WYBRANE WIERSZE / Czesław Miłosz

Książki:

1. Ale książki / Jarosław Klejnocki // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 165-168
M 212389 (Opole)

2. Ars poetica? / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 133-138
M 212389 (Opole)

3. Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. – Wyd. 2. – Gdańsk : „Harmonia”, 1998. – S. 59-66 : Czesław Miłosz „Do Jonathana Swifta” ; S. 123-127 : Czesław Miłosz „Suknia w groszki”
M 187516 (Opole)

4. Dar / Anna Nasiłowska // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 144-147
M 212389 (Opole)

5. Do Jonathana Swifta / Andrzej Stanisław Kowalczyk // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 112-117
M 212389 (Opole)

6. Druga przestrzeń / Piotr Śliwiński // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 189-193
M 212389 (Opole)

7. Jak się rodzi „Pokusa”? : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Mateusz Antoniuk // W : Poezja polska ostatnich dwustu lat : odczytania i przekroje dla profesora Mariana Stali na jubileusz / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2022. – S. 291-303
*Wiersz Czesława Miłosza „Pokusa”

8. Który skrzywdziłeś / Andrzej Stanisław Kowalczyk // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 118-122
M 212389 (Opole)

9. Kulturowe refleksje Czesława Miłosza w świetle wierszy „O książce” oraz „Oeconomia divina” / Zofia Zarębianka // W : Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza : studia / pod red. Anny Janickiej, Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Białystok : Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych „Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. – S. 429-435

10. Mickiewicz jako poeta religijny w poetyckiej refleksji późnego Miłosza : kilka uwag na marginesie „Drugiej przestrzeni” / Maria Kalinowska // W : Religijność Czesława Miłosza / pod red. Zbigniewa Kaźmierczyka ; przy współpr. Katarzyny Wojan. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – S. 293-302

11. Oczy / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 184-188
M 212389 (Opole)

12. Od początku do końca – pragnienie poznania : Czesław Miłosz „Poeta siedemdziesięcioletni” / Tomasz Pyzik // W : Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik, Joanna Kisiel. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – S. 114-123
M 192419 (Opole)

13. Oeconomia divina / Andrzej Stanisław Kowalczyk // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 148-151
M 212389 (Opole)

14. „Ojczyzna-polszczyzna”? : interpretacja wiersza Czesława Miłosza „Moja wierna mowo” / Marek Bernacki // W : Zagadnienia bilingwizmu. Seria 1, Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy / red. naukowa tomu Andrzej Baranow i Jarosław Ławski. – Vilnius ; Białystok : Uniwersytet w Białymstoku : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego : Wydawnictwo Prymat, 2017. – S. 511-521

15. Po wygnaniu / Anna Nasiłowska // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 156-159
M 212389 (Opole)

16. Poema nienaiwne – o „Świecie” Czesława Miłosza / Aleksander Fiut // W : Lektury polonistyczne. T. 1, Dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. – Kraków : „Universitas”, cop. 1997. – S. 263-286
M 058442/I (Nysa), C 178030/I M 178039/I (Opole)

17. Poetyckie pejzaże jako składnik „Ars poetica” Czesława Miłosza / Artur Jacek Jędrzejewicz // W : Pejzaż / krajobraz / przestrzeń : język i tekst / red. tomu Maria Długołęcka-Pietrzak, Aldona Kocyła-Łukasiewicz. – Siedlce : iWN IKRiBL : przy współpracy Instytutu Polonistyki i Neofilologii UPH, 2018. – S. 41-56

18. „Pomiędzy gruzem jedwabny trzewiczek…” : o zderzeniu czasu ludzkiego z czasem historycznym w wierszu Księżniczka Czesława Miłosza / Mirosława Bieniek // W : Wyobraźnia, pamięć, tożsamość : studia, szkice, interpretacje / pod red. Elizy Krzyńskiej-Nawrockiej, Michała Nawrockiego. – Tarnów : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. – S. 81-86

19. Pomyślane przepaście : osiem interpretacji / Stanisław Barańczak ; posł. Ireneusz Opacki ; w układzie i oprac. Jolanty Tambor i Romualda Cudaka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. – S. 134-155 : Cnota, nadzieja, ironia : Zbigniew Herbert : „Pan Cogito o cnocie”
M 224288 F (Opole)

20. Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / red. nauk. Jerzy Kwiatkowski. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985. – 586, [1] s. ; 21 cm. – (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
M 037765 (Brzeg), M 47106 M 60677 (Kędzierzyn-Koźle), M 039638 (Kluczbork), M 046555 M 046556 (Nysa), M 142262 M 142350 (Opole)

21. Praca pamięci : o wierszu „Roki” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera // W : Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor]. – Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. – S. 113-125
M 217527 (Opole)

22. Pytanie o drugą przestrzeń, czyli Czesława Miłosza walka z formą i śmiercią / Dominika Krzemień // W : Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik, Joanna Kisiel. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – S. 124-137
M 192419 (Opole)

23. Rozbieranie Justyny / Piotr Śliwiński // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 169-172
M 212389 (Opole)

24. Rozbieranie literatury : o wierszu „Rozbieranie Justyny” Czesława Miłosza / Krzysztof Trybuś // W : Wielkie wiersze – nowe lektury : prace dedykowane profesorowi Rolfowi Fieguthowi / pod red. Krzysztofa Trybusia ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. – S. 55-65

25. Rue Descartes / Jarosław Klejnocki // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 152-155
M 212389 (Opole)

26. „Rzeka, która cierpi” : o poezji Czesława Miłosza / Lech Giemza. – Kraków : Instytut Literatury, 2021. – 89, [15] s. ; 24 cm. – (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika „Nowy Napis”)
*Zawiera analizę wybranych utworów: „Który skrzywdziłeś”, „Oda do ptaka”, „Sens”
M 058697 (Kluczbork), M 070106 (Nysa), M 221185 (Opole)

27. Sztuka poetycka Czesława Miłosza / Teresa Skubalanka. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. – 134 s. ; 24 cm.
M 198466 (Opole)

28. Tak mało / Jarosław Klejnocki // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 139-143
M 212389 (Opole)

29. Tak mało czy tak dużo? : o interpretacji Daru Czesława Miłosza w gimnazjum / Grażyna B. Tomaszewska // W : Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie : powszechność i elitarność polonistyki. T. 2 / red. nauk. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadeta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek przy współpr. Diany Jagodzińskiej i Aleksandry Zok-Smoły. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016. – S. 323-340

30. To / Piotr Śliwiński // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 173-178
M 212389 (Opole)

31. Warszawa – Akropolis i Przedmieście (o „Prologu” Czesława Miłosza) / Magdalena Marszałek // W : Warszawa Miłosza / pod red. Marka Zaleskiego. – Warszawa : Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria” : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2013. – S. 298-309
M 212917 (Opole)

32. Władza białej magii : Czesław Miłosz „Zaklęcie” / Grażyna B. Tomaszewska // W : Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – S. 163-182
I 213083 M 212889 M 213084 (Opole)

33. Wokół „Ballady” Czesława Miłosza / Ewa Kołodziejczyk // W : Poezja polska ostatnich dwustu lat : odczytania i przekroje dla profesora Mariana Stali na jubileusz / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2022. – S. 279-289

34. Wyznanie / Jarosław Klejnocki // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 160-164
M 212389 (Opole)

35. Z Miłoszowego dyskursu o kondycji ludzkiej (o wierszu „Oeconomia divina”) / Elżbieta Kram-Mikoś // W : Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – S. 66-75
M 54941 (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 M 172882 M 172883 (Opole)

36. Zaklęcie / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 127-132
M 212389 (Opole)

37. Zasłona dymna słów : o wierze w świat na przykładzie „Nic więcej” Miłosza i „Wiersza” Różewicza / Agnieszka Skolasińska // W : Kulturowy wymiar słowa, obrazu, dźwięku, milczenia i ciszy / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2015. – S. 29-38

38. Zmierzch świata aksjologii czy chichot demiurga? : interpretacja wiersza Czesława Miłosza „Oeconomia divina” / Marek Bernacki // W : Zmierzch w literaturze i kulturze / red. Ewelina Gajewska, Angelika Matuszek, Barbara Tomalak. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2014. – S. 8-17

Artykuły w czasopismach:

39. Analiza wierszy – trening przed maturą / Dorota Nosowska // Cogito. – 2011, nr 22, s. 42-43
*Temat: Człowiek a przedmiot. Rozważ sposób opisu rzeczy i stosunek człowieka do przedmiotów, analizując wiersze „Piosenka o porcelanie” Czesława Miłosza i „Muzeum” Wisławy Szymborskiej. Wykorzystaj odpowiednie konteksty

40. „Czerwcowy sen o śniegu, śladzie, twarzy” : wiersz Czesława Miłosza – próba czytania / Mateusz Antoniuk // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 24 (2014), s. 229-242
*Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/6344/antoniuk_czerwcowy_sen_o_sniegu_sladzie_twarzy_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 27.10.2023 r.]

41. Czesław Miłosz „Syn arcykapłana” – interpretacja wiersza / Marek Bernacki // Ruch Literacki. – 2012, z. 3, s. 343-358
*Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/422542 [dostęp: 27.10.2023 r.]

42. Czesław Miłosz z dala od historii : propozycja interpretacji kilku wierszy o zmaganiach z własną egzystencją i językiem / Tomasz Jędrzejewski // Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 8-12

43. Czy naprawdę zgubiliśmy wiarę w drugą przestrzeń? : Miłoszowe transgresje w „Traktacie teologicznym” / Anna Radzewicz-Bork // Polonistyka. – 2014, nr 7, s. 31-33

44. Dar / Dariusz Tomasz Lebioda // Temat. – Vol. 8/10 (2007), s. 50

45. „Dar” Czesława Miłosza w kontekście filozofii daru Jacques’a Derridy / Tomasz Umerle // Przestrzenie Teorii. – R. 15 (2011), s. 95-110
*Dostępne w Internecie: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pt/article/view/3223 [dostęp: 27.10.2023 r.]

46. Dar nieprzyzwyczajenia / Marcin Telicki // Polonistyka. – 2005, nr 1, s. 50-56
*Analiza utworu Cz. Miłosza „Sprawozdanie” z tomu „Na brzegu rzeki”

47. Epifanie czasowe w Traktacie poetyckim Czesława Miłosza / Michał Piętniewicz. – Bibliogr. // Topos. – 2021, nr 3, s. 47-56

48. Interpretacja porównawcza „Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego i „Epitafium” Czesława Miłosza : rozwiązania zadań z arkuszy maturalnych // Cogito. – 2004, nr 14, s. 92-94

49. Interpretacja porównawcza fragmentów „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej i „Rozbierania Justyny” Czesława Miłosza : nowa matura / Iza Zasłona // Cogito. – 2004, nr 198, s. 103-105

50. Interpretacja porównawcza „O żywocie ludzkim” Jana Kochanowskiego i „Daru” Czesława Miłosza : nowa matura / Katarzyna Porembska // Cogito. – 2004, nr 21, s. 106-108

51. Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? – na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Wyprawa do lasu” : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej / Iwona Birycka-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 3, s. 5

52. Jak myśli wiersz? : Czesław Miłosz: „Nad strumieniem” / Joanna Zach // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – [T.] 24 (2014), s. 243-254
*Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1389782 [dostęp: 27.10.2023 r.]

53. „Jasności promieniste” między romantyczną konwencją a autentycznym doświadczeniem duchowym / Zofia Zarębianka // Topos. – 2012, nr 5, s. 114-121

54. „Katalog danych, którym wymyka sie ostateczny sens” : Czesław Miłosz, wiersz „Nie więcej” i obrazy / Wojciech Bałus // Konteksty. – 2011, nr 4, s. 30-42

55. „Krucha piana”, porcelana : o wierszu Czesława Miłosza / Mateusz Kłosowski // Pamiętnik Literacki. – 2021, z. 4, s. 165-184

56. Kto jest artystą w wierszu Czesława Miłosza „Słońce” / Zdzisław Nowak // Warsztaty Polonistyczne. 2001, nr 1, s. 20-25

57. Łąka nadrzeczna : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Andrzej Franaszek // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 27, s. 18-19
*„Obecność”

58. Miłoszowy „oścień” / Stefan Sawicki // Ruch Literacki. – 2004, z. 1, s. 87-93
*Interpretacja wiersza Czesława Miłosza „To”

59. Na łące – „jasności promieniste” jako szczyt duchowej drogi zapisanej w wierszach ostatnich Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka // Topos. – 2011, nr 5, s. 64-72

60. Obraz Boga i człowieka w wierszu „Ogrodnik” Czesława Miłosza / Teresa Kosyra-Cieślak // Polski w
Praktyce. – 2011, nr 5, s. 30

61. Obrazy Ameryki w „Świetle dziennym” Czesława Miłosza / Jerzy Jastrzębski // Ruch Literacki. – 2012, z. 3, s. 295-304
*Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/422532 [dostęp: 27.10.2023 r.]

62. Orferusz i Eurydyka Czesława Miłosza : katabaza jako figura żałoby / Maciej Jaworski // Przegląd Humanistyczny. – 2016, nr 2, s. 175-186
*Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/897263 [dostęp: 27.10.2023 r.]

63. Oswoić historię : namysł nad rolą kabały w twórczości Czesława Miłosza na przykładzie tomu „Dalsze okolice” / Krzysztof Brenskott // Teksty Drugie. – 2018, nr 5, s. 65-87
*Motywy kabalistyczne w twórczości Czesława Miłosza
Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/84037/brenskott_oswoic_historie_namysl_nad_rola_kabaly_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 27.10.2023 r.]

64. „Piosenka o porcelanie” Czesława Miłosza. Kultura jako pamięć wpisana w rzeczy / Zofia Zarębianka // Topos. – 2013, nr 1-2, s. 117-122

65. Poeta i despota czyli Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” (rekonesans interpretacyjny) / Zbigniew Bąk // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego. – 1990, nr 1-4, s. 94-98

66. „Sens” Czesława Miłosza/ Mariusz Solecki // Polonistyka. – 2012, nr 11, s. 28-29

67. Sroczość Czesława Miłosza / Jacek Brzozowski // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 59-62

68. Stanąć w blasku jakiejś jednej chwili („Dar” Czesława Miłosza) / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 1, s. 21-29

69. Tak mało powiedziałem / Wojciech Bonowicz // Tygodnik Powszechny. – 2004, nr 36, s. 13
*Interpretacja wiersza Czesława Miłosza „Tak mało”

70. W cieniu „Człowieka prostego” : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka „Rzeka” i Czesława Miłosza „Który skrzywdziłeś” / Jarosław Górnicki // Polonistyka. – 1996, nr 10, s. 546-549

71. „Wcielenie” – wczesny wiersz Czesława Miłosza / Zbigniew Kaźmierczyk // Tytuł. – 1999, nr 2-3, s. 152-173

72. Wiele barw – jedno słońce : analiza i interpretacja wiersza „Słońce” Czesława Miłosza / Teresa Kosyra-Cieślak // Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 28-30

73. Wiersz Cz. Miłosza „Który skrzywdziłeś” głosem przeciwku złu i krzywdzie / Halina Machulska, Alicja Pruszkowska // Drama. – 1997, z. 21, s. 18-19

74. Wobec Nieuchronnego : o jednym wierszu Czesława Miłosza / Jarosław Klejnocki // Nowa Okolica Poetów. – R. 8, nr 3/4 (2005), s. 274-279

75. Wobec „Piosenki o porcelanie” Czesława Miłosza – nawiązania, polemiki, kontynuacje, reminiscencje… / Mateusz Kłosowski // Pamiętnik Literacki. – 2023, z. 1, s. 59-71
*Dostępne w Internecie: https://pamietnik-literacki.pl/uploads/settings/2023/05/19/646781764d5736.21694284_4-klosowski.pdf [dostęp: 27.10.2023 r.]

76. Wyzwanie hermeneutyczne: „Syn arcykapłana” : (interpretacja wiersza Czesława Miłosza) / Marek Bernacki // Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne. – T. 13 (2012), s. 35-48

77. Zbawiony czy pozbawiony? : Czesław Miłosz „O zbawieniu” / Tomasz Garbol // Roczniki Humanistyczne.- T. 59, z. 1 (2011), s. 219-232
*Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1933610 [dostęp: 27.10.2023 r.]

78. Życie i świat jako dar i jako wartość – porównaj, jak zostały one ukazana w wierszach dwóch współczesnych poetów / Iza Zasłona // Cogito. – 2005, nr 4, dod. „Nowa matur”, s. 16-18
*Dot. wiersza Cz. Miłosza „Dar” i Adama Zagajewskiego „Owoce”

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu