Etyka. Filozofia

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji etyki i filozofii” obejmuje wybór literatury za lata 2000-2019 i składa się z 37 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Bioetyka : scenariusze zajęć i prezentacje multimedialne dla nauczycieli biologii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, wychowawców i katechetów / Magdalena Rokicka, Bogumił Strączek. – Kraków : “Rubikon”, 2016. – 78 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM)
* Zawiera scenariusze: 1. Historia życia małego człowieka; 2. Aborcja; 3. Diagnostyka prenatalna; 4. Sztuczne zapłodnienie; 5. Genetyczna diagnostyka preimplantacyjna; 5. Badania nad komórkami macierzystymi; 7. Kres życia; 8. Przeszczepianie narządów; 9. Teoria płci kulturowej i orientacja seksualna
M 216517 M 216518 (Opole)

2. Człowiek wobec Boga : wokół filmu Krzysztofa Kieślowskiego „Dekalog I” / oprac. Danuta Górecka, Ewa Sztombka // W : Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny. [Cz. 2] / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej ; [aut. Dawid Bałutowski et al.]. -Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2013. – S. 50-52
M 213597 (Opole)

3. Edukacja filozoficzna : przewodnik metodyczny dla nauczycieli / Bartosz Przybył. – Kielce : “Mac Edukacja”, cop. 2002. – 20 s. ; 24 cm.
* Zawiera scenariusze: 1. Filozofia i filozofowie; 2. Sztuka dyskutowania; 3. Jaka jest natura świata?; 4. Czy Bóg istnieje?; 5. Skąd wiemy to, co wiemy?; 6. Czy możemy poznać prawa rządzące przyrodą?; 7. Czy moralność jest obiektywna?; 8. Jak oceniać nasze czyny?; 9. Jak żyć szczęśliwie?
M 048786 (Brzeg), M 58533 M 58534 (Kędzierzyn-Kożle), C 050466 (Kluczbork), M 185992 M 187952 M 187953 (Opole)

4. Etyka – chcemy być lepsi : podręcznik i program nauczania do klasy I, klasy II, klasy III szkoły podstawowej / Marek Gorczyk ; [il. Artur Piątek]. – Wrocław : “Siedmioróg”, 2015. – 215, [1] s. : il. ; 24 cm.
M 009630″B” M 009631″B” M 009632″B” (Opole)

5. Etyka : książka dla nauczyciela szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy / Sylwia Sapocińska, Alicja Rosiak. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2012. – 112 s. ; 28 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

6. Etyka nie tylko dla smyka : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej : praca zbiorowa / pod redakcją Anny Łagodzkiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – 284 strony : ilustracje ; 30 cm.

7. Etyka : przewodnik dla nauczyciela liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Paweł Kołodziński. – Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, 2011. – 55 s. ; 24 cm.

8. Filozofia, etyka : wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej / autorzy Jacek Wojtysiak, Jacek Frydrych, Wioletta Kozak ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2019. – 118 s. ; 30 cm. – (Vademecum Nauczyciela. Wdrażanie Podstawy Programowej w Szkole Ponadpodstawowej)
M 057050 (Kluczbork), M 069341 (Nysa), C 219784 M 219841 M 219842 M 219843 M 219844 (Opole)

9. Filozofia w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli / Anna Jedynak. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. – 63,[1] s. ; 24 cm.
C 183766 (Opole)

10. Kierunek – dialog : inspiracje metodyczne nie tylko dla nauczycieli etyki / [redakcja Alina Płaziak-Janiszewska, Agata Matyjasek, Agata Maćkowiak, Karolina Gruchalska-Matuszak ; zespół autorski Zofia Drossel-Jórdeczka, Alicja Fryda-Trafny, Karolina Gruchalska-Matuszak, Małgorzata Hypś-Wolińska, Aleksandra Lewandowska, Agata Maćkowiak, Agata Matyjasek, Monika Ograbek, Kamila Piechowak-Marcinkowska, Alina Płaziak-Janiszewska, Paulina Wojtkowiak, Krystyna Zalisz-Kaczmarek]. – Poznań : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2017. – 162, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.

11. Lekcje etyki w szkole : gimnazjum / Wydawnictwo Naukowe Academicon. – Lublin : Wydawnictwo Academicon, 2015. – 130 s. : il. ; 21 cm.

12. „Mój Nikifor” Krzysztofa Krauzego, czyli o sztuce życia / oprac. Ewa Wyszyńska // W : Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny. [Cz. 2] / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej ; [aut. Dawid Bałutowski et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2013. – S. 53-54
M 213597 (Opole)

13. Sposób na filozofię : kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej / Jacek Grzybowski, Agnieszka Jaworska, Anna Kazimierczak-Kucharska, Agnieszka Norwa, Andrzej Waleszczyński, Sabina Lucyna Zalewska. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów. Redakcja Liberi Libri, 2016. – 197 stron ; 25 cm.

14. Starość nie radość? : o problemach wieku podeszłego w filmie „Pora umierać” Doroty Kędzierzawskiej / oprac. Sylwia i Tomasz Kwiręgowie // W : Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : Filmoteka Szkolna : pakiet edukacyjny. [Cz. 2] / pod red. Anny Mirskiej-Czerwińskiej ; [aut. Dawid Bałutowski et al.]. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski Instytut Sztuki Filmowej, 2013. – S. 55-57
M 213597 (Opole)

15. Tajemnice i inne historie : scenariusze zajęć wspierające pracę nauczyciela etyki w klasach 0-IV / Jadwiga A. Hockuba. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017. – 113, [1] strona ; 24 cm.
C 054808 (Kluczbork), M 215924 M 215921 M 215922 M 215923 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

16. Czego potrzebuję do szczęścia? / Dorota Kujawa-Weinke // Sygnał. – 2018, nr 9, s. 24
* Scenariusz lekcji etyki lub godziny wychowawczej inspirowany filozofią Diogenesa

17. Czy istnieją granice wolności słowa? : scenariusz lekcji etyki, wiedzy o społeczeństwie lub godziny wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych / Tomasz Kwarciński // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 3, s. 104-110

18. Czy lepiej być plotkarzem, czy filozofem? : scenariusz lekcji etyki lub z wychowawcą inspirowany filozofią Sokratesa. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 6, s. 22-23
* Dla klas V-VI szkoły podstawowej

19. Doświadczenia i refleksje dotyczące filozofowania z dziećmi : (wyniki obserwacji dotyczące zajęć etyki prowadzonych metodą Matthew Lipmana w klasach I-III oraz analiza spostrzeżeń nauczycieli pracujących metodą P4C w Wielkiej Brytanii) / Agnieszka Gąsiorek // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 62-75
* Zawiera scenariusz zajęć zainspirowanych metodą dyskusji filozoficznej z dziećmi M. Lipmana. Temat: Ukłon dla pytania

20. Filozofia na lekcjach języka polskiego : propozycje ćwiczeń dla uczniów klas VII-VIII / Aleksandra Araszkiewicz. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 4, s. 17-30

21. Filozoficzno-biblioteczne spotkania dla gimnazjalistów : zajęcia biblioteczne / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 4, s. 40-41

22. “Filozofowanie”jako kontekst / Maria Franik // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 30-43
* Na podstawie „Małego Księcia”

23. FilozoGraf, czyli jak wprowadzić młodzież w świat filozofii? / Hanna Borzyszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 48-50

24. FilozoGraf, czyli jak wprowadzić młodzież w trudny świat filozofii? / Hanna Borzyszkowska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 9, s. 20-21

25. Koło filozoficzne : program dla uczniów szkół średnich. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 4, s. 34-36

26. Kwadrans filozoficznych dociekań najmłodszych uczniów : przykłady realizacji autorskiego programu / Jadwiga Dejko. – Bibliogr. // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 3, s. 76-88

27. Lekcja etyki w I klasie / Joanna Rodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2010/2011, nr 2, s. 77-84
* Zawiera konspekt lekcji: “Czy kłamstwo jest bronią tchórzy? Porozmawiajmy o znaczeniu kłamstwa w naszym życiu”

28. Logo-Logos, czyli jak nauczać filozofii za pomocą klocków lego : opis projektu edukacji filozoficznej “Lego-Logos” / Jarosław Marek Spychała // Twórcza Szkoła. – 2005, nr 11, s. 7-13

29. O kontekstach filozoficznych w szkole podstawowej / Małgorzata Szcześniak // Polonistyka. – 2003, nr 7, s. 431-436

30. O wolności prawdziwej i manowcach wolności : ćwiczenia na lekcje etyki dla szkoły ponadgimnazjalnej / Paweł Nowak // Katecheta. – 2015, nr 1, s. 49-54

31. Pierścień Gygesa, czyli problem przyzwoitości : scenariusz lekcji etyki, filozofii lub godziny wychowawczej dla klas gimnazjalnych / Tomasz Kwarciński // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 86-88

32. Platoński mit jaskini, czyli skąd się biorą rzeczy? / Tomasz Kwarciński // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 84-86
* Scenariusz lekcji filozofii dla klas gimnazjalnych

33. Szukamy odpowiedzi na ważne pytania : konkurs czytelniczy na podstawie książki “Świat Zofii” i lekcji jezyka polskiego o tematyce filozoficznej / Maria Walkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 24-25
* Zajęcia z edukacji medialnej i filozoficznej

34. Tylko tu i teraz : scenariusz lekcji etyki lub godziny z wychowawcą inspirowany filozofią stoików. – (Teczka nauczyciela) // Sygnał. – 2019, nr 6, s. 23-24
* Dla klas V-VI szkoły podstawowej

35. “Uczta” Platona : na pograniczu filozofii i literatury : scenariusz lekcji dla klas ponadgimnazjalnych / Estera Lasocińska // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 3, s. 89-93

36. Wybaczenie – wyraz siły czy słabości człowieka? (“Chłopcy z Placu Broni”) / Katarzyna Kamińska-Holc // Polonistyka. – 2019, nr 2, s. 30-33
* Scenariusz może zostać zrealizowany podczas lekcji języka polskiego oraz godziny wychowawczej lub etyki w klasach, które czytały powieść Ferenca Molnara pt. “Chłopcy z Placu Broni”

37. Żyjemy w samych znakach zapytania : szukamy w literaturze odpowiedzi na swoje najtrudniejsze pytania / Ewa Fatyga-Fijołek, Jolanta Wawoczny // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 4, s. 15-17

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu