Języki obce

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka obcego ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 90 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie składa się z siedmiu części, bez podziału na typ szkoły : I. Scenariusze lekcji języka obcego szkole podstawowej; II. Scenariusze lekcji języka francuskiego; III. Scenariusze lekcji języka hiszpańskiego; IV. Scenariusze lekcji języka hiszpańskiego; V. Scenariusze lekcji języka łacińskiego; VI. Scenariusze lekcji języka rosyjskiego; VII Scenariusze lekcji języka rosyjskiego. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

I. Scenariusze lekcji języka obcego

 

Książki:

1. Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych / red. Marta Bogdanowicz, Mariola Smoleń. – Gdańsk : “Harmonia”, 2004. – 221, [7] s. : il. ; 24 cm. ISBN 83-7134-178-4
M 61110 (Kędzierzyn-Koźle), C 063589 (Nysa)

2. Inni to także my : materiały uzupełniające, program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej / red. Małgorzata Skiba. – Kraków [etc.] : Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Kulturalnych, 2001. – 47, [1] s. ; 24 cm. ISBN 83-905911-1-1
M 210361 M 210362 (Opole)

3. Metodyka nauczania języków obcych / Hanna Komorowska. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2005. – 272 s. ; 24 cm. ISBN 83-88-839-45-4
M 60700 (Kędzierzyn-Koźle), M 063612 M 063613 M 063614 (Nysa)

4. Muzyka i słowa : rola piosenki w procesie przyswajania języka obcego / Teresa Siek-Piskozub, Aleksandra Wach. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006. – 229 s. ; 24 cm. ISBN 83-232-1655-X
M 194588 (Opole)

5. Egzamin ósmoklasisty : ramowy program szkoleń nauczycieli : język polski, matematyka, języki obce / zespół autorów: Wioletta Kozak [i 14 pozostałych]. – Język polski, matematyka, języki obce. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. – 52 s. : il. ; 30 cm. ISBN 978-83-66047-19-8
M 056656 (Kluczbork), M 069128 (Nysa), M 219079 (Opole)

6. Planowanie lekcji języka obcego : podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych / Iwona Janowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas” : Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN 2010. – 191 s. : il. ; 24 cm. – ( Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego ; 8. )ISBN 978-83-242-1386-3
M 205859 (Opole)

7. Skuteczna nauka języka obcego : struktura i przebieg zajęć językowych / red. Hanna Komorowska. – Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, cop. 2009. – 313 s. ; 24 cm. ISBN 978-83-60814-39-0
M 217347 (Opole)

II. Scenariusze lekcji języka francuskiego

 

Książki:

8. ABC du francais 2 : szkoła podstawowa 5 : poradnik metodyczny / Teresa Pogwizd , Małgorzata Sakwerda . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 111 s. ; 29 cm. – ( Reforma / Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne ) ISBN 83-02-07626-0
M 180956 M 180984 (Opole)

9. Au jardin zoologique / Iwona Popielska // W : Spotkajmy się w ZOO : propozycje scenariuszy zajęć, projektów i prac / [aut. Joanna Burdzińska-Mika et al. ; red. Małgorzata Szeląg, Aleksandra Tokarek] ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : “Nowik”, 2009. – S. 54-58
C 207296 (Opole)

10. Bajka, film i piosenka czyli: Koniec z nudą na lekcji języka obcego : na przykładzie języka francuskiego (etap inicjacji językowej) / Anna Bensch [et al.] ; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM” w Katowicach. – Katowice : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli “WOM”, 2005. – 88 s. : fot., il., nuty ; 21 cm.

11. C’est ca : Prelude : poradnik metodyczny / Małgorzata Pieniążek , Jolanta Zając . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 135 s. ; ISBN 83-02-08294-5
M 184340 (Opole)

12. Dzieci uchodźcy – krzyżówka / Katarzyna Kozłowska // W : Zrozumieć innych, czyli Jak uczyć o uchodźcach / red. Katarzyna Koszewska ; aut. Monika Agopsowicz. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2001. – S. 143-150
C 183285 M 183289 (Opole)

13. Le francais : poradnik metodyczny dla nauczyciela : scenariusze lekcji : klasa I szkoły podstawowej / Anna Krzysztofik. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2001. – 129,[1] s. ; 24 cm. ISBN 83-88365-11-8
M 185492 (Opole)

14. Pokój Dany Cavar / Katarzyna Kozłowska // W : Zrozumieć innych, czyli Jak uczyć o uchodźcach / red. Katarzyna Koszewska ; aut. Monika Agopsowicz. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2001. – S. 135-141
C 183285 M 183289 (Opole)

15. Techniques de classe / Józefa Kwolek, Iwona Janowska. – Kraków : Wydawnictwo Flair, 2005. – 212, [4] s. : il. ; 24 cm.

16. Un jour à Opole. Jeden dzień w Opolu : scenariusz lekcji języka francuskiego w klasie II gimnazjum / Jolanta Kuliś // W : Odkryj Opole w szkole : materiały dydaktyczne / pod red. Stefanii Jagło i Janusza Berdzika. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, 2017. – S. 128-131
C 217457 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

17. Boże Narodzenie na biegunie polarnym, czyli wykorzystanie Internetu na lekcji języka francuskiego / Anna Janik // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 63-65

18. Czy Internet może pomóc? / Aneta Ciesielska, Anna Janosik // Języki Obce w Szkole. – 2006, n r 1, s. 88-99

19. Frankofonia na lekcjach języka francuskiego / Halina Rzeźnik-Konopa // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 3, s. 120-123

20. Historia Unii Europejskiej: konspekt lekcji języka francuskiego dla klasy V / Katarzyna Trojanek // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 19-20

21. Jak poznać Francję na lekcji języka francuskiego? Wprowadzanie elementów cywilizacyjnych na lekcji języka obcego / Teresa Pogwizd, Małgorzata Sekwerda. – Rys., tab. // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 63-67

22.Jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego? : propozycje lekcji / Iwona Janowska // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 5, s. 102-110

23. Jak uczyć się samodzielnie, czyli wirtualne wędrówki po francuskich stronach internetowych / Edyta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 25-26

24. Joyeuses Paques! Propozycja lekcji dla klas 2-4 szkoły podstawowej / Teresa Pogwizd // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 89-90

25. Jules Verne, l’homme qui a invente le XXe siecle : scenariusz lekcji dla klasy VI szkoły podstawowej i I gimnazjalnej / Teresa Pogwizd, Maria Mendychowska // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 3, s. 54-56

26. La grammaire est une canson douce… / Monika Grabowska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 87-91
* Zawiera konspekt lekcji dla dzieci w wieku 8-12 lat

27. Lekcja interdyscyplinarna z języka francuskiego i historii / Maria Feja // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 3, s. 123-128

28. Lekcja języka francuskiego w klasie IV – Ty też jesteś artystą! / Elżbieta Zychal-Fiocca. – Fot., rys. // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 3, s. 51-54

29. Lekcje o Europie / Bożena Adamowicz // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 145-150

30. Mieszkamy we Francji / Joanna Król // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 66-68

31. Pomme de reinette et pomme a’api, czyli Owocowa lekcja jezyka francuskiego / Tatiana Konderak // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – Vol. 11, nr 1 (2016), s. 139-142

32. Rozważania o poezji i jej związkach z malarstwem / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polonistyka. – 2018, nr 4, s. 20-25
* Zawiera 4 propozycje lekcji interdyscplinarnej: 1. “My jesteśmy dzieci z jednego podwórka” – wiersz ks. Jana Twardowskiego “O maluchach”, obrazy Tadeusza Makowskiego “Kapela dziecięca”, “Maskarada”; 2. “Kobieta – puch marny?” – Adam Mickiewicz “Oda do młodości” i Eugene Delacroix “Wolność wiodąca lud na barykady”; 3. Ja i inni – w poszukiwaniu uczuć (wiersz Jonasza Kofty “Ździebełko ciepełko” oraz obraz Jana van Eicka “Małżeństwo Arnolfinich”); 4. Jak pokazać pocałunek? (wiersz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej “[Gdy pochylisz nade mną twe usta]” i obraz Gustawa Klimta “Pocałunek”)

33. Savez-wous ce que vous magnez? : konspekt lekcji języka francuskiego dla klasy VI / Katarzyna Trojanek // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 4, s. 21-22

34. Spotkanie pod Łukiem Triumfalnym / Małgorzata Bogdziun // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 178-182

35. Turniej wiedzy o Francji / Teresa Pogwizd // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 114-117

36. “U lekarza” inaczej / Joanna Bytomska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 1, s. 103-106

37. “Walentynki” – lekcja języka francuskiego w klasach V-VI / Teresa Pogwizd // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 1, s. 23-24

38. Wariacje z domino / Marzena Pieńkowska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 173-179

39. Zainteresować ucznia / Anna Paplińska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 138-144

 

III. Scenariusze lekcji języka hiszpańskiego

 

Książki:

40. Historia pasażerów statku St. Luis na podstawie tekstu “La travesia de San Luis” : scenariusz lekcji języka hiszpańskiego / Anna Szeląg // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / [Redakcja: Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2017]. – S. 82-85
M 069161 (Nysa), M 216020 M 216021 (Opole)

41. Justos de las Naciones / Sprawiedliwi wśród Narodów Świata : scenariusz lekcji języka hiszpańskiego / Anna Szeląg // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / [Redakcja: Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, [2017]. – S. 86-90
M 069161 (Nysa), M 216020 M 216021 (Opole)

42. Scenariusze lekcji dwujęzycznych z językiem angielskim i hiszpańskim : materiały pomocnicze dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Barbary Muszyńskiej. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2016

 

IV. Scenariusze lekcji języka łacińskiego

 

Artykuły w czasopismach:

 

43. Burdubasta albo skapcaniały osioł… : dlaczego co nieco rozumiem? : scenariusz lekcji dla gimnazjalistów i licealistów / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 10, s. 41-43

44. Ditat Deus – God enriches, czyli łacińskie motta amerykańskich stanów / Alicja Petrykiewicz, Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 137-138

45. Jasełka klasyczne pt. “Co to za dziecię?” / Beata Kawczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s. 142-145

46. Latinitas semper viva / Dorota Żuchowska, Katarzyna Głogowska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 165-173

47. Lectio Latina w komentarzach – De tempore servando. List Lucyliusza jako egzemplifikacja stylu retorycznego / Ewa Pobiedzińska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 83-86

48. “Szalony chińczyk” – niekonwencjonalna lekcja powtórkowa / Weronika Górska // Homo Communicativus.  – 2008, [nr] 2, s. 183-190

49. Mianownictwo anatomiczne: Corpus humanum / Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 5, s. 116-18

50. Non scholae, sed vitae discimus / Anna Zeler // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 137-142

51. Przekład tekstu literackiego – prosta umiejętność czy trudna sztuka? : Lekcja polsko-łacińska / Izabela Stasiak, Alicja Pietrykiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 107-111

52. Ut pictura poesis / Anna Zeler // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 128-129

53. Verae amicitiae sempiternae sunt / Anna Zeler // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 1, s. 126-127

54. Zaktywizowany dativus possessivus / Dorota Żuchowska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 157-158

 

V. Scenariusze lekcji języka rosyjskiego

 

Książki:

 

55. Novye vstreci 1 : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kurs dla początkujacych / Halina Dąbrowska , Mirosław Zybert .Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2002. — 68 s. ; 24 cm. — ( WSiP[Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne] Europa ) ISBN 83-02-08232-5
M 183832 (Opole)

56. Novye vstreci 3 : poradnik dla nauczyciela języka rosyjskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum : kurs dla początkujacych / Mirosław Zybert. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop.2004. – 36 s. ; 24 cm. — ( WSiP[Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne] Europa ) ISBN 83-02-08963-X
C 187224 (Opole)

57. Progulki po Peterburgu : scenariusze lekcji języka rosyjskiego z wykorzystaniem dydaktycznych filmów wideo. – Warszawa : Wydawnictwo Rea, 2003. – 43 s.

58. Uspeh 1 : poradnik dla nauczyciela, program nauczania języka rosyjskiego : kurs kontynuacyjny / Anna Pado . – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. – 71 s. ; 24 cm. – (WSiP[Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne] Europa ) ISBN 83-02-08228-7
M 183831 (Opole)

59. Uspeh 1 : poradnik dla nauczyciela, program nauczania języka rosyjskiego : kurs kontynuacyjny / Anna Pado. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 83 s. : il., faks. ; 24 cm. – ( WSiP[Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne] Europa ) ISBN 83-02-08228-7
C 187493 (Opole)

60. Uspeh 3 : poradnik dla nauczyciela : kurs kontynuacyjny / Anna Pado. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. – 52 s. ; 24 cm. – ( WSiP[Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne] Europa ) ISBN 83-02-08966-4
C 187226 (Opole)

61. V skolu ! 3 : książka nauczyciela 6 / Joanna Gregorczyk .Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. – 64 s. ; 21 cm. ISBN 83-02-08077-2
M 182202 (Opole)

62. Vremena 2 : poradnik dla nauczyciela : kurs dla początkujących / Renata Broniarz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. – S. 30-31 : Kakoi swet lutsze?
M 190068 (Opole)

63. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. – Kraków : “Impuls”, 2002. – S. 259-264 : Język rosyjski
C 048919 (Brzeg), M 58202 (Kędzierzyn-Koźle), C 183889 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

64. Dzień rosyjski w gimnazjum / Elizawieta Nieznńska // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 1, s. 104-110

65. Ilustracja środkiem doskonalenia kompetencji językowych / Lubow Prokop // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 3, s. 124-126

66. Inne spojrzenie na literaturę. Trzy pomysły / Małgorzata Stachurka // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 76-80

67. Języki otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy, świata – języki drogą ku przyszłości. Różnice kulturowe / Małgorzata Stachurka // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 84-90
* Konspekty lekcji języka rosyjskiego – zagadnienia: podróż, środki komunikacji, restauracja, zakupy.

68. Komputer na lekcji języka rosyjskiego w szkole średniej / Elżbieta Gesing // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 72-75
* Dla początkujących

69. Lekcja języka rosyjskiego w klasie 1 technikum ekonomicznego / Danuta Galczak // Język Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 135-137

70. Lekcja koleżeńska języka rosyjskiego w klasie III liceum ekonomicznego / Krzysztof Fiołka // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 128-131

71. Lekcja z wykorzystaniem artykułu z prasy rosyjskiej / Anna Włodarczyk // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 136-138

72. Lekcje języka rosyjskiego z komponentem akcentuacyjnym / Dorota Dziewanowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 1, s. 66-70

73. Osobliwości stolicy Rosji / Agata Kaczyńska // IT w Edukacji. – 2015, nr 1, s. 40-41
* Zawiera scenariusz lekcji języka rosyjskiego w gimnazjum: Spacer po Moskwie

74. Piosenka sposobem na przyjemne uczenie się języka rosyjskiego / Elżbieta Gesing // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 4, s. 97-100

75. Przysłowia na lekcji języka rosyjskiego / Elżbieta Gesing // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 3, s. 99-101

76. Stacje edukacyjne po rosyjsku / Bogdan Bernacki // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 108-113

77. Sztuka na lekcji języka rosyjskiego / Katarzyna Czubała // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 151-153

 

VI. Scenariusze lekcji języka włoskiego

Artykuły w czasopismach:

 

78. Cykl 4 [czterech] lekcji poświęconych Giacomo Leopardiemu / Zofia Ożóg. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 1, s. 94-98

79. Kultura i glottodydaktyka : szokujący wielkanocny rytuał kalabryjskich biczowników okazją do nauki języka włoskiego – aspekty realioznawcze na lekcji języka obcego / Justyna Wróbel // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 119-121

80. Nauczmy uczniów się uczyć – techniki sprzyjające autonomii / Gabriela Stępień. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 111-120

81. Szkolny konkurs wiedzy o Włoszech “Do you know Italy?” / Gabriela Stępień // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 136-143

 

 

VII. Scenariusze lekcji języka polskiego jako języka obcego

 

Książki:

 

82. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego / Anna Serenty, Ewa Lipińska. – Kraków : “Universitas”, cop. 2018. – 329 s. : il, ; 24 cm. — ( Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego / Miodunka Władysław T. ; 3 ). ISBN 978-83-242-1654-3
C 219420 M 219448 M 219449 (Opole)

83. Co się stało z naszą klasą? Doświadczenie emigracji jako ważna przestrzeń studiów polonistycznych (perspektywa glottodydaktyczna) / Grażyna Zarzycka // W : Polonistyka bez granic. T. 2, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2011. – S. 101-114
* Scenariusz lekcji dla cudzoziemców uczących się języka polskiego: “Co się stało z naszą klasą?”, czyli Polska i Polacy oczami Jacka Kaczmarskiego – emigranta i reemigranta, “barda epoki Solidarności”
C 206006/ II  M 206036/II (Opole)

84. 40 koncepcji dobrych lekcji [Dokument elektroniczny] : scenariusze lekcji języka polskiego jako obcego / pod red. Agnieszki Rabiej, Hanny Marczyńskiej, Beaty Zaręby. – Czterdzieści koncepcji dobrych lekcji. – Kraków : “Universitas”, 2011. – 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm. — (Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego ;, 10 ) ISBN 978-83-242-1629-1
NE 001189 NE 001190 NE 001191 (Opole)

85. Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców : podejście porównawcze / Przemysław E. Gębal. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2010. – 228 s. : il. ; 24 cm. – (Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego ; 9. ) ISBN 978-83-242-1333-7
M 207107 (Opole)

86.Forum nauczycieli : moja szkoła. T. 1, Gimnazjum / 1/2003 red.nacz., Barbara Tichy ; aut., Paweł Kossowski .Kielce : “Mac Edukacja”, 2002. – 64 s. ; 28 cm. – ( Biblioteka Nauczyciela ) ISBN 83-7315-281-4
M 065627 (Nysa) M 186150/I (Opole)

87. Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) / Tamara Czerkies. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – 195, [5] s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka “LingVariów”. Glottodydaktyka ;, t. 2 ) ISBN 978-83-7638-226-5
M 212724 (Opole)

88. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego : praca zbiorowa / red. Ewa Lipińska, Anna Seretny .Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2006. – 337 s. ; 24 cm. – ( Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego / Miodunka Władysław T. ; 4 ) ISBN 83-242-0407-5
M 193480 (Opole)

89. Zrozumieć Innego : międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego / Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król. – Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna w procesie uczenia się języka polskiego jako obcego. – Białystok : Fundacja Dialog, 2014. – 116 s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN 978-83-941555-1-3
M 214626 (Opole)

 

Artykuł w czasopiśmie:

 

90. Praca z tekstem w nauczaniu języka / Waldemar Martyniuk // Nowa Polszczyzna. – 2000, nr 2, s. 46-50

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu