uczeń

Drugoroczność

Zestawienie bibliograficzne „Drugoroczność” gromadzi 46 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z wydawnictw ciągłych. …

Samotność dzieci i młodzieży

„Wśród ludzi jest się także samotnym”. Antoine de Saint-Exupéry

Bibliografia „ Samotność dzieci i młodzieży” została opracowana na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 85 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Storytelling

Storytelling – umiejętność opowiadania ciekawych historii, psychologia narracji, technika oddziaływania na wyobraźnię i emocje odbiorców za pomocą opowieści lub metafory. Ma zastosowanie w marketingu, biznesie, a także w edukacji. Zamiast suchych faktów, teorii, definicji oraz schematów warto wpleść w lekcję narrację i emocje. Dobrze opowiedziane historie są odpowiedzią na potrzeby …

Pedagogika dialogu

„Nic pożądańszego a nic trudniejszego na ziemi, jak prawdziwa rozmowa”.  Adam Mickiewicz

Pedagogika dialogu jest nauką o wychowaniu opartą na metodzie dialogicznej.  Według profesora ks. Janusza Tarnowskiego, twórcy pedagogiki personalno-egzystencjalnej –  dialog jest podstawą, fundamentem wychowania. Dialogowe wychowanie daje dziecku poczucie bezpieczeństwa i psychicznego wsparcia, tworzy więź emocjonalną, buduje zaufanie …

Uczenie uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej

Dynamizm przemian, życie w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji zmusza współczesnego człowieka do realizowania w praktyce idei uczenia się przez całe życie. W kontekście wyzwań współczesności edukację XXI wieku należy postrzegać jako proces całożyciowy mający początek w edukacji szkolnej, będącej przygotowaniem do dalszej aktywności edukacyjnej. Dlatego też ważnym zadaniem …

Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Bibliografia “Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2019 i zawiera 179 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach …