TWARDOWSKI Jan (1915-2006)

Niniejsza bibliografia przedmiotowa „Jan Twardowski (1915-2006)” poświęcona życiu i twórczości poetyckiej księdza Jana Twardowskiego ujmuje wybór wydawnictw zwartych oraz artykułów z czasopism i zawiera 153 opisy bibliograficzne. Materiał został opracowany na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz KaRo – Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich, prezentuje biografię, krytykę literacką, analizę i interpretację, recepcję wierszy, liczne scenariusze zajęć dydaktycznych, a także materiały repertuarowe poświęcone księdzu-poecie Janowi Twardowskiemu. Adresowana jest do nauczycieli języka polskiego, nauczycieli bibliotekarzy, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych życiem i poezją księdza Jana Twardowskiego.

Wydawnictwa zwarte :

1. A to co na krótko może być na zawsze… : pokłosie spotkania poświęconego pamięci księdza Jana Twardowskiego / pod red. nauk. Ewy Hoffmann-Piotrowskiej i Jadwigi Puzyniny. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2007. – 189 s., [1] k. tabl. ; 21 cm.

2. Autobiografia: myśli nie tylko o sobie. T.1, Smak dzieciństwa 1915-1959 /Jan Twardowski; oprac., Aleksandra Iwanowska. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2006. – 353, [2] s. : faks., fot. ; 22 cm.

3. Blisko ziemi, blisko nieba: ksiądz Jan Twardowski we wspomnieniach / [rozmowy przeprowadzili] Iwona, Beata i Krzysztof Demscy; zdjęcia Czesław Czapliński. – Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, cop. 2015. – 237, [3] s.: il. ; 19 cm.
4. Boscy i nieznośni: niezwykłe biografie / Anna Janko. – Warszawa : Wydawnictwo Zwierciadło, cop. 2012. – 266, [4] s. : il. ; 21 cm.

M 069166 (Nysa)

5. Czytamy polskie wiersze współczesne / Marek Adamiec. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia,1997. – 193, [1] s. ; 21 cm.

M 047908 (Brzeg)

6. Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku / red., Marian Kaczmarek; Wyższa Szkoła Pedagogiczna. – Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993. – 253, [8] s. ; 21 cm.

M 168722-M 168723 (Opole)

7. Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – 251 s.: il. ; 25 cm.

M 064285 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054285 (Kluczbork), M 216608-M 216609 (Opole)

8. Felietony poetyckie / Jerzy Kwiatkowski. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982. – 269, [2] s. ; 20 cm.

9. Fotografie prawdziwe, bo już niepodobne: ksiądz Jan Twardowski w dziewięćdziesiąte urodziny: 1 czerwca-15 lipca, 1 września-8 października 2005 / Czesław Czapliński, Andrzej Walczak, Waldemar Smaszcz. – Warszawa: Biblioteka Narodowa: Polski Instytut Wydawniczy, 2005. – 103, [16] s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm.

10. Interpretacje wierszy: gimnazjum /Jacek Poznański. – Warszawa : „Skrypt”,cop. 2004. – 143, [1] s. ; 21 cm.

M 053820 (Kluczbork)

11. Iskry niezgasłe: lekcje języka polskiego księdza Jana Twardowskiego w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie / ks. Stanisław Banach; słowem zaszczycił Senator Mowy Polskiej biskup Józef Zawistkowski. – Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum, 2019. – 186, [1] s. : fot. , portr. ; 22 cm.

12. Jan Twardowski: kapłan-poeta / oprac. Waldemar Smaszcz; Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wydział Humanistyczny. – Białystok: Filia UW, 1991. – 32 s. ; 20 cm.

13. Jan Twardowski – mistrz poezji religijnej : [poeta, kapłan, duchowy przewodnik / red. Katarzyna Beliniak et al.]. – Warszawa : De Agostini Polska, cop. 2007. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.

