WYBRANE WIERSZE / Tadeusz Różewicz

Książki:

1. Anty-Credo Tadeusza Różewicza / Aleksander Fiut // W : Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – S. 76-91
* Dot. wierszy „Lament” i „Ocalony”
M 54941 (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 M 172882 M 172883 (Opole)

2. Bezradność wiersza : „Hiob 1957” Tadeusza Różewicza / Dariusz Szczukowski // W : Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – S. 213-221
I 213083 M 212889 M 213084 (Opole)

3. „Chodzenie tam i nazad dookoła prawdy” : o wierszu Tadeusza Różewicza „Bez” / Lucyna Szczawińska // W : Ustanowione przez poetę : szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza. T. 1 / pod red. Józefa M. Ruszara i Justyny Pyzi. – Kraków : Instytut Literatury, 2021. – S. 209-230
M 221959/I (Opole)

4. „Czarne miasto” : o śląskim wierszu Tadeusza Różewicza / Katarzyna Niesporek // W : Ustanowione przez poetę : szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza. T. 1 / pod red. Józefa M. Ruszara i Justyny Pyzi. – Kraków : Instytut Literatury, 2021. – S. 193-207
* „W ciszy tak drogo okupionej”
M 221959/I (Opole)

5. Dlaczego Różewicz : wiersze i komentarze / [red. Jacek Brzozowski i Jerzy Poradecki]. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993. – 173, [3] s. ; 21 cm.
* Dot. m.in. wierszy: „Moja poezja”, „Oczyszczenie”, „Drzewo”, „Można”, „Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha”), „Nic w płaszczu Prospera”, „Portrety z zeszytów szkolnych”, „Kazimierz Przerwa-Tetmajer”, „Przesypywanie”, „Myrmekologia”
M 54138 (Kędzierzyn-Koźle), M 048025 (Kluczbork), C 168644 M 168684 (Opole)

6. Elegia na śmierć Piera Paola Pasoliniego : o wierszu „Zakatrupiony” Tadeusza Różewicza / Jakub Rawski // W : Ustanowione przez poetę : szkice w stulecie urodzin Tadeusza Różewicza. T. 1 / pod red. Józefa M. Ruszara i Justyny Pyzi. – Kraków : Instytut Literatury, 2021. – S. 153-171
M 221959/I (Opole)

7. Głosy, formy, światy : warianty poezji nowoczesnej / Piotr Michałowski. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2008. – S. 321-329 : Ciemny odcień bieli (Tadeusz Różewicz, ***[biel się nie smuci])
M 200302 (Opole)

8. Jan XXIII na cokole i w sercu poety : wokół wiersza Tadeusza Różewicza Jest taki pomnik… / Aleksander Nawarecki // W : Janowe : teksty i konteksty / pod red. Iwony Gralewicz-Wolny, Joanny Kisiel, Beaty Mytych-Forajter. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – S. 163-177

9. Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. – S. 43-59 : Tadeusz Różewicz : krajobraz po katastrofie
M 055138 (Brzeg), M 057185 (Kluczbork), M 069497 M 069498 (Nysa), M 219971 (Opole)

10. Liryki lozańskie Tadeusza Różewicza / Stanisław Burkot // W : Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 1, Propozycje analiz i interpretacji wybranych utworów / red. Alicja Krawczyk ; wybór i wstęp Stanisław Żak . – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – S. 172-176
C 175604/I M 175634/I M 175635/I M 175636/I M 175637/I (Opole)

11. O wybielaniu słów u Różewicza : (analiza wiersza „Biel” z tomiku „Nic w płaszczu Prospera”) / Alicja Baluch // W : Pejzaże humanistyczne : księga jubileuszowa Profesorowi Bolesławowi Faronowi poświęcona / pod red. nauk. Agnieszki Ogonowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 219-227

12. Ocalony : wokół wiersza Tadeusza Różewicza / Krzysztof Kłosiński // W : Ciało, płeć, literatura : prace ofiarowane profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę urodzin / red. Magdalena Hornung, Marcin Jędrzejczak, Tadeusz Korsak. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 2001. – S. 395-412
M 183481 (Opole)

13. Od rękopisu do pierwodruku : o wczesnych wariantach wiersza „Ranny” Tadeusza Różewicza / Marzena Woźniak-Łabieniec // W : Przed-tekstowy świat : z literackich archiwów XIX i XX wieku / pod red. Marzeny Woźniak-Łabieniec. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – S. 179-193

14. Odejście z raju dzieciństwa : o wierszu Tadeusza Różewicza „Kasztan” / Włodzimierz Wójcik // W : Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 2 / pod red. Włodzimierza Wójcika ; przy współudz. Danuty Opackiej-Walasek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – S. 82-92
M 57692 (Kędzierzyn-Koźle), C 060098 (Nysa), M 182889 M 208485 (Opole)

15. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum : [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej ; oprac.: Anna Bukowska et al.]. – Warszawa : „Adamantan”, 2012. – S. 339-347 : Wiersze
* „List do ludożerców”, ***(oblicze ojczyzny), „Prawa i obowiązki”, „Warkoczyk”
M 224507 (Opole)

16. Poeta (bez)religijny : o twórczości Tadeusza Różewicza / Przemysław Dakowicz. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – 194 s., [1] k. tabl. : il. ; 22 cm. – (Literaturoznawstwo. Sylwetki)
* Zawiera m.in. interpretację wiersza ***[Czas na mnie…] z tomu Płaskorzeźba
M 214208 (Opole)

17. Poezja czasu niepoetyckiego : o „Drzewie” Tadeusza Różewicza / Izabela Piskorska-Dobrzeniecka. – Bibliogr. // W : Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor. – Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. – S. 177-190
M 217527 (Opole)

18. Poezja współczesna : analiza i interpretacja wierszy objętych programem nauczania dla klas maturalnych / Bogusław Szpytma. – Warszawa : „MOREX”, 1995. – S. 22-27 : Tadeusz Różewicz „Ocalony” ; S. 28-32 : Tadeusz Różewicz „Kto jest poetą”
M 048458 (Brzeg), M 059426 (Nysa), C 173452 M 173465 (Opole)

19. Poznawanie poezji : interpretacje / Zbigniew Lisowski. – Lublin : „Norbertinum”, 2008. – S. 169-180 : Tadeusz Różewicz „Ocalony”
M 199725 (Opole)

20. Prądy i konwencje w poezji / Ewa Jaskółkowa, Anna Opacka. – Kraków : „Od nowa”, 1995. – S. 95-98 : Katastrofizm przed apokalipsą : „Obłoki” Czesława Miłosza ; S. 110-118 : „Ocalony” Różewicza wobec „Ocalenia” Miłosza
M 057104 M 059132 (Nysa), M 171841 M 171843 (Opole)

21. Przekraczanie granic : o twórczości Tadeusza Różewicza / red. Wojciech Browarny, Joanna Orska, Adam Poprawa. – Kraków : „Universitas”, cop. 2007. – 468 s. ; 24 cm.
M 197531 (Opole)

22. Przeznaczenie poezji? : wokół wiersza Tadeusza Różewicza „To jednak co trwa ustanowione jest przez poetów” / Zbigniew Chojnowski // W : Ustanowione przez poetę : szkice na stulecie urodzin Tadeusza Różewicza. T. 1 / pod red. Józefa M. Ruszara i Justyny Pyzi. – Kraków : Instytut Literatury, 2021. – S. 29-59
M 221959/I (Opole)

23. Sens kobaltu : Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza spotkania z malarzami / Joanna Adamowska. – Kraków : PWM Edition, 2018. – S. 157-170 : Picasso według Różewicza : o wolności artysty na marginesie wiersza „Widziałem cudowne monstrum”
M 059251 (Kluczbork), M 070274 (Nysa), M 221267 (Opole)

24. Syn marnotrawny (z Hieronima Boscha) / Józef Maria Ruszar // W : Tadeusz Różewicz i obrazy / pod red. Agaty Stankowskiej, Magdaleny Śniedziewskiej i Marcina Telickiego. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2015. – S. 197-223

25. Tadeusza Różewicza opisanie świata : szkice literackie / Stanisław Burkot. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004. – 222,[1] s. ; 21 cm. – (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 400)
M 192499 (Opole)

26. Tadeusza Różewicza studium „Bieli” / Magdalena Irzykowska // W : Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik, Joanna Kisiel. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – S. 62-72 : Tadeusza Różewicza studium „Bieli”
M 192419 (Opole)

27. Zasłona dymna słów : o wierze w świat na przykładzie „Nic więcej” Miłosza i „Wiersza” Różewicza / Agnieszka Skolasińska // W : Kulturowy wymiar słowa, obrazu, dźwięku, milczenia i ciszy / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015. – S. 29-38

28. Zdziwienia polonistyczne czyli O sztuce na lekcjach polskiego / Stanisław Bortnowski. – Warszawa : Stentor, 2003. – S. 185-205 „ Tadeusz Różewicz a sztuka konceptualna
* Dot. m.in. wiersza „Matka powieszonych”
M 219145 (Opole)

29. Znalazłem ciszę… : Tadeusz Różewicz w szkole Cypriana Norwida / Grażyna Halkiewicz-Sojak. – Kraków : Instytut Literatury, 2021. – 194, [2] strony ; 24 cm. – (Biblioteka Pana Cogito)
* Dot. m.in. tomów: „Płaskorzeźba”, „Nożyk profesora”, „Szara strefa”, „Wyjście”, „Uśmiechy”
M 221962 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

30. Analiza i interpretacja wiersza T. Różewicza „Warkoczyk” / Anna Gancarczyk // Polonistyka. – 1990, nr 2-3, s. 109-115

31. Analiza i interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza „Spadanie” / Aleksandra Dudzisz // Modelowe Nauczanie. – 2005, nr 9, s. 55-57

32. Bóg, którego nie ma : o wierszu Tadeusza Różewicza / Zofia Zarębianka // Odra. – 2001, nr 10, s. 50-55
* Interpretacja wiersza „Bez”

33. Cielesność w „Wierszach-Malowankach” ze zbioru „Kup kota w worku” Tadeusza Różewicza / Zbigniew Władysław Solski // Strony. – 2010, nr 3-4, s. 104-115

34. Ciemny odcień bieli / Piotr Michałowski // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 25-29
* Tadeusz Różewicz „Biel się smuci” z tomu „Wyjście”

35. Co to znaczy „czytać w kontekście”? : interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza „Z domu mojego” w pierwszej licealnej / Janusz Waligóra // Nowa Polszczyzna. – 2002, nr 5, s. 34-46

36. Czarne miasto : o śląskim wierszu Tadeusza Różewicza / Katarzyna Niesporek // Śląsk. – 2019, nr 11, s. 20-22
* Dostępne w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/709178/edition/667739/content [dostęp: 31.10.2023 r.]

37. Czy „iskierka miłości” może nam pomóc „nad przepaścią”? (na podstawie wiersza T. Różewicza „Przepaść”) / Iwona Kusak // Drama. – 1999, z. 30, s. 26-28

38. Czy ludożercy są wśród nas? : Tadeusz Różewicz „List do ludożerców” / Danuta Borowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 2, s. 8-9

39. Ekfraza jako dialog z innym : hipotetyczna natura rozumienia i porozumienia w wierszu „Bob” Tadeusza Różewicza / Michał Mrugalski // Przegląd Humanistyczny. – 2004, nr 5, s. 121-131

40. Głos ma sprawozdawca sportowy czyli o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Marta Rząca-Jaczewska // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2009, nr 3, s. 145-155
* Wiersz „Ballada o naszych sprawozdawcach sportowych”

41. Gotyk w wierszach Tadeusza Różewicza „Gotyk i wiosna” i Zbigniewa Herberta „Architektura” / Seweryna Wysłouch. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2022/2023, nr 1, s. 17-28

42. Interpretacja Unde malum Tadeusza Różewicza : Rozwiązania zadań z arkuszy maturalnych // Cogito. – 2004, nr 14, s. 84-87

43. Interpretacja wiersza T. Różewicza „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland” / Joanna Szurek // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 118-127

44. Interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza „Drzewo” // Cogito. – 2004, nr 1, dod. „W każdym Cogito zdajesz maturę”, s. 110

45. Jak być człowiekiem wśród ludzi? (na kanwie wiersza „List do ludożerców” Tadeusza Różewicza) – propozycja lekcji z wykorzystaniem mapy mentalnej i dramy / Eugeniusz Szymik // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 3, s. 35-39

46. Jak poezja wyzwala kreatywne postawy uczniów? : (na podstawie wiersza Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”) / Justyna Mikuła, Eugeniusz Szymik // Edukacja Humanistyczna. – T. 3 (2003), s. 63-65

47. Jak Różewicz pisał o odchodzeniu? // Cogito. – 2019, nr 11, s. 53-55

48. „Już czas wracać’ : (o jednym wierszu Tadeusza Różewicza) / Kazimierz Nowosielski // Topos. – 2000, nr 3/4, s. 97-101
* Dot. wiersza „Powrót”

49. Koniec i początek : o wierszu Tadeusza Różewicz „Taki to mistrz” / Piotr Kępiński // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 30-32

50. Kryzys świadomości tuż po wojnie – „Ocalony” Różewicza / Jan Stasica // Polonistyka. – 2012, nr 6, s. 40-43

51. Lament / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2006, nr 20, s. 52-53

52. Mane, Tekel, Fares : zanik świętości i zanik Polskiego Państwa Podziemnego w wierszu Tadeusza Różewicza „Serce podchodzi do gardła” / Józef Maria Ruszar // Konteksty Kultury. – [Nr] 12, z. 1/2 (2015), s. 205-226
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-issn-2353-1991-year-2015-volume-12-issue-2-article-4198 [dostęp: 31.10.2023 r.]

53. Mickiewicz, poezja i anegdota : pytania o tożsamość twórcy w wierszu Ten to też Tadeusza Różewicza / Anna Spólna // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Poetica. – [Nr] 4 (2016), s. 102-115
* Dostępne w Internecie: https://studiapoetica.up.krakow.pl/article/view/3450 [dostęp: 31.10.2023 r.]

54. Między słowem, milczeniem i … słowem : o wierszu ***[Czas na mnie…] z tomu „Płaskorzeźba” / Przemysław Dakowicz // Czytanie Literatury. – Nr 2 (2013), s. 106-113
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_6575 [dostęp: 31.10.2023 r.]

55. Między słowem, milczeniem i … słowem : o wierszu Tadeusza Różewicza (***Czas na mnie…) / Przemysław Dakowicz // Topos. – 2014, nr 3, s. 7-15

56. Między zamknięciem i otwarciem… : interpretacja wiersza Tadeusza Różewicza „Syn marnotrawny (z obrazu Hieronima Boscha)” / Anna Janek // Bibliotekarz Podlaski. – R. 22, nr 4 (2021), s. 47-63
* Dostępne w Internecie: https://www.bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/issue/view/29 [dostęp: 31.10.2023 r.]

57. „Niepokój” – niemal zapomniany tom poetycki Tadeusza Różewicza z 1947 roku / Piotr Pietrych // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 2, s. 143-166
* Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/64675/PDF/WA248_83224_P-I-30_pietrych-niepokoj_o.pdf [dostęp: 31.10.2023 r.]

58. Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 53-55

59. „Ocalony” / Joanna Zajkowska // Cogito. – 1997, nr 15, s. 59-62

60. Opis wiersza „Opis wiersza” Tadeusza Różewicza / Janusz Drzewucki // Twórczość. – 2016, nr 10, s. 97-103

61. Porównanie motywu w wierszach / Dorota Nosowska // Cogito. – 2011, nr 18, s. 42-43
* Motyw drzewa w wierszach „Wysokie drzewa” Leopolda Staffa i „Drzewo” Tadeusza Różewicza

62. Próba interpretacji „Ocalonego” Tadeusza Różewicza / Zbigniew Lisowski // Ruch Literacki. – 1985, z. 5-6, s. 435-446

63. Przekleństwo poezji : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Marian Stala // Tygodnik Powszechny. – 1996, nr 42, s. 7.
* Wiersz „Zwiastowanie”

64. Radość poety z odzyskanych wierszy : o „Wierszach odzyskanych” Tadeusza Różewicza / Wojciech Kaliszewski // Wyspa. – 2022, nr 1, s. 55-58

65. Rawenna – architektura sakralna i mozaiki : inspiracje raweńskie w wierszach Tadeusza Różewicza ***[Rawennę dziś widziałem…] i Wisławy Szymborskiej Mozaika bizantyjska / Nicole Krawczyk // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2019/2020, nr 2, s. 114-125
* Motywy bizantyjskiej architektury sakralnej w poezji polskiej

66. Recepcja wiersza Tadeusza Różewicza „Przepaść” u uczniów starszych klas szkoły podstawowej : (badania z wykorzystaniem metody przekładu intersemiotycznego) / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1/2, s. 257-262

67. Róża świadomości : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Jacek Gutorow // Polonistyka. – 2002, nr 10, s. 607-611
* „Świt dzień i noc z czerwoną różą”

68. Różewicz – nihilista? : o „Spadaniu” / Marcin Rychlewski // Polonistyka. – 2003, nr 7, s. 416-419

69. Różewiczowskie ostatki : o tomie „To i owo” / Marek Bernacki // Topos. – 2013, nr 1/2, s. 184-190

70. Skamieniały posąg boleści : próba odczytania poetyckiej biografii matki w kontekście tomu „Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza / Aneta Kula // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. -Z. 6 (2003), s. 323-336
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_8957 [dostęp: 31.10.2023 r.]

71. „Spadanie” Tadeusza Różewicza – w kręgu języka i poetyki / Tomasz Wroczyński // Przegląd Humanistyczny. – 1991, nr 3-4, s. 93-98

72. Strategia nierozstrzygalności w wierszu „Jest taki pomnik” Tadeusza Różewicza / Małgorzata Mikołajczak // Przestrzenie Teorii. – [Nr] 31 (2019), s. 143-156
* Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/20354 [dostęp: 31.10.2023 r.]

73. Strefa zamknięta : o jednym wierszu Tadeusza Różewicza / Paweł Mackiewicz // Kresy. – 2004, nr 1/2, s. 138-142
* „Szukanie kluczy”

74. Symbol zagłady, materia cierpienia : „Drzewo” i „Drewno” Tadeusza Różewicza / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 36-40
* Analiza i interpretacja wierszy T. Różewicza „Drzewo” (z tomu „Srebrny kłos”, 1955) oraz „Drewno” (z tomu „Poemat otwarty”, 1956)

75. Tadeusz Różewicz: „Brama”, Miron Białoszewski: [otwieram jej drzwi…] : interpretacja porównawcza / Mateusz Halawa // Warsztaty Polonistyczne. – 2001, nr 2, s. 68-72

76. Tadeusza Różewicza „Ocalony” / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk // Cogito. – 1998, nr 16, s. 78-80

77. Technika montażu filmowego – główna zasada stylistyczno-konstrukcyjna wiersza T. Różewicza „Zaraz skoczę szefie” / Krzysztof Stróżański // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 2, s. 54-60

78. „Twarz” Tadeusza Różewicza : warianty tekstu/budowanie wiersza / Tomasz Cieślak // Konteksty Kultury. – [Nr] 19, z. 1 (2022), s. 83-96
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2022/Tom-19-zeszyt-1/art/21629/ [dostęp: 31.10.2023 r.]

79. W jaki sposób Tadeusz Różewicz opisał jesień w wierszu „Bursztynowy ptaszek”? / Bogumiła Gano // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2000/2001, nr 1, s. 46-48

80. Wypracowanie z „Listu do ludożerców” / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2006, nr 22 s. 72-73

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu