nauczyciel

Nauczyciel plastyki

Zestawienie bibliograficzne „Nauczyciel plastyki” gromadzi wybór literatury z lat 2000-2022 i zawiera 22 opisy bibliograficzne dotyczących kształcenia, doskonalenia zawodowego, kompetencji zawodowych nauczyciela plastyki. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej. Niektóre opisy zawierają linki do baz pełnotekstowych.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, …

Wartości w zawodzie nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Wartości w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 54 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne …

Kobiety w zawodzie nauczyciela

Bibliografia „Kobiety w zawodzie nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2003-2021 i zawiera 44 opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Książki:

Autonomia nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Autonomia nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera 29 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu …

Odpowiedzialność nauczyciela

Odpowiedzialność – można wyróżnić następujące znaczenie tego pojęcia: 1. obowiązek moralny lub prawny polegający na ponoszeniu konsekwencji swoich czynów; 2. cecha postępowania człowieka, będąca rezultatem sterowania tym postępowaniem w stosunku do innych i samosterowania własnym rozwojem; 3. podstawa samorealizacji, moralności, więzi społecznych; 4. wartość moralna przejawiająca się w przeżyciach …

Motywy wyboru zawodu nauczyciela

Bibliografia w wyborze „Motywy wyboru zawodu nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 1999-2021 i zawiera 19 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW …

Satysfakcja zawodowa nauczycieli

Bibliografia w wyborze „Satysfakcja zawodowa nauczycieli” gromadzi piśmiennictwo z lat 1990-2021 i zawiera 48 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w …

Prestiż zawodu nauczyciela

Prestiż – uznanie i szacunek społeczny dla określonej jednostki lub grupy, związany z jej pozycją (wysoką) w hierarchii społecznej; jedno z kryteriów uwarstwienia społecznego.” (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, Warszawa 2005, s. 884)
Bibliografia w wyborze „Prestiż zawodu nauczyciela” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2021 i zawiera …

Integracja klasy – jak skutecznie budować klimat w zespole klasowym

 

 

Integracja – termin używany na różne sposoby, jeden z nich to  „proces tworzenia całości z poszczególnych części”, inny – „proces dostosowywania się do siebie zachowań ludzi w grupie oraz pozytywny skutek tego procesu”. (Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, pod red. Stanisława Dubisza, Warszawa 2008). Integracja klasy jest zdarzeniem długofalowym, …

Jak sobie radzić z pracą po pandemii?

Bibliografia “Jak sobie radzić z pracą po pandemii ?” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2020-2021 i zawiera 53 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej i NUKATU.

Książki :

1.Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach …