WYBRANE WIERSZE / Józef Czechowicz

Książki:

1. Autobiografia i lęk : kilka uwag o wierszu „dawniej” Józefa Czechowicza / Marcin Całbecki // W : (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod red. Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 57-68

2. Bóg w poezji Józefa Czechowicza / Stanisław Gawliński // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pierwszej do drugiej wojny światowej / pod red. Józefa Marii Ruszara i Doroty Siwor. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 255-268
M 220680/I (Opole)

3. Czar wieczoru, chwila zatrzymana na papierze : interpretacja wiersza „Z kroniki bibliofilów lubelskich” Józefa Czechowicza / Wiktoria Zajda // W : Integralia V : wymiary studenckiej humanistyki / red. nauk. Aneta Lica, Marlena Kardasz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – S. 81-84

4. Czytanie Czechowicza / red. Paweł Próchniak, Jacek Kopciński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Polskiej. – Lublin : Wydaw. KUL, 2003. – 242, [3] s. ; 21 cm.

5. Józef Czechowicz / oprac. Andrzej K. Waśkiewicz. – Warszawa : „Jota”, 1991. – 45,[3] s. ; 15 cm. – (Przewodnik po Lekturach / Kuncewicz Piotr, ISSN 08667-1893 ; 68)
M 55027 (Kędzierzyn-Koźle), M 050226 (Kluczbork), 060965 (Nysa), M 184213 M 184214 M 184215 M 184216 M 184217 (Opole)

6. Józef Czechowicz jako fraszkopisarz / Sławomir Sobieraj // W : Metamorfozy fraszki : od renesansu do współczesności / red. Andrzej Borkowski, Sławomir Sobieraj. – Sieldce : WN IKRiBL, 2022. – S. 93-121

7. Józef Czechowicz : wiersze dla dzieci i fraszki : próba porównania (z tradycją czarnoleską w tle) / Joanna Frużyńska // W : Metamorfozy fraszki : od renesansu do współczesności / red. Andrzej Borkowski, Sławomir Sobieraj. – Sieldce : WN IKRiBL, 2022. – S. 123-136

8. Kunszt wieloznaczności : o poezji Józefa Czechowicza / Michał Głowiński // W : Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II[druga] wojna światowa. T. 2 / red. Ryszard Nycz. – Kraków : „Universitas”, cop. 1999. – S. 177-192
C 178030/II M 178039/II (Opole)

9. Między awangardyzmem a egzystencją : o obrazie wojny w wierszu Józefa Czechowicza „daleko” / Marcin Całbecki // W : Literatura i granice : szkice o literaturze XX i XXI wieku / red. Barbara Gutkowska, Agnieszka Nęcka, Katarzyna Gutkowska-Ociepa. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. – S. 13-27

10. Patrząc w Acheron : obraz, widzenie i śmierć w wierszu iliada tętni Józefa Czechowicza / Bartosz Dąbrowski // W : Sztuka interpretacji : poezja polska XX i XXI wieku / red. Dariusz Szczukowski i Grażyna B. Tomaszewska. – Gdańsk : Fundacja Terytoria Książki, 2014. – S. 125-137
I 213083 M 212889 M 213084 (Opole)

11. Przygoda z wierszem Józefa Czechowicza pt. Jastków / Jan Konefał // W : Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości : wybrane zagadnienia / red. Cezary Taracha. – Lublin : Wydawnictwo Werset, 2014. – S. 89-100

12. Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych : o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej / Andrzej Niewiadomski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 141-174 : Imiona syntez : o kluczu do systemu poetyckiego Józefa Czechowicza
* Analiza m.in. wierszy: „Synteza” (z tomu „nic więcej”), „plan akacji”
M 203185 M 203186 (Opole)

13. Wobec śmierci : o „Balladzie z tamtej strony” Józefa Czechowicza / Joanna Kisiel // W : Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik, Joanna Kisiel. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. – S. 32-45
M 192419 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

14. Dwa miasta w poezji Józefa Czechowicza / Marcin Całbecki // Kresy. – 2000, nr 1(41), s. 100-111
* Lublin i Warszawa w poezji Czechowicza

15. Głos/kres : o jednym wierszu Józefa Czechowicza / Michał Bandura // Przegląd Humanistyczny. – 2011, nr 2, s. 159-165

16. „Jest to obraz człowieka i snu i słowa wyśpiewanego” : o poezji onirycznej Józefa Czechowicza / Marta Parulska // Roczniki Humanistyczne. – 2000, z. 1, s. 145-159
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1954951 [dostęp: 3.11.2023 r.]

17. Katarktyczna katabaza – o „Elegii uśpienia” Józefa Czechowicza : w stulecie urodzin Autora „Nuty człowieczej” / Julia Mielczarek // Topos. – 2003, nr 6, s. 62-75

18. Marszruta wierszy : (zapiski z wędrówek trasą Poematu o mieście Lublinie) / Paweł Próchnik // Konteksty. – 2015, nr 4, s. 107-113
* Józef Czechowicz – „Poemat o mieście Lublinie”

19. Między współczesnością a pragnieniem Boga : o poezji Józefa Czechowicza / Dorota Kobylska // Prace Polonistyczne. – Ser. 51 (1996), s. 163-185
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1996-t51/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1996-t51-s163-185/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1996-t51-s163-185.pdf [dostęp: 3.11.2023 r.]

20. „Nie mieć białego gromu a chmurę mieć…”: słowo o poezji Czechowicza w 100 rocznicę urodzin / Artur Chlewiński // Akcent. – 2003, nr 1/2, s. 54-66

21. O „Elegii uśpienia” / Paweł Próchniak // Roczniki Humanistyczne. – 2000, z. 1, s. 117-129
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/4360 [dostęp: 3.11.2023 r.]

22. „Opowiedzieć” wiersz inaczej – „Muzyka ulicy Złotej” J. Czechowicza / Ewa Dziegiel // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 4, s. 32-34

23. Poezja Józefa Czechowicza w klasie VII / Ewa Ogłoza // Język Polski w Szkole. Materiały metodyczne dla nauczycieli klas IV-VIII. – 1984/1985, z. 5, s. 94-98

24. Poezja Józefa Czechowicza wobec tradycji chrześcijańskiej / Ewa Kołodziejczyk // Kresy. – 2004, nr 57-58, s. 24-39

25. Powieszony podpalacz : („Pieśń o niedobrej burzy”) / Jacek Kopciński // Roczniki Humanistyczne. – 2000, z. 1, s. 31-43

26. Przyjemność intertekstów : o wierszach koncertujących w o-gamie („Przez kresy” Józefa Czechowicza) / Katarzyna Sybilska // Roczniki Humanistyczne. – 2000, z. 1, s. 99-106
* Dostępne w Internecie: https://ojs.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/4358 [dostęp: 3.11.2023 r.]

27. Scharakteryzuj nastrój wiersza Józefa Czechowicza pt. W pejzażu // Cogito. – 2005, nr 6, dod. „Egzamin maturalny z języka polskiego”, s. 6-8

28. Wiersze dla dzieci … ale poezja! : (na przykładzie wiersza Czechowicza) / Jan Zygmunt Jakubowski // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 3, s. 7-9

29. Wiersze Józefa Czechowicza w klasie VII / Anna Szczurek // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1986/1987, z. 2, s. 199-203

30. Zamość Czechowicza / Andrzej Tyszczyk // Akcent. – 2010, nr 1, s. 71-76

31. Życie literackie Józefa Czechowicza (na marginesie wiersza „We czterech”) / Marcin Wroński // Roczniki Humanistyczne. – 2000, z. 1 s. 179-185

Netografia:

Józef Czechowicz (1903-1939) / Tomasz Pietrasiewicz, dostępne w Internecie: https://teatrnn.pl/leksykon/artykuly/jozef-czechowicz-19031939/ [dostęp: 3.11.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu