Język niemiecki

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka niemieckiego ” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2018 i składa się z 107 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie składa się z dwóch części: 1. Scenariusze lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej; 2. Scenariusze lekcji języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

1. Scenariusze lekcji języka niemieckiego w szkole podstawowej

 

Książki:

1. Der, die, das NEU : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 4 : poradnik dla nauczyciela / Marta Kozubska , Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. – 43 s. : il., fot., rys. ; 26 cm. ISBN 83-7195-203-1
M 183612 (Opole)

2. Der, die, das NEU : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5 : poradnik dla nauczyciela / Marta Kozubska , Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. – 64 s. : il., fot., rys. ; 26 cm. ISBN 83-7195-212-0
M 183506 (Opole)

3. Der, die, das NEU : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6 : poradnik dla nauczyciela / Marta Kozubska , Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2001. – 51 s. : il., rys. ; 26 cm. ISBN 83-7195-334-8
M 183507 (Opole)

4. Gry i zabawy dydaktyczne utrwalające słownictwo z zakresu : Tiere, Farben, Adjektive / Agnieszka Ścisłowska-Cegła // W : Spotkajmy się w ZOO : propozycje scenariuszy zajęć, projektów i prac / [aut. Joanna Burdzińska-Mika et al. ; red. Małgorzata Szeląg, Aleksandra Tokarek] ; Miejsko Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : “Nowik”, 2009.  – S. 52-53
C 207296 (Opole )

5. Netz 2 : podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 5 : poradnik dla nauczyciela / Jacek Betleja , Dorota Wieruszewska , Dorota Wieruszewska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2004. – 110 s. : il., rys. ; 24 cm. ISBN 83-7195-906-0
M 188305 (Opole)

6. Program nauczania języka niemieckiego na etapie zintegrowanego dwujęzycznej wczesnoszkolnej. Cz.1 : Nauczanie języka niemieckiego (w klasach I-III szkół wszystkich typów, w klasach dwujęzycznych – wariant ekstensywny i wariant intensywny) wraz z propozycjami metodycznymi / oprac. zespół ; przew., Roman Lewicki. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2001. – 95,[2] s., 18 s.tabl. : il., mapa, rys. ; 24 cm. ISBN 83-7173-124-8
C 009114″B”/I (Opole)

7. Wir gehen gerne in den Zoo / Małgorzata Nowak-Daniel // W : Spotkajmy się w ZOO : propozycje scenariuszy zajęć, projektów i prac / [aut. Joanna Burdzińska-Mika et al. ; red. Małgorzata Szeląg, Aleksandra Tokarek] ; Miejsko Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : “Nowik”, 2009. – S. 42-46
* Scenariusz lekcji języka niemieckiego
C 207296 (Opole)

8. Wir lernen Tiere kennen / Agnieszka Ścisłowska-Cegła // W : Spotkajmy się w ZOO : propozycje scenariuszy zajęć, projektów i prac / [aut. Joanna Burdzińska-Mika et al. ; red. Małgorzata Szeląg, Aleksandra Tokarek] ; Miejsko Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : “Nowik”, 2009.  – S. 47-51
* Scenariusz lekcji języka niemieckiego
C 207296 (Opole )

 

Artykuły w czasopismach:

 

9. Am Gemüsestand : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języków obcych / Aleksandra Glazer // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 85-87

10. Bracia Grimm w Internecie / Małgorzata Bernat // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 1, s. 119-120

11. Czerwony Kapturek / Beata Kalla // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 139-140

12. Ćwiczenia na lekcji języka angielskiego i niemieckiego / Iwona Adamczewska, Grażyna Pasternacka-Ochocka // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 120-123

13. Die Liebe geht durch den Magen, czyli przez żołądek do serca – projekt Butterplätzchen / Jolanta Wilga // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 103-111

14. Die Maus und der Elefant / Małgorzata Stefaniak // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 102-105
* Bajka na lekcjach języka niemieckiego – konspekt lekcji

15. Ein kleiner weisser Schneemann – zimowy scenariusz zajęć z języka niemieckiego = Ein kleiner weisser Schneemann – winter scenario classes in German language / Tatiana Konderak, Kamila Haber // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce . – Vol. 11, nr 4 (2016), s. 147-156

16. Einkaufe – zakupy artykułów spożywczych: scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej / Anna Kuligowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 5, s. 7

17. Europa i europejskie dziedzictwo kulturowe na lekcjach języka niemieckiego / Anna Susfał // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 5, s. 140-145

18. Jak dobrze zaplanować lekcję języka obcego w klasach I-III szkoły podstawowej / Halina Wachowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 3, s. 11-16
* Zawiera arkusze pracy i konspekt lekcji z języka obcego dla klas I-III na temat dni tygodnia

19. Konkurs języka niemieckiego dla uczniów szkoły podstawowej / Elżbieta Matejko, Dorota Buda // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 3, s. 160-162

20. Lekcja otwarta języka niemieckiego dla rodziców / Maria Matyka // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 4, s. 82-85

21. Lekcja powtórzeniowa w IV klasie szkoły podstawowej. Zabawa w teatr / Maria Matyka // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 3, s. 57-59

22. Lekcje języka niemieckiego z piosenką / Grażyna Dudek // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 89-9

23. Najpierw zainteresuj ucznia językiem, potem rozpocznij naukę / Maria Matyka // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 2, s. 54-56
* Konspekt lekcji języka niemieckiego w I kl. SP

24. Praca techniką “stacji” – powtórzenie wiadomości nieco inaczej / Agnieszka Wciślak // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 91-95

25. Przedstawienie teatralne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Beata Anna Szuszkiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 2, s. 61-63

26. Przydatność bajek na lekcjach niemieckiego / Leszek Wróbel // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 106-113

27. Przykłady konspektów lekcji języka niemieckiego w klasie I / Maria Szot. – Tab. // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 92-97

28. Rola gramatyki w nauczaniu języków obcych / Klaudia Bukowska-Pająk // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 2, s. 61-65
* Zawiera konspekty lekcji języka niemieckiego : 1.Entschuldigung, ich kam zu spat, weil… ; 2. Eine moderne Frisur? – Warum nicht! ; 3. Warum macht er das?

29. Tematyka europejska na lekcjach języka obcego : konspekt lekcji języka niemieckiego / Dorota Danisz // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 3, s. 89

30. “Tęcza nad Europą” : scenariusz projektu / Bernadeta Sonsała // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 4, s. 114-116

31. Uczyć “śpiewająco” / Patrycja Dobranowska // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 115-119

32. Unsere Lieblingstiere : utrwalenie słownictwa związanego z opisem dzikich zwierząt : propozycja scenariusza lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu w klasie IV szkoły podstawowej / Janusz Gałasiewicz // Ergo. – 2006, nr 2, s. 35-38

 

2. Scenariusze lekcji języka niemieckiego w szkole ponadpodstawowej

 

Książki:

33. Album Auschwitz : plan zajęć dla liceum : scenariusz i materiały / [Gideon Greif ; tłumaczenie Paweł Sawicki]. – Jerozolima : Międzynarodowa Szkoła Nauczania o Holokauście Instytutu Yad Vashem, 2010. – 75 s. : fotografie, plany ; 27 cm.

34. Ania z Łodzi w Kassel / Małgorzata Multańska, Dorothea Burdzik // W : Zrozumieć innych, czyli Jak uczyć o uchodźcach / red. Katarzyna Koszewska ; aut. Monika Agopsowicz. – Warszawa : Wydawnictwa CODN, 2001. – S. 129-133
C 183285 M 183289 (Opole)

35. Die Umweltverschmutzung / Joanna Rokosz-Lechwar // W : Ekologia na każdym przedmiocie nauczania : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 105-106
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

36. Hier und da 1: język niemiecki : poradnik dla nauczyciela / Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2005. – 142, [2] s. : il. ; 29 cm. ISBN 83-7195-859-5
M 056404/I JN (Kluczbork)

37. Hier und da 1: język niemiecki : poradnik dla nauczyciela / Sylwia Rapacka, Małgorzata Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. – 142, [2] s. : il. ; 29 cm. ISBN 978-83-7195-859-5
M 056037/I JN (Kluczbork)

38. Na und ? 1 : poradnik dla nauczyciela : testy, materiały do kopiowania / [aut.], Renata Duczmal. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. – 131, [1] s. : rys. ; 29 cm. ISBN 83-7195-420-4
M 184521 (Opole)

39. Na und ? 3 : poradnik dla nauczyciela : testy, materiały do kopiowania / [aut.], Maria Jańska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop.2001. – 131, [1] s. : rys. ; 29 cm. ISBN 83-7195-279-4
C 184775 (Opole)

40. Profi 2 : język niemiecki : poradnik dla nauczyciela : zasadnicza szkoła zawodowa / Roland Dittrich , Barbara Kujawa , Małgorzata Multańska. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004. – 99 s. : il., fot., rys. ; 24 cm. – ( Seria na Czasie. ) ISBN 83-7195-842-0
M 056373 JN (Kluczbork), C 188304 (Opole )

41. Tiere, Pflanzen und wir / Joanna Rokosz-Lechwar // W : Ekologia na każdym przedmiocie nauczania : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 102-104
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

42. Alternatywne metody nauczania – zabawa w podchody / Małgorzata Grzelczak [et al.] // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 146-154
* Propozycja lekcji języka niemieckiego, jako lekcji plenerowej, której celem jest przybliżenie uczniom problematyki wspólnych korzeni polsko-niemieckich

43. Biograficzne podobieństwa wielkich Europejczyków – Johann Wolfgang von Goethe i Adam Mickiewicz : scenariusz lekcji dwujęzycznej z wykorzystaniem Internetu / Teodozja Świderska, Rafał Deszczka // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 5, s. 123-126

44. Boże Narodzenie po angielsku i niemiecku / Renata Broda, Agata Stekla // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 94-97

45. Co wiesz o krajach niemieckojęzycznych? / Izabela Rychlik // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 164-166

46. Cykl lekcji z wykorzystaniem środków audiowizualnych / Aleksandra Oleksak // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 111-118

47. Czas na uczucia! / Beata Kazińska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 4, s. 70-72
* Przykład lekcji języka niemieckiego dotyczącej wyrażania uczuć i emocji

48. Deutsche Bahn – uberallhin kann – poszukiwanie, porządkowanie i selekcjonowanie informacji / Magdalena Raczyńska-Wąsek // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 4, s. 145-146

49. Die magische Welt von Harry Potter – scenariusz lekcji języka niemieckiego dla gimnazjum / Beata Koronkiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 111-114

50. Dyskusja – niezbędny element w procesie nauczania języka obcego / Halina Szwajger // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 4, s. 128-130

51. Edukacja europejska na lekcji wychowania fizycznego. Konspekt lekcji gimnastyki w III klasie gimnazjum. Powiązanie znajomości języka obcego (niemieckiego) z aktywnością fizyczną / Renata Jaworska // Lider. – 2003, nr 5, s. 12-13

52. Euro – wkrótce i u nas : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego / Iwona Waniec // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 73-76

53. Film krótkometrażowy M. Schafera “Maries Lacheln” na lekcji języka niemieckiego / Urszula Zalasińska-Curyło // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 2, s. 144-147

54. Fragment książki Christiane F. – Wir Kinder vom Banhof ZOO inspiracją do wypowiedzi ustnych i ćwiczenia gramatyki / Urszula Zalasińska-Curyło // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 3, s. 144-151

55. Gestern habe ich einen Liebesfilm gesehen… : scenariusz zajęć edukacyjnych z j. niemieckiego w klasie II / Małgorzata Nowak – Daniel // Modelowe Nauczanie. – 2002, nr 1, s. 73-74

56. Godzina wychowawcza na lekcji języka obcego / Halina Szwajgier // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 79-80
* Konspekt lekcji wychowawczej (2 godziny lekcyjne) po niemiecku

57. Historia Niemiec na lekcjach języka niemieckiego / Aleksandra Oleksak // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 3, s. 107-113

58. Internet na lekcji języka niemieckiego / Joanna Jakuczak // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 59-61
* E-mailowa korespondencja – konspekt lekcji

59. J.W. Goethe w oryginale i przekładzie : scenariusz lekcji interdyscyplinarnej w II klasie liceum ogólnokształcącego / Renata Wojtal, Krystyna Januszkiewicz // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 110-114

60. Jak wprowadzam słownictwo dotyczące cech charakteru / Ala Koman // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 104-105
* Lekcja języka niemieckiego

61. Jak wykorzystać telefon komórkowy na lekcji języka obcego? / Monika Wisła // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 64-65

62. Jak zachęcić do refleksji i samooceny na zajęciach doskonalących pisanie w języku obcym – na przykładzie zajęć poświęconych pisaniu reportażu / Iwona Machowicz . – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 5, s. 76-89

63. Jaś i Małgosia : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego / Dorota Pińczuk // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 91-96
* Konspekty trzech lekcji języka niemieckiego dla uczniów 2 kl. gimnazjum

64. Jedna z wielu lekcji powtórzeniowych / Halina Szwajgiej // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 5, s. 144-146

65. Johann Wolfgang Goethe na lekcji języka niemieckiego / Bernadeta Kuklińska // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 5, s. 56-57

66. Komiksy na języku obcym / Marta Florkiewicz-Borkowska // TIK w Edukacji. – 2016, nr 3, s. 38-39
* Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla gimnazjum z wykorzystaniem komputerowej aplikacji ToonDoo do tworzenia komiksów

67. “Król Olszyn” J.W. Goethego w oryginale i przekładzie : scenariusz lekcji interdyscyplinarnej w II klasie liceum / Renata Wojtal, Krystyna Januszkiewicz // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 3, s. 42-51

68. Lekcja chemii nie tylko w języku polskim / Elżbieta Dąbrowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 6, s. 122-124
* Zawiera konspekt lekcji chemii w języku niemieckim dla 1 klasy gimnazjum: “Teoria atomistyczno – cząsteczkowa. Die molekular – atomistische Theorie”

69. Lekcja języka niemieckiego w bibliotece szkolnej / Bożena Legucka-Stawska, Emilia Szybilska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, s. 20-21
* Scenariusz przeznaczony dla uczniów klasy II gimnazjum

70. Lekcja języka niemieckiego z komputerem / Anna Pietryczko // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 61-63

71. Lekko, przyjemnie i pożytecznie / Agnieszka Filipowska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 126-128

72. “Lektor” B. Schlinka na lekcjach języka polskiego i niemieckiego / Aleksandra Górna, Anna Nakielska-Kowalska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 4, s. 112-117

73. Lernen lernen – O uczeniu się na lekcji języka niemieckiego w liceum / Anna Abramczyk // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 215-220

74. Literatura młodzieżowa na lekcji języka niemieckiego / Urszula Zalasińska-Curyło. – Rys. // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 3, s. 76-78

75. Lust auf Deutschland? – lekcja języka niemieckiego dla obieżyświatów / Kamila Morek-Herman // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 113-119

76. Mikołajkowa lekcja dla maturzystów / Magdalena Raczyńska-Wąsek // Języki Obce w szkole. – 2009, nr 5, s. 137-139

77. Moje doświadczenia w nauczaniu biologii z elementami języka niemieckiego. Przykład jednej lekcji // Ewelina Kucharz // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 6, s. 118-122

78. Motyw studni w kulturze niemieckiej / Monika Dziuba-Wolting // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 3, s. 38-48

79. Muzyka i teksty piosenek – drogą do rozwoju kompetencji interkulturowej / Joanna Pędzisz // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 3, s. 42-51
* Przykłady zajęć dla uczniów drugiej i trzeciej klasy liceum

80. Na początku był obrazek… – o komiksie : integracja międzyprzedmiotowa w gimnazjum. Propozycja ścieżki edukacyjnej w klasie I o profilu humanistyczno-lingwistycznym / Aleksandra Górna. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 72-75

81. Na wycieczkę z Eichendorffem / Teresa Gorzelnik // Języki Obce w Szkole. – 2009, nr 1, s. 137-140

82. Nauczmy uczniów się uczyć – Bajki w języku obcym / Krystyna Michalska // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 6, s. 150-155

83. O kształtowaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej / Grażyna Dudek // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 6, s. 100-102

84. Okres przedświąteczny na lekcjach języka niemieckiego / Arleta Fischer, Anna Grzegorczyk // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 5, s. 88-92
* Dwa scenariusze lekcji na poziomie średniozaawansowanym

85. Piosenki z repertuaru Die Toten Hosen na lekcji języka niemieckiego / Urszula Zalasińska-Curyło // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 3, s. 154-158

86. Podróż geograficzna po niemiecku : korelacja międzyprzedmiotowa / Alicja Sobieraj, Monika Strzępek // Geografia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 30-31
* Temat: Nasz pobyt w Ulm. Konspekt zajęć do geografii w liceum ogólnokształcącym

87. Praca z tekstem literackim na lekcji języka niemieckiego / Wioletta Mikołajczyk // Przegląd Edukacyjny. – 2010, nr 1, s. 8-10

88. Praca z tekstem literackim na lekcji języka niemieckiego na przykładzie książki “Die Ilse ist weg” / Wioletta Mikołajczyk // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 1, s. 153-156

89. Prezentacja informacji krajoznawczych na lekcji języka niemieckiego / Urszula Krajewska // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 1, s. 39-45
* Konspekty lekcji

90. Przyimek “an” i “Niemcy w zarysie” / Ewa Norejko-Fornalczyk, Dorota Maro // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 1, s. 119-121

91. Reisevorbereitung: scenariusz lekcji j. niemieckiego w klasie II LO / Dorota Pstrokońska // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 6, s. 20

92. Scenariusz lekcji gier i zabaw ruchowych w unihocu w klasie I gimnazjum. Edukacja europejska na lekcji wychowania fizycznego. Powiązanie znajomości języka niemieckiego z aktywnością fizyczną / Renata Jaworska // Lider. – 2003, nr 5, s. 14

93. Sommerferirnplane – Besuch im deutschen Reiseburo : (Planowanie wakacji – wizyta w niemieckim biurze podróży) : scenariusz lekcji języka niemieckiego w klasie pierwszej liceum profilowanego / Małgorzata Papiernik // Klanza w Szkole. – 2004, nr 2, s. 17-20

94. Świat prasy / Anna Florczak, Karolina Skoczylas // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 95-100

95. Święta wielkanocne w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce / Anna Florczak, Karolina Skoczylas // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 1, s. 114-121

96. Teksty literackie w szkole podstawowej i w gimnazjum / Bernadeta Sonsała // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 3, s. 49-51
* Konspekt lekcji języka niemieckiego w gimnazjum z wykorzystaniem fragmentów “Małego księcia”

97. Tematyka krajoznawcza na lekcjach języka niemieckiego – Landeskunde in Deutschunterricht / Hanna Marcinkowska // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 1, s. 57-61
* Zawiera przykładowy konspekt zajęć

98. Unia Europejska / Marta Walczak // Języki Obce w Szkole. – 2002, nr 5, s. 91-94
* Projekt dydaktyczny w szkole średniej na lekcjach języka niemieckiego

99. Was ist auf der party bei vin kopras passiert? – win pressebericht = Co się zdarzyło na przyjęciu u państwa von Kopra? – sprawozdanie prasowe : scenariusz lekcji niemieckiego w liceum / Joanna Sieklucka // Grupa i Zabawa. – 2002, nr 3-4, s. 69-71

100. Wien hautnah! – w bibliotece austriackiej lub w szkolnej sali komputerowej / Agnieszka Brzezińska // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 2, s. 128-133

101. Wigilia z Fryderykiem Chopinem / Elżbieta Świerczyńska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 5, s. 93-97

102. Wizyta w restauracji / Aleksandra Bednarska // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 38-39
* Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla gimnazjum z wykorzystaniem Internetu i technologii multimedialnej

103. Wykorzystanie projektu edukacyjnego na zajęciach z języka niemieckiego w gimnazjum / Renata Frosztęga // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 2, s. 43-45

104. Wykorzystanie Internetu i multimediów w nauczaniu języka niemieckiego / Joanna Bigaj // Języki Obce w Szkole. – 2005, nr 3, s. 86-89

105. Wystarczą słowniki / Alicja Kajda, Zofia Wolska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 2, s. 129-135

106. Zamki średniowieczne Opolszczyzny: scenariusz projektu w wersji dwujęzycznej / Danuta Kotyś // Modelowe Nauczanie. – 2005, nr 11, s. 53-56

107. Znane niemieckie osobistości. Beruhmte Deutsche – zajęcia projektowe z wykorzystaniem technologii informacyjnej / Monika Dryjska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 4, s. 131-136

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydz. Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu