WYBRANE WIERSZE / Miron Białoszewski

Książki:

1. „Będzie i będzie” Białoszewskiego? / Jarosław Płuciennik // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 58-77
* „Apokaliptyka” z tomu „Mylne wzruszenia”
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

2. Budujące zejście do sklepu / Jacek Brzozowski // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 46-57
* „Ballada o zejściu do sklepu” z tomu „Obroty rzeczy”
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

3. Figuracje braku i nieobecności : Miłobędzka – Białoszewski – Kozioł / Ewelina Suszek. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, © cop. 2020. – S. 111-188 : (Nie)obecność samego siebie w poezji Mirona Białoszewskiego
M 220848 (Opole)

4. Język poetycki Mirona Białoszewskiego / Stanisław Barańczak ; wybór, oprac. i posł. Adam Poprawa. – Wydanie drugie, rozszerzone, wydanie pierwsze w tej edycji. – Wrocław : Wydawnictwo Ossolineum, 2016. – 436, [4] s. ; 22 cm. – (Sztuka Czytania)
M 220860 (Opole)

5. Językowy obraz sakralizacji kobiety w wierszu „Karuzela z madonnami” Mirona Białoszewskiego / Dorota Kasperowicz // W : Przekraczanie granic języka : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Wanot-Miśtury i Elżbiety Wierzbickiej-Piotrowskiej. – Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. – S. 83-89

6. Koncepcja „głośnej” poezji Mirona Białoszewskiego i jej wpływ na interpretację jego twórczości na przykładzie wiersza „Ja lubię ciemno…” / Katarzyna Cudzich-Budniak // W : Dobro – prawda – piękno / red. nauk. Monika Kaczor i Piotr Kładoczny. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2022. – S. 461-477

7. Miron Białoszewski – eksperymenty poetyckie / Stanisław Burkot // W : Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 1, Propozycje analiz i interpretacji wybranych utworów / red. Alicja Krawczyk ; wybór i wstęp Stanisław Żak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – S. 50-56
C 175604/I M 175634/I M 175635/I M 175636/I M 175637/I (Opole)

8. Miron Białoszewski Karuzela z madonnami : szkic sentymentalny z kontekstami / Feliks Tomaszewski // W : Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – S. 223-236
I 213083 M 212889 M 213084 (Opole)

9. Mirona Białoszewskiego podróż na Wschód / Danuta Szajnert, Romuald Kanarek // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 78-97
* „Wycieczka do Egiptu”
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

10. „Nie na rozkurz” czyli o tym, że słowo jest ważne / Ewa Ledóchowicz // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 98-110
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

11. O poezji Mirona Białoszewskiego / Jacek Brzozowski // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 9-34
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

12. Opracowania lektur i wierszy dla wszystkich klas gimnazjum / praca zbiorowa pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej. – Warszawa : „Adamantan”, 2012. – S. 260-262 : Miron Białoszewski „Karuzela z madonnami” ; S. 263-265 : Miron Białoszewski „Przesuwa się, przegwieźdża”
M 224507 (Opole)

13. Pisanie Białoszewskiego : szkice / pod red. Michała Głowińskiego i Zdzisława Łapińskiego. – Warszawa : Instytut Badań Literackich, 1993. – 272, [2] s. ; 21 cm.
M 167961 (Opole)

14. Poezja współczesna : analiza i interpretacja wierszy objętych programem nauczania dla klas maturalnych / Bogusław Szpytma. – Warszawa : „MOREX”, 1995. – S. 73-78 : Miron Białoszewski „Podłogo błogosław”
M 048458 (Brzeg), M 059426 (Nysa), C 173452 M 173465 (Opole)

15. Prawie haiku Mirona Białoszewskiego / Tomasz Cieślak // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 112-127
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

16. Prądy i konwencje w poezji / Ewa Jaskółkowa, Anna Opacka. – Kraków : „Od nowa”, 1995. – S. 132-137 : Poezja lingwistyczna na przykładzie wiersza Mirona Białoszewskiego „Za język pociągnąć”
M 057104 M 059132 (Nysa), M 171841 M 171843 (Opole)

17. Ruch, barwy i dźwięki („Karuzela z madonnami” Mirona Białoszewskiego) / Jerzy Waligóra // W : Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – S. 161-172
M 54941 (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 M 172882 M 172883 (Opole)

18. Trwalsze od spiżu / Irena Urbaniak // W : O wierszach Mirona Białoszewskiego : szkice i interpretacje / [oprac. nauk. i red. Jacek Brzozowski]. – Łódź : „Oficyna Bibliofilów”, 1993. – S. 36-44
* Wiersz z tomu „Obroty rzeczy”
M 048136 (Kluczbork), M 169558 M 169563 (Opole)

19. Więcej niż słowa : literatura jako forma istnienia / Tomasz Kunz. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – S. 157-216 : Miron Białoszewski : pole do przepisu
M 220915 (Opole)

20. Wyprawy w mikrokosmos wiersza : lekcje interpretacji poezji w szkole bliskiego czytania / Piotr Michałowski // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2014. – S. 340-351
M 213295/II (Opole)

Artykuły w czasopismach:

21. Analiza wiersza Mirona Białoszewskiego „Chrystus Powstania” / Henryk Gradkowski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1994/1995, z. 1, s. 80-82

22. „Autoportret radosny” : Miron Białoszewski mówi o szczęściu / Janusz Detka // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 4, s. 40-43

23. Co się kryje pod zabawną grą słów w wierszu M. Białoszewskiego „Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali…” : (lekcja w kl. II gimnazjum) / Grażyna Dubrowska // Warsztaty Polonistyczne. – 2000, nr 1, s. 16-18

24. Dwie próby samodzielnej interpretacji wiersza Mirona Białoszewskiego „Fioletowy gotyk” / Monika Mazurkiewicz, Grzegorz Milewski // Warsztaty Polonistyczne. – 1993, nr 2, s. 16-21

25. Dziwność świata, dziwność doznań, dziwność opisu / Piotr Michałowski // Polonistyka. – 2008, nr 4, s. 40-45
* Miron Białoszewski „Przejście 2”

26. „Fioletowy gotyk” Mirona Białoszewskiego synteza średniowiecza – interpretacja kontekstowa wiersza / Anna Tumidajewicz // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 4, s. 56-60

27. Jak można dziś mówić o poezji Mirona Białoszewskiego / Mateusz Werner // Pamiętnik Literacki. – 1995, z. 4, s. 63-91
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n4-s63-91/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1995-t86-n4-s63-91.pdf [dostęp: 7.11.2023 r.]

28. Konspekt lekcji języka polskiego. Temat lekcji: Słowo – źródłem eksperymentów, humoru i dobrej zabawy (wiersz M. Białoszewskiego „Ach, gdyby, gdyby, nawet piec zabrali”) / Lidia Pasich // Drama. – 1993, z. 6, s. 29-30

29. Kubizm w poezji Mirona Białoszewskiego : stylizacja czy diagnoza procesów poznawczych / Żaneta Nalewajk // Tekstualia. – 2009, nr 3, s. 67-80
* Dostępne w Internecie: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/13460/Nalewajk_Kubizm%20w%20poezji%20Bialoszewskiego.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.11.2023 r.]

30. Miasteczka Rzeszowszczyzny w poezji Mirona Białoszewskiego / Anna Śliwa // Fraza. – R. 16[17], nr 2 (2007), s. 103-111

31. Między tekstem a nagraniem : formy niesystemowej dźwiękowości w poezji Mirona Białoszewskiego / Marta Bukowiecka // Teksty Drugie. – 2017, nr 4, s. 416-443
* Analiza wydanych drukiem wierszy i nagrań utworów, które poeta rejestrował na magnetofonie
Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/66337/WA248_85944_P-I-2524_bukowiecka-miedzy_o.pdf [dostęp: 7.11.2023 r.]

32. Miron Białoszewski: „Karuzela z madonnami” / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk // Cogito. – 1998, nr 17, s. 72-74

33. Mirona Białoszewskiego „gama zdziwiona” (interpretacja wiersza „Podłogo, błogosław!”) / Feliks Tomaszewski // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 4, s. 92-99

34. Morze i muzyka polifoniczna : uwagi o wierszu „Sól konstrukcji” Mirona Białoszewskiego / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 12 (2009), s. 237-242
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2009-t12/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2009-t12-s237-242/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2009-t12-s237-242.pdf [dostęp: 7.11.2023 r.]

35. Mylenie się duszy : o jednym wierszu Mirona Białoszewskiego / Paweł Marcinkiewicz // Polonistyka. – 2002, nr 10, s. 597-600
* Interpretacja wiersza M. Białoszewskiego „Wróciłem z Ameryki”

36. Namawianie na wrony : o cyklu poetyckim Mirona Białoszewskiego / Agnieszka Czerniak // Fraza. – Nr 9 (1995), s. 83-88

37. Niema poezja a mówiące malarstwo : typy relacji intersemiotycznych na przykładzie wiersza Mirona Białoszewskiego „Ach, gdyby, gdyby nawet piec zabrali…” Moja niewyczerpana oda do radości / Dorota Amborska-Głowacka // Filologia Polska. – [T.] 2 (2005), s. 251-255

38. Pielgrzymowanie i muzyka : uwagi o wierszu „Stara Pieśń na Binnarową” Mirona Białoszewskiego / Jerzy Wiśniewski // Prace Polonistyczne. – Ser. 58 (2003), s. 245-253
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58-s245-253/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r2003-t58-s245-253.pdf [dostęp: 7.11.2023 r.]

39. „Pociągola jak pianola” : wiersz M. Białoszewskiego na lekcjach z dziewięcioletnimi dziećmi : obserwacje i propozycje / Barbara Kasprzakowa // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1992, nr 3, s. 21-26

40. Poeta i dźwięki w nowym mieszkaniu : uwagi o cyklach wierszy „Trynkowanie mrówkowca” i „Niedzielojda” z tomu „Odczepić się” Mirona Białoszewskiego / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 11 (2008), s. 129-138
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.hdl_11089_10756 [dostęp: 7.11.2023 r.]

41. Poezja Mirona Białoszewskiego / Joanna Zajkowska // Cogito. – 2006, nr 8, s. 88-93

42. „Rozprawa o stolikowych baranach” / Jolanta Zajkowska // Cogito. – 1998, nr 5, s. 69-71
* Analiza wiersza Mirona Białoszewskiego

43. Ruch, barwy, dźwięk i filmowe ujęcia obrazów w poezji : „Karuzela z madonnami” M. Białoszewskiego na lekcjach / Jerzy Waligóra // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1992, nr 3, s. 11-20

44. Sztuka prze-życia : o dwóch wierszach bieszczadzkich Mirona Białoszewskiego / Mariusz Jochemczyk // Civitas Mentis. – T. 2 (2007), s. 228-234

45. Temat wypracowania: Analizując wiersze „Ku muzom” Jana Kochanowskiego i „Namuzowywanie” Mirona Białoszewskiego porównaj ujawniający się w nich stosunek do tradycji antycznej i zadań poety. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie / Dorota Nosowska. – (Fabryka wypracowań) // Cogito. – 2009, nr 24, s. 36-37

46. Wydobyć Białoszewskiego / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 2, s. 46-56

47. „Wywiad” Mirona Białoszewskiego jako „wiersz ostatni” / Piotr Sobolczyk // Ruch Literacki. – 2002, z. 4-5, s. 475-484

48. Z Mironem Białoszewskim w wesołym miasteczku – propozycja opracowania „Karuzeli z madonnami” w klasie VIII / Danuta Hejda // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1994/1995, z. 5, s. 57-65

Netografia:

• Karuzela zachwytu – poezja Mirona Białoszewskiego : cykl lekcji. Dostępne w Internecie: http://bdp.ibe.edu.pl/practice-page/100 [dostęp: 8.11.2023 r.]

• Mironalia – języka cięcie i gięcie [scenariusz lekcji języka polskiego/koła teatralnego] / Dorota Ogrodzka

Lekcja jest wprowadzeniem do poezji Mirona Białoszewskiego, uwrażliwia na jej warstwę dźwiękową oraz formę językową, wskazuje także na obszary tematyczne, które interesowały twórcę. Dostępne w Internecie: https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/mironalia-jezyka-ciecie-i-giecie [dostęp: 8.11.2023 r.]

• Moje leżące „ja” [scenariusz lekcji języka polskiego/koła teatralnego/koła recytatorskiego] / Anna Zalewska-Uberman
Zajęcia inspirowane wierszem „Leżenia” Mirona Białoszewskiego, które służą jednocześnie ukazaniu performatywnego charakteru poezji tego twórcy oraz refleksji nad leżeniem jako czynnością. Dostępne w Internecie: https://teatrotekaszkolna.pl/konspekt/detal/moje-lezace-ja [dostęp: 8.11.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu