uczeń

Jak sobie radzić z pracą po pandemii?

Bibliografia “Jak sobie radzić z pracą po pandemii ?” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2020-2021 i zawiera 53 opisy bibliograficzne. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej i NUKATU.

Książki :

1.Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach …

Trudne sytuacje w pracy na odległość

Sytuacja trudna – ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Zaburzenia przewidywalności sytuacji, zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiują …

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej

„Stan, z którym dana osoba nie potrafi sobie poradzić, nazywa się kryzysem. Jest to sytuacja, w której zawodzą dotychczasowe strategie adaptacyjne i pojawia się poczucie bezradności i lęk. Objawom tym towarzyszą zwykle zaburzenia procesów poznawczych oraz dolegliwości psychosomatyczne”. (Jacek Kubitsky, Vademecum psychoterapeuty, Warszawa 2015, s. 127). Natomiast „sytuacje

Podmiotowość w edukacji i wychowaniu

Podmiotowość jest pojęciem charakterystycznym dla koncepcji człowieka w ujęciu psychologii poznawczej i humanistycznej. Na gruncie pedagogiki i psychologii uważa się, że podmiotowość oznacza to, że człowiek jest kimś, posiada określoną tożsamość, która go wyróżnia od innych, a jego własna działalność zależy w znacznym stopniu od niego samego. Podmiotowość wiąże się …

Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia

Zestawienie bibliograficzne „ Autonomia szkoły, nauczyciela i ucznia ” zostało sporządzone na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Bibliografia gromadzi 115 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny został uporządkowany alfabetycznie według tytułów publikacji, z podziałem …

Drugoroczność

Zestawienie bibliograficzne „Drugoroczność” gromadzi 49 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z wydawnictw …

Samotność dzieci i młodzieży

„Wśród ludzi jest się także samotnym”. Antoine de Saint-Exupéry

Bibliografia „ Samotność dzieci i młodzieży” została opracowana na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Po aktualizacji zawiera 108 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Storytelling

Storytelling – umiejętność opowiadania ciekawych historii, psychologia narracji, technika oddziaływania na wyobraźnię i emocje odbiorców za pomocą opowieści lub metafory. Ma zastosowanie w marketingu, biznesie, a także w edukacji. Zamiast suchych faktów, teorii, definicji oraz schematów warto wpleść w lekcję narrację i emocje. Dobrze opowiedziane historie są odpowiedzią na potrzeby …

Pedagogika dialogu

„Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa”.  Adam Mickiewicz

Pedagogika dialogu jest nauką o wychowaniu opartą na metodzie dialogicznej. Według profesora ks. Janusza Tarnowskiego, twórcy pedagogiki personalno-egzystencjalnej – dialog jest podstawą, fundamentem wychowania. Dialogowe wychowanie daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i psychicznego wsparcia, tworzy więź emocjonalną, buduje zaufanie …

Dress code

Dress code to zbiór zasad, dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji, jeden z elementów savoir-vivre. Według najprostszej definicji jest to zbiór zasad i wskazówek na temat ubioru w konkretnym miejscu pracy i na konkretnym stanowisku. To rodzaj elementarza z podstawowymi regułami dotyczącymi wyglądu zewnętrznego pracownika. Niniejsza bibliografia “Dress code