interpretacja

WYBRANE WIERSZE / Miron Białoszewski

Książki:

1. „Będzie i będzie” Białoszewskiego? / Jarosław Płuciennik // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 58-77
* „Apokaliptyka” z tomu „Mylne wzruszenia”
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

WYBRANE WIERSZE / Józef Czechowicz

Książki:

1. Autobiografia i lęk : kilka uwag o wierszu „dawniej” Józefa Czechowicza / Marcin Całbecki // W : (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod red. Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 57-68

2. Bóg w poezji …

WYBRANE WIERSZE / Tadeusz Gajcy

Książki:

1. „Ciemny dialog” z obłokiem… : Gajcy metapoetycki / Roman Bobryk // W : Odmiany pograniczności : szkice o literaturze współczesnej i najnowszej / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 27-38
M 059244 (Kluczbork), M 070268 (Nysa), M 221260 (Opole)

2. „Jest czy …

WYBRANE WIERSZE / Jarosław Marek Rymkiewicz

Książki:

1. Centaury a/i ludzie : „Centaury” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Centaur” Stanisława Grochowiaka / Roman Bobryk // W : Koń w języku, literaturze i kulturze : tom monograficzny / pod red. Danuty Szymonik, Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Siepietowskiej, Ireny Żukowskiej ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Instytut Filologii …

WYBRANE WIERSZE / Tadeusz Różewicz

Książki:

1. Anty-Credo Tadeusza Różewicza / Aleksander Fiut // W : Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – S. 76-91
* Dot. wierszy „Lament” i „Ocalony”
M 54941 (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 M 172882 M 172883 (Opole)

2. …

WYBRANE WIERSZE / Czesław Miłosz

Książki:

1. Ale książki / Jarosław Klejnocki // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 165-168
M 212389 (Opole)

2. Ars poetica? / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne …

TRAKTAT MORALNY / Czesław Miłosz

Książki:

1. Dantejskie tło Traktatu moralnego : rekonesans / Ewa Kołodziejczyk // W : Religijność Czesława Miłosza / pod red. Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpracy Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 324-335

2. Epifanie Norwida i Miłosza : próba zbliżenia / Karol Samsel …

OCALENIE / Czesław Miłosz

Książki:

1. Apokalipsa przychodzi po cichu : sploty relacji pomiędzy muzyką, zagładą i obecnością Boga w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty …

SZYMBORSKA Wisława (1923-2012) – materiały metodyczne

W 2023 roku przypada 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, wybitnej polskiej poetki, eseistki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za 1996 rok, której twórczość spotyka się wciąż z żywym odbiorem zarówno w Polsce, jak i za granicą. W uznaniu zasług Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił rok 2023 Rokiem Wisławy Szymborskiej, mając …