Trudne sytuacje w pracy na odległość

Sytuacja trudna – ma miejsce, gdy dochodzi do nierównowagi między potrzebami i zadaniami a sposobami i warunkami ich realizacji. Nierównowaga ta dotyczy sytuacji normalnej, która powoduje, że zakłócony zostaje normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo realizacji zadania na poziomie normalnym. Zaburzenia przewidywalności sytuacji, zwiększające prawdopodobieństwo niepowodzenia (zagrożenia celu) definiują na nowo sytuację jako trudną, a człowiek aby sobie poradzić musi zmobilizować dodatkowe zasoby. Podczas zdalnej edukacji zauważyć było można występowanie różnych sytuacji trudnych, w których znaleźli się uczniowie i nauczyciele. Uczniowie narzekali na izolację społeczną, brak bezpośrednich relacji rówieśniczych i z nauczycielami,  Nasiliły się problemy psychospołeczne młodych ludzi. W jednym z badań młodzi ludzie deklarowali złe samopoczucie, zaburzenia psychiczno-somatyczne, lękowe i depresyjne. Wystąpiły również nierówności związane z brakiem dostępu do sprzętu (słaby internet lub jego brak, niewystarczający dostęp do sprzętu w rodzinach wielodzietnych lub tam, gdzie rodzice również pracowali online), ujawniły się nierówności cyfrowe, pogłębiły się  nierówności wynikające z braku wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów. Nauczanie zdalne ujawniło nowe zjawisko,  powodujące powstawanie nierówności —znikający z systemu uczniowie, którzy po powrocie do szkoły mogą znaleźć się w trudnej sytuacji edukacyjnej.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze „Trudne sytuacje w pracy na odległość” ujmuje publikacje na temat wsparcia uczniów, przeciwdziałania i rozwiązywania sytuacji trudnych występujących w zdalnym nauczaniu podczas pandemii. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, baz Biblioteki Narodowej, bibliotek zgromadzonych w KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich  oraz z autopsji. Bibliografia zawiera  114  opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism z lat 2000-2021, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji najnowszych. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

Wydawnictwa zwarte :

 

 1. Atak paniki : jak pokonać lęk, napady niepokoju i trudne emocje /Tammi Kirkness ; przełożyła Natalia Mętrak-Ruda. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo WAB, 2021. – 127, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

M 065184 (Kędzierzyn-Koźle)

 1. Autyzm w czasie pandemii : wskazówki i uwagi ekspertów, jak radzić sobie w trudnym czasie /Temple Grandin, Carol Stock Kranowitz, Tony Attwood, Carol Gray i 30 innych ekspertów ; przekład: Juliusz Okuniewski, Katarzyna Masłowska, Emilia Skowrońska. – Gdańsk : „Harmonia Universalis”, 2020. – 278, [1] strona : fotografie, ilustracje ; 24 cm.

M 058566 (Kluczbork)

 1. Dialog motywujący w terapii problemów psychologicznych / red. Hal Arkowitz, William R. Miller, Stephen Rollnick ; tł. Marta Kapera. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017. – 463, [1] s. : il. ; 23 cm.

M 055655 (Kluczbork), M 217206 – M 217208 (Opole)

 1. Formy wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasach edukacji zdalnej = Forms of supporting children with special educational needs during remote education / Izabela Glac (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) // W : Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa / redakcja naukowa: Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum”, 2020. – S. 151-172

* Dostępne w Internecie:  https://iss.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/13/2020/06/e-book_biss_xi-1.pdf [dostęp: 18.07.2021 r.]

 1. Implikacje edukacyjne i społeczne wykluczenia cyfrowego dzieci/nastolatków w wieku drugiego etapu edukacyjnego /Marcin Musiol. – Bibliogr. // W: Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 153-161

M 055195/II (Brzeg), M 214242/II (Opole)

 1. Jak nawiązać dialog z nastolatkami / Philippe Gutton [oraz] Vincent Villeminot ; przeł. Marta Tórz. – Poznań : Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze, 2013. – 106, [2] s. ; 21 cm.

M 063075 (Kędzierzyn-Koźle), M 212127 (Opole)

 1. Jak przełamać strach przed komputerem / Marek Krawiec ; Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2011. – 96 s. : ilustracje kolorowe ; 24 cm.

M 062459 (Kędzierzyn-Koźle),  M 053057 (Kluczbork), M 066732 (Nysa), M 207487 – M 207489 (Opole)

 1. Jak rozmawiać z dziećmi o sytuacjach szkolnych i relacjach rówieśniczych : poradnik dla nauczycieli /Anna Kuziel-Kalina. – Kraków : Wydawnictwo WiR, [2017]. – 104 s. : il. ;24 cm.

M 217675 (Opole)

 1. Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem? : rozwiązywanie problemów w domu i w szkole : poradnik dla rodziców i pedagogów /Penny Oates ; [przekł. z jęz. ang. Michał Filipczuk]. – Kielce : „Jedność”,cop. 2009. – 120 s. : il. ; 21 cm.

M 061217 (Kędzierzyn-Koźle)

 1. Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii / Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa. – Poznań : Święty Wojciech Wydawnictwo, © 2020. – 109, [3] s. : il. ; 23 cm
 1. Nastolatek a depresja : praktyczny poradnik dla rodziców i młodzieży / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. – 304 strony : ilustracje ; 24 cm.
 1. Nauczanie po pandemii : nowe pytania czy nowe odpowiedzi na stare pytania? / Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. – Warszawa : Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha, 2020. – 158 stron ; 24 cm. cm

* Dostępne w Internecie: http://www.ipwc.pw.edu.pl/pliki/Nauczanie-po-pandemii-2020.pdf  [dostęp: 18.07.2021 r.]

 1. Nowoczesne technologie w pracy z uczniami z trudnościami w uczeniu się / Sonia Wawrzyniak // W: Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej / red. nauk. Agnieszka Iwanicka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017. – S. 63-71

M 217466 (Opole)

 1. Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota. – Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2018. – IX, [1], 161, [2] s. ; 21 cm.

M 219568 (Opole)

 1. Pedagog w klasie : scenariusze zajęć na różne okazje.Cz. 2,Nowe scenariusze i karty pracy – do wykorzystania również w pracy zdalnej /autorzy: Anna Kiełczewska, Małgorzata Swędrowska, Agnieszka Małkowska-Szkutnik, Grażyna Pazura, Natalia Perek, Katarzyna Topolska. – Warszawa : Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2021. – 144 strony : ilustracje ; 30 cm.

C 220803/II, M 220879/II (Opole)

 1. Przestań mówić, zacznij rozmawiać :trzy kroki do skutecznej komunikacji z dzieckiem / Heather Turgeon, Julie Wright ; przekład Monika Malcherek. – Warszawa : MT Biznes, 2019. – 342 strony : ilustracje ; 22 cm.

M 220363-M 220364 (Opole)

 1. Psychologia porozumiewania się / Marek Dziewiecki. – Wyd. 4. – Kielce : „Jedność”, 2009. – 116 s. ; 21 cm.

M 202497-M 202498 (Opole)

 1. Radzenie sobie młodzieży w sytuacjach trudnych / Danuta Borecka-Biernat, Paweł Kurtek, Agata Woźniak-Krakowian. – Warszawa : „Difin”, 2018. – 222 s. ; 23 cm.

M 055014 (Brzeg), M 055709 (Kluczbork), M 069088 (Nysa)

 1. Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach w domu i relacjach w rodzinie / Anna Kuziel-Kalina. – Kraków :Wydawnictwo WiR,2017. – [12] s. : il. ; 21 cm +48 kart.

GF  000849- GF 000850 (Opole)

 1. Rozmawiam z dziećmi o sytuacjach w przestrzeni publicznej /Anna Kuziel-Kalina. – Kraków : Wydawnictwo WiR, 2017. – [16] s. : il. ; 21 cm +48 kart.

GF 000846 – GF 000847 (Opole)

 1. Rozmowa, która pomaga : podstawowe umiejętności terapeutyczne / Kathryn Geldard, David Geldard ; przekł. z ang. Monika Gajdzińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. – 189 s. ; 21 cm.

C 051465 (Kluczbork), M 191421 (Opole)

 1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych : wybrane problemy / Danuta Borecka-Biernat, Katarzyna Wajszczyk, Katarzyna Walęcka-Matyja. – Warszawa : „Difin”, 2019. – 230 s. : il. ; 23 cm.

M 220180 (Opole)

 1. Spotkanie z nieuniknionym : postawa wobec zdarzeń, na które mamy ograniczony wpływ na przykładzie pandemii koronawirusa = Meeting the inevitable : attitude towards events on which we have a limiter influence based on the example of coronavirus pandemic / Władysław Sterna // W: Człowiek w obliczu nieznanego : psychiatrzy i pacjenci w dobie pandemii COVID-19 / redakcja naukowa Sławomir Murawiec, Tomasz M. Gondek. – Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020. – S. 13-33
 1. Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania /Małgorzata Cywińska. – Wydanie 1. – dodruk. – Poznań :Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,2018.374, [1] s. :il., fot., wykr. ; 25 cm

M 065127 (Kędzierzyn-Koźle)

 1. Sytuacyjne wspieranie dzieci w doświadczaniu świata / Danuta Waloszek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009. – 241 s. ; 24 cm

C 050809, M 050810 (Brzeg), C 202718, M 202787 – M 202788 (Opole)

 1. Szkoła : konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. – 266 s. : il. ; 23 cm.

M 215060, M 217985 (Opole)

 1. Techniki i metody relaksacyjne w wychowaniu, edukacji i terapii : scenariusze pracy z dziećmi i młodzieżą / Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 172 s. : il. ; 24 cm.

M 057223 (Kluczbork), C 220108 (Opole)

 1. Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. – Warszawa : „Difin”, 2019. – 233 s. ; 23 cm.

 M 055352 (Brzeg), M 065154 (Kędzierzyn-Koźle), M 065154 (Kluczbork), M 069664 (Nysa), M 219936, M 220397 – M 220398 (Opole)

 1. Uczłowieczyć komunikację : nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej /red. nauk. Henryka Kwiatkowska. – Kraków : „Impuls”, 2015. – 555 s. : il. ; 21 cm.

M 214493 (Opole)

 1. Wsparcie społeczne w sytuacji kryzysowej / red. nauk. Anna Karolak-Łukasiewicz, Magdalena Zdaniewicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016. – 132 s. : il. ; 24 cm
 1. Wybrane aspekty funkcjonowania uczniów w sytuacjach stresu szkolnego / Irena Sorokosz. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – 190 s. : il., wykr. ; 24 cm.

M 217525, M 219939 (Opole) 

 1. Wyloguj swój mózg : jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii / Anders Hansen ; tłumaczenie Emilia Fabisiak. – Wydanie 1. – Kraków : „Znak”, 2020. – 253, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.

M 058651 (Kluczbork)

 1. Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 / red, nauk. Norbert G. Pikuła, Katarzyna Jagielska, Joanna M. Łukasik. – Wydanie I. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2020. – 204 s. : il. , wykr. ; 23 cm

* Dostępne w Internecie   https://iss.up.krakow.pl/wp-content/uploads/sites/13/2021/01/biss_13_e-book.pdf [dostęp: 18.07.2021 r.]

 1. Wyzwania XXI wieku dla edukacji szkolnej / redakcja naukowa Jolanta Szada- Borzyszkowska, Marianna Styczyńska. – Siedlce : (i)WN IKRiBL, 2020. – 281 stron : fotografie, ilustracje ; 24 cm.
 1. Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne : z doświadczeń pandemii COVID-19 / redakcja Ewa Domagała-Zyśk. – Lublin : Wydawnictwo Episteme, 2020. – 222 strony : ilustracje ; 25 cm

* Dostępne w Internecie:   https://repozytorium.kul.pl/bitstream/20.500.12153/1376/1/Zdalne_uczenie_si%c4%99_repozytorium.pdf          [dostęp: 18.07.2021 r.]

 

Artykuły z czasopism :

 

 1. Być jak skała – czyli o tym, jak polubić siebie i oswoić lęk przed zmianą / Justyna Tumiłowicz // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 10, dod. „Biblioterapia w szkole”, s. 35-37
 1. Ciekawe i atrakcyjne pomysły na zdalne lekcje wychowania fizycznego.Cz. 1 /Paweł Marchel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2020, nr 6, s. 14-16
 1. Czy pandemia COVID-19 zaszkodziła dzieciom i młodzieży? / Jacek Pyżalski // Serwis Informacyjny Uzależnienia.- 2020, nr 3, s. 14-17

* Dostępne w Internecie:   https://siu.praesterno.pl/artykul/686  [dostęp: 18.07.2021 r.]

 1. Depresja – choroba czy zaburzenie / Agata Szymczak // Monitor Dyrektora Przedszkola. T. 92, maj (2018), s. 12-16
 1. Depresja nastolatków / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 2, s. 61-63
 1. Diagnoza dzieci i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w czasie pandemii COVID-19 = Diagnosis of children and youth in psychological-pedagogical counseling centers during COVID19 pandemic / Mariusz Wielebski // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2020, nr 1, s. 43-50
 1. Diagnoza w obszarze interwencji kryzysowej / Joanna Jezierska //Lubelski Rocznik Pedagogiczny .-T. 38, nr 2 (2019) , s. 191-204
 1. Dialog motywujący w pracy z dziećmi i młodzieżą / Aneta Brzozowska // Świat Problemów. – 2018, nr 6, s. 10-12
 1. Dialog w warunkach internatu / Władysław Grądzki // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 26-32
 1. Dobre praktyki szkolnej ochrony zdrowia psychicznego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr 125, s. 21-23
 1. Dziecko w czasach zarazy / Magdalena Śniegulska ; rozm. przepr. Kinga Bartkowiak // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 117, s. 19-22
 1. Dziecko w depresji / z Joanną Chatizow rozmawiała Kinga Bartkowiak // Głos Pedagogiczny. – 2019, nr 2, s. 8-12
 1. Dziecko zaniedbane : odpowiedzialność za najmłodszych – nie tylko w dobie pandemii / Katarzyna Kulesza // Niebieska Linia. –  2020, nr 3, s. 6-9
 1. Edukacja pozytywna w zarządzaniu lękiem oraz niepewnością nauczyciela i ucznia / Alicja Gałązka // Języki Obce w Szkole. – 2020, nr 4, s. 67-70
 1. Edukacja zdalna : jak motywować do czytania? / Anna Giniewska, Magdalena Kacprzak // Biblioteka w Szkole. – 2021, nr 3, s. 38-39
 1. Emocje w czasie pandemii /Ewa Poradowska. – (Materiały dla nauczycieli // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 7, s. 31-32
 1. Formy wsparcia dziecka znajdującego się w trudnej sytuacji zdrowotnej, edukacyjnej i życiowej / Joanna Lesińska // Monitor Dyrektora Przedszkola . – 2017 , [nr] 83 , s. 14-16
 1. Funkcjonowanie młodych osób w Internecie w czasach pandemii. Obserwacje i wnioski / Zofia Czerwińska // Terapia : Uzależnienia i Współuzależnienia. – 2020, nr 4, s. 8-12
 1. Gry i zabawy ruchowe na lekcjach wf w czasie COVID-19 / Piotr Winczewski. – Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2020, nr 6, s. 6-13
 1. Holistyczne podejście do ochrony zdrowia psychicznego w szkole / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2020. – nr 6 (119), s. 23-26
 1. Jak budować swoją odporność psychiczną ? / Joanna Flis // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2021, nr 3, s. 50-56
 1. Jak pokonać stres? / z Tomaszem Majewskim, psychologiem i terapeutą rozmawia Jarosław Karpiński // Głos Nauczycielski. – 2021, nr 3-4, s. 10-11
 1. Jak pomóc uczniom wrócić do normalności? / Leszek Galarowicz // Gazeta Polska. – 2021, nr 24, s. 42-43
 1. Jak poskromić stres? : (scenariusze lekcji wychowawczych) / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny. – 2018, nr 98, s. 24-28
 1. Jak rozmawiać o epidemii /Tomasz Garstka. – Bibliogr. // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 5, s. 51-54
 1. Jak rozmawiać z uczniem? / Agnieszka Daniluk // Wychowawca. – 2010, nr 5, s. 12-13
 1. Jaką lekcją jest doświadczenie epidemii COVID-19? /Kinga Kuszak. – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2020/2021, nr 1, s. 9-23
 1. Jeszcze o lęku. Co robić? /Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2020, nr 13, s. 16
 1. Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej w aspekcie pracy grupowej / Jerzy Mieszaniec // E-Mentor. – 2010, nr 5, s. 40-43
 1. O stresie i radzeniu sobie z nim / Janusz Rusaczyk. – Bibliogr. // Wychowawca. – 2019, nr 2, s. 6-9
 1. O stresie i sposobach radzenia sobie z nim / Sylwia Kluczyńska // Niebieska Linia. – 2003, nr 5, s. 22-24
 1. Od nowa w klasie – co możemy zmienić na lepsze w byciu razem? : scenariusz lekcji dla klas IV-VI // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 2, s. 78-79
 1. Odporność psychiczna / Magdalena Widłak-Langer // Sygnał. – 2018, nr 4, s. 39-41
 1. Odwaga mówienia tego, co trudne / Katarzyna Dworaczyk // Sygnał. – 2020, nr 3, s. 51-53
 1. Osobowość w kryzysie / Dominika Górska, Monika Olga Jańczak // Charaktery. – 2020, nr 6-7, s. 32-37
 1. Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych /Joanna Wrótniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 51-59
 1. Poepidemiczne problemy zdrowia psychicznego uczniów / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 119, s. 8-11
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna przed monitorem komputera / Agnieszka Zielińska-Graf // Meritum. – 2020, nr 3, s. 43-47

* Dostępne w Internecie: http://meritum.edu.pl/numery/numer?id=63 [dostęp: 19.07.2021 r.]

 1. Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci /Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 7-13
 1. Poza siecią = poza społeczeństwem? O wykluczeniu cyfrowym z perspektywy działań szkoły /Barbara Smoter // Pedagogika Społeczna. – 2011, nr 2, s. 143-156
 1. Praca psychologiczna z dziećmi z chorobami onkologicznymi w obliczu pandemii SARS-CoV-2 /Joanna Kmita // Remedium. – 2020, nr 5, s. 10-11
 1. Problemy dzieci i młodzieży – krajobraz po pandemii / Beata Modrzejewska // Świat Problemów. – 2021, nr 6, s. 6-8
 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom a pandemia COVID-19 w 2020 roku / Artur Malczewski // Serwis Informacyjny Uzależnienia. – 2021, nr 1, s. 10-14

* Dostępne w Internecie: http:///www.siu.praesterno.pl/artykul/705 [dostęp: 19.07.2021 r.]

 1. Psychologiczne skutki pandemii / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 5, s. 57-58
 1. Radzenie sobie ze stresem : scenariusz zajęć wychowawczych : (dla klas IV-VII szkoły podstawowej) – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 7, s. 25-28
 1. Relacja z technologią : technologia wspomagająca komunikację / Katarzyna Łuszczak // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2020, nr 1, s. 56-61
 1. Rozmowa w świecie nowych technologii i pandemii koronowirusa / Joanna Pruban // Remedium. – 2021, nr 4, s. 16-17
 1. Rozmowa ze sceptycznym uczniem /Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 10, s. 57
 1. Skutki uboczne izolacji społecznej u dzieci i młodzieży / Jolanta Kmita // Remedium. – 2020, nr 9, s. 12-14
 1. Strategie adaptacji młodzieży do napięcia wywołanego sytuacją trudną /Marcin Jurczyk // Szkoła Specjalna. – 2021 , nr 2 , s. 113-126
 1. Szkoła w czasach pandemii / Sylwia Pawłowska // Remedium2020, nr 5, s. 2-5
 1. Sztuka dialogu z nastolatkami /Anna Borucka // Remedium. – 2017, nr 9, s. 8-10
 1. Śmiać się, by przetrwać : dlaczego humor pomaga w czasie zarazy / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2020, nr 20, s. 53-55
 1. Temat : Rozpoznawanie potrzeby pomocy dziecku w czasie pandemii :  scenariusz zdalnego spotkania z rodzicami / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 5, s. 59-60
 1. To nie fanaberia / z prof. Jackiem Pyżalskim, pedagogiem specjalnym z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, rozmawia Jarosław Karpiński // Głos Nauczycielski. – 2020, nr 51/52, s. 10
 1. Trudne sprawy – ważne rozmowy / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 50-53
 1. Uczeń w obliczu trudnej sytuacji życiowej a obowiązki szkolne / Magdalena Goetz // Głos Pedagogiczny 2019, nr [4] (107), s. 49-54

* Dostępne w Internecie:  https://iwaszkiewicz.edu.pl/pedagog/Magdalena.pdf  [dostęp: 19.07.2021 r.]

 1. Udana rozmowa z uczniem jest możliwa / Joanna Łukasik // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 60-66
 1. Uzależniona młodzież w obliczu pandemii / Karolina Pudełko // Remedium. – 2020, nr 7-8, s. 12-13
 1. W dobie pandemii i izolacji /Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2020, nr 14-15, s. 18-19
 1. Wsparcie rodzin z dziećmi w okresie pandemii – zadania i organizacja pracy asystentów rodziny / Izabela Krasiejko. – Bibliogr. // Praca Socjalna. – 2020, nr 2, s. 117-128
 1. Wybierz strategię : (jak radzić sobie z emocjami wywołanymi pandemią) / Magdalena GoetzJak // Głos Nauczycielski. – 2020, nr 12, s. 14-15
 1. Wychowanie fizyczne w czasie pandemii – trzy propozycje na zajęcia zdalne / Paweł Marchel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2020, nr 5, s. 5-7
 1. Wychowanie w dobie pandemii /Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2020, nr 10, s. 55-56
 1. Wykorzystaj energię stresu do samorozwoju / Adriana Kloskowska // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr 121, s. 32-35, 43
 1. Wykorzystanie terapii ACT w terapii problemów emocjonalnych i lękowych wśród młodzieży i osób dorosłych wywołanych COVID-19 / Magdalena Pytel-Kania // Psychologia w Praktyce. – 2021, nr 4, s. 40-46
 1. Z empatią i wyczuciem / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 18, s. 12
 1. Zaburzenia lękowe i napady paniki wywołane pandemią i izolacją / Katarzyna Kucewicz // Psychologia w Praktyce. – 2021, nr 4, s. 34-39
 1. Zaburzenia na tle lękowym i emocjonalnym u dzieci w wieku szkolnym / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Głos Pedagogiczny. – 2020, nr 116, s. 49-53
 1. Zamknięci w klatce lęku / Katarzyna Kulesza // Świat Problemów. – 2020, nr 4, s. 7-10
 1. Zdalna edukacja w czasach pandemii : dydaktyka czy relacja? / Małgorzata Żytko // Meritum. – 2020, nr 3, s. 2-6
 1. Zdalne nauczanie : bilans zysków i strat ponoszonych przez dziecko / Grzegorz Godawa // Wychowawca. – 2020, nr 10, s. 8-9
 1. Zdalne wychowanie / Maciej Frasunkiewicz // Dyrektor Szkoły. – 2021, nr 1, s. 49-52
 1. Zdrowie psychiczne w czasach pandemii / Beata Rajba // Psychologia w Praktyce. – 2021, nr 4, s. 6-12
 1. Znikający uczniowie / Przemysław Wilczyński // Tygodnik Powszechny. – 2020, nr 26, s. 28-31
 1. Żeby czuli się Potrzeby dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii koronawirusa / Adriana Kloskowska // Matematyka. – 2020, nr 3-4, s. 44-47
 1. Żeby czuli się bezpiecznie – potrzeby dzieci i młodzieży w sytuacji pandemii koronawirusa / Adriana Kloskowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2020, nr 3-4, s. 80-83
 1. Żeby czuli się bezpiecznie : uczniowie w sytuacji pandemii koronawirusa / Adriana Kloskowska // Polonistyka. – 2020, nr 3-4, s. 55-58
 1. Życie jest zmianą – jak nie poddać się kryzysowi adaptacyjnemu w czasie pandemii /Agnieszka Wentrych // Bliżej Przedszkola. – 2020, nr 9, s. 32-34

Elżbieta Trojan – Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu