Nauczyciel wychowania fizycznego

Bibliografia w wyborze “Nauczyciel wychowania fizycznego” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2020 i zawiera 181 opisów bibliograficznych dotyczących zagadnień związanych z kształceniem, doskonaleniem zawodowym, doradztwem metodycznym oraz kompetencjami nauczyciela wychowania fizycznego. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

 

1. Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego : rozwój pedagogiczny od A do Z / Kazimierz Ostrowski.Kraków : “Impuls”, 2007. – 239 s. : il., rys., wykr. ; 24 cm.
C 197469 (Opole)

2. Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej / Agnieszka Zalewska-Meler. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2014. – 354 s. : il. kolor. ; 24 cm.

3. Czy podstawa programowa może być inspiracją dla nauczycieli wychowania fizycznego / Danuta Umiastowska // W : Pedagogiczny wymiar kultury fizycznej i zdrowotnej w życiu współczesnego człowieka / pod redakcją Arkadiusza Kaźmierczaka, Jolanty E. Kowalskiej, Anny Maszorek-Szymali i Anny Makarczuk. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – S. 23-31

4. Doskonalenie nauczycieli wychowania fizycznego jako istotny element pedagogicznej praxis / Krzysztof Wereszczyński // W : Współczesne trendy w metodyce nauczania wychowania fizycznego : teoria i praktyka / pod red. Janusza Kwiecińskiego i Macieja Tomczaka. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 29-44

5. Dziennik praktyki pedagogicznej : praktyka asystencka / red. Kazimierz Burtny, Stanisław Szczepański ; Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej w Opolu. Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego.Opole : Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, [2012?]. – 119 s. ; 30 cm.
M 210357 (Opole)

6. Edukacja zdrowotna wyzwaniem dla twórczego nauczyciela wychowania fizycznego / Danuta Umiastowska ; Uniwersytet Szczeciński. Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia. – Współczesne problemy wychowania fizycznego. Cz. 2 / pod red. Jacka Polechońskiego i Krzysztofa Skalika ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. – Katowice : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 2016. – S. 153-167

7. Edukacyjne intencje nauczycieli wychowania fizycznego : między deklaracjami a działaniami / Tomasz Frołowicz ; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego. – Gdańsk : Wydaw. Uczelniane AWFiS, 2005. – [2], 330, [2] s. : wykr. ; 24 cm.

8. Główne zagrożenia zdrowia psychicznego nauczycieli wychowania fizycznego / Cezary Kuśnierz. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2010. – 82 s. : ilustracje (w tym kolor.) ; 24 cm.

9. Kompetencje metodyczne nauczycieli wychowania fizycznego w świetle badań / Stanisław Szczepański. – Opole : Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, 2014. – 168 s. : il.; 24 cm.

10.. Komunikacja dydaktyczna na lekcjach wychowania fizycznego a poziom autorytaryzmu nauczycieli / Wojciech Wiesner. – Wrocław : Wydawnictwo AWF, 2005. – 99, [1] s. : wykr. ; 24 cm.

11. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli (dla) edukacji alternatywnej / red. Wojciech Mikołajewicz ; Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego ; Instytut Edukacji Ustawicznej Wyższej Szkoły Kupieckiej w Łodzi.Kraków : “Impuls”, 2001. – 291,[1] s. : portr., rys., wykr. ; 24 cm. – ( Idee, Metody, Inspiracje. )
C 183452 (Opole)

12. Nauczyciel i wartości : z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu / Krzysztof Zuchora. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Spółka Wydawnicza Heliodor, 2009. – 383, [1] s. ; 24 cm

13. Nauczyciel wychowania fizycznego wobec wyzwań edukacji / red. Tomasz Lisicki, Tomasz Frołowicz ; Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. Wydział Wychowania Fizycznego. Katedra Wychowania Fizycznego. – Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. 2008. – 118 s. : il. ; 24 cm.

14. O szkole, wychowaniu i sporcie / Ewelina Zielant // W : Być nauczycielem – uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego? / redakcja naukowa Jacek Piekarski, Liliana Tomaszewska. – Płock : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015. – S. 113-121

15. Ocena wybranych elementów stylu życia i samooceny zdrowia nauczycieli wychowania fizycznego / Weronika Wrona-Wolny // W : Obraz i dylematy zawodu nauczyciela : praca zbiorowa / redakcja naukowa Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk. – Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018. – S. 121-132

16. Pedagogiczna tożsamość nauczyciela wychowania fizycznego / Wojciech Sakłak, Artur Ziółkowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego, 2012. – 174 s. : il. ; 24 cm.

17. Planowanie pracy nauczyciela wychowania fizycznego w zreformowanej szkole podstawowej klas IV-VI. Cz. 2 / Czesław Sieniek. – Poradnik metodyczny – wychowanie fizyczne : planowanie pracy w zreformowanej szkole podstawowej klas IV-VI. — Wyd. 2 uzup.Starachowice : “Helvetica”, 2001. — 255 s. : il. ; 21 cm.
M 57600 (Kędzierzyn-Koźle)

18. Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego / Janusz Bielski.Kraków : “Impuls”, 2012. – 222 s. : il. ; 24 cm.
M 211475 M 211476 (Opole)

19. Postawy nauczycieli wychowania fizycznego wobec edukacji zdrowotnej / Paweł F. Nowak. — Wydanie I.Warszawa : “Difin”, 2019. – 210 s. : il. ; 23 cm.
M 220169 (Opole)

20. Podstawy projektowania, programowania i planowania pracy nauczyciela : wychowanie fizyczne w gimnazjum / Halina Guła-Kubiszewska, Marek Lewandowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. – 119, [1] s.
C 186723 (Opole)

21. Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski. – Kraków : “ZamKor”, 2001. – 136 s. : rys.
C 184773 (Opole)

22. Prestiż i autorytet nauczyciela sztuk walki lub sportów walki / Wojciech J. Cynarski, Gabriel Szajna // W : Kultura fizyczna a prestiż społeczny : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Michała Lenartowicza ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej. – Warszawa : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2018. – S. 214-222

23. Rekomendacje dla nauczycieli wychowania fizycznego / Jerzy Nowocień // W : Szkolne wychowanie fizyczne w dobie reform edukacyjnych / red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2014. – S. 196-209

24. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu zdrowia uczniów / Krystyna Górniak, Małgorzata Lichota // W : Dylematy szkolnego wychowania fizycznego : różnorodność szansą na podniesienie atrakcyjności szkolnych i pozaszkolnych zajęć ruchowych / red. nauk. Anna Bodasińska, Teresa Jaślikowska-Sadowska, Krzysztof Piech ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. – Biała Podlaska : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Filia, 2018. – S. 35-45

25. Rzecz o wychowaniu w wychowaniu fizycznym / Józef Węglarz. – Kraków : Impuls, 2020. – 108 stron ; 21 cm.

26. Sposób postrzegania zdrowia przez nauczycieli wychowania fizycznego / Paweł Fryderyk Nowak // W : Z najnowszych dziejów kultury fizycznej i turystyki w Polsce i w Europie (w okresie XIX-XX wieku) : monografia naukowa / redakcja naukowa Eligiusz Małolepszy, Jerzy Kosiewicz, Natalia Organista ; Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza, 2018. – S. 167-177

27. Sukces wychowania : jak budować dobre relacje w grupie : poradnik dla nauczycieli, trenerów i pedagogów / Mariusz Rzeszotek. – Jak budować dobre relacje w grupie. – Warszawa : Difin, 2018. – 185 s. : il. ; 22 cm. – (Engram )
M 055021 (Brzeg), M 64949 (Kędzierzyn-Koźle),  M 055717(Kluczbork), M 068993 (Nysa), C 218147 M 218113 M 218114 (Opole)

28. 60 [Sześćdziesiąt] lat Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i na Uniwersytecie Opolskim : kalendarium / Zbigniew Zagórowski.Opole : Uniwersytet Opolski, 2019. – 281 s.: fot. ; 24 cm.
C 220059 (Opole)

29. Szkolne wychowanie fizyczne w dobie reform edukacyjnych = School physical education in the era of educational reforms / red. nauk. Jerzy Nowocień ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wydział Wychowania Fizycznego. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego, 2014. – 211 s. ; 24 cm.
M 213456 (Opole)

30. Świadomość wychowawcza i kultura pedagogiczna nauczycieli jako czynniki warunkujące proces wychowania fizycznego / Agata Kiluk, Maria, Brodzikowska, Katarzyna Czyżewska // W : Kultura fizyczna a osobowość : praca zbiorowa / pod redakcją naukową Zbigniewa Dziubińskiego i Krzysztofa W. Jankowskiego. – Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2017. – S. 270-281

31. Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli / Henryk Grabowski. – Warszawa : “Impuls”, 2000. – 107 s.: il.
M 189122 (Opole)

32. Wybrane predyspozycje studentów wychowania fizycznego przygotowujacych się do zawodu nauczyciela / Mirosława Szark-Eckardt. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – 285, [1] s. : fotogr., wykr. ; 23 cm.
M 219914 (Opole)

33. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów / Eligiusz Madejski, Józef Węglarz. – Kraków : “Impuls”, 2007. – 213 s.  ; il. ; 24 cm.
C 064785 (Nysa)

34. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów / Eligiusz Madejski, Józef Węglarz. – Wyd. 4. – Kraków : “Impuls”, 2014. – 223 s. : il. ; 24 cm.
M 054106 (Brzeg), M 212065 M 212066 M 212067 (Opole)

35. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów / Eligiusz Madejski, Józef Węglarz. – Wyd. 2 popr. – Kraków : “Impuls”, 2008. – 213 s. : ryc., tab. ; 23 cm.
C 050193  M 054073 (Brzeg),  M 60912 (Kędzierzyn-Koźle),  M 207895  (Opole)

36. Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego : podręcznik dla nauczycieli i studentów / Eligiusz Madejski, Józef Węglarz. – Wyd. 5 zm. i uzup. – Kraków : “Impuls”, 2018. – 252 s. : il. ; 24 cm.
M 055596 (Kluczbork), M 069107 (Nysa), C 218929 M 218993 M 218994 (Opole)

37. Wychowanie fizyczne – dobre praktyki / pod redakcją Grażyny Kosiby i Eligiusza Madejskiego ; Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. – Kraków : Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha, 2015. – 188 s. : il. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

 

38. Aktualne zadania nauczyciela na lekcjach WF / Krzysztof Kultys. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2018, nr 3, s. 30-37

39. Animatorzy kultury fizycznej – w promowaniu aktywności ruchowej / Anna Maszorek-Szymala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 8, 17-19

40. Aplikacje na pomoc wuefiście / Mikołaj Lasek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 1, s. 22-24

41. Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego. Cz. 1, Nauczyciel stażysta / Krzysztf Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 6-7, s. 33-36

42. Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego – potrzebą własnego rozwoju / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 2, s. 23-26

43. Co powinniśmy wiedzieć o nauczycielach wychowania fizycznego / Ryszard Cieśliński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 5, s. 4-8

44. Czy nauczyciel wychowania fizycznego powinien być dobrym psychologiem? / Karolina Chlebosz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 1, s. 25-29

45. Czynności kontrolno-oceniające i przejawy zachowań empatycznych u nauczycieli na lekcjach wf / Radosław Muszkieta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 1, s. 18-22

46. Dlaczego szkolne wychowanie fizyczne ma ciągle wymiar kształcenia instrumentalnego / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 15-20

47. Doradztwo metodyczne z wychowania fizycznego w zreformowanym systemie edukacji / Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, s. 28-30

48. Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej – kurs na nauczycieli wf w gimnazjach / Barbara Woynarowska, Maria Sokołowska, Magdalena Woynarowska-Sołdan // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 4-9

49. Działalność nowatorska nauczycieli uczących wychowania fizycznego w świetle ich awansu zawodowego / Eligiusz Madejski, Magdalena Majer // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 8-9, s. 17-19

50. Edukacja olimpijska w szkolnym programie dydaktyczno-wychowawczym : (warsztaty fair play dla nauczycieli) / Anna browska, Andrzej Dąbrowski. – Bibliogr. // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 9-10, s. 16-17D

51. Efektywność postępowania nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia / Agnieszka Chutkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 10, s. 25-31

52. Fizjologia – przedmiot w procesie kształcenia nauczycieli wf / Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2003, nr 2, s. 27-31

53. Fizyczne i społeczne środowisko pracy a wypalanie się nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik, Marcin Rutkowski . – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 54, z. 3 (2010), s. 167-174

54. Funkcje nauczyciela w społeczeństwie wiedzy / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 11-12, s. 37-41

55. Hierarchia celów operacyjnych wychowania fizycznego w ocenie nauczycieli wychowania fizycznego / Michał Bronikowski // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Z. 54 (2005), s. 9-23

56. Hospitacja lekcji w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Halina Guła-Kubiszewska. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 158-160

57. Ja – jako nauczyciel wychowania fizycznego w klasie specjalnej / Renata Jaworska // Lider. – 2004, nr 3, s. 9-10

58. Jak motywować uczniów do nauki – poradnik dla młodych nauczycieli wf / Dariusz Sitkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 11, s. 37-42

59. Jaki powinien być współczesny nauczyciel wychowania fizycznego / Janusz Bielski . – Bibliogr. // Lider. – 2008, nr 9, s. 4-8

60. Jakość wychowania fizycznego w samoocenie nauczycieli / Krystyna Rędzia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 2, s. 8-10

61. Kompetencje komunikacyjne polskich i niemieckich instruktorów rekreacji fizycznej w ich autoocenie / Jerzy Nowocień . – Tab., wykr. – Bibliogr. // Kultura Fizyczna. – 2008, nr 1-2, s. 1-11

62. Kompetencje nauczycieli wf w realizacji nowej podstawy programowej / Jerzy Nowocień, Marcin Czechowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 5, s. 9-18

63. Kompetencje nauczyciela wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 1/2, s. 12-13

64. Kompetencje nauczycieli wychowania fizycznego / Janusz Bielski. – Bibliogr. // Lider. – 2003, nr 6, s. 8-9

65. Kompetencje pedagogiczne studentów kończących studia wychowania fizycznego w opinii nauczycieli – kierowników praktyk / Stanisław Skibniewski // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 35 (2011), s. 77-80

66. Kompetencje współczesnego wychowawcy fizycznego / Ryszard Cieśliński, Anna Bochenek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, s. 4-10

67. Komunikacja pedagogiczna na lekcji wychowania fizycznego / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 8, s. 12-18

68. Kontrowersje na temat kształcenia nauczycieli / Katarzyna Janiszewska // Lider. – 2005, nr 7-8, s. 11-13

69. Krakowscy nauczyciele wf szkół podstawowych o ryzyku zawodowym / Paweł Ochwat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 1, s. 22-25

70. Kreatywność nauczycieli wychowania fizycznego szkół wrocławskich / Halina Guła-Kubiszewska, Wojciech Starościak // Tarnowskie Colloquia Naukowe. – 2017, nr 2, s. 43-54

71. Krytyczna refleksja w pracy nauczyciela – potrzeba czy konieczność / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 6/7, s. 31-36

72. Kształcenie nauczycieli wychowania fizycznego – założenia a rzeczywistość / Seweryn Sulisz // Meritum. – 2012, nr 1, s. 46-51

73. Kto zadba o kształcenie i ochronę narządu głosu nauczycieli wf? / Magdalena Gawrońska. – Bibliogr // Wychowanie fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 4, s. 154-157

74. Motywy, oczekiwania i postawy zawodowe nauczycieli podejmujących kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 147-164

75. Można zrobić cuda / Krzysztof Kwiecień ; rozm. przepr. Katarzyna Piotrowiak // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 43, s. 8
* Nauczyciel wychowania fizycznego

76. Na co musi zwrócić uwagę nauczyciel WF, pracując z dziećmi z wadami postawy / Zuzanna Sobczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 5, s. 12-17

* Dostępne w Internecie: https://www.wychowaniefiz.pl/artykul/na-co-musi-zwrocic-uwage-nauczyciel-wf-pracujac-z-dziecmi-z-wadami-postawy

77. Nauczyciel autonomiczny, czyli w poszukiwaniu przesłanej modernizacji kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego / Stanisław Skibiniewski // Kultura Fizyczna. – 2004, nr 11-12, s. 18-20

78. Nauczyciel jako centralna postać w edukacji zdrowotnej uczniów / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2000, nr 1, s. 33-37

79. Nauczyciel stażysta / Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 6/7, s. 33-36

80. Nauczyciel w diagnozie aktywności fizycznej ucznia / Marek Jagusz, Katarzyna Sojka-Krawiec // Cieszyński Almanach Pedagogiczny. T. 4 (2015), s. 102-110
* Dostępne w Internecie:http://wydawnictwo.us.edu.pl/sites/wydawnictwo.us.edu.pl/files/cieszynski_almanach_pedagogiczny_t_4_czw_st.pdf

81. Nauczyciel wf jako refleksyjny profesjonalista / Andrzej M. de Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 8, s. 4-9

82. Nauczyciel wf : rozważania na progu roku szkolnego / Ilona Urych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 9, s. 12-14

83. Nauczyciel wobec inspiracji oraz dylematów teorii i metodyki wychowania fizycznego / Seweryn Sulisz. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 4, s. 26-31

84. Nauczyciel wychowania fizycznego a postawy fair play / Ryszard Żukowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2001, nr 10, s. 22-24

85. Nauczyciel wychowania fizycznego autorytetem młodego pokolenia / Marta Pietrycha // Pedagogika Katolicka. – 2020, nr 1, s. 255-263

86. Nauczyciel wychowania fizycznego – dziś / Ilona Urych // Nowa Szkoła. – 2009, nr 3, s. 27-29

87. Nauczyciel wychowania fizycznego i jego kształcenie wobec wyzwań XXI wieku / Wiesław Osiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2001, nr 12, s. 19-23

88. Nauczyciel wychowania fizycznego jako kreator rozwoju intelektualnego ucznia na lekcjach z zespołowych gier sportowych – permanentna konieczność czy potrzeba chwili? / Anna Bodasińska // Lider. – 2011, nr 9, s. 13-15

89. Nauczyciel wychowania fizycznego opiekunem stażu / Jarosław Kaniasty, Radosław Muszkieta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 34-37

90. Nauczyciel wychowania fizycznego – sługa różnych panów, czy sługa dla siebie – przypadek polski / Andrzej Pawłucki // Kultura Fizyczna. – 2007, nr 11-12, s. 1-4

91. Nauczyciel wychowania fizycznego w zreformowanej szkole / Barbara Wolny // Homines Hominibus : zeszyty naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. – 2007, nr 1, s. 37-46

92. Nauczyciel wychowania fizycznego – wczoraj i dziś / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 53, z. 1 (2009), s. 45-54

93. Nauczyciel wychowania fizycznego wobec współczesnych przemian edukacyjnych w Polsce w perspektywie jutra / Ryszard Żukowski // Edukacja Dorosłych. – 2006, nr 1-2, s. 57-65

94. Nauczyciele o wartościach poznawanych i akceptowanych w wychowaniu fizycznym / Piotr Paluch // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 11, s. 15-21

95. Nauczyciele o zmianach swojego systemu kształcenia / Urszula Bitner, Ewa Kardaś // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 5, s. 24-2

96. Nauczyciele wychowania fizycznego a problemy edukacji fizycznej / Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 8/9, s. 14-16

97. Nauczyciele wychowania fizycznego o nauczaniu motorycznym / Wojciech Wiesner // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 11, s. 22-25

98. Niedostatki w pedagogicznym kształceniu przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego – refleksje po praktykach pedagogicznych / Małgorzata Krzak // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – T. 27 (2009), s. 48-51

99. Niektóre błędy żywieniowe nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. 2002, nr 1/2, s. 32-33

100. (Nie)przygotowanie studentów wychowania fizycznego do realizacji praktyk pedagogicznych / Michał Bronikowski, Adam Kantanista // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 42 (2013), s. 3-11

101. Nowa podstawa programowa a przygotowanie studenta do pracy w szkole / Danuta Umiastowska // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 40 (2013), s. 17-21

102. O etyce zawodowej akademickiego nauczyciela wychowania fizycznego / Piotr Jaworowicz // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Rozprawy Humanistyczne. – T. 5 (2005), s. 377-384

103. O doborze na studia, kształceniu i pracy zawodowej nauczycieli wychowania fizycznego / Henryk Grabowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2001, nr 8/9, s. 4-8

104. O kształceniu nauczycieli wf : w kontekście edukacji jutra / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 11, s. 4-10

105. O kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego / Tadeusz Maszczak // Kultura Fizyczna. – 2009, nr 7-10, s. 21-28

106. O powinnościach nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji inkluzyjnej / Tadeusz Maszczak // Kultura Fizyczna. – 2007, nr 9-10, s. 1-5

107. O rozwoju zawodowym – nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Pelczarska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 42-44

108. O wykorzystaniu testu sprawności fizycznej : czyli o nauczycielu wf jako światłym doradcy dzieci i rodziców / Wiesław Osiński // Lider. – 2009, nr 7-8, s. 13-16

109. Obraz fenomenologiczny ; nauczyciel wychowania fizycznego / Andrzej M. de Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 3, s. 4-11

110. Ocena pracy nauczyciela wf w opinii dyrektorów szkół oraz uczniów / Dariusz Dębicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 4, s. 18-20

111. Ocena z wychowania fizycznego w koncepcjach i opinii nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 11, s. 16-21

112. Ocenianie i relacje nauczyciel-uczeń / Krzysztof Kultys. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016, nr 3, s. 16-20

113. Oczekiwania nauczyciela wychowania fizycznego wobec szkoły jako miejsca pracy / Małgorzata Zalewska. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 8-9, s. 20-24

114. Od czego zależy skuteczność pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Lider. – 2007, nr 3, s. 21-23

115. Odpowiedzialność nauczyciela wf – za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków / Wojciech Sakłak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 23-31

116. Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o nowej podstawie programowej / Ewa Głogowska-Nowak, Ryszard Jezierski // Lider. – 2011, nr 6, s. 3-8

117. Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o własnym prestiżu / Ryszard Cieśliński // Rocznik Naukowy – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. – T. 8 (2001), s. 93-114

118. Opis i analiza problemu wychowawczego – w świetle procedury awansu zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 11, s. 20-24

119. Orientacja pedagogiczna nauczycieli wychowania fizycznego / Wojciech Sakłak // Rocznik Naukowy / Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. – T. 10, (2001), s. 175-195

120. Pełnienie roli nauczyciela a satysfakcja zawodowa nauczycieli wychowania fizycznego na tle nauczycieli innych specjalności / Grażyna Kosiba. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 56, z. 1 (2012), s. 25-36

121. Pływanie nie musi być nudne : nauczyciel WF w roli trenera / Grzegorz Bielec, Katarzyna Madeksza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 3, s. 10-15

122. Poczucie kompetencji u nauczycieli wychowania fizycznego na tle grupy porównawczej / Tadeusz Jasiński, Katarzyna Koluch // Humanizacja Pracy. – 2003, nr, 6, s. 29-43

123. Pomysły i inspiracje dla nauczycieli wf / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. – 2019, nr 9, s. 22-24

124. Pomysły i inspiracje dla nauczycieli wf / Kinga Klaś-Pupar // Remedium. – 2019, nr 10, s. 30-31

125. Postawy nauczycieli wf do zawodu – próba refleksji teoretycznej i praktycznej / Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 9, s. 30-33

126. Postawy nauczycieli wf wobec zawodu / Monika Marszołek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 3, s. 17-20

127. Postrzeganie przez nauczycieli wychowania fizycznego własnej roli w edukacji zdrowotnej młodzieży szkolnej / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. 2001, nr 5/6, s. 17-19

128. Praktyka doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 7, s. 10-14

129. Praktyka pedagogiczna a skutecznie realizowane wychowanie fizyczne / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 1, s. 4-9

130. Profil zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego w szkole wyższej / Lechosław Kawecki, Elżbieta Rutkowska // Rocznik Naukowy – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku. – T. 19 (2009), s. 93-101

131. Próba diagnozy kompetencji nauczyciela wf / Paweł Woźny // 2014, nr 3, s. 16-18

132. Próba zdefiniowania obowiązku profesjonalnego nauczyciela / Danuta Kraszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 5, s. 28-31

133. Przegląd badań nad natężeniem i determinantami wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego / Agnieszka Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 57, z. 2 (2013), s. 67-74

134. Przygotowanie nauczycieli do kierowania procesem wf / Barbara Brzostowska, Małgorzata Lech // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 1, s. 31-32

135. Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego gimnazjów do realizacji bloku “edukacja zdrowotna” w latach 2009-2012 / Barbara Woynarowska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Krystyna Komosińska . – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 57, z. 1 (2013), s. 5-12

136. Przygotowanie studiujących zaocznie nauczycieli wychowania fizycznego do pełnienia ról społeczno-zawodowych w ocenie badanych / Mariola Zajkowska-Magier, Anna Brojek // Rocznik Naukowy – Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. – T. 12 (2005), s. 51-66

137. Przydatność współczesnych koncepcji stresu dla nauczyciela wychowania fizycznego / Monika Guszkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 11, s. 18-21

138. Refleksja pedagogiczna w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 1, s. 16-19

139. Refleksje nad zawodem nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 5, s. 24-28

140. Relacje interpersonalne w warszawskich szkołach w opinii nauczycieli wychowania fizycznego / Tadeusz Staniszewski, Małgorzata Zalewska // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 55, z. 2 (2011), s. 117-121

141. Retrospektywny obraz nauczyciela wychowania fizycznego a postawa studenta wobec aktywności fizycznej / Regina Kumala, Małgorzata Krzak // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 40 (2013), s. 36-4

142. Rola nauczyciela wf : wsparcie młodzieży z nadwagą i otyłością / Ewa Brzozowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2014, nr 3, s. 6-9

143. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej / Ewa Wodnicka // Lider. – 2004, nr 6, s. 10-13

144. Rola praktyk pedagogicznych w rozwoju kompetencji pedagogicznych studentów uczelni wychowania fizycznego / Stanisław Skibniewski // Kultura Fizyczna. – 2008, nr 9/12, s. 24-27

145. Rozgrzewka w koszykówce : nauczyciel WF w roli trenera / Arkadiusz Olszewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 3, s. 4-7

146. Rozwój studiów wychowania fizycznego a możliwości zatrudnienia ich absolwentów w szkolnictwie / Zygmunt Jaworski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2002, nr 5, s. 20-23

147. Róbmy swoje / Krzysztof Kultys // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016, nr 4, s. 22-28
* Nauczyciel wychowania fizycznego

148. Samoocena nauczyciela wychowania fizycznego w świetle autoskopii / Regina Posmyk // Człowiek i Ruch. – 2003, nr 1, s. 66-73

149. Samoocena umiejętności metodycznych nauczycieli wychowania fizycznego stosowanych na lekcjach lekkoatletycznych / Jolanta Danielewicz // Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. – [T.] 33 (2011), s. 67-75

150. Satysfakcja zawodowa nauczycieli wf na tle nauczycieli innych specjalności / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 19-28

151. Skuteczność przygotowania metodycznego studentów do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w świetle doświadczeń z miesięcznej praktyki w szkołach podstawowych / Stanisław Szczepański //  Zeszyty Naukowe. Wychowanie Fizyczne i Fizjoterapia / Politechnika Opolska. Z. 4, (2001), s. 93-123

152. Specyfika pracy nauczyciela wf – z dziećmi autystycznymi / Przemysław Staszek [et al.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 7, s. 34-42

153. Sprawności moralne nauczyciela wychowania fizycznego / Andrzej M. de Tchorzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 2, s. 15-21

154. Stosunek nauczycieli wf do doskonalenia zawodowego / Monika Marszołek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 2, s. 20-22

155. Subiektywne i obiektywne warunki pracy nauczycieli wf – badania z terenu Opolszczyzny / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 12, s. 26-37

156. Studia podyplomowe – osobista potrzeba czy konieczność? / Grażyna Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 6/7, s. 30-32

157. Styl kierowania grupą jako element funkcji kierowniczych nauczyciela wychowania fizycznego / Grzegorz Wosik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. 2010, nr 1, s. 7-12

158. Szkoła jako miejsce pracy : oczekiwania nauczycieli wf z Warszawy / Małgorzata Zalewska . – Tab., wykr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 2, s. 34-40

159. Trener wychowania fizycznego? / Krzysztof Kulty // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 2, s. 41-44

160. Trudności wychowawcze a interwencje nauczycielskie stosowane podczas lekcji wf / Paweł Ochwat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 11-12, s. 42-47

161. Uwag kilka w sprawie pomiaru dydaktycznego i oceny efektywności pracy nauczycieli wf / Michał Bronikowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 8-9, s. 19-23

162. W stronę szkolnej praktyki – czynności pedagogiczne nauczyciela wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 10, s. 18-21

163. Warsztat pracy nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego o zróżnicowanym poziomie empatii / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2002, nr 1, s. 105-135

164. Wpływ nauczycieli wychowania fizycznego i akademickich na decyzję młodzieży dotyczącą studiów w AWF i pracy w zawodzie / Dorota Rojek // Kultura Fizyczna. – 2009, nr 7-10, s. 46-50

165. Wychowanie fizyczne ku wartościom jako samoocena profesjonalizmu nauczyciela / Alicja Romanowska, Aneta Anna Omelan // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 1, s. 16-25

166. Wychowanie fizyczne wobec wyzwań współczesności / Henryk Grabowski // Kultura Fizyczna. – 2001, nr 11/12, s. 4-7

167. Wychowawcza rola nauczyciela wychowania fizycznego / Ewa Kozłowska // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. T. 4, cz. 1 (2005), s. 303-328

168. Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego – a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 5, s. 13-18

169. Wypalenie zawodowe nauczycieli wf – dlaczego warto się nim zajmować? / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 28-32

170. Wywiad narracyjny a “bycie w świecie” nauczyciela kultury fizycznej / Agnieszka Zalewska-Meler . – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 57, z. 1 (2013), s. 13-18

171. Z badań nad propozycjami kryteriów oceny pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Renata Czarniecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 6-7, s. 28-33

172. Z badań nad przydatnością studiów kierunkowych w pracy nauczyciela wf / Piotr Kowalski, Aleksandra Smoleń, Małgorzata Wróblewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 5, s. 23-30

173. Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego / Katarzyna Pec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 6-7, s. 28-33

174. Zachowanie się uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego/ Maria Brudnik. – Tab. – Bibliogr. // Kultura Fizyczna. – 2008, nr 23-28

175. Zadania nauczyciela w przygotowaniu ucznia do podejmowania aktywności ruchowej / Danuta Umiastowska // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Z. 54 (2005), s. 167-171

176. Zainteresowania uczniów gimnazjum aktywnością fizyczną a samoocena poziomu przygotowania nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie realizacji zajęć do wyboru // Kultura Fizyczna. – 2011, nr 1-4, s. 19-26

177. Zasady współpracy z rodzicami / Piotr Nowak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 3, s. 59-61

178. Zjawisko agresji w szkołach : w opinii nauczycieli wf / Jacek Dembiński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 9, s. 15-20

179. Zmieniający się model nauczyciela wychowania fizycznego / Adrianna Kordiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 5, s. 16-19

180. Znaczenie elementów komunikacji w kształtowaniu relacji uczeń-nauczyciel na zajęciach wychowania fizycznego / Mirosław Zalech // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna. – T. 17, nr 1 (2018), s. 105-119

181. Związki czynności kontrolno-oceniających i stylów kierowania z procesem dydaktyczno-wychowawczym u nauczycieli wychowania fizycznego / Radosław Muszkieta // Roczniki Naukowe / Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu. – Z. 54 (2005), s. 83-94

 

Zobacz też hasło: Scenariusze i konspekty lekcji wychowania fizycznego

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu