Wychowanie fizyczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji wychowania fizycznego ” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i składa się z 274 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. W bibliografii zamieszczone zostały także materiały dotyczące edukacji prozdrowotnej. Zestawienie składa się z dwóch części: I. Scenariusze lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej; II. Scenariusze lekcji wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

 

I. Scenariusze lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej

 

 

Książki:

 

 

1. Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego w teorii i praktyce / Małgorzata Ostrowska, Aleksander Skaliy // W : Bezpieczna i przyjazna szkoła / redakcja Przemysław Ziółkowski.; Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2016. s. 519-542

2. Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej i gimnazjum : materiały dla nauczycieli / Magdalena Kędziera-Osuchowska, Ewa Kuziel. – Łódź : “Edukator”, 2001. – 191s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-913529-7-8
C 183267 M 183270 M 183271 M 183272 (Opole)

3. Lekcje wychowania fizycznego w klasach IV – VI / Maria Kołdziej, Jerzy Kołodziej. – Rzeszów : “Fosze”, 2005. – 234, [2] s. : rys., tab. ; 24 cm. ISBN 83-88845-44-6
M 208219 (Opole)

4. Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole. [Cz. 1] / red. Michał Bronikowski. – Poznań : “eMPi2”, 2002. – 262, [1] s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-87666-81-5
C 049233 (Brzeg), C 186463/I (Opole)

5. Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole. Cz. 2 / red. Michał Bronikowski. – Poznań : “eMPi2”, 2005. – 222, [1] s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-89287-41-2
C 186463/II M 194575/II (Opole)

6. Nowe zabawy i gry sportowe z nietypowymi przyborami : poradnik dla nauczycieli szkół podstawowych / Elżbieta Bieżuńska, Marzenna Wierzbicka. – Toruń ; Łysomice : Wydawnictwo “Aker”. – 63 s. : il. ; 21 cm.

7. Piłka ręczna w szkole / Michał Spieszny, Ryszard Tabor, Lidia Walczyk. – Warszawa : COS, 2001. – 193, [1] s. : fot.,rys. ; 24 cm. – (Biblioteka Trenera ) ISBN 83-86504-82-X
M 184506 (Opole)

8. Podstawy teorii i metodyki zabaw i gier ruchowych / Marian Bondarowicz , Tadeusz Staniszewski ; Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. – Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2000. – 119 s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-87210-97-8
C 183062 (Opole)

9. Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski. – Kraków : “ZamKor”, 2001. – 136 s. : rys. ; 30 cm. ISBN 83-85434-96-8
C 184773 (Opole)

10. Program nauczania wychowania fizycznego w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej / Piotr Wróblewski. – Kielce : “Mac”, 2000. – 32 s. ; 24 cm. – ( Wychowanie fizyczne ) ISBN 83-88590-92-8
M 59174 (Kędzierzyn-Koźle), C 050447 (Kluczbork), C 061144 M 061262 (Nysa), C 008755″B” M 009062″B” M 009063″B” (Opole)

11. Przewodnik dla nauczyciela wychowania fizycznego drugiego etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa klasy 4-6 / Aneta Tywoniuk-Małysz, Robert Małysz. – Toruń : “Bea”, 2002. – 154 s. : rys., tab. ; 21 cm. ISBN 83-88862-05-7
C 049587 (Brzeg)

12. Przykładowe konspekty lekcji wf. : zmierzające do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji szkolnej / Maria Janikowska-Siatka. – Kraków : “Impuls”, 2002. – 172, [3] s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-179-8
C 184948 M 189947 (Opole)

13. Przykładowe konspekty lekcji wf. : zmierzające do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w poszczególnych etapach edukacji szkolnej / Maria Janikowska-Siatka. – Kraków : “Impuls”, 2002. – 172, [3] s. ; 24 cm. ISBN 83-7308-179-8
C 184948 M 189947 (Opole)

14. WF z klasą : przewodnik po programie : edycja I / [aut. Andrzej Chomiuk et al.] – Wychowanie fizyczne z klasą. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2014. – 128 s. : il. (w tym kolor.), fot., rys. ; 30 cm. ISBN 978-83-64602-18-4
M 63673 (Kędzierzyn-Koźle) M 053409 (Kluczbork), M 067728, M 213623 M 213624 (Opole)

15. Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym / Michał Bronikowski, Adam Kantanista, Agata Glapa ; [Ośrodek Rozwoju Edukacji]. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 144 s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN 978-83-62360-61-1
M 63039 (Kędzierzyn-Koźle) M 053458 M 053460 (Kluczbork), M 53459 C 067409 (Nysa), C 212472 M 213108 M 213109 (Opole)

16. Wychowanie fizyczne – praca z uczniem zdolnym / Michał Bronikowski, Adam Kantanista, Agata Glapa ; [Ośrodek Rozwoju Edukacji]. – Wyd. 2. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. – 144 s. : il. kolor. ; 24 cm. ISBN 978-83-62360-61-1
M 067552 M 067553 (Nysa)

17. Zabawa i sport : poradnik metodyczny : wychowanie fizyczne : szkoła podstawowa : klasy 4 – 6 / Urszula Kierczak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. – 220 s. ; 30 cm. – ( Od Zabawy do Sportu i Rekreacji ; 2 ) ISBN 83-02-08478-8(poradnik) ISBN 83-02-08579-4(cykl)
C 184763 (Opole)

18. Zbiór zabaw i gier ruchowych / Marek P. Napierała ; Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2001. – 184 s. : rys. ; 24 cm. ISBN 83-7096-355-
M 182852 (Opole)

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

19. Aby dziewczęta polubiły ruch przy muzyce : scenariusz lekcji wychowania fizycznego przeprowadzonej w klasie szóstej szkoły podstawowej / Elżbieta Adamczuk // Klanza w Szkole. – 2005, nr 1, s. 24-27

20. Atletyka terenowa – zdobywanie sztandaru z elementami wiedzy ekologicznej i biologicznej / Irena Kwaśniewska // Lider. – 2000, nr 10, s. 20-21

21. Atrakcyjna gimnastyka / Dariusz Gruszczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 4, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (5)-(7)

22. Autorski program nauczania piłki nożnej w klasach z poszerzonym programem wychowania fizycznego dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum / Piotr Łuczak. – Rys. // Lider. – 2003, nr 11, s. 25-27

23. Biegi płaskie na dłuższych dystansach / Ryszard Wosik // Lider. – 2004, nr 7-8, s. 22

24. Biwakowanie – uczy, bawi, wychowuje / Elżbieta Ozdoba, Janusz Ozdoba // Lider. – 2002, nr 7-8, s. 4-6

25. Ćwiczenia i zabawy wzmacniające mięśnie posturalne / Kinga Bulińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 2, dod. s. 12-14

26. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w lekcji wychowania fizycznego / Małgorzata Tomczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 1, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 11-15

27. Doskonalenie odbić i serwisów forhendowych i bekhendowych w tenisie stołowym : konspekt lekcji z wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym / Mirosława Sokołowska. – Rys. // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 4, s. 16-18

28. Doskonalenie prowadzenia piłki. Kształtowanie nawyku podejmowania dobrych decyzji / Bartosz Urbański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 6, s. 10-13
* Scenariusz lekcji

29. Elementy gimnastyki z wykorzystaniem technik pedagogicznych Freineta / Maria Kwasiborska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 15-16

30. Gra podwójna w tenisie stołowym / Edyta Walawender // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 8/9, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 13-16

31. Gry i zabawy rzutne – ćwiczenia przygotowawcze do rzutów lekkoatletycznych / Grażyna Pleban // Lider. – 2000, nr 4, s. 23

32. Gry i zabawy z nową pomocą dydaktyczną piłkami edukacyjnymi “Edubal” (innowacyjna pomoc naukowa) / Grażyna Kauer-Rudak, Małgorzata Pyra. – Tab. // Lider. – 2003, nr 4, s. 13-15

33. Jak kształtujemy zgrabną i smukłą sylwetkę? (Klasa VI dziewczęta) / Ilona Sejmicka // Lider. – 2002, nr 2, s. 19-20

34. Kinezyterapia bocznych skrzywień kręgosłupa w szkole / Małgorzata Grabara, Izabela Zając- Gawlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 5, s. 8-11
* Scenariusze gimnastyki korekcyjnej

35. Klatka piersiowa lejkowata – ćwiczenia. Cz. 2 / Adam Jurczak, Teresa Mucha // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2012, nr 5

36. Konspekt do lekcji wychowania fizycznego w klasie IV / Marzena Kroczak // Lider. – 2000, nr 6, s. 14-16

37. Konspekt do lekcji wychowania fizycznego w klasie V / Marzena Kroczak // Lider. – 2002, nr 10, s. 22-23

38. Konspekt lekcji mini piłki nożnej na sali gimnastycznej o wymiarach 9×18 m. / Andrzej Wawruszak // Lider. – 2000, nr 7-8, s. 21-22

39. Konspekt lekcji z aspektem ekologicznym / Gabriela Tasarek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 4, s. 14-16

40. Konspekt lekcji z gier i zabaw ruchowych w unihocu / Grażyna Szczepaniak // Lider. – 2001, nr 1, s. 21-22
* Dla klasy V

41. Konspekt lekcji z gier i zabaw ruchowych z przyborami nietypowymi / Jan Karpowicz // Lider. – 2000, nr 9, s. 26-28

42. Konspekt lekcji z wychowania fizycznego kl. V b. / Hanna Pedowska // Lider. – 2001, nr 1, s. 19-20
* Temat lekcji: Poznajemy nowe zabawy z przyborami nietypowymi

43. Konspekt lekcji z wykorzystaniem przyborów nietypowych / Barbara Anchimowicz // Lider. – 2005, nr 1, s. 24

44. Konspekt lekcji zabaw i gier ruchowych / Piotr Pasternak, Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 6-7, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (2)-(4)

45. Konspekt w ujęciu czynnościowym z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów w wychowaniu fizycznym dla klasy V / Zdzisław Bucław // Lider. – 2004, nr 9, s. 18-19
* Temat: Rozwijanie sprawności ruchowej i umiejętności samodzielnego interpretowania ćwiczeń

46. Konspekt wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym / Dariusz Marcinek // Lider. – 2002, nr 9, s. 13-14
* Dla klas VI i VIII dziewcząt

47. Konspekt z gimnastyki korekcyjnej / Irena Ranczakowska // Lider. – 2002, nr 12, s. 24-29

48. Korelacja międzyprzedmiotowa na zajęciach ruchowych / Bogumiła Przsiężna // Życie Szkoły. – 2000, nr 6, s. 357-361

49. Korekcja wad postawy w warunkach szkolnych / Izabela Gelleta-Mac. – Tab. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 2, s. 16-22

