Lekcje biblioteczne

Zestawienie bibliograficzne „Scenariusze i konspekty lekcji bibliotecznych” gromadzi wybór piśmiennictwa z lat 2000-2019 i składa się z 220 opisów bibliograficznych. Bibliografia obejmuje scenariusze lekcji bibliotecznych, zajęć czytelniczych, imprez bibliotecznych i czytelniczych, a także zajęć dotyczących edukacji czytelniczej i medialnej. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu.
Zestawienie składa się z trzech części: 1. Scenariusze lekcji bibliotecznych; 2. Scenariusze lekcji bibliotecznych w szkole podstawowej; 3. Scenariusze lekcji bibliotecznych w szkole ponadpodstawowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

 

I. SCENARIUSZE LEKCJI BIBLIOTECZNYCH

Książki:

1. Dziecko dyslektyczne w bibliotece : karty pracy oparte na serii książek o Tomku Wilmowskim / Agata Michalska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm. – (Zajrzyj i Znajdź). ISBN 978-83-7696-621-2
C 211519 M 211560 (Opole)

2. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik metodyczno-programowy dla wszystkich typów szkół i bibliotek / Jadwiga Andrzejewska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2003. – 34 s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 4). ISBN 83-89316-01-3
C 185720 (Opole)

3. Edukacja czytelnicza : wybór konspektów / oprac. Dorota Grabowska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2003. – 140, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteczka Poradnika Bibliotekarza ; 5). ISBN 83-89316-16-1
C 063357 (Nysa), C 186617 I 186618 M 186619 (Opole)

4. Konkursy i turnieje w bibliotece / Gabriela Bonk. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. – 32 s. : il. ; 30 cm. – (Zajrzyj i Znajdź). ISBN 978-83-7696-638-0
C 211520 M 211561 (Opole)

5. Procesy komunikacyjne : scenariusze lekcji / Ewa Nowel. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2002. – 120 s. : il., fot., rys. ; 20 cm. – (Program “Partner”). ISBN 83-7173-045-4
M 201283 (Opole)

6. Projekty edukacyjne w bibliotece / Anna Dobraczyńska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2013. – 32 s. : il. ; 30 cm. – (Zajrzyj i Znajdź). ISBN 978-83-7696-752-3
C 211521 M 211562 (Opole)

7. Teatr w bibliotece : doświadczenia i praktyka / pod red. Małgorzaty Pietrzak. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – 122, [2] s. ; 21 cm. – (Biblioteczka “Poradnika Bibliotekarza” ; nr 24). ISBN 978-83-64203-42-8
M 214091 M 214092 (Opole)

8. Techniki dramy w teorii i praktyce : nie tylko dla nauczycieli bibliotekarzy / Mariola Antczak. – Warszawa : “Sukurs”, 2004. – 71 s. ; 24 cm. ISBN 83-904579-8-7
C 190004 M 195564 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

9. “Bądźmy bezpieczni w Internecie” : zajęcia biblioteczne / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 5, s. 41-43

10. Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – nowe źródła informacji : scenariusz zajęć bibliotecznych / Agnieszka Stanik // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, s. 3739

11. Cała Polska czyta dzieciom : scenariusz zajęć / Joanna Nadolska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 9, s. 20-21

12. Czytamy dzieciom i z dziećmi – w szkole / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 15-16
* Scenariusz imprezy “Tydzień z literaturą”, zorganizowanej w ramach kampanii społecznej “Cała Polska czyta dzieciom”

13. Dlaczego postanowili milczeć? / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2017, nr 4, s. 38-41
* Scenariusz lekcji w bibliotece szkolnej: Nowe szaty cesarza H. Ch. Andersena

14. Dobrą rzeczą jest pomagać innym… : scenariusz zajęć bibliotecznych z elementami biblioterapii / Barbara Błyszczakowska, Bożena Jeluków // Modelowe Nauczanie. – 2013, nr 1, s. 61-65

15. Edukacja czytelnicza, informacyjna i medialna – konspekty i scenariusze zajęć : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 / Anna Bidzińska-Kristof // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 3, dod. s. I-VIII

16. Historia i rozwój pisma : scenariusz zajęć bibliotecznych / Edyta Dobek, Edyta Magdalena Lachowska, Iwona Mickiewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 3, s. 42-43

17. Inni to także my : program na rzecz tolerancji / Marzena Tadeusz // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 20-23

18. Irena Sendler – szkice do portretu / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2018, nr 2, s. 68-80
* Zawiera scenariusz imprezy bibliotecznej oraz zestawienie bibliograficzne

19. Jak kreatywnie wybrnąć z kłopotu? : scenariusz zajęć bibliotecznych na podstawie książki Iwony Chmielewskiej “Kłopot” / Małgorzata Liszewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 10, s. 39-40

20. Jak powstała książka? : konspekt zajęć otwartych z edukacji czytelniczej i medialnej / Ewa Procka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 4, s. 20

21. Jan Karski : kurier i świadek Holocaustu : scenariusz lekcji bibliotecznej / Marcin Radomski // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2014, nr 3, s. 56-60

22. Konspekty lekcji opublikowane w “Bibliotece w Szkole” w latach 1991-2000 // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 16-17

23. “Król Olch” Goethego źródłem inspiracji kultury : scenariusz interdyscyplinarnej lekcji bibliotecznej / Alicja Główka, Aleksandra Zięba // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, s. 12-13
* Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych pomocy dydaktycznych

24. Kształtowanie umiejętności słuchania / Irena Maćkowiak // Biblioteka. – 2008, nr 2, s. 16-19

25. Kto przysłowia zna, ten się dobrze ma! : scenariusz lekcji / Agnieszka Pejkowska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 9, s . 32-33

26. Kto zabrał mój ser? czyli o tym, jak potrafimy radzić sobie ze zmianami w naszym życiu : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii / Milena Jaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 5, s. 38-40

27. Lekcja biblioteczna : w świecie mediów starych i nowych / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka. – 2008, nr 6, s. 14-19

28. Lektury w wersji cyfrowej – oferta dla uczniów / Iwona Włodarska // Biblioteka. – 2011, nr 4, s. 16-17

29. Lolek-Matołek, czyli szacunek dla każdego : scenariusz zajęć bibliotecznych z wykorzystaniem technik biblioterapii oraz arteterapii / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, s. 40-41

30. Lubię październik : projekt edukacyjno-wychowawczy / Paulina Pacyna-Dawid // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 9, s. 26-29
* Autorski program z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, mający na celu promocje biblioteki szkolnej wśród uczniów

31. Lutosławski – samotny wilk polskiej muzyki : scenariusz lekcji bibliotecznej / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2013, nr 3, s, 49-59

32. Maria Skłodowska-Curie – kobieta, która wyprzedziła swoją epokę : scenariusz imprezy bibliotecznej w formie lekcji / Małgorzata Derwich. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2017, nr 4, s. 53-68

33. Myślę, więc czytam: scenariusz imprezy poświęconej czytaniu / Anna Zeler // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 14

34. Noc detektywów : jak przygotować imprezę czytelniczą? / Beata Piasecka // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 4, s. 9-11
* Pomysł na nocne spotkanie w bibliotece szkolnej

35. Noc z Andersenem : scenariusz imprezy czytelniczej / Alicja Katarzyna Zajączkowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, s. 18-19

36. O kolekcjonowaniu znaczków : lekcja biblioteczna / Małgorzata Bykowska // Biblioteka. – 2012, nr 3, s. 13-14

37. Od papirusu do edytora tekstu : konkurs z historii książki i pisma / Anna Bidzińska-Kristof, Elżbieta Kulisz // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 5, s. 34-37

38. Od pierwszego znaczka do filatelistyki / Małgorzata Bykowska // Biblioteka. – 2012, nr 1, s. 16-17

39. Ojczyzna-polszczyzna czyli teatr polski : scenariusz lekcji bibliotecznej / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2014, nr 1, s. 66-79

40. “Oswoić” słowniki : scenariusz lekcji bibliotecznej / Agnieszka Pejkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 11, s. 36-40

41. Piękne książki, piękny papier : scenariusz warsztatów / Anna Chrościcka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, s. 18-19

42. Potrafimy zwyciężać : komiks o Powstaniu Wielkopolskim / Barbara Misiarz // Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 3, s. 38-40

43. Powrót do krainy dzieciństwa : zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii i arteterapii / Milena Juszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 3, s. 40

44. Poznajemy twórczość Boba Dylana : lekcje biblioteczne / Małgorzata Misiurka // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 4, s.30-31

45. Prasa niejedno ma imię: konspekt lekcji bibliotecznej / Salomea Mandat // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 12, s. 14-15

46. Rejs przez życie Józefa Konrada Korzeniowskiego, czyli przygoda z literaturą Josepha Conrada / Małgorzata Derwich. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2017, nr 2, s. 68-81

47. Rozmowa na nie całkiem łatwe tematy : cykl zajęć dla młodzieży / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 6, s. 16-19
* Spotkania inspirowane książką Beaty Pawlikowskiej “Teoria bezwzględności, czyli jak uniknąć końca świata”

48. Scenariusz zajęć bibliotecznych dotyczący mniejszości narodowych / Violetta Jankowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 4, s. 28-29

49. Sensacyjny komiks : pomysł na zajęcia biblioteczne / Waldemar Malak // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 10, s. 22-23

50. Skuteczne poszukiwania informacji w internecie / Magdalena Goetz // Polonistyka. – 2016, nr 5, s. 32-35
* Zawiera konspekty: 1. Temat: Internet – kopalnia wiedzy; 2. Temat: Wizyta w bibliotece

51. Spotkania z malarstwem : cykl zajęć o sztuce / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 12, s. 20-21

52. Stare i nowe : co warto wiedzieć o nośnikach informacji / Agnieszka Łaszczych // Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 1, s. 34-38

53. STOP hejtowi / Agnieszka Łaszczych // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 36-39

54. Szkolny festiwal książki / Barbara Dzikoń // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 7-8, s. 31-34
* Propozycja działań popularyzujących czytelnictwo w ramach Narodwego Programu Rozwoju Czytelnictwa

55. Warszawskie adresy Madame Curie / Anna Kontkiewicz // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 12-14

56. Warto czytać : biblioteka wieczorową porą / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 3, s. 24-25
* Propozycja imprezy bibliotecznej w ramach Nocy Bibliotek

57. Wielkopolska niepodległa, czyli jak wielkopolanki walczyły o niepodległość : (Entuzjastki), Warcianki, Siłaczki i Sokolice / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2018, nr 4, s. 71-91
* Scenariusz imprezy bibliotecznej. Zawiera bibliografię

58. Źródło informacji o kulturze w naszym mieście : (scenariusz lekcji bibliotecznej) / Iwona Klukowska // Wszystko dla Szkoły. – 2011, nr 10, s. 7

II. SCENARIUSZE LEKCJI BIBLIOTECZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Książki:

59. Edukacja medialna i czytelnicza : poradnik: szkoła – podstawowa IV-VI : materiały pomocnicze dla nauczycieli : jak uczyć o mediach? : scenariusze lekcji / Teresa Sawicka. – [Wyd.2]. – Toruń : “Bea-Bleja”, [2006]. – 101 s. ; 21 cm. ISBN 83-87303-57-7
M 194771 (Opole)

60. Edukacja czytelnicza i medialna : scenariusze lekcji w szkole podstawowej i gimnazjum / oprac. Jadwiga Wiatr. – Kraków : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 2000. – 80, [3] s. : rys. ; 21 cm. ISBN 83-88618-01-6
C 066564 (Nysa)

61. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole podstawowej i gimnazjum : poradnik dla nauczycieli realizujących ścieżki międzyprzedmiotowe / Ewa Grodecka, Hanna Sokołowska. – Lublin : “Sukurs”, 2000. – 107 s. : rys. ; 21 cm. ISBN 83-904529-3-6
M 57638 (Kędzierzyn-koźle), C 050324 M 050325 M 050326 (Kluczbork), C 181531 M 184785 M 189183 (Opole)

62. Scenariusze wystaw lektur i turniejów znajomości lektur dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Krystyna Wyrębek. – Warszawa : “Sukurs”, 2000. – 44 s. : rys. ; 21 cm. ISBN 83-904529-2-8
M 57640 (Kędzierzyn-Koźle), M 183089 (Opole)

63. Sześciolatek w bibliotece / Anna Dobraczyńska. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. – 32 s. : il. ; 30 cm + [2] k. z naklejkami luz. – (Raabe Zajrzyj i Znajdź). ISBN 978-83-7696-637-3
C 211522 M 211563 (Opole)

64. Z Miłoszem w świat wartości : próba przybliżenia sylwetki poety na lekcjach bibliotecznych / Patrycja Erebes, Joanna Haniewska-Tomaszewicz // W : Dziecko i poezja w kontekście wczesnej edukacji / pod red. Urszuli Chęcińskiej. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2016. – S. 225-240
M 64285 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054285 (Kluczbork), M 216608 M 216609 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

65. Albumowe przygody, czyli trochę terapii w bibliotece / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, s. 7-9
* Propozycja spotkań z wykorzystaniem wydawnictw albumowych, także dla uczniów mających trudności w czytaniu i pisaniu (dla klas II-IV szkoły podstawowej)

66. Aparat informacyjny książki : scenariusz lekcji z edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Elżbieta Klicka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 17-18

67. Biblioteka jak bocianie gniazdo : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak // Poradnik Bibliotekarza. – 2016, nr 1, s. 35-40

68. Budowa książki : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej dla uczniów klasy 5 / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 4, s. 38-40

69. Chleb na znaczkach pocztowych / Małgorzata Bykowska // Biblioteka. – 2010, nr 2, s. 12-13
* Konspekt dla uczniów klas V-VI

70. Co to jest synonim? : lekcja biblioteczna dla klas IV-VI / Małgorzata Wajnor // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 16-17

71. Co wiem o książce i bibliotece? : gry i zabawy dydaktyczne Joanna Polaszczyk // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 6, s. 13-15
* Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej

72. Czym zajmował się Oskar Kolberg? : scenariusz spotkania / Agnieszka Olejarz // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, s. 11-14

73. Czytaj książki codziennie – koniecznie! : propozycja lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI / Dorota Bielawska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 11

74. Czytamy dzieciom i z dziećmi – w szkole / Zofia Litwin, Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 15-16
* Scenariusz imprezy “Tydzień z literaturą” zorganizowanej w ramach kampanii społecznej “Cała Polska czyta dzieciom”

75. Dlaczego warto się uczyć? : scenariusz zajęć bibliotecznych / Agnieszka Bałka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 10, s. 11
* Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

76. Droga książki od pisarza do bibliotekarza : konspekt lekcji dla klasy III szkoły podstawowej / Beata Jarosz // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 5, s. 34-35

77. Dzień Pluszowego Misia : lekcja biblioteczna dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Anna Grzelak, Anna Trzcińska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 10, s. 10-11

78. Film – iluzja naszych oczu : scenariusz zajęć bibliotecznych / Małgorzata Olejnik, Iwona Wołejko // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, s. 18-19
* Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

79. Fotosafari, czyli podróż do świata książek : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum / Elżbieta Furtak-Wiśniewska, Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 4, s. 17

80. Gazety i czasopisma źródłem aktualnej wiedzy i informacji : lekcja biblioteczna dla klasy VI / Grażyna Bich // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 9, s. 39-41

81. Gdy sen nie chce przyjść… : scenariusz lekcji bibliotecznej / Hanna Diduszko, Dorota Lemańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 7-8, s. 50-51
* Lekcja adresowana do grupy sześciolatków lub uczniów klas I-II

82. Gramy i tworzymy opowieści: “dawno, dawno, temu…” na podstawie gry “Story Cubes” :
scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas IV-VI / Justyna Szkiłądź, Joanna Jagiełło // Poradnik Bibliotekarza. – 2016, nr 12, s. 38

83. Jak powstaje czasopismo: lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Grażyna Chrząstowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 21

84. Kodujemy fragment historii Harry’ego Pottera : zajęcia z elementami programowania / Barbara Leszczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 5, s. 14-15
* Dla klas IV-VI szkoły podstawowej

85. Kolorowy potwór emocji : scenariusz zajęć rozwijających empatię / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 10, dod. “Biblioterapia w Szkole”, s. 8-9

86. Korzystamy ze słowników i encyklopedii : scenariusz lekcji bibliotecznej / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 9, s. 18-20
* Dla VI klasy szkoły podstawowej

87. Kryminalne podchody : noc w bibliotece szkolnej / Karolina Szostak-Lubomska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 24-26

88. Książka ma swoją historię / Grażyna Chrząstowska, Lidia Kubot // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 2, s. 37-40

89. Kształtowanie postaw proekologicznych : scenariusz lekcji bibliotecznej dla dzieci w wieku 8-10 lat / Aneta Balicka // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 1, dod. “Wkładka metodyczna”, s. V-VIII

90. Lektury i mity : na zastępstwie doraźnym w bibliotece / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 3, s. 30
* Zajęcia w kl. VI szkoły podstawowej

91. Magiczny prezent dla dziadka : scenariusz lekcji bibliotecznej / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 4, s. 41-43
* Scenariusz dla dzieci dziewięcio-/dziesięcioletnich na podstawie książki Zofii Staneckiej “Świat według dziadka”

92. Mikołajek super kumpel : scenariusz gry czytelniczej / Agnieszka Bartnicka // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 1, s. 51-53

93. Moje życzenia do spełnienia / Joanna Kulas // Świetlica w Szkole. – 2008, nr 3, s. 18
* Zajęcia dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły podstawowej prowadzone w ramach akcji “Cała Polska czyta dzieciom”

94. Na kłopoty z pamięcią pan Hilary : scenariusz zajęć / Anna Kołaczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 22-23
* Scenariusz dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej

95. Na rowerze przez świat : scenariusz zajęć czytelniczych / Renata Niedźwiecka, Agnieszka Wiśniowska // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 4, s. 31
* Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej, na podstawie książki “Afryka Kazika” Łukasza Wierzbickiego

96. Niezwykłe poznawanie świata z Olafem, Julką Kulką i Fioletką, czyli sposób na udane dzieciństwo / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 4, s. 40-41
* Zajęcia biblioteczne dla dzieci w wieku 6-8 lat

97. Noc z piratami : impreza czytelnicza / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 4, s. 13-15

98. Noce z “Jeżycjadą” w bibliotece szkolnej / Dorota Gadzińska, Anna Szewczuk // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 16-17
* Scenariusze spotkań popularyzujących powieści Małgorzaty Musierowicz, dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

99. O Januszu Korczaku z dziećmi : zajęcia biblioteczne / Martyna Siemaszko // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 5, s. 37-39

100. O “Królu Maciusiu Pierwszym” inaczej : lekcja przybliżająca prawa dziecka / Ewa Jaroszyńska, Wioletta Kasztelan // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 6, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. VI-VIII

101. Opowieści o książce – skąd, dla kogo, po co? / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 31-33
* Zajęcia dla dzieci dot. historii książki oraz znaczenia słowa pisanego i drukowanego w dziejach ludzkości

102. Pasowanie na czytelnika w bibliotece : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klas pierwszych / Agnieszka Wojciechowicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 1, s. 42-44

103. Pociąg z marzeniami : scenariusz zajęć / Anna Kołaczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 23

104. Podróż do Książkolandii : zajęcia dla młodszych dzieci / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 5, s. 35-37

105. Podróż marzeń z Arkadym Fiedlerem : scenariusz imprezy bibliotecznej / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2015, nr 1, s. 58-75
* Scenariusz przeznaczony dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz szóstej klasy szkoły podstawowej

106. “Polubić Słowackiego” : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klas 6 szkół podstawowych / Joanna Grząba // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 2, s. 38-40

107. Pomiędzy snem a jawą : scenariusz zajęć bibliotecznych / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 4, s. 28
* Dla uczniów klasy II szkoły podstawowej, na podstawie utworu Marii Konopnickiej “Na jagody”

108. Polska niepodległa : Polki w walce o niepodległość : stulecie praw kobiet / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2018, nr 3, s. 57-76
* Scenariusz imprezy bibliotecznej dla starszych klas szkoły podstawowej oraz dla szkoły średniej. Zawiera także bibliografię

109. Poszukiwanie materiałów bibliotecznych nt. życia i twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny : konspekt zajęć bibliotecznych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Ewa Szabłowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 7-8, s. 51-52

110. Poznajemy słowniki i encyklopedia : konspekt lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej / Bożena Ślusarska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 11, s. 22

111. Poznajemy warsztat dziennikarza prasowego : lekcja biblioteczna / Danuta Binkiewicz-Kołodziej // Biblioteka. – 2009, nr 2, s. 13-17
* Temat : Wydajemy jednodniówkę z okazji Roku Juliusza Słowackiego

112. Prawdziwe wartości w życiu człowieka : scenariusz zajęć / Agnieszka Graczyk // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, s. 28-30
* Scenariusz dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

113. Przyjazna biblioteka : program zajęć czytelniczych w ramach kampanii społecznej “Cała Polska czyta dzieciom” / Izabela Bajak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 3, s. 14-16

114. Rozwijanie przez pomaganie : scenariusz zajęć bibliotecznych na podstawie książki Iwony Chmielewskiej “O tych, którzy się rozwijali” / Małgorzata Liszewska // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 11, s. 39-40
* Dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

115. Rozwijanie wyobraźni i kształtowanie twórczej postawy u dzieci w młodszym wieku szkolnym : propozycja zajęć pt. “Gdy wazon staje się rybą…” / Beata Płuciniczak // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 4-5, wkł. “Wkładka Metodyczna”, s. V-VIII
* Zajęcia przeznaczone do realizacji w bibliotece lub świetlicy szkolnej

116. Seria bajek z morałem : konspekt zajęć w bibliotece / Ewa Stępień // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, s. 20-21

117. Spotkanie z Panem Kleksem, czyli grywlizacja w bibliotece / Marta Małek // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 6, s. 12-14
* Scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów szkoły podstawowej

118. Stacja Tuwimowo : scenariusz zajęć / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 6, s. 20-21
* Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów klasy I szkoły podstawowej na podstawie “Lokomotywy” Juliana Tuwima

119. Strach przed poezją : scenariusz lekcji / Krystyna Szyszko // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 16-17
* Scenariusz dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

120. Śladami Fileasa Fogga : scenariusz zajęć / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, s. 12
* Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej, w ramach kółka czytelniczego

121. Świat Biblii : lekcja biblioteczna i zajęcia filatelistyczne / Małgorzata Bykowska // Biblioteka. – 2011, nr 1, s. 12-15
* Tematy lekcji: 1. Lectio Divina, czyli jak warto czytać Biblię ; 2. Biblia w filatelistyce

122. Światowy Dzień Poezji : scenariusz warsztatów i imprezy czytelniczej / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 1, s. 9-11

123. Światowy Rok Mozartowski : wyszukiwanie informacji w Internecie i zbiorach bibliotecznych : scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 7-8, s. 41-43

124. Tworzymy grę planszową : “Poznajemy…” – czyli jak zainteresować młodsze dzieci regionalizmem / Justyna Bździuch // Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 4, s. 36-38
* Uczestnicy: dzieci z klas I-III szkoły podstawowej

125. W krainie lodu : zajęcia biblioteczne z edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy 2 / Renata Sowada // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 1, s. 34-35

126. W poszukiwaniu książki : lekcja biblioteczna / Mariola Sitarz // Biblioteka. – 2010, nr 1, s. 12-13
* Konspekt lekcji dla klasy IV

127. W świecie dinozaurów : zajęcia na podstawie książki z serii “Dobry Dinozaur” pt. “Historia niezwykłej przyjaźni” : scenariusz zajęć bibliotecznych dla klas 0-3 / Justyna Szkiłądź, Joanna Jagiełło // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 7-8, s. 53-54

128. Wędrówka Pyzy, czyli piękna nasza Polska cała : scenariusz lekcji bibliotecznej / Danuta Trzcińska, Zofia Słaba // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 3, s. 27-30

129. Wiosna w literaturze : konspekt zajęć bibliotecznych / Agnieszka Bałka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, s. 20
* Lekcja przeznaczona dla młodszych uczniów lub uczniów gimnazjum z upośledzeniem intelektualnym

130. Wizyta na Zielonym Wzgórzu : zajęcia czytelnicze dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 7-8, s. 47-48

131. Wolontariat, czyli jak dobrze jest pomagać innym : scenariusz zajęć edukacyjnych / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, s. 28
* Dla klas IV-VI szkoły podstawowej

132. Wskazówki dla młodego redaktora – historia prasy : scenariusz lekcji bibliotecznej dla szkół podstawowych oraz gimnazjum / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 39-42

133. Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki szkolnej / Grażyna Kunka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 9, s. 26-27
* Projekt czytelniczy z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Do realizacji w klasach I-VI szkoły podstawowej

134. Wyszukiwanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-encyklopedyczny biblioteki / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 10, s. 39-40
* Konspekt lekcji bibliotecznej dla klasy VI szkoły podstawowej

135. “Z Franklinem pod namiot” : zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / Tomasz Kruszewski, Justyna Pałka // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 6, wkł. “Wkładka Metodyczna”, s. I-IV
* Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

136. Zabawy słowne z wykorzystaniem słowników : scenariusz lekcji bibliotecznej / Joanna Polaszczyk // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, s. 18-19
* Scenariusz dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej

137. Zabawy z książką w bibliotece szkolnej / Agnieszka Witwer // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 7-8, s. 28-31
* Cykl czterech spotkań przeznaczonych dla dzieci sześcio- i siedmioletnich

138. Zachęta do czytania (delikatnie o trudnej sytuacji) : lekcja biblioteczna dla klas III-IV szkoły podstawowej / Hanna Diduszko // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 1, s. 41-42

139. Zareklamuj książkę! : projekt edukacyjny / Agnieszka Znyk // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 11, s. 24-25
* Projekt dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

140. Zrozumieć dziecko : projekt edukacyjny / Dorota Maciejewska // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 3, s. 16-24
* Zawiera cztery konspekty dla klasy VI szkoły podstawowej dotyczące praw dziecka

III. SCENARIUSZE LEKCJI BIBLIOTECZNYCH W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Książki:

141. Cywilizacja mediów : reklama, internet, prezentacja : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2004. – 96 s. ; 21 cm. – (Program “Partner”). ISBN 83-7173-047-0
C 193200 M 201285 M 201286 (Opole)

142. Edukacja czytelnicza i medialna : poradnik : gimnazjum I-III / Joanna Karczewska. – Toruń : “Bea-Bleja”, 2003. – 64 s. : rys. ; 21 cm. ISBN 83-88862-14-5
C 193563 M 194766 (Opole)

143. Edukacja czytelnicza i medialna w szkole ponadgimnazjalnej / Ewa Nowel. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2002. – 192 s. : il. ; 14×20. – (Program “Partner”) ISBN 83-7173-021-7
M 201270 M 201271 (Opole)

144. Jak zachęcać do czytania : minilekcje dla uczniów gimnazjum i liceum / Kelly Gallagher ; tł. [z ang.] Magdalena Pagińska. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. – 142, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Biblioteka Między Nami). ISBN 978-83-7420-063-9
C 054009 (Kluczbork), M 214883 M 214884 M 214965 M 214966 (Opole)

145. Media tradycyjne, media elektroniczne : scenariusze zajęć / Ewa Nowel. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2003. – 132 s. : il. ; 21 cm. – (Program “Partner”). ISBN 83-7173-015-2
C 201167 M 201282 (Opole)

146. Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych / Monika Nagowska. – Lublin : “Sukurs”, 2006. – 126 s. ; 21 cm. ISBN 83-924008-0-1
C 064092 (Nysa), C 195151 M 195384 M 195385 (Opole)

 

Artykuły w czasopismach:

147. Biblioteka cyfrowa, czyli jaka? : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy III gimnazjum / Paulina Bartosik // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 2, s. 45-46

148. Biblioteka skarbcem kultury : konspekt lekcji bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 20-21
* Konspekt przeznaczony dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej

149. Biblioteki gromadzą bogactwa wieków i pokoleń : projekt lekcji w bibliotece dla klasy I gimnazjum / Jadwiga Ratajczak // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2003, nr 3, s. 43-48

150. Budowa czasopisma od A do Z : konspekt lekcji bibliotecznej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, s. 25-26

151. By czas nie zaćmił i niepamięć / Andrzej Janusz Piotrowski // Biblioteka. – 2010, nr 2, s. 18-22
* Konspekt lekcji. Temat: Skazany na niebyt – Józef Mackiewicz

152. Co ty wiesz o chrzcie Polski? : scenariusz imprezy bibliotecznej / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2016, nr 1, s. 62-83
* Zawiera także zestawienie bibliograficzne

153. Comic strip – kolorowe zeszyty, komiks, manga : lekcja biblioteczna dla klas gimnazjalnych / Joanna Stawińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 5, s. 39-42

154. Cztery razy na ludowo, czyli gadki o Oskarze Kolbergu : scenariusz lekcji bibliotecznej / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2014, nr 2, s. 62-82

155. Czy ta książka cię zainteresuje? : scenariusz zajęć popularyzujących czytelnictwo w gimnazjum / Dorota Klemba // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 20-22

156. Czy tracąc to, co mamy najcenniejsze, przestajemy być sobą? : scenariusz lekcji bibliotecznej / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. – 2016 nr 3, s. 30-31
* Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

157. Czy w bibliotekach są skarby? : propozycja lekcji wychowawczo-bibliotecznej / Joanna Prokop // Wychowanie na co Dzień. – 2015, nr 3, dod. “Wkładka Metodyczna”, s. I-IV
* Zawiera konspekt lekcji wychowawczej w bibliotece dla klas I-III gimnazjum: Kryminalna zagadka w bibliotece

158. Czy wiesz, że książki rozmawiają? : scenariusz lekcji bibliotecznych / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 1, s. 12-13
* Scenariusz przeznaczony dla uczniów gimnazjum lub liceum

159. Czytać, nie czytać? – oto jest pytanie / Marzenna Daszkowska, Grażyna Kasprowicz // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 12

160. Ćwiczenia ze słownikami : lekcja biblioteczna / Renata Wójtowicz, Agata Mackiewicz // Biblioteka. – 2008, nr 1, s. 26-29

161. Dołączamy do świata WIKI / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian lekcja biblioteczna // Biblioteka. – 2009, nr 3, s. 16-23

162. Dziś poznamy świat reklamy : scenariusz lekcji edukacji czytelniczej i medialnej dla uczniów klasy II gimnazjum / Bożena Hajduga // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 11

163. E-learning w pracy z uczniami / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka. – 2010, nr 6, s. 12-14
* Zawiera scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych: Bibliografia załącznikowa w pracy samokształceniowej

164. Edukacja czytelnicza : (propozycja metodyczna) / Barbara Zalewska // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2001/2002, nr 1, s. 45-52
* Konspekt lekcji: Poszukujemy informacji na temat życia i twórczości Juliusza Słowackiego

165. Emocje w tekstach kultury i w życiu : scenariusz zajęć / Ilona Kołodziej // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 4, s. 16-17
* Scenariusz przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub III klasy gimnazjum

166. Filozoficzno-biblioteczne spotkania dla gimnazjalistów : zajęcia biblioteczne / Ewa Gajcy // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 4, s. 40-41

167. Gabinet osobliwości Juliana Tuwima : scenariusz lekcji bibliotecznej adresowanej do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Magdalena Rusnok // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2013, nr 2, s. 58-68

168. Gdybym był bogaty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 19
* Temat: Wartości najważniejsze w życiu. Scenariusz lekcji w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

169. “Grot”, “Bytnar”, “Niedźwiadek” i inni… : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych / Krystyna Kulpa // Modelowe Nauczanie. – 2006, nr 12, s. 58-61

170. Impresjoniści : lekcja biblioteczna dla szkół średnich / Jolanta Błaszczyk, Jadwiga Granosik // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 6, s. 33-34

171. Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów / Danuta Armatys // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 2002/2003, nr 2, s. 18-21
* Zawiera konspekt lekcji w bibliotece miejskiej: Konkurs z okazji walentynek pt. “Słynne pary od A do Z”

172. Jestem świadomym i kulturalnym czytelnikiem : program edukacyjny biblioteki szkolnej / Honorata Frygier-Śliwa, Elżbieta Szczepańska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 1, s. 14-15
* Program adresowany do uczniów klas I-III gimnazjum

173. Kodeks wiedźmina : scenariusz lekcji bibliotecznej / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, s. 24-25
* Scenariusz lekcji bibliotecznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

174. Książka i jej rola w życiu współczesnego człowieka : scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 5, s. 42-43

175. Książka – towarzysz, przyjaciel, domownik : scenariusz zajęć zachęcających do czytania / Patrycja Siedlecka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 3, s. 11
* Dla uczniów klasy III gimnazjum

176. Książka tradycyjna czy multimedialna? / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 12, s. 15-16
* Scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I liceum ogólnokształcącego

177. Kto pyta nie błądzi… w bibliotece szkolnej ? : scenariusz lekcji bibliotecznej w klasach I gimnazjum / Ewa Osoba // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 2, s. 39-40

178. Kuku, kuku jestem na fejsbuku, czyli o serwisach społecznościowych jako nowej epoce w rozwoju mediów / Mirosława Grabowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, s. 10-11

179. Kulinaria w literaturze : scenariusz imprezy bibliotecznej / Jadwiga Chmielewska, Joanna Smurzyńska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 12, s. 18-19
* Dla szkoły ponadgimnazjalnej

180. Lekcja biblioteczna : Bibliografia Zawartości Czasopism pomocą w poszukiwaniu informacji / Mirosława Grabowska // Biblioteka. – 2008, nr 6, s. 10-13

181. Mała ojczyzna Marii Dąbrowskiej czyli Russowska Russowość : scenariusz imprezy bibliotecznej / Małgorzata Derwich. – Bibliogr. // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2015, nr 2, s. 72-93
* Scenariusz przeznaczony dla młodzieży gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

182. Metro 2033 : scenariusz lekcji bibliotecznych / Anna Pietrusiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 12, s. 22-23

183. Miejsce książki w życiu współczesnego człowieka / Bernardyna Banaś // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, s. 14
* Scenariusz zajęć bibliotecznych dla uczniów I klasy szkoły ponadgimnazjalnej

184. “Młodzież a alkohol” : scenariusz zajęć bibliotecznych / Angelika Suchomska // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 3, dod.”Wkładka Metodyczna”, s. III-IV

185. Moje drogowskazy : scenariusz lekcji / Katarzyna Wituś // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, s. 16-18
* Scenariusz lekcji wychowawczej lub na zajęcia w bibliotece szkolnej w gimnazjum

186. Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 1, s. 16-17

187. Nie wystarczy jeść, należy się odżywiać : konspekt zajęć o zbiorach bibliotecznych dotyczących zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania / Anna Witek // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 12-13

188. Ocalona z piekła : scenariusz poruszający problem narkomanii / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, s. 21-23
* Dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

189. Od stereotypu do akceptacji i zrozumienia : konspekt lekcji bibliotecznej na podstawie filmu “Nietykalni” / Helena Pietrzak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, s. 24-25

190. Od tabliczki glinianej do książki drukowanej : krótki zarys historii książki : scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum / Ewa Żaczek // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 16

191. Opis bibliograficzny : konspekt zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej / Anna Wojnowska-Duplicka // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 5, s. 21

192. Oskar? Co to takiego? : zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, s. 21-22

193. Patrząc na ciemność lub śmierć : scenariusz lekcji bibliotecznej / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 7-8, s. 32-33

194. Plotka : scenariusz lekcji bibliotecznej / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, s. 9
* Dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, z wykorzystaniem opowiadania Marka Hłaski „Pierwszy krok w chmurach”

195. Pod presją stereotypów : scenariusz lekcji bibliotecznej / Anna Pietrusewicz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 5, s. 19-20

196. Polowanie na kruki : scenariusz zajęć bibliotecznych / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 22-23
* Dla uczniów gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

197. Poszukujemy informacji o “Bogurodzicy” : konspekt lekcji w klasie III gimnazjum / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 10, s. 41-43

198. Powstania śląskie w latach 1919-1920-1921 : poznajemy źródła informacji pośredniej i bezpośredniej / Mirosława Grabowska // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 16-19

199. Poznajemy wydawnictwa informacyjne, rozwiązując krzyżówkę : scenariusz lekcji / Urszula Stefańska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 4, s. 14

200. Poznański Czerwiec’ 56 we wspomnieniach : scenariusz imprezy bibliotecznej / Małgorzata Derwich // Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny. – 2016, nr 2, s. 60-77
* Zawiera zestawienie bibliograficzne

201. Prasa i czasopismo jako źródła różnorodnej wiedzy : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w gimnazjum / Barbara Tymszan // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 12, s. 24

202. Prawo autorskie : konspekt zajęć / Jadwiga Woźniak // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 1, s. 17-18
* Konspekt przeznaczony dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

203. Rozwijanie czytelnictwa uczniów poprzez doskonalenie umiejętności czytania / Elżbieta Kwiatkowska // Biblioteka. – 2010, nr 2, s. 23-24

204. Śladami kultury żydowskiej : scenariusz zajęć w bibliotece szkolnej / Małgorzata Stanik, Mariusz Sułek, Barbara Tkacz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 12, s. 14-16

205. Trening pamięci – metody efektywnego uczenia się : scenariusz zajęc dla uczniów liceum przeprowadzonych w bibliotece szkolnej / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 6, s. 31-32

206. Trening szybkiego, efektywnego czytania : scenariusz zajęć / Elżbieta Kasprzyszak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 10, s. 23-25

207. W oczekiwaniu na “Kosogłosa” : cykl zajęć. Cz. 1 / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 10, s. 16-20
* Scenariusz z zakresu edukacji czytelniczej do realizacji w II lub III klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Temat: Igrzyska śmierci na kartach powieści i kinowym ekranie

208. W oczekiwaniu na Kosogłosa : cykl zajęć. [Cz.] 2 / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, s. 10-13
* Scenariusz zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej przeznaczony dla uczniów klas II i III szkoły ponadgimnazjalnej. Temat: Trylogia Suzanne Collins “Igrzyska śmierci” w świetle inspiracji i nawiązań kulturowych oraz historyczno-literackich

209. W oczekiwaniu na Kosogłosa : cykl zajęć. [Cz.] 3 / Agnieszka Popiel // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 12, s. 18-21
* Konspekt zajęć z zakresu edukacji czytelniczej na podstawie trylogii Suzanne Collins “Igrzyska smierci”. Do realizacji w II lub III klasie szkoły ponadgimnazjalnej

210. Wielki konwent baśni : scenariusz nocy w bibliotece / Agnieszka Bałchan // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 7-8, s. 24-26
* Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

211. Wirtualne uzależnienie : jak mu zapobiegać / Mirosława Grabowska // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 20-21
* Lekcja biblioteczna w klasach gimnazjalnych

212. Wydawnictwa informacyjne : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska // Biblioteka. – 2008, nr 4, s. 17-19

213. Wyrazić niewyrażalne : Józefa Mehoffera fascynacje symbolizmem / Bernardyna Banaś // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 6, s. 39-40
* Scenariusz zajęć dla starszych klas szkoły średniej

214. Wyszukiwanie informacji w katalogach komputerowych : konspekt zajęć w szkole ponadgimnazjalnej / Dorota Kaczor // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 11, s. 13

215. Wyszukiwanie informacji w katalogu MOL Optivum-OPAC / Izabela Dmowska-Głowacka // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 1, s. 22-23
* Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

216. Wyszukiwanie, selekcja i gromadzenie informacji na określony temat : korzystanie z warsztatu informacyjnego, zbiorów biblioteki szkolnej i Internetu / Teresa Żmijewska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 14-15

217. Zarządzanie karierą : wyznaczanie celów życiowych / Małgorzata Solecka-Koplin // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 12, s. 10-11
* Scenariusz zajęć bibliotecznych z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

218. Zburzyć mur samotności : scenariusz zajęć / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 1, s. 14-16
* Scenariusz zajęć dla uczniów klas I szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie książki “Samotni.pl” Barbary Kosmowskiej

219. Zrób sobie średniowieczny rękopis : warsztaty biblioteczne dla uczniów klas gimnazjalnych / Dorota Kamisińska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 3, s. 8-10

220. Życie to jest teatr? : scenariusz lekcji bibliotecznej / Justyna Czernicka // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 2, s. 22-23
* Dla uczniów klasy II gimnazjum

Zob. też. poz. 60-61, 79, 98, 105, 108, 129, 132

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu