Jak sobie radzić z pracą po pandemii?

Bibliografia “Jak sobie radzić z pracą po pandemii ?” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2020-2021 i zawiera 53 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej i NUKATU.

Książki :

1.Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach edukacji zdalnej / Izabela Glac (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) // W : Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii  koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo “Scriptum” Tomasz Sekunda, 2020. – S. 151-172

2. Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Kuratorium Oświaty w Warszawie, 2021 [PDF]

*Dostępne w Internecie:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/15719,Jak-pomoc-uczniom-wrocic-do-nauczania-stacjonarnego-w-szkole-poradnik-dla-nauczy.html [dostęp: 20.07.2021 ]

3. Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii / Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa. – Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, © 2020. – 109, [3] strony

4. Nauczanie po pandemii : nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. – Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2020. – 158 stron

5. Popularyzacja nauki w nowej rzeczywistości : jak organizować festiwale nauki po pandemii koronawirusa? / redaktor Mikołaj Marcela. – Katowice : Uniwersytet Śląski w Katowicach, 2020. – 39, [1] strona

6. Spotkanie z nieuniknionym : postawa wobec zdarzeń, na które mamy ograniczony wpływ na przykładzie pandemii koronawirusa / Władysław Sterna // W: Człowiek w obliczu nieznanego : psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19 / redakcja naukowa Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek. – Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020. – S. 13-33

7. Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo “Scriptum” Tomasz Sekunda, 2020. – 204 strony

8. Zagrożenia w edukacji dzieci szkół podstawowych w dobie pandemii COVID-19 / Karolina Modrzejewska (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) // W : W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka : aspekty społeczno-prawne / pod redakcją Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczeńko. – Warszawa : Wydawnictwo AEH, 2020. – S. 601-614

9. Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii / redakcja naukowa: Jakub J. Czarkowski, Mariusz Malinowski, Marcin Strzelec, Maciej Tanaś. – Warszawa : Wydawnictwo DiG : Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki, 2020. – 311, [1] strona

10. Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne : z doświadczeń pandemii COVID-19 / redakcja Ewa Domagała-Zyśk. – Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2020. – 222 strony

Artykuły z czasopism :

11.Cyberzaburzenia z perspektywy szkoły / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 11, s. 44-47

12. Cztery filary wsparcia szkoły / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 5, s. 10-14

13. Czy pandemia COVID-19 zaszkodziła dzieciom i młodzieży? / Jacek Pyżalski // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2020, nr 3, s. 14-17
*Dostępne w Internecie:
https://siu.praesterno.pl/artykul/686 [dostęp : 20.07.2021]

14. Dezynfekcja w dobie pandemii COVID-19 / Amanda Kulpa-Koterwa // Chemia w Szkole. – 2020, nr 6, s. 19-21
*Dostępne w Internecie:
https://eprasa.pl/blob/5ff57df6-2510-4275-8063-03d97bddf156 [dostęp : 20.07.2021]

15. Dobre praktyki szkolnej ochrony zdrowia psychicznego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr [4] (125), s. 21-23

16. Dobrostan w czasach niepewności / Agnieszka Pomianowska // Wczesna Edukacja. – 2020, nr 4, s. 10-12

17. Doświadczenia ze zdalnej edukacji / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 2, s. 80-85

18. Edukacja pozytywna w zarządzaniu lękiem oraz niepewnością nauczyciela i ucznia / Alicja Gałązka // Języki Obce w Szkole. – 2020, nr 4, s. 67-70

19. Etos w praktyce / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 25-26, s. 6

20. Gdyby wróciło zdalne / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 27-28, s. 10

21. Holistyczne podejście do ochrony zdrowia psychicznego w szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr [6] (119), s. 23-26

22. Jak budować swoją odporność psychiczną ? / Joanna Flis // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2021, nr 3, s. 50-56

23. Jak pomóc uczniom wrócić do normalności? / Leszek Galarowicz // Gazeta Polska. – 2021, nr 24, s. 42-43

24. Jak rozmawiać o epidemii / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 5, s. 51-54

25. Jak rozmawiać z uczniami o koronawirusie? / Joanna Jarmużek // Sygnał. – 2020, nr 4, s. 26-28

26. Jaka będzie edukacja po pandemii ? / Włodzimierz Kaleta // Wczesna Edukacja. – 2020, nr 3, s. 20-22

27. Jaka szkoła po covidzie? / Jarosław Karpiński // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 11/12, s. 24

28. Krajobraz po bitwie… / Tomasz Garstka // Wczesna Edukacja. – 2020, nr 2, s. 14-18

29. Luzowanie i co dalej ? / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 18-19, s. 3

30. Ładowanie baterii / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 27-28, s. 8

31. Od nowa w klasie – co możemy zmienić na lepsze w byciu razem? : scenariusz lekcji dla klas IV-VI / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 2, s. 78-79

32. Poepidemiczne problemy zdrowia psychicznego uczniów / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr [6] (119), s. 8-11

33. Pokolenie pandemii : jak młodzież sobie radzi w czasie zarazy? / Szymon Grzelak ; rozmawia Małgorzata Szczepań‫ska-Piszcz // Przegląd. – 2020, nr 18, s. 14-15

34. Powrót do terapii po czasie pandemii – jak rozpocząć pracę z podopiecznym / Monika Bekker-Goska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2020, nr 4, s. 36-41

35. Powrót i co dalej / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 22, s. 6

36. Problemy dzieci i młodzieży – krajobraz po pandemii / Beata Modrzejewska // Świat Problemów. – 2021, nr 6, s. 6-8

37. Przygotowanie do egzaminów w warunkach pandemicznych – jak wspierać uczniów? / Agnieszka Ludorowska // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr [2] (123), s. 36-40

38. Psychologiczne skutki pandemii / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 5, s. 57-58

39. Syndrom wypalenia zawodowego w opinii nauczycieli pracujących zdalnie / Monika Mazur-Mitrowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2021, nr 1, s. [121]-131

40. Szczepienia nauczycieli – aspekty prawne / Monika Sewastianowicz // Wczesna Edukacja. – 2021, nr 2, s. 12-15

41. Trudny czas dla nas / Jadwiga Rezler ; rozmawia Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 18-19, s. 7

42. Trudny powrót do szkoły / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 2, s. 56-60

43. Tylko łagodny powrót / Rafał Pankiewicz ; rozmawia Katarzyna Piotrowiak // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 16-17, s. 19

44. Wolność wyboru : czy po pandemii będziemy „ludźmi zbędnymi” czy „ludźmi wiedzy”? / Beata Misiak // Refleksje. – 2020, nr 4, s. 60-63

45. Wyczerpanie emocjonalne związane z pracą zdalną / Jacek Sędkiewicz // Psychologia w Praktyce. – 2021, nr 4, s. 59-65

46. Wykorzystaj energię stresu do samorozwoju / Adriana Kloskowska // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr [8] 121, s. 32-35, 43

47. Wykorzystanie Terapii ACT w terapii problemów emocjonalnych i lękowych wśród młodzieży i osób dorosłych wywołanych COVID-19 / Magdalena Pytel-Kania // Psychologia w Praktyce. – 2021, nr 4, s. 40-46

48. Wykorzystanie Terapii Skoncentrowanej na Emocjach w terapii negatywnych stanów emocjonalnych wywołanych pandemią i izolacją / Katarzyna Kawka // Psychologia w Praktyce. – 2021, nr 4, s. 13-18

49. Wznowienie edukacji stacjonarnej / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 2, s. 74-77

50. Zaklinamy rzeczywistość, czyli jak wrócić do szkoły po pandemii / Aleksandra Pomianowska // Horyzonty Anglistyki . – 2020, nr 4, s. 10-14

51. Zdalne nauczanie : bilans zysków i strat ponoszonych przez dziecko /Grzegorz Godawa // Wychowawca. – 2020, nr 10, s. 8-9

52. Zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w opinii rodziców uczniów szkół podstawowych / Grzegorz Godawa, Katarzyna Kutek-Sładek // Roczniki Pedagogiczne. – T. 12, nr 4 (2020), s. 121-130

53. Zdrowie psychiczne w czasach pandemii / Beata Rajba // Psychologia w Praktyce. – 2021, nr 4, s. 6-12

 

Oprac. Małgorzata Potępa
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu