Inteligencja emocjonalna nauczyciela

Bibliografia w wyborze “Inteligencja emocjonalna nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2006-2019 i zawiera 42 opisy bibliograficzne. Bibliografia dotyczy: inteligencji emocjonalnej, dojrzałości emocjonalnej i kompetencji emocjonalnych nauczyciela. Została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

1. Dojrzałość emocjonalna nauczycieli w świetle koncepcji inteligencji emocjonalnej / Irena Przybylska // W : Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 264-274
C 050565 (Kluczbork), M 201040 (Opole)

2. Etyka troski w pracy nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak // W : Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2017. – S. 102-113

3. Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów / Katarzyna Szorc. – Kraków : “Impuls” ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytetu w Białymstoku, 2013. – 140 s. : il. ; 24 cm.
M 62770 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 211339 (Opole)

4. Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela / Urszula Sokal // W : Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 255-264
C 050565 (Kluczbork), M 201040 (Opole)

5. Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2014. – S. 129-163 : Zarządzanie emocjami nauczyciela i ucznia
*Zawiera m.in. pięć kompetencji inteligentnego emocjonalnie nauczyciela
M 63189 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053291 (Kluczbork), M 212596 M 212597 M 213662 (Opole)

6. Kompetencje emocjonalne nauczyciela / Joanna Madalińska-Michalak, Renata Góralska. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. – 248 s. ; 21 cm. – (Inspiracje Edukacyjne)
M 63191 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053292 (Kluczbork), C 207681 M 210790 M 210791 M 211918 (Opole)

7. Kompetencje emocjonalne uczniów i nauczycieli szansą na konsensus w szkole / Agata Popławska // W : Szkoła : konflikt podmiotów / pod red. Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – S. 160-172
M 215060 M 217985 (Opole)

8. Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów : warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów i studentów AWF / Marcin Czechowski, Joanna Femiak, Anna Kuk ; pod red. Marcina Czechowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2015. – 70 s. : il. ; 25 cm.

9. Kultura emocjonalna szkoły : czasoprzestrzenie doświadczania emocji / redakcja naukowa Irena Przybylska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – 154, [2] s. : wykresy ; 24 cm.

10. Poziom rozumienia empatycznego w grupie zawodowej nauczycieli nauczania początkowego / Irena Stańczak // W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej / pod red. Jolanty Szempruch, Elżbiety Zyzik, Mirosławy Parlak. – Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2011. – S. 89-101.
*Dot.: terminologii związanej z empatią, związków pomiędzy empatią a płcią i procesem edukacyjnym. Zawiera badania dot. poziomu wrażliwości empatycznej i rozumienia empatycznego nauczycieli nauczania początkowego

11. Praca emocjonalna nauczyciela w koncepcji kulturowej Arlie Hochschild – (nowy) wymiar sukcesu pedagogicznego nauczyciela / Irena Przybylska // W : Sukces jako zjawisko edukacyjne. Vol. 1. – Wrocław : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – S. 200-213

12. Rola nauczyciela w rozwijaniu kompetencji emocjonalnych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej / Julia Kisielewska-Meller // W: Nauczyciel i jego rola w sytuacji zmian społecznych i edukacyjnych : współczesne wyzwania /red. nauk. Urszula Szuścik, Ewa Kochanowska, Rafał Majzner. – Kraków, 2014. – S. 243-254.
*Artykuł dot. następujących zagadnień : natura kompetencji (emocjonalnych), podstawowe komponenty inteligencji emocjonalnej, kompetencje emocjonalne nauczyciela nauczania początkowego jako czynnik determinujący umiejętności emocjonalne uczniów

13. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej przyszłych nauczycieli w toku kształcenia – w kontekście jakości pracy szkoły / Jadwiga Daszykowska // W : Studia nad problematyką doskonalenia zawodowego nauczycieli w Polsce i na Słowacji w perspektywie historycznej i współczesnej / red. nauk. Edmund Juśko, Marcin Borys, Paweł Juśko, Barbara Wolny, Barbara Dagmara Niziołek. – Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Szkolnej i Zarządzania Oświatą. Instytut Pedagogiki Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; Łapczyca : Wydawnictwo Regis ; Tarnów : Starostwo Powiatowe : Samorządowe Centrum Edukacji ; Kraków : Kuratorium Oświaty, 2015. – S. 135-143

14. Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji : studium teoretyczno-empiryczne / Stefan T. Kwiatkowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe ChAT, 2018. – 907 s. : wykresy ; 24 cm.

15. Znaczenia kształcenia społeczno-emocjonalnego w rozwijaniu kluczowych kompetencji współczesnych nauczycieli / Stefan T. Kwiatkowski // W : Kompetencje interpersonalne w pracy współczesnego nauczyciela. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, cop. 2017. – S. 125-158

Artykuły w czasopismach:

16. Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 2, Szczególna rola inteligencji emocjonalnej jako kompetencji dobrego wychowawcy / Anna Torbicka, Anna Jankowska. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2015, nr 11, s. 20-22

17. Co powinien umieć nauczyciel / Anna Oleszkowicz // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 5-13.

18. Emocje a obiektywizm / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 33-34, s. 23
*Emocje a obiektywizm w ocenianiu przez nauczyciela

19. Emocje i praca nauczycieli : rozwój kompetencji emocjonalnych nauczycieli a jakość szkoły / Joanna Madalińska-Michalak // Studia Dydaktyczne. – T. 24/25 (2013), s. 211-228

20. Emocjonalna inteligencja i kompetencje emocjonalne jako paradygmat nowoczesnego nauczyciela – wychowawcy, psychologa, negocjatora, menedżera i przywódcy / Anna Panasiuk-Chodnicka, Bazyli Panasiuk // Zeszyty Naukowe Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji. – Z. 3 (2006), s. 175-211

21. Emotional education in teacher training through music = Edukacja emocjonalna w szkoleniu nauczycieli poprzez muzykę / Icíar Nadal García, Carmen Fernández Amat, Francisco José Balsera Gomez [!] // Kultura, Przemiany, Edukacja. – T. 5 (2017), s. 295-303

22. Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska // Chowanna. – T. 1 (2006), s. 85-95

23. Inteligencja emocjonalna młodych pedagogów specjalnych / Anna Czyż. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 2, s. 63-70

24. Inteligencja emocjonalna nauczyciela przedszkola / Alicja Przybyło // Bliżej Przedszkola. – 2008, nr 11, s. 58-59

25. Inteligencja emocjonalna nauczycieli a typy zachowań i przeżyć w pracy / Joanna Jaskólska, Małgorzata A. Basińska // Nowiny Psychologiczne. – 2007, nr 1, s. 65-79

26. Inteligencja emocjonalna – sprzymierzeniec w pracy nauczyciela / Karolina Oleksa // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2017, nr 3, s. 25-30

27. Inteligencja emocjonalna – sprzymierzeniec w pracy nauczyciela / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 8, s. 25-28

28. Intuicja i inteligencja emocjonalna w doświadczeniach nauczycieli / Waldemar Kozłowski // Edukacja (Warszawa). 2002, nr 4, s. 41-50

29. Jak radzić sobie z emocjami pracując w szkole? / Małgorzta Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 72, s. 46-48

30. Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / Alicja Korzeniecka-Bondar // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 1, s. 29-36

31. Nauczyciel jako przewodnik / Dobrochna Lama. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2019, nr 10, s. 9-11

32. O emocjach bez zbędnych emocji / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 77, s. 4-7
*Nauka konstruktywnego wyrażania negatywnych emocji w zawodzie nauczyciela

33. O emocjach w pracy nauczyciela / Marcin Kłosowski // Katecheta. – 2016, nr 4, s. 56-60

34. Podwójne znaczenie kompetencji emocjonalnych w zakresie organizacji funcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych / Emilia Wasilewska // Studia Dydaktyczne. – T. 24/25 (2013), s. 287-294

35. Postrzeganie istoty kompetencji emocjonalnych przez badanych nauczycieli gimnazjów / Katarzyna Szorc // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – R. 8, nr 1 (2015), s. 209-219

36. Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli : moderująca rola inteligencji emocjonalnej / Monika Wróbel // Psychologia Społeczna. – T. 8, nr 1 (2013), s. 53-66

37. Siła tkwiąca w emocjach / Magdalena Śmieja // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 83-91.
*Zawiera: Cztery wymiary inteligencji emocjonalnej wg Petera Saloveya i Johna Mayera. Po co uczniowi inteligencja emocjonalna? Po co nauczycielowi inteligencja emocojnalna? Jak można kształtować inteligencję emocjonalną w szkole? Wpływ poziomu inteligencji emocjonalnej w osiąganiu sukcesów zawodowych i osobistych

38. Social competence and emotional intelligence of students of education studies and teaching specialties = Kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna studentów kierunków pedagogicznych i dydaktycznych / Małgorzata Anna Banasiak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2018, t. 4, s. 197-205

39. Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli / Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński // Studia Edukacyjne. – Nr 21 (2012), s. 141-162

40. Stopień awansu zawodowego nauczycieli szkół podstawowych a poziom ich inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych / Stefan T. Kwiatkowski // Studia z Teorii Wychowania. – T. 9, nr 3 (2018), s. 105-154

41. Sukces w zawodzie nauczyciela w świetle wiedzy o różnicach indywidualnych / Stefan T. Kwiatkowski. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 19-34

42. Znaczenie inteligencji emocjonalnej w pracy nauczyciela / Paulina Grabowiec // Edukacja Humanistyczna. – 2013, nr 1, s. 59-65

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu