Przyroda, biologia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji przyrody, biologii ” zawiera wybór piśmiennictwa z lat 2000-2022 i składa się z 434 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz baz Biblioteki Narodowej,  składa się z dwóch części:  pierwsza zawiera scenariusze lekcji w szkole podstawowej, druga – scenariusze lekcji w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

 

 

I. Scenariusze lekcji w szkole podstawowej

 

Książki:

 

1. Badanie zanieczyszczenia powietrza / Anna Gierek // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 57-59
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

2. Błękitna Planeta. czy należy oszczędzać wodę? / Elżbieta Gierek // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 51-53
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

3. Człowiek w środowisku przyrodniczym : przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 4. Cz. 1 / [aut.] Mirosław Mularczyk [et al.]. – Kielce : “Mac”, 2000. – 124 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050406/I (Kluczbork)

4. Człowiek w środowisku przyrodniczym : przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 4. Cz. 2 / [aut.] Mirosław Mularczyk [et al.]. – Kielce : “Mac”, 2000. – 163, [6] s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050407/II (Kluczbork)

5. Człowiek w środowisku przyrodniczym : przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 5. Cz. 1 / [aut.] Mirosław Mularczyk [et al.]. – Kielce : Mac Edukacja, cop. 2001. – 128 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050555/I (Kluczbork), M 185933/I M 187963/I M 187964/I (Opole)

6. Człowiek w środowisku przyrodniczym : przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 5. Cz. 2 / [aut.], Mirosław Mularczyk [et al.]. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2001. – 112 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050556/II (Kluczbork), M 185933/II M 187963/II M 187964/II (Opole)

7. Czy powinny istnieć ogrody zoologiczne? / Joanna dzumla // W : Spotkajmy się w ZOO : propozycje scenariuszy zajęć, projektów i prac / [aut. Joanna Burdzińska-Mika et al. ; red. Małgorzata Szeląg, Aleksandra Tokarek] ; Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. – Opole : “Nowik”, 2009. – S. 7-11
C 207296 (Opole)

8. Dzikie wysypiska w mojej dzielnicy / Elżbieta Gierek // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 63-64
M 052512(Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

9. Edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych : scenariusze nagrodzone w konkursie dla nauczycieli : dodatek dla szkół do “Aury” nr 9/2004 / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, “Aura” ; aut. Alina Skowrońska. – Kraków : “Aura” ; Warszawa : SIGMA-NOT, 2004. – 92 s. ; 21 cm.
M 188053 (Opole)

10. Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej : ścieżka międzyprzedmiotowa / Jan Andrzej Kąkol. – Toruń : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 105 s. ; 30 cm.
C 184761 (Opole)

11. Edukacja w naturze czyli Jak pokochać, poznać, zrozumieć i chronić przyrodę / red. Jadwiga Leśniewska, Jacek W. Czartoszewski. – Warszawa : “Verbinum”, 2002. – 218, [1] s. : fot., mapy, rys. ; 21 cm. – ( Chrześcijaństwo i Edukacja Ekologiczna ; 2 )
C 185581 M 185620 (Opole)

12. Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.].Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – 155 s., [8] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

13. Forum Nauczycieli. 4/2004 Moja Szkoła. Barbara Tichy red. nacz. Szkoła Podstawowa Klasy IV-VI / – Szkoła Podstawowa klasy IV-VI edukacja matematyczno-przyrodnicza. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2004. – 28 cm. – (Biblioteka Nauczyciela )
M 054457 (Kluczbork), C 065809 (Nysa)

14. Gdzie woda – tam życie : propozycja zajęć Zielonej Szkoły / Maria Laska, Krystyna Kapelańska, Mariola Strużyńska ; Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ; Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie. – Olsztyn : W-MODN, 2001. – 40 s. : mapy, rys. ; 30 cm.
M 183784 (Opole)

15. Jak organizować terenowe ścieżki dydaktyczne / Krystyna Becmer. – Toruń : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2000. – 15,[1] s. : rys. ; 25 cm.
M 184866 (Opole)

16. Magia przyrody : scenariusze zajęć na cały rok / Małgorzata Mirowska. – Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015. – 157 s. : il. ; 30 cm + dysk optyczny (CD-ROM) + dysk optyczny (CD) + licencja. – (Zabawy Edukacyjne )
EP 216829 (Opole)

17. Moje miejsce na Ziemi : przyroda : szkoła podstawowa [kl.] 5 : poradnik dla nauczyciela / Bożena Kośka, Jarosław Pytlak, Piotr Ścieżka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. – 85, [1] s. : il., mapka, wykr. ; 24 cm.
M 184437 (Opole)

18. Myśleć jak góra, czuć jak rzeka : zabawy i eksperymenty uczące szacunku do przyrody dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat / Klaus W. Vopel ; tł. z niem. Agnieszka Skwara. – Kielce : “Jedność”, 2003. – 128 s. ; 24 cm.
M 192085 M 192086 (Opole)

19. Nauczanie przyrody : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / red. Ewa Arciszewska ; red., Stanisław Dylak. – Warszawa : CODN, 2005. – 255 s. : rys. ; 30 cm.
C 189915 M 189943 (Opole)

20. Podróże przyrodnicze : podręcznik dla nauczyciela klasy IV / [współaut.] Halina Kostecka-Bernacka. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. – 64 s. : rys. ; 30 cm.
M 181024 (Opole)

21. Poradnik metodyczny : przyroda w klasie piątej / aut. Jolanta Golanko. – Warszawa : “Nowa Era”, 2000. – 126,[1] s. : mapy, rys. ; 24 cm.
M 182326 M 182529 M 182617 M 182618 (Opole)

22. Program edukacji ekologicznej dla kl. IV – VI szkoły podstawowej / Barbara Plichta ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. – Toruń : SOP, 2001. – 47,[1] s. ; 21 cm.
C 008388″B” (Opole)

23. Projekt edukacyjny w kształceniu przyrodniczo-środowiskowym : przykładowe tematy i zadania projektów edukacyjnych / red. Józef Szewczyk, aut. Beata Bujak i in. [Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : MODN, 2012. – 271 s. : il. 30 cm.
C 207784 (Opole)

24. Przedmioty przyrodnicze : zestawy materiałów. Cz. 1. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. – Skoroszyt (20 zeszytów) : il. ; 32 cm.
M 056708/I M 056709/I (Kluczbork), M 069203/I M 069204/I (Nysa), M 219057/I M 219058/I (Opole)

25. Przedmioty przyrodnicze : zestawy materiałów. Cz. 2. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. – Skoroszyt (20 zeszytów) : il. ; 32 cm.
M 056710/II M 056711/II (Kluczbork), M 069203/II M 069204/II (Nysa), M 219057/II M 219058/II (Opole)

26. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 4. Cz. 1 / aut. Mirosław Mularczyk. – Kielce : “Mac”, 2000. – 124 s. : il., rys. ; 21 cm. – (Człowiek w Środowisku Przyrodniczym)
M 185951/I M 187959/I M 187960/I (Opole)

27. Przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 4. Cz. 2 / aut. Mirosław Mularczyk. – Kielce : “Mac”, 2000. – 124 s. : il., rys. ; 21 cm. – (Człowiek w Środowisku Przyrodniczym )
M 185951/II M 187959/II M 187960/II (Opole)

28. Przygoda z przyrodą : metoda projektów w nauczaniu przyrody w klasach 4-6 szkoły podstawowej : scenariusze / Urszula Grygier. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, 2007. – 71 s. : il., rys. ; 26 cm.
C 199841 (Opole)

29. Przygoda z przyrodą : poradnik metodyczny dla nauczycieli : klasa 4 szkoły podstawowej / Władysław Błasiak. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, 2005. – 120 s. ; 24 cm.
M 60139 M 60140 (Kędzierzyn-Koźle), C 051541 (Kluczbork), C 189745 (Opole)

30. Przygoda z przyrodą : scenariusze lekcji : klasa 4 szkoły podstawowej / Urszula Grygier. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, 2005. – 226 s. : il., mapy, rys. ; 26 cm.
M 60141 (Kędzierzyn-Koźle), M 063676 (Nysa), C 189923 (Opole)

31. Przygoda z przyrodą : scenariusze lekcji : klasa 5 szkoły podstawowej / Urszula Grygier. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, 2006. – 258 s. : il. ; 26 cm.
M 60520 (Kędzierzyn-Koźle), C 193582 (Opole)

32. Przygoda z przyrodą : scenariusze lekcji : klasa 6 szkoły podstawowej / Urszula Grygier. – Warszawa : Oficyna Edukacyjna*Krzysztof Pazdro, 2007. – 208 s. : il., fot., mapy, rys., wykr. ; 26 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
C 199840 (Opole)

33. Przyroda i człowiek : szkoła podstawowa 5 : poradnik metodyczny / Joanna Angiel, Jan Kądziołka, Robert Stawarz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – 102,[2] s. : rys. ; 24 cm.
M 180959 M 181337 (Opole)

34. Przyroda [kl.] 6 : książka nauczyciela : szkoła podstawowa / [aut.], Elżbieta Błaszczyk. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. – 124,[1] s. : rys. ; 24 cm.
M 182199 (Opole)

35. Przyroda 4 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 90 s. : il., fot., mapy, rys., wykr. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Przyroda] )
C 187089 (Opole)

36. Przyroda 5 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 88 s. : il., mapy, rys., wykr. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Przyroda] )
C 187090 (Opole)

37. Przyroda 6 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka. – Gdynia : “Operon”, 2004. – 90 s. : il., fot., mapy, rys., wykr. ; 24 cm. – ( Szkoła XXI [Przyroda] )
C 187064 (Opole)

38. Przyroda : przewodnik metodyczny dla klasy IV / Jan Mordawski. – Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 2000. – 76,[1] s. : rys. ; 21 cm.
M 181320 (Opole)

39. Przyroda : przewodnik metodyczny dla klasy V / Jan Mordawski. – Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 2000. – 95,[1] s. ; 21 cm.
M 181321 (Opole)

40. Puls życia : książka nauczyciela : materiały dydaktyczne do biologii dla szkoły podstawowej / Barbara Januszewska-Hasiec, Dawid Kaczmarek, Alicja Kasińska, Monika Zaleska-Szczygieł, Anna Zdziennicka ; koordynacja prac i redakcja merytoryczna: Anna Kłopotek. – Warszawa : Nowa Era, 2019. – 94, [2] strony : ilustracje ; 28 cm.

41. Scenariusze lekcji do przyrody : szkoła podstawowa [kl.] 4 / Bożena Wójtowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, cop. 2001. – 107 s. ; 24.
C 184854 (Opole)

42. Scenariusze lekcji do przyrody : szkoła podstawowa : [kl.] 5 / Bożena Wójtowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, cop. 2001. – 71,[1] s. : il., fot., mapa, rys., wykr. ; 24 cm.
M 183555 (Opole)

43. W kręgu przyrody i społeczeństwa : studia nad świadomością ekologiczną młodzieży Opolszczyzny / red. Teresa Sołdra-Gwiżdż .Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski, 2002. – 121,[1] s., 26 s. tabl. : il., wykr. ; 24 cm.
C 183823 (Opole)

44. W tajemniczym świecie przyrody : scenariusze zajęć dla uczniów szkół podstawowych / [Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego]. – Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2020. – 240 stron : fotografie, ilustracje ; 30 cm.

45. Wpływ soli na środowisko naturalne / Elżbieta Gierek // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 60-62
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

46. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. – Kraków : “Impuls”, 2002. – 356, [3] s. ; 24 cm.
C 048919 (Brzeg), M 58202 (Kędzierzyn-Koźle), C 183889 (Opole)

47. Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie skarbem Śląska Opolskiego : propozycje zajęć edukacyjnych / [Józef Szewczyk, Katarzyna Lech ; fot. Katarzyna Lech]. – Opole : MODN, cop. 2010. – 94 s. : il. ; 30 cm. – (Zeszyt Metodyczny / Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu. )
M 207802 (Opole)

48. Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody : edukacja przyrodnicza na II etepie kształcenia : propozycje metodyczne / Zofia Szmidt. – Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001. – 29,[2] s. : fot., 2 mapy ; 20 cm.
M 183628 (Opole)

49. Zanieczyszczenie wód a sukcesja ekologiczna / Anna Gierek // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 54-56
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

50. Ziemia proszowicka : moja mała ojczyzna : ścieżka regionalna / red. Dorota Król. – Kraków : „ZamKor”, 2001?. – 120 s. : fot., il. ; 23 cm.
M 184789 (Opole)

51. Zmienne oblicze Ziemi : przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 6. Cz. 1 / aut. Mirosław Mularczyk. – Kielce : „Mac Edukacja”, cop. 2002. – 108 s. : il., rys. ; 21 cm.
C 050717/I (Kluczbork), M 185953/I M 186789/I M 187967/I M 187968/I (Opole)

52. Zmienne oblicze Ziemi : przewodnik metodyczny dla nauczycieli przyrody w klasie 6. Cz. 2 / aut. Mirosław Mularczyk. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 144 s. ; 21 cm.
C 050718/II (Kluczbork), M 185953/II M 186789/II M 187967/II M 187968/II (Opole)

53. Zrozumieć przyrodę na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych / Piotr Skubała, Iwona Kukowka. – Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, cop. 2010. – 103 s. : il. ; 24 cm. – ( Zeszyty Ekologiczne ; 1 )
M 61943/I Kędzierzyn-Koźle, M 052719/I (Kluczbork), C 065848/I (Nysa), C 207807 M 204169 (Opole)

54. Zrozumieć siebie na nowo : 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by poszerzyć swoje małe Ja / Ryszard Kulik, Iwona Kukowka. – Bystra : Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, cop. 2010. – 99, [1] s. : il. ; 24 cm. – ( Zeszyty Ekologiczne ; 2 )
M 61943/II Kędzierzyn-Koźle, M 052710/II (Kluczbork), C 065848/II (Nysa), C 207808 M 204170 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

55. Aktywne poznawanie przyrody / Wioleta Pancerz // Biologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 23-30

56. Badamy środowisko wodne / Teresa Leszko, Janina Witek // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2002, nr 2, s. 73-80
* Scenariusz lekcji przyrody przeprowadzonej w klasie IV

57. Badanie stanu środowiska : program zajęć dodatkowych / Danuta Maćkowiak // Geografia w Szkole. – 2016, nr 2, s. 34-41

58. Biocenoza lasu / Wiesława Malinowska. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 29-40
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

59. Bionika : zainspirowani naturą, zafascynowani dłońmi : interdyscyplinarny projekt w szkole podstawowej / Jan Maciorowski // Biologia w Szkole. – 2020, nr 3-4, s. 66-69
* Zawiera scenariusz zajęć biologii w 5 klasie szkoły podstawowej

60. Bocian biały – charakterystyczny ptak polskiej wsi / Wojciech Jeszka // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 2, s. 42-54

61. Bocian – jak to możliwe, że lata? // Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. – R. 21, z. 3 (2019), s. 14-16

62. Budowa ciała ludzkiego. Lekcja przyrody w kl. IV / Jerzy Ziembiński // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2002, nr 2, s. 94-99
* Lekcja z zastosowaniem komputera

63. Budowa i funkcje krwi / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole. – 2020, nr 1, s. 49-52
* Scenariusz zajęć biologii i przyrody w szkole podstawowej

64. Budowa kwiatu i jego rola w powstawaniu owocu / Zofia Mogielnicka // Drama. – 2000, z. 32, s.28-30
* Konspekt lekcji przyrody w klasie VI szkoły podstawowej

65. Być bliżej przyrody: scenariusz zajęć wykorzystujący aktywne metody nauczania / Elżbieta Drygas-Zielińska // Aura. – 2003, nr 6, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 105, s. 3-4

66. Chcesz porozmawiać z przyrodą? : edukacja ekologiczna na lekcji języka polskiego w klasie IV / Renata Zagól, Barbara Mickiewicz, Alicja Gruszka // Aura. – 2004, nr 7, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 118, s. 1

67. Chrońmy lasy : scenariusz z okazji Dni Lasu i Zadrzewień (1 IV – 31 V) / Iwona Babis // Przyroda Polska. – 2004, nr 3, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 10-11

68. Ciekawe zabawy z wodą / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 28-30

69. Co czwarty bocian “jest Polakiem” / Agnieszka Glińska. – Fot. // Aura. – 2002, nr 8, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 95, s. 7-8
* Konspekt lekcji przyrody, biologii, edukacji ekologicznej lub regionalnej. Do wykorzystania także w czasie zielonej szkoły albo na zajęciach koła ekologicznego

70. Co się dzieje z odpadami? : pomysł na włączenie tematyki odpadów do nauczania w szkole podstawowej / Teresa Kutajczyk. – Tab. // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 3, s. 43-47

71. Co to jest dźwięk? / Katarzyna Zamorska // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 217-220
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

72. Co to jest klimat? / Anna Stelmaszczyk // Biologia w Szkole. – 2003, nr 5, s. 291-293

73. Co to jest przyroda? / Jarosław Pytlak, Bożena Koska, Piotr Ścieżka // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 27-28
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

74. Co to za drzewo? / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2017, nr 4, s. 46-50
* Scenariusz lekcji dla szkoły podstawowej

75. Co wiesz o grzybach? / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2018, nr 7, dod. „Dodatek EKO-edukacyjny”, s. 2-3

76. Cuda i dziwy / Alicja Gansty // Świetlica w Szkole. – 2017, nr 2, s. 10-11
* Scenariusz zajęć świetlicowych dla szkoły podstawowej

77. Człowiek – ogrodnik w świecie przyrody : scenariusze dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Jolanta Fornalczyk-Kocik // Aura. – 2004, nr 11, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 122, s. 6-10
* Tematy: 1. Co dalej z domowymi śmieciami?; 2. Na pomoc wodzie; 3. Las rośnie wolno, a płonie; 4. Bądź mądry – oszczędzaj energię elektryczną; 5. Dezodorant – wróg ziemskiego „parasola”; 6. Człowiek – ogrodnik w świecie przyrody, 7. „Modna” żywność to niezdrowa żywność, Człowiek – ogrodnik w świecie przyrody

78. Czy dżdżownice mogą fascynować? / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2021, nr 10, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3

79. Czy jest już zima? / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2016, nr 12, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Scenariusz dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej dot. roślin nagonasiennych

80. Czy w przyrodzie jest jesień? / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2016, nr 10, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Scenariusz dla klas 4-6 szkoły podstawowej

81. Czy współczesny człowiek jest niewolnikiem energii? / Monika Suchańska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2005, nr 1-2, s. 111-118

82. Czy znasz zboża uprawiane w Polsce? / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2018, nr 8, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Scenariusz lekcji przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej

83. Czy zwykły staw może być ciekawy? / Anna Malańska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 45-48

84. Czym grożą wycieki ropy naftowej na morzu? / Agnieszka Puła // Biologia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 92-93

85. Czytamy mapy turystyczne. Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV / Jadwiga Marzec-Miazek // Geografia w Szkole. – 2003, nr 3,

86. Dlaczego musimy chronić lasy? : konspekt lekcji przyrody w klasie V / Alicja Muller // Przyroda Polska. – 2005, nr 11, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 5

87. Dlaczego nie można dostrzec niektórych zwierząt? : scenariusz lekcji przyrody / Alicja Szarzyńska. – Fot. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 3, s. 2-3

88. Dojrzewanie – czas wielkich zmian / Elżbieta Szczecina // Biologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 35-38

89. Doświadczenia z bańkami mydlanymi / Bogusław Malański. – Rys. // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 75-77

90. Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Drama. – 2000, nr 35, s. 22-26
* Zawiera scenariusz lekcji przyrody dla klasy integracyjnej V SP; Temat: Wyruszamy na ryby

91. Drzewa naszych lasów / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2018, nr 11, dod. „Dodatek EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Scenariusz lekcji przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

92. Drzewa wokół mojej szkoły / Maria Kowalczyk, Lucyna Marciniak // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 220-221
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

93. Dwie lekcje przyrody o wodzie w klasie IV / Alicja Baran. – Tab. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 1, s. 18-22
* Konspekty lekcji : 1. Woda jako rzeźbiarz krajobrazu ; 2. Dlaczego woda morska i mineralna mają różny smak

94. Dzień Drzewa : scenariusz zajęć / Sylwia Gallos // Matematyka. – 2021, nr 5, s. 44-45

95. Dzikie wysypisko / Zofia Sugier // Ekoświat. – 2007, nr 9, s. 22-23
* Scenariusz przedstawienia

96. Gościu, siądź pod mym liściem… : scenariusz przedstawienia dla koła ekologicznego w szkole podstawowej / Anna Szczepkowska // Przyroda Polska. – 2004, nr 1, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 14-15

97. Human immune system – układ odpornościowy człowieka : scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody CLIL / Kinga Zdrojowa – (Teczka nauczyciela ) // Sygnał. – 2020, nr 5 s. 37-38

98. Interaktywne centrum nauki : układ krwionośny / Joanna Winiecka-Nowak // Biologia w Szkole. – 2020, nr 5, s. 49-53
* Scenariusz zajęć w klasie siódmej szkoły podstawowej

99. Jak się chroni przyrodę w Polsce? Propozycja lekcji w klasie VII szkoły podstawowej oraz w klasach II, III gimnazjum / Maria Wrona // Geografia w Szkole. – 2018, nr 1, s. 23-25

100. Jak dbać o układ krążenia? / Grażyna Jedynak, Agnieszka Włodarczyk-Salata // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, a. 89

101. Jak dobrze znasz Wisłę? / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2017, nr 5, s. 30-33
* Scenariusz lekcji przyrodniczej

102. Jak krąży krew ? / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2018, nr 4, s. 54-58
* Scenariusz dla szkoły podstawowej

103. Jak mieszkańcy lasu przystosowują się do jesiennych warunków życia? : (szkoła podstawowa – zajęcia pozalekcyjne – koło ekologiczne, zajęcia SK LOP) / Marianna Czerwonka // Przyroda Polska. – 2003, nr 11, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 11

104. Jak oszczędzać zasoby przyrody w swoim środowisku? / Małgorzata. Mazurkiewicz [et.al.] // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2002, nr 2, s. 61-72
* Konspekty lekcji w klasie IV

105. Jak pokazać to, co niewidzialne / Joanna Winiecka-Nowak // Biologia w Szkole. – 2019, nr 1, s. 55-59
* Scenariusz zajęć: Składniki chemiczne organizmów

106. Jak powstaje szron? / Elżbieta Rzepecka-Roszak // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 3, s. 12-13
* Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV z zastosowaniem oceniania kształtującego

107. Jak się chroni przyrodę w Polsce? Propozycja lekcji w klasie VII szkoły podstawowej oraz w klasach II, III gimnazjum / Maria Wrona // Geografia w Szkole. – 2018, nr 1, s. 23-25

108. Jak się uczyć – moje miejsce pracy / Jarosław Pytlak, Bożena Koska, Piotr Ścieżka // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 28-29
* Konspekt lekcji przyrody w klasie IV SP

109. Jak wykorzystujemy zasoby mórz i oceanów / Teresa Mnich // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 216-218
* Konspekt lekcji przyrody do klasy IV-VI szkoły podstawowej

110. Jak zmierzyć pogodę? : scenariusz zajęć z przyrody w kl. IV / Zofia Kotwica // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, z. 3-4, s. 81-83

111. Jakie składniki pokarmowe znajdują się w pokarmach, które spożywamy i jakie są ich wartości odżywcze? / Wiesław Mulik, Anna Kochańska, Krystyna Zazula-Sielawska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2002, nr 2, s. 47-60
* Konspekty lekcji w klasie IV szkoły podstawowej. Badania

112. Jakie źródła zanieczyszczeń powietrza występują w mojej okolicy : scenariusz lekcji biologii dla klasy VI / Anna Potkańska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 4, s. 15

113. Jesienne liście / Barbara Daniel. – Rys., tab. // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2001, nr 1-2, s. 81-87
* Konspekt lekcji przyrody w klasie IV SP

114. Jesteśmy potrzebni i potrzebujemy innych : scenariusz zajęć przyrody dla klasy IV / Urszula Karolczyk // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 8-11

115. Każdy ma taki świat, jaki widzą jego oczy / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole. – 2021, nr 1, s. 49-53
* Scenariusz lekcji biologii dla klasy 7

116. Kodowanie przyrodnicze / / Biologia w Szkole. – 2021, nr 6, s. 41-42

117. Kolorowy świat owadów: konspekt dla klasy V / Mirela Sokołowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 3, s. 11

118. Konspekt lekcji powtórzeniowej z przyrody w klasie IV nt. „Jakie najciekawsze obiekty turystyczne najbliższej okolicy pokazalibyście kolegom z innego regionu Polski” / Jan Kaczanowski // Geografia w Szkole. – 2000, nr 5, s. 257-261

119. Konspekt lekcji przyrody w klasie IV szkoły podstawowej / Jolanta Golanko. – Rys. // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 1, s. 26-30
* Temat lekcji: Płynie, wije się rzeczka…, czyli poznajemy tajemnice rzeki

120. Konspekt lekcji przyrody w klasie V według programu Nowa Era / Jolanta Kucharczyk // Przyroda Polska. – 2003, nr 7, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 11

121. Konspekt zajęć z przyrody w szkole podstawowej / Ewa Laskowska, Maria Chytrowska // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 1, s. 15-18
* Temat lekcji: Przemiany chemiczne i fizyczne

122. Konspekty lekcji o pogodzie / Katarzyna Mijakowska // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 112-117
* Trzy konspekty lekcji na temat: 1. Obserwujemy pogodę, 2. Obieg wody w przyrodzie – jak powstają chmury? 3. Obserwacja i przewidywanie pogody

123. Koralowce – mieszkańcy podwodnego świata : konspekt lekcji dla klasy V lub VI / Dominika Mielczarek // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 148

124. Kozłowiecki Park Krajobrazowy jako obiekt wycieczek dydaktycznych / Jolanta Kucharczyk, Urszula Wołoszyn // Aura. – 2003, nr 11, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 110, s. 1-2
* Konspekt lekcji terenowej dla kl. IV-VI

125. Krajobraz jako efekt działania przyrody oraz człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV / Mirosława Walisiak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 6, s. 23-24

126. Krajobraz wilgotnego lasu równikowego / Beata Sitnik // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 224-225
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

127. Krajobrazy nadmorskie : konspekt lekcji / Beata Płachta // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 117-119

128. Krajobrazy Polski / Urszula Wołoszyn // Przyroda Polska. – 2002, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, nr 3, s. 9, 11
* Konspekt lekcji przyrody w klasie V według programu KREATOR

129. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów na zajęciach z przyrody / Danuta Maciejowska-Mias. – Tab. – Bibliogr. // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2001, nr 1-2, s. 25-47
* Zawiera konspekty : 1. Tworzymy model ekosystemu ; 2. Różnorodność zwierząt żyjących w wodzie ; 3. Czy łąka jest ekosystemem? ; 4. Co ułatwia życie zwierząt na pustyni, sawannie i lesie równikowym? ; 5. Las pełen zwierząt ; 6. Przystosowanie zwierząt do życia w różnych środowiskach.

130. Kwaśne deszcze – kwaśny problem / Magdalena Toma // Biologia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 156-157

131. Las naszym domem – oceniamy naszą wiedzę o lesie / Barbara Menartowicz, Ewa Zatoń // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2005, nr 3-4, s. 127-134

132. Las naszym bogactwem. Zajęcia z przyrody dla klasy IV / Anna Pietrzak // Aura. – 2001, nr 5, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 80, s. 1-2

133. Las pachnący żywicą / Jolanta Majkowska, Barbara Kwiatkowska // Przyroda Polska. – 2004, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, nr 8, s. 4-5
* Scenariusz międzyszkolnego konkursu przyrodniczego

134. Las służy wszystkim / Danuta Kordeczka // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 8, „Dodatek ekologiczny dla szkół”, nr 95, s. 6
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

135. Lasy i ich znaczenie w naszym życiu. Scenariusz zajęć terenowych / Małgorzata Kokocka. – Tab. // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 78-80

136. Lekcja powtórzeniowa z zakresu „Człowiek i środowisko” / Lidia Janowska. – Rys. // Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych. – 2001, nr 1, s. 24-25
* Temat: Zagrożenie środowiska przyrodniczego i jego ochrona – powtórzenie

137. Lekcja przyrody na temat “Pomóżmy ptactwu wodnemu” / Janusz Szwabo // Geografia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 31-32

138. Lokalna rzeka – skarb człowieka, źródło wody, środowisko życia roślin i zwierząt; zagrożenia i ochrona / Jan Zieliński // Aura. – 2002, nr 12, s. dod. „Projekty edukacji ekologicznej” nr 4, s. 4-6
* Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej

139. Loty kosmiczne : scenariusz lekcji przyrody / Teresa Kutajczyk. – Rys. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 2, s. 16-18

140. Łańcuchy pokarmowe w środowisku morskim / Teresa Mnich // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 214-216
* Konspekt lekcji dla klasy IV-VI szkoły podstawowej

141. Między Słońcem a Ziemią // Biologia w Szkole. – 2021, nr 6, s. 48-52

142. Migracja wiosenna płazów : scenariusz edukacyjny dla uczniów podstawowej klasy IV-VI / Bogumiła Marcinkowska // Przyroda Polska. – 2004, nr 4, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 6

143. Moje pierwsze obowiązki: scenariusz zajęć przyrody dla klasy IV / Urszula Karolczyk. – Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 12-13

144. Moje spotkanie z magnesem : scenariusz lekcji przyrody dla klasy VI / Jolanta Pikulik // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 5, s. 15-16

145. Muzyka przyrody- scenariusz zajęć dla uczniów w młodszym wieku szkolnym / Miroslava Gašparova, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 56-58

146. Na czym polega zdrowy styl życia? : scenariusz zajęć z przyrody dla uczniów klasy IV / Anna Szmidt-Pawłowska // Geografia w Szkole. – 2020, nr 3, s. 34-36

147. Na tropie. – (Teczka wychowawcy) // Sygnał. – 2014, nr 1, s. 26-28
* Scenariusz dla klas IV-VI szkoły podstawowej dotyczący pogłębiania wiedzy uczniów na temat wybranych gatunków polskich zwierząt

148. Na Ziemi istnieje materia nieożywiona i ożywiona – lekcja przyrody w klasie V / Danuta Szyszko // Geografia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 101-102

149. Najsłynniejsze polskie meteoryty / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2017, nr 1, s. 30-34
* Scenariusz lekcji przyrody (dla szkoły podstawowej) lub geografii (dla gimnazjum)

150. Nasze łąki i lasy to apteka : scenariusz lekcji przyrody / Hanna Pietrucin // Aura. – 2004, nr 1, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 112, s. 12

151. Naturalnie TAK, czyli o tym, że warto żyć zgodnie z naturą / Jolanta Szeląg // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 213-224

152. Nauczanie sytuacyjne na lekcjach przyrody i biologii / Ilona Żeber-Dzikowska. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2010, nr 4, s. 41-55

153. Nauka idzie w ogród : scenariusze lekcji / Kamila Musiatowicz, Ewa Pełnia-Iwanicka, Daniela Grzesińska // Aura. – 2018, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół”, nr 278, s. 1-4
* Zawiera scenariusze: 1. Obserwacje przyrodnicze (dla kl. IV szkoły podstawowej); 2. W świecie owadów (dla koła przyrodniczego w szkole podstawowej); 3. Ogród przy szkole

154. Nie ma życia bez wody : apel z okazji Światowego Dnia Wody / Edyta Wróblewska, Agnieszka Zajkowska // Aura. – 2004, nr 5, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 116, s. 6-7

155. Niepojęty świat zwierząt – dlaczego zwierzęta różnią się od siebie? / Kinga Preibisz-Wala // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 1, s. 38-42

156. Nigdy nie jesteś za młody, żeby pomagać przyrodzie : budowanie świadomości ekologicznej za pomocą literatury współczesnej / Małgorzata Figura – (Teczka nauczyciela ) // Sygnał. – 2020, nr 9 s. 33-36

157. O lesie inaczej / Antonina Batko // Biologia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 150-152

158. O tych, co pięknie śpiewają i nad głowami latają / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2016, nr 3, s. 43-47
* Scenariusz lekcji przyrody dla szkoły podstawowej

159. Obieg wody w przyrodzie / Alina Ligaszewska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 401-414

160. Oceniamy stan środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy / Agnieszka Banaszek // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 37-44

161. Ochrona środowiska rozpoczyna się w koszu na śmieci : propozycje zajęć z edukacji ekologicznej / Jadwiga Skiba. – Rys. – Bibliogr. // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 3, s. 28- 33

162. Od ogniska do żarówki : scenariusz lekcji przyrody / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2015, nr 5, s. 34-36

163. Odkrywamy tajemniczy świat gleb : scenariusz lekcji przyrody / Anna Karcz // Geografia w Szkole. – 2015, nr 6, s. 29-35

164. Odpowiedzialność / Iwona Szczepanowska // Metodyk. – Nr 14 (2019/2020), s. 36-44
* Zawiera zadania przeznaczone do realizacji w części głównej lekcji biologii i przyrody

165. Okropna mapa? Propozycje ćwiczeń / Ewa Sulejczak. – Rys. // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 1, s. 56-60

166. Otacza nas hałas. Czy nasza szkoła zagrożona jest hałasem? / Grażyna Lewińska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, z. 3-4, s. 85-90

167. Owady społeczne – lekcja z pomocami multimedialnymi / Urszula Kucia // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 35-38
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

168. OZE – opłacalne, zdrowe, ekologiczne / Katarzyna Kubaś // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2014, nr 3, s. 26-33
* Scenariusz lekcji przyrody dla klasy VI

169. Oznaczenie pospolitych drzew i krzewów / Alina Trejgell, Marlena Zielińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 2, s. 32-41

170. Patrzmy sercem na ogród świata : scenariusz przedstawienia / Wiesława Wielczuk // Aura. – 2004, nr 4, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 115, s. 9-12

171. Pierwsza pomoc przedmedyczna / Ewa Kurek // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 86-88

172. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach / Regina Dymna // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 329-334

173. Plan fragmentu mojej miejscowości : zajęcia edukacyjne z przyrody / Dariusz Łuszczyk // Geografia w Szkole. – 2003, nr 4, s. 225-230
* Konspekt lekcji w szkole podstawowej

174. Plan i mapa : scenariusze lekcji w klasie IV / Andrzej Tarasiewicz // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 31-34

175. Po co owadom zapylającym domy? / Małgorzata Ruszczyk // Aura. – 2017, nr 5, wkł. „Scenariusze pokonkursowe”, s. 6-8

176. Po co te nerwy? / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole. – 2022, nr 1, s. 47-52
* Scenariusz lekcji dla klasy 7 szkoły podstawowej

177. Pod kołderką. Scenariusz lekcji przyrody / Dominik Marszał // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2010, nr 2, s. 50-56

178. Podziękuje nam za to las / Halina Maciaszek, Barbara Przybylska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2006, nr 6, s. 39-52
* Scenariusz wskazuje na znaczenie wykorzystywania surowców wtórnych, a także pobudza i ukierunkowuje aktywność uczniów na ochronę przyrody

179. Pogoda i jej przewidywanie : scenariusz lekcji dla klasy 4 / Elżbieta Sajak // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 111-112

180. Pogoda jest zawsze / Barbara Zajączkowska // Aura. – 2001, nr 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 84, s. 5
* Scenariusz lekcji przyrody dla klasy V

181. Porosty / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2018, nr 12, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, nr 12, s. 2-3
* Scenariusz zajęć dla uczniów klasy 4. szkoły podstawowej

182. Porosty – naturalne wskaźniki zanieczyszczenia powietrza : scenariusz zajęć terenowych dla klasy V / Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. – 2007, nr 3, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 9

183. Potworna rodzinka – jak w prosty sposób wyjaśnić zagadnienia z genetyki / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole. – 2021, nr 2, s. 37-40

184. Powietrze, którym oddychamy / Barbara Opończewska, Jadwiga Piaskowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2003, nr 3/4, s. 111-120
* Konspekt lekcji dla uczniów klasy VI. Temat: Co to jest powietrze?

185. Powtarzamy wiadomości o życiu w środowisku lądowym / Jolanta Kudlak. – Rys. // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 284-288

186. Poznajemy drzewa i krzewy / Anna Pietrzak // Przyroda Polska. – 2002, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, nr 3, s. 12
* Konspekt lekcji przyrody w klasie IV

187. Poznajemy drzewa i krzewy rosnące w otoczeniu szkoły / Jolanta Kwiecień-Wrotniewska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 253-265

188. Poznajemy parki narodowe w Polsce. Scenariusz lekcji przyrody dla uczniów klasy V / Marta Szumiał, Wojas Renata // Aura. – 2002, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 88, s. 7-8
* Artykuł zawiera loga parków narodowych w Polsce

189. Poznajemy różne mapy : scenariusz zajęć z przyrody w klasie VI / Elżbieta Ławicka, Kazimiera Walencik // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 3, s. 29-32

190. Poznajemy warunki życia na polu, łące i w lesie / Magdalena Kasza // Biologia w Szkole. – 2004, nr 5, s. 26-30

191. Poznajemy właściwości gazów / Judyta Bąk, Tadeusz Bąk // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2002, nr 1, s. 93-100
* Konspekt lekcji przyrody w klasie V

192. Poznajemy właściwości niektórych metali / Małgorzata Grzelczyk, Jolanta Krosman, Halina Pacholczyk // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2003, nr 3/4, s. 91-94

193. Poznajemy życie roślin i zwierząt w lesie. Scenariusz zajęć terenowych w klasie czwartej / Teresa Burczyk // Przegląd Oświatowy. – 2001, nr 9, s. 16-17

194. Prezentacja folderu mojej miejscowości / Anna Ciszewska // Przegląd Edukacyjny. – 2003, nr 2, s. 12

195. Program edukacyjny „Dzień Mrówek” / Bram Mabelis // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 144-146

196. Propagowanie aktywnych form ochrony przyrody wśród dzieci przez edukację przyrodniczą / Małgorzata Schubert // Aura. – 2007, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 148, s. 6-7
* Scenariusz zajęć

197. [Propozycje działań dydaktycznych dla klas I-III szkoły podstawowej] // Nauczycielka Szkoły Podstawowej Klasy I-III. – 2021, nr 106, s. 6-19
* Tematy: 1. Ekologiczne zakupy; 2. Ruch obiegowy; 3. Przez Polskę na ludowo; 4. Kolorowe zwiastuny wiosny; 5. W oczekiwaniu na Wielkanoc; 6. Przyroda jest ważna; 7. Mapy

198. Przegląd krajowych gatunków ssaków / Hanna Schmidt // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 51-55
* Konspekt lekcji dla klasy VI z zastosowaniem gier edukacyjnych

199. Przyroda i jej poznawanie / Aleksandra Lament // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 23-30

200. „Przyroda i my” : scenariusz lekcji przyrody z wykorzystaniem programu komputerowego z serii „Poznaj Świat” – OPTIMUS PASCAL / Marzena Żak // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 14-15

201. Przyroda w oczach starożytnych Greków / Wojciech Jeszka // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 1, s. 43-50

202. Przyroda – wielkie laboratorium : scenariusz lekcji z przyrody w klasie VI szkoły podstawowej / Bogusława Rzetelska // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 5, s. 111-114

203. Przystosowanie roślin do pełnienia określonych funkcji / Alicja Muller // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2005, nr 1, s. 33-35
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej.

204. Przystosowania roślin i zwierząt do życia w wodzie / Ławicka Elżbieta i in. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 1, s. 23-29
* Konspekt lekcji dla klasy IV- V

205. Przystosowanie ryb w budowie zewnętrznej do życia w wodzie / Ewa Stojak-Ślęczek // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 30-31

206. Przystosowanie zwierząt do życia w morzach i oceanach / Teresa Mnich. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 32-35
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

207. Pszczoła miodna – o komunikacji i zapylaniu / Zuzanna Jagiełło // Biologia w szkole. – 2019, nr 4, s. 54-55

208. Ptaki w naszym najbliższym otoczeniu : scenariusz zajęć terenowych Marzena Stempień-Sałek // Przyroda Polska. – 2007, nr 12, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 3-4

209. Ptaki zimową porą w Polsce / Magdalena Fertsch // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2005, nr 3-4, s. 135-143

210. Ptasia stołówka I : scenariusz warsztatów. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2016, nr 2, s.32-35
* Dla młodszych klas szkoły podstawowej

211. Ptasia stołówka II : scenariusz warsztatów. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2016, nr 2, s. 36-38
* Dla klas IV-VI szkoły podstawowej

212. Ptasie radio : prywatny klucz do oznaczania ptaków / Maria Czubek // Biologia w Szkole. – 2021, nr 3, s. 47-49
* Pomysł na lekcję przyrody dla klas młodszych

213. Quiz o wodzie / Renata Górska // Aura. – 2002, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 89, s. 2-3

214. Raport o stanie środowiska najbliższej okolicy. Scenariusz lekcji dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej / Barbara Pysno // Aura. – 2001, nr 5, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 80, s. 10

215. Rodzinne spotkanie z przyrodą / Maria Kwiatanowska // Aura. – 2002, nr 12, dod. „Projekty edukacji ekologicznej” nr 4, s. 2-3
* Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

216. Rola zajęć terenowych w nauczaniu przyrody / Alina Gębarowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 311-321

217. Rośliny lasów / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2018, nr 9, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Scenariusz dla 4 klasy szkoły podstawowej, który może być wykorzystany także w klasach 1-3

218. Różnorodność grzybów w przyrodzie / Hanna Schmidt // Biologia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 153-155

219. Różnorodność środowisk życia zwierząt / Danuta Maciejowska-Mias. – Bibliogr. // Aura. – 2001, nr 1, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 76, s. 1-2
* Zwierzęta wybranych ekosystemów na przykładzie ekosystemu wodnego

220. Różnorodność świata ryb / Elżbieta Szczecina, Dorota Zaborniak-Kaszyca // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 25-26

221. Sąd nad grzybami. Scenariusz lekcji otwartej dla rodziców / Urszula Karolczyk // Przyroda Polska. – 2002, nr 9, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 1,12

222. Sąd nad grzybami. Scenariusz zajęć z przyrody podsumowujących i utrwalających wiadomości dla uczniów klasy V / Barbara Różańska // Klanza w Szkole. – 2003, nr 1, s. 26-30

223. Sąd nad muchomorem : scenariusz lekcji przyrody w klasie V / Danuta Derecka // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 19

224. Scenariusz lekcji przyrody w klasie IV / Grażyna Zawadzka // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 2, dod. „Edukacja ekologiczna”, s. 9-10
* Temat: Co zrobić aby nie rosła góra śmieci?

225. Scenariusz lekcji przyrody w klasie VI – pierwszy dzień kalendarzowej wiosny / Elżbieta Zarych-Rysz // Ergo. – 2004, nr 4, dod. „Wkładka Metodyczna” s. 6-9

226. Scenariusz lekcji w klasie IV : „Kilka obrazków z życia na łące””/ Renata Warmuz // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 2, s. 57-58

227. Scenariusz lekcji w klasie VI – Stop uzależnieniom / Elżbieta Wołoszyn // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 1, s. 47-50

228. Scenariusz zajęć lekcyjnych dla młodzieży szkolnej w ramach programu LOP „Mała retencja – więcej wody dla przyrody” / [Iwona Stec] // Przyroda Polska. – 2022, nr 5, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Temat lekcji: Wartość retencji i znaczenie ekosystemów wodnych. Scenariusz dla uczniów klasy 7

229. Scenariusz zajęć terenowych w kl. IV, lekcja – wycieczka / Henryka Wrońska // Przyroda Polska. – 2005, nr 3, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 7
* Temat: Prowadzimy obserwacje w terenie

230. Scenariusz zajęć terenowych w szkole podstawowej : „Poznajemy ekosystem łąki” / Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara.- Rys. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2005, nr 3, s. 74-80

231. Scenariusz zajęć terenowych w szkole podstawowej : „Poznajemy ekosystem pola” / Elżbieta Buchcic, Danuta Rozpara. – Rys. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2005, nr 3, s. 81-88

232. Scenariusz zajęć zintegrowanych w szkole podstawowej / Bożena Sarzyńska // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 2, s. 44-46
* Temat „ Zróżnicowana Europa” realizowany przez nauczycieli geografii, historii, języka polskiego, plastyki, biologii w klasie VII szkoły podstawowej lub I gimnazjum

233. Skład i rola krwi / Krystyna Kucińska // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 84-85

234. Skład i właściwości gleby. Scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV (czas 90 minut) / Ewa Stojak-Ślęczek. – Rys. // Aura. – 2001, nr 6, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 81, s. 2-3

235. Spotkanie na łące : podsumowanie zajęć terenowych z przyrody w klasie IV / Teresa Murawska, Beata Bartnicka. – Tab. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 3, s. 4-11
* Zawiera grę planszową “Łąka”, kartę pytań i odpowiedzi

236. Stan czystości i przyczyny zanieczyszczeń wód w Polsce : scenariusz zajęć z przyrody w klasie V / Marzena Rusztyn. – Rys. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 1, s. 30-33

237. Stany skupienia wody : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV szkoły podstawowej / Dorota Sępiół-Skóra // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 4, s. 6-7

238. Szkoła bez murów. Przykłady zajęć terenowych / Bożena Czech // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2002, nr 1, s. 79-92
* Dwa scenariusze zajęć terenowych dla klasy IV. 1. Poznawanie przyrody za pomocą zmysłów. 2. Krajobraz mojej dzielnicy

239. Ścieżka edukacyjna w terenie z przyrody / Maria Górecka // Aura. – 2002, nr 12, dod. „Projekty edukacji ekologicznej” nr 4, s. 7-8
* Projekt edukacji ekologicznej dla klas IV szkoły podstawowej. Projekt zawiera baśń ekologiczną autorstwa Haliny Gut

240. Ślady człowieka w lesie : propozycja dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2013, nr 12, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3

241. Środowisko wodne – zajęcia terenowe / Małgorzata Kokocka. – Tab. // Biologia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 22-24

242. Św. Franciszek z Asyżu – postać historyczna, patron ekologów / Jolanta Czuchnowska, Wioletta Oświecińska, Jolanta Ślęczka // Katecheta. – 2001, nr 7-8, s. 54-58
* Konspekt dla klas IV-V

243. Świat jest niepodzielną całością / Wiesława Sęk // Aura. – 2001, nr 10, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 85, s. 1-3
* Zajęcia terenowe dla klas IV-VI w ramach ścieżki międzyprzedmiotowej

244. Świętokrzyskie – moje województwo – wycieczka multimedialna / Grażyna Barwinek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 103-110
* Scenariusz konkursu

245. Tajemnice ciała – utrwalenie wiadomości i umiejętności : scenariusz lekcji przyrody dla klasy IV / Aldona Barbara Wesołowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 11, s. 7-8

246. Tajemnicze początki, czyli lekcja o pochodzeniu człowieka / Joanna Winiecka-Nowak // Biologia w Szkole. – 2020, nr 6, s. 50-53
* Scenariusz lekcji biologii w klasie 8

247. Tak żyjesz, jak się odżywiasz / Elżbieta Siemińska // Aura. – 2004, nr 8, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 119, s. 7
* Spotkanie ekologiczne w formie warsztatów dla uczniów szkoły podstawowej

248. Tam, gdzie woda, tam rozwija się życie / Ewa Gorzkowska // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2001, nr 3-4, s. 83-93
* Właściwości wody, lodu i pary wodnej. Zajęcia dla klasy VI szkoły podstawowej

249. Tropem bobra / Małgorzata Góźdź // Biologia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 25-27

250. Tropem maków i bławatków / Alina Głowacka // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2005, nr 3, s. 46-47

251. Tropem orła – projekt edukacyjny / Anna Krusiewicz, Ewa Łuniewska-Peda // Meritum. – 2016, nr 3, s. 67-74
* Do wykorzystania na lekcji języka polskiego, przyrody, historii, plastyki i zajęciach technicznych ; zawiera scenariusze lekcji: 1. Orzeł i pieśń (język polski) ; 2. Bielik to ptak drapieżny, którego należy chronić (przyroda) ; 3. Szkoła Orła Białego (historia) oraz propozycje przeprowadzenia zajęć plastycznych i technicznych

252. Tworzywa sztuczne / Katarzyna Zamorska // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 81-83

253. Uczymy się czytać mapę topograficzną / Barbara Chmiel // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 335-344

254. W moim ekologicznym domu. Interdyscyplinarny projekt dydaktyczny / Aneta Świtała // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2008, z. 1-4, s. 235-246

255. W Ojcowskim Parku Narodowym : scenariusz lekcji przyrody dla klasy V szkoły podstawowej z wykorzystaniem metod aktywizujących / Anna Krasowska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 6, s. 15-16

256. Warstwy lasu : zajęcia terenowe dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV-VI) w kwietniu / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2013, nr 4, dod. „Biuletyn Eko-edukacyjny”, s. 2-3

257. Weź głęboki oddech / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole. – 2020, nr 2, s. 50-53

258. Wędrówka po moim mieście / Ewa Misztal // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2001, nr 3-4, s. 145-156
* Konspekt zajęć terenowych dla klasy IV SP w ramach hasła programowego: Krajobraz

258. Wędrówka w głąb ludzkiego ciała / Joanna Gadomska // TIK w Edukacji. – 2020, nr 1, s. 34-37
* Scenariusz lekcji biologii: Co się dzieje z moim zjedzonym śniadaniem?

259. Wędrówki ptaków / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2020, nr 8, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Edukacja przyrodnicza w klasach I-III szkoły podstawowej

260. Wielofunkcyjna rola lasu : scenariusz lekcji przyrody dla klasy VI / Joanna Rostkowska // Aura. – 2005, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 125, s. 10

261. Wiosna już nadchodzi : scenariusz zajęć świetlicowych / Paulina Kulczakiewicz // Świetlica w Szkole. – 2012, nr 4, s. 16

262. Wiosna w przyrodzie / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2020, nr 3, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Zajęcia terenowe dla uczniów klas I-III

263. Wkraczamy w tajemniczy świat przyrody : konspekt lekcji – wycieczki dla klasy IV / Barbara Kreto // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 39

264. Wpływ człowieka na środowisko : scenariusz lekcji, II etap edukacyjny (klasy IV-VI) / Anna Batorczak // Aura. – 2014, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół”, nr 233, s. 7

265. Woda jako środowisko życia : zajęcia w terenie / Grażyna Mazur. – Tab. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 1, s. 38-43
* Konspekt zajęć dla kl. IV

266. Woda w naszej rzece : scenariusz zajęć terenowych w szkole podstawowej i gimnazjum / Joanna Gałuszka // Aura. – 2003, nr 12, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 111, s. 9-10

267. Woda w trzech stanach skupienia / Urszula Grygier // Biologia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 39-40

268. Wszechobecna woda. Scenariusz lekcji przyrody dla klasy V (czas 90 minut) / Jolanta Niemiec // Aura. – 2002, nr 2, dod. “Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 89, s. 5-6

269. Wśród wysokich traw afrykańskiej sawanny / Liliana Chmura // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2001, nr 3-4, s. 137-143
* Konspekt lekcji z wykorzystaniem programu multimedialnego

270. Wycieczka do parku / Iwona Stampor // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 222-223
* Konspekt lekcji przyrody w szkole podstawowej

271. Wykorzystanie gry dydaktycznej „Obieg wody w przyrodzie” w zintegrowanym nauczaniu przyrody / Grażyna Skirmuntt // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 1, s. 23-25

272. Zastosowanie mapy topograficznej : scenariusz lekcji przyrody w terenie dla klasy IV szkoły podstawowej / Krystyna Fabisiak // Aura. – 2006, nr 5, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 140, s. 3-5

273. Zdrowe żywienie z TIK / Renata Sidoruk-Sołoducha // TIK w Edukacji. – 2017, nr 6, s. 32-33
* Zawiera scenariusz zajęć w szkole podstawowej: Higiena i choroby układu pokarmowego człowieka

274. Ziemia planetą ludzi : konspekt lekcji w klasie VI / Bernadeta Seweryn // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 31-34
* Degradacja środowiska naturalnego i sposoby przeciwdziałania

275. Zimą w lesie jest zielono / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2016, nr 1, wkł. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Zawiera scenariusz zajęć terenowych z przyrody dla klas 4-6 szkoły podstawowej

276. Zmysły w poznawaniu przyrody : propozycja dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2013, nr 8, wkł. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3

277. Zrób coś dla ptaków / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2016, nr 2, wkł. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Scenariusz zajęć dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

278. Zwierzę nie jest rzeczą / Beata Ściuk // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2005, nr 1-2, s. 163-168

279. Zrób coś dla ptaków / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2016, nr 2, wkł. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3
* Scenariusz zajęć dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej

280. Źródła zanieczyszczeń powietrza. Scenariusz lekcji biologii w klasie VI / Anna Potkańska. – Rys., tab. // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 12-13

 

 

 

II. Scenariusze lekcji w szkole ponadpodstawowej

 

 

 

Książki:

 

 

281. Biologia na czasie 1 : materiały dydaktyczne do biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum : książka nauczyciela : zakres podstawowy / autorzy: Katarzyna Kłosowska, Joanna Kobyłecka, Małgorzata Miękus, Jacek Pawłowski, Agnieszka Pieszalska ; koordynacja prac i redakcja merytoryczna: Małgorzata Sokołowska ; redakcja merytoryczna: Dorota Dąbrowska-Mróz ; współpraca redakcyjna: Magdalena Kałużniacka-Lampart. – Warszawa : Nowa Era, 2019. – 80 stron : ilustracje ; 28 cm

282. Biologia : podręcznik dla nauczyciela I klasy gimnazjum / Anna Liebert , Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2000. – 74, [2] s. : il. ; 30 cm. ISBN 83-7195-216-3
M 181022 (Opole)

283. Edukacja ekologiczna “Nowa szkoła na zielonej ścieżce” : propozycje metodyczne / Barbara Kreto ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. – Toruń : SOP, 2001. – 79 s. ; 21 cm. ISBN 83-88208-44-6
M 184873 (Opole)

284. Encyklopedia Klimatologiczna ESPERE : wykorzystanie nowych mediów w edukacji / Anita Bokwa , Marek Walczak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004. – 61 s. ; 24 cm. ISBN 83-233-1956-1
M 191586 (Opole)

285. Forum Nauczycieli. 4/2003 Moja Szkoła. Barbara Tichy red. nacz. Gimnazjum. Liceum, Edukacja matematyczno-przyrodnicza / – Gimnazjum. Liceum – edukacja matematyczno-przyrodnicza. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2003. – 28 cm. – (Biblioteka Nauczyciela ) ISBN 83-7315-925-8
M 054459 (Kluczbork), C 065807 (Nysa)

286. Prion – zarazek idealny / Anna Kaliszewska // W : Forum nauczycieli : moja szkoła. T.2, Liceum ogólnokształcące, profilowane, technikum / red.nacz., Barbara Tichy ; aut., Krzysztof Tomaszewski. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2003. – S. 29-32
M 186150/II (Opole)

287. Ścieżka ekologiczna w gimnazjum realizowana metodą projektu : propozycje metodyczne / Marianna Chełmicka , Elżbieta Dobrowolska ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. – Toruń : SOP, 2001. – 46 s. ; 21 cm. ISBN 83-88208-78-0
C 184853 (Opole)

288. Środowisko naturalne a nasze zdrowie : program nauczania treści ekologicznej : propozycje metodyczne / Anna Bandzarewicz ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich.Toruń : SOP, 2001. – 76 s. ; 21 cm. ISBN 83-88208-72-1
C 008386″B” (Opole)

289. Takie jest zdrowie człowieka, jaki jest stan jego środowiska : propozycja realizacji ścieżki edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w gimnazjum / Anna Bandzarewicz ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. – Toruń : SOP, 2001. – 69,[2] s. ; 21 cm. ISBN 83-88208-14-4
C 008387″B” (Opole)

290. Twórcza praca na lekcjach biologii / Bożena Gąsińska, Elżbieta Zalewska // W : Forum nauczycieli : moja szkoła. T. 1, Gimnazjum / 1/2003 red.nacz., Barbara Tichy ; aut., Paweł Kossowski. – Kielce : “Mac Edukacja”, 2002. – S. 59-60
M 065627 (Nysa), M 186150/I (Opole)

291. W wielkiej szklarni / Elżbieta Gierek // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 114-116
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

292. Wpływ działalności człowieka na stan wód / Elżbieta Gierek // W : Ekologia na każdym przedmiocie : scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Anny Gierek i Elżbiety Gierek ; [zespół aut. Maria Gadomska et al.]. – Kraków : Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, 2009. – S. 117-118
M 052512 (Kluczbork), M 065591 (Nysa), C 202620 M 209046 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

293. AIDS – groźna współczesna choroba zakaźna : konspekt lekcji dla liceum ogólnokształcącego / Alicja Stańczyk // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 1, s. 69-79

294. Białka – budowa i powstawanie. Scenariusz lekcji integrującej wiedzę chemiczno – biologiczną w liceum / Joanna Ostrowska, Barbara Bujnicka // Chemia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 163-165

295. Biocenoza lasu / Janina Pudło // Przyroda Polska. – 2003, nr 1, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 2

296. Bioróżnorodność genetyczna, gatunkowa i ekosystemowa – scenariusz zajęć edukacyjnych dla gimnazjum / Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2012, nr 2, s. 87-94

297. Bioróżnorodność martwego drewna – scenariusz zajęć / Magdalena Zboińska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2018, nr 2, s. 68-69
* Dostępne w Internecie: http://ebis.ibe.edu.pl/numery/2018-2/ebis-2018-2-9.pdf  [dostęp: 29.06.2022]

298. Budowa i działanie układu dokrewnego człowieka / Elżbieta Marzena Jurgowiak. – Tab. // Biologia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 97-101

299. Budowa i funkcje korzenia roślin nasiennych / Małgorzata Łaszczyzna. – Rys. // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 203-205

300. Budowa i zasady działania mikroskopu / Grażyna Kubiak // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. – 2006, z. 1-2, s. 139-143

301. Budujemy oczyszczalnie ścieków / Wiesława Kierat // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 51-53
* Konspekt lekcji biologii w gimnazjum

302. Cechy populacji / Krystyna Lis-Łubkowska // Biologia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 40-42

303. Choroby i higiena układu moczowego / Lidia Rogozińska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 5, s. 35-38

304. Chromosowowa teoria dziedziczności / Marzena Gąsior // Biologia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 30-32

305. “Co się przydarzy Ziemi, przydarzy się też synom tej ziemi” : scenariusz zajęć poświęconych idei ochrony przyrody – propozycja Muzeum Przyrodniczego w Kazimierzu Dolnym / Teresa Stasik // Grupa i Zabawa. – 2000, nr 2, s.7-11

306. Co zrobić z tą górą śmieci ? Scenariusz zajęć pozalekcyjnych / Krystyna Lis-Łubkowska, Grażyna Jaromi-Wolniakowska. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2000, nr 4, s. 197-199

307. Czy klonowanie organizmów stanowi rewolucję w biologii? / Piotr Tadeusz Kąkol // Biologia w Szkole. – 2003, nr 5, s. 299-304

308. Czy zawsze wierzyć informacjom z Internetu? / Urszula Kusion // Biologia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 88-89

309. Czy zwykły staw może być ciekawy? / Anna Malańska // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 45-48

310. Czynniki chorób sercowo-naczyniowych. Lekcja z zastosowaniem multimediów / Roman Biłos. – Rys. // Biologia w Szkole. – 2002, nr 3, s. 171-173

311. Dalej w świat, czyli lekcja o budowie i znaczeniu owoców / Joanna Winiecka-Nowak // Biologia w Szkole. – 2019, nr 3, s. 54-57
* Temat: Cechy roślin okrytonasiennych. Budowa owocu

312. Dziura ozonowa: scenariusz lekcji / Marlena Zielińska, Dawid Basak // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2011, nr 3, s. 35-43

313. Efekt cieplarniany / Marlena Zielińska, Dawid Basak // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2011, nr 2, s. 46-52

314. Ekologia na co dzień. Propozycja dla nauczycieli biologii, ekologii i zajęć pozalekcyjnych w LO i Gimnazjum / Ewa Mika // Przyroda Polska. – 2002, nr 3, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 8-9

315. Ekosystem leśny : zajęcia terenowe dla gimnazjalistów w marcu / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2013, nr 3, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3

316. Elektrokardiografia: scenariusz lekcji / Dawid Basak, Karina Kubiak, Marlena Zielińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2011, nr 5, s. 48-52

317. Enzymy – scenariusz lekcji w klasie IV LO o profilu chemiczno-biologicznym / Hanna Rokita. – Rys. // Chemia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 32-35

318. Fakty i mity o epidemiach AIDS / Tomasz Otręba // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 229-231
* Konspekt lekcji biologii w liceum

319. Fotosynteza : autotroficzny proces odżywiania z udziałem energii świetlnej / Urszula Skrzypczak // Biologia w Szkole. – 2021, nr 3, s. 50-51
* Scenariusz lekcji biologii dla szkoły ponadpodstawowej

320. Fotosynteza : funkcjonowanie liścia w życiu rośliny / Barbara Gurtowska et al. // Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych. – 2001, nr 3, s. 31-32
* Konspekt lekcji w gimnazjum

321. Fotosynteza jako proces dwuetapowy : faza ciemna / Urszula Skrzypczyk // Biologia w Szkole. – 2021, nr 5, s. 48-51
* Scenariusz lekcji biologii dla szkoły ponadpodstawowej

322. Fotosynteza jako proces dwuetapowy : faza jasna / Urszula Skrzypczak // Biologia w Szkole. – 2021, nr 4, s. 48-51
* Temat lekcji: Fotosynteza jako proces dwuetapowy – faza jasna. Scenariusz lekcji biologii dla szkoły ponadpodstawowej

323. Hałas – zjawisko niepożądane / Ewa Krawczyk // Biologia w Szkole. – 2003, nr 5, s. 296-297

324. Hospitacja diagnozująca : „Ewolucyjny rozwój układów krążenia i oddechowego kręgowców” / Anna Cieślicka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 3, s. 30-35

325. Jak długo jeszcze będą padały kwaśne deszcze / Grażyna Godlewska, Bernadeta Jankowska // Aura. – 2001, nr 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 84, s. 4
* Scenariusz zajęć pozalekcyjnych

326. Jak działa nasze oko? / Jolanta Kudlak // Biologia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 162-164
* Konspekt lekcji z biologii w gimnazjum

327. Jak radzić sobie ze stresem? / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232-236
* Konspekt lekcji biologii w liceum

328. Jesteś częścią przyrody i bez niej nie możesz istnieć… : scenariusz Sejmiku Ekologicznego związanego z obchodami 75 rocznicy powstania Ligi Ochrony Przyrody / Marta Kopeć-Bitner // Przyroda Polska. – 2005, nr 5, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 11

329. Kiedy w Polsce rosły palmy : konspekt do zajęć muzealnych prowadzonych w Muzeum Ziemi PAN / Katarzyna Krajewska, Aleksandra Kohlman-Adamska // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 126-133

330. Klasyfikacja organizmów : konspekt lekcji biologii w gimnazjum / Renata Mazur // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 3, s. 52-54

331. Konspekt lekcji biologii w klasie III gimnazjum “Czy świat organiczny podlega ewolucji?” / Beata Sobocińska-Rodzoń // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007,nr 3, s. 58-62

332. Konspekt lekcji biologii w liceum ogólnokształcącym „Dlaczego błona komórkowa jest półpełną mozaiką? Czy jest to korzystne dla transportu błonowego?” / Kinga Prusak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2008, nr 3, s. 87-90

333. Konspekt lekcji biologii w liceum ogólnokształcącym „Gdzie powstaje energia w komórce” / Kinga Prusak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2008, nr 3, s. 91-93

334. Konspekt lekcji dla klasy I LO „Odżywianie się organizmów” / Karolina Mroczkowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 1, s. 25-30

335. Konspekt lekcji dla klasy I LO : Wyjście roślin na ląd / Maria Borowiecka-Błachnio // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 3, s. 61-64

336. Konspekt lekcji dla klasy III LO : „Strefy klimatyczno-roślinne na ziemi i towarzysząca im fauna” / Elżbieta Krzysztofik, Danuta Staciwa. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 3, s. 65-70

337. Konspekt lekcji w gimnazjum: „Ucho jako narząd słuchu i równowagi” / Elżbieta Opulska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2005, nr 1, s. 74-76

338. Konspekt lekcji w liceum: „Diagnozowanie funkcjonowania układu krwionośnego” / Mirosława Cybula // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2005, nr 4, s. 67-73

339. Konspekt lekcji z biologii w gimnazjum „Struktura DNA, cechy kodu genetycznego” / Małgorzata Stańczak // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 2, s. 37-40

340. Konspekt zajęć lekcyjnych „Waga Twojego ciała i co dalej?”/ Józef Szewczyk // Modelowe Nauczanie. – 2015, nr 4, s. 47-56

341. [Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie I LO] / Beata Gomzar // Drama. – 2000, z. 33, s. 29-31
* Integracja przedmiotów: plastyka, biologia, język polski. Temat: Jakim jesteś drzewem? Komponujemy plastycznie swój „wewnętrzny portret”

342. Kontrola bez stresu : (na przykładzie lekcji przyrody i biologii) / Grażyna Możdżanowska-Kordas // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 2, s. 12-15
* Konspekt lekcji do gimnazjum

343. Kormoran: ptak morderca czy ofiara ekspancji człowieka? / Bożena Gąsińska, Elżbieta Zalewska // Biologia w Szkole. – 2001, nr 2, s. 109-111
* Lekcja biologii w gimnazjum

344. Krążenie płynów w organizmie : konspekt zajęć edukacyjnych z biologii w gimnazjum / Danuta Cichy, Ilona Żeber-Dzikowska . – Rys. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2012, nr 4, s. 113-122

345. Kwaśne deszcze – propozycje rozwiązań metodycznych / Marlena Zielińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2011, nr 4, s. 39-47

346. Kwiat-uśmiech rośliny / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2015, nr 6, s. 44-48
* Scenariusz lekcji biologii dla gimnazjum i liceum

347. Lekcja biologii z Internetu / Urszula Kucia. – Rys. // Komputer w Szkole. – 2001, nr 5-6, s. 58-61

348. Lekcja przyrody na temat “Pomóżmy ptactwu wodnemu” / Janusz Szwabo // Geografia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 31-32

349. Łowiectwo i rybołóstwo dawniej i dziś / Magdalena Anczykowska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2005, nr 3, s. 48-49

350. Majestat przyrody w majestacie śmierci – fragment “Chłopów” Władysława Reymonta / Aneta Gizińska-Hwozdyk // Aura. – 2002, nr 4, dod. “Prace konkursowe” nr 3, s. 6-7
* Lekcja języka polskiego w gimnazjum. Do konspektu dołączono tekst „Dezyderaty”.

351. Matematyka, gimnazjum / Barbara Wierzchucka // Meritum. – 2011, nr 3, s. 16
* Temat: Symetria w przyrodzie

352. Media w kształceniu medycznym / Elżbieta Powierza, Elżbiet Michalik-Szerszeń // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 49-52
* Zawiera scenariusz lekcji “Położenie, kształt, budowa zewnętrzna i wewnętrzna serca”

353. Metoda sekwencjonowania DNA : scenariusz zajęć w liceum / Andrzej Kornaś. – Tab. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 2, s. 44-48

354. Mitoza i mejoza. Symulacje z wykorzystaniem klocków Lego / Danuta Mądroszkiewicz. – Fot. // Biologia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 48-50

355. Mszaki jako biowskaźniki zanieczyszczeń powietrza : propozycja zajęć w pracowni szkolnej / Joanna Kaliszczyk // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 142-143
* Dla liceum lub gimnazjum

356. Na jakie niebezpieczeństwa sa narażone kasztanowce? / Joanna Baś. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 31-36

357. Nauczanie sytuacyjne na lekcjach przyrody i biologii / Ilona Żeber-Dzikowska . – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2010, nr 4, s. 41-55

358. Niszczenie przyrody : scenariusz zajęć lekcyjnych dla klasy I liceum ogólnokształcącego z rozszerzoną biologią i chemią / Jolanta Janicka // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2003, nr 5, dod. „Edukacja ekologiczna”, s. 10-12

359. O szkodliwości palenia papierosów / Halina Bożko-Lewczuk // Biologia w Szkole. – 2001, nr 3, s. 168-170
* Konspekt lekcji z biologii w liceum

360. Obserwacja hodowli z Excelem / Wojciech Stawarczyk // IT w Edukacji. – 2015, nr 3, s. 36-38

361. Obserwujemy porosty : zajęcia terenowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Hanna Będkowska // Przyroda Polska. – 2013, nr 2, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, s. 2-3

362. Ocena stanu najbliższego środowiska przyrodniczego: scenariusz zajęć terenowych / Bożena Olszańska // Przyroda Polska. – 2004, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny”, nr 8, s. 11

363. Oceniamy czystość rzek Soły i Koszarawy oraz Jeziora Żywieckiego / Elżbieta Gorgoń. – Rys., tab. // Aura. – 2002, nr 10, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 97, s. 1-5

364. Ochrona środowiska rozpoczyna się w koszu na śmieci : propozycje zajęć z edukacji ekologicznej / Jadwiga Skiba. – Rys. – Bibliogr. // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 3, s. 28- 33

365. Oczka wodne a bioróżnorodność / Joanna Nadolska, Jerzy Nadolski // Biologia w Szkole z Przyrodą
* Konspekt lekcji biologii w szkole średniej

366. Odpady – problem XXI wieku / Zenobia Kucz // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2005, nr 5, s. 50-51

367. Odżywianie a zdrowie : konspekt lekcji dla klasy I liceum ogólnokształcącego / Małgorzata Jasińska, Jolanta Niedzielska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 1, s. 61-66

368. Ogród szkolny “Gimnogródek” / Edyta Filipek-Więcław, Monika Mędrek // Aura. – 2009, nr 6, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 178, s. 3-5

369. Orientacja w terenie : scenariusz lekcji / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2016, nr 4, s. 41-45
* Dla gimnazjum oraz liceum

370. Oznaczanie roślin wodnych / Elżbieta Ranoszek. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 43-48
* Konspekt biologii w gimnazjum

371. Owoce egzotyczne / Maciej Węsierski. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 46-48

372. Oznaczenie pospolitych drzew i krzewów / Alina Trejgell, Marlena Zielińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 2, s. 32-41

373. Papierosy a zdrowie człowieka / Dorota Grzęda // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 24-25
* Scenariusz lekcji biologii (lub wychowawczej) w gimnazjum „Każdy palacz jest ruiną tego, którym mógłby być, gdyby nie palił”

374. Parki – ostoją życia w mieście. Ekologiczna ścieżka edukacyjna / Elżbieta Ślipek // Biologia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 39-42

375. Plan jednodniowych zajęć terenowych / Halina Gajewska // Aura. – 2001, nr 5, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 80, s. 12

376. Plazmoliza inaczej. Prostota wykonania – efekt murowany / Jolanta Walkiewicz // Biologia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 51

377. Po liściu do drzewa : scenariusz lekcji / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2016, nr 1, s. 46-50
* Dla gimnazjum

378. Początek życia człowieka / Agnieszka Szczepańska // Wychowawca (Kraków). 2021, nr 3, s. 44-46

379. Podróżujemy od równika ku biegunom poznając bogactwo biosfery / Wiesława Pajor // Aura. – 2004, nr 8, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 119, s. 3-4
* Scenariusz lekcji z wykorzystaniem metody projektu

380. Podstawowe właściwości przemian ewolucyjnych – scenariusz zajęć edukacyjnych dla szkoły ponadgimnazjalnej / Artur Szumielewicz // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2009, nr 1, s. 65-70

381. Podstawowe źródła i skutki zanieczyszczeń atmosfery: scenariusz lekcji biologii dla klasy III gimnazjum / Joanna Palińska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 3, s. 8-9

382. Podwójna natura wirusów – scenariusz lekcji biologii w szkole / Renata Rabczyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 100-102
* Scenariusz konkursu

383. Powtórzenie wiadomości z biologii do egzaminu gimnazjalnego – prezentacja multimedialna / Lidia Ciupa, Małgorzata Pacanowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s.89-99
* Konspekt

384. Powtórzenie wiadomości z genetyki / Zyta Sendecka // Biologia w Szkole. – 2003, nr 1, s. 36-38

385. Poznajemy kategorie zagrożeń gatunków zwierząt / Hanna Schmidt // Biologia w Szkole. – 2004, nr 2, s. 39-42

386. Propozycja realizacji działu „Różnorodność organizmów” / Stanisław Makara. – Tab., wykr. // Biologia w Szkole. – 2001, nr 4, s. 225-232
* Konspekty lekcji biologii w gimnazjum : „Poznajemy bezkręgowce wodne” oraz „Poznajemy owady wodne w ich środowisku życia”

387. Przegląd krajowych roślin nagonasiennych : konspekt zajęć terenowych w klasie I LO / Halina Arciszewska // Aura. – 2005, nr 2, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 125, s. 1-2

388. Przykłady konspektów z poradnika dla nauczyciela / Janina Grzegorek, Krzysztof Spalik, Krzysztof Staroń. – Tab. // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 26-27

389. Realizacja ścieżek edukacyjnych na czwartym etapie kształcenia – scenariusz / Sławomir Dzikowski, Marta Sater . – Tab. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 2, s. 59-66
* Zawiera scenariusz zajęć do klasy I 3-letniego LO (zakres podstawowy): „Zatrucia pokarmowe – przyczyny i skutki oraz pierwsza pomoc przedmedyczna”

390. Rodzaje odruchów nerwowych / Violetta Nowak // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 50-51

391. Rola nauczyciela przedmiotów przyrodniczych w kształceniu zdalnym / Beata Jancarz-Łanczkowska, Katarzyna Potyrała . – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2011, nr 4, s. 62-67
* Zawiera konspekt lekcji biologii dla szkoły ponadgimnazjalnej: Procesy biochemiczne w organizmach roślinnych (fotosynteza, oddychanie wewnątrzkomórkowe)

392. Scenariusz dla uczniów gimnazjum „Barwniki fotosyntezy i ich wpływ na rozmieszczenie fotoautotrofów w wodzie” // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 1, s. 46-50

393. Scenariusz lekcji biologii dla kl. I gimnazjum „Budowa i funkcje tkanek roślinnych” / Renata Rabczyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 1, s. 36-37

394. Scenariusz lekcji biologii III klasy gimnazjum / Krystyna Małecka // Przyroda Polska. – 2003, nr 7, dod. „Biuletyn Eko-edukacyjny”, s. 10
* Temat lekcji: Sąd nad człowiekiem – powtórzenie wiadomości z zakresu ochrony środowiska.

395. Scenariusz lekcji biologii w gimnazjum (propozycja dla klasy III) / Danuta Lipińska // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 4, dod. „Edukacja ekologiczna”, s. 1-4
* Temat: Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniu środowiska odpadami?

396. Scenariusz lekcji dla klasy III LO „Wykrywanie produktów fotosyntezy” / Krystyna Mac, Małgorzata Białek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 1, s. 31-35

397. Scenariusz lekcji dla liceum ogólnokształcącego : „Wybrane cechy populacji” / Agnieszka Greń // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 2, s. 54-56

398. Scenariusz zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej : „Sporządzanie preparatów bakteryjnych – różne techniki barwienia” / Ilona Żeber-Dzikowska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 1, s. 38-45

399. Scenariusz zajęć edukacyjnych w gimnazjum „Podstawowe wiadomości z genetyki – powtórzenie” / Urszula Orkisz-Wiącek // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 2, s. 41-44

400. Scenariusz zajęć: „Po co nam narządy węchu, smaku i czucia?” / Lidia Ciupa // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2005, nr 4, s. 79-83

401. Scenariusze do gimnazjum / Małgorzata Wąsik, Dariusz Kapsik, Agnieszka Wolak // Aura. – 2005, nr 3, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 126, s. 6-10
* Tematy: Znaczenie ekologii w życiu każdego z nas. Czy zdrowo się odżywiamy? Woda – podstawowe źródło życia. Jak wygląda nasza rzeka? Powietrze, które nas otacza

402. Scenariusze lekcji / Janina Pudło // Przyroda Polska. – 2003, nr 12, dod. „Biuletyn Eko-edukacyjny”, s. 10
* Lekcja dla 2 klasy szkoły zawodowej; 1. W ogrodzie zoologicznym – temat: Rozpoznawanie ptaków w terenie. 2. Scenariusz lekcji ćwiczeniowej – temat: Obserwacja plastydów

403. Serce – żywa pompa organizmu / Jolanta Kudlak // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2005, nr 1, s. 48-49
* Lekcja biologii w gimnazjum

404. Skład i rola krwi : scenariusz lekcji w gimnazjum / Maria Obrębska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2011, nr 4, s. 48-50

405. Sposoby izolacji związków leczniczych – olejków eterycznych i metabolitów wtórnych z surowców roślinnych / Joanna Kurek // Biologia w Szkole. – 2022, nr 2, s. 42-45

406. Spróbuj uczyć systematyki z komputerem! / Katarzyna Potyrała, Iwona Kuczek. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 3, s. 93-100
* Zawiera konspekt lekcji : Rozmnażanie się i rozwój ptaków

407. Struktura ekosystemu leśnego. Konspekt zajęć terenowych / Beata Żelwetro. – Tab., wykr. – Bibliogr // Biologia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 160-164

408. Systematyka biologiczna w szkole ponadgimnazjalnej / Ewa Kowalik. – Bibliogr. // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2003, nr 3, s. 82-92
* Zawiera konspekty lekcji: 1. Współczesny system klasyfikacji organizmów; 2. Rozpoznawanie wybranych roślin zielonych

409. Systematyczny podział organizmów / Irena Nicińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 6, s. 23-24

410. Ścieżka ekologiczna realizowana na lekcji biologii w III klasie gimnazjum / Alicja Muller // Przyroda Polska. – 2006, nr 2, dod. „Biuletyn EKO-edukacyjny” s. 3
* Temat: Wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego na stan biocenozy lasy

411. Ślimak winniczek na zajęciach terenowych / Krystyna Szybiak, Małgorzata Leśniewska. – Tab. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 90-94

412. Świat dźwięków / Anna Stopyra, Marianna Urbańska // Biologia w Szkole. – 2003, nr 5, s. 49-52

413. Temat: Początek życia człowieka / Agnieszka Szczepańska // Wychowawca. – 2021, nr 3, s. 44-45
* Scenariusz dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. Przedmiot: wychowanie do życia w rodzinie, godzina wychowawcza, biologia

414. Trzeci wymiar DNA / Joanna Gadomska // TIK w Edukacji. – 2019, nr 1, s. 41-43
* Scenariusz lekcji biologii w szkole ponadpodstawowej. Temat: Jak wygląda DNA?

415. Ucho jako narząd słuchu i równowagi / Iwona Wicińska // Biologia w Szkole. – 2003, nr 5, s. 294-295

416. Wędrówki ptaków: konspekt zajęć terenowych dla klasy I gimnazjum / Krystyna Lemańska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 3, s. 16

417. Woda w przyrodzie : scenariusz zajęć w gimnazjum / Halina Markowicz. – Rys. // Nowa Era w Szkole. – 2001, nr 1, s. 44-46

418. Wodne bezkręgowce / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2017, nr 2, s. 38-40
* Konspekt lekcji w liceum

419. Wpływ dwutlenku siarki na drzewa iglaste / Małgorzata Jacewicz // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 97-98

420. Wpływ palenia papierosów na zdrowie / Urszula Gryniuk. – Tab. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2003, nr 2, s. 101-104

421. Wpływ warunków zewnętrznych na intensywność fotosyntezy / Marzanna Solarska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2010, nr 2, s. 57-58

422. Wycieczka do Parku Narodowego. Scenariusz zajęć / Anna Bandzarewicz. – Rys. // Aura. – 2002, nr 3, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 90, s. 10-12

423. Wyjście roślin na ląd / Marta Borowiecka-Błachnio // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 42-45

424. Wycieczka do Parku Narodowego. Scenariusz zajęć / Anna Bandzarewicz. – Rys. // Aura. – 2002, nr 3, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 90, s. 10-12

426. Wykonywanie preparatów mikroskopowych : zasady mikroskopowania / Irena Nicińska // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2012, nr 6, s. 22-23

426. Wyróżnianie populacji / Iwona Dzikiewicz // Biologia w Szkole. – 2002, nr 1, s. 52-53

427. Zadrzewienia śródpolne w mojej okolicy / Anna Welter // Biologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 17-22

428. Zagrożenia środowiska Białowieskiego Parku Narodowego / Hanna Schmidt, Grażyna Kowalczyk. – Bibliogr. // Biologia w Szkole. – 2003, nr 3, s. 165-168

429. Zajęcia terenowe prowadzone na lekcji biologii lub na zajęciach koła biologicznego / Mariola Kobylska, Joanna Niewiadoma // Aura. – 2002, nr 9, dod. „Dodatek ekologiczny dla szkół” nr 96, s. 1-3

430. Zakłócona równowaga / Joanna Baś // Biologia w Szkole. – 2002, nr 2, s. 106-108

431. Zanieczyszczenie powietrza i jego skutki : scenariusz lekcji / Katarzyna Kulus // Biologia w Szkole z Przyrodą. – 2018, nr 1, s. 50-54

432. Ziarnista budowa materii. Scenariusz zajęć z przyrody / Alina Widelska // Nowa Era w Szkole. – 2000, nr 4, s. 37-40

433. Znaczenie ochrony siedlisk dla ochrony gatunkowej ptaków : konspekt lekcji dla gimnazjum / Beata Góralczyk // Biologia w Szkole. – 2000, nr 2-3, s. 146-147

434. Znaleziono pewną czaszkę… / Krystyna Biskup // Biologia w Szkole. – 2001, nr 1, s. 54-57
* Konspekt lekcji biologii w liceum

Zob. też. poz. 8, 44

 

Netografia:

https://www.profesor.pl/publikacje-top,14,Konspekty,2,Biologia
https://www.profesor.pl/publikacje-top,14,Konspekty,27,Przyroda

 

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu