nauczyciel

Wypalenie zawodowe nauczycieli

“Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego, syndrom burnout to wyczerpanie organizmu spowodowane walką z długotrwałym stresem. Pracownik traci zapał do wykonywania pracy, która kiedyś sprawiała mu satysfakcję. Często czuje, że przestał rozwijać się zawodowo, jest niezadowolony z czynności, jakie wykonuje, odczuwa zmęczenie i bezsilność”. (Katarzyna Znańska-Kozłowska, Wypalenie zawodowe – pojęcie, przyczyny, …

Nauczyciel chemii

Zestawienie bibliograficzne „Nauczyciel chemii” obejmuje wybór literatury za lata 1997-2020 i składa się z 31 opisów bibliograficznych dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczycieli chemii. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej oraz baz z innych bibliotek zgromadzonych w KARO – …

Podmiotowość w edukacji i wychowaniu

Podmiotowość jest pojęciem charakterystycznym dla koncepcji człowieka w ujęciu psychologii poznawczej i humanistycznej. Na gruncie pedagogiki i psychologii uważa się, że podmiotowość oznacza to, że człowiek jest kimś, posiada określoną tożsamość, która go wyróżnia od innych, a jego własna działalność zależy w znacznym stopniu od niego samego. Podmiotowość wiąże się …

Obserwacja zajęć

Celem obserwacji zajęć jest podniesienie jakości pracy szkoły, analiza rozwoju wiedzy, umiejętności ( w tym umiejętności kluczowych) uczniów, badanie realizacji programów nauczania, inspirowanie i wspieranie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, gromadzenie informacji w procesie ewaluacji i kontroli wybranych obszarów pracy szkoły, ukierunkowane pozyskiwanie informacji o rozwoju obserwowanych obszarów. …

Autorytet nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Autorytet nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 118 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …

Inteligencja emocjonalna nauczyciela

Bibliografia w wyborze “Inteligencja emocjonalna nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2006-2019 i zawiera 42 opisy bibliograficzne. Bibliografia dotyczy: inteligencji emocjonalnej, dojrzałości emocjonalnej i kompetencji emocjonalnych nauczyciela. Została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki …

Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia

Zestawienie bibliograficzne „ Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia ” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia gromadzi 115 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem …

Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły

Bibliografia w wyborze “Etyka nauczyciela/pedagoga/dyrektora szkoły” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 141 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …

Wizerunek nauczyciela/pedagoga/wychowawcy

Wizerunek wg „Słownika języka polskiego PWN” jest to «sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana». Wizerunek (postrzeganie społeczne) nauczycieli jest związane z oczekiwaniami, jakie społeczeństwo formułuje wobec tej grupy zawodowej, a to z kolei ma związek z pojmowaniem roli i funkcji nauczyciela. Niniejsze zestawienie bibliograficzne dotyczy …

Start zawodowy i adaptacja zawodowa nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Start zawodowy i adaptacja zawodowa nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2020 i zawiera 110 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Bibliografia adresowana jest do szerokiego grona nauczycieli i wychowawców, a także studentów …