14. Jest miłość za nic…ksiądz poeta Jan Twardowski – patron na całe życie: [praca zbiorowa] / pod red. Alicja Kaliszuk ; współpr. merytoryczna: Waldemar Smaszcz]. – Płock : „Non Profit”, 2007. – 144 s. : il. ; 21 cm.

M 215282 (Opole)

15. Językowy obraz Boga i człowieka w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska.- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006. – 201, [3] s. ; 23 cm.

16. Ks. Jan Twardowski – poeta nadziei : życie i twórczość / Waldemar Smaszcz. – Białystok : „Unikat”, 2003. -125, [2] s. ; 20 cm.

17. Ksiądz Jan Twardowski : szkice o poecie / Stanisław Grabowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1999. – 197 s. ; 21 cm.

18. Ksiądz Jan Twardowski w Białymstoku / Waldemar Smaszcz. – Białystok: Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, 1999. – 50 s. ; 20 cm.19. Ksiądz Jan w Płocku / Waldemar Smaszcz. – Płock : Książnica Płocka, 2000. – 51 s. : il. ; 21 cm.

20. Ksiądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego / Magdalena Grzebałkowska. – Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011. – 376 s., [16] s. tabl. : il. (w tym kolor.) ; 25 cm.

21. Metafizyka oczywistości : (o poezji ks. Jana Twardowskiego) /Marek Karwala. – Kraków : „Impuls”, 1996. – 164 s. ; 24 cm.

M 55897 KK (Kędzierzyn-Koźle)

22. Miłość w poezji ks. Jana Twardowskiego / Zofia Cygal-Krupa (Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie) // W: Silva rerum : rzecz o współczesnej i dawnej polszczyźnie. T. 2, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Ożogowi / pod redakcją Agnieszki Myszki, Ewy Oronowicz-Kidy, Roberta Słabczyńskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. – S. 301-312

23. Modyfikacje frazeologizmów w liryce Jana Twardowskiego / Ewa Ciesielska // W: Świat humoru / red. Stanisław Gajda, Dorota Brzozowska. – Opole Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2000. – S. 611-616

24. Moi ważni : portrety prywatne / Barbara Gruszka-Zych. – Czeladź : Wydawnictwo Ursines, 2022. – 484, [4] strony : faksymilia, fotografie, portrety ; 22 cm.

25. Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. – Kraków : „Znak”, 1998. – 136, [8] s. ; 21 cm.

26. Nie przyszedłem pana nawracać… : szkic o życiu i twórczości ks. Jana Twardowskiego / Magdalena Żelasko .Wrocław : „Atut”,2007. – 276,[1] s. ; 21 cm.

M 196178 (Opole)

27. Pewność niepewności czyli Paradoksy, aforyzmy, pytania, złote myśli etc. z wierszy i prozy Jana Twardowskiego / wybrała Aleksandra Iwanowska. – wybrała Aleksandra Iwanowska ; posł. Kazimierza Orzechowskiego. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1998. – 299, [1] s. ; 16 cm.

28. Pisał na tak / [red. Aleksander Seniuk]. – Warszawa : Instytut Papieża Jana Pawła II, 2016. – 299, [2] s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

29. Po wiersz tak prosty, że każdy zrozumie: o poezji księdza Jana Twardowskiego / Bogdan Zeler. – Katowice : Wydawnictwo Unia Jerzy Skwara, cop. 2001. – 127, [1] s. ; 22 cm.

30. Poetycki pajdocentryzm na przykładzie wybranych tekstów ks. Jana Twardowskiego / Maria Czaplicka-Jedlikowska // W: Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – S. 121-134

31. Poezja Jana Twardowskiego w szkole średniej / Urszula Miech. – Cieszyn : „Bakałarz”, 1998. – 90, [3] s. ; 24 cm.

32. Poezja w szkole średniej / red. Elżbieta Kram-Mikoś. – Warszawa; Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 1995. – 185 s. ; 21 cm.

M 54941 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 051787 (Kluczbork), C 172866 (Opole), M 172882-M 172883 (Opole)

33. Poezja współczesna: analiza i interpretacja wierszy objętych programem nauczania dla klas maturalnych / Bogusław Szpytma. – Warszawa : „MOREX”, 1995. – 135, [1] s. ; 21 cm.

M 048458 (Brzeg), M 059426 (Nysa), C 173452, M 173465 (Opole)

34. Poezja wymiaru sanctum: Kamieńska, Jankowski, Twardowski / Zofia Zarębianka. – Lublin :Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, 1992. – 208, [2] s. ; 21 cm.

M 046682 (Brzeg), M 168873-M 168874, M 168639, M 167686 (Opole)

35. Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole :etyka, estetyka, język aksjologii / pod red. Teresy Świętosławskiej. – Łódź :Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007. – 377 s. ; 24 cm.

M 050669 (Brzeg)

36. Serce nie do pary : o księdzu Janie Twardowskim i jego wierszach / Waldemar Smaszcz. – Warszawa :Instytut Wydawniczy Erica, 2013. – 349, [3] s. : il. ; 25 cm.

M 211538, M 214667 (Opole)

37. Serdecznie niemodny i szczęśliwie zapóźniony: Jan Twardowski w oczach własnych, recenzentów i czytelników / Aleksandra Iwanowska. – Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2000. – 324, [3] s. : il. kolor. ; 21 cm.

38. Świat poetycki księdza Jana Twardowskiego / Andrzej Sulikowski. – Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1995. – 382 s., [2] s. tabl. ; 21 cm

39. Tajemnica dziecięctwa: klucz interpretacyjny do twórczości księdza Jana Twardowskiego / Paweł Ferenc. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2018. – 174 s. ; 22 cm.

40. Talizmany Twardowskiego: materiały metodyczne dla nauczycieli języka polskiego w klasach VII-VIII szkoły podstawowej / Urszula Wykurz; Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. – Katowice : Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”, 2018. – 47 s. ; 21 cm

41. Tradycja religijna w poezji Jana Twardowskiego i Janusza St. Pasierba / Anna Stempka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006. – 135 s. ; 21 cm.

42. W misji słowa: Twardowski – Pasierb – Damrot – św. Wojciech: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Kościerzynie 1994-1998 / Tadeusz Linkner. – Pelplin: Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”, 1998. – 371 s.: il. ; 20 cm.

43. Wiersz dla księdza Jana: ogólnopolski konkurs poetycki. – Poznań: Święty Wojciech Dom Medialny, 2017. – 77, [3] s. : il.; 24 cm.

44. Wokół twórczości ks. Jana Twardowskiego /red. Andrzej Sulikowski. – Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski, 2007. – 267, [2] s.; 21 cm.

M 198772 (Opole)

45. Zarys dziejów filozofii polskiej : 1815-1918 / red. nauk. Andrzej Walicki; [aut. ] S[tanisław] Borzym [et al.]. – Wyd. 2. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – 608, [4] s.; 21 cm.

M 039248 (Brzeg), M 51229 KK, M 52203 KK, M 52590 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 041262, M 059775 (Kluczbork), 054339 (Nysa)

46. Zgoda na świat / z Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk. – Kraków : „M”,cop. 2001. – 268 s.: il.; 21 cm

M 62010 KK (Kędzierzyn-Koźle)

Artykuły z czasopism :

47. Aksjologiczny wymiar mówienia w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Przegląd Humanistyczny. – 2007, nr 1, s. 35-45

48. Anioł Stróż (i człowiek) w wierszach Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska // Kresy. – 1997, nr 1, s. 152-166

49. Bóg (i człowiek) w poezji Jana Twardowskiego. Problem (i przykład) poetyckiej kategoryzacji / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Stanisław Dąbrowski // Kresy. – 1995, nr 24, s. 163-176

50. Bóg księdza Jana / Wojciech Kudyba // Więź. – 2015, nr 2, s. 203-207

Dostępne w Internecie: https://wiez.pl/2015/01/01/16204-bog-ksiedza-jana/            [Dostęp: 26.05.2023 r.]

51. „Być jak tęcza co sobą nie zajmuje miejsca”: konkurs poetycki o twórczości i życiu księdza Jana Twardowskiego / Elżbieta Gałczyńska // Korepetytor. – 2006, nr 6, s. 17-19

52. Chrystologia twórczości księdza Jana Twardowskiego / Joanna Matyja-Dudek // Studia Loviciensia. – Nr 23 (2021), s. 99-119

53. Chwila i wieczność w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. – Bibliogr. // Stylistyka. – [T.] 22 (2013), s. 279-288 207

Dostępne w Internecie: https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/1676/1266 [Dostęp: 26.05.2023 r.]

54. Człowiek w świecie wartości: spotkanie z miłością / Justyna Fiedorczuk // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 9, s. 7-8

55. „Czy nie mógłby zostać patronem poetów?”. Laudacja na jubileusz 100. rocznicy urodzin księdza Jana Twardowskiego / Zofia Zarębianka // Topos. – 2015, nr 6, s. 98-103

56. Dowcip językowy w twórczości Jana Twardowskiego /Ewa Ciesielska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 1999, nr 3, s. 69-79

57. Droga do sławy ks. Jana Twardowskiego (1915-2006) / Magdalena Żelasko // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia. T. 9 (2006), s. 43-52

58. Droga przez duchowe ciemności w wierszach ks. Jana Twardowskiego / Paweł Ferenc // Przegląd Powszechny. – 1999, nr 3, s. 315-320

59. Dwie przestrzenie. O liryce Jana Twardowskiego i Janusza S. Pasierba / Wojciech Kudyba // Ruch Literacki. – 2008, z. 1, s. 59-67

60. Elementy języka potocznego w poezji ks. Jana Twardowskiego / Barbara Bartnicka // Poradnik Językowy. – 2006, z. 4, s. 3-7

61. Elementy poetyckiego dialogu: elementarz księdza Twardowskiego / Daria Mazur // Tygodnik Powszechny. – 2006, nr 3, s. 27-39

62. Frazeologizmy w poezji Jana Twardowskiego /Anna Pajdzińska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 5, s. 29-36

63. Gdy milczenie jest mową… – kilka uwag o pojęciu milczenia w języku potocznym i w poezji Jana Twardowskiego / Poradnik Językowy. – 2002, nr 9 s. 24-37

64. Interpretacja porównawcza wierszy C. K. Norwida „Kółko” i J. Twardowskiego „Bliscy i oddaleni” / Michał Witkowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 1, s. 9-13

65. Ja się nie buntuję… wywiad z księdzem Janem Twardowskim / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2003 nr 11 s. 22-23

66. Jak czytać w szkole utwory ks. Jana Twardowskiego / Marek Karwala // Topos. – 2015, nr 6, s. 45-53

67. Jak licealiści wartościują poezję Jana Twardowskiego / Monika Wróbel // Polonistyka. – 1996, nr 9, s. 598-603

68. Jak rozumiem wiersze ks. Jana Twardowskiego? / Dominika Moczulska // Poezja Dzisiaj. – Nr 2, (1999), s. 69-74

69. Jak ukazana została relacja: dzieci – Bóg w wierszu ks. Jana Twardowskiego? Jaka powinna być prawdziwa wiara? – interpretacja wiersza „O maluchach” / Iza Zasłona // Cogito. – 2006, nr 3, s. 105-106

70. Jan Twardowski – oswajanie rozpaczy / Marek Bernacki // Topos. – 2015, nr 3, s. 33-38

71. Jan Twardowski – poeta humoru i nadziei: scenariusz wieczoru poetyckiego (dla szkoły średniej) / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s. 26-28

72. Jan Twardowski (1915-2006) // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2006, nr 2, s. 92-98

73. Językowy obraz Świąt Bożego Narodzenia w poezji ks. Jana Twardowskiego / Zofia Cygan-Krupa // Literatura Ludowa. – 2004, nr 2, s. 5-13

74. Kawaler orderu uśmiechu / Stanisław Grabowski // Poezja i Dziecko. – 2005, nr 1, s. 33-37

75. „Każdy z nas jest inny. To dobrze czy źle?”: uroczyste, w Bożonarodzeniowej atmosferze, spotkanie z poezją ks. Jana Twardowskiego / Marta Katarzyna Malinowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 12, s. 40-43

76. Korespondencja sztuk. Cz. 3, Scenariusze lekcji / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 94-109

77. „Krótkie długie życie” ks. Twardowskiego : o strategiach biografa / Ewa Pogonowska // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF, Philologiae. – Vol. 34, z. 1 (2016), s. 107-120

78. Ks. Jan Twardowski w Drobinie : (przyczynek do dziejów jakże historycznego miasteczka i biografii twórczej księdza-poety) / Waldemar Smaszcz // Znaj. Nr 18 (2022), s. 121-132

79. Ks. Jan Twardowski: zestawienie bibliograficzne /Małgorzata Bzibziak // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 11, s. 22-26

80. Księdza Jana Twardowskiego widzenie świata / Józef Dziekoński // Poezja Dzisiaj. – Nr 87 (2011), s. 4-7

81. Ku wartościom / Magdalena Kotowicz // Polonistyka. – 2004, nr 9, s. 21-24

82. Lekcja powtórzeniowa o poezji Jana Twardowskiego / Janina Rzeźnik // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 5, s. 54-57

83. Leksyka zwierzęca w poezji ks. Jana Twardowskiego / Marzena Wieczorek // Roczniki Humanistyczne. – 2003, z. 6, s. 199-220

Dostępne w Internecie: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=83.+Leksyka+zwierz%C4%99ca+w+poezji+ks.+Jana+Twardowskiego+%2F+Marzena+Wieczorek+%2F%2F+Roczniki+Humanistyczne.+-+2003%2C+z.+6%2C+s.+199-220 [Dostęp: 26.05.2023 r.]

84. Lubię ludzi. Religijne i filozoficzne aspekty liryki aspekty liryki Jana Twardowskiego / Renata Tucholska // Warsztaty Polonistyczne. – 1997, nr 3, s. 80-84

85. Malutka wiara i wielka miłość: scenariusz słowno-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (18.I.2007) / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 12, s. 28-30

86. Materiały do lekcji o poezji ks. Jana Twardowskiego – wiersze i konteksty interpretacyjne / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 5, s. 112-123

87. Matura 2005: przykładowe arkusze maturalne // Cogito. – 2004, nr 18, wkł.

88. Matura z Cogito! / Iza Zasłona // Cogito. – 2004, nr 5, wkł. s.13-21

89. Między uśmiechem a rozpaczą / Anna Karoń-Ostrowska // Topos. – 2015, nr 3, s. 20-31 90. Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego : (propozycja metodyczna do klasy VI) / Elżbieta Dawidowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2001/2002, nr 4, s. 54-59

91. Motywy franciszkańskie i ich funkcje w literaturze / Dorota Nosowska // Cogito. – 2012, nr 2, s. 48-49

92. Można i tak… (scenariusz lekcji polonistyczno-matematycznej dla klasy II gimnazjum) / Monika Kowalczyk // Język Polski w Gimnazjum. – 2006/2007, nr 3, s. 45-61

93. Mój anioł pójdzie przed Tobą: scenariusz / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 4, s. 36-37

94. Niewidoma dziewczynka Czyli wszyscy jesteśmy niewidomi / Małgorzata Satora // Poezja i Dziecko. – 2004, nr 2, s. 49-55

95. Niewidoma dziewczynka Jana Twardowskiego jako duchowy program / Zofia Zarębianka // Topos. – 2015, nr 3, s. 13-19

96. O możliwych modelach szkolnej interpretacji tekstu poetyckiego i kompozycji wypowiedzi na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość” / Angelika Matuszek. – Bibliogr. // Edukacja.- 2013, nr 4, s. 114-132

Dostępne w Internecie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/409055/PDF/4-7-matuszek-modele-interpretacji-wiersza.pdf [Dostęp: 26.05.2023 r.]

97. O poezji Anny Kamieńskiej, Jana Twardowskiego i Zbigniewa Herberta / Zofia Korzeńska // Język Polski w Szkole dla klas. IV-VIII. – 1986/1987, nr 6, s. 71-103

98. O potrzebie miłości poetycko / Danuta Bula // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 2, s. 88-95

99. Obraz dziecka w twórczości księdza Jana Twardowskiego / Paulian Sutor // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 4, s. 18-22

100. Obraz księdza i wizja kościoła w poezji księdza Jana Twardowskiego /Zofia Zarębianka // Topos. – 2013, nr 3, s. 64-68

101. Obraz świata wartości i doświadczeń uczniów wyłaniający się z interpretacji wiersza Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość” / Ewelina Strawa. – Bibliogr. // Edukacja. -2013, nr 4, s. 101-113

Dostępne w Internecie: https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/409054/PDF/4-6-strawa-obraz-swiata-wartosci.pdf  [Dostęp: 26.05.2023 r.]

102. Od doświadczeń ucznia do lektury tekstu – na przykładzie wiersza Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość” / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. – 2005/2006, nr 2, s. 60-67

103. Owadzi świat w poezji ks. Twardowskiego. Rzeczywistość znaku – rzeczywistość mitu / Mariusz Mueller // Modelowe Nauczanie. – 2005, nr 11, 27-34

104. Poeci czasu Soboru: Wojtyła, Twardowski, Pasierb / Jan Sochoń // Ethos. – 2012, nr 4, s. 329-349

Dostępne w Internecie: https://dlibra.kul.pl/Content/35141/40213__Sochon–Jan—-Poeci_0000.pdf  [Dostęp: 26.05.2023 r.]

105. Poeci w sutannach / Anna Kłossowska // Tygodnik Solidarność. – 1999, nr 5, s. 18-19

106. Poezja Jana Twardowskiego w szkole ponadgimnazjalnej w oczach uczniów i literaturoznawcy / Anna Stempka // Język, Szkoła, Religia. – T. 3 (2007), s. 291-305

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Jezyk_Szkola_Religia/Jezyk_Szkola_Religia-r2008-t3/Jezyk_Szkola_Religia-r2008-t3-s291-305/Jezyk_Szkola_Religia-r2008-t3-s291-305.pdf  [Dostęp: 26.05.2023 r.]

107. Poezja kapłańska – Jan Twardowski / Agnieszka Nożyńska- Demianuk // Cogito. – 1999, nr 3, s. 46-48

108. Poezja paradoksów, paradoksy w poezji: poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Pasierba, Wacława Oszajcy / Ewa Ogłoza // Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego Katowice: Wydaw. UŚ, 1977- Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336, nr 3425. – T. 24 (2015), s. 119-121

109. Polskość i wychowanie do polskości w twórczości księdza Jana Twardowskiego na podstawie utworów z lat 1944-1992 / Magdalena Pluskota // Przegląd Polsko-Polonijny. – Nr 5/6 (2013), s. 487-493

110. Poradnik literacki księdza Jana czyli jak pisać wiersze / Stanisław Grabowski // Poezja Dzisiaj. – Nr 111 (2015), s. 66-73

111. Prawda o człowieku w wierszach Jana Twardowskiego: konspekt lekcji dla klasy VIII /Barbara Kankiewicz, Bronisława Seredyńska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 5, s. 45-49

112. „Prawda” w poezji Jana Twardowskiego / Jolanta Kowalewska-Dąbrowska. – Bibliogr. // Poradnik Językowy. – 2004, z. 8, s. 20-31

113. Przepowiadanie ks. Jana Twardowskiego i ks. Józefa Tischnera do dzieci: studium porównawcze w aspekcie komunikacyjnym// Studia Ełckie. – [T.] 12 (2010), s. 329-344

114. Przyszedł mnie nawracać : uśmiech księdza Twardowskiego / Barbara Gruszka-Zych // Do Rzeczy : tygodnik Lisickiego. – 2022, nr 51, s. 41-43

115. Recepcja wierszy księdza Jana Twardowskiego jako przykład stosunku dzieci do utworów literackich / Anna Dąbrowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2000, nr 3-4, s. 75-96

116. Rozmowa z niewidzialnym: (dialogowe aspekty liryki modlitewnej Jana Twardowskiego) /Janusz Furtak // Przegląd Humanistyczny. – 1989, nr 2, s. 81-95

117. Rozważania na temat poezji ks. Jana Twardowskiego / Anna Skwarska // Poezja Dzisiaj. – Nr 2, (1999), s. 75-77

118. Rozważania o poezji i jej związkach z malarstwem / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polonistyka. – 2018, nr 4, s. 20-25

119. Rozważania o poezji i jej związkach z malarstwem /Teresa Zawisza-Chlebowska. – Bibliogr. // Polski w Praktyce. – 2010, nr 2, s. 13-16

120. „Rwane prosto z krzaka”: montaż poetycki poświęcony twórczości księdza Jana Twardowskiego / Krystyna Paszek // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 7/8, s. 39-43

121. Rzecz ku uczczeniu Księdza Jana Twardowskiego na uroczystości nadania Poecie tytułu doktora honoris causa KUL / Józef Fert // Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. – 1999, nr 3-4, s. 227-235

122. Scenariusze lekcji z języka polskiego dla liceum / Urszula Jagiełło // Aura. – 2002, nr 9, dod. „Prace konkursowe” nr 8, s. 1-4

123. Smutek i wdzięczność / Bohdan Urbankowski // Znaj. – Nr 10 (2011), s. 6-14

124. Spotkania z poezją Jana Twardowskiego / Danuta Michalak, Jolanta Misztal, Zofia Ryskowska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1995/1996, z. 5, s. 50-53

125. Spotkanie: esej nie tylko o miłości /Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 2009, nr 5, s. 17-23

126. Stawiać stopę na wodzie : o poezji Jana Twardowskiego / Kazimierz Nowosielski // W Drodze. – 1992, nr 9 , s. 33-39

127. Stylotwórcza funkcja związków frazeologicznych w twórczości księdza Jana Twardowskiego a ich przekład. Na materiale tłumaczeń wybranych wierszy na język angielski / Joanna Szerszunowicz // Pamiętnik Literacki. – 2014, z. 2, s. 101-121

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n4-s101-121/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r2014-t105-n4-s101-121.pdf      [Dostęp: 26.05.2023

128. „Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe…” – o roli porównania w poezji księdza Jana Twardowskiego /Magdalena Bartoszewicz // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. – 2000, nr 5, s. 67-91

129. Szkoła uczuć Jana od Biedronek : (montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego) / Edyta Wróbel // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 7-8, s. 22-23

130. Śpieszmy się kochać ludzi…: scenariusz imprezy czytelniczej / Urszula Wyrzykowska // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 11, s. 25-27

131. Śpieszmy się kochać ludzi…” : scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Jana Twardowskiego /Anna Wójcik, Renata Wojtalczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 4, s. 27-29

132. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… : scenariusz wieczorku poetycko-muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego / Iwona Błaszkowska, Katarzyna Szcześniak-Wodniok // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 5, s. 24-25

133. Świat, który stał się domem / Wojciech Kudyba // Topos. – 2015, nr 3, s. 39-44

134. Świat rzeczy w twórczości Jana Twardowskiego / Monika Janowska // Polonistyka. – 2016, nr 1, s. 50-53

135. To (nie)sprawiedliwe? Rozmawiamy z uczniami o sprawiedliwości : scenariusz lekcji wychowawczej lub spotkania z pedagogiem szkolnym w klasach IV-VIII / oprac. Katarzyna Kamińska-Holc. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2021, nr 122, s. 54-57

136. Tolerancja niejedno ma imię: cykl zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Kryszkiewicz // Dolnośląskie Ścieżki. – 2004, nr 7, s. 89-98

137. Trudna zgoda na świat / Milena Kindziuk // Homo Dei : organ Ligi Świętości Kapłańskiej. – R. 88, nr 1 (2019), s. 131-133

138. Twardowski i Teresa / Maciej Szargot (Uniwersytet Łódzki) // Tematy i Konteksty : z archiwum polonisty. – 2020, nr 10, s. 556-560

139. Twardowski – niechciany „polski Faust”: koncepcje postaci w literaturze polskiej XIX i pierwszej Połowy XX wieku / Agnieszka Smaroń // Ruch Literacki. – 1995, z. 5, s. 573-591

140. Uśmiechać się przez łzy, czyli o paradoksie w poezji Jana Twardowskiego / Monika Janowska. – Fot. // Strony. – 2002, nr 1, s. 48-50

141. W cieniu uśmiechniętej wiary: (o poezji Jana Twardowskiego) /Janusz Koryl // Polonistyka. – 1990, nr 10, s. 515-526

142. W kręgu literackich przyjaźni: ks. Jan Twardowski – Jan Paweł II – Jerzy Pietrkiewicz / Waldemar Smaszcz // Epea : almanach. – 2020, nr 2, s. 4-15

Dostępne w Internecie: https://ksiaznicapodlaska.pl/site/epea/E5/E5%20str%204-15.pdf  [Dostęp: 26.05.2023 r.]

143. W kręgu literackiej młodości Jana Twardowskiego. Fenomen „Kuźni Młodych” / Ewa Basara // Warsztaty Polonistyczne. – 1995, nr 3, s. 13-16

144. „W świecie poezji ks. Jana od biedronki”: scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Partyka // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 3, s. 36-37

145. Wiersz-modlitwa ks. Jan Twardowskiego na lekcji w klasie VI / Romuald Jabłoński // Warsztaty Polonistyczne.- 1997, nr 3, s. 18-22

146. Wiersz syntagmotoniczny Jana Twardowskiego / Witold Sadowski // Przegląd Humanistyczny. – 2005, nr 4, s. 13-23

147. „Wiersze ciepłe i przychylne ludziom” – o poezji Jana Twardowskiego / Marek Jodłowski // Warsztaty Polonistyczne. – 1994, nr 4, s. 28-30

148. Wiersze księdza Jana Twardowskiego // Cogito. – 2016, nr 10, s. 43

149. Z tajników warsztatu artystycznego Jana Twardowskiego / Alicja Mazan // Prace Polonistyczne. – Ser. 53 (1998), s. 244-268

Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1998-t53/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1998-t53-s244-268/Prace_Polonistyczne_Studies_in_Polish_Literature-r1998-t53-s244-268.pdf [Dostęp: 26.05.2023 r.]

150. Z tą poezją łatwiej mi żyć: scenariusz poświęcony ks. Twardowskiemu Twardowskiemu [z okazji piątej rocznicy śmierci poety; przeznaczony dla uczniów gimnazjum] / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 12, s. 26-27

151. Za co (nie) kochamy księdza Twardowskiego / Piotr Śliwiński // Polonistyka. -2003, nr 3, s. 137-140

152. Zaproszenie do poetyckiej szkoły uczuć: triada lekcyjna / Monika Simonjetz // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 11, s. 24-26

153. Ziemia śmieje się kwiatami: scenariusz na 100-lecie urodzin ks. Jana Twardowskiego / Czesława Wydrzyńska // Wychowawca. – 2015, nr 7-8, s. 45-47

Elżbieta Trojan – Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu