TIK w nauczaniu języków obcych

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu języków obcych” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 99 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Darmowa wiedza w Internecie : (studium przypadku) / Natalia Wilczek. – Bibliogr. // W : Czytelnicy – zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej / red. nauk. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła ; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS ; Biblioteka Główna UMCS. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2017. – S. 179-191
* Analiza wybranych stron WWW oraz kanałów serwisy YuoTube o charakterze popularnonaukowym w języku polskim i angielskim
M 217204 (Opole)

2. Know How of the English Lesson Based on the Internet Resources / Alicja Wujec-Kaczmarek, Elżbieta Osak-Posacka, Sebastian Raduj // W : Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnej edukacji z perspektywy polskiej i europejskiej : zeszyt metodyczny / red. Alicja Wujec-Kaczmarek ; [Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : MODN w Opolu, 2012. – S. 64-77
* Zawiera 8 scenariuszy lekcji języka angielskiego
M 216068 M 216069 (Opole)

3. Między podręcznikiem a internetem : nowa dydaktyka języków obcych / Marzena Żylińska. – Wyd. 1, dodr. – Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2013. – 228 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-88839-58-0
M 217475 (Opole)

4. Multimedia w zastosowaniu glottodydaktycznym : opis wybranych rozwiązań / Marina Belokoneva-Shiukashvili // W : Człowiek i kultura w komunikacji medialnej / red. nauk. Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński, Adam Siwiec. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 249-259
M 214004 (Opole)

5. MultiROMy, witryny oraz platformy internetowe używane w nauczaniu języka angielskiego w szkołach średnich w Polsce / Elżbieta Szymańska-Czaplak, Alicja Wujec-Kaczmarek // W : Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnej edukacji z perspektywy polskiej i europejskiej : zeszyt metodyczny / red. Alicja Wujec-Kaczmarek ; [Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : MODN w Opolu, 2012. – S. 61-63
M 216068 M 216069 (Opole)

6. Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych na przykładzie języka angielskiego / Anna Drzazga // W : Edukacja w cyberprzestrzeni : nowe wyzwania i problemy badawcze / redakcja naukowa Danuta Morańska ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2015. – S. 191-199
M 216480 (Opole)

7. Rola autentycznych danych korpusowych oraz słowników i tłumaczy internetowych w nauczaniu języka angielskiego dzieci i młodzieży / Dorota Gonigorszek. – Bibliogr. // W : Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / redakcja naukowa Ewa Janicka-Olejnik, Krzysztof Klimek. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2016. – S. 73-83
M 215087 M 219078 (Opole)

8. Wpływ nowych mediów na nauczanie języka angielskiego specjalistycznego / Anna Dul // W : Komunikacja w stechnicyzowanym świecie : wpływ postępu technicznego na język i literaturę / red. nauk. Bogdan Walczak, Agnieszka A. Niekrewicz, Jowita Żurawska-Chaszczewska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. – S. 297-306

9. Wykorzystanie aplikacji LearningApps w nauczaniu przedmiotowym / Mirela Robakowska // W : Szkoła w dobie internetu 2.0 / redakcja Katarzyna Winkowska-Nowak, Katarzyna Pobiega. – Warszawa : Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne Akces, cop. 2016. – S. 62-67

10. Wykorzystanie technik ICT na lekcjach języka angielskiego w gimnazjum i licem w Dobrzeniu Wielkim / Roman Partykowski // W : Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnej edukacji z perspektywy polskiej i europejskiej : zeszyt metodyczny / red. Alicja Wujec-Kaczmarek ; [Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : MODN w Opolu, 2012. – S. 60
M 216068 M 216069 (Opole)

11. Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w dydaktyce języków obcych / Radosław Nowak // W : Glottodidaktische Inspirationen = Inspiracje glottodydaktyczne / Beata Mikołajczyk, Renata Nadobnik hrsg. ; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2016. – S. 159-172

Artykuły w czasopismach:

12. Audiodeskrypcja i napisy jako techniki uczenia się języka – projekt ClipFlair / Elżbieta Gajek, Agnieszka Szarkowska // Języki Obce w Szkole. – 2013, nr 2, s. 106-110
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Gajek.pdf [dostęp: 24.04.2020]

13. Bezpłatne zasoby internetowe w klasie językowej / Marcin Zaród // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 11-15
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/zarod.pdf [dostęp: 24.04.2020]

14. Blogi nauczycieli i lektorów języka angielskiego / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2017, nr 10, s. 2-7

15. Bracia Grimm w Internecie / Małgorzata Bernat // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 1, s. 119-123

16. Cyfrowy klucz do mówienia i pisania / Marcin Zaród // Języki Obce w Szkole. – 2016, nr 2, s. 66-71
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/jows-2-2016_m-zarod.pdf [dostęp: 24.04.2020]

17. Dydaktyzacja treści multimedialnych w środowisku e-learningowym: bogactwo możliwości / Sébastien Ducourtioux // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 24-32
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/ducourtioux.pdf [dostęp: 24.04.2020]

18. eTwinning w pracy nauczyciela / Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 61-62
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Gierzy%c5%84ska_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

19. Generatory ćwiczeń : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji / Renata Czaplikowska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 54-57

20. Gra komputerowa na lekcji języka obcego / Krzysztof Kotuła // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 122-124
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Kotu%c5%82a_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

21. Gry i zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej / Izabela Jaros // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 4, s. 143-146
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Jaros_PDF.pdf [dostęp: 24.04.2020]

22. Holiday postcards : lekcja języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Dominika Serowy // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 44-45

23. Interaktywna nauka artyzmu / Bożena Kraj // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 35-37
*Scenariusz lekcji języka angielskiego dla gimnazjum przy użyciu tablicy interaktywnej i aplikacji komputerowych

24. Interaktywne quizy Hot Potatoes jako forma aktywizacji w nauczaniu języka obcego / Mirosław Marchlewski // Heteroglossia. – Nr 1 (2011), s. 9-17
*Dostępne w Internecie: http://heteroglossia.byd.pl/userfiles/files/Heteroglossia2011_druk.pdf [dostęp: 24.04.2020]

25. Internetowe projekty edukacyjne Narodowego Instytutu Audiowizualnego / Michał Merczyński // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 58-60
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/ sites/default/files/Merczy%c5%84ski_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

26. Internetowe zasoby audiowizualne sposobem na kształtowanie savoir-être uczniów / Agnieszka Dryjańska // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 33-39
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/dryjanska_1.pdf [dostęp: 24.04.2020]

27. Jak to na Facebooku ładnie… / Iwona Moczydłowska // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 63-68
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Moczyd%c5%82owska_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

28. Jak uatrakcyjnić lekcję języka obcego? / Marta Florkiewicz-Borkowska // Sygnał. – 2019, nr 3, s. 44-47

29. Jak uczyć cyfrowych tubylców? / Agnieszka Skocka // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 46-53

30. Jak wykorzystać telefon komórkowy na lekcji języka obcego? / Monika Wisła // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 56-63

31. Język francuski w szkole podstawowej z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Maria Kaznowska // Meritum. – 2010, nr 1, s. 82-86

32. Keep calm and Edmodo on / Ewa Alicja Herba // Modelowe Nauczanie. – 2016, nr 3, s. 99-1000
*Wykorzystanie Edmodo on. – darmowej platformy edukacyjnej na lekcjach języka angielskiego

33. Komiksy na języku obcym / Marta Florkiewicz-Borkowska // TIK w Edukacji. – 2016, nr 3, s. 38-39
*Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla gimnazjum z wykorzystaniem komputerowej aplikacji ToonDoo do tworzenia komiksów

34. Komplementarność cyfrowego i tradycyjnego uczenia się i nauczania języków obcych / Elżbieta Gajek // Roczniki Kulturoznawcze. – T. 6, nr 4 (2015), s. 123-140
*Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rkult/article/view/8418/9091 [dostęp: 24.04.2020]

35. Komputerowe wspomaganie uczenia się i nauczania języków obcych / Elżbieta Gajek. – Bibliogr. // Meritum. – 2010, nr 1, s. 53-59

36. Komunikacja językowa i międzykulturowa uczniów w projektach eTwinning / Elżbieta Gajek // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 37-41
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Gajek_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

37. Kreatywnie na lekcjach / Agata Garwolińska // Głos Nauczycielski. – 2019, nr 26, s. 14
*Technologie cyfrowe w nauczaniu języka angielskiego

38. Kreatywność jako wymóg chwili – twórcze wykorzystanie TIK w nauczaniu języka angielskiego / Agnieszka Wojewoda. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 5, s. 60-66

39. Lekcje oparte na zasobach Internetu : Wirtualne Poszukiwanie Skarbów (Virtual Treasure Hunt) i Wirtualna wyprawa (WebQuest) / Alicja Wujec-Kaczmarek // Modelowe Nauczanie. – 2011, nr 3-4, s. 90-94

40. Materiały online dla nauczycieli języka angielskiego – lekko, łatwo, przyjemnie / Monika Knapkiewicz // Heteroglossia. – Nr 1 (2011), s. 67-72
*Dostępne w Internecie: http://heteroglossia.byd.pl/userfiles/files/Heteroglossia2011_druk.pdf [dostęp: 24.04.2020]

41. Media elektroniczne w glottodydaktyce: zmiany w edukacji obcojęzycznej i ich implikacje w nauczaniu zinstytucjonalizowanym / Paweł Szerszeń // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 5, s. 55-59

42. Media społecznościowe a nauka języka obcego w gimnazjum / Sebastian Mrożek // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 86, s. 54

43. Media społecznościowe – let’s face them / Małgorzata Kurek, Sylvia Maciaszczyk // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 69-72
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Maciaszczyk_03_0.pdf [dostęp: 24.04.2020]

44. Media w nauczaniu języków obcych : koncepcje teoretyczne i wybrane rozwiązania metodyczne / Grażyna Zarzycka // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – [Z.] 21 (2014), s. 321-333
*Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_8776 [dostęp: 24.04.2020]

45. Metody audiowizualne i media w nauczaniu języków obcych / Dorota Tomczuk // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 31-36
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Tomczuk_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

46. Multimedialne prezentacje dydaktyczne w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego / Małgorzata Dziedzic // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Glottodydaktyka. – Z. 3, cz. 3 (2011), s. 54-59

47. “Najprostszy na świecie sposób na tworzenie i współpracę ” : o wykorzystaniu Padletu na lekcjach języka obcego / Joanna Wróbel // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 4, s. 90-94
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/j._wrobel.pdf [dostęp: 24.04.2020]

48. Największa klasa świata / Agnieszka Bilska // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 56-57
*Nauka języka obcego za pomocą komunikatora Skype

49. Nauczanie hybrydowe – przyszłość nauki języków obcych / Rebecca Böttcher // Języki Obce w Szkole. – 2013, nr 2, s. 92-97
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Bottcher.pdf [dostęp: 24.04.2020]

50. Nauczyciele języków obcych, moodlemy się! / Anna Turula // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 58-68

51. Nauka języka niemieckiego z zastosowaniem metody SuperMemo / Olga Łodyga // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2011, [z.] 2, s. 9-14

52. Nauka języka rosyjskiego jako obcego w Internecie / Daria Smirnowa // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 4, s. 139-142
*Artykuł zawiera praktyczne informacje dla nauczycieli oraz osób uczących się języka rosyjskiego, jak wykorzystywać zasoby internetowe w nauce języków obcych z uwzględnieniem pozytywnych i negatywnych elementów e-learningu
Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Smirnowa_PDF.pdf [dostęp: 24.04.2020]

53. Nowa technologia w starej szkole / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 95-102
*Wykorzystanie technologii komputerowej w edukacji językowej dzieci w młodszym wieku szkolnym

54. Nowe platformy dydaktyczne : Lingwistycznie Inteligentne Systemy Translo- i Glottodydaktyczne (LISTiG) / Sambor Grucza // Lingwistyka Stosowana.- T. 3 (2010), s. 167-176
*Dostępne w Internecie: http://alp.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/315/2018/03/Lingwistyka-Stosowana-3_2010.pdf [dostęp: 24.04.2020]

55. Nowe technologie i język obcy / Dorota Janczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 2, dod. “Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola”, s. 4-5

56. Nowe technologie w nauczaniu języków obcych / Paweł Krawiec // Nowa Szkoła. – 2015, nr 2, s. 53-55

57. Nowoczesność kontra tradycja w walce z nudą we wczesnej edukacji języka angielskiego / Paulina Barańska, Ewa Kąsek // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 92-103

58. Obraz jako narzędzie komunikacji na lekcji języka obcego / Elżbieta Gajek // Języki Obce w Szkole. -2010, nr 5, s. 8-14

59. Od płyt gramofonowych do zasobów internetowych / Monika Knapkiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 20-23
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/knapkiewicz.pdf [dostęp: 24.04.2020]

60. Osobliwości stolicy Rosji / Agata Kaczyńska // IT w Edukacji. – 2015, nr 1, s. 40-41
*Zawiera scenariusz lekcji języka rosyjskiego w gimnazjum: Spacer po Moskwie

61. Platforma supermemo.net jako narzędzie wspomagające naukę języków obcych / Olga Łodyga // Rola Informatyki w Naukach Ekonomicznych i Społecznych. – 2012, t. 1, s. 431-444

62. Podcasting w nauczaniu języków obcych / Andrzej Nazarewski // Heteroglossia. – Nr 1 (2011), s. 19-26
*Dostępne w Internecie: http://heteroglossia.byd.pl/userfiles/files/Heteroglossia2011_druk.pdf [dostęp: 24.04.2020]

63. Pokolenie Z” : cyfrowe podejście do nauki języków obcych / Robert Oliwa // Kwartalnik Edukacyjny. – 2015, nr 4, s. 38-49
*Dostępne w Internecie: https://ke.pcen.pl/rocznik-2015/kwartalnik-edukacyjny-nr-83.html

64. Poznajemy miasto z aplikacją Quizlet Live / Agata Rakotny // IT w Edukacji. – 2016, nr 2, s. 26-28
*Scenariusz lekcji języka angielskiego dla szkół podstawowych w oparciu o aplikację komputerową Quizlet Live

65. Projektowanie ćwiczeń i kursu blended-learningowego / Anna Dymel // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 5, s. 40-47

66. Proste przykłady zastosowania TIK na lekcjach języka angielskiego / Dominika Serowy-Talarowska // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 117-121
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Serowy_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

67. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne z LiveBinders / Monika Kapuśniak // TIK w Edukacji. – 2018, nr 1, s. 36-37
* Scenariusz lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej

68. Smartfon na lekcji języka niemieckiego / Magdalena Maziarz // Orbis Linguarum. – Vol. 52 (2018), s. 117-129
*Dostępne w Internecie: http://www.ifg.uni.wroc.pl/wp-content/uploads/PUBLIKACJE-IFG/OL/OL52.pdf [dostęp: 24.04.2020]

69. Technologie informacyjne w dydaktyce języków specjalistycznych / Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 4-10
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/lesiak_bielawska.pdf [dostęp: 24.04.2020]

70. Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauce języków obcych / Ewa Zwierzchoń-Grabowska // Komunikacja Specjalistyczna. – T. 6 (2013), s. 132-139
*Dostępne w Internecie: http://www.ks.uw.edu.pl/NUMER_6-2013.pdf [dostęp: 24.04.2020]

71. Technologie mobilne w edukacji językowej – na przykładzie języka angielskiego / Elżbieta Gajek // Meritum. – 2013, nr 4, s. 27-33

72. Ten Times TED, czyli jak wykorzystać materiały TED w nauczaniu języków obcych / Anna Popławska // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 16-19
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/poplawska.pdf [dostęp: 24.04.2020]

73. TIK – nie tylko jako uatrakcyjnienie zajęć językowych / Elżbieta Pstrąg // Modelowe Nauczanie. – 2016, nr 1-2, s. 121-124

74. Uczenie się języków obcych z pomocą TIK / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 12, s. 48-51

75. Uczeń pyta, chatbot odpowiada / Agnieszka Czapla, Mariusz Czapla // IT w Edukacji. – 2015, nr 1, s. 36-37
*Zawiera scenariusz lekcji języka angielskiego w gimnazjum/szkole ponadgimnazjalnej: Wywiad z A.L.I.C.E.

76. Uczę, oceniam, motywuję – o kursie językowym w przestrzeni wirtualnej / Magdalena Biesiadecka // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 52-55
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/biesiadecka.pdf [dostęp: 24.04.2020]

77. Ujarzmić technologię / Jarosław Kowalewski // Języki Obce w Szkole. – 2015, nr 4, s. 56-58
*Dotępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/kowalewski.pdf [dostęp: 24.04.2020]

78. Utrwalanie słownictwa z aplikacjami Quizlet i Post-it / Monika Kapuśniak // TIK w Edukacji. – 2016, nr 4, s. 28-29
*Scenariusz lekcji języka angielskiego dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem aplikacji mobilnych. Temat: Utrwalenie słownictwa w języku angielskim – państwa i narodowości

79. W jaki sposób korzystać z narzędzi TIK na zajęciach językowych w młodszych grupach wiekowych? : przykłady aplikacji i ich zastosowanie / Elżbieta Pstrąg // Modelowe Nauczanie. – 2017, nr 1-2, s. 91-93

80. Web 2.0 we wczesnej nauce języka obcego / Izabela Jaros // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 3, s. 100-105

81. WebQuest jako metoda nauczania języków obcych / Małgorzata Al-Khatib. – Bibliogr. // Meritum. – 2010, nr 1, s. 60-65

82. Wędrówki po globalnej sieci, czyli o możliwościach wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej w kształceniu językowym / Dominika Bucko, Adriana Prizel-Kania // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 50-55
*Dostępne w Internecie:http://jows.pl/sites/default/files/Bucko_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

83. Wieczór z nauką – scenariusz anglojęzycznego escape roomu / Paulina Robak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7/8, dod. „Biblioteka – Centrum Informacji”, s. 18-19

84. Wikitekst o technologiach mobilnych w kształceniu nauczycieli języków obcych / Elżbieta Gajek // Języki Obce w Szkole. – 2014, nr 2, s. 97-107
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/gajek_0.pdf [dostęp: 24.04.2020]

85. Wizyta w restauracji / Aleksandra Bednarska // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 38-39

86. Wolne zasoby edukacyjne na lekcji języków obcych / Elżbieta Gajek // Meritum. – 2012, nr 4, s. 52-54

87. Wybrane wyniki analizy glottodydaktycznych niemieckojęzycznych tekstów internetowych / Paweł Szerszeń // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 49-53
*Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla gimnazjum z wykorzystaniem Internetu i technologii multimedialnej

88. Wykorzystanie narzędzi ICT w nauczaniu języków obcych / Paweł Madej // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 31-38

89. Wykorzystywanie narzędzi TIK na lekcjach języka angielskiego na przykładzie projektów eTwinning / Dominika Tokarz // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 4, s. 97-99
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Tokarz_PDF.pdf [dostęp: 24.04.2020]

90. Wykorzystanie platformy Moodle w dydaktyce języków obcych / Dominika Goltz-Wasiucionek // Heteroglossia. – Nr 1 (2011), s. 89-94
*Dostępne w Internecie: http://heteroglossia.byd.pl/userfiles/files/Heteroglossia2011_druk.pdf [dostęp: 24.04.2020]

91. Wykorzystanie sztucznej inteligencji i komunikatorów internetowych na lekcjach języka obcego / Mariusz Babiarz // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 4, s. 94-98

92. Wykorzystanie TIK do nauczania gramatyki / Dorota Uchwat-Zaród, Marcin Zaród // Języki Obce w Szkole. – 2017, nr 1, s. 52-57

93. Z francuskim za pan brat / Aleksandra Nikiel // Języki Obce w Szkole. – 2013, nr 1, s. 38-41
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Nikiel.pdf [dostęp: 24.04.2020]

94. Z językami przez świat – Lingu@net World Wide / Magdalena Grutzmacher // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 56-57
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Grutzmacher_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

95. Zajęcia na odległość w nauczaniu treści kulturowych / Agnieszka Dryjańska, Sébastien Ducourtioux // Języki Obce w Szkole. – 2012, nr 3, s. 42-45
*Dostępne w Internecie: http://jows.pl/sites/default/files/Dryja%c5%84ska_03.pdf [dostęp: 24.04.2020]

96. Zastosowanie komputerów w nauczaniu języka obcego dzieci z obniżoną normą intelektualną / Daniel Makus // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 4, s. 30-32

97. Zastosowanie platformy edukacyjnej Moodle na lekcjach języka obcego / Marzena Żylińska // Meritum. – 2010, nr 1, s. 66-70

98. Zmienne oblicza innowacyjności zastosowań ICT w dydaktyce językowej / Dorota Karczewska // Neofilolog. – Nr 35 (2010), s. 105-115

99. Znane niemieckie osobistości : Berühmte Deutsche : zajęcia projektowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Monika Dryjska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 4, s. 131-136

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu