Samotność dzieci i młodzieży

„Wśród ludzi jest się także samotnym”. Antoine de Saint-Exupéry

Bibliografia „ Samotność dzieci i młodzieży” została opracowana na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Po aktualizacji zawiera 108 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

Wydawnictwa zwarte :

1. A kiedy… : opowiadania biblioterapeutyczne /Joanna Laskowska ; ilustracje Hanna Szenknecht. Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia. Wydawnictwo Harmonia, 2018. – 135, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.

M 068961 (Nysa), M 217929 – M 217931 (Opole)

2. A może nie ma się czego bać? : jak zamienić lęk w ciekawość / Leszek Mellibruda, Dagny Kurdwanowska. – Warszawa : Edipresse Polska, cop. 2018. – 310, [2] s. ; 21 cm.

EP 217817 (Opole)

3. Deficyt miłości / Waldemar Furmanek. – Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2012. – 313 stron : ilustracje ; 24 cm.

4. Dziecko osamotnione : budowanie relacji zaufania / Mieczysław Sędzicki // W: Małe dziecko : troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie / pod red. Radosława Piotrowicza. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017. – S. 42-48

5. Dziecko osamotnione w rodzinie : kontekst pedagogiczny / Jadwiga Izdebska. – Białystok: „Trans Humana”, 2004. – 205 s. : il. ; 21 cm

6. Ja i grupa : człowiek między samotnością a społecznością / Claudio Mina ; z jęz. wł. tł. Bruno Adam Gancarz. – Kraków :”Bratni Zew”, 1999. – 61 s. ; 19 cm.

7. Jedynacy /Jill Pitkeathley, David Emerson ; przekł. Izabela Szyszkowska-Andruszko, Robert Waśkiewicz. – Warszawa :Jacek Santorski & CO, 1995. – 300, [4] s. ; 21 cm.

M 048040 (Brzeg), M 055222 (Kędzierzyn-Koźle), C 048409 (Kluczbork), M 173517 – M 173518 (Opole)

8. Konspekty godzin wychowawczych dla klas IV – VIII /Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Elżbieta Wernik. Płock :”Korepetytor”, 1995. – 70 s. : il. ; 21 cm.

C 047924 (Brzeg)

9. Młodzieńczość – trud istnienia /Marie Françoise Côte-Jallade ; przekł. [z fr.] Mirosław Przylipiak ; il. Joanna Frydrychowicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1995. – 102, [1] s. : il. ;21 x 21 cm.

M 049580 (Kluczbork), M 173055 (Opole)

10. Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. – Wyd. 2. – Kraków : „Impuls”, 2013. – 128 s. ; 24 cm

11. Narcystyczna szkoła : o psychologicznej rzeczywistości szkoły /Jarosław Jagieła. Kraków : „Rubikon”, 2007. – 219 s. ; 21 cm.

M 197292 – M 197293 (Opole)

12. Nastolatek we współczesnym świecie : przewodnik dla rodziców i wychowawców /Andrzej Zwoliński. Poznań : „Monumen”, cop. 2016. – 365 s. ; 21 cm.

M 216641 (Opole)

13. Nasze dzieci w „dżungli życia” : jak pomóc im przetrwać? / Krzysztof Andrzej Wojcieszek. – Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2016. – 152 s. : il. ; 20 cm.

M 216642 – M 216643 (Opole)

14. Nowe stulecie dziecku / red. Danuta Waloszek. – Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. – 514, [2] s. : il. ; 24 cm

15. Oblicza dzieciństwa / red. Dorota Kornas-Biela. Lublin :Towarzystwo Naukowe KUL, 2001. – 590, [10] s. : tab. ; 24 cm.

M 058187 (Kędzierzyn-Koźle)

16. Od Facebooka do post-przyjaźni : współczesne przeobrażenia bliskich relacji / Piotr Szarota. – Warszawa : PWN : Instytut Psychologii. Polska Akademia Nauk, 2018. – IX, [1], 161, [2] s. ; 21 cm.

M 219568 (Opole)

17. Osamotnienie dziecka we współczesnej rodzinie / Karina Bień // W: Matrimonio et familiae : z problematyki małżeństwa i rodzin / red. Paweł Landwójtowicz ; Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Instytut Nauk o Rodzinie. – Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 251-261

18. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. – Warszawa : „Difin”,2014. – 302 s. : il. ; 23 cm.

M 063082 (Kędzierzyn-Koźle), M 213025 – M 213026 (Opole)

19. Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei /red. Teresa Borowska. Kraków : „Impuls”,2002. – 177, [1] s. : il. ; 24 cm.

C 049270 (Brzeg), C 058954, M 059176 (Kędzierzyn-Koźle)

20. Poczucie osamotnienia dziecka w rodzinie własnej / Mirosława Gawęcka. -Toruń : „Mado”, cop.2004. – 270 s. ; 24 cm.

M 049352 (Brzeg), M 059911 (Kędzierzyn-Koźle), M 191044, M 192129, M 209012 (Opole)

21. Poczucie samotności i bezradności młodzieży szkolnej /Irena Sorokosz // W : Mobbing i jego ofiary – aspekt psychologiczny, socjologiczny i prawny / red. nauk. Alina Chyczewska. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. – S. 57-67

M 213373 (Opole)

22. Porozmawiajmy o problemach… : scenariusze lekcji wychowawczych – szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011. – 168 s. : il. ; 24 cm.

C 211048, M 211140 – M 211141 (Opole)

23. Problemy współczesnego dziecka : wybrane aspekty / red. nauk. Małgorzata Cywińska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. – 406 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

24. Przyjaciel samotnych serc : Josh McDowell, Noren Wakefield. – Warszawa „Vocatio”, 1994. – 127,[1] s. ; 20 cm.

M 046539 (Brzeg)

25. Samotne ciało : doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców / redakcja naukowa Katarzyna Schier. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. – 259 stron : ilustracje, wykresy ; 21 cm.

26. Samotność a osiągnięcia edukacyjne wychowanka / Krystyna Chałas // W : U podstaw dialogu o edukacji / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok : „Trans Humana”, 2003. – S. 181-196

27. Samotność – droga do destrukcji czy samorozwoju / Joanna Wnęk-Gozdek // W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych – w i pomimo czasów ponowoczesnych / pod red. nauk. Joanny Aksman i Jolanty Pułki. – Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. – S. 63-73

28. Samotność dziecka / Maria Łopatkowa. – Wyd. 2. – Warszawa :Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. – 258, [2] s. ; 21 cm.

M 043794 – M 043796 (Brzeg), M 044908 (Kluczbork), M 051734, M 051736 (Nysa), M 158165 (Opole)

29. Samotność dziecka polskiego na progu XXI wieku / Jolanta Biała. – Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2012. – 175 s. : il. ; 24 cm.

M 209940 (Opole)

30. Samotność dziecka w rodzinie dotkniętej emigracją zarobkową w kontekście teoretycznym i perspektywie empirycznej / Barbara Lulek // W: Rzeczywistość dziecka / pod redakcją naukową Jana Krukowskiego. – Tarnów : Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2012. – S. 435-452.

31. Samotność i osamotnienie : [praca zbiorowa /pod red. Marii Szyszkowskiej]. – Warszawa :Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych,1988. – 132, [4] s. ; 20 cm.

M 043018 (Brzeg), M 209859 (Opole)

32. Samotność młodzieży / Katarzyna Maria Wasilewska. Bydgoszcz : Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2010. – 103 s. ; 24 cm.

M 051032 (Brzeg), M 203626 – M 203627 (Opole)

33. Samotność młodzieży – analiza teoretyczna i studia empiryczne / Zofia Dołęga. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2003. – 205, [1] s. : il. ; 24 cm

34. Samotność młodzieży na przykładzie badań przeprowadzonych wśród uczniów liceum i przyszłych pedagogów / Karolina Małek, Bernadeta Piasecka // W: Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / red. nauk. Wiesława Walc. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – S. 33-44

35. Samotność szkolna : (z badań w wybranych środowiskach) / praca zbiorowa pod red. Krystyny Chałas, Katarzyny Wiśniewskiej. – Lublin : Wydawnictwo LIBER Duo KOLOR, 2005.- 146 s. : rys., tab., wykr. : 24 cm.

36. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych :nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia – zabawa – nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. Gdańsk : „Harmonia”, 2010. – 206, [2] s. : il. ; 24 cm.

M 054149 (Brzeg), M 061762 (Kędzierzyn-Koźle), C 053328 (Kluczbork), C 067519 (Nysa), C 204531, M 204566 – M 204567, M 210613, M 210785 – M 210787 (Opole)

37. Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. – Kraków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, 2007. – 291 stron : ilustracje ; 24 cm.

38. Tożsamość i samotność : komentarze młodego pokolenia /red. nauk. Wojciech Józef Burszta, Piotr Majewski, Elżbieta Anna Sekuła. – Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej “Academica”, cop. 2011. – 476 s. ; 21 cm.

M 205726, M 207210 (Opole)

39. Uwikłani w przeszłości / Paulina Ampulska. – Łasin : Wydawnictwo Feniks Sebastian Niewiadomski, cop. 2021. – 283, [1]] s. ; 21 cm

40. W stronę pedagogiki samotności : inspiracje Thomasem Mertonem / Julita Orzelska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. – 199 s. ; 21 cm

41. Wartości w życiu człowieka : prawda, miłość, samotność /Janusz Gajda. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,1997. – 261 s. ; 24 cm.

C 058506 (Nysa)

42. Wybrane aspekty wewnątrzrodzinnych uwarunkowań osamotnienia dziecka / Henryk Cudak.- Łódź : Społeczna Akademia Nauk, 2014. – 454 s. ; 23 cm

43. Zagrożenia dla rozwoju współczesnej młodzieży / red. nauk. Wiesława Walc. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. – 175 s. : il. ; 24 cm

44. Zasoby społeczne i podmiotowe chroniące młodzież przed destrukcyjnymi następstwami osamotnienia /Agnieszka Kulik, Adriana Sak // W : W labiryncie wychowania : wyzwania edukacyjne w ujęciu interdyscyplinarnym / red. nauk. Bogdan Stańkowski, Monika Szpringer. – Kraków : Akademia Ignatianium ; Wydawnictwo WAM, 2016. – S. 243-261

M 212835 (Opole)

45. Zmiana obrazu psychologicznego funkcjonowania dziecka pod wpływem działań o charakterze ekspresyjnym i biblioterapeutycznym w sytuacjach trudnych generujących poczucie osamotnienia / Anna Bautsz-Sontag, Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk // W : Oblicza trudnego dzieciństwa : konteksty rodzinno-edukacyjne / redakcja naukowa Małgorzata Cywińska. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 123-150

46. Zrozumieć samotność :studium interdyscyplinarne /red. Piotr Domeracki, Włodzimierz Tyburski ; aut. Agnieszka Gawron. – Toruń :Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006. – 527 s. ; 24 cm.

M 195636 – M 195637 (Opole)

47. Źródło osamotnienia dziecięcego we współczesnej rodzinie / Agnieszka Rowicka // W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. – Wyd. 2. – Tychy : Maternus Media, 2010. – S. 143-150

Artykuły z czasopism :

48. Chorzy na samotność /Jagoda Bzowy // Charaktery. – 2019, nr 6, s. 60-62

49. Czym jest samotność? : (scenariusz dwujęzycznej lekcji polsko-angielskiej w klasie I gimnazjum) / Dorota Galej, Dorota Staniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 1, s. 5-6

50. Doświadczanie samotności przez młodych dorosłych / Joanna Wrótniak . – Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2020, nr 5, s. 68-79

51. Dwa oblicza samotności szkolnej wychowanka / Krystyna Chałas // Roczniki Nauk Społecznych. – 2002, z. 2, s. 21-35

52. Dzieci samotne w sieci / Marta Piątkowska // Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). – 2013, nr 292, s. 10

53. Dzieciństwo a samotność dziecka – odniesienia współczesne / Eugenia Iwona Laska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. Z. 5 (2009), s. 72-87

54. Dzieciństwo osamotnione w rodzinie niepełnej : raport z badań /Bożena Matyjas // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 207-223

55. Gdy rodzice wyjeżdżają do pracy za granicę… /Krystyna Ostrowska // Wychowawca. – 2018, nr 3, s. 5-9

56. Jak poczucie przynależności zabezpiecza nas przed wykluczeniem? / Agnieszka Wilczyńska // Charaktery. – 2020, nr 8, s. 12-18

57. Jak rozmawiać o trudnych uczuciach z uczniami kl. IV /Leonarda Jankiewicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1998/1999, nr 6, s. 33-37

58. Jak sobie radzą z osamotnieniem w rodzinie dzieci i dorastająca młodzież /Katarzyna Gania // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 4, s. 25-27

59. Jedynak w szkole. Cz.1 /Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 117-124

60. Mikrospołeczne uwarunkowania osamotnienia dziecka we własnej rodzinie / Henryk Cudak // Pedagogika Rodziny. – 2011, nr 3/4, s. 33-41

61. Młodzież gimnazjalna w obliczu niepełnosprawności członka rodziny : doniesienie z badań nad samotnością rodzeństwa dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym / Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek . – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2019, nr 2, s. 13-35

62. Młodzież o życiu w pojedynkę /Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 4, s. 27-32

63. Nasze światy zastępcze / Paweł Wojciechowski ; rozm. przepr. Joanna Kraszewska // Charaktery. – 2020, nr 1, s. 40-43

64. Nikt nie jest lepszy od nikogo : program terapeutyczny /Elżbieta Owsińska // Biblioterapeuta. – 2006, nr 4, s. 5-14

65. O dziecięcej samotności / Maria Szczepska-Pustkowska // Forum Oświatowe, 1996, t. 1/2, s. 79-89.

66. O różnym rozumieniu samotności / Mirosław Górecki. – Bibliogr. // Pedagogika Społeczna. – 2006, nr 3, s. 37-58

67. O zjawisku samotności wśród młodzieży z chorobami skórno-nerwowymi – rozważania teoretyczno-empiryczne / Maria Borczykowska-Rzepka, Beata Skwarek, Elżbieta Borczykowska . – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2020, nr 34, s. 9-24

68. Osamotnienie dziecka w rodzinie /Marzena Sendyk. – Bibliogr. // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 4, s. 20-24

69. Osamotnienie dziecka we współczesnej rodzinie / Henryk Cudak. – Tab. – // Pedagogika Społeczna. – 2001, nr 2, s. 105-113

70. Piętno samotnego dzieciństwa. Przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników /Maria Deptuła // Chowanna. – T. 1 (2010), s. 95-105

71. Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży /Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 12, s. 10-13

72. Poczucie osamotnienia a jakość życia młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim /Agnieszka Lewicka-Zelent, Ewa Trojanowska. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2015), s. 319-335

73. Poczucie samotności a zachowania agresywne u uczniów /Zofia Dołęga // Psychologia Wychowawcza. – 1999, nr 2, s. 146-153

74. Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych /Joanna Wrótniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 8, s. 51-59

75. Poczucie samotności u uczniów rozpoczynających nowy etap nauki szkolnej / Joanna Wrótniak // Opieka, Wychowanie, Terapia2000, nr 2, s. 23-27

76. Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci /Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 7-13

77. Predylekcje do twórczości codziennej i ryzyko osamotnienia młodzieży – ramowy model teoretyczny i diagnoza stanu w obszarze zjawisk / Małgorzata Łączyk. – Bibliogr. // Chowanna. – T. 1 (2011), s. 227-244

78. Problemy jedynaka w przedszkolu : funkcjonowanie i wspieranie jedynaka w przedszkolu /Alicja Strzelecka- Lemiech // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 4, s. 46-49

79. Przestrzenie szkolnej samotności / Wiesława Tomczyk-Mroczek // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 6, s. 18-19

80. Przyjaciel do wynajęcia / Piotr Szarota // Charaktery. – 2018, nr 10, s. 26-29

81. Przyjaciel – dobre lekarstwo na samotność : propozycja lekcji wychowawczej dla klasy IV /Beata Gola // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 3, s. 4

82. Rodzina zastępcza w doświadczeniu biograficznym dziecka opuszczonego / Monika Sas // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 3, s. 19-23

83. Rozumienie samotności przez dzieci i młodzież / Zofia Dołęga // Psychologia Wychowawcza. – 1997, nr 5, s. 436-448

84. Samoocena a poczucie osamotnienia młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną / Beata Szabała // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2013, nr 3, s. 61-81

85. Samotni w tłumie /Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. – 2012, nr 10, s. 32-3565

86. Samotność aksjonormatywna młodzieży /Katarzyna Wasilewska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 16-18

87. Samotność dziecka w grupie – lęk jako klatka / Agnieszka Jędrzejowska // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 2, s. 44-52

88. Samotność dziecka w rodzinie /Katarzyna Gania // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 5-7

89. Samotność dziecka w rodzinie / Katarzyna Wasilewska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4-5, s. 35-36

90. Samotność emocjonalna – jako jeden z czynników ryzyka uzależnień wśród młodzieży / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 10-11, s. 17-21

91. Samotność młodzieży /Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2016, nr 1, s. 12

92. Samotność młodzieży z niepełnosprawnością jako problem pedagogiczny / Bernadeta Szczupał // Studia Socialia Cracoviensia {R.} 8, nr 2 (2016), s. 166-177

93. Samotność w rodzinie źródłem patologii wśród dzieci i młodzieży / Ewa Kopeć // Pedagogika Katolicka : czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. – 2013, nr 1, s. 44-59

94. Samotność w szkole /Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 3-16

95. Samotność wśród dorastającej młodzieży /Anna Graboś-Złotek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 1, s. 45-50

96. Samotność za szkolną bramą /Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. – 2009, nr (11), s. 14-17

97. Sieroctwo społeczne i poczucie osamotnienia dzieci i młodzieży / Małgorzata Laskowska // Prometeusz. – R. 3, nr 2 (2006), s. 28-40

98. Skala Poczucia Samotności (SBS-C) do badania dzieci : doniesienia wstępne = The Children Loneliness Scale (SBS-C) : a preliminary report / Zofia Dołęga ; Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS. Wydział Zamiejscowy w Katowicach // Psychologia Rozwojowa. – T. 22, nr 1 (2017), s. 93-111

99. Skutki uboczne izolacji społecznej u dzieci i młodzieży / Joanna Kmita // Remedium. – 2020, nr 9, s. 12-14

100. Szczególnie trudna samotność /Agnieszka Lubowiedzka // Sygnał. – 2018, nr 4, s. 53-55

101. Trzy wymiary samotności w percepcji młodzieży /Katarzyna Wasilewska // Opieka, Wychowanie, Terapia .- 2000, nr 2, s. 23-27

102. Wartości edukacyjne współczesnej prozy dziecięco-młodzieżowej w kontekście problemów dziecka osamotnionego / Anna Józefowicz ; Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii // Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. – Nr 11 (2016), s. 272-289

103. Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 2 / Justyna Szarzyńska-Głód, Alina Szulirz // Remedium. – 2010, nr 1, s. 6-7

104. Współczesne oblicza samotności wśród młodzieży / Luba Jakubowska // Kultura i Edukacja. – 2004, nr 4, s. 75-84

105. Wykluczenie w świecie nastolatków : co dorośli mogą zrobić, by zapobiec wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży / Adriana Klosowska // Charaktery. – 2020, nr 8, s. 56-61

106. Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością /Piotr Domeracki. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2004, nr 3, s. 35-47

107. Zburzyć mur samotności : scenariusz zajęć /Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 1, s. 14-16

108. Związek między samotnością i lękiem u młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną /Adam Mikrut // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2014, nr 4, s. 45-67

 

Oprac. Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Aktualizacja : 21 kwietnia 2021 r.