WYBRANE ESEJE / Jerzy Stempowski

Książki:

 

1. Arkadia i małe ojczyzny : Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz / Józef Olejniczak. – Kraków : Oficyna Literacka, 1992. – S. 162-188 : Brak Arkadii? Szkic o twórczości Jerzego Stempowskiego i Józefa Wittlina
055239 (Nysa), M 166264 M 166265 (Opole)

2. Doświadczyć końca – stać się sobą : kilka słów na marginesie “Księgozbioru przemytników” Jerzego Stempowskiego / Tomasz Gruszczyk // W : Wędrówki humanisty : prace dedykowane profesorowi Tadeuszowi Miczce / red. Anna Maj i Ilona Copik ; przy współpracy Justyny Kucharskiej. – Katowice : Śląsk, 2022. – S. 213-224

3. Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 : (Vincenz-Stempowski-Miłosz) / Andrzej Stanisław Kowalczyk. – Warszawa : nakł. autora, 1990. – S. 87-123 : Jerzy Stempowski
C 045360 M 045361 (Brzeg), M 164241 (Opole)

4. Obraz Europy Środkowej w eseistyce Jerzego Stempowskiego / Vaidas Šeferi // W : Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora dra hab. Bonifacego Miązka w 70. rocznicę urodzin / pod redakcją Krzysztofa A. Kuczyńskiego i Piotra Obrączki. – Londyn : Galeria Nauki i Sztuki, 2005. – S. 389-400

 

Artykuły w czasopismach:

 

5. Aksjologia literacka w pismach Jerzego Stempowskiego / Wojciech Kudyba // Colloquia Litteraria. – 2013, [nr] 1, s. 29-39
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/961504 [dostęp: 2023.12.07]

6. Być świadkiem. Nad „Notatnikiem niespiesznego przechodnia” Jerzego Stempowskiego / Janusz Drzewucki // Wyspa. – 2013, nr 2, s. 34-41

7. Dwaj eseiści : Stempowski i Vincenz / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. – 1989, nr 8, s. 573-583

8. Eseista jako literacki przemytnik / Jan Tomkowski // Colloquia Orientalia Bialostocensia : literatura, historia. – T. 3 (2013), s. 707-721
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/8462/1/J_Tomkowski_Eseista_jako_literacki_przemytnik.pdf [dostęp: 2023.12.07]

9. Esej jako autobiografia : o Jerzym Stempowskim / Marta Wyka // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1983, nr 4, s. 35-46

10. Pamięć kultury i historia Międzymorza w eseju Jerzego Stempowskiego „Rubis d’Orient” / Małgorzata Zemła // Ruch Literacki. – 2021, z. 1, s. 61-87

11. Profetyczne (od)czytanie prowincji : Jerzy Stempowski – „Esej berdyczowski” / Marek Bernacki // Świat i Słowo : filologia, nauki społeczne, filozofia, teologia. – 2012, nr 2, s. 191-203

12. Stempowski o tolerancji, wolności i pięknie / Maciej Wróblewski // Polonistyka. – 1999, nr 5, s. 265-271

13. W Europie jak w Berdyczowie : ( o „Eseju berdyczowskim” Jerzego Stempowskiego) / Adam Wierciński // Zeszyty Naukowe WSP Opole. Filologia Polska. – Z. 33 (1993), s. 83-91

14. Wobec kryzysu Europy : powojenna eseistyka Jerzego Stempowskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Pamiętnik Literacki. – 1987, z. 2, s. 129-153
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n2/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n2-s129-153/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1987-t78-n2-s129-153.pdf [dostęp: 2023.12.07]

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu