Jarosław Marek Rymkiewicz

WYBRANE ESEJE / Jarosław Marek Rymkiewicz

Książki:

1. „Historia jako wyobrażenie” : o esejach historycznych Jarosława Marka Rymkiewicza / Krzysztof Niewiadomski // W : Esej – sztuka – nauka / pod red. Dobrawy Lisak-Gębali i Anny Małczyńskiej. – Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza „Chiazm”, 2011. – S. 73-80
M 224315 F (Opole)

2. O władzoprzemocy : prawomocność …

WYBRANE WIERSZE / Jarosław Marek Rymkiewicz

Książki:

1. Centaury a/i ludzie : „Centaury” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Centaur” Stanisława Grochowiaka / Roman Bobryk // W : Koń w języku, literaturze i kulturze : tom monograficzny / pod red. Danuty Szymonik, Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Siepietowskiej, Ireny Żukowskiej ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Instytut Filologii …