Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

Bibliografia „Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet” gromadzi piśmiennictwo z lat 2010-2021 i zawiera 211 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie elektronicznych baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz baz Biblioteki Narodowej. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki są dostępne w PBW i/lub filiach oznaczone są sygnaturą.

 

 

Książki:

 

 

1. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. – 164 s. ; 21 cm.
C 066168 (Nysa), M 204683 (Opole)

2. Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / red. Jadwiga Berbeka, Krzysztof Lipecki. – Warszawa : „Difin”, 2019

3. Aspekty prawne i kompetencje miękkie w edukacji informatycznej w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej. Z. 2, Bezpieczeństwo w użytkowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych / Monika Spławska-Murmyło, Anna Wawryszuk. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017. – 42 strony : ilustracje ; 3 0 cm. ( Informatyka. Zestawy materiałów ; cz. 2, zestaw 10 )

4. Bądź bezpieczny w cyfrowym świecie : poradnik bezpieczeństwa IT dla każdego /Marcin Pieleszek. –  Warszawa : Wydawnictwo Helion – Onepress, 2019. – 176 stron ; 24 cm.

5. Bezpieczeństwo w Internecie : instrukcje zachowań /Diana Aksamit, Ewelina Młynarczyk-Karabin. – Wydanie I. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, copyright 2019. – 31, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 21 cm. ( Pewny Start )

6. Bezpieczeństwo w sieci : jak skutecznie chronić się przed atakami / Jakub Skórka, Kacper Skórka, Marcin Kaim. – Wydanie pierwsze. – Piekary Śląskie : iTST@rt, 2020. – 229 stron : ilustracje ; 24 cm.

7. Bogacenie słownictwa uczniów a technologie cyfrowe w edukacji / Eryk Kacper Cichocki // W : Poszerzamy horyzonty : monografia. T. 15 cz. 1 / redakcja naukowa dr inż. Małgorzata Bogusz, dr Monika Wojcieszak, mgr Piotr Rachwał. – Słupsk : Mateusz Weiland Network Solutions, 2019. ‒ S. 604-614

8. Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – 276 s. : il. ; 24 cm.
M 055195/II (Brzeg), M 214242/II (Opole)

9. Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / Red. Maciej Tanaś, Sylwia Agnieszka Galanciak. – Kraków : „Impuls”, 2018. – 249 s. : il. ; 24 cm.
M 055195/III (Brzeg), M 214242/III M 219458 (Opole)

10. Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / Red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. – Kraków : “Impuls”, 2018. – 223 s. : il. ; 24 cm.
M 214242/IV (Opole)

Cyberprzestrzeń – człowiek – edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. – Wydanie I.Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2020. – 359 s. : il ; 24 cm.
M 055195/V M 055304 (Brzeg), M 058572/V (Kluczbork), M 070211/V (Nysa), M 214242/V M 220829 M 220830 (Opole)

11. Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / Red. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Adam Marszałek, 2018. – 247 s. : il. ; 24 cm.
M 069021 (Nysa), M 217543 M 217654 M 217655 (Opole)

12. Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 2, Nauczyciel a nowe technologie w szkole / Red. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Adam Marszałek, 2018

13. Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym : uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci / Agnieszka Iwanicka. – Uwarunkowania korzystania z nowych technologii przez dzieci ‒ Wydanie I. ‒ Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – 334 strony : ilustracje, wykres ; 24 cm. – (Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 313 )
M 220832 M 220833 (Opole)

14. Dydaktyka 2.0. – technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie kształcenia / Goretta Siadak // W : Cyfrowy tubylec w szkole ‒ diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 95-111

15. Dzieci w wielkiej sieci. Zjawisko i jego uwarunkowania : wyniki i analiza badań / Mariusz Jędrzejko [et al.] // W : Cyfrowe dzieci : zjawisko, uwarunkowania, kluczowe problemy / koncepcja: Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Saracen, Adam Szwedzik ; red. nauk.: Sylwester Bębas, Mariusz Z. Jędrzejko, Kaja Kasprzak, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper. – Warszawa, 2017. – S. 57-118

16. Edukacja informacyjna : nowoczesne technologie informacyjne w procesie kształcenia i wychowania / red. Kazimierz Wenta. – Szczecin : Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, 2004. – 351 s. : rys., wykr.
M 196301 (Opole)

17. Edukacja – relacja – zabawa : wieloaspektowość Internetu w wymiarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży : obszary : Internet – konteksty społeczne i prawne, Internet – wybrane aspekty ochrony dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Agnieszka Wrońska, Rafał Lew-Starowicz, Anna Rywczyńska ; [współpraca: Agnieszka Rybińska]. Warszawa : Wydawnictwo FRSE, 2020. – 353, [2] strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
M 058399 M 058400 (Kluczbork) M 069875 (Nysa) M 220734 (Opole)

18. Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. – Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne, 2020. – 172 strony : fotografie, ilustracje ; 24 cm.

19. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przełożyła Patrycja Szmyd. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – [2], 253, [1] s. : il. kolor. ;24 cm.

20. Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. – 280 s.

21. Internet : czas się bać / Wojciech Orliński. – Warszawa : Agora, 2013. – 286, [2] s. ; 22 cm. –  (Biblioteka Gazety Wyborczej )
M 211531 (Opole)

21. Jak nie zgubić dziecka w sieci? / Zyta Czechowska, Mikołaj Marcela. – Wydanie I. – Warszawa : MUZA, 2021. – 318, [2] strony ; 21 cm.

22. Kompetencje informacyjne młodzieży : analiza – stan faktyczny – kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii / Justyna Jasiewicz. – Youth information literacy : analysis – actual state – education in Poland, Germany and Great Britain. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. -238, [2] s. : il. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 138 )
C 207565, M 207566 (Opole)

23. Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej : praca zbiorowa / pod red. Sergo Kuruliszwili. – Warszawa : „Scholar”, 2011. – 136 s. : il. ; 21 cm.
M 206217 (Opole)

24. Media cyfrowe wspierające procesy dydaktyczne / Aleksander Piecuch. – Wydanie I. ‒ Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. – 210, [1] strona : fotografie, ilustracje, wykres ; 24 cm.M 65204 (Kędzierzyn-Koźle), M 058605 (Kluczbork), M 070226 (Nysa), M 221470 M 221471 (Opole)

25. Miejsce nowych technologii w edukacji / Elżbieta Gaweł-Luty // W : Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – S. 138-149

26. Najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji czytelniczej i medialnej : potencjał i przykłady wdrożeń / Magdalena Wójcik // W : Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – S. 21-31

27. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. – Warszawa : „Impuls”, 2017. – 158 s.

28. Nowe wyzwania edukacyjne wynikające z rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych / Czesław Plewska. – Bibliogr. // W : Edukacja dla przyszłości w świetle wyzwań XXI wieku / red. nauk. Ryszard Gerlach. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 71-87

29. O nowym miejscu „uczenia się” w edukacji zdominowanej nowoczesną technologią i kulturą multimedialną / Zdzisław Ratajek // W : Wartości w pedagogice : uczenie się / pod redakcją naukową Waldemara Furmanka i Agnieszki Długosz. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2018. – S. 193-200

30. Pedagogika medialna : aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne / Tomasz Huk. – Kraków ; Katowice : „Impuls”, 2014. – 384 s. : il. ; 25 cm.
C 054095 (Brzeg), M 053301 (Kluczbork), C 212622, M 212639, M 212640, M 212654, M 212815, M 212816 (Opole)

31. Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. – Warszawa : Difin, 2020. – 195, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
M 055327 (Brzeg), M 065173 (Kędzierzyn-Koźle), M 058633 (Kluczbork), M 069791 (Nysa), C 220797 M 220892 (Opole)

32. Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji / Red. Beata Janik, Wanda Bukowczan. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 2018

33. Rozwijanie umiejętności uczenia się z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w liceum – wyniki badań / Anna Kowalik-Conder // W : Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. – Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. – S. 103-110

34. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. – Warszawa : „Difin”, 2014. – S. 96-105 : Postawić na wykorzystanie technologii TIK
M 63269 (Kędzierzyn-Koźle), C 067470 Nysa, M 212721 (Opole)

35. Świadomość językowa uczniów w komunikacji za pośrednictwem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych : rozpoznanie / Beata Gromadzka. – Bibliogr. // W : Świadomość językowa / pod red. Jolanty Nocoń i Anny Tabisz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 65-76
M 010486″P” (Opole)

36. Technologia informacyjno-komunikacyjna jako przedmiot tolerancji nauczyciela / Piotr Soszyński // W : Granice tolerancji w sztuce i wychowaniu / pod red. Mirosławy Zalewskiej-Pawlak i Aleksandry Sieczych-Kukawskiej. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020, s. [125]-134

37. Technologie edukacyjne – tradycja, współczesność, przewidywana przyszłość. T. 1 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. – 206 s. ; 23 cm. – (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna )
M 206077/I (Opole)

38. Technologie edukacyjne we współczesnej dydaktyce – zarys problemu / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki // W : Edukacyjne konteksty współczesności – z myślą o przyszłości / red. nauk. Joanna Madalińska-Michalak, Norbert G. Pikuła. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. – S. 635-645

39. Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji / red. Sergo Kuruliszwili. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls” ; Warszawa : w partnerstwie Instytut Rozwoju Służb Społecznych, 2014. – 158 s. : il. ; 24 cm.
M 213318, M 213319 (Opole)

40. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela / pod red. Jacka Migdałka i Wojciecha Folty. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2010. – 473, [3] s. : il. ; 24 cm.
C 61414 (Kędzierzyn-Koźle), C 066948 (Nysa), C 203098 M 203187 M 203188 M 208441 (Opole)

41. Technologie informacyjno‒komunikacyjne a efektywna edukacja w szkole podstawowej / Radosław Batożyński // W : Mediatyzacja przestrzeni szkoły : tropy badawcze i implementacje / red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – S. 170-183

42. Technologie informacyjno-komunikacyjne i E-learning we współczesnej edukacji / Eugenia Smyrnowa-Trybulska. – Wydanie I. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018. – 571, [1] strona : ilustracje kolorowe ; 25 cm. – (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, : nr 3615 ) I
M 65161 (Kędzierzyn-Koźle), M 220460 M 220461 (Opole)

43. Technologie informacyjno-komunikacyjne jako czasoprzestrzenny przełom w edukacji / Maciej Celiński // W : Wyzwania bezpieczeństwa na początku XXI wieku / red. nauk. Radosław Kondracki, Mateusz Matejuk. – Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2021. –  S. 151-150
* Dostępne w Internecie: https://wydawnictwo-naukowe.uph.edu.pl/images/nowosci_wydawnicze/2022/Kondracki_Matejuk_red_Wyzwania_bezpieczestwa_1901_F.pdf#page=141

44. Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach : przykładowe konspekty i polecane praktyki / Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. – 276, [1] s. : il. ; 24 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
M 055228 M 055228 (Brzeg ), M 63693 (Kędzierzyn-Kożle), M 053745 M 053746 M 053747 (Kluczbork), C 067760 M 067759 (Nysa), M 213766 M 213767 M 213897 (Opole)

45. Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) pomocne w udzielaniu informacji zwrotnej / Beata Zwierzyńska // W : Oceniam, ucząc : poradnik dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / pod red. Danuty Sterny. – Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015. –  S. 59-62
M 053741 M 053742 M 053743 M 053744 (Kluczbork), M 63692 M 63935 M 63936 M 63937 (Kędzierzyn-Koźle), C 067762 M 067761 (Nysa), M 213755 M 213756 M 213757 (Opole)

46. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji : 10 pytań do ludzi nauki / pod red. Macieja Tanasia ; słowo wstępne prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2020. – 258 stron ; 24 cm.

47. Technologie informacyjno-komunikacyjne w krzewieniu kultury czytelniczej uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Piotr Szeligowski, Monika Wachowicz. / W : Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017. – S. 33-45
M 217241 M 217242 M 217243 M 217244 (Opole)

48. Technologie edukacyjne w wymiarze praktycyzmu. T. 2 / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. – 300 s. : il. ; 23 cm. – (Multimedialna Biblioteka Pedagogiczna. )
M 206077/II (Opole)

49. Tik w pigułce : narzędziownik nauczyciela / Maciej Danieluk. – Wydanie I. – Poznań : Centrum Rozwoju Edukacji Edicon, 2019. – 295 stron : ilustracje kolorowe ; 24 cm.
M 055423 M 055424 (Brzeg), M 65285 (Kędzierzyn-Koźle), C 059279 (Kluczbork), M 070237 (Nysa), M 220956 M 220957 M 220958 (Opole)

50. Uczniowskie korzyści z funkcjonowania w rzeczywistości szkolnego pogranicza : między światami mediów online i offline / Tomasz Huk. – Kraków : „Impuls”, 2019

51. Współczesna szkoła w dobie cyberedukacji / Anna Malec // W : Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia / red. nauk. Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Karol Kowalczuk. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – S. 161-171

52. Wybrane aspekty współczesnej edukacji / Roksolyana Shvay // W : Szkoła jako przestrzeń uczenia się / red. nauk. Grażyna Cęcelek, Elżbieta Woźnicka, Piotr Klimczyk. – 2021. – S. [62]-76
M 222231 M 222232 (Opole)

53. Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury / pod red. Beaty Bilickiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012. – 235 s. : il. ; 23 cm. – (Scripta Theologica Thoruniensia ; 24. )
M 211322, M 211505 (Opole)

54. Wykorzystanie technologii informacyjno–komunikacyjnych w edukacji biologicznej / Barbara Jaworska. – Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017
* Dostępne w Internecie: http://bc.ore.edu.pl/Content/1050/PRZYR_5_1.pdf

55. Wyzwania badań i edukacji dla potrzeb bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni / Józef Bednarek // W : Człowiek, media, edukacja / red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. – Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2017. -S. 29-37
M 220513 (Opole)

56. Zagrożenia w Internecie : Szkoła w walce ze współczesnymi problemami dzieci i młodzieży. [Film] / Autor Marlena Woźniak. – Poznań Forum Sp. z o.o. 2009. – 1 dysk optyczny (DVD)(ok.10 min) : dźw., kolor ; 12 cm. + Dodatek tekstowy : 46 s. ;18 cm. -( Lekcje wychowawcze na DVD )
NE 000015 NE 000164 (Nysa), NE 000655, NE 001138 (Opole)

57. Zwolnij w sieci [Film] / scen. i realiz. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz ; scen. Henryk Konieczny; realiz. Monika Tomczyk; montaż Marcin Cebulski. – Warszawa : Telewizja Polska S.A. ; Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005. – 1 dysk optyczny DVD ( ok. 125 min) : dźw., kolor ; 12 cm. – ( Powszechna Wideoteka Edukacyjna )
NE 000004, NE 000005 (Nysa), NE 000333, NE 000334 (Opole)

 

 

Artykuły w czasopismach:

 

 

58. Agresja elektroniczna – program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 10, s. 29-34

59. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 31‒52

60. Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 1, s. 21-34

61. Aplikacje do nauczania o uczuciach / Anna Waszkowska // IT w edukacji. – 2016, nr 2, s. 40-43
* Scenariusz lekcji języka polskiego w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną

62. Aplikacja do wspierania nauki języka obcego Komunik / Marek Potempa // Języki Obce w Szkole. – 2021, nr 1, s. 39-43

63. Aspekty edukacyjny i komunikacyjny wykorzystania Internetu przez młode pokolenie / Małgorzata Papier // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 36, z. 4 (2017), s. 195-211

64. Bezpieczeństwo dzieci w sieci : przykłady bezpłatnych zabezpieczeń / Urszula Hoczyk // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, s. 14-15

65. Bezpieczna prywatność dziecka / Agnieszka Widera-Wysoczańska // Psychologia w Praktyce. – 2019, nr 4, s. 4-15

66. Bezpieczny Internet w świecie ciszy / Grażyna Gregorczyk // Meritum. – 2017, nr 4, s. 92-98
* Przykłady projektów edukacyjnych na temat materiałów dydaktycznych w Internecie dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących

67. Bądź bezpieczny w Internecie! Pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole.  – 2009, nr 1, s. 20-27

68. Bezpieczni w Internecie : propozycje działań / Sylwia Gajda, Anna Wiąckiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, s. 7-9

69. Bezpiecznie(j) w sieci? / Barbara Smoter // Remedium. – 2012, nr 9, s. 1-3

70. Bezpieczny Internet w świecie ciszy / Grażyna Gregorczyk // Meritum. – 2017, nr 4, s. 92-98
* Przykłady projektów edukacyjnych na temat materiałów dydaktycznych w Internecie dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących

71. Blaski i mroki Netu / Maria Halińska // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 12-17

72. Cyfryzacja szkoły a jakość edukacji / Marek Konieczniak // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 11/12, s. 60-65

73. Czy pojawienie się technologii informacyjno-komunikacyjnej w klasie szkolnej oznacza zmianę praktyk nauczania i uczenia się? / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2020, nr 3, s. 66-85
* Celem artykułu jest analiza projektowanych przez nauczycielki praktyk nauczania i uczenia się w związku z pojawieniem się tabletów w szkolnych klasach
* Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5052/4952

74. Diagnoza stanu wykorzystania technologii cyfrowych w szkołach / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska // TIK w Edukacji. – 2017, nr 6, s. 67-71

75. Dobre praktyki wykorzystania WEB 2.0 i TIK w edukacji wczesnoszkolnej / Agnieszka Baska // Meritum. – 2021, nr 3, s. 37-42
* Zawiera scenariusz zajęć rewalidacyjnych usprawniających koncentrację, uwagę, koordynację wzrokowo-ruchową ucznia z autyzmem, klasa II szkoły podstawowej

76. Dokumenty Google jako narzędzie efektywnej pracy nauczyciela z uczniem / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2015/2016 nr 1, s. 37-62

77. Dzieci głupieją w sieci / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 5, s. 62-64

78. Dzień Bezpiecznego Internetu : zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w świetlicy / Kinga Kaczyńska // Świetlica w Szkole. – 2021, nr 3, s. 18-19

79. Edukacja w cyfrowym wymiarze : czyli jak mądrze i skutecznie budować innowacyjną szkołę / Dariusz Stachecki // Meritum. – 2016, nr 1, s. 75-82

80. Edukacja w środowisku informacyjnym / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. – 2013, nr 1, s. 50-52

81. Edukacyjne zastosowanie Internetu w aspekcie przemian cywilizacyjnych / Danuta Morańska // Modelowe Nauczanie. – 2004, nr 6, s. 26-33

82. Efekt „wow” i co dalej? : technologie mobilne w projektowaniu dydaktycznym nauczycieli : wyniki badań wideoetnograficznych / Lucyna Kopciewicz. ‒ Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2017, nr 3, s. 97-115
* Dot. badań empirycznych prowadzonych w szkole podstawowej dot. wdrożenia tabletów (iPady) do pracy dydaktycznej na lekcjach

83. Elementarz z komputerem i Logomocja / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka // Meritum. – 2009, nr 4, s. 66-69

84. E-learning w kształceniu integracyjnym / Marzanna Nowacka-Duda // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 66-67

85. Ewolucja nauczania jako logiczna konsekwencja spotkania nauki zdalnej i stacjonarnej / Magdalena Brewczyńska. – Bibliogr. // Meritum. – 2021, nr 2, s. 126-134
* Zawiera propozycję pięciu faz, które mogą stać się inspiracją w pracy szkoły (wykorzystania potencjału kształcenia online do nauki stacjonarnej)

86. Flipgrid – sposób na aktywizację uczniów na lekcjach matematyki / Mariola Kosztołowicz // Matematyka. – 2021, nr 2, s. 44-50
* Flipgrid – darmowa aplikacja umożliwiająca uczniom komunikowanie się i wypowiadanie poprzez krótkie filmiki nagrywane za pomocą urządzeń mobilnych. Artykuł zawiera przykładowe pomysły na zastosowanie Flipgrid na lekcjach matematyki

87. Gdzie jest regulamin? : czyli jak pobierać i zapisywać pliki za pomocą przeglądarki / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 6-8

88. Generatory kodów QR / Aleksandra Schoen-Kamińska // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 56-58
* Wykorzystanie kodowania w procesie dydaktycznym

89. Generatory w edukacji / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2020, nr 6, s. 22-27
* Przegląd różnego rodzaju generatorów do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej

90. Godne polecenia narzedzia internetowe do nauczania słownictwa, gramatyki i tworzenia wypowiedzi ustnych / Anna Pałczyńska . ‒ Bibliogr., netogr. // Języki Obce w Szkole. – 2021, nr 1, s. 33-38

91. Growing up online, czyli wiedzieć i działać w świetle internetowych poradników nie tylko dla nauczycieli / Małgorzata Dagiel, Małgorzata Kowalik-Olubińska. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2018, nr 2, s. 69-77
* Analiza wybranych poradników online, dedykowanych nauczycielom i rodzicom młodych użytkowników TIK

92. Gry komputerowe – czy to tylko zabawa? / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 28-31

93. Implementacja technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej / Izabela Jaros // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 59-71

94. Interaktywna tablica wkracza do szkoły / Małgorzata Rabenda // TIK w Edukacji. – 2018, nr 1, s. 14-16

95. Internet – nowa przestrzeń doświadczeń dla najmłodszych / Urszula Hoczyk // Nowa Szkoła. – 2013, nr 7, s. 45-48

96. Internet w edukacji / Witold Kołodziejczyk, Bartosz Kramek // Edukacja i Dialog. – 2010, 3/4, s. 64-70

97. Internetowe zasoby edukacyjne / Urszula Hoczyk // Nowa Szkoła. – 2014, nr 3, s. 23-28

98. Jak motywować uczniów do czytania za pomocą TIK, czyli jak technologia może stać się sprzymierzeńcem czytelnictwa / Magdalena Brewczyńska // Meritum. – 2016, nr 2, s. 77-81

99. Jak oceniać uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, korzystając z narzędzia TIK / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Meritum. – 2021, nr 1, s. 109-114

100. Jak przy pomocy TIK oswoić liczby ujemne? / Justyna Klimczyk // Matematyka. – 2022, nr 2, s. 47-50

101. Jak rozwijać kreatywność uczniów, wykorzystując nowoczesne technologie w edukacji? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Polonistyka. – 2021, nr 5, s. 24-25

102. Jak stworzyć infografikę / Kinga Szczęśliwa // Dyrektor Szkoły. – 2022, nr 1, s. 48-50

103. Jak wprowadzić narzędzia TIK do klasy szkolnej? Poradnik dla początkującego nauczyciela / Anna Grzybowska // Meritum. – 2020, nr 2, 85-88

104. Jak zapobiegać zagrożeniom płynącym z sieci / Justyna Dobrołowicz // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 1, s. 15-20

105. Kompetencje cyfrowe dzieci / Anna Brzezińska, Joanna Matejczuk // Remedium. – 2013, nr 11, s. 6-8

106. Komputer – wróg czy sprzymierzeniec kultury fizycznej? / Dariusz Pośpiech, Jacek Polechoński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 11, s. 25-30

107. Komputerowe wspomaganie uczenia się i nauczania języków obcych / Elżbieta Gajek. – Bibliogr. // Meritum. – 2010, nr 1, s. 53-59

108. LearningApps – interaktywne materiały dydaktyczne / oprac Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2020/2021, nr 2, s. 21-54
* Aplikacja wspierająca proces uczenia się i nauczania za pomocą małych, interaktywnych modułów

109. Lekcja z bezpieczeństwa w Sieci / Mirosława Dyka-Płonka // TIK w Edukacji. – 2017, nr 2, s. 26-28

110. Lekcja z Google / Barbara Halska // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 9, s. 17

111. Lekcja z komputerem : o czym należy pamiętać, przygotowując zajęcia w ICIM? / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 8-10

112. Mapy myśli, czyli jak uczyć się efektywniej / Alicja Podstolec // TIK w Edukacji. – 2020, nr 2, s. 30-31
* Zawiera scenariusz zajęć dla szkoły ponadpodstawowej: Narysujesz swoje myśli? (do wykorzystania na języku polskim, historii, biologii, chemii, geografii, fizyce)

113. Materiały do przeprowadzenia lekcji wychowawczej na temat: cyberbezpieczeństwo : jak bezpiecznie funkcjonować w cyfrowym środowisku?. – (Narzędziownia) // Głos Pedagogiczny. – 2017, nr 92, s. 32-39

114. Mądrzy Cyfrowi / Irena Koźmińska // Sygnał. – 2018, nr 7, s. 54-55

115. Media społecznościowe – narzędzie ucznia cyfrowej szkoły / Emilia Musiał // Nowa Szkoła. – 2013, nr 10, s. 13-20

116. Mobilna biblioteka szkolna : aplikacje wspierające uczenie / Elżbieta Pryłowska-Nowa // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 3-6

117. Mobilność w edukacji / Maciej Danieluk // Meritum. ‒ 2020, nr 4, s. 91-98

118. Model SAMR a TIK : nauczyciel buduje kompetencje swoje i swoich uczniów / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2019, nr 1, s. 95-101

119. Multimedia i ich rola w nauczaniu fizyki / Elżbieta Kawecka // Meritum. – 2021, nr 3, s. 43-48

120. Narzędzia MS Teams w pracy nauczyciela języka obcego / Ewelina Śmiałek. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2021, nr 1, s. 25-31

121. Narzędzia online do map myśli / Magda Łukasik // Matematyka. – 2021, nr 3, s. 44-49

122. Narzędzia online nie tylko na czas pandemii / Kamil Śliwowski // Meritum. – 2020, nr 3, s. 120-124

123. Narzędzia TIK? Obecne! : jak mądrze wykorzystać w szkole technologię informacyjno-komunikacyjną / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr. 5, s. 5-7.

124. Narzędzia TIK w rozwijaniu czytelnictwa dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Zyta Czechowska // Biblioteka w Szkole. – 2022, nr 4, dod. „Kompetentny Nauczyciel”, nr 1, s. 25-29

125. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem chmur wyrazów / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2017/2018, nr 1, s. 21-38

126. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem elektronicznych książeczek / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. ‒ 2017/2018, nr 3, s. 49-81

127. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzia Padlet / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 4, s. 34-49

128. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org. Cz. 1 / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 23-45

129. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org. Cz. 2 / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 21-33

130. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w gimnazjum / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 4, s. 50-65

131. Nauczanie przez doświadczenie : wykorzystanie modelu lekcji 5E w nauczaniu stacjonarnym i zdalnym / Mariola Kosztołowicz // Matematyka. – 2022, nr 1, s. 38-44

132. Nauczyciele wobec potrzeb stosowania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym / Jan Kania // Edukacja Humanistyczna. – 2018, nr 2, s. 7-16

133. Nauczyciele wychowania przedszkolnego i klas I–III wobec edukacji matematycznej z wykorzystaniem nowych technologii / Monika Czajkowska, Klaudia Mróz // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2021, nr 1, s. 113-126

134. Nauczycielskie sieciowanie i doświadczenia : z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Agata Arkabus, Anna Płusa // Edukacja i Dialog. – 2016 nr 1/2, s. 62-6

135. Nie-bezpieczny internet : scenariusz zajęć np. z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu (8 lutego) / Aleksandra Batura-Mańka // Sygnał. – 2017, nr 2, s. 38-40
* Dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

136. Nowa technologia w starej szkole / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 95-102
* Wykorzystanie technologii komputerowej w edukacji językowej dzieci w młodszym wieku szkolnym

137. Nowe media – pożytek, przyjemność czy przymus? / Magdalena Goetz // Świat Problemów. – 2014, nr 2, s. 19-23

138. Nowe media. Nowe uzależnienia / Agnieszka Ogonowska // Świat Problemów. – 2014, nr 3, s. 39-43

139. Nowe media w szkole podstawowej / Agata Banasik // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. – T. 36, z. 1 (2017), s. 223-234

140. Nowe oblicze blended learningu / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2016 nr 2, s. 54-56

141. Nowe technologie a indywidualizacja nauczania / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 4, s. 47-49

142. Nowe technologie informacyjne źródłem zagrożeń dla dzieci i młodzieży / Anna Andrzejewska. – Wykr. // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 2, s. 23-27

143. Nowe technologie, nowe treści i przestrzeni do nauki / Małgorzata Zajączkowska // Meritum. – 2018, nr 4, s. 38-43

144. Nowe technologie w edukacji – wyzwania dla nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej / Anna Pierzchała // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –  2018, nr 8, s. 19-26

145. Nowe trendy, metody i zjawiska w edukacji społeczeństwa zmediatyzowanego / Monika Frania // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 3/4, s. 27-33

146. Nowe w szkole, nowe na lekcjach, nowe w bibliotece / Mariusz Domański // Edukacja i Dialog. –  2017, nr 3/4, s. 15-20

147. Nowoczesne metody kształcenia dzieci / Sylwia Polcyn // Remedium. – 2016, nr 7/8, s. 38-39

148. Nowoczesne technologie w świecie edukacji : jak wprowadzić, korzystać i… pamiętać o rozwoju ucznia? / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Życie Szkoły. – 2019, nr 2, s. 50-53.

149. O czym należy pamiętać, organizując lekcje z komputerem? / Dariusz Kwiecień // Meritum. – 2007, nr 4, s. 47-50

150. O edukacji informatycznej w gimnazjum / Janusz Nowak, Ryszard Gmoch // Nowa Szkoła. –  2012, nr 4, s. 12-27

151. Oblicza reformy szkolnej – technologiczne praktyki równościowego uczenia się / Lucyna Kopciewicz. – Bibliogr. // Czas Kultury. ‒ 2020, nr 1, s. 39-47

152. Ochrona prywatności dzieci w świecie IoToys / Mateusz Kupiec // TIK w Edukacji. –  2020, nr 1, s. 72-74

153. Odwrócona lekcja, czyli praca z otwartymi zasobami edukacyjnymi / Małgorzata Rostkowska // Meritum.- 2012, nr 4, s. 49-51

154. Partycypacja mediów cyfrowych w szkole w opinii młodych dorosłych z pokolenia sieci – perspektywa konfliktu czy rozwoju? / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2019, nr 3, s. 197-216

155. Pokazać więcej – zrozumieć lepiej, czyli TIK na lekcjach chemii / Justyna Kamińska // Meritum. – 2021, nr 3, s. 56-60

156. Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami / Karolina Zioło-Pużuk // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 5, s. 44-47

157. PoTIKaj… poczytaj, czyli jak za pomocą nowych technologii wspierać czytelnictwo / Bożena Boryczka // Meritum. – 2016, nr 2, s. 82-89

158. Program profilaktyki nadużywania Internetu i mediów elektronicznych : komunikat z badań ewaluacyjnych / Bartłomiej Walczak, Marcin Sochocki. – Bibliogr. // Problemy Wczesnej Edukacji. – 2021, nr 2, s. 78-90
* Dot. programu profilaktycznego “Wspólne kroki w Cyberświecie” adresowanego do uczniów klas trzecich szkół podstawowych i ich rodziców/opiekunów

159. Projekt „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej” / Agnieszka Borowiecka // Meritum. – 2009, nr 4, s. 74-79

160. Przegląd wybranych narzędzi TIK w zdalnym kształceniu językowym / Sabina Mężyk. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2021/2022, nr 2, s. 119-131

161. Przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych w hierarchii ważności działań dzieci i młodzieży w świecie ICT : w opinii uczniów i nauczycieli (raport z badań) / Eunika Baron-Polańczyk. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2018, nr 2, s. 55-71

162. Przyszłość TIK w edukacji / Ewa Kędracka-Feldman // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 2, s. 48-51
*Opublikowany przez Komisję Europejską “Raport horyzontalny NMC 2014 dla szkół europejskich”

163. QR Quest czyli podchody w wersji elektronicznej / Joanna Apanasewicz // IT w Edukacji. – 2015, nr 3, s. 30-31

164. Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online / Jacek Pyżalski // Dziecko Krzywdzone. – 2013, nr 1, s. 99-109.

165. Rozszerzona rzeczywistość w edukacji wczesnoszkolnej / Aleksandra Schoen-Kamińska // TIK w Edukacji. – 2019, nr 2, s. 60-61
* Zawiera zestaw aplikacji tabletowych a system Android

166. Rozwijanie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych z wykorzystaniem narzędzi WEB 2.0 : dobre praktyki / Iwona Gryz // Meritum. – 2021, nr 3, s. 8-19

167. Rzeczywistość rozszerzona i wirtualna w edukacji / Maciej Danieluk // Meritum. – 2019, nr 4, s. 86-96

168. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla uczniów szkół podstawowych) / Karolina Van Laere // Remedium. –  2014, nr 7-8, wkł. „Remedium na uzależnienia behawioralne”, s. 4-7
* Temat: Internet pod kontrolą ; Bezpieczny internet – to dla nas pestka!

169. Standardy przygotowania każdego nauczyciela w zakresie technologii informacyjnej / Małgorzata Rostkowska // Meritum. – 2007, nr 4, s. 14-18

170. Sway : nowoczesne prezentacje w popularyzacji czytelnictwa / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. –  2016, nr 2, dod. „Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 9-11

171. Szkoła dla pokolenia sieci? : dyskusja o zasadności zmian / Natalia Bednarska, Marta Kochanek, Agnieszka Piejka. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2015, nr 1, s. 111-12

172. Szkoły a nowe technologie i nowe kształcenie / Maciej M. Sysło // Meritum. – 2007, nr 4, s. 4-7

173. Szkoła przyszłości będzie aktywizować uczniów / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 2, s. 74-77

174. Technologia w szkole / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2015, nr 8, s. 2-5

175. Technologia informacyjna – dobrodziejstwo czy zagrożenie? : (propozycja metodyczna) / Alina Hołojuch-Molska // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 2, s. 92-102
* Temat Komputer – dobrodziejstwo czy zagrożenie?

176. Technologia informacyjna w nauczaniu geografii w świetle nowej podstawy programowej / Anna Grzybowska, Małgorzata Witecka // Meritum. – 2009, nr 4, s. 35-40

177. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010. nr 1, s. 31-38

178. Technologie informacyjne w edukacji ‒ stan obecny i perspektywy ich zastosowania / Marta Wrońska // Lubelski Rocznik Pedagogiczny. –  T. 36, z. 4 (2017), s. 11-20

179. Technologia informacyjno-komunikacyjna w procesie uczenia się i tworzenia wiedzy / Renata Zaborek. – Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 2, s. 16-22

180. Technologia informacyjna we wspomaganiu edukacji środowiskowej / Grzegorz Kiedrowicz // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2010, nr 3, s. 96-106

181. Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2016, nr 4, s. 53-59

182.Technologie informacyjno-komunikacyjne w podstawie programowej do nauczania języków obcych / Elżbieta Gajek // Meritum. – 2009, nr 4, s. 43-47

183. Technologia informatyczna a bezpieczeństwo uczniów / Leszek Wantoła // Edukacja dla Bezpieczeństwa. – 2004, nr 1, s. 52-59
* Zawiera ankietę skierowaną do uczniów szkół średnich

184. Technologia informatyczna w edukacji stacjonarnej i zdalnej / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Polonistyka. – 2021, nr 5, s. 20-23

185. Technologie cyfrowe w szkołach, czyli polska edukacja w dobie cyfryzacji. Dyskurs uczniowski a dyskurs nauczycielski / Marlena Plebańska, Małgorzata Sieńczewska, Aleksandra Szyller // Edukacja i Dialog. –  2017, nr 11/12, s. 61-72

186. Techno-mózg / Monika Gryboś // Sygnał. – 2016 nr 3, s. 53-54
* Sposoby twórczego wykorzystywania przez uczniów mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych

187. TIK a edukacja spersonalizowana / Dorota Janczak // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 6, s. 48-51

188. TIK a współczesna szkoła – czyli jak skutecznie korzystać z technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie kształcenia? / Agata Banasik // Edukacja – Technika – Informatyka. – 2016, nr 1, s. 112-117
* Dostępne w Internecie: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1665/15%20banasik-TIK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

189. TIK i TOC – nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne na lekcjach w bibliotece / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 6, s. 6-8

190. TIK w pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych / Marlena Zaborniak // Meritum. – 2017, nr 1, s. 112-117

191. TIK w szkole / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2019, nr 1, s. 11-16

192. Uczeń bezpieczny w sieci. Wspólna sprawa szkoły i rodziny / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny.-‒ 2019, nr 106, s. 4-7

193. Uczeń w sieci / Andrzej Piękoś ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. ‒ 2013, nr 45, s. 8-12

194. W jaki sposób platforma edukacyjna może usprawnić proces nauki i nauczania oraz zmniejszyć nakłady pracy nauczyciela / Colin Rose // Edukacja i Dialog. – 2014, nr 1-2, s. 6-13

195. Wielokierunkowe oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej / Adriana Kloskowska // Terapia Specjalna Dzieci i Dorosłych. – 2021, nr 17, s. 6-10

196. Wirtualna przestrzeń edukacyjna / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 7-8, s. 54-58

197. Wirtualna tablica w wirtualnej klasie – szkoła niczym interaktywna gra / Ewa Felczak, Edyta Kalinowska // Meritum. – 2020, nr 3, s. 125-134

198. Wizyta w restauracji / Aleksandra Bednarska // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 38-39
* Scenariusz lekcji języka niemieckiego dla gimnazjum z wykorzystaniem Internetu i technologii multimedialnej

199. Wybrane zagadnienia cyberbezpieczeństwa / Barbara Kaczmarczyk, Piotr Szczepański, Marlena Dąbrowska. – Bibliogr. // Zeszyty Naukowe – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy. – 2019, nr 3, s. 201-210

200. Wychowawcza funkcja Internetu / Henryk Noga // Wychowawca. ‒ 2012, nr 6, s. 5-8

201. Wykorzystanie narzędzi internetowych w przygotowaniu lekcji powtórzeniowych i tworzeniu tekstów językowych / Bogusław Solecki. – Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. – 2007, nr 2, s. 102-112

202. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu / Maciej Danieluk // Sygnał. – 2019, nr 13 [właśc. nr 2], s. 48-51

203. Wykorzystanie nowych technologii w edukacji / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz // Życie Szkoły. – 2021, nr 1, s. 10-14

204. Wykorzystanie TIK na lekcjach / Marcin Zaród // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 3, s. 43-47
*Zawiera przykłady zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach

205. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gimnazjach / Małgorzata Kłobuszewska, Magdalena Rokicka. – Bibliogr. // Edukacja. – 2016, nr 2, s. 32-46

206. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. – 2017, nr 5, s. 45-48

207. Zamiast białej kredy i czarnej tablicy / Katarzyna Deleżyńska // Języki Obce w Szkole. – 2022, nr 1, s. 109-113
* Sposoby wykorzystania narzędzi i materiałów cyfrowych do nauki języka obcego

208. Zaniechany potencjał technologii. Esej o wędrówkach TIK po obrzeżach edukacji / Stanisław Dylak // Edukacja i Dialog. – 2016, nr 5/6, s. 14-25

209. Zaprzyjaźnijmy się z kodami QR / Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka // Meritum. – 2019, nr 4, s. 49-52
* Wykorzystanie kodów QR w edukacji

210. Zastosowanie metodologii „pigułek wiedzy” i technologii Augmented Reality w szkoleniu nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu / Magdalena Rozmus [et al.]. – Bibliogr. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2019, nr 1, s. 175-188
* Pigułki wiedzy to w założeniu krótkie, zwarte materiały szkoleniowe, które w prosty i przejrzysty sposób dostarczają wiedzę z danego, wąsko określonego tematu. Mogą występować w różnych formach, np. w postaci wideo, audio czy dokumentu tekstowego

211. Zdalnie to również profesjonalnie / Mariusz Rosiak // TIK w Edukacji. – 2021, nr 2, s. 16-19

 

 

Netografia:

 

https://cyfrowa-wyprawka.org/tematy

 

 

Zob. także: TIK w biblioteceTIK w nauczaniu biologii/przyrodyTIK w nauczaniu chemiiTIK w nauczaniu fizyki TIK w nauczaniu geografiiTIK w nauczaniu historiiTIK w nauczaniu języka polskiego ; TIK w nauczaniu języków obcych TIK w nauczaniu matematyki

 

Oprac. Iwona Kowalska
Wydział Informacji,Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opole