Wypalenie zawodowe nauczycieli

“Wypalenie zawodowe, syndrom wypalenia zawodowego, syndrom burnout to wyczerpanie organizmu spowodowane walką z długotrwałym stresem. Pracownik traci zapał do wykonywania pracy, która kiedyś sprawiała mu satysfakcję. Często czuje, że przestał rozwijać się zawodowo, jest niezadowolony z czynności, jakie wykonuje, odczuwa zmęczenie i bezsilność”. (Katarzyna Znańska-Kozłowska, Wypalenie zawodowe – pojęcie, przyczyny, objawy, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zawodowej Humanitas. Seria Zarządzanie”, 2013, z. 1, s. 106). Do grupy zawodowej podatnej na tego rodzaju stan należą nauczyciele, praca z uczniem, zaangażowanie, ciągła weryfikacja oraz nadmierne wymagania wobec zadań sprzyjają pogłębiającemu się stresowi, apatii i obojętności. A to już krok do syndromu wypalenia zawodowego. Bibliografia w wyborze “Wypalenie zawodowe nauczycieli” ” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2010-2021 i zawiera 176 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na książki i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Książki:

1. Badanie humoru w kontekście diagnozy wypalenia zawodowego wśród nauczycieli – rola poczucia stresu w pracy / Agnieszka Kruczek // W : Wybrane zagadnienia z psychologicznej diagnozy klinicznej. T. 1 / red. nauk. Małgorzata Anna Basińska, Izabela Grzankowska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. – S. 79-101

2. Codzienność szkoły : nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : “Impuls”, 2014. – 221 s. : il. ; 24 cm.
M 63071 (Kędzierzyn-Koźle), C 212366 M 212381 M 212382 (Opole)

3. Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne / pod redakcją Renaty Bibik i Arkadiusza Urbanka ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2011. – 206 s. : il. ; 24 cm. – (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy)
M 214528 (Opole)

4. Człowiek wobec wyzwań współczesności : konteksty edukacyjne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korczyńskiemu / red. nauk. Anna Krasnodębska, Ewelina J. Konieczna : Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2013. – 255 s. : il. ; 24 cm.
M 211379 (Opole)

5. Dylematy współczesnego nauczyciela. Między samoświadomością a wypaleniem zawodowym / Patrycja Huget, Agnieszka Guzik // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 1 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 466-476
M 213295/I (Opole)

6. Efekt oczekiwań interpersonalnych w edukacji / Sławomir Trusz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. – 210, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 565.)
M 203752 M 203753 M 203754 (Opole)

7. Elizjum czy tartar? : szkoła, uczniowie, nauczyciele : rzecz o współczesnej, (nie)amorficznej przestrzeni edukacyjnej : monografia / pod red. nauk. Janusza Stanka. – Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2015. – 272, [1] s. : il. ; 21 cm.
M 069293 M 219138 (Opole)

8. Interwencja i profilaktyka w wypaleniu zawodowym nauczycieli / Elżbieta Lisowska // W : Kształcenie zawodowe w perspektywie współczesnych uwarunkowań społecznych / red. nauk. Małgorzata Krawczyk-Blicharska, Justyna Miko-Giedyk, Stanisław Kowalski. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego : Zakład Doskonalenia Zawodowego, 2015. – S. 273-288

9. Jak pracować z nauczycielami, którzy pracują źle bo są zmęczeni, wypaleni, zaburzeni albo zwyczajnie niekompetentni : książka dla dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych oraz szefów zespołów pedagogicznych / Elaine K. McEwan. – Warszawa : “Fraszka Edukacyjna”, 2016. – 192 s.; 24 cm

10. Jak zapobiegać wypaleniu zawodowemu? // W : Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. – Poznań : Wydaw. eMPi2, 2010. – S. 117-134
M 203312 M 203313 (Opole)

11. Jakość życia w pracy i codzienności :perspektywa ekologiczna /redakcja Antoni Wontorczyk, Augustyn Bańka. – Wyd. 1. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 233, [1] s. : il. ; 24 cm.

12. Kariera zawodowa nauczyciela : uwarunkowania – perspektywy rozwoju – ograniczenia / Anna Kwatera. – Bibliogr. // W : Rozwój nauczyciela : od wczesnej do późnej dorosłości / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2016. – S. 13-28
M 64488 (Kędzierzyn-Koźle), C 216901 M 216926 (Opole)

13. Kondycja psychiczna nauczycieli jako warunek adekwatnego wspierania dzieci w zdrowiu i chorobie / Anna Szczęsna // W : Obszary i przestrzenie edukacji : meandry, konteksty, dylematy : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Jasińskiego w 70. rocznicę urodzin / red. naukowa Eugenia Karcz-Taranowicz. – Opole ; Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 433-443
M 065068 (Kędzierzyn-Koźle), M 214797 (Opole)

14. Kondycja zawodowa nauczycieli : w poszukiwaniu skutecznej profilaktyki wypalenia zawodowego / Elżbieta Lisowska. – Kraków : “Impuls”, 2018. – 273 s. : il. ; 24 cm.
M 054954 (Brzeg), M 069042 (Nysa), M 218020 (Opole)

15. Nauczyciel a współczesne zagrożenia / Magdalena Łuka, Paweł Witek, Danuta Grzesiak-Witek. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2019. – 185 s., [1] karta : il. ; 21 cm.

16. Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej / Lidia Kataryńczuk-Mania. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 420, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 22 cm.
M 203934 (Opole)

17. Nauczyciel – pedagog – psycholog : współpraca czy rywalizacja? / Małgorzata Kaleta-Witusiak. – Bibliogr. // W : Wokół roli i zadań pedagoga i psychologa w szkole / pod red. Jolanty Szczurkowskiej i Agnieszki Mazur. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 175-196

18. Nauczyciel współczesnej szkoły : szanse i zagrożenia / Marek Kazimierowicz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – Legnica : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona, 2016. – 194, [1] s. ; 24 cm.
M 218167 M 218168 (Opole)

19. Neurotyczność jako determinanta zawodowego wypalania się nauczycieli / Małgorzata Klimasz // W : Nauki społeczne i humanistyczne wobec doświadczeń przeszłości i wyzwań przyszłości : wybrane zagadnienia : monografia / pod redakcją Klaudii Pujer. – Wrocław : Exante Wydawnictwo Naukowe Klaudia Pujer, 2017. – S. 61-70

20. O funkcjonowaniu nauczyciela “na starcie” : zarys problemu / Beata Oelszlager-Kosturek // W : Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 3, Współdziałanie rodziców – dziecka – nauczyciela / pod redakcją Urszuli Szuścik, Renaty Raszki i Anny Trzcionki-Wieczorek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019. – S. 131-142

21. O zagrożeniu wypaleniem zawodowym nauczycieli wczesnej edukacji / Małgorzata Drost-Rudnicka // W : Obraz i dylematy zawodu nauczyciela : praca zbiorowa / redakcja naukowa Beata Fedyn, Ilona Gembalczyk. – Racibórz : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2018. – S. 107-120

22. Od zapału do wypalenia? : funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej / Jowita Synal, Jolanta Szempruch. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017. – 372, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

23. Poczucie sensu życia i stosunek do wartości a wypalenie zawodowe nauczycieli / Patrycja Kozera-Mikuła // W : Dyskursy wyzerowane : inspiracje, badania, działania / red. nauk. Maria Marta Urlińska, Magdalena Urlińska. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit ; Kraków : Akademia Ignatianum, 2017. – S. 119-141

24. Pokochaj poniedziałki : jak poradzić sobie z wypaleniem zawodowym? / Joanna Karpeta. – Sopot : GWP, 2018, 200 s.

25. Pracownia rozwoju zawodowego nauczyciela / Małgorzata Łuba. – Poznań : Forum Media Polska, cop. 2017. – 116 s. ; 30 cm.
M 217692 M 217693 (Opole)

26. Profilaktyka wypalenia zawodowego kandydatów na pedagogów w świetle teorii psychodynamicznej / Seredyńska Anna. – Kraków : “Ignatianum” : “WAM”, 2012

27. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. – 392 s. : il. ; 21 cm. ( Inspiracje Edukacyjne )

28. Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli : pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem / pod red. Jacka Pyżalskiego i Doroty Merecz. – Kraków : “Impuls”, 2010. – 155, [1] s. : il. ; 25 cm.
M 205738 (Opole)

29. Regulacyjna rola humoru w zespole wypalenia zawodowego nauczycieli / Agnieszka Kruczek. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2021. – 235 s. : il., wykr. ; 24 cm.

30. Rozpoznawanie i przewidywanie wypalenia zawodowego nauczycieli : studium pedagogiczne / Elżbieta Lisowska. – Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2012. – 240 s. : il. ; 24 cm.

31. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : “Difin”, 2014. – 197, [1] s. ; 23 cm. – (Engram )
M 063265 (Kędzierzyn-Koźle), M 211487 M 211488 (Opole)

32. Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / Tatiana Rongińska, Werner A. Gaida – Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2012. – 112 s. : il. ; 25 cm.

33. Stres a wypalenie zawodowe pracowników oświaty / Małgorzata Schneider // W : Etyczne konteksty komunikowania społecznego a bezpieczeństwo personalne i zbiorowe / pod red. Wojciecha J. Maliszewskiego, Kazimierza Czerwińskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, cop. 2011. – S. 137-156

34. Stres oraz wypalenie zawodowe : jak rozpoznawać, zapobiegać i leczyć / red. Andrzej Steciwko, Agnieszka Mastalerz-Migas. – Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2012. – [6], 70 s. ; 22 cm.

35. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. – Kraków ; “Impuls” ;Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2014. – 168 s. : il. ; 24 cm.
M 212606 M 212607 (Opole)

36. Stres zawodowy nauczyciela / Stanisław Korczyński // W : Tradycje i perspektywy edukacji / pod red. nauk. Eugenii Karcz-Taranowicz ; Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 151-164
M 212246 (Opole)

37. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli / Alina Maria Bosak, Andrzej Gołębiowski // W: Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce. – Radom ; Krosno : “Ruthenus”, 2013. – S. 155-177

38. Szkoła i nauczyciel a syndrom wypalenia zawodowego/ Maria Kocór. – Rzeszów : “Mitel”, 2010. – 104 s. : il.

39. Szkoła promująca zdrowie… czy pokój nauczycielski też? / Olga Wyżga. – Bibliogr. // W : Wyzwania szkolnej codzienności / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. – S. 217-230
* Dot. kondycji zdrowotnej polskich nauczycieli
M 215644 (Opole)

40. Szkoła w ogniu : refleksje o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Joanna Szafran, Agnieszka Gałęzowska. – Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2016. – 175, [1] s. ; 23 cm.

41. Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod redakcją Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. – Warszawa : “Difin”, 2015. – 169, [1] s. : il. ; 23 cm. – (Engram )
M 213315 M 213316 M 214090 (Opole)

42. 30 [Trzydzieści] minut burn-out : syndrom wypalenia / Berndt Frank H. – Katowice : Wydawnictwo KOS, 2014. – 96 s.

43. Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli a praktyczne wykorzystywanie teorii zachowania zasobów autorstwa Stevana E. Hobfolla / Maria Katarzyna Grzegorzewska. – Kraków : Impuls, 2019. – 418 s. : il. ; 24 cm.
M 055212 (Brzeg)

44 Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli / Anna Szczęsna.Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. – 223, [3] s. : il. ; 24 cm.
C 203899 M 203958 (Opole)

45. Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. – 336 s. : il. ; 24 cm.

46. Wypalenie zawodowe / Agnieszka Wielgus, Jarosław Tomaszewski. – Kraków : “M”, 2013. – 200 s. ; 21 cm.

47. Wypalenie zawodowe, czyli O konieczności odpoczynku od tablicy / Agata Wołowska // W: Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole. – Warszawa : “Difin”, 2015. – S. 79-99
M 213315 M 213316 M 214090 (Opole)

48. Wypalenie zawodowe na przykładzie kadry nauczycielskiej Szkoły Podstawowej nr 16 im. Wandy Szuman w Toruniu / Piotr Sawicki // W : Współczesna gospodarka i społeczeństwo / redakcja naukowa Michał Buszko, Dorota Krupa, Julia Kwiatkowska. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2019. – S. 101-113

49. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. – Warszawa : “Difin”, 2016. – 227 s. : il. ; 23 cm. – (Engram )
M 054474 (Brzeg), M 64170 (Kędzierzyn-Koźle), M 054168 (Kluczbork), M 068310 (Nysa), M 215066 (Opole)

50. Wypalenie zawodowe nauczycieli – aspekty psychospołeczne zjawiska / Władysława Łuszczuk // W: Edukacja jutra : uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra. – Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012. – S. 97-114

51. Wypalenie zawodowe nauczycieli : diagnoza, wsparcie, profilaktyka / Maria Kocór. – Kraków : Societas Vistulana, 2019. – 314, [1] s. : il. ; 25 cm.

52. Wypalenie zawodowe nauczycieli w szkolnej codzienności / Jolanta Szempruch // W : Codzienność szkoły : nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. – Kraków : “Impuls”, 2014. – S. 147-160
M 63071 (Kędzierzyn-Koźle), C 212366 M 212381 M 212382 (Opole)

53. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / red. nauk. Helena Sęk. – Wyd. 2, 4 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 256 s. : il. ; 21 cm. – ( Nowe Tendencje w Psychologii )
M 067143 (Nysa), M 208469, M 209907 (Opole)

54. Wypalenie zawodowe u nauczycieli przedszkoli / Krystyna Żuchelkowska. – Bibliogr. // W : Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. – T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły /red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 161-179
M 64303/II (Kędzierzyn-Koźle), M 054333/II M 054334/II (Kluczbork), C 068381/II (Nysa), M 216002/II M 216003/II M 216004/II M 216005/II (Opole)

55. Zagrożenie wypaleniem zawodowym u nauczycieli o zróżnicowanej inteligencji emocjonalnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas // W: Wychowanie i nauczanie w społeczeństwie otwartym – wybrane zagadnienia. – Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010. – S. 193-214

56. Zjawisko stresu i wypalenia zawodowego wśród nauczycieli przedmiotu “Edukacja dla Bezpieczeństwa” : monografia / Monika Ostrowska, Zofia Mazur. – Kraków : Oficyna Wydawnicza AFM KAAFM, 2017. – 146 s. : il., wykr. ; 24 cm.

57. Źródła stresu zawodowego w percepcji nauczycieli o różnym poziomie postawy twórczej / Irena Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. – 212, [6] s. : il., wykr. ; 24 cm.

 

Artykuły w czasopismach:

 

58. Aby dbać o zdrowie ucznia, samemu trzeba być zdrowym / Jacek Łukasz Pyżalski // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2017, nr 82, s. 10-13

59. Aby dbać o zdrowie ucznia, samemu trzeba być zdrowym / Jacek Łukasz Pyżalski // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2015, nr 56, s. 12-15

60. Ankieta dla nauczycieli: Czy jesteś zagrożony wypaleniem zawodowym? / Alicja Strzelecka-Lemiech // Głos Pedagogiczny. – 2013, nr 48, s. 38-39

61. Cechy temperamentu jako predykatory wypalenia zawodowego u nauczycieli wychowania fizycznego / Antoni Wontorczyk, Maria Brudnik. – Bibliogr. // Psychologia Społeczna. – 2013, nr 1, s. 96-110

62. Czy pasja męczy? Podstawowe potrzeby psychologiczne jako mediator związku pasji pracy i zmęczenia przewlekłego nauczycieli / Karolina Mudło-Głagowska // Edukacja. – 2019, nr 4, s. 22-37

63. Edukacja w zakresie kompetencji emocjonalnych i społecznych a wypalenie zawodowe / Anna Romanowska-Tołłoczko // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2013, nr 2, s. 133-137

64. Ekonomiczne skutki tzw. wypalenia zawodowego na przykładzie nauczycieli? / Łukasz Gradkowski // Zeszyty Wydziału Humanistycznego / Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. – [T.] 8 (2013), s. 186-20

65. Energią w wypalenie / Magdalena Dziedziak-Wawro // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 67-76

66. Fizyczne i społeczne środowisko pracy a wypalenie się nauczycielek i nauczycieli wychowania fizycznego / Maria Brudnik, Marcin Rutkowski // Wychowanie Fizyczne i Sport. – 2010, z. 3, s. 167-174

67. Formy zapobiegania wypalaniu zawodowemu nauczycieli / Joanna Ignatowicz-Nikiel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s. 40-46

68. Gdy nasza praca pasuje do naszych wartości. Ocena zgodności wartości własnych i organizacji a wypalenie zawodowe / Sylwiusz Retowski, Maria Jolanta Podsiadły // Psychologia Społeczna. – 2016, nr 1, s. 56-68

69. Gdy nauczyciel jest zmęczony pracą : komunikat z badań / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 12, s. 18-21

70. Gdy stres rodzi agresję : co robić, kiedy zauważysz niepokojące zachowania u kolegi lub siebie samego… / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 27-28, s. 13

71. Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Meritum. – 2012, nr 3, s. 20-24

72. Jak nie ulec wypaleniu zawodowemu? / Karolina Buszkiewicz ; rozm. przepr. Kinga Bartkowiak // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 122, s. 16-18

73. Jak motywować do podnoszenia kompetencji / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 5, s. 75-77

74. Jak oswoić codzienny stres : odzyskać radość z nauczania: indywidualna wrażliwość / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 31-32, s. 11

75. Jak płonąć, aby nie zgasnąć? – o wypaleniu zawodowym nauczycieli / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 6, s. 28-31

76. Jak pracować z zapałem i się nie wypalić / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2015, nr 8, s. 29-32

77. Jak radzić sobie ze stresem? / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 16, s. 16

78. Jak sobie radzić ze stresem? Cz. 2 / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. – 2013, nr 19, s. 16

79. Jak radzić sobie ze stresem? / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 5-8

80. Jak uniknąć wypalenia zawodowego / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 8, s. 78-82

81. Jak zregenerować siły po kryzysie / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 7, s. 28-32

82. Jasna strona mocy : nauczycielu, czy potrafisz redukować swój stres zawodowy? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 5, s. 12

83. Kiedy praca jest udręką : nie daj się wypaleniu zawodowemu! Jak się angażować, żeby nie zwariować? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 4, s. 12

84. Kiedy praca nie cieszy / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 20, s. 11

85. Moja szkoła nie wypala : jak warunki i organizacja pracy wpływają na nasze zdrowie. Cz. 6 / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 8, s. 8

86. Myśl pozytywnie! : odzyskać radość z nauczania: poczuj na nowo przyjemność z pracy / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 33-34, s. 12

87. Na polu minowym / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 5, s. 8

88. Nauczyciel – zawód bez stresu? / Rafał Cichoński // Lider. – 2011, nr 9, s. 6-8

89. Nauczyciel – zawód z powołania? / Aneta Raczykowska // Edukacja Humanistyczna. – 2020, nr 1, s. 199-212

90. Nauczyciele A. D. 2011 / Mira Prajsner // Remedium. – 2011, nr 2, s. 1–4

91. Nauczyciele akademiccy wobec problemu wypalenia zawodowego / Elżbieta Gaweł-Luty // Colloquium. – 2020, [nr] 1, s. 23-40

92. Nauczyciele : charakterystyka problemów zawodowych i przyczyny wypalenia zawodowego / Barbara Jankowiak // Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2010, nr 1, s. 28-38

93. Nie tylko wrażliwcy / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 6, s. 8

94. Nie warczę! Cz. 1 / Anna Jankowska. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 2, s. 88-92

95. Nie warczę! Cz. 2 / Anna Jankowska. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 3, s. 86-90

96. Nie warczę! Cz. 3 / Anna Jankowska. – Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 4, s. 88-91

97. Niszcząca presja sukcesu : problem wypalenia dotyczy nie tylko dorosłych, ale też dzieci – ostrzega niemiecki psychiatra / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 45, s. 17

98. O pedagogicznym zniechęceniu / Dariusz Zalewski // Wychowawca. – 2011, nr 9, s. 14-15

99. O pedagogu i (nie)podejmowaniu działania, czyli o sytuacjach trudnych roli opiekuna osoby starszej słów kilka / Marta Anna Sałapata // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, nr 3, s. 106-116

100. O wypaleniu zawodowym nauczycieli słów kilka / Teresa Miś // Metodyk. – 2010, nr 3, s. 8-10

101. Odzyskaj pasję nauczania! / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. – 2019, nr 2, s. 15-18

102. Optymizm a wypalenie zawodowe u nauczycieli Jan F. Terelak, Marek Mystkowski / Studia Psychologica. – 2010, nr 10, s. 153-178

103. Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Paweł Kurtek // Edukacja. – 2010, nr 4, s. 104–113

104. Osobowość nauczyciela a wypalenie zawodowe / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski // Edukacja. – 2018, nr 1, s. 106-117

105. Osobowość pracownika socjalnego a wypalenie zawodowe / Patrycja Szcześniak // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 38-52

106. Poczucie wypalenia zawodowego oraz style radzenia sobie w sytuacjach stresowych wśród nauczycieli szkolnictwa specjalnego / Ewa Piotrów, Grzegorz Piekarski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, nr 3, s. 88-105. dod.53-60

107. Powolne kruszenie nauczyciela / Monika Ochędowska // Tygodnik Powszechny. – 2020, nr 5, s. 26-28
* Kondycja psychofizyczna polskich pracowników oświaty

108. Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli : moderująca rola inteligencji emocjonalnej / Monika Wróbel // Psychologia Społeczna. – 2013, nr 1, s. 53-66

109. Problem (wciąż) niedoceniony / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 1-2, s. 18
* Dla kogo nowy urlop zdrowotny?

110. Problematyka wypalenia zawodowego osób aktywnych zawodowo w kontekście nabywania przez młodzież kompetencji psychospołecznych / Renata Czernecki // Chowanna. – T. 1 (2017), s. 259-278

111. Problemy, z jakimi zmagają się początkujący nauczyciele języków obcych / Aleksandra Aniela Szymańska // Języki Obce w Szkole. – 2010, nr 1, s. 41-44

112. Przegląd badań nad natężeniem i determinantami wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego / Agnieszka Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Sport. – T. 57, z. 2 (2013), s. 67-74

113. Przemęczenie, wypalenie : test. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2016, nr 4, s. 26-29
* Nauczyciel a wypalenie zawodowe – test

114. Przyczyny i przejawy wypalenia zawodowego nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 3, s. 10-20

115. Psychospołeczne sposoby funkcjonowania w zawodzie nauczyciela a ryzyko wypalenia / Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 3, s. 8-12

116. Pułapki na zawsze najlepszych / Christine Altstotter-Gleich // Charaktery. – 2014, nr 9, s. 68-71

117. Religijne sposoby radzenia sobie a stres i wypalenie zawodowe u nauczycieli religii / Piotr Hreciński // Studia Psychologica. – 2017, nr 17, s. [43]-59.

118. Rozwój osobisty nauczyciela, czyli tędy droga. Cz. 1 / Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 51-58

119. Strategie zapobiegania wypaleniu zawodowemu / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. – 2019, nr 11, s. 24

120. Straty i zyski zasobów osobistych a wypalenie zawodowe na przykładzie badań nauczycieli / Aleksandra Jędryszek-Geisler, Paweł Izdebski // Edukacja. – 2019, [nr] 1, s. 20-39

121. Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli / Irena Roczniak // Przegląd Oświatowy. – 2011, nr 8, s. 16, 18

122. Stres jako uwarunkowanie zdrowia w pracy nauczyciela / Dominik Olejniczak // Ruch Pedagogiczny. – 2014, nr 1, s. 137-145

123. Stres u pedagogów pracujących z osobami z niepełnosprawnością / Agnieszka Trela // Remedium. – 2012, nr 9, s. 22-23

124. Stres w pracy nauczyciela / Żaneta Garbacik // Szkoła, Zawód, Praca. – 2018, nr 16, s. 109-126

125. Stres w pracy pedagogicznej nauczycieli / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2015, nr 2, s. 1-4

126. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Beata Kohlman // Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych. – Nr 12 (2019), s. 123-141

127. Stresogenność pracy pedagogicznej w percepcji kobiet i mężczyzn / Stanisław Korczyński // Kwartalnik Edukacyjny. – 2013, nr 3, s. 29-45

128. Superwizja koleżeńska jako wsparcie w pracy nauczyciela / Anna Seredyńska // Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 4, s. 99-112

129. Symptomy wypalenia zawodowego w grupie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych / Marek Smulczyk, Ludmiła Rycielska // Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 4, s. 113-132

130. Syndrom wypalenia w profesjonalnej pomocy i jak mu przeciwdziałać. Cz. 1 / Benedykt Peczko // Remedium. – 2019, nr 7-8, s. 20-22

131. Syndrom wypalenia w profesjonalnej pomocy i jak mu przeciwdziałać. Cz. 2 / Benedykt Peczko // Remedium. – 2019, nr 10, s. 16-18

132. Syndrom wypalenia w profesjonalnej pomocy i jak mu przeciwdziałać. Cd. / Benedykt Peczko  // Remedium. – 2019, nr 12, s. 19-21

133. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli / Agata Woźniak-Krakowian // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. – T. 22 (2013), s. 119-131

134. Syndrom wypalenia zawodowego problemem współczesnego nauczyciela – mit czy rzeczywistość? / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 1, s. 4-5

135. Syndrom wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli – przyczyny, symptomy i przeciwdziałanie / Ewelina Kurowicka. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2015, nr 3, s. 47-54

136. Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczycielskim / Rafał Cichoński // Lider. – 2010, nr 5, s. 19-21

137. Sytuacja zawodowa nauczycieli 50+ / Bohumira Lazarova // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 24-27

138. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 3, s. 175-183

139. To tylko spadek formy? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 4, s. 14

140. Trudny powrót do szkoły / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 8, s. 36-39

141. Uważaj na wypalenie zawodowe / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 7, s. 43-46

142. Warunki pracy polskich nauczycieli a ich kondycja psychofizyczna / Jacek Pyżalski // Meritum. – 2014, nr 2, s. 70-78

143. Wiedza studentów pedagogiki na temat wypalenia w zawodzie nauczyciela / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 1, s. 48-59
* Stan wiedzy studentów pedagogiki na temat pojęcia wypalenie w zawodzie nauczyciela

144. Współczesne wyzwania wobec pełnienia roli nauczyciela a wypalenie zawodowe / Katarzyna Waszyńska, Barbara Jankowiak, Donata Waszyńska-Samolak // Społeczeństwo i Polityka : pismo edukacyjne. – 2013, nr 3, s. 40-51

145. Wstęp do autodiagnozy / Monika Chorab // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 4, s. 23-25

146. Wstęp do autodiagnozy – kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli / Monika Chorab // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 3-4, s. 48-53

147. Wybrane środowiskowe przyczyny syndromu wypalenia uczniów ze szkół gimnazjalnych / Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka-Cymerman // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 109-126

148. Wyczerpani od urodzenia / Michael Schulte-Markwort // Charaktery. – 2016, nr 12, s. 60-64

149. Wypalamy się w pracy z młodzieżą / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 14 – 15

150. Wypaleni / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 13, s. 14

151. Wypalenie zawodowe: co z nim zrobić? / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 2, s. 84-87

152. Wypalenie zawodowe i stres pracowników placówek resocjalizacyjnych / Maciej Bernasiewicz, Andrzej Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 2, s. 21-26

153. Wypalenie zawodowe nauczyciela języka obcego / Ewa Piechurska-Kuciel. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2020, nr 3, s. 57-62

154. Wypalenie zawodowe nauczycielek edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Krzysztof Dziurzyński // Journal of Modern Science. – 2019, t. 2, s. 11-38

155. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Marta Komorowska // Remedium. – 2018, nr 11, s. 22-23

156. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Sylwiusz Retowski ; rozm. przepr. Agata Szymczak // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 100, s. 54-59

157. Wypalenie zawodowe nauczycieli – fikcja czy rzeczywistość ? / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 10, s. 26–31

158. Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła . – 2012, nr 6, s. 55–60

159. Wypalenie zawodowe nauczycieli – prezentacja wybranych koncepcji i badań / Iwona Błaszczak, Agnieszka Rowicka // Studia z Teorii Wychowania. – T. 10, nr 2 (2019), s. 67-91

160. Wypalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i średnich : studium porównawcze / Monika Mazur-Mitrowska, Kinga Dziwańska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 3, s. 78-87

161. Wypalenie zawodowe nauczycieli : (zestawienie bibliograficzne w wyborze ) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 6, s. 22–23

162. Wypalenie zawodowe pedagogów a wybrane czynniki socjodemograficzne / Anna Karłyk-Ćwik. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2019, nr 2, s. 163-182

163. Wypalenie zawodowe – pojęcie, przyczyny i objawy / Katarzyna Znańska-Kozłowska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria  Zarządzanie. – 2013, z. 1, s. 105-113

164. Wypalenie zawodowe – pułapka pomagania / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. – 2010, nr 6 s. 3-6

165. Wypalenie zawodowe w profesjach usługowych / Elżbieta Lisowska // Praca Socjalna. – 2015, nr 6, s. 64-87

166. Wypalenie zawodowe – zarys zjawiska / Radosław Mysior // Wszystko dla Szkoły. – 2012, nr 12, s. 9-10

167. Wypalenie zawodowe// Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 2, s. 33-40

168. Wzajemne relacje między poczuciem humoru, stresem i wypaleniem zawodowym na przykładzie badań w grupie nauczycieli / Andrzej Bulzak, Marta Adamczyk, Marcin Kordek // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika. – Z. 13 (2016) s. 209-223

169. Zaangażowanie w pracę a wypalenie zawodowe nauczycieli : mediująca rola orientacji pozytywnej / Krzysztof Grala // Psychologia Wychowawcza. – 2020, nr 17, s. 96-109

170. Zawodowe demony pedagoga : bezpieczeństwo w szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 74, s. 22-24

171. Zawodowy kryzys : kilka słów o wypaleniu zawodowym / Małgorzata Łuba // Głos Pedagogiczny. – 2015, nr 2, s. 50-53

172. Zagrożenie wypaleniem zawodowym wśród terapeutów zajęciowych pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną / Bogumiła Bobik // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2018, nr 4, s. 5-14

173. Zależności między stresorami w pracy z wypaleniem zawodowym i zaangażowaniem w pracę w grupie nauczycieli: pośrednicząca rola przekonań o własnej skuteczności i wsparcia społecznego / Łukasz Baka, Roman Cieślak. – Bibliogr. // Studia Psychologiczne. – 2010, z. 3, s. 5-18

174. Zawodowy kryzys – kilka słów o wypaleniu zawodowym i sposobach radzenia sobie z nim / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 4 [właśc. nr 2], s. 25-28

175. Zmęczenie? Wypalenie? Zwolnij! / Magdalena Goetz // Sygnał. – 2016, nr 4, s. 7-10

176. Źródła nauczycielskiego stresu oraz objawy i przyczyny wypalenia zawodowego / Stanisław Korczyński // Kwartalnik Edukacyjny. – 2013, nr 1, s. 36-47.

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu