WYBRANE WIERSZE / Tadeusz Gajcy

Książki:

1. „Ciemny dialog” z obłokiem… : Gajcy metapoetycki / Roman Bobryk // W : Odmiany pograniczności : szkice o literaturze współczesnej i najnowszej / pod red. Zbigniewa Chojnowskiego. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – S. 27-38
M 059244 (Kluczbork), M 070268 (Nysa), M 221260 (Opole)

2. „Jest czy się śni?” : analiza wątków surrealistycznych w „Wierszach niewymiernych” Tadeusza Gajcego / Ewa Reszke // W : Przechadzki po lesie teorii i nie tylko : szkice o literaturze, języku i kulturze : prace ofiarowane prof. dr. hab. Wojciechowi Solińskiemu na siedemdziesiąte urodziny / pod red. Marii Tarnogórskiej i Katarzyny Lisowskiej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2019. – S. 305-311

3. Poezja współczesna : analiza i interpretacja wierszy objętych programem nauczania dla klas maturalnych / Bogusław Szpytma. – Warszawa : „MOREX”, 1995. – S. 11-16 : Tadeusz Gajcy „O nas”
M 048458 (Brzeg), M 059426 (Nysa), C 173452 M 173465 (Opole)

4. Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych : o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej / Andrzej Niewiadomski. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. – S. 175-199 : Tadeusz Gajcy : poezja w konspiracji, „konspiracyjna” refleksja metapoetycka
* Zawiera m.in. analizę wierszy: „Wczorajszemu z Widm”, „Do potomnego”, „Wiersz o szukaniu”
M 203185 M 203186 (Opole)

5. Testament poety : „Do potomnego” Tadeusza Gajcego / Bronisław Maj // W : Lektury polonistyczne. T. 1, Dwudziestolecie międzywojenne i II wojna światowa / red. Ryszard Nycz, Jerzy Jarzębski. – Kraków : „Universitas”, cop. 1997. – S. 305-333
M 058442/I (Nysa), C 178030/I M 178039/I (Opole)

6. „Usta na grozę wołały…” : wzniosłość i groza w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Gajcego / Karol Hryniewicz // W : Poeci-studenci podziemnego Uniwersytetu Warszawskiego wobec romantyzmu / redakcja naukowa Karol Hryniewicz, Karol Samsel. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – S. 146-160

7. Uwięziony w śmierci : o twórczości Tadeusza Gajcego / Stanisław Bereś. – Warszawa : „PEN”, 1992. – 197, [2] s. ; 20 cm.
M 045813 (Brzeg), M 165410 M 165416 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

8. Człowiek w świecie zniszczonych wartości – „Widma” Tadeusza Gajcego / Krystyna Walczak // Warsztaty Polonistyczne. – 1998, nr 3, s. 15-19

9. Emblematy zbawienia – emblematy zagłady : „Przejście” Tadeusza Gajcego / Grzegorz Grochowski // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 1, s. 169-182
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n1-s169-182/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n1-s169-182.pdf [dostęp: 3.11.2023 r.]

10. Gajcego sztuka portretowa / Maciej Michalski // Ruch Literacki. – 2002, z. 2, s. 169-175
* Wiersz pt. „Portret”

11. Imperatyw dekonwencjonalizacji : „Wizja skąpa” Tadeusza Gajcego / Agnieszka Kluba // Roczniki Humanistyczne. – T. 59, z. 1 (2011), s. 89-100

12. Interpretacja fragmentu poematu Do potomnego : nowa matura / Iza Zasłona // Cogito. – 2004, nr 18, s. 100-102

13. Między upływającym czasem a wiecznością : „Miłość bez jutra” Tadeusza Gajcego w świetle antropologii wyobraźni Gilberta Duranda / Rafal Brasse // Prace Polonistyczne. – Ser. 74 (2019), s. 71-92
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/690286 [dostęp: 3.11.2023 r.]

14. Na pograniczu snu i marzenia : między onirycznym lotem a teofanią w języku poetyckim Tadeusza Gajcego / Rafał Brasse // Język, Religia, Tożsamość. – 2016, nr 2, s. 5-21
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/496945 [dostęp: 3.11.2023 r.]

15. „Niewymierne” wiersze Tadeusza Gajcego / Stanisław Bereś // Pamiętnik Literacki. – 1988, nr 1, s. 73-104
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1988-t79-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1988-t79-n1-s73-104/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1988-t79-n1-s73-104.pdf [dostęp: 3.11.2023 r.]

16. Niezłomność wymuszona? / Ilona Glatzel // Ruch Literacki. – 2002, z. 2, s. 177-188
* O wierszu „Portret”

17. O heroizmie etycznym idei słowa-czynu w poemacie Tadeusza Gajcego „Do potomnego” / Rafał Braase // In Gremium. – [T.] 10 (2016), s. 159-175
* Dostępne w Internecie: https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/Content/45056/download/ [dostęp: 3.11.2023 r.]

18. „Pieśń o Bogu ukrytym” Karola Wojtyły i „Po raz pierwszy modlitwa” Tadeusza Gajcego w świetle bachelardowskiej poetyki żywiołów : (próba interpretacji porównawczej) / Rafał Brasse // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 8 (2017), s. 131-153
* Dostępne w Internecie: https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/67745/edition/60383/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi8xMDE2 [dostęp: 3.11.2023 r.]

19. Słownictwo poematu Tadeusza Gajcego „Widma” na tle porównawczym / Helena Jaworek // Zeszyty Naukowe. Językoznawstwo / Uniwersytet Opolski. – Z. 16 (1996), s. 47-55

20. Świadomość na rozdrożu : „Przejście” Tadeusza Gajcego / Bogusław Grodzki // Pamiętnik Literacki. – 2005, z. 1, s. 183-193
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n1/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n1-s183-193/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2005-t96-n1-s183-193.pdf [dostęp: 3.11.2023 r.]

21. Tadeusz Gajcy „1942”, „Noc Wigilijna” / Agnieszka Nożyńska-Demianiuk // Cogito. – 1998, nr 19, s. 77-79
* Analiza wierszy

22. Trzy motywy w poezji Tadeusza Gajcego / Iwona Mityk // Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej. – T. 15 (2002), s. 103-114

23. Wokół eschatologicznego niepokoju wyrażonego językiem poetyki marzenia w „Pieśni nostalgicznej” Tadeusza Gajcego / Rafał Brasse // Studia Ełckie. – [T.] 18 (2016), s. 235-254
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/512375 [dostęp: 3.11.2023 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu