poezja

WYBRANE WIERSZE / Jan Polkowski

Książki:

1. Język właściwie użyty : szkice o poezji polskiej drugiej połowy XX wieku / Jan Błoński. – Kraków : Instytut Literatury ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH, 2019. – S. 387-399 : Jan Polkowski. Głos dobrze ustawiony
M 055138 (Brzeg), M 057185 (Kluczbork), M 069497 M 069498 (Nysa), M

WYBRANE WIERSZE / Marcin Świetlicki

Książki:

 

1. Antypiosenka poetycka. (Nie)śpiewający poeci / Krzysztof Gajda // W : Przechadzki po polskiej literaturze najnowszej /red. nauk. Joanna Grądziel-Wójcik, Joanna Jastrzębska, Zbigniew Kopeć ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2014. – S. 39-50
M 213652 (Opole)

2. Mężczyzna i kobiety …

WYBRANE WIERSZE / Kazimiera Iłłakowiczówna

Książki:

 

1. Artystyczne i kulturowe pierwiastki poezji Kazimiery Iłłakowiczówny w procesie edukacji literackiej dzieci i młodzieży : (studia z pogranicza historii i teorii literatury oraz pedagogiki) / Zbigniew Baran. – Wałbrzych : Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2014. – 256 s. ; 24 cm.

2. Językowy obraz …

WYBRANE WIERSZE / Halina Poświatowska

Książki:

 

1. Anegdota o istnieniu : o twórczości Haliny Poświatowskiej / Bartosz Suwiński. – Wydanie I. – Kraków : Instytut Literatury, 2020. – 105, [15] stron ; 24 cm. – (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis” )
M 055284 (Brzeg), M 058354 (Kluczbork), M 069731 M 069732 (Nysa), M

WYBRANE WIERSZE / Wojciech Wencel

Książki:

 

1. Doznawanie polskości w wierszach Marcina Świetlickiego i Wojciecha Wencla / Krzysztof Biedrzycki // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2, Praktyki edukacyjne. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 61-74

2. Historia i transcendencja : o poezji Wojciecha Wencla …

WYBRANE WIERSZE / Stanisław Barańczak

Książki:

1. Artystyczne pojmowanie prawdy w poezji Zbigniewa Herberta i Stanisława Barańczaka / Tatiana Pawlińczuk // W : Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor. – Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. – S. 73-83
M

WYBRANE UTWORY / Agnieszka Osiecka

Książki:

1. „Baba w babie” : kobieta według Agnieszki Osieckiej / Barbara Szymczyk // W : Między prawdą a zwątpieniem : w poszukiwaniu obrazu przeszłości. T. 2 / pod red. Roberta Majznera, Łukasza Cholewińskiego ; Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. – Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. …

WYBRANE WIERSZE / Zbigniew Herbert

Książki:

 

1. Afekt, percepcja i granice ciała. O wierszu „Poczucie tożsamości” Zbigniewa Herberta / Agnieszka Łazicka // W : Zemsta ręki śmiertelnej : interpretacje wierszy poetów XX wieku / [red. nauk. Józef Maria Ruszar, Dorota Siwor ; autorzy szkiców: Joanna Adamowska i 20 pozostałych]. – Interpretacje wierszy poetów XX …

WYBRANE WIERSZE / Wisława Szymborska

Książki:

 

1. A to jest moja głowa pełna wątpliwości w świetle „Rachunku elegijnego” W. Szymborskiej / Mieczysław Inglot // W : Obmyślam świat czyli O poezji Wisławy Szymborskiej / pod red. S. Żaka. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. – S. 107-117
M 201242 M 201243 (Opole)

2. …

WYBRANE WIERSZE / Jarosław Marek Rymkiewicz

Książki:

1. Centaury a/i ludzie : „Centaury” Jarosława Marka Rymkiewicza i „Centaur” Stanisława Grochowiaka / Roman Bobryk // W : Koń w języku, literaturze i kulturze : tom monograficzny / pod red. Danuty Szymonik, Małgorzaty Jasińskiej, Joanny Siepietowskiej, Ireny Żukowskiej ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. – Siedlce : Instytut Filologii …