WYBRANE WIERSZE / Jarosław Marek Rymkiewicz

Książki:

1. Centaury a/i ludzie : „Centaury” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Centaur” Stanisława Grochowiaka / Roman Bobryk // W : Koń w języku, literaturze i kulturze : tom monograficzny / pod red. Danuty Szymonik, Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Siepietowskiej, Ireny Żukowskiej ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny : Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego – Stowarzyszenie, 2016. – S. 189-199

2. Jan Andrzej Morsztyn w poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Małgorzata Lisecka // W : Przedziwne światy : prace z historii literatury ofiarowane dr. hab. Jerzemu Z. Maciejewskiemu / pod red. Krzysztofa Ćwiklińskiego, Rafała Moczkodana, Radosława Siomy. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. – S. 225-242

3. Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku / Alina Świeściak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2010. – S. 63-112 : Melancholia versus tradycja : Jarosław Marek Rymkiewicz
M 205747 M 205748 (Opole)

4. „Na wpół umarły ale na wpół żywy” : poetycki obraz śmierci w Moim dziele pośmiertnym Jarosława Marka Rymkiewicza / Linda Tomańska // W : Ciało i duch w obliczu śmierci / red. Bożena Kuklińska, Marta Gudowska, Arkadiusz Gudowski. – Lublin : ARTmagedon, 2016. – S. 207-219

5. O tym się mówi : wiersz Do Jarosława Kaczyńskiego / Dominik Chwolik // W : Literatura popularna. T. 1, Dyskursy wielorakie / pod red. Ewy Bartos i Marty Tomczok. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2013. – S. 39-52
* Dostępny w Internecie: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/397304/edition/374511/content? [dostęp: 2.11.2023 r.]

6. Od deleuzjańskiego stawania-się-zwierzęciem do teologii politycznej bliźniego : poetyckie gry z psychoanalizą w utworze Chodźcie do mnie wiewiórki Jarosława Marka Rymkiewicza / Anna Filipowicz // W : Polityczność psychoanalizy : Freud – Lacan – Žižek / pod red. Krzysztofa Kłosińskiego i Dawida Matuszka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2014. – S. 449-479

7. Poetycki światopogląd Jarosława Marka Rymkiewicza : próba antropologii literackiej / Mariusz Kalandyk. – Kraków : Księgarnia Akademicka, cop. 2015. – 320 s. ; 24 cm.

8. Przybysz wśród znaków – Jarosława Marka Rymkiewicza rozmowy ze śmiercią / Krzysztof Pałac // W : Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – S. 145-160
* „Epitafium Rzymowi”
M 54941 (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 M 172882 M 172883 (Opole)

9. Wola odróżnienia : o modernistycznej poezji Jarosława Marka Rymkiewicza, Julii Hartwig, Witolda Wirpszy i Krystyny Miłobędzkiej / Anna Kałuża. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2008. – S. 53-101 : Jarosław Marek Rymkiewicz: cała wstecz!
M 200350 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

10. Alteracje JMR : (garść refleksji na marginesie „Ulicy Mandelsztama”) / Dorota Heck // Arcana. – 2015, nr 4, s. 38-45

11. Anioł i nicpoń : kreacja poety w wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza / Adam Poprawa // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. – Nr 36 (1998), s. 131-149

12. „Dialogi z umarłymi”, albo neoklasycyzm : Julian Kornhauser czyta „Thema regium” Jarosława Marka Rymkiewicza / Adrian Gleń // Topos. – 2013, nr 4, s. 88-92

13. Interpretacja wiersza Jarosława Marka Rymkiewicza „Ogród w Milanówku, gipsowe krasnale” // Cogito. – 2004, nr 2, s. 106-107

14. Jarosława Marka Rymkiewicza wiersze o Rzymie / Jan Krzysztof Adamkiewicz // Poezja. – 1978, nr 3, s. 51-54

15. Lozanna w Milanówku : nie tylko o wierszu „Być jak trawa” Jarosława Marka Rymkiewicza / Anna Spólna // Arteria. – 2022, nr 20, s. 97-100

16. „Łzy Ariadny” : cykl poetycki Jarosława Marka Rymkiewicza jako afirmacja istnienia w nicości / Dorota Wojda // Pamiętnik Literacki. – 2011, z. 1, s. 111-136
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/Content/63603/PDF/WA248_80729_P-I-30_wojda-lzy_o.pdf [dostęp: 2.11.2023 r.]

17. Metafora jako doświadczenie graniczne: wiersz Jarosława Marka Rymkiewicza „To jest krzesło” w świetle filozofii derridiańskiej / Xymena Synak-Pskit // Miscellanea Sociologica et Philosophica. – Nr 9 (2008), s. 38-47

18. O pięknie „Pięknej młynarki” nieco mniej pięknie / Jędrzej Kosewski // Poezja Dzisiaj. – Nr 33/34 (2003), s. 216-219

19. Ogród wierszowej tradycji : kilka uwag o „Zachodzie słońca w Milanówku” Jarosława Marka Rymkiewicza / Anna Tryksza // Czytanie Literatury. – Nr 3 (2014), s. 293-305
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/942641 [dostęp: 2.11.2023 r.]

20. Opowieść sama się opowiada : na marginesie cyklu Co to jest drozd Jarosława Marka Rymkiewicza / Ireneusz Staroń // Nowy Napis. – Nr 17 (2023), s. 68-84
* Dostępne w Internecie: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-217/artykul/opowiesc-sama-sie-opowiada-na-marginesie-cyklu-co-jest-drozd-jaroslawa [dostęp: 2.11.2023 r.]

21. Orfeusz w piekle historii : o „Pastuszku Chełmońskiego” Jarosława Marka Rymkiewicza / Przemysław Dakowicz // Topos. – 2014, nr 4, s. 13-58

22. Poeta i język : o kilku wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza / Marzena Woźniak-Łabieniec // PAL Przegląd Artystyczno-Literacki. – 1998, nr 4, s. 61-68

23. Poetyckie dansce macabre Jarosława Marka Rymkiewicza / Marek Bernacki // Topos. – 2017, nr 5, s. 120-124

24. Problem z trupem (o kilku wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza) / Mariusz Kalandyk // Nowa Okolica Poetów. – R. 8, nr 3/4 (2005), s. 252-264

25. Rym, kos, Bóg : o „Thema regium” niechybnego Rymkiewicza / Krzysztof Bielecki // Fronda Lux. – Nr 82/83 (2017), s. 26-43

26. „Stopnie były z asfaltu stopnie z krwi z nicości (…)” : o cyklu „Sześciu wierszy dla Orfeusza” Jarosława Marka Rymkiewicza / Marcin Czardybon // Tekstualia. – 2022, nr 4, s. 29-52
* Dostępne w Internecie: https://tekstualiascience.com/resources/html/article/details?id=234440&language=pl [dostęp: 2.11.2023 r.]

27. Szaleństwo jako zadanie poetyckie : o późnych wierszach Jarosława Marka Rymkiewicza / Anna Pytlewska // Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. – R. 42 (2007), s. 115-132
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2007-t42/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2007-t42-s115-132/Rocznik_Towarzystwa_Literackiego_imienia_Adama_Mickiewicza-r2007-t42-s115-132.pdf [dostęp: 2.11.2023 r.]

28. W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 2, s. 35-45

29. Wiersz – trup, który gada : o jednym wierszu Jarosława Marka Rymkiewicza / Jarosław Klejnocki // Topos. – 2006, nr 1-2, s. 95-98

30. [Zachód słońca w Milanówku – recenzja] / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 2004, nr 1, s. 58-62

31. [Zachód słońca w Milanówku – recenzja] / Jacek Łukasiewicz // Odra. – 2003, nr 2, s. 110-111

32. [Zachód słońca w Milanówku – recenzja] / Leszek Szaruga // Twórczość. – 2003, nr 2/3, s. 215-218

33. [Zachód słońca w Milanówku – recenzja] / Radosław Wiśniewski // Dekada Literacka. – 2003, nr 9/10, s. 104-107

34. [Zachód słońca w Milanówku – recenzja] / Wojciech Kaliszewski // Więź. – 2003, nr 8/9, s. 155-158

35. Zwiedzanie grobowca : o „śmiertelnym” tomiku poezji Jarosława Marka Rymkiewicza / Tomasz Chlewiński // Topos. – 2020, nr 5/6, s. 187-197
* „Moje dzieło pośmiertne”

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu