45_2.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

249. O kształceniu lektorów/nauczycieli języka polskiego jako obcego : krótki przegląd oferty dydaktycznej polskich uczelni / Przemysław E. Gębal . – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 78-83

250. Ukryty program kształcenia lektorów języka polskiego jako obcego / Katarzyna Stankiewicz // Kultura i Edukacja. – 2010, nr 2, s. 93-105
* Dostępne w Internecie: http://www.kultura-i-edukacja.pl/ojs/index.php?journal=kie&page=article&op=view&path%5B%5D=399&path%5B%5D=393 [dostęp: 05.05.2021 r.]

VIII. NAUCZYCIEL JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Książki:

251. Językoznawstwo kognitywne a e-learning na lektoracie z języka rosyjskiego / Magdalena Łubiarz // W : Nauczanie języków obcych. – Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , 2019. – S. 31-42

252. Kształtowanie kompetencji miękkich na lekcji języka obcego / Anna Szafernakier-Świrko // W : Współczesny język rosyjski w teorii i praktyce / pod red. Anny Antoniuk, Wioletty Meli-Cullen, Julii Roguskiej i Anny Szafernakier-Świrko. – Warszawa : Katedra Ukrainistyki. Uniwersytet Warszawski, 2017. – S. 77-86

253. Kształtowanie kompetencji pedagogicznej studentów w procesie przygotowywania do zawodu nauczyciela języka rosyjskiego jako obcego : materiały dydaktyczne do ćwiczeń doskonalących proces nauczania języka rosyjskiego w gimnazjach i szkołach średnich w Polsce / Sylwester Józefiak. – Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003. – 62, [2] s. : il. ; 24 cm.
M 192414 M 192415 (Opole)

254. Optymalizacja kształcenia nauczyciela języka obcego : (na przykładzie studiów rusycystycznych) / Maria Kossakowska-Maras. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. – 201 s. ; 24 cm.

255. Problemy nauczania języka rosyjskiego oraz kształcenia nauczycieli rusycystów w Polsce : materiały sesji naukowej / [red. nauk. Andrzej Jankowski, Józef Żuk]. – Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, 1990. – 155 s. : il. ; 24 cm.

256. Rola nauczyciela w przygotowaniu studentów do pracy na rynku światowym : kilka słów o kompetencjach społecznych w procesie nauczania języka rosyjskiego = How can teachers help prepare students for the global market? : a few words about social competencies in the process of learning Russian / Joanna Darda-Gramatyka, Gabriela Sitkiewicz // W : Wybrane zagadnienia z glotto- i translodydaktyki. 2 / redakcja naukowa Artur Dariusz Kubacki, Katarzyna Sowa-Bacia. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. – S. 41-59

257. Umiejętności facylitacyjne nauczyciela akademickiego na przykładzie pracy ze studentami rusycystyki / Małgorzata Dziedzic // W : Język i jego wyzwania : język w kulturze, kultura w języku. T. 2, Dydaktyka i przekład / pod redakcją Rachel Pazdan, Grzegorza A. Ziętali ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. – Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, 2019. – S. 16-23

Artykuły w czasopismach:

258. Ankieta o wykorzystaniu stron internetowych w nauce języka rosyjskiego / Karolina Zioło // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 64-67
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2004.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

259. Dźwięk [M] na ćwiczeniach z emisji głosu nauczyciela języka rosyjskiego / Magdalena Zaorska // Przegląd Rusycystyczny. – R. 36, nr 1 (2014), s. 124-137
* Dostępne w Internecie: https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3423 [dostęp: 05.05.2021 r.]

260. Jak rozwijam sprawność rozumienia ze słuchu / Katarzyna Kuczborska-Przybylska // Języki Obce w Szkole. – 1996, nr 4, s. 344-352

261. Nauczyciele języka rosyjskiego o swoich potrzebach doskonalenia zawodowego / Krystyna Kancewicz-Sokołowska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 2, s. 68-70
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2006.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

262. Przygotowanie studentów do zawodu nauczyciela języka rosyjskiego (drugiego obcego) w szkole średniej : opracowanie badań własnych / Marzanna Karolczuk // Linguodidactica. – T. 17 (2013), s. 93-105
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/999/1/Linguodidactica_17_Karolczuk.pdf [dostęp: 05.05.2021 r.]

263. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela języka rosyjskiego / Małgorzata Tomczyk-Jadach // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 4, s. 38-40
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_4_2001.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

264. www.rosyjski.pl czyli o stronach internetowych w nauczaniu języka rosyjskiego / Karolina Zioło // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 77-78
* Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/JOwS_2_2004.pdf [dostęp: 07.05.2021 r.]

Zob. poz. 178

Zob. też: Scenariusze lekcji języka angielskiego; Scenariusze lekcji języka niemieckiego; Scenariusze lekcji języka obcego; TIK w nauczaniu języków obcych

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu