Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia

Zestawienie bibliograficzne „ Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia ” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia gromadzi 115 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem na wydawnictwa zwarte oraz artykuły z czasopism. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone zostały sygnaturami. Materiał adresowanych jest do szerokiego grona pedagogów, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół,

Wydawnictwa zwarte :
1. Autonomia edukacji a ład społeczny : struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa : kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych / Barbara Wiśniewska-Paź. – Warszawa : „Semper”, 2009. – 431 s. ; 25 cm.

M 052440 (Kluczbork)

2. Autonomia dziecka a wychowanie / Rita Gay ; [przekł. z jęz. wł. Magdalena Dutkiewicz-Litwiniuk]. – Kielce: „Jedność”, cop. 2007. – 182 s. ; 21 cm.

M 050600 (Brzeg), M 060872 (Kędzierzyn-Koźle), M 060872 (Kluczbork), M 196901 – M 196903 (Opole)

3. Autonomia szkoły : jak ją tworzyć? Jak z niej korzystać / Bożena Kubiczek. – Opole: „Nowik”, 2002. – 191 s. : il. ; 24 cm.

M 183500, M 190906 – M 190907, M 191547 (Opole)

4. Autonomia uczelni i środowiska akademickiego : odpowiedzialność i etos akademicki / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. – Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha : Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2017. – 96 s. : il. ; 24 cm.

5. Autonomia w nauce języka obcego / pod red. Mirosława Pawlaka. – Poznań ; Kalisz : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny im. A. Mickiewicza, 2004. – 391 s. : rys., tab. ; 24 cm.

6. Autonomia w nauce języka obcego : techniki, strategie, narzędzia / pod red. Mirosława Pawlaka. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ; Poznań ; Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2015. – 149 s. : il. ; 24 cm.

7. Być nauczycielem / Otto Speck ; przekł. przekł. Elżbieta Cieślik ; wstęp Bogusław Śliwerski. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 336 s. ; 24 cm.

M 049292 (Brzeg), M 059822 (Kędzierzyn-Koźle), C 062863 (Nysa), C 191159, M 194340, M 194734 – M 194736, M 202008, M 209489 (Opole)

8. Edukacja pod prąd / Bogusław Śliwerski. – Wyd. 2. Kraków: „Impuls”, 2008. – 303, [6] s. ; 24 cm.

M 184618 (Opole)

9. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; tł. Michał Gałażewski. – Kraków : „Impuls”, 2009. – 164, [1] s. ; 24 cm.

M 050698 (Brzeg), M 201667 (Opole)

10. Edukacja w systemie Marii Montessori – wychowaniem do wartości :praca zbiorowa /pod red. nauk. Małgorzaty Mikszy. – Łódź : “Palatum”, 2014. – 222, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 212442 – M 212443 (Opole)

11. Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę /red. nauk. Krystyna Moczia. – Kraków : „Impuls”, 2017. – 134 s. ; 24 cm.

M 217557 (Opole)

12. Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej. T. 1 / [red. Halina Gajdamowicz, Dobrosław Bilski, Krzysztof J. Szmidt ; Katedra Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi]. – Łódź: WSH-E, 2002. – 326 s. : il. ; 21 cm.

13. Granice autonomii teorii i praktyki edukacyjnej. T. 2 / [red. Jacek Piekarski, Ewa Cyrańska, Danuta Urbaniak-Zając ; Katedra Badań Edukacyjnych i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi]. – Łódź: WSH-E, 2002. – 348 s. : il. ; 21 cm.

14. Idea samorządności : podmiotowość, autonomia, pluralizm / Agata Popławska. – Białystok : „Trans-Humana”, 2001. – 207 s. ; 21 cm.

15. Jak oceniać postępy uczniów :wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix ; przekł. [z ang.] Anna Sawicka-Chrapkowicz. – Wyd. 1 – 1 dodr. – Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. – IX, [1], 138, [1] s. : il. ; 24 cm.

M 063187 (Kędzierzyn-Koźle , M 055670 (Kluczbork), M 212115 – M 212117 (Opole)

16. Miłość i wychowanie /Jarek Żyliński. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2016. – 229, [3] s. ; 20 cm.

M 216487 (Opole)

17. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym /Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. – Warszawa : „Żak”; Białystok :Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii, cop. 2016. – 276 s. : il. ; 24 cm.

M 064414 (Kędzierzyn-Koźle), M 054325 – M 054326 (Kluczbork), M 216626 – M 216627 (Opole)

18. Nauczyciel współczesnej szkoły : szanse i zagrożenia /Marek Kazimierowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica :Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2016. – 194, [1] s. ; 24 cm.

M 218167 – M 218168 (Opole)

19. O szkole od nowa : rozmowy o edukacji / Małgorzata Pomianowska, Małgorzata Stańczyk. – Warszawa :Wolters Kluwer Polska, 2017. – 347 s. ; 21 cm.

M 217585 – M 217586 (Opole)

20. Pasywność w szkole : diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej /Anna Pierzchała ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa :Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2013. – 378 s. : il. ; 24 cm.

M 218173 (Opole)

21. Perspektywy rozwoju szkoły / Inetta Nowosad. – Warszawa: Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2003. – 195, [1] s. ; 21 cm

22. Postrzeganie zachowań nauczyciela a motywacja uczniów do nauki :wyniki badań /Joanna Góźdź // W : Współczesna edukacja : wielopłaszczyznowość zadań / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. – Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2016. – S. 49-60

M 216227 – M 216228 (Opole)

23. Prawa naturalne dziecka / Céline Alvarez ; [tł. Blanka Łyszkowska]. – Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska-Zacharek, cop. 2017. – 430 s. : il., fot. ; 24 cm.

C 069081 (Nysa), M 218837 – M 218838 (Opole)

24. Problemy współczesnej edukacji : dekonstrukcja polityki oświatowej III RP / Bogusław Śliwerski. – Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. – 376 s. ; 24 cm

C 050729, M 050789, M 050858, M 051242, M 051326 (Brzeg), M 061235 (Kędzierzyn-Koźle), C 052340 (Kluczbork), C 065504 (Nysa), C 201651, M 201688 – M 201691 (Opole)

25. Przemiany koncepcji autonomii szkół publicznych w Europie /Inetta Nowosad. – Bibliogr. // W : Edukacja alternatywna w XXI wieku / red. nauk. Zbyszko Melosik i Bogusław Śliwerski. – Poznań ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 73-89

C 205650, M 205660 – M 205661 (Opole)

26. Strategie uczenia się i autonomia ucznia w warunkach szkolnych /Anna Michońska-Stadnik. – Wrocław :Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. – 169 s. ; 21 cm.

M 184618 – M 184619 (Opole)

27. Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 1 / red. Bożena Muchacka ; aut. Józef Kuźma. – Kraków : „Impuls”, 2006. – 209, [1] s. ; 24 cm.

M 060358/I (Kędzierzyn-Koźle), C 063639/I (Nysa), C 193851/I, M 194049/I – M 194050 /I (Opole)

28. Tożsamość nauczyciela a uczenie myślenia /Anna Kowal-Orczykowska // W : Nauczyciel : zawód, powołanie, uwikłanie / pod red. Barbary Jędrychowskiej. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2014. – S. 141-150

M 214171 (Opole)

29. Tożsamość nauczycieli : między anomią a autonomią / Henryka Kwiatkowska. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 242 s. ; 24 cm.

C 049401 (Brzeg), C 051497 (Kluczbork), C 063045 (Nysa), C 191232, M 195036 – M 195038 (Opole)

30. Trudności wychowawcze : być nauczycielem w czasie zmian społeczno-kulturowych / Otto Speck ; przekł. Elżbieta Cieślik. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 336 s. ; 23 cm.

M 198379, M 198473 – M 198474 (Opole)

31. Uczyć się czy być nauczanym? 😮 autonomii w przyswajaniu języka obcego /Weronika Wilczyńska. – Warszawa ;Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – 315, [1] s. : il. ; 21 cm.

M 050299 (Kluczbork)

32. Znaczenie praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia nauczycieli /Małgorzata Żytko, Lidia Nowakowska, Dorota Sobierańska, Aleksandra Szyller. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. – 156 s. ; 21 cm.

C 217566, M 217616 (Opole)

33. Źródła koncepcji autonomii szkoły w Europie : autonomia szkoły w dorobku przedstawicieli pedagogiki reformy
Inetta Nowosad // W: Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia / red. nauk. Renata Nowakowska-Siuta . – Kraków. – „Impuls” , 2014. – S. 33-47

Artykuły z czasopism :

34. Adaptacja, autonomia, autokreacja. Społeczny wymiar wychowania w dobie kryzysu polityki / Tomasz Szkudlarek // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 7, s. 24-33

35. Autonomia a rozwój / Leszek Trzaska // Remedium. – 2000, nr 5, s. 4-6

36. Autonomia człowieka jako cel i szansa edukacji / Wincenty Okoń. – Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja. – 1997, nr 3, s. 5-15

37. Autonomia czy izonomia – o wolności w wychowaniu / Maria Czerepaniak-Walczak // Res Humanae (Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Warsz.). – (Vol.) 3. – (1996), s. 207-212

38. Autonomia i partnerstwo w relacjach rodziny i szkoły / Barbara Lulek // Kwartalnik Edukacyjny. – 2001, nr 4, s. 3-12

39. Autonomia i zaangażowanie : dopełniające ideały / Aharon Aviram; tł. Grażyna Teresa Wysocka // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania. – Z. 14. – (2000), s. 79-94

40. Autonomia jako cecha współczesnej szkoły / Inetta Nowosad, Klaudia Błaszczyk. – Bibliogr. // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7, s. 4-7

41. Autonomia nauczyciela, autonomia ucznia / Andrzej Janowski // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 48-55

42. Autonomia osoby a wychowanie religijne / Marian Nowak. – Bibliogr. // Paedagogia Christiana. – 2004, t. 1, s. 9-31

43. Autonomia początkującego nauczyciela /Agata Patalas // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 9, s. 72-74

44. Autonomia reformy reformowanej szkoły / Krystyna Witek. – Rys., tab. // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 3, s. 25-27

45. Autonomia szkoły / Danuta Czarnecka // Remedium. – 2000, nr 5, s. 2-4

46. Autonomia szkoły / Joanna Przebóg-Nowacka // Remedium. – 2001, nr 4, s. 8-9

47.Autonomia szkoły / Krystyna Witek // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 5, dod. „Kierowanie Szkołą”, s. 6-7

48. Autonomia szkoły a realizacja jej podstawowych zadań: raport z badań / Klaudia Błaszczyk. Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 12, s. 10-12

49. Autonomia szkoły a reforma oświaty / Hartmut Wenzel; tł. z niem, Edyta Brudnik // Dyrektor Szkoły. – 1996, nr 10, s. 13-17

50. Autonomia szkoły – mit czy rzeczywistość? / Zbigniew Babski // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 6, s. 19-20

51.Autonomia szkoły – uwarunkowania prawne, ekonomiczne i społeczne / Janusz Gęsicki // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 6-10

52. Autonomia szkoły – wymóg reformy czy czasów? / Bożena Kubiczek // Nowe w Szkole. – 2002, nr 5, dod. „Kierowanie Szkołą”, s. 5-7

53. Autonomia szkoły – złudna wizja czy realna możliwość? / Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. – 2010, nr 35, s. 1,  4

54. Autonomia szkół i nauczycieli w świetle polityki przemian edukacyjnych w Polsce po 1990 roku / Bogusław Śliwerski // Grupa i Zabawa. – 2002, nr 3-4, s. 11-21

55. Autonomia szkół w Europie / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. – 2000, nr 2, s. 45-53

56. Autonomia szkół w Europie – strategia i działania / Magdalena Górowska-Fells // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6,s. 293-299

57. Autonomia ucznia w nauczaniu klasowym: role, procedury, szanse / Magdalena Mitura. – Streszcz. w jęz. ang. // Badania Naukowe (Wyższa Szkoła Umiejętności w Kielcach. – Z. 1 (2002), s. 85-94

58. Autonomia ucznia w procesie uczenia się / Hanna Komorowska // Linguodidactica. – Z. 4. – (2000), s. 7-25

59. Autonomia ucznia w zreformowanej szkole / Magdalena Mitura // Prace Naukowe WSP (Częstochowa), Studia Neofilologiczne. – Z. 2. – (2001), s. 89-94

60. Autonomia uniwersytetów jako narzędzie w działaniu na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego i badań / Henri Méloni ; tł. fr. Adam Gałkowski // Nauka i Szkolnictwo Wyższe. – 2009, nr 2, s. 154-163

61. Autonomia w integracyjnym nauczaniu specjalistycznego języka angielskiego na lektoratach / Anna W. Kierczak, Beata Lipińska, Agata Sitko. – Bibliogr. // Neofilolog. – Nr 24 (2004), s. 41-47

62. Autonomia w nauczaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Magdalena Wawrzyniak // Poliglota. – 2006, nr 2, s. 15-25

63. Autonomia w uczeniu się języka obcego w szkole i poza szkołą / Agnieszka Rzewólska // Języki Obce w Szkole. -2008 , nr 6 , s. 259-261

64. Autonomia wychowawcy / Julia Kowalska // Remedium. – 2000, nr 7-8, s. 22-23

65. Autonomia wychowawcy / Marek Głowiński // Gimnazjum. – 2000, nr 4, s. 37-42

66. Autonomia zewnętrzna i wewnętrzna szkół niepublicznych / Beata Przyborowska // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 11-15

67. Autonomiczność nauczyciela / Jarosław Michalski // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 29-37

68. Co robią nauczyciele? : („Raport Eurydyce” : zarys autonomii i odpowiedzialności nauczycieli w Europie) / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. – 2010, nr 3, s. 9

69. Czy możliwa jest nauczycielska autonomia? Rozważania na podstawie koncepcji Tomasza Kocowskiego i myśli Michela Foucaulta / Zuzanna Zbróg. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 3, s. 115-128

70. Czy w polskiej szkole jest miejsce na autonomię? / Magdalena Wawrzyniak-Śliwska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 88-92

71. Do autonomii trzeba dojrzeć / Agnieszka Mączyńska // Gazeta Szkolna. – 2007, nr 36, s. 14

72. Dobra szkoła samorządności / Maja Buczkowska-Gola // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 6, s. 49-52

73. Drogi reformy szkolnej w europejskiej perspektywie / Wolfgang Mitter // Kwartalnik Pedagogiczny. – 1999, nr 2, s. 131-145

74. Edukacja zorientowana na autonomię / Piotr Kostyło // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 4, s. 199-203

75. Innowacja – nowy wymiar autonomii nauczyciela / Edyta Bukowska// Język Polski w Gimnazjum .-2011/2012 , nr 4 , s. 91-99

76. Jak badać autonomię uczących się? / Joanna Targońska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 31-42

77. Jak kształtować postawę autonomiczną ucznia w klasach nie tylko integracyjnych / Katarzyna Deleżyńska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 220-227

78. Jak kształtować ucznia autonomicznego na lekcjach języków obcych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, czyli pięć kroków do samodzielności w uczeniu się języka / Dorota Sikora-Banasik // Języki Obce w Szkole .-2008 , nr 6 , s. 175-179

79. Jak uczyć, szanując prawa dziecka? /Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2019, nr 10, s. 8-11

80. Jak uczyć uczenia się, czyli rozwijanie autonomii ucznia w tradycyjnym („klasowym”) nauczaniu języków obcych / Gabriela Czarnik. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2006, nr 4, s. 101-104

81. Komu dziś potrzebna jest autonomia szkoły? / Zbigniew Radwan // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 10 s. 11-14

82. Miejsce autonomii w wychowaniu / Maria Sokołowska // Remedium. – 2007, nr 2-3, s. 22-23

83. Między etosem a zawodem: nauczyciel wobec zadań wychowawczych szkoły /Wanda Dróżka // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2014, nr 1-2, s. 131-154

84. Młody nauczyciel w interakcjach społecznych /Zuzanna Sloma, Dominika Szymańska // Remedium. – 2013, nr 3, s. 4-6

85. Naczelną wartością pedagogiki jest dziecko / Jadwiga Dejko // Życie Szkoły. – 2017, nr 8, s. 17-20

86. Nauczyciel akademicki : pomiędzy autonomią, zaangażowaniem i nihilizmem / Zbigniew Kwieciński ; U Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu // Studia Edukacyjne. Nr 47 (2018), s. 7-20

87. Nauczyciel autonomiczny czyli w poszukiwaniu przesłanek modernizacji kształcenia nauczycieli wychowania fizycznego / Stanisław Skibniewski. – Bibliogr. // Kultura Fizyczna. – 2004, nr 11-12, s. 18-20

88. Nauczyciel niezależny – studium zagadnienia / Antoni Smołaski // Nowa Szkoła. – 2000, nr 9, s. 30-33

89. Nauczyciel twórcą efektywnego środowiska edukacyjnego przedszkola. Cz. 1 / Barbara Szeląg // Bliżej Przedszkola. – 2007, nr 12, s. 18-20

90. Nauczymy uczniów się uczyć – o autonomii / Iwona Janowska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2003, nr 3, s. 30-39

91. Niezależna samorządna szkoła publiczna / Zbigniew Ignacy Paśko // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 6, s. 26-28

92. Nowoczesność a autonomia / Bartosz Korzeniowski // Opcje. – 2001, nr 1, s. 68-72

93. O autonomii szkół i nauczycieli / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 10-15 ; nr 9, s. 23-28

94. O czymś – czego nie ma w szkołach – o autonomii / Małgorzata Żuber-Zielicz // Gimnazjum. – 2000, nr 4, s. 47-50

95. O nowy kształt wczesnej edukacji – refleksje na temat poszukiwań twórczego nauczyciela /Agnieszka Olczak. – Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2011, nr 1, s. 121-138

96. O szkolnej autonomii / Ryszard Jasiński // Remedium. – 2001, nr 4, s. 8-9

97. Od nauczyciela adaptacyjnego do autonomicznego : kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli a efektywność pracy / Joanna Łukasik // Edukacja . – 2006, nr 1, s. 69-78

98. Odpowiedzialność i wolność wyboru. Autonomia szkoły / Małgorzata Bryja // Gazeta Szkolna. – 2000, nr 10 s. 16

99. Podmiotowe ujęcie autonomii / Wioletta Jedlecka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. – T. 66 (2005), s. 91-107

100. Podmiotowość ucznia a rozwijanie autonomii na lekcjach języka obcego / Bernadeta Wojciechowska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 75-84

101. Rozbudzanie wrażliwości interkulturowej – autonomia studenta i nauczyciela a autonomia ucznia /Agnieszka Strzałka. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 2, s. 10-12

102. Rozwijanie autonomii uczących się a błąd językowy / Agnieszka Pawłowska. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 1, s. 167-171

103. Rozwój szkoły i rozwój zawodowy nauczycieli / Zygmunt Puchalski // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 33-36

104. Szkoła jako instytucja totalna /Jarosław Rokicki // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 4, s. 70-75

105. Szkoła zmieniająca się od wewnątrz – berliński model szkół o poszerzonej odpowiedzialności / Inetta Nowosad. – Bibliogr. // Edukacja. – 2002, nr 2, s. 104-108

106. Unifikacja (wymagań) a autonomia (realizacji) procesów edukacyjnych w krajach europejskich / Eugenia Anna Wesołowska. – Tab. // Edukacja Dorosłych. – 1999, nr 2, s. 39-47

107. W stronę samodzielności zawodowej – o autonomii nauczyciela / Danuta Wiśniewska // Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 6, s. 42-47

108. W trosce o rozwój autonomii uczniowskiej: propozycje lekcji dla uczniów liceum / Monika Grabowska // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 66, s. 197-202

109. Wartość zależności i podległości jako kategorii edukacyjnych /Katarzyna Szymala. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 3, s. 81-88

110. Wolność dla umysłu / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 45, s. 4

111. Wspomaganie szkoły jako organizacji /Małgorzata Górska // Meritum. – 2013, nr 3, s. 10-16

112. Współczesne badania nad autonomią w dydaktyce języków obcych w Polsce / Agnieszka Nowicka, Joanna Górecka, Małgorzata Kubica // Języki Obce w Szkole . – 2008 , nr 6 , s. 264-288

113. Wychowanie bez porażek w autonomicznej szkole / Anna Sobala-Zbroszczyk // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 2, s. 22, 24-25

114. Zmierzyć się z autonomią / Wioletta Poturała // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 4, s. 90-94

115. Związek zawodowego rozwoju nauczyciela z koncepcją rozwoju szkoły / Wanda Wojnowska // Dyrektor Szkoły.- 2001, nr 10, s.15-20

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu