WYBRANE WIERSZE / Wojciech Wencel

Książki:

 

1. Doznawanie polskości w wierszach Marcina Świetlickiego i Wojciecha Wencla / Krzysztof Biedrzycki // W : Lekcja POLSKI(ego) : praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku. T. 2, Praktyki edukacyjne. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. – S. 61-74

2. Historia i transcendencja : o poezji Wojciecha Wencla / Wojciech Kudyba. – Bibliogr. // W : Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / red. Antoni Buchała. – Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. – S. 80-108

3. Klasycy? / Lidia Burska // W: Maski współczesności : o literaturze i kulturze XX wieku / pod red. Lidii Burskiej i Marka Zaleskiego. – Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2001. –

4. „Moja muza jest siostrą nicości” : wybór tekstów o poezji Wojciecha Wencla / [wstęp i opracowanie © Zbigniew Jazienicki]. – Kraków : Instytut Literatury, 2022. – 221, [7] stron ; 24 cm.

5. Po co klasycyzm? : przemiany recepcji tradycji śródziemnomorskiej w najnowszej literaturze polskiej : przypadek Wojciecha Wencla i Przemysława Dakowicza / Jakub Jurkowski // W : Społeczeństwo polskie dziś : samoświadomość, uznanie, edukacja / pod redakcją Magdaleny Saganiak, Mateusza Wernera, Magdaleny Woźniewskiej-Działak i Łukasza Kucharczyka. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury ; Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2018. – S. 211-221

6. Słowo poetyckie wobec Tajemnicy na przykładzie wybranych wierszy Wojciecha Wencla / Magdalena Piotrowska-Grot // W : Słowo, doświadczenie, tajemnica / pod red. Jacka Kempy, Marty Giglok. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 211-226

7. Topika, tren i tło : o poezji Wojciecha Wencla / Dorota Heck. – Kraków :Bielsko-Biała : Instytut Literatury ; 2019. [Wydawnictwo Naukowe ATH], – 138, [14] stron ; 24 cm. – (Biblioteka Krytyki Literackiej Kwartalnika “Nowy Napis” )
M 055145 (Brzeg), M 057180 M 057194 (Kluczbork), M 069545 M 069546 (Nysa) M 220699 (Opole)

8. Zwrot romantyczny w poezji Wojciecha Wencla / Wojciech Kudyba // W : Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku / pod redakcją Macieja Urbanowskiego i Andrzeja Waśki. – Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020. – S. 311-322

 

Artykuły w czasopismach:

 

9. Ckliwe landszafty jasności / Marcin Baran // Czas Kultury. – 1997, nr 2, s. 64-66

10. „De profundis” Wojciecha Wencla / Maciej Urbanowski // Zeszyty Karmelitańskie. – 2011, nr 1, s. 118-123

11. Falowanie w poezji Wojciecha Wencla / Magdalena Piwnikiewicz // Nowy Napis. – Nr 14 (2022), s. 203-210
* Dostępne w Internecie: https://nowynapis.eu/tygodnik/nr-170/artykul/falowanie-w-poezji-wojciecha-wencla [dostęp: 2023.11.14]

12. Forma i ból : (o nowych wierszach Wojciecha Wencla) / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 2000, nr 8, s. 505-508

13. Homo religiosus w poezji Wojciecha Wencla / Stanisław Chyczyński // Przegląd Kalwaryjski. -[Nr] 11/12 (2007/2008), s. 427-434

14. Jest to poezja (i możliwe do pomyślenia implikacje) / Karol Maliszewski // Topos. – 1995, nr 9-10, s. 61-62

15. Kapłan w otoczeniu błaznów / Cezary Bryk // Odra. – 1996 nr 12 s. 132-133

16. Kosmos prywatny / Szymon Babuchowski // Topos. – 2010, nr 4, s. 17-19

17. Mesjanizm rozproszony : „Epigonia” oraz „Polonia aeterna” Wojciecha Wencla / Anna Spólna // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. – 2020, nr 2, s. 109-125

18. Między pamięcią a łagodzeniem traumy : rzeź wołyńska w wierszach Wojciecha Wencla z tomu „De profundis” i w opowiadaniach Stanisława Srokowskiego z cyklów „Nienawiść” i „Strach” / Dorota Kulczycka // Scripta Humana : seria monografii naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Vol. 17 (2021), s. 175-196

19. Między zwątpieniem a wierszem / Beata Wołowicz-Bulwalt // Czas Kultury. – 2000, nr 6, s. 126-128

20. O „Odzie chorej duszy” Wojciecha Wencla / Szymon Babuchowski // Topos. – 2002, nr 4-5, s. 132-140

21. O tzw. poezji religijnej albo gnoza Wojciecha Wencla [recenzja] / Mariusz Kalandyk // Nowa Okolica Poetów. – 2001, nr 1, s. 216-222

22. Oda chorej duszy [recenzja] / Krzysztof Kuczkowski // Topos. – 2000, nr 3-4, s. 185-186

23. „Odnaleźć co zaginęło w morowy czas/żeby się słowa zakorzeniły w tym jeszcze raz” : prolegomena do rozważań o nowych książkach poetyckich Wojciecha Wencla / Janusz Nowak // Topos. – 2018, nr 6, s. 69-86

24. „Pieśń ciała” w poezji Wojciecha Wencla / Wojciech Kudyba // Ethos. – 2008, nr 82-83, s. 168-174

25. Płótno i papier / Janusz Drzewucki // Twórczość. – 1996, nr 1, s. 98-99

26. Podróż do Ziemi Świętej – widzenie elegijne [recenzja] / Mariusz Kalandyk // Nowa Okolica Poetów. – 2003, nr 2-3, s. 268-272

27. Romantyzm, neoromantyzm, neoklasycyzm ; o poezji Wojciecha Wencla / Dorota Heck // Cywilizacja : o religii, nauce, moralności i sztuce. – Nr 62 (2017), s. 151-160

28. Rzeczpospolita Wzniosła. Zarys ekonomii resentymentalnej (o pisarstwie Jarosława Marka Rymkiewicza, Wojciecha Wencla i Przemysława Dakowicza) / Marcin Czardybon // Ruch Literacki. – 2018, z. 2, s. 213-228
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2090100 [dostęp: 2023.11.13]

29. … Wciąż ten sam wiersz! : o De profundis Wojciecha Wencla / Janusz Nowak // Topos. – 2016, nr 2, s. 8-21

30. Współczesne gry z epopeją : (o poematach Tomasza Różyckiego i Wojciecha Wencla) / Wojciech Kudyba // Literaturoznawstwo : historia, teoria, metodologia, krytyka. – 2010, nr 1, s. 195-204
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2010-t1_(4)/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2010-t1_(4)-s195-204/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2010-t1_(4)-s195-204.pdf [dostęp: 2023.11.13]

31. Tzw. [Tak zwana] gnoza lub gnostycyzm : o poezji Wojciecha Wencla raz jeszcze / Mariusz Kalandyk // Topos. 2003, nr 1/3, s. 278-280

32. Tradycja nieśmiertelna : kilka słów o poetyckich „obsesjach” Wojciecha Wencla / Magdalena Piotrowska-Grot // Śląskie Studia Polonistyczne. – 2015, nr 2, s. 285-303
* Dostępne w Internecie: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/4848/1/Piotrowska_Grot_Tradycja_nie_smiertelna.pdf [dostęp: 2023.11.13]

33. Uwagi o inspiracjach muzycznych dwu wierszy Wojciecha Wencla: „Srebrne i złote” oraz „Oda na dzień św. Cecylii” / Jerzy Wiśniewski // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – [Z.] 9 (2007), s. 245-252
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9-s245-252/Acta_Universitatis_Lodziensis_Folia_Litteraria_Polonica-r2007-t9-s245-252.pdf [dostęp: 2023.11.13]

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu