Drugoroczność

Zestawienie bibliograficzne „Drugoroczność” gromadzi 49 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej oraz innych bibliotek zgromadzonych w KARO – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z wydawnictw ciągłych. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Wydawnictwa zwarte :

1. Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał :opracowanie dla terapeutów i rodziców /Joanna Baran. – Gdańsk : “Harmonia”, 2009. – 67 s. : il. ; 21 cm.

M 201366,  M 202055 (Opole)

2. Drugoroczność : pedagogiczne wyzwanie dla współczesności /Anna Karpińska. – Białystok : „Trans Humana”, 1999. – 262 s. : wykr. ; 24 cm.

M 057690 (Kędzierzyn-Koźle), M 060031 (Nysa), M 182697 (Opole)

3. Drugoroczność w kształceniu obowiązkowym w Europie : regulacje i statystyki / [przetł. (z ang.) Jakub Czernik] ; Komisja Europejska ; Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ; Eurydice.. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2010. – 78, [1] s. : il. ; 30 cm.

4. Drugoroczność w opinii nauczycieli / Anna Karpińska ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. – Białystok : UW. F, 1990. – 47 s. : wykr. ; 21 cm.

5. Minimalizacja drugoroczności – realia, warunki i szanse / Anna Karpińska ; Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. – Białystok : UW F., 1990. – 144 s. : wykr. ; 21 cm.

6. O zapobieganiu drugoroczności / Czesław Kupisiewicz. – Wyd. 2 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. – 271, [1] s. : il. ; 19 cm.

M 016865 – M 016867 (Brzeg), M 027722, M 029236 (Kędzierzyn-Koźle), M 024788 (Kluczbork), M 022657-M 022658 (Nysa), M 111248 (Opole)

7. Obraz szkoły i nauczyciela : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne /pod red. nauk. Ewy Murawskiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – 281 s. : il. ; 24 cm.

M 209179 (Opole)

8. Progi szkolne : praca zbiorowa / red. Julian Radziewicz. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. – 130,[1] s. : wykr. ; 21 cm.

M 185364 (Opole)

9. Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań /Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : „Difin”, 2019.- 233 s. ; 23 cm.

M 219936 (Opole)

10. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej /Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : „Difin”,2013. – 246, [2] s. ; 23 cm.

M 063278 (Kędzierzyn-Koźle), C 067110 (Nysa), M 211175 – M 211176 (Opole)

11. Zmiany w systemie oświaty : wyniki badań empirycznych/[red. Ewa Wosik]. – Warszawa : ISP, 2002. – 302 s. : il. ; 24 cm.

C 064991 (Nysa)

12. Zróżnicowania środowiskowe drugoroczności i odpadu w szkołach podstawowych / Rafał Piwowarski // W: Progi szkolne  : praca zbiorowa / red. Julian Radziewicz. – Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000. –  S. 57-64

M 185364 (Opole)

13. Życiowa stop-klatka : drugoroczność / Joanna Król-Mazurkiewicz // W: Obraz szkoły i nauczyciela : : egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne / pod red. Ewy Murawskiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 163-169

M 209179 (Opole)

Artykuły z wydawnictw ciągłych :

14. Brak promocji do następnej klasy… : i co dalej? /Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2016, nr 80, s. 44-47

15. Druga szansa / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 36, s. 14

16. Drugoroczni / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 2, s. 145-148

17. Drugoroczniaki : ofiary reformy? / Zofia Grudzińska // Sygnał. – 2017, nr 4, s. 7-9

18. Drugoroczność – ponownie aktualna / Anna Karpińska // Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1976-. Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. –  T. XVII, z. 42, 1985, s. 159-170

19. Drugoroczność – problem czy wyzwanie? /Zofia Grabowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 2, s. 23-27

20. Drugoroczność? : to się nie opłaca! / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 30, s. 11

21. Drugoroczność w europejskich systemach szkolnych – szansa czy zagrożenie? / Mirosława Cylkowska-Nowak // Pampaedia : leszczyńskie studia humanistyczne. -Nr 1 (2004), s. 185-198

22. Drugoroczność w opinii nauczycieli /Maciej Mularczyk // Nowa Szkoła. – 1996, nr 6, s. 9-14

23. Drugoroczny też uczeń / Jolanta Stopka // Cogito. – 2005, nr 16, s. 18-[19]

24. Dwa razy R : reforma i repeta / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2017, nr 26, s. 14

25. Emocjonalno-społeczne problemy drugoklasisty SP / Agata Sierota // Remedium. – 2016, nr 2, s. 16-18

26. Instrukcję obsługi człowieka poproszę … / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. – 2004, nr 12, s. 8-9

27. Miejsce słabe ucznia w klasie / Henryk Miciura // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9-10, s. 77-83

28. Minimalizacja drugoroczności – między teraźniejszością a przyszłością / Anna Karpińska // Test. – 1997, nr 2, s. 10-15

29. Oblewają, bo są biedni /Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 40, s. 6

30. Odpad i inni… /Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 32, s. 6

31. Promować czy nie promować? / Dorota Mielcarek // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 6, s. 50-53

32. Przeżyjmy to jeszcze raz : powtarzanie klasy przez sześciolatka na życzenie rodziców / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. – 2014, nr 41, s. 37-49

33. Refleksja na temat drugoroczności / Teresa Fifelska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1993, nr 3, s. 129-130

34. Rozwój ucznia a ocena niedostateczna / Bolesław Niemierko // Nowa Szkoła. – 2010, nr 9, s. 42-47

35. Siedmioletni spadochroniarze : na drugi rok w pierwszej klasie / Aleksandra Szyłło // Duży Format : czwartkowiec “Gazety Wyborczej”. 2016, nr 26, s. 12-13

36. „Spadochromiarz” w klasie  / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 34, s. 10

37. Szkoła bez drugoroczności – przesłanki do propozycji / Anna Karpińska // Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, (1976). – T.XX, z. 51, s. 105-118

38. Siedmioletni spadochroniarze : na drugi rok w pierwszej klasie / Aleksandra Szyłło // Duży Format : czwartkowiec “Gazety Wyborczej”. – 2016, nr 26, s. 12-13

39. „Spadochroniarz” w klasie / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 34, s. 10

40. Stałość i zmienność przyczyn niepowodzeń szkolnych / Anna Karpińska // Toruńskie Studia Dydaktyczne. Nr 15, (2000), s. 178-192

41. Szkoła bez drugoroczności – przesłanki do propozycji / Anna Karpińska // Zeszyty Naukowe. Pedagogika i Psychologia Białystok : Dział Wydawnictw Filii UW, 1976- Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. –  T. XX, z. 51, 1985, s. 105-118

42. Trudny uczeń /Magdalena Krawczonek // Wychowawca. – 2003, nr 2, s. 8-9

43. Uczeń repetujący / Kinga Karcz // Sygnał. – 2014, nr 8, s. 19-21

44. Uwaga : wtórny analfabetyzm! / Andrzej Nikorycki // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 61-62

45. Wpływ zmiany skali ocen na zjawisko drugoroczności : raport z przeprowadzonej analizy dokumentów szkolnych za lata szkolne 1987/88 – 1996/97 w wybranych szkołach na terenie Warszawy / Małgorzata Świtka // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 1-2, s. 259-270

46. Wydłużenie etapu edukacyjnego to nie to samo co drugoroczność / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. – 2013, nr 2 (30, s. 18-20

47. Wymuszona promocja / Hanna Majewska // Gazeta Szkolna. – 2002, nr 8, s. 4

48. Zły wpływ / Kinga Rusin // Głos Pedagogiczny. – 2014, nr 60, s. 43-45

49. Zwalczanie stereotypów /Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2018, nr 33-34, s. 18

 

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 04.02. 2022 r.