TIK w nauczaniu historii

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu historii” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się z 79 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Archiwa a publiczność / Hubert Mazur, Agnieszka Rosa. – Bibliogr. // W : Historia w przestrzeni publicznej / pod red. Joanny Wojdon. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2018. – S. 263-271
M 218228 (Opole)

2. Czy instytucjonalne repozytoria cyfrowe udostępniają pomoce dydaktyczne do nauczania historii? : na przykładzie Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych / Magdalena Biniaś-Szkopek // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 25-34

3. e-Biblioteka Historyczna Uniwersytetu Wrocławskiego : pomysł na reedycję i upowszechnienie śląskich starodruków / Lucyna Harc // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 235-245

4. Edukacyjne projekty multimedialne realizowane przez Archiwum Państwowe w Lublinie / Agnieszka Konstankiewicz // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 203-211

5. Formy prezentacji regionalnego źródła historycznego w Internecie / Maciej Janik // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 357-392

6. Gry edukacyjne jako forma aktywizowania uczniów w nauczaniu historii / Urszula Kicińska // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 143-154

7. Gry komputerowe (gry wideo) o tematyce historycznej / Joanna Wojdon. – Bibliogr. // W : Historia w przestrzeni publicznej / pod red. Joanny Wojdon. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2018. – S. 489-494

8. Historia w internecie – portal Histmag.org / Tomasz Leszkowicz. – Bibliogr. // W : Historia w przestrzeni publicznej / pod red. Joanny Wojdon. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2018. – S. 359-367
M 218228 (Opole)

9. Historia w Wikipedii / Andrzej Zawistowski. – Bibliogr. // W : Historia w przestrzeni publicznej / pod red. Joanny Wojdon. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2018. – S. 351-358
M 218228 (Opole)

10. Lekcje archiwalne on-line / Hubert Mazur, Agnieszka Rosa. – Bibliogr. // W : Historia w przestrzeni publicznej / pod red. Joanny Wojdon. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2018. – S. 272-276
M 218228 (Opole)

11. Multimedia a funkcja edukacyjna archiwów : przypadek kielecki / Hubert Mazur // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 213-234

12. Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – 413 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

13. Multimedia partnerem zadrukowanej kartki papieru : literatura dokumentu osobistego jako źródło historyczne / Barbara Kubis // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 51-63

14. Multimedia w dydaktyce historii : definicje, typologie, zastosowania / Danuta Konieczka-Śliwińska // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 13-23

15. Muzea wirtualne a edukacja historyczna / Małgorzata Machałek // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 247-257

16. Prasa lokalna jako źródło historyczne : w tym wydania internetowe i sposoby jej wykorzystania w nauczaniu historii najnowszej na przykładzie województwa lubuskiego / Bogumiła Burda, Danuta Nowak, Daria Chmielowiec, Jeremy Pomeroy // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 35-50

17. Rejestr bieżących wydarzeń : Polskie Kroniki Filmowe jako źródło wspomagające proces nauczania na lekcjach historii / Agnieszka Chłosta-Sikorska // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 105-125

18. Relacje audiowizualne z kolekcji USC Shoah Foundation Institute w Los Angeles jako źródło wiedzy i środek dydaktyczny do nauczania o Holokauście / Piotr Trojański // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 155-166

19. Strona internetowa Archiwum Państwowego “nową” formą popularyzacji i korzystania z zasobu archiwalnego / Tomasz Matuszak // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 177-195

20. Strony internetowe dla nauczycieli jako miejsce zdobywania wiedzy / Marek Przybylski. – Bibliogr. // W : Historia ludzi : historia dla ludzi : krytyczny wymiar edukacji historycznej / red. Iwona Chmura-Rutkowska, Edyta Głowacka-Sobiech, Izabela Skórzyńska. – Kraków : “Impuls”, 2013. – S. 239-248
M 211880 (Opole)

21. Technologia na lekcjach historii / Joanna Kotowska // W : Technologie informacyjne i komunikacyjne w nowoczesnej edukacji z perspektywy polskiej i europejskiej : zeszyt metodyczny / red. Alicja Wujec-Kaczmarek ; [Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu]. – Opole : MODN w Opolu, 2012. – S. 51-52

22. Wikipedia : źródło wiedzy dla historyków? : uwagi na temat przydatności encyklopedii internetowych w nauczaniu historii / Ilona Florczak, Tomasz Pietras // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 85-104

23. Wizualizacja historii / Dorota Skotarczyk. – Bibliogr. // W : Historia w przestrzeni publicznej / pod red. Joanny Wojdon. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2018. – S. 323-331
M 218228 (Opole)

24. Wolne oprogramowanie (Ubuntu 12.04) w badaniach i dydaktyce historii : możliwości zastosowań / Wojciech Ziomek // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 341-356

25. Wykorzystanie Internetu w dydaktyce historii / Jan Chańko // W : Multimedia a źródła historyczne w nauczaniu i badaniach / red. Mariusz Ausz, Małgorzata Szabaciuk. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 73-83

Artykuły w czasopismach:

26. Akropol – architektoniczne arcydzieło kultury greckiej : scenariusz zajęć lekcyjnych z przedmiotu historia / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 2, s. 22-24

27. Aplikacja Socrative i jej wykorzystanie na lekcji historii / Krzysztof Jurek // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 3, s. 34-37
*Dot. przygotowania sprawdzianu

28. Audiodeskrypcja malowideł naskalnych z Lascaux / Bartłomiej Janicki // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 40-42
*Scenariusz lekcji historii dla szkoły podstawowej w oparciu o technologię komputerową

29. Bitwa pod Grunwaldem w komiksach i memach internetowych : scenariusz zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej / Joanna Wojdon // Wiadomości Historyczne. – 2018, nr 6, s. 18-20

30. Cuda starożytnej architektury : scenariusz zajęć lekcyjnych z przedmiotu historia / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 1, s. 19-24

31. Cyfrowa mapa i Systemy Informacji Geograficznej w pracy historyka / Kamil Nieścioruk. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 4, s. 19-21

32. Cyfrowy piórnik nauczyciela historii / Iwona Moczydłowska // Meritum. – 2016, nr 3, s. 96-104
*Charakterystyka aplikacji internetowych do wykorzystania na lekcjach historii

33. Czy pieśń uszła cało? : WebQuest dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Krystyna Dyba. – Bibliogr. // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 5, s. 25-33

34. dzieje.pl: portal historyczny Polskiej Agencji Prasowej i Muzeum Historii Polski / Michał Kurkiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 6, s. 64-65

35. “Eduś”, czyli cyfrowy sposób na edukację regionalną / Maciej Fic // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 3, s. 31-35
*Podręcznik edukacji regionalnej dla uczniów województwa śląskiego

36. E-muzeum bez granic? : edukacja historyczna a multimedia w muzeach i miejscach pamięci / Marcin Zaborski // Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. – T. 6 (2015), s. 6-16

37. Escape roomy w nauczaniu historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 17-21

38. Film na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, s. 4-5

39. Foniks, czyli historia przemawiająca obrazkami / Bartosz Janicki // Sygnał. – 2015, nr 5, s. 42-45
*Multimedialny komiks historyczny

40. Gamifikacja i GBL – wyzwania i możliwości szkoły w XXI wieku / Marcin Siekański // Meritum. – 2018, nr 3, s. 41-47

41. Historyczne gry komputerowe – przewodnik dla nauczyciela / Magdalena Sośnierz // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s. 30-38

42. Internetowe zasoby dla nauczycieli historii / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s. 15-20

43. Kanał z historią / Jan M. Długosz // Polityka. – 2015, nr 41, s. 94-96
*Telewizyjne programy historyczne

44. Konflikty zbrojne w Rzeczypospolitej w XVII wieku : scenariusz lekcji historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 3, s. 20-23
*Propozycja zajęć podsumowujących z wykorzystaniem aplikacji Fiszkoteka

45. Lekcja historii online / Małgorzata Michałek // Meritum. – 2016, nr 3, s. 20-25

46. Lekcje archiwalne on-line Archiwum Państwowego w Kielcach / Hubert Mazur // Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 5, s. 13-19

47. Ludzie średniowiecza : scenariusz lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 24-25

48. Media i ich wykorzystanie w angielskiej edukacji historycznej i obywatelskiej / Adam Piwek // Zeszyt Naukowy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. – Z. 26 (2012), s. 87-96

49. Memy internetowe o tematyce historycznej / Anna Borkiewicz // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 4, s. 30-35

50. Metoda projektów a nowoczesne środki techniczne (multimedia) w edukacji historycznej / Mariusz Ausz // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2019, nr 1, s. 179-184

51. Metody nauczania historii a multimedia : możliwości zastosowania komputera w metodzie projektów – teoria i praktyka / Anna Ausz, Mariusz Ausz // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s. 21-29

52. Multimedia na lekcjach historii / Agnieszka Pawłowska-Kubik // Wiadomości Historyczne. – 2016, nr 4, s. 26-28

53. Multimedialny da Vinci / Bartłomiej Janicki // TIK w Edukacji. – 2017, nr 6, s. 28-30
*Zawiera scenariusz zajęć w szkole podstawowej: Człowiek renesansu

54. Nauczajmy komiksem / Bartłomiej Janicki // TIK w Edukacji. – 2019, nr 2, s. 40-42
* Zawiera scenariusz lekcji historii w szkole podstawowej. Temat: Demokratyczne Ateny

55. Nauczanie historii wspomagane technologią informacyjno-komunikacyjną / Wioletta Śledziewska // Meritum. – 2016, nr 3, s. 105-110

56. Nauczyciel historii a prowadzenie bloga / Krzysztof Ruchniewicz // Wiadomości Historyczne. – 2018, nr 6, s. 6-9

57. Nowe media wehikułem czasu : polsko- i angielskojęzyczne projekty internetowe wspierające szkolną edukację historyczną / Adam Piwek // Zeszyt Naukowy – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. – Z. 22 (2011), s. 280-291

58. “Nowoczesne techniki” w kształceniu historycznym / Jan Chańko // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s. 39-43

59. O historii inaczej, czyli TIK na lekcjach historii / Wiktoria Knap // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 1, s. 40-42

60. O pierwszych Piastach w rzeczywistości rozszerzonej / Bartłomiej Janicki // IT w Edukacji. – 2015, nr 2, s. 30-32
*Scenariusz zajęć dla uczniów szkoły podstawowej. Temat: Z wizytą w piastowskim grodzie

61. Otwarte zasoby edukacyjne w pracy historyka i polonisty / Mirosława Bogacz // Meritum. – 2012, nr 4, s. 55-59

62. “Pan tu nie stał…”, czyli o możliwościach wykorzystania filmów Stanisława Barei na lekcjach historii / Dariusz Gołębiowski, Agnieszka Misiurska // Wiadomości Historyczne. – 2019, nr 2, s. 39-42

63. Podboje Aleksandra Wielkiego : scenariusz lekcji z przedmiotu historia / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 1, s. 22-24

64. Projekt e-komiksu “Droga do niepodległości” : scenariusz lekcji z przedmiotu historia i społeczeństwo / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 208, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji” nr 4, s. 20-23

65. Projekt “e-TV-Historia” wobec audiowizualnego idiomu współczesnych badań i edukacji historycznej / Ewa Solska // Res Historica. – Nr 44 (2017), s. 243-258

66. Renesans z aplikacja Socrative / Daniel Siemiński // TIK w Edukacji. – 2017, nr 2, s. 29-31
*Scenariusz zajęć: Powtórzenie wiadomości – “Narodziny nowożytnego świata”

67. Scenariusz lekcji “Mieszko I – I polski VIP” / Marta Sierant // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 2, s. 30-34

68. Seriale rodzinne w komunistycznej Czechosłowacji w kontekście nauczania historii i edukacji medialnej / Kamil Štěpánek // Wychowanie w Rodzinie. – 2015, t. 2, s. 429-437

69. Spotkania z żywą historią / Jagoda Siwiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 20-25
*Narodowe Archiwum Cyfrowe

70. Szkolny escape room / Izabela Wyppich // TIK w Edukacji. – 2019, nr 2, s. 43-45
* Scenariusz lekcji historii w szkole ponadpodstawowej. Temat: Historyczny escape room “W czasach II RP”

71. Trudna miłość / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. – 2017, nr 7, s. 62-64
*Gry komputerowe o tematyce historycznej

72. 1050. [Tysiąc pięćdziesiąta] rocznica chrztu Polski z Quizizz / Marcin Paks // IT w Edukacji. – 2016, nr 2, s. 30-33
*Scenariusz lekcji historii dla szkoły podstawowej lub gimnazjum w oparciu o technologię multimedialną i komputerową

73. Uczyć historii przez internet / Grzegorz Nowak // Mówią Wieki. – 2013, nr 6, dod. „Mówią Wieki w Szkole” nr 6, s. 11-12

74. Visual History Archive jako multimedialne narzędzie pracy z żywą historią XX wiek / Anna Maciąg // Edukacja, Technika, Informatyka. – 2018, nr 3, s. 287-292

75. Wielkie odkrycia geograficzne – projekt odwróconej klasy : scenariusz lekcji z historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 21-25

76. Wikipedia: wróg i zagrożenie czy sprzymierzeniec i wsparcie? : o miejscu internetowej encyklopedii w kształceniu historycznym / Andrzej Zawistowski // Wiadomości Historyczne. – 2018, nr 6, s. 10-13

77. Wojna obronna Polski – początek II wojny światowej : scenariusz lekcji historii / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. Biblioteka-Centrum Informacji, nr 2 s. 18-21

78. Wykorzystanie gier komputerowych w dydaktyce historii / Piotr Rapiński // Wiadomości Historyczne. – 2017, nr 3, s. 36-41

79. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu historii przez podkarpackich nauczycieli / Urszula Szymańska–Kujawa // Wiadomości Historyczne. – 2011, nr 3, s. 55-65

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu