Etyka. Filozofia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji etyki i filozofii” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2021 i składa się z 45 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Bioetyka : scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne dla nauczycieli biologii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawców i katechetów / Magdalena Rokicka, Bogumił Strączek. – Kraków : „Rubikon”, 2016. – 78 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
* Zawiera scenariusze: 1. Historia życia małego człowieka; 2. Aborcja; 3. Diagnostyka prenatalna; 4. Sztuczne zapłodnienie; 5. Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna; 5. Badania nad komórkami macierzystymi; 7. Kres życia; 8. Przeszczepianie narządów; 9. Teoria płci kulturowej i orientacja seksualna
M 216517 M 216518 (Opole)

2. Człowiek wobec Boga : wokół filmu Krzysztofa Kieślowskiego „Dekalog I” / oprac. Danuta Górecka, Ewa Sztombka // W : Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny. [Cz. 2] / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej ; [aut. Dawid Bałutowski et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2013. – S. 50-52
M 213597 (Opole)

3. Edukacja filozoficzna : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / Bartosz Przybył. – Kielce : „Mac Edukacja”, cop. 2002. – 20 s. ; 24 cm.
* Zawiera scenariusze: 1. Filozofia i filozofowie; 2. Sztuka dyskutowania; 3. Jaka jest natura świata?; 4. Czy Bóg istnieje?; 5. Skąd wiemy to, co wiemy?; 6. Czy możemy poznać prawa rządzące przyrodą?; 7. Czy moralność jest obiektywna?; 8. Jak oceniać nasze czyny?; 9. Jak żyć szczęśliwie?
M 048786 (Brzeg), M 58533 M 58534 (Kędzierzyn-Kożle), C 050466 (Kluczbork), M 185992 M 187952 M 187953 (Opole)

4. Etyka – chcemy być lepsi : podręcznik i program nauczania do klasy I, klasy II, klasy III szkoły podstawowej / Marek Gorczyk ; [il. Artur Piątek]. – Wrocław : „Siedmioróg”, 2015. – 215, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 009630″B” M 009631″B” M 009632″B” (Opole)

5. Etyka : edukacja globalna na zajęciach etyki w szkole podstawowej : materiały edukacyjne dla nauczycieli i nauczycielek / [autorzy i autorki: Karolina Kowalewska, Dorota Stępniak, Paulina Urbaniak ; redakcja merytoryczna: Katarzyna Dzięciołowska, Marta Jackowska-Uwadizu, Marta Kałużyńska, Elżbieta Krawczyk]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2019. – 90, [2] strony : ilustracje ; 30 cm.
M 220092 (Opole)

6. Etyka : książka dla nauczyciela szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy / Sylwia Sapocińska, Alicja Rosiak. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012. – 112 s. ; 28 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

7. Etyka nie tylko dla smyka : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Łagodzkiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 284 strony : ilustracje ; 30 cm.

8. Etyka : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Paweł Kołodziński. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 55 s. ; 24 cm.

9. Filozofia, etyka : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej / autorzy Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. – 118 s. ; 30 cm. – (Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie Podstawy Programowej w Szkole Ponadpodstawowej)
M 057050 (Kluczbork), M 069341 (Nysa), C 219784 M 219841 M 219842 M 219843 M 219844 (Opole)

10. Etyka : zakres podstawowy : książka dla nauczyciela. – Gdynia : Operon, [2021]. – 279, [4] strony : fotografie ; 21×28 cm.

11. Filozofia w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli / Anna Jedynak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. – 63,[1] s. ; 24 cm.
C 183766 (Opole)

12. Filozofuj z dziećmi : poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą / Łukasz Krzywoń. – Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2019. – 180 stron : ilustracje ; 24 cm.

13. Filozofuj z dziećmi. T. 2, 100 pomysłów na dociekania filozoficzne z dziećmi : praca zbiorowa / pod redakcją Łukasza Krzywonia ; [autorzy] Dorota Monkiewicz, Maria Bartkowska, Joanna Jawiczuk, Anna Jurek, Ewelina Grądzka, Wojciech Rutkiewicz, Filip Jach, Izabela Nawrot, Krystian Karcz, Monika Strzeżyk, Małgorzata Kamińska, Aleksandra Lewandowska, Ewa Kosiedowska, Dagmara Więckowska, Agnieszka Gąsiorek, Marzena Tyl, Joanna Chrzanowska-Volkers, Alicja Skrzypczak, Marta Szopka, Małgorzata Nowak, Paulina Skorupińska, Dorota Kujawa-Weinke, Melania Dominiak, Marcin Kostyra. – Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2021. – 322, [2] strony : ilustracje ; 25 cm.

14. Kierunek – dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / [redakcja Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak ; zespół autorski Zofia Drossel-Jórdeczka, Alicja Fryda-Trafny, Karolina Gruchalska-Matuszak, Małgorzata Hypś-Wolińska, Aleksandra Lewandowska, Agata Maćkowiak, Agata Matyjasek, Monika Ograbek, Kamila Piechowak-Marcinkowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Paulina Wojtkowiak, Krystyna Zalisz-Kaczmarek]. – Poznań : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017. – 162, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.

15. Kierunek – wartości : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / redaktor prowadząca Alina Płaziak-Janiszewska ; [redakcja Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak, Zofia Drossel-Jórdeczka ; zespół autorski Zofia Drossel-Jórdeczka, Karolina Gruchalska-Matuszak, Aleksandra Lewandowska, Agata Matyjasek, Monika Ograbek, Kamila Piechowiak-Marcinkowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Paulina Wojtkowiak, Mateusz Zachciał]. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – 149, [3] strony : ilustracje, errata ; 24 cm.

16. Lekcje etyki w szkole : gimnazjum / Wydawnictwo Naukowe Academicon. – Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2015. – 130 s. : il. ; 21 cm.

17. „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauzego, czyli o sztuce życia / oprac. Ewa Wyszyńska // W : Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny. [Cz. 2] / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej ; [aut. Dawid Bałutowski et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2013. – S. 53-54
M 213597 (Opole)

18. Po drugiej stronie… : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / [redakcja Zofia Drossel-Jórdeczka, Karolina Gruchalska-Matuszak, Alicja Skrzypczak ; autorzy tekstów literackich Alina Płaziak-Janiszewska, Jarosław Marek Spychała]. – Poznań : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 2021. – 142 strony ; 24 cm.

19. Sposób na filozofię : kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej / Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów. Redakcja Liberi Libri, 2016. – 197 stron ; 25 cm.

20. Starość nie radość? : o problemach wieku podeszłego w filmie „Pora umierać” Doroty Kędzierzawskiej / oprac. Sylwia i Tomasz Kwiręgowie // W : Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny. [Cz. 2] / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej ; [aut. Dawid Bałutowski et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2013. – S. 55-57
M 213597 (Opole)

21. Tajemnice i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-IV / Jadwiga A. Hockuba. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. – 113, [1] strona ; 24 cm.
C 054808 (Kluczbork), M 215924 M 215921 M 215922 M 215923 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

22. Czego potrzebuję do szczęścia? / Dorota Kujawa-Weinke // Sygnał. – 2018, nr 9, s. 24
* Scenariusz lekcji etyki lub godziny wychowawczej inspirowany filozofią Diogenesa

23. Czy istnieją granice wolności słowa? : scenariusz lekcji etyki, wiedzy o społeczeństwie lub godziny wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych / Tomasz Kwarciński // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 104-110

24. Czy lepiej być plotkarzem, czy filozofem? : scenariusz lekcji etyki lub z wychowawcą inspirowany filozofią Sokratesa. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 6, s. 22-23
* Dla klas V-VI szkoły podstawowej

25. Doświadczenia i refleksje dotyczące filozofowania z dziećmi : (wyniki obserwacji dotyczące zajęć etyki prowadzonych metodą Matthew Lipmana w klasach I-III oraz analiza spostrzeżeń nauczycieli pracujących metodą P4C w Wielkiej Brytanii) / Agnieszka Gąsiorek // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 62-75
* Zawiera scenariusz zajęć zainspirowanych metodą dyskusji filozoficznej z dziećmi M. Lipmana. Temat: Ukłon dla pytania

26. Filozofia na lekcjach języka polskiego : propozycje ćwiczeń dla uczniów klas VII-VIII / Aleksandra Araszkiewicz. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 4, s. 17-30

27. Filozoficzno-biblioteczne spotkania dla gimnazjalistów : zajęcia biblioteczne / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 4, s. 40-41

28. „Filozofowanie”jako kontekst / Maria Franik // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 30-43
* Na podstawie „Małego Księcia”

29. FilozoGraf, czyli jak wprowadzić młodzież w świat filozofii? / Hanna Borzyszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 48-50

30. FilozoGraf, czyli jak wprowadzić młodzież w trudny świat filozofii? / Hanna Borzyszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 9, s. 20-21

31. Koło filozoficzne : program dla uczniów szkół średnich. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 4, s. 34-36

32. Kwadrans filozoficznych dociekań najmłodszych uczniów : przykłady realizacji autorskiego programu / Jadwiga Dejko. – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 76-88

33. Lekcja etyki w I klasie / Joanna Rodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 77-84
* Zawiera konspekt lekcji: „Czy kłamstwo jest bronią tchórzy? Porozmawiajmy o znaczeniu kłamstwa w naszym życiu”

34. Logo-Logos, czyli jak nauczać filozofii za pomocą klocków lego : opis projektu edukacji filozoficznej „Lego-Logos” / Jarosław Marek Spychała // Twórcza Szkoła. – 2005, nr 11, s. 7-13

35. O kontekstach filozoficznych w szkole podstawowej / Małgorzata Szcześniak // Polonistyka. – 2003, nr 7, s. 431-436

36. O wolności prawdziwej i manowcach wolności : ćwiczenia na lekcje etyki dla szkoły ponadgimnazjalnej / Paweł Nowak // Katecheta. – 2015, nr 1, s. 49-54

37. Pierścień Gygesa, czyli problem przyzwoitości : scenariusz lekcji etyki, filozofii lub godziny wychowawczej dla klas gimnazjalnych / Tomasz Kwarciński // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 86-88

38. Platoński mit jaskini, czyli skąd się biorą rzeczy? / Tomasz Kwarciński // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 84-86
* Scenariusz lekcji filozofii dla klas gimnazjalnych

39. Sprawiedliwie, czyli jak? : scenariusz lekcji etyki lub godziny z wychowawcą poświęcony zagadnieniu sprawiedliwości / Dorota Kujawa-Weinke // Sygnał. – 2019, nr 11, s. 23-25

40. Szept, ale czy w dobrej sprawie? – czyli o moralnych dylematach nastolatków poruszających się w wirtualnym świecie / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2021, nr 10, s. 50-51
* Scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący zachowań i działań nieetycznych w wirualnym świecie

41. Szukamy odpowiedzi na ważne pytania : konkurs czytelniczy na podstawie książki „Świat Zofii” i lekcji jezyka polskiego o tematyce filozoficznej / Maria Walkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 24-25
* Zajęcia z edukacji medialnej i filozoficznej

42. Tylko tu i teraz : scenariusz lekcji etyki lub godziny z wychowawcą inspirowany filozofią stoików. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 6, s. 23-24
* Dla klas V-VI szkoły podstawowej

43. „Uczta” Platona : na pograniczu filozofii i literatury : scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Estera Lasocińska // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 89-93

44. Wybaczenie – wyraz siły czy słabości człowieka? („Chłopcy z Placu Broni”) / Katarzyna Kamińska-Holc // Polonistyka. – 2019, nr 2, s. 30-33
* Scenariusz może zostać zrealizowany podczas lekcji języka polskiego oraz godziny wychowawczej lub etyki w klasach, które czytały powieść Ferenca Molnara pt. „Chłopcy z Placu Broni”

45. Żyjemy w samych znakach zapytania : szukamy w literaturze odpowiedzi na swoje najtrudniejsze pytania / Ewa Fatyga-Fijołek, Jolanta Wawoczny // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 15-17

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu