esej

WYBRANE ESEJE / Jerzy Stempowski

Książki:

 

1. Arkadia i małe ojczyzny : Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz / Józef Olejniczak. – Kraków : Oficyna Literacka, 1992. – S. 162-188 : Brak Arkadii? Szkic o twórczości Jerzego Stempowskiego i Józefa Wittlina
055239 (Nysa), M 166264 M 166265 (Opole)

2. Doświadczyć końca – stać się sobą : …

WYBRANE ESEJE / Zbigniew Herbert

Książki:

1. Akropol i Wenecja : o podróżach imaginacyjnych i rzeczywistych Zbigniewa Herberta i Predraga Matvejevicia / Damian Kubik // W : Słowiańskie tropy : studia collectanea in honorem Juliani Kornhauser / pod red. Aleksandry Borowiec i Magdaleny Dyras. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2017. – S. 323-339…

WYBRANE ESEJE / Gustaw Herling-Grudziński

Książki:

1. Być wśród żywych i umarłych : ewolucja twórczości eseistycznej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Anita Monika Frankowiak. – Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2003. – 235, [1] s. ; 24 cm.

2. Ekfraza czy esej? : o „Monologu o martwej mniszce” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Aleksandra Dębska-Kossakowska // W : W …

WYBRANE ESEJE / Jarosław Marek Rymkiewicz

Książki:

1. „Historia jako wyobrażenie” : o esejach historycznych Jarosława Marka Rymkiewicza / Krzysztof Niewiadomski // W : Esej – sztuka – nauka / pod red. Dobrawy Lisak-Gębali i Anny Małczyńskiej. – Wrocław : Inicjatywa Wydawnicza „Chiazm”, 2011. – S. 73-80
M 224315 F (Opole)

2. O władzoprzemocy : prawomocność …