50. Koszykówka / Andrzej Mentel // Lider. – 2002, nr 2, s. 27
* Konspekt lekcji dla klasy V szkoły podstawowej

51. Kształtowanie równowagi : scenariusz lekcji wychowania fizycznego / Paweł Woźny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 10, s. 39-41

52. Lekcja otwarta wychowania zdrowotnego realizowana w ramach lekcji wychowania fizycznego / Iwona Wilkowska // Lider. – 2002, nr 3, s. 9-11

53. Lekcja otwarta z wychowania zdrowotnego / Anna Gajewska. – Tab. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 2, s. 18-20
* Konspekt lekcji otwartej realizowanej w ramach lekcji wychowania fizycznego

54. Lekcja zabaw i gier ruchowych z wykorzystaniem lin – elementy ratownictwa wodnego / Jacek Tarnas. – Rys. // Lider. – 2004, nr 2, s. 16-19

55. Lekcje wychowania fizycznego inne niż wszystkie / Urszula Mitoraj // Lider. – 2003, nr 4, s. 31

56. Moja lekcja wf “Zabawa z zapasami” / Artur Kruszewski, Stanisław Kuźmicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 6/7, dod. s. 11-13

57. Muzyka w lekcji wychowania fizycznego / Beata Dencikowska // Lider. – 2010, nr 10, s. 6-10

58. Nauczanie taktyki podczas gry w piłkę nożną / Bartosz Urbański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 2, s. 10-16
* Konspekt lekcji

59. Nauczanie strzału prostym podbiciem / Bartosz Urbański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016, nr 1, s. 17-25

60. Nauczyciel twórcą procesu edukacyjnego / Zofia Szpinda. – Bibliogr., tab. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 11, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (2)-(10)

* Zawiera scenariusze lekcji wychowania fizycznego: 1. Sprawny jak żołnierz; 2. Kształtowanie koordynacji ruchowej; 3. Skoki narciarskie; 4. Nietypowe przybory w grach i zabawach

61. Nauka kozłowania piłki koszykowej – ćwiczenia i zabawy w parach / Katarzyna Figat // Lider. – 2001, nr 4, s. 13-14

62. Nauka skoku rozkrocznego przez kozła / Lech Majcher // Lider. – 2002, nr 6, s. 17-18
* Konspekt lekcji dla klasy VI

63. Nauka współzawodnictwa : spotkanie integracyjno-sportowe dla klas sąsiadujących szkół podstawowych / Renata Broniecka // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 30

64. Olimpizm w szkole podstawowej / Grażyna Bych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2204, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (2)-(4)

65. Osnowa lekcji gimnastyki korekcyjnej dla dziewcząt klasy V / Kamila Jankowska // Lider. – 2002, nr 5, s. 24-26

66. Osnowa lekcji piłki koszykowej / Sławomir Kuczyński // Lider. – 2001, nr 12, s. 20-21
* Dla klasy V

67. Osnowa lekcji z lekkoatletyki. Klasa IV – chłopcy / Wiesława Wysocka // Lider. – 2002, nr 4, s. 19-20
* Temat lekcji: Starty z różnych pozycji ciała

68. Osnowa zajęć gimnastyki korekcyjnej dla kifozy piersiowej / Iwona Korbus // Lider. – 2002, nr 11, s. 23-27

69. Plan metodyczny / Katarzyna Nadachowska // Lider. – 2002, nr 5, s. 21-22
* Plan metodyczny z wychowania fizycznego. Dział programowy: gry i zabawy

70. Plan metodyczny w ujęciu czynnościowym z wychowania fizycznego dla klasy VI (grupa mieszana) / Beata Jabłońska, Grażyna Krasoń, Iwona Opajdowska // Lider. – 2004, nr 5, s. 17-18

71. Pływanie nie musi być nudne : nauczyciel WF w roli trenera / Grzegorz Bielec, Katarzyna Madeksza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 3, s. 10-15

72. Podmiotowy wymiar relacji nauczyciel – uczeń w edukacji fizycznej / Zofia Kubińska, Kunegunda Włostowska. – Tab. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 11, s. 33-34
* Konspekt lekcji wychowania fizycznego z akcentem na postawę życzliwości dla uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej

73. Poprzez gry i zabawy do minikoszykówki / Katarzyna Dulnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s.(2)-(16)
* Scenariusz zajęć

74. Porozmawiajmy o gwiazdozbiorach / Piotr Winczewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 1, s. 27-32
* Propozycja lekcji wychowania fizycznego

75. Projekt zajęć z gimnastyki korekcyjnej / Beata Kępa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 2, s. 17-21
* Temat lekcji: Ćwiczenia korekcyjne i kompensacyjne zapobiegające wadom postawy ciała w formie zadaniowej

76. Promocja zdrowia w bibliotece szkolnej / Renata Sowada // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 4, s. 42-43
* Scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas piątych

77. Propozycja lekcji WF poza salą gimnastyczną / Żywilla Swajdo // Lider. – 2004, nr 5, s. 21

78. Przez ruch do zdrowia, przez papierosy do choroby. Ćwiczenia kształtujące z wykorzystaniem nietypowych przyborów / Magdalena Witkowska // Modelowe Nauczanie. – 2013, nr 2, s. 57-59
* Konspekt zajęć z wykorzystaniem metod aktywizujących do klasy VI

79. Realizacja kierunkowych i instrumentalnych celów – w lekcji wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 4, s. 27-34

80. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej / Ewa Olchowik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 2, dod. s. 15-16

81. Różne przybory – scenariusz lekcji wf dla klas IV-VI / Paweł Woźny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2014, nr 8, s. 37-38

82. Scenariusz gier i zabaw korekcyjnych / Magdalena Kowalska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 7-9

83. Scenariusz lekcji – doskonalenie układu choreograficznego / Agnieszka Chrulska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (2)-(4)

84. Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej / Barbara Krzemień-Kozłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (11)-(12)

85. Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej – ćwiczenia wzmacniające mięśnie posturalne / Ewa Gołąb // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 12, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (15)-(16)

86. Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej – wady mieszane / Ewa Małucka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 5, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (13)-(15)

87. Scenariusz lekcji koszykówki / Justyna Rybus // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 11, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (5)-(7)

88. Scenariusz lekcji koszykówki – kozłowanie piłki ze zmianą kierunku / janusz Sendlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 11, dod.„Biblioteczka Monograficzna” , s. (11)-(13)

89. Scenariusz lekcji minikoszykówki dla klasy IV – doskonalenie kozłowania piłki / Krystyna Kostrzewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 5, dod. „Biblioteczka Monograficzna” , s. (10)-(11)

90. Scenariusz lekcji poprowadzonej w V klasie szkoły podstawowej / Barbara Chełmińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, s. 33-35

91. Scenariusz lekcji stania na rękach – nauka asekuracji / Renata Patalas // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, s. 81-85

92. Scenariusz lekcji wf : jednostka dwugodzinna (60+30) / Maria Brudnik-Dąbrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 9, s. 33-37
* Zawiera scenariusz lekcji z dziewczętami dla klasy VI lub klasy I gimnazjum (zajęcia prowadzone poza terenem szkoły)

93. Scenariusz lekcji wf – zabawy z linami / Kinga Bulińska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 5, s. 3031
* Klasa V

94. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z informatyką z wykorzystaniem ścieżek edukacyjnych w klasie VI / Hanna Głos, Grażyna Krasoń, Iwona Opajdowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 10, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (2)-(7)

95. Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego dla klasy V / Stanisław Żołyński. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 12, s. dod. „Biblioteczka Monograficzna” , s. (14)-(16)
* Temat : Kształtujemy sprawność psychomotoryczną ćwicząc na obwodzie stacyjnym

96. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem torów przeszkód / Justyna Rybus // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (4)-(5)

97. Scenariusz lekcji zabaw i gier ruchowych / Jolanta Doruchowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 2, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s.(13)-(15)

98. Scenariusze zajęć i imprez – przykłady dobrych praktyk / wybór i konsultacja metodyczna Magdalena Witkowska // Modelowe Nauczanie. – 2010, nr 1-2, s. 58-82
* Imprezy sportowo-rekreacyjne

99. Scenariusz zajęć relaksacji / Małgorzata Kolano // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 6/7, dod. s. 15-16

100. Temat lekcji: Kifoza – likwidacja przykurczów mięśni klatki piersiowej / Kazimierz Stępniowski // Lider. – 2002, nr 4, s. 28-30

101. Tok lekcji ćwiczeń korekcyjnych wg Malawki (wada postawy – klatka piersiowa kurza) / Hanna Pedowska. – Tab. // Lider. – 2001, nr 10, s. 12-14

102. Tratwy, fajki i inne atrakcje – na lekcji pływania / Grzegorz Bielec, Paweł Klajman // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 11, s. 52-54

103. Wady postawy ciała u dzieci w wieku szkolnym / Małgorzata Grabara // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 12, s. 14-19

104. Wybierz i oceń swoją aktywność fizyczną / Paweł Woźny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 8, s. 35-37
* Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klas IV-VI

105. Wybrane ćwiczenia gimnastyczne – metodyka nauczania / Janina Miłek // Lider. – 2002, nr 12, s. 10-11
* Przykładowy zestaw ćwiczeń do nauczania gimnastyki w kl. IV-VI szkoły podstawowej. Przewrót w tył, stanie na rękach, skok rozkroczny przez kozła

106. Wydłużamy czynnie kręgosłup. (Postawa skoliotyczna – konspekt zajęć dla szkoły podstawowej) / Stanisław Żołyński // Lider. – 2010, nr 6, s. 20-21

107. Wyzwalanie aktywności psychomotorycznej przez zastosowanie tańców integracyjnych, zabaw i gier ruchowych / Elżbieta Adamczuk // Lider. – 2005, nr 3, s. 11-13g

108. Wzmacnianie mięśni odpowiedzialnych za postawę ciała / Kazimierz Stepniowski. – Tab. // Lider. – 2001, nr 10, s. 17-20

109. Z rowerem za pan brat / Grażyna Krauss, Magdalena Lelonek, Grzegorz Lelonek, Małgorzata Zarycka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 6-7, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (8)-(12)

110. Zabawy i ćwiczenia z przyborem nietypowym / Elżbieta Krajewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 2, dod. „Biblioteczka Monograficzna” , s.(10)-(12)

111. Zabawy z linami na świeżym powietrzu : konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy V / Kinga Bulińska // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 6, s. 9-10

112. Zastosowanie stretchingu w rozgrzewce psychomotorycznej / Andrzej Jemioła // Lider. – 2002, nr 5, s. 11-20
* Przykładowe scenariusze lekcji wychowania fizycznego w szkole podstawowej

 

 

II. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej

 

 

Książki:

 

 

115. Edukacja olimpijska dla gimnazjum : poradnik dla nauczycieli / Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska. – Poznań: Wydawnictwo eMPi2 Mariana Pietraszewskiego, 2010. – 103, [1] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

116. Edukacja zdrowotna : poradnik dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Woynarowskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012. – 236 s. : il. ; 30 cm.
C 207698 M 207708 M 207709 (Opole)

117. Lekcje wychowania fizycznego w gimnazjum : poradnik metodyczny / Maria i Jerzy Kołodziejowie [et al.]. – Wyd. 1 (dodr.). – Rzeszów : “Fosze”, 2007. – 334 s. : il. ; 25 cm.
M 208220 (Opole)

118. Program wychowania fizycznego dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego : (z wybranymi konspektami lekcji) / Dariusz Szarzyński. – Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2003. – 63 s. : il. ; 24 cm.

119. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjum. Cz. 2 / Małgorzata Busiło [et al.]. – Kielce : “MAC Edukacja”, 2002. – 123 s. : il. ; 28 cm. ISBN 83-7315-028-5
M 048805 (Brzeg), C 050528/II (Kluczbork), M 59710/II (Kędzierzyn-Koźle), M 061140/II M 061259/II (Nysa), M 185969/II M 187915/II M 187916/II M 197019/II (Opole)

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

120. Akrobatyka sportowa w szkole – sposób na trudne warunki / Ewa Rogowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 4, s. 63-66

121. Atrakcyjna gimnastyka / Dariusz Gruszczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (5)-(7)
* Scenariusz lekcji gimnastyki dla dziewcząt klasy III liceum

122. Aerobik na lekcji wf / Lidia Kadłubowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 2, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (13)-(15)

123. Aerobik – sposób na zdrowe życie / Lidia Kadłubowska // Lider. – 2002, nr 11, s. 17-18
* Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego

124. Atletyka terenowa – zdobywanie sztandaru z elementami wiedzy ekologicznej i biologicznej / Irena Kwaśniewska // Lider. – 2000, nr 10, s. 20-21
* Konspekt lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym dla klasy I gimnazjum

125. Biegi płaskie na dłuższych dystansach / Ryszard Wosik // Lider. – 2004, nr 7-8, s. 22
* Konspekt lekcji dla klasy 3 gimnazjum

126. Biwakowanie – uczy, bawi, wychowuje / Elżbieta Ozdoba, Janusz Ozdoba // Lider. – 2002, nr 7-8, s. 4-6
* Konspekty lekcji dla klasy II gimnazjum. 1. Temat: Zabawy i gry dydaktyczno-ruchowe na wesoło kształtujące siłę. 2. Temat: Szlakiem walk partyzanckich – wycieczka w Góry Świętokrzyskie z nocowaniem w namiotach

127. Choreografia hi/lo w lekcji wychowania fizycznego dla młodzieży gimnazjalnej / Dorota Dudek, Dorota Lipka Nowak, Krzysztof Latinek // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – Z. 26 (2007), s. 87-93

128. Ćwiczenia płotkarskie – lekcja z mistrzem / Tomasz Jóźwik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 4, s. 52-57

129. Doskonalenie odbicia piłki siatkowej – scenariusz lekcji / Stefan Staszewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 60-63

130. Doskonalenie odbić i serwisów forhendowych i bekhendowych w tenisie stołowym : konspekt lekcji z wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym / Mirosława Sokołowska. – Rys. // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 4, s. 16-18

131. Doskonalenie odbić piłki sposobem oburącz górnym : scenariusz zajęć edukacyjnych z wychowania fizycznego / Waldemar Jamróz // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 95-97
* Konspekt zajęć do gimnazjum

132. Doskonalenie pływania – z wykorzystaniem gier i zabaw ruchowych w wodzie / Dorota Chmielewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 4, s. 59-62

133. Doskonalenie uderzenia piłki / Bartosz Urbański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016, nr 6, s. 5-14
* Zawiera scenariusz lekcji: Doskonalenie uderzenia piłki prostym podbiciem

134. Doskonalenie umiejętności koszykarskich – scenariusz lekcji / Iwona Rondoś // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 64-66

135. Doskonalenie wiadomości z innych przedmiotów na zajęciach z wychowania fizycznego na przykładzie lekcji z piłki siatkowej : lekcja otwarta / Dorota Sopata // Lider. – 2007, nr 12, s. 9-11
* Gimnazjum

136. Duża zabawa biegowa / Władysław Janowiec // Lider. – 2008, nr 3, s. 27-28

137. Dziewczyny w pogoni za czarnym krążkiem / Justyna Sobala // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 3, s. 34-38
* Scenariusz lekcji: hokej na lodzie kobiet

138. Dziękuję, to mi szkodzi – zajęcia z profilaktyki uzależnień / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 1-2, dod. „Wkładka Metodyczna” , s. IV-VI

139. Edukacja europejska na lekcji wychowania fizycznego. Scenariusz lekcji gier i zabaw ruchowych w unihocu w klasie I gimnazjum. Powiązanie znajomości języka obcego (niemieckiego) z aktywnością fizyczną / Renata Jaworska // Lider. – 2003, nr 5, s. 12-13

140. Edukacja olimpijska w szkole / Michał Bronikowski, Małgorzata Bronikowska // Lider. – 2001, nr 1, s. 23-25
* Przykłady konspektów lekcji wychowania fizycznego o tematyce olimpijskiej dla gimnazjów i liceów

141. Edukacja rodzajowa w edukacji szkolnej : propozycja warsztatu dla starszej młodzieży / Małgorzata Siupik // Wychowanie na co Dzień. 2011, nr 7/8, dod. „Wkładka Metodyczna”, nr 7/8, s. VIII-XI

142. Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym / Katarzyna Pankowska-Koc // Meritum. – 2012, nr 1, s. 80-81

143. Fitnes oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe na zajęciach wychowania fizycznego / Magdalena Krzelowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016, nr 2, s. 38-50
* Konspekt zajęć z aerobicu

144. Formy spędzania wolnego czasu – profilaktyka uzależnień. Aktywność pozalekcyjna uczniów / Dorota Borek-Chudek, Ewa Sękowska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 111-116
* Scenariusz lekcji – warsztatów dla klas ponadgimnazjalnych

145. Gry i zabawy rzutne – ćwiczenia przygotowawcze do rzutów lekkoatletycznych / Grażyna Pleban // Lider. – 2000, nr 4, s. 23

146. Ja – jako nauczyciel wychowania fizycznego w klasie specjalnej / Renata Jaworska // Lider. – 2004, nr 3, s. 9-10
* Scenariusz lekcji w klasie specjalnej gimnazjum gry i zabawy ruchowe – wielostronna aktywizacja na lekcji wf

147. Jak postępować aby ładnie wyglądać – być sprawnym i zdrowym / Maria Brudnik, Anna Bubula // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 7, s. 52-57

148. Jak prowadzić zajęcia aby szesnastolatkowie lubili lekcje wf / Katarzyna Sierpotowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 5, s. 24-27

149. Jak wyliczyć wysiłek fizyczny? Przykład lekcji integrującej treści zajęć matematycznych z wychowaniem fizycznym / Beata Rusinek, Michał Bronikowski // Lider. – 2004, nr 11, s. 15-16

150. Kompozycje układów piramid – lekcja pokazowa / Dorota Sopata // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 6/7, dod. „Biblioteczka Monograficzna” s. 10-13

151. Konspekt do zajęć z wychowania fizycznego / Małgorzata Olszewska // Lider. – 2002, nr 6, s. 10-11
* Temat lekcji: Ćwiczenia użytkowo sportowe w rekreacji. Dla klas szkoły średniej

152. Konspekt lekcji fitness jako przykład zastosowania muzyki w zajęciach wychowania fizycznego / Irena Filus, Marzena Murawska // Lider. – 2002, nr, 5, s. 29

153. Konspekt lekcji korektywy dla dziewcząt kl. I-II gimnazjum z wadą plecy wklęsło-okrągłe / Marzena Dorociak // Lider. – 2004, nr 11, s. 28-30

154. Konspekt lekcji koszykówki dla kl.III gimnazjum / Barbara Wikiera. – Rys. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 5, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (10)-(13)

155. Konspekt lekcji koszykówki w ujęciu czynnościowym dla gimnazjum / Elżbieta Sawa // Lider. – 2001, nr 3, s. 13-17

156. Konspekt lekcji ogólnorozwojowej w trudnych warunkach / Mariola Kosiba // Lider. – 2003, nr 4, s. 30

157. Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego / Waldemar Dobrowolski // Lider. – 2006, nr 3, s. 29
* Konspekt do klasy I LO. Temat: Nauka odbić piłki sposobem oburącz górnym i dolnym w parach

158. Konspekt lekcji wychowania fizycznego z piłki siatkowej / Renata Migdał // Lider. – 2007, nr 5, s. 15

159. Konspekt lekcji z gimnastyki w gimnazjum / Janina Miłek // Lider. – 2001, nr 11, s. 16-18

160. Konspekt lekcji z piłki koszykowej / Renata Derlacz // Lider. – 2002, nr 11, s. 15-16
* Dla klasy II LO

161. Konspekt zajęć piłki koszykowej / Krzysztof Kamieniak. – Rys. // Lider. – 2003, nr 12, s. 18-19

162. Konspekt zajęć z judo i samoobrony / Jolanta Pełka // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 15

163. Konspekty do lekcji wychowania fizycznego / Jerzy Bakowski // Lider. – 2003, nr 10, s. 13-20
* Tematy: 1. Doskonalenie ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych i wyskoku kucznego na 3-części skrzyni; 2. Doskonalenie ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych i przeskoku rozkrocznego przez kozła; 3. Doskonalenie krycia z przekazywaniem; 4. Doskonalenie rzutu do kosza z różnych pozycji

164. Konspekty lekcji w gimnazjum : klasy I-II gimnazjum / Teresa Zygmunt // Lider. – 2000, nr 12, s. 20-23
* Lekcje wychowania fizycznego

165. Konspekty lekcji wf: “Doskonalenie postawy obronnej w stójce, nauka padów w tył – elementy judo” / Mariola Giza // Lider. – 2006, nr 5, s. 23

166. Konspekty lekcji wychowania fizycznego dla dziewcząt w gimnazjum / Ewa Caban // Lider. – 2009, nr 5, s. 16-22

167. Kontrola i samokontrola stopnia usprawnienia uczniów / Andrzej Merta // Lider. – 2001, nr 3, s. 18-21
* Konspekt lekcji wychowania fizycznego w szkole średniej

168. Korelacja międzyprzedmiotowa wychowania fizycznego i fizyki / Barbara Zajączkowska, Barbara Kończyk // Lider. – 2005, nr 1, s. 25
* Temat: Zasady i prawa fizyczne wykorzystywane w zespołowych formach aktywności ruchowej oraz ich wpływ na wyniki osiągane w sporcie

169. Koszykówka – proste formy współpracy w ataku szybkim / Jarosław Pasieczny // Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. – Z. 19 (2005), s. 78-81

170. Koszykówka w gimnazjum specjalnym – nauczanie zasłon / Jarosław Baranowski, Roman Rybarski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 11, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (7)-(11)

171. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z akcentem na zwinność i zręczność : konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klasy integracyjnej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Opolu / Jolanta Zeman-Czajkowska, Jolanta Barcikowska // Modelowe Nauczanie. – 2003, nr 4, s. 73-75

172. Kształtowanie równowagi : scenariusz lekcji wychowania fizycznego / Paweł Woźny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 10, s. 39-41

173. Kształtowanie umiejętności utylitarnych na lekcji wychowania fizycznego w gimnazjum / Renata Jaworska // Lider. – 2003, nr 5, s. 15

174. Kształtowanie umiejętności współpracy w zespole – scenariusz lekcji / Magdalena Domańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 1, s. 65-66

175. Kształtowanie świadomości własnego ciała – scenariusz lekcji / Aneta Walkiewicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 9, s. 43-45

176. Lekcja otwarta aerobiku / Irena Korzyniewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (7)-(9)

177. Lekcja wf w trudnych warunkach – dziewczęta II kl. gimnazjum / Mariola Kosiba // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (11)-(14)
* Trudne warunki lokalowe w szkole

178. Lekcje wychowania fizycznego – wspólne rozwiązywanie zadania ruchowego / Iwona Rondoś // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 8, s. 39-42

179. Lekcja z mistrzem – przekazywanie pałeczki sztafetowej / Dariusz Adamczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 7, s. 58-61

180. Lekcja z wykorzystaniem czaszy spadochronowej / Ewa Władysiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004, nr 2, s. 33-35

181. Metoda projektów w procesie dydaktyczno-wychowawczym gimnazjum (na przykładzie zajęć wychowania fizycznego) / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 3, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-IV

182. Nauka i doskonalenie rzutu piłką ręczną z wyskoku do bramki. Konspekt lekcji piłki ręcznej dla klasy gimnazjum / Wacław Senenko // Lider. – 2001, nr 12, s. 18-19

183. Nauka podstawowych kroków i figur tańca towarzyskiego: Cha Cha Cha / Małgorzata Rybak // Lider. – 2000, nr 1, s. 16-19

184. Nauka przeskoku kucznego przez skrzynię wszerz. Konspekt lekcji mieszanej w kl. I/ Danuta Piwowar // Lider. – 2002, nr 11, s. 12-14

185. Nauka przewrotu w przód / Bożena Szpunar-Zdrojek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna” , s, (7)-(8)
* Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego w ujęciu czynnościowym dla klasy pierwszej gimnazjum

186. Nordic walking : w programie nauczania (dokończenie) / Dorota Kamień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 10, s. 36-41
* Zawiera przykładowe scenariusze lekcji wychowania fizycznego

187. Osnowa lekcji gimnastyki (gimnazjum) / Teresa Stomska // Lider. – 2001, nr 11, s. 21-22

188. Osnowa lekcji gimnastyki z elementami piłki koszykowej (gimnazjum) / Teresa Stomska // Lider. – 2002, nr 3, s. 23-25O

189. Osnowa lekcji. Piłka ręczna. Szkoła średnia / Piotr Badocha // Lider. – 2003, nr 5, s. 26-27

190. Osnowa lekcji rekreacji (gimnazjum) / Teresa Stomska // Lider. – 2001, nr 1, s. 16-17

191. Piłka nożna jako jeden ze środków wychowania fizycznego / Marek Jaśliński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2001, nr 6-7, dod. „Biblioteczka Monograficzna” , s. (12)-(16)

192. Piłki fitball dla każdego / Mikołaj Lasek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2019, nr 2, s. 47-49

193. Plan metodyczny lekcji w II klasie technikum mechanicznego / Ryszard Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, s. 38-40

194. Precyzowanie celów edukacyjnych wychowania fizycznego w jednostce metodycznej (cykl lekcyjny, lekcja) / Halina Guła-Kubiszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, s. 16-23

195. Propozycja wykorzystania tanecznych form fitness w lekcji wychowania fizycznego w szkołach ponadgimnazjalnych / Aneta Przepióra // Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego. – T. 9, z. 1 (2006), s. 97-105

196. Przygoda z piłką wodną – atrakcyjne lekcje wf na pływalni / Adrianna Kordiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 11, dod. „Biblioteczka Monograficzna” , s. 41-46

197. Przykładowe propozycje organizacji lekcji – dostosowane do treści “Szkolnej Akademii Golfa” / Jacek Banach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 9, s. 61-66

198. Przykładowe scenariusze lekcji : edukacja zdrowotna w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych / Marzena Kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2013, nr 2, s. 34-39

199. Realizacja ścieżki prozdrowotnej / Czesława Stępniewska // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 57-61
* Temat: Zdrowa żywność w moim życiu

200. Rzut oszczepem / Mirosław Chmielarz // Lider. – 2001, nr 2, s. 22-24
* Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum

201. Scenariusz lekcji atletyki terenowej – gry i zabawy / Tomasz Jóźwik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 61-65

202. Scenariusz lekcji fizyki i wychowania fizycznego / Joanna Kałuda, Renata Choińska // Lider. – 2006, nr 2, s. 28
* Temat: Zastosowanie praw fizyki na zajęciach wychowania fizycznego

203. Scenariusz lekcji gimnastyki korekcyjnej / Barbara Krzemień-Kozłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 4, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (11)-(12)

204. Scenariusz lekcji otwartej z wychowania fizycznego. Gimnazjum / Jolanta Bochenkiewicz // Lider. – 2002, nr 10, s. 12-13

205. Scenariusz lekcji wf – klasa I gimnazjum / Izabella Byszewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 5, dod. „Biblioteczka Monograficzna” , s. (6)-(7)
* Temat: Doskonalenie podań i chwytów w koszykówce

206. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy I liceum profilowanego / Izabela Kielan, Monika Wójtowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (4)-(7)
* Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion i nóg z wykorzystaniem taśmy typu Thera-Band

207. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego w gimnazjum / Beata Chmielowiec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 5, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (4)-(5)
* Temat: Doskonalenie podstawowych elementów gry w unihokeja

208. Scenariusze lekcji wychowania fizycznego w gimnazjum / Renata Jaworska // Lider. – 2004, nr 1, s. 19-20

209. Scenariusz lekcji z wychowania fizycznego z edukacją prozdrowotną / Małgorzata Magdans. – Tab. // Lider. – 2008, nr 3, s. 16-19

210. Scenariusz zajęć z wf – dla klasy I gimnazjum (dziewczęta) / Wioletta Puszcz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 57-60
* Temat: Rozwijanie inwencji twórczych uczennic w tworzeniu układu tanecznego z nietypowym przyborem – plastikowa butelką

211. Scenariusz zajęć z wychowania fizycznego z wykorzystaniem lin / Zbigniew Krzywicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 2, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (5)-(7)

212. „Sporty całego życia” – propozycja na zajęcia z wychowania fizycznego / Małgorzata Bronikowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2011, nr 10, s. 28-31
* Nowe dyscypliny sportowe: „Rock-It-Ball” i  „Speed badminton”

213. Street workout, czyli uliczny trening na świeżym powietrzu / Ewa Brzozowska-Wicherek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2017, nr 6, s. 69-72

214. “Sucha zaprawa” narciarska / Józef Stanek // Lider. – 2001, nr 11, s. 19-20

215. Unihokej na wakacjach / Dariusz Marcinek. – Tab. // Lider. – 2001, nr 7-8, s. 26-28
* Konspekt lekcji wychowania fizycznego doskonalącej umiejętność posługiwania się kijem hokejowym

216. Uwrażliwić na filozofię zawodu / Zofia Szpinda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2004, nr 12, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. (2)-(9)
* Konkurs metodyczny: Mój pomysł na lekcję wychowania fizycznego. Przykłady scenariuszy

217. Współdziałanie czy współzawodnictwo / Ewa Czerska, Ewa Sprawka // Lider. – 2001, nr 2, s. 9-12
* Konspekt zajęć wychowania fizycznego dla III i IV etapu kształcenia

218. Wzorcowy zapis scenariusza lekcji wychowania fizycznego / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 3, dod. „Biblioteczka Monograficzna”, s. 52-62

219. Wychowanie fizyczne inaczej / Grażyna Ciszkowska // Lider. – 2005, nr 10, s. 17-18

220. Wykorzystanie ćwiczeń, zabaw i gier z piłką na lekcji wychowania fizycznego / Violetta Ziółko // Lider. – 2003, nr 3, s. 14-18

221. „Wyskok dosiężny”   – sprawdzian na lekcji wf / Danuta Piwowar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, dod. „Biblioteczka Monograficzna”s. 10-12

222. Wywiadówka z wychowania fizycznego / Elżbieta Ozdoba, Janusz ozdoba // Lider. – 2002, nr 10, s. 9-11

223. “Zajęcia otwarte inaczej” Nauka podstawowych kopnięć oraz technik obronnych ze sztuki samoobrony. Konspekt z lekcji sztuk walk (hap-ki-do) / Józef Hanus // Lider. – 2009, nr 1, s. 18-21

224. Zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie środkiem zwiększenia wrażliwości na bodźce pozytywne oraz na lepszy kontakt z samym sobą / Barbara Sołoducha // Lider. – 2002, nr 3, s. 3-5
* Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum oraz ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące stosowane na innych przedmiotach

225. Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu / Joanna Łapińska // Lider. – 2005, nr 12, s. 18-23

226. Żyję zdrowo – nie palę! : scenariusz zajęć z zakresu edukacji antynikotynowej dla uczniów gimnazjum lub klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych / Zofia Frankiewicz-Duda, Alicja Laskowska // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 25-27

 

Zob. także poz. 2, 4, 12, 13, 16, 22, 92

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu