Józef Czechowicz

WYBRANE WIERSZE / Józef Czechowicz

Książki:

1. Autobiografia i lęk : kilka uwag o wierszu „dawniej” Józefa Czechowicza / Marcin Całbecki // W : (Nie)pokój w tekstach kultury XIX-XXI wieku / pod red. Barbary Zwolińskiej i Krystiana Macieja Tomali. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – S. 57-68

2. Bóg w poezji …