TIK w nauczaniu matematyki

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu matematyki” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się z 79 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. GeoGebra : innowacja edukacyjna – kontynuacja / red. nauk. Katarzyna Winkowska-Nowak, Edyta Pobiega, Robert Skiba. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Sedno” : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, cop. 2013. – 266 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-63354-21-3 (Sedno) ISBN 978-83-62443-33-8 ISBN 978-83-63354-88-6 (e-book)
M 212500 (Opole)

2. GeoGebra jako przykład zastosowania oprogramowania otwartego w nauczaniu matematyki / Katarzyna Kiepiela, Marcin Wata, Dorota Żarek // W : E-technologie w kształceniu inżynierów : otwarci na nowe wyzwania – wybieramy MOOC? : II konferencja, 30 kwietnia 2015, Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska / [red. Dariusz Świsulski]. – Gdańsk: Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 2015. – S. 27-32

3. GeoGebra na lekcjach / Monika Jankowska. – Poznań : Forum Media Polska, 2017. – 56 s. : ryc. ; 30 cm ISBN 978-83-260-2668-3
M 219569 M 219570 (Opole)

4. GeoGebra : wprowadzanie innowacji edukacyjnej / pod red. Katarzyny Winkowskiej-Nowak, Roberta Skiby. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 202, [1] s. : il. ; 23 cm.

5. Gry dydaktyczne na lekcjach matematyki / Anna Szwnacyber // W : Szkoła w dobie internetu 2.0 / redakcja Katarzyna Winkowska-Nowak, Katarzyna Pobiega. – Warszawa : Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne Akces, 2016. – S. 101-105

6. Innowacyjne postawy podmiotów procesu kształcenia matematycznego w cyberprzestrzeni / Joanna Kandzia. – Bibliogr. // W : Cyberprzestrzeń, człowiek, edukacja. T. 2, Dylematy społeczności cyfrowej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2015. – S. 59-69
M 054318 (Brzeg), M 214242/II (Opole)

7. Interaktywne nauczanie matematyki alternatywą dla cyfrowego świata dzieci / Agnieszka Bojarska-Sokołowska // W : Cyfrowy tubylec w szkole – diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / redakcja naukowa Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. – S. 112-125
M 069021 (Nysa), M 217543 M 217654 M 217655 (Opole)

8. Kompetencje informatyczno-komunikacyjne w rozwoju zainteresowań matematycznych uczniów. Cz. 1 = Information and communication competence in the development of mathematical interests of students. P. 1 / Joanna Kandzia // W : Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji = Education and new technologies in culture, information and communication / red. nauk. Dorota Siemieniecka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 375-388
M 220136 (Opole)

9. Komputerowe wspomaganie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej : minimalizowanie niepowodzeń szkolnych = Computer-aided teaching of mathematics in the secondary school : minimization of students’ failures / Kamilla Wasilewska // W : Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji / redakcja naukowa Dorota Siemieniecka. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 389-398
M 220136 (Opole)

10. Kształcenie matematyczne z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnorodnych warunkach sprzętowo-lokalowych / Anna Rybak // W : Szkoła w dobie internetu 2.0 / redakcja Katarzyna Winkowska-Nowak, Katarzyna Pobiega. – Warszawa : Fundacja Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne Akces, 2016. – S. 68-85

11. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2011. – 174 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-7587-155-5
M 212205 M 212206 (Opole)

12. Mathcad : od obliczeń do programowania / Ryszard Motyka, Dawid Rasała. – Gliwice : “Helion”, cop. 2012. – 248 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-246-3337-1
M 218788 M 218789 (Opole)

13. Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego / Anna Rybak. – Opole : Wydawnictwo Nowik, 2016. – 255 s. : il. ; 24 cm. ISBN 978-83-62687-87-9
M 63995 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 215043 M 215044 M 215045 (Opole)

14. Odkrywanie geometrii trójkąta z programem GeoGebra / Bronisław Pabich. – S.l. : nakł. aut., [2016]. -196 s. : il. kolor. ; 24 cm. + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ISBN : 978-83-9273-261-7

15. Program edukacyjny do nauki znajdowania elementów rachunku różniczkowego – pochodne funkcji / Sławomir Guzewski. – Wrocław : Wydawnictwo Exante, 2018. – 361 stron : ilustracje ; 30 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). ISBN : 978-83-6618-714-6 ISBN : 978-83-6618-715-3 ISBN : 978-83-6618-716-0

16. Rozwijanie inteligencji logiczno-matematycznej dziecka w wieku wczesnoszkolnym : wykorzystanie gier internetowych / Katarzyna Wójcik // W : Multimedialny wymiar edukacji / red. nauk. Danuta Morańska, Katarzyna Wójcik ; Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. – Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014. – S. 391-403
M 213899 (Opole)

17. Tajemnice kodowania : edukacja matematyczna / Danuta Klimkiewicz, Anna Król, Bożena Płaszewska ; [ilustracje: Karolina Rosołek]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2018. – 47, [1] s., [2] k. tabl. : il. ; 29 cm. ISBN 978-83-7915-570-5
M 057199 (Kluczbork), M 068994 (Nysa)

18. Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej / pod red. Marii Kozielskiej. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010. – 204 s. : il. ; 23 cm. ISBN : 978-83-7611-649-5

19. Technologie informacyjno-komunikacyjne zwiększające dostępność treści matematycznych : problemy informatyzacji matematycznej edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku / Jolanta Brzostek-Pawłowska, Małgorzata Rubin, Dariusz Mikułowski ; redakcja naukowa Jolanta Brzostek-Pawłowska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – 230 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.

20. Zabawa czy nauka matematyki przy komputerze : wyniki badań / Jan Amos Jelinek // W : W trosce o edukację dziecka / pod red. Katarzyny Bocheńskiej-Włostowskiej, Ewy Kopeć. – Warszawa : Wydawnictwo B&G, 2015. – S. 135-150

Artykuły w czasopismach:

21. Aplikacje tabletowe w matematyce / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Matematyka. – 2019, nr 4, s. 43-47

22. Cabri II Plus a stereometria / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2011, nr 8, s. 56-61

23. Cabri 3D – narzędzie do nauczania stereometrii. Cz. 1 / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2011, nr 10, s. 42-45

24. Cabri 3D – narzędzie do nauczania stereometrii. Cz. 2 / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2011, nr 11, s. 37-40

25. Ciekawe lekcje geometrii z geogebrą i rozszerzoną rzeczywistością / Hanna Basaj // Meritum. – 2019, nr 4, s. 43-48

26. ClassPad Manager jako oprogramowanie wspierające nauczanie matematyki z wykorzystaniem tablicy interaktywnej / Agnieszka Herma // Matematyka. – 2011, nr 10, s. 57-60

27. Czworokąty i okręgi w nowej odsłonie / Magdalena Żołnierczyk // Matematyka. – 2018, nr 1, s. 32-36

28. Dynamiczna karta pracy w programie GeoGebra / Magdalena Kucio, Marzena Płachciok // Matematyka. – 2011, nr 1, s. 43-47

29. Działania pisemne inaczej – mnożenie / Robert Baca Matematy // Matematyka. – 2020, nr 1, s. 6-9
*Nauka mnożenia

30. “Geo” i nie tylko “Gebra” / Monika Jankowska // Matematyka. – 2016, nr 3, s. 26-29
*Wykorzystanie programu GeoGebra na lekcjach matematyki

31. GeoGebra jako narzędzie odkrywania geometrii / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2013, nr 2, s. 27-32

32. GeoGebra: konstrukcje geometryczne / Magdalena Kucio, Marzena Płachciok // Matematyka. – 2010, nr 8, s. 506-509

33. GeoGebra: proste konstrukcje geometryczne / Magdalena Kucio, Marzena Płachciok // Matematyka. – 2010, nr 7, s. 432-434

34. Interaktywne bryły platońskie / Marek Mnich // TIK w Edukacji. – 2017, nr 3, s. 24-26
*Scenariusz lekcji dla gimnazjum: Bryły platońskie, czyli jak starożytni Grecy postrzegali świat

35. Interaktywnie na lekcji / Barbara Halska // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 4, s. 10
*E-podręcznik do matematyki tworzony przez Politechnikę Łódzką

36. Jak uczyć ciekawiej, efektywniej i nowatorsko / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2011, nr 4, s. 52-57
*Program Cabri

37. Kolejność wykonywania działań z narzędziami TIK / Monika Gnutek // TIK w Edukacji. – 2018, nr 1, s. 28-29
* Scenariusz lekcji matematyki dla klas IV-VII szkoły podstawowej

38. Komputerowa symulacja zdarzeń losowych / Jerzy Mitek // Matematyka. – 2012, nr 4, s. 44-46

39. Matematyka dla odkrywców z Cabri / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2011, nr 6, s. 4147

40. Matematyka ze Scratchem / Magdalena Żołnierczyk // Matematyka. – 2020, nr 1, s. 38-40

41. Matematykę można zobaczyć! / Magdalena Kucio, Marzena Płachciok // Matematyka. – 2010, nr 6, s. 371-375
*Program GeoGebra

42. “Mobilne” ciągi z GeoGebrą / Magdalena Żołnierczyk // Matematyka. – 2017, nr 6, s. 26-28

43. Modelowanie matematyczne. (Cz. 1) / Mirosław Majewski // Matematyka. – 2019, nr 2, s. 37-41

44. Modelowanie matematyczne. Cz. 2 / Mirosław Majewski // Matematyka. – 2019, nr 3, s. 42-44

45. Nauczanie matematyki w szkole ponadgimnazjalnej z zastosowaniem elementów wizualnych / Kamilla Wasilewska // Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych. – Z. 11 (2013), s. 51-60

46. Nauczyciele klas I-III o edukacyjnych programach komputerowych stosowanych w realizacji treści matematycznych / Barbara Dudel // Edukacja. – 2011, nr 3, s. 57-65

47. Nowe technologie na lekcjach matematyki / Hanna Basaj // Meritum. – 2018, nr 4, s. 18-29

48. O smokach, drzewach i płatkach śniegowych. (Cz. 1) / Mirosław Majewski // Matematyka. – 2019, nr 2, s. 5-14

49. Onlinowe gry matematyczne / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Matematyka. – 2019, nr 6, s. 34-37

50. Platforma Maple T.A. – zastosowanie w edukacji matematycznej / Jerzy Baranowski, Barbara Garbarz-Glos, Henryk Noga, Dorota Pauluk, Mariusz Pauluk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, t. 1, s. 132-140

51. Plecionki z Alhambry / Mirosław Majewski // Matematyka. – 2018, nr 6, s. 5-13

52. Pomaturalne refleksje z “GeoGebrą” / Monika Jankowska // Matematyka. – 2016, nr 4, s. 22-25
*Zastosowanie programu komputerowego “GeoGebra” w rozwiązywaniu zadań z arkusza matury rozszerzonej z matematyki

53. Potęgi : lekcja powtórzeniowa z aplikacją learningAPPS / Magdalena Wojciechowska-Rysiawa // Matematyka. – 2020,nr 1, s. 35-37

54. Powakacyjne optymalizacje z GeoGebrą / Monika Jankowska // Matematyka. – 2016, nr 5, s. 25-28
*Wykorzystanie programu komputerowego “GeoGebra” w rozwiązywaniu zadań matematycznych

55. Program GeoGebra w nauczaniu matematyki / Magdalena Kucio, Marzena Płachciok // Matematyka. – 2010, nr 9, s. 559-56

56. Rola programu Cabri w kształtowaniu wyobraźni geometrycznej / Witold Pająk // NiM + TI. – 2010, nr 73, s. 20-25

57. Rozwiązywanie zadań arytmetycznych przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych / Jan Amos Jelinek // Edukacja, Wychowanie, Resocjalizacja. – R. 3 (2015), s. 125-135

58. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i pilotów do głosowania : konspekt lekcji matematyki w klasie III gimnazjum / Ewa Czerkawska // Modelowe Nauczanie. – 2012, nr 1-2, s. 33-40

59. Rozwijanie umiejętności matematycznych uczniów za pomocą programów multimedialnych = Developing students’ mathematical skills by means of multimedia programmes / Ewelina Kawiak // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 1, s. 154-159

60. Równania i nierówności z wartością bezwzględną / Monika Jankowska // Matematyka. – 2016, nr 2, s. 35-38
*Obliczanie równań i nierówności w oparciu o program komputerowy GeoGebra

61. Scratch, matematyka i klocki LEGO / Agnieszka Borowiecka // Meritum. – 2017, nr 4, s. 26-33

62. Siatki sześciościanu rombowego wielkiego i wielkiego sześcio-ośmiościanu / Bronek Pabich // Matematyka. – 2016, nr 2, s. 57-60
*Przekroje i rzuty wielościanów przy użyciu komputerowego programu geometrii dynamicznej

63. Stożkowe w SketchUp / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2013, nr 6, s. 17-22
*Konstruowanie brył obrotowych z wykorzystaniem programu graficznego SketchUp

64. Technologia Informacyjna na egzaminie maturalnym z matematyki / Henryk Kąkol, Katarzyna Parcia // NiM + TI. – 2010, nr 74, s. 17-22

65. TaleBlazer : pomysł na zastosowanie gry terenowej podczas lekcji matematyki / Robert Baca // Matematyka. – 2019, nr 4, s. 7-9

66. Trygonometria w zadaniach / Monika Jankowska // Matematyka. – 2015, nr 5, s. 30-33

67. Twierdzenie Talesa z GeoGebrą / Monika Jankowska // Matematyka. – 2017, nr 4, s. 29-31

68. Tworzenie konstrukcji matematycznych / Katarzyna Nowak // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 32-34
*Scenariusz lekcji matematyki dla gimnazjum w oparciu o program komputerowy GeoGebra

69. Uczenie się matematyki przez uczniów klasy pierwszej podczas korzystania z programów multimedialnych / Jan Amos Jelinek. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 3, s. 181-194
*Badania dotyczące zachowania uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej podczas korzystania z programu multimedialnego “Klik uczy liczyć w Zielonej Szkole” oraz ustalenie efektywności tego procesu

70. W krainie funkcji liniowej / Monika Jankowska // Matematyka. – 2017, nr 1, s. 25-28
*Zastosowanie programu komputerowego GeoGebra na lekcji matematyki poświęconej funkcji liniowej

71. W krainie wektorów / Monika Jankowska // Matematyka. – 2017, nr 3, s. 28-30

72. Wielki sześcioośmiościan rombowy / Bronisław Pabich // Matematyka. – 2016, nr 3, s. 56-58
*Projektowanie siatki wielościanu za pomocą programu komputerowego SketchUp

73. Wpływ formy udostępniania zadań matematycznych na poziom ich rozwiązania (na przykładzie badań gimnazjalistów) / Monika Czajkowska. – Bibliogr. // Ruch Pedagogiczny. – 2016, nr 2, s. 55-64

74. Wspomaganie dydaktyki matematyki narzędziami informatyki / Donata Kopańska-Bródka // Didactics of Mathematics. – Nr 7 (2010), s. 49-58

75. Wykorzystanie tablicy interaktywnej na lekcji matematyki / Sławomir Górniak // Modelowe Nauczanie. – 2015, nr 4, s. 96-103

76. Wzajemne położenie okręgów w GeoGebrze / Monika Jankowska // Matematyka. – 2016, nr 6, s. 25-28
*Zastosowanie programu komputerowego GeoGebra na lekcji matematyki w gimnazjum

77. Zanim odwrócisz lekcję : zajęcia z pistacja.tv / Małgorzata Rabenda // TIK w Edukacji. – 2016, nr 3, s. 30-31
*Scenariusz lekcji matematyki dla szkoły podstawowej z wykorzystaniem Internetu. Temat: O ile więcej, o ile mniej

78. Zastosowanie uniwersalnych narzędzi TIK w projekcie matematycznym / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska // Matematyka. – 2020, nr 2, s. 38-42

79. Zimowe zabawy matematyczne przy tablicy interaktywnej / Ewa Skwarka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 2, s. 38-40

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu