OCALENIE / Czesław Miłosz

Książki:

1. Apokalipsa przychodzi po cichu : sploty relacji pomiędzy muzyką, zagładą i obecnością Boga w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 407-435
M 220680/I (Opole)

2. Apokalipsa przychodzi po cichu : sploty relacji pomiędzy muzyką, zagładą i obecnością Boga w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera // W : Widziałem Go : literatura wobec doświadczenia religijnego / pod red. Ewy Goczał i Józefa Marii Ruszara. – Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera : JMR Trans-Atlantyk, 2018. – S. 125-146

3. Campo di Fiori / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 87-91
M 212389 (Opole)

4. Czesław Miłosz, „Świat”, „Poema naiwne” : opowieść o niespełnionej inicjacji / Włodzimierz Szturc // W : Pogranicza, cezury, zmierzchy Czesława Miłosza : studia / pod red. Anny Janickiej, Krzysztofa Korotkicha, Jarosława Ławskiego. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Białystok : Zakład Badań Interdyscyplinarnych i Porównawczych “Wschód – Zachód”. Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 2012. – S. 517-523

5. „Czy śpiewa tak walc, czy twój płacz” (o „Walcu” Czesława Miłosza) / Elżbieta Kram-Mikoś // W : Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – S. 54-65
M 54941 (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 M 172882 M 172883 (Opole)

6. Daleko od Edenu : o „Równinie” Czesława Miłosza / Stefan Sawicki // W : Od Lema do Sienkiewicza (z Ingardenem w tle) : prace literaturoznawcze ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Stoffowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Marzenny Cyzman, Anny Skubaczewskiej-Pniewskiej i Dariusza Brzostka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017. – S. 305-313

7. Dwa wiersze z Szeolu : zagłada Żydów w okupacyjnych tekstach Czesława Miłosza / Laura Quercioli Mincer // W : Rodzinny świat Czesława Miłosza / red. Tomasz Bilczewski, Luigi Marinelli, Monika Woźniak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. – S. 183-193
* „Biedny chrześcijanin patrzy na getto” i „Campo di Fiori”

8. Jak wygląda koniec świata? : dominanty w przekładach wiersza Czesława Miłosza / Marta Kaźmierczak // W : Dominanta a przekład / pod red. Anny Bednarczyk, Jerzego Brzozowskiego. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2012. – S. 97-115

9. Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. – S. 253-271 : Lęki, sny i proroctwa – Czesław Miłosz
M 055138 (Brzeg), M 057185 (Kluczbork), M 069497 M 069498 (Nysa), M 219971 (Opole)

10. Kołysanka / Piotr Śliwiński // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 68-71
M 212389 (Opole)

11. Między krytyką tekstu a krytyką przekładu : włoskie perypetie wiersza „Campo di Fiori” Czesława Miłosza / Luigi Marinelli // W : Przekład jako aneksja kulturowa dzieła / red. nauk. Alina Nowicka-Jeżowa, Michał Fijałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2021. – S. 255-271

12. Między zagładą a końcem świata – Czesława Miłosza „Piosenka o końcu świata” / Roman Doktór // W : Historia, ludzie i miejsca : księga pamiątkowa Profesora Henryka Gapskiego / red. Robert Kozyrski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – S. 151-161

13. Miłosz i poetyka wyznania / Joanna Zach. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2002. – S. 127-140 : Ja i ty w „Trzech zimach” : dramatyzacja monologu lirycznego
M 187007 (Opole)

14. Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – 206 s. ; 24 cm.
M 212389 (Opole)

15. Miłosz zaczarowany / Grzegorz Leszczyński // W : Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – S. 13-29
* „Świat. Poema naiwne”
M 064285 (Kędzierzyn-Koźle), M 054285 (Kluczbork), M 216608 M 216609 (Opole)

16. O książce / Anna Nasiłowska // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 63-67
M 212389 (Opole)

17. O przyczynach obojętności wobec zła – rozważania na podstawie wiersza Czesława Miłosza „Campo di Fiori” / Janusz Berdzik, Olgierd Neyman // W : Edukacja o Holokauście : scenariusze zajęć / red. Aleksandra Tokarek, Janusz Berdzik ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, [2017]. – S. 33-41
* Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej
M 069161 (Nysa), M 216020 M 216021 (Opole)

18. Obłoki / Anna Nasiłowska // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 72-76
M 212389 (Opole)

19. Piosenka o końcu świata / Anna Nasiłowska // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 99-102
M 212389 (Opole)

20. Piosenka pasterska / Anna Nasiłowska // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 83-86
M 212389 (Opole)

21. Poeci i wojna : rozprawy i szkice / Jerzy Święch. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – S. 164-192 : Między chwilą a wiecznością : wiersze okupacyjne Czesława Miłosza
M 181772 (Opole)

22. Poezja i historia : od Żagarów do Nowej Fali / Stanisław Stabro. – Kraków : „Universitas”, 1995. – S. 96-149 : W poszukiwaniu Harmonii : „Ocalenie” Czesława Miłosza
M 047414 (Brzeg), M 174914 M 174943 (Opole)

23. Poezja jako gra znaczeń (o wierszach Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta) / Krystyna Latawiec // W : Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – S. 39-53
* Dot. wierszy Miłosza „Obłoki” i „W mojej ojczyźnie”
M 54941 (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 M 172882 M 172883 (Opole)

24. Poezja współczesna : analiza i interpretacja wierszy objętych programem nauczania dla klas maturalnych / Bogusław Szpytma. – Warszawa : „MOREX”, 1995. – S. 59-63 : Czesław Miłosz „Campo di Fiori”
M 048458 (Brzeg), M 059426 (Nysa), C 173452 M 173465 (Opole)

25. Polityczne po półwieczu czytanie „Campo di Fiori” Czesława Miłosza / Józef Budzyński // W : Ślady lektury / pod red. Jacka Lyszczyny ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. – Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział : Wydawnictwo Gnome, 2012. – S. 147-158

26. Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety / red. nauk. Jerzy Kwiatkowski. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985. – 586, [1] s. ; 21 cm. – (Z Prac Instytutu Badań Literackich PAN)
M 037765 (Brzeg), M 47106 M 60677 (Kędzierzyn-Koźle), M 039638 (Kluczbork), M 046555 M 046556 (Nysa), M 142262 M 142350 (Opole)

27. Poznawanie poezji : interpretacje / Zbigniew Lisowski. – Lublin : „Norbertinum”, 2008. – S. 181-191 : Czesław Miłosz „Piosenka o końcu świata”
M 199725 (Opole)

28. Praca pamięci : o wierszu „Roki” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera. – Bibliogr. // W : Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor. – Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. – S. 113-125
M 217527 (Opole)

29. Prądy i konwencje w poezji / Ewa Jaskółkowa, Anna Opacka. – Kraków : „Od nowa”, 1995. – S. 95-98 : Katastrofizm przed apokalipsą : „Obłoki” Czesława Miłosza ; S. 110-118 : „Ocalony” Różewicza wobec „Ocalenia” Miłosza
M 057104 M 059132 (Nysa), M 171841 M 171843 (Opole)

30. Przedmieście / Piotr Śliwiński // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 107-111
M 212389 (Opole)

31. Przedmowa, W Warszawie / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 77-82
M 212389 (Opole)

32. St. Ign. Witkiewicz / Michał Friedrich // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 103-106
M 212389 (Opole)

33. „Straszne obłoki” : o dwóch wierszach Jarosława Iwaszkiewicza i Czesława Miłosza / Andrzej Franaszek // W : Poezja polska ostatnich dwustu lat : odczytania i przekroje dla profesora Mariana Stali na jubileusz / pod red. Anny Czabanowskiej-Wróbel i Urszuli M. Pilch. – Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2022. – S. 261-278
* Jarosław Iwaszkiewicz „Lato 1932”, Czesław Miłosz „Obłoki”

34. Świat, poema naiwne / Piotr Śliwiński // W : Miłosz w szkole : szkice interpretacyjne / pod red. Jarosława Klejnockiego. – Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2013. – S. 93-98
M 212389 (Opole)

35. W „rytmie” ziemskiego świata : o niejednoznacznej roli przyrody w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Katarzyna Ciemiera // W : The crisis of imagination : człowiek a pozaludzka przyroda w literaturze i sztuce antropocenu / pod red. nauk. Patrycji Austin i Pauli Wieczorek. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. – S. 33-43

Artykuły w czasopismach:

36. „Campo di Fiori” Czesława Miłosza w przekładzie Natalii Gorbaniewskiej i Gleba Chodorkowskiego / Karolina Ignatowicz // Bibliotekarz Podlaski. – R. 23, nr 3 (2022), s. 297-318
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekarzpodlaski.pl/index.php/bp/article/view/734 [dostęp: 19.10.2023 r.]

37. „Campo di Fiori” i rzeczywistość / Elżbieta Miłanczówna // Odra. – 1996, nr 10, s. 28-30

38. Chwila zadumy nad światem – Czesław Miłosz „Przypowieść o maku” : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI / Maria Czeszak-Godula // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7-8, s. 9

39. Cień wieszcza : „Trzy zimy” – arcydzieło młodego Miłosza / Wojciech Wencel // Nowe Państwo. – 2001, nr 42, s. 44-45

40. Człowiek w świecie wartości : scenariusz lekcji języka polskiego dla gimnazjalistów / Justyna Fiedorczuk // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 11, s. 7-8
* Wiersz „Wiara”

41. Czy człowiekowi potrzebna jest nadzieja? : Czesław Miłosz – „Nadzieja” / Maria Gudro // Polski w Praktyce. – 2011, nr 5, s. 26

42. Czy tylko poetycki obraz miast Europy? : Czesław Miłosz „Ojciec objaśnia” / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 4, s. 50-60

43. Czym jest i czego uczy przypowieść? : scenariusz lekcji w klasie V / Luiza Ciepiela, Paulina Płaskota // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 89-98

44. Dwa wiersze współczesne o końcu świata // Cogito. – 2002, nr 13, dod. „Język polski w liceum”, nr 2, s. 16-17
* Czesław Miłosz „Piosenka o końcu świata”; Zbigniew Herbert „U wrót doliny”

45. Dziś ja, uczeń, poznałem nicość form powabnych : Czesław Miłosz / Liliana Narkowicz // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 33-37
* Dot. wiersza „Do księdza Ch.”

46. Echa wielkiej poezji w perspektywie historycznej recepcji – na przykładzie dwóch wierszy Norwida: „Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…” i Miłosza: „Campo di Fiori” : (konspekt) / Józef Budzyński // Język, Szkoła, Religia. – T. 4 (2008), s. 29-36
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Jezyk_Szkola_Religia/Jezyk_Szkola_Religia-r2009-t4/Jezyk_Szkola_Religia-r2009-t4-s29-36/Jezyk_Szkola_Religia-r2009-t4-s29-36.pdf [dostęp: 19.10.2023 r.]

47. Edukacja filozoficzna w gimnazjum / Wioletta Rupniewska // Nowa Szkoła. – 2001, nr 4, s. 39-44
* „Przypowieść o maku”

48. Jaki będzie koniec świata? / Leokadia Pawliszak // Polski w Praktyce. – 2011, nr 2, s. 30-31

49. Jeszcze jeden głos (po osiemdziesięciu latach) o „Trzech zimach” / Andrzej Niewiadomski // Wielogłos. – 2018, nr 2, s. 15-34
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2018/2-36–2018/art/13551/ [dostęp: 19.10.2023 r.]

50. Język nasz, język ich : jeszcze o wariantach tekstowych „Campo di Fiori” / Marcin Wołk // Archiwum Emigracji. – 2011, z. 1/2, s. 21-32
* Dostępne w Internecie: https://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/gazeta/ae_15/05_Wolk.pdf [dostęp: 19.10.2023 r.]

51. Już nawet nie patrzymy na getto… / Paweł Dybel // Przegląd Polityczny. – Nr 147 (2018), s. 17-31
* Jan Błoński „Biedni Polacy patrzą na getto”, Czesław Miłosz „Campo di Fiori” i „Biedny chrześcijanin patrzy na getto”

52. Karuzela pod murem getta : uwagi o „Campo di Fiori” Czesława Miłosza / Tomasz Wójcik // Ojczyzna Polszczyzna. – 1996, nr 4, s. 31-33

53. Ksiądz Ch. w cieniu apokaliptycznych znaków : sensy i symbole poetyckiej wizji eschatologicznej Czesława Miłosza / Magdalena Bauchrowicz-Kłodzińska // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 4, s. 25-40
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/82112/edition/64213/content [dostęp: 19.10.2023 r.]

54. Ludzkość, która zostaje / rozm. Jan Błoński, Czesław Miłosz, Marek Edelman, Jerzy Turowicz // Tygodnik Powszechny. – 2005, nr 18, s. 19
* „Campo di Fiori” : rozmowa o słynnym wierszu Miłosza po pięćdziesięciu latach

55. Miejsce pod słońcem – „Ganek” Czesława Miłosza : (szkic interpretacyjny) / Tomasz Maciejewski // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2003/2004, z. 2, s. 28-35

56. Miłosz i Eliasz / Adam Regiewicz // Pamiętnik Literacki. – 2018, z. 2, s. 93-106
* Artykuł omawia wiersz „Piosenka o końcu świata”, który stanowi jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów poetyckich Czesław Miłosza. Interpretacja wiersza ukierunkowana została na kontekst apokalipsy i chrześcijańskiej eschatologii

57. Miłosz, „Miłość” i przesłanie na nowy wiek : przyczynek do aktualności arcydzieł / Ryszard Nycz // Teksty Drugie. – 2019, nr 5, s. 7-17
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/267275/nycz_milosz_milosc_i_przeslanie_na_nowy_wiek_2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 19.10.2023 r.]

58. Miłość w poetyckiej definicji Czesława Miłosza / Zofia Zarębianka // Topos. – 2004, nr 6, s. 145-148
* Na podstawie wiersza „Miłość”

59. Nienaiwne o „poematach naiwnych” / Krystyna Bezubik // Polonistyka. – 2011, nr 5, s. 54-56

60. O człowieku, który rozsławił imię Polski na świecie : (propozycja metodyczna dla klasy: IV, V i VI) / Hanna Domańska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2004/2005, nr 3, s. 37-49
* Zawiera scenariusze lekcji, m.in.: O niezwykłej lekcji geografii. Wiersz Czesława Miłosza „Ojciec objaśnia”; O tym, co w życiu cenne, a nawet najcenniejsze – wiersze Czesława Miłosza „Nadzieja” i „Miłość”

61. O czym mówią „Obłoki” Czesława Miłosza : znaczenia i konteksty wiersza : próba lektury / Zofia Zarębianka // Topos. – 2009, nr 1/2, s. 78-86

62. O pewnym wierszu Noblisty / Wojciech Koryciński // Rocznik Świdnicki. – T. 35 (2007), s. 113-116
* „Kołysanka”

63. O wersyfikacji „Walca” Czesława Miłosza / Zdzisława Kopczyńska // Pamiętnik Literacki. – 1981, z. 4, s. 87-106
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1981-t72-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1981-t72-n4-s177-190/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1981-t72-n4-s177-190.pdf [dostęp: 19.10.2023 r.]

64. „Ocalenie”, czyli o poezji mimo traumy : afekt, wyobraźnia i wspólnota w twórczości Czesława Miłosza z lat czterdziestych / Aldona Kopkiewicz // Wielogłos. – 2015, nr 1, s. 23-42
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Wieloglos/2015/1-23-2015/ [dostęp: 19.10.2023 r.]

65. „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza / Katarzyna Nowakowska // Cogito. – 2012, nr 10, s. 48-49

66. Podróż syna marnotrawnego : O motywie romantycznym w „Trzech zimach” Czesława Miłosza / Ewa Kołodziejczyk // Pamiętnik Literacki. – 2001, z. 3, s. 135-169
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3-s135-169/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2001-t92-n3-s135-169.pdf [dostęp: 19.10.2023 r.]

67. Polska w Europie / Agnieszka Machocka, Sylwia Sowińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2006/2007, nr 3, s. 51-59
* Scenariusze lekcji poświęconych twórczości Czesława Miłosza w VI klasie szkoły podstawowej, m.in. na podstawie wierszy „Ojciec objaśnia” i „Przypowieść o maku”

68. Powolna rzeka / Dariusz Tomasz Lebioda // Temat. – Vol. 8/10 (2007), s. 48-49

69. „Przedmieście” jako inna Piosenka o końcu świata : przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza / Aleksandra Okopień-Sławińska // Pamiętnik Literacki. – 1987, z. 1, s. 217-231
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n1-s217-231/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n1-s217-231.pdf [dostęp: 19.10.2023 r.]

70. „Ptaki” Czesława Miłosza, czyli katastrofizm niespełnienia / Jerzy Franczak // Nowy Wiek. – 1999, nr 2, s. 15-19

71. Siena w literaturze polskiej XX wieku : Iwaszkiewicz – Miłosz – Herbert / Helena Markowska // Pamiętnik Literacki. – 2017, z. 2, s. 99-111
* „Siena” Zbigniewa Herberta, „Siena” Czesława Miłosza, „Wieczór późnej jesieni na polach” Jarosława Iwaszkiewicza

72. Słowa szukając na Campo di Fiori : Czesław Miłosz wobec kryzysu języka / Piotr Mitzner // Dialog. – 2010, nr 1, s. 100-103

73. „Świty śpiących” : Miłoszowe inspiracje w cyklu „Dziennik poranny” Stanisława Barańczaka / Jakub Kozaczewski // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 4 (2004), s. 103-112
* Czesław Miłosz „Świty”
Dostępne w Internecie: https://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/6036/AF020–08–Swity-spiacych–Kozaczewski.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 23.10.2023 r.]

74. Ukształtowanie stylistyczne „Piosenki o końcu świata” Czesława Miłosza w kontekście dyskusji o formie poezji współczesnej / Krzysztof Maćkowiak // Poradnik Językowy. – 2011, z. 6, s. 38-46

75. W oknie makowego domku („Świat, poema naiwne”) / Anna Fiutek // Zeszyty Literackie. – 2001, nr 75, s. 112-113

76. W świecie moich i twoich wartości / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 12-17
* Konspekt lekcji języka polskiego na podstawie „Hymnu o miłości” z „Pierwszego listu do Koryntian” oraz liryków Cz. Miłosza: „Wiara”, „Nadzieja”, „Miłość”

77. Warstwy geologiczne wiersza Czesława Miłosza „Rzeki” / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. – 2010/2011, nr 4, s. 53-60

78. Zbiorowa nieświadomość : Czesław Miłosz / Tomasz Żukowski // Narracje o Zagładzie. – Nr 5 (2019), s. 44-65
* Dot. wierszy „Biedny chrześcijanin patrzy na getto” i „Campo di Fiori”
Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/699402 [dostęp: 19.10.2023 r.]

79. Zwiastuny końca / Petar Bunjak // Tygiel Kultury. – 2003, nr 7-9, s. 173-177
* „Piosenka o końcu świata” Czesława Miłosza

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu