konspekt lekcji

Etyka. Filozofia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji etyki i filozofii” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2021 i składa się z 45 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na …

Przyroda, biologia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji przyrody, biologii ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 400 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej, składa się z dwóch części, pierwsza zawiera scenariusze lekcji w szkole podstawowej, druga zaś scenariusze lekcji w …

Języki obce

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka obcego ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 90 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i baz Biblioteki Narodowej. Zestawienie składa się z siedmiu części, bez podziału na typ szkoły : …

Język angielski

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka angielskiego ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 112 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Zestawienie składa się z dwóch części: I. Scenariusze lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej; II. Scenariusze …

Edukacja wczesnoszkolna

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty zajęć edukacji wczesnoszkolnej” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2019 i składa się z 671 opisów bibliograficznych (w tym 120 książek). Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

Lekcje biblioteczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji bibliotecznych” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 220 opisów bibliograficznych. Bibliografia obejmuje scenariusze lekcji bibliotecznych, zajęć czytelniczych, imprez bibliotecznych i czytelniczych, a także zajęć dotyczących edukacji czytelniczej i medialnej. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w …

Muzyka

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji muzyki” gromadzi piśmiennictwo z lat 2000-2018 i składa się ze 105 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Zestawienie składa się z dwóch części, pierwsza zawiera scenariusze i konspekty lekcji w szkole podstawowej, druga zaś w szkole …

Język polski

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji języka polskiego ” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 943 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu. Zestawienie składa się z dwóch części: 1. Scenariusze lekcji języka polskiego w szkole podstawowej; 2. Scenariusze …

Wiedza o kulturze

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji wiedzy o kulturze” obejmuje wybór literatury za lata 2004-2018 i składa się z 26 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Godzina wychowawcza

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji wychowawczych” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 218 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Biblioteki Narodowej.
Zestawienie składa się z trzech części: 1. Scenariusze lekcji wychowawczych; 2. Scenariusze lekcji wychowawczych w …