TIK w nauczaniu języka polskiego

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu języka polskiego” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 95 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach. Książki dostępne w PBW w Opolu i/lub filiach oznaczone są sygnaturami.

Książki:

1. Cyfrowe słowa… : nowoczesne aplikacje multimedialne w kształceniu polonistycznym (etap wczesnoszkolny) / Anna Wileczek, Izabela Jaros. – Bibliogr. // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 123-133
M 213295/II (Opole)

2. Dyskursy nierównoległe : lektury polonistyczne a komercyjne portale edukacyjne / Anna Ślósarz // W : E-polonistyka. 3 / redakcja Aleksandra Dziak, Agnieszka Kopacz. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 111-133

3. E-książki, e-podręczniki – nowa jakość czy nowe opakowanie? / Marta Szymańska // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 152-160
M 213295/II (Opole)

4. E-podręcznik i otwarte zasoby edukacyjne na lekcjach języka polskiego / Paweł Spyra // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 142-151
M 213295/II (Opole)

5. E-podręcznik języka polskiego online : kreatywność w e-nauczaniu / Mirosław Wobalis // W : Oblicza Internetu : sieciowe dyskursy (roz)poznawania cyfrowego świata / red. nauk. Marek Sokołowski. – Elbląg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. – S. 240-250
M 215625 M 217508 (Opole)

6. Edukacja polonistyczna w dobie digitalizacji / Aleksandra Dziak. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. – 257 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Polonistyka Elektroniczna ; t. 3). ISBN 978-83-7702-554-3
M 211877 (Opole)

7. Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności / red. Anna Janus-Sitarz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2010. – 328, [4] s. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; [11]). ISBN 978-83-242-1210-1
M 203750 M 203751 M 210563 (Opole)

8. Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna / Agnieszka Kulig-Kozłowska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2017. –
246 stron : ilustracje ; 21 cm. ISBN : 978-832-4231-24-9
M 64880 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 219483 C 219422 (Opole)

9. „Homo irretitus” w polonistycznym piekle : o konieczności nowego kształcenia polonistycznego w dobie nowych mediów / Adam Regiewicz // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 83-94

10. “Inter” i “hiper” na lekcjach języka polskiego : teoretyczne i pragmatyczne aspekty zagadnienia z perspektywy polonisty / Małgorzata Rauch // W : Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media / pod redakcją Macieja Wróblewskiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Aleksandry Szwagrzyk. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 117-126
M 216426 (Opole)

11. Interaktywne książki dla dzieci na urządzenia mobilne / Katarzyna Kotaba // W : Sztuka dziecięca i młodzieżowa a nowe media / pod redakcją Macieja Wróblewskiego, Elżbiety Kruszyńskiej, Aleksandry Szwagrzyk. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, 2015. – S. 89-100
M 216426 (Opole)

12. Internet i nowe media w kształceniu literackim na studiach nauczycielskich / Ewa Turkowska // W: E-polonistyka. 3 / redakcja Aleksandra Dziak, Agnieszka Kopacz. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 203-215

13. Internet jako medium wspierające warsztat nauczyciela polonisty / Beata Szejgiec // W : Edukacja a nowe media / red. nauk. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 127-139
M 214120 (Opole)

14. Język polski online : Internet w gimnazjalnej edukacji polonistycznej / Agnieszka Hadzel // W : Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. – Kraków : “Universitas”, cop. 2015. – S. 67-81
M 214491 M 214492 (Opole)

15. Kształcenie polonistyczne w środowisku cyfrowym = Polish education in the digital environment / Aleksandra Dziak // W : Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna : teoria i praktyka. T. 2, Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły / red. Krystyna Chałas, Beata Komorowska, Marta Buk-Cegiełka ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 75-93
M 64303/II KK (Kędzierzyn-Koźle), M 054333/II M 054334/II (Kluczbork), C 068381/II (Nysa), M 216002/II M 216003/II M 216004/II M 216005/II (Opole)

16. Nauczanie literatury cyfrowej : trochę wątpliwości i o wiele więcej zysków / Urszula Pawlicka // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 60-70
M 213295/II (Opole)

17. O demotywatorach, memach i innych tekstach ikonicznych z sieci na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej / Agnieszka Kopacz // W : Ikoniczne i literackie teksty w przestrzeni nowoczesnej dydaktyki / pod red. Anny Pilch, Marty Rusek. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015. – S. 247-253
M 214125 (Opole)

18. O kłopotach polonistów z multimediami / Magdalena Marzec-Jóźwicka // W : E-polonistyka. 3 / redakcja Aleksandra Dziak, Agnieszka Kopacz. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 173-186

19. Ortograficzne gry online jako narzędzia terapii uczniów z dysortografią na II etapie edukacyjnym / Agata Poręba // W : E-polonistyka. 3 / redakcja Aleksandra Dziak, Agnieszka Kopacz. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 151-160

20. Polonista w przestrzeni multimediów : świadomy odbiorca – skuteczny nadawca – twórczy nauczyciel / Anna Włodarczyk // W : Edukacja a nowe media / red. nauk. Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska, Małgorzata Potent-Ambroziewicz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 273-283
M 214120 (Opole)

21. Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, cop. 2014. – 419 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty : seria Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ; t. 20). ISBN 978-83-242-2618-4
M 213295/II (Opole)

22. Praca w chmurze jako element nauki języka polskiego w gimnazjum / Agata Poręba. – Bibliogr. // W : Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra. T. 2 / red. Krzysztof Biedrzycki [et al.] ; współpraca red. Agnieszka Kania, Ewelina Strawa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych “Universitas”, 2014. – S. 101-111
M 213295/II (Opole)

23. Prezentacja multimedialna na lekcji języka polskiego / Agnieszka Handzel // W : Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. – Kraków : “Universitas”, cop. 2015. – S. 94-102
M 214491 M 214492 (Opole)

24. Prezentacje MAPPTIPE na lekcjach języka polskiego / Marta Chrabąszcz // W : E-polonistyka. 3 / redakcja Aleksandra Dziak, Agnieszka Kopacz. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. – S. 161-171

25. Środowisko cyfrowe w edukacji polonistycznej na etapie ponadgimnazjalnym / Agnieszka Kopacz ; [Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL]. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2017. – 310 stron : ilustracje, faksymilia ; 24 cm. ISBN : 978-837-3067-76-9 ISBN : 978-838-0614-12-3

26. Tajemnice kodowania : edukacja polonistyczna / Danuta Klimkiewicz, Anna Król, Bożena Płaszewska ; [ilustracje: Karolina Rosołek]. – Kraków : Księgarnia Wydawnictwo Skrzat Stanisław Porębski, cop. 2018. – 47, [1] s., [2] k. tabl. : il. ; 29 cm. ISBN 978-83-7915-569-9
M 057221 (Kluczbork), M 068995 (Nysa)

27. Technologie informacyjne w procesach kształcenia kompetencji zawodowych współczesnego polonisty / Anna Podemska-Kałuża // W : Polonista na rynku pracy : o strategiach dostosowania kształcenia studentów do wyzwań rynku pracy / redakcja naukowa Anita Gis, Mirosław Wobalis ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. – S. 145-156

28. Wiedza nie-wyszukana : o Wikipedii w edukacji polonistycznej / Agnieszka Kulig // W : Trudne lekcje języka polskiego : ku rozwiązaniom praktycznym / red. Anna Janus-Sitarz, Agnieszka Handzel, Agnieszka Kania, Agnieszka Kulig. – Kraków : “Universitas”, cop. 2015. – 82-93
M 214491 M 214492 (Opole)

29. Wpływ komunikacji elektronicznej na kształcenie kompetencji tekstotwórczej w zakresie wypowiedzi pisemnych uczniów szkół ponadpodstawowych / Anna Sus // W : Komunikacja w stechnicyzowanym świecie : wpływ postępu technicznego na język i literaturę / red. nauk. Bogdan Walczak, Agnieszka A. Niekrewicz, Jowita Żurawska-Chaszczewska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014. – S. 315-322

30. Wykorzystanie Internetu w kształceniu umiejętności językowych – możliwości a rzeczywistość / Ewa Horwath // W : Uczenie języka ojczystego w czasach ponowoczesnych / pod redakcją Anny Tabisz. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2017. – S. 165-176

 

Artykuły w czasopismach:

31. Aktywne uczenie z wykorzystaniem metody WebQuest / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 1, s. 21-34

32. Alternatywne sposoby na lekturę : garść lekturowych wariacji, czyli kilka sposobów na odczarowanie szkolnych tekstów literackich / Izabella Bartol // Polonistyka. – 2019, nr 4, s. 47-52

33. Aplikacje do nauczania o uczuciach / Anna Waszkowska // IT w edukacji. – 2016, nr 2, s. 40-43
*Scenariusz lekcji języka polskiego w oparciu o technologię informacyjno-komunikacyjną

34. Autor nie umarł, żyje w Internecie / Agnieszka Bieńko // Polonistyka. – 2014, nr 5, s. 31-34
*Zawiera scenariusze lekcji: 1. Miłość płotem przedzielona. Bohaterowie “Zemsty” i ich blogi; 2. Co można, a czego nie można w Internecie? Blogerzy i ich świat

35. Awatar bohatera / Magdalena Góra // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 38-39
*Scenariusz lekcji języka polskiego (w oparciu o technologię komputerową) dla gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej

36. Charakterystyka postaci inaczej : scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej z wykorzystaniem TIK / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2017, nr 3, s. 45-47

37. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 38-41

38. Czytelnicze pożytki z internetu / Paulina Małochleb // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 4-7
*Blogi literackie

39. Do dzieła! : jak przygotować konkurs czytelniczy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej? / Marzena Tyl, Joanna Stefańczyk // Polonistyka. – 2017, nr 2, dod. “Akademia rozwoju nauczania”, s. 43-47

40. Dydaktyka ortografii a komputer i Internet / Edward Polański // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 2 (2010), s. 135-143

41. Dysk Google w pracy z uczniami / Wioletta Poturała // IT w Edukacji. – 2015, nr 4, s. 76-81
*Zawiera scenariusz zajęć z języka polskiego (z wykorzystaniem technologii informacyjnej) dla klasy II szkoły ponadgimnazjalnej

42. E-biblioteki w kształceniu polonistycznym / Dorota Katarzyna Holajda // Polonistyka. – 2010, nr 11, s. 20-25

43. E-lektury w kształceniu polonistycznym / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2014/2015, nr 2, s. 24-35

44. E-podręcznik jako polonistyczny środek dydaktyczny / Agnieszka Kopacz // Język Polski w Gimnazjum. – 2015/2016, nr 4, s. 39-49

45. E-podręcznik : wątpliwości wychowawcy i metodyka / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. – 2013/2014, nr 1, s. 27-43

46. E-podręczniki : wyzwanie edukacji polonistycznej / Justyna Bajda, Tomasz Piekot, Dorota Michułka // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 6 (2015), s. 208-225

47. Emaze – prezentacja inna niż wszystkie / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2018/2019, nr 2, s. 51-84

48. Internet w pracy polonisty gimnazjalnego / Agata Peryt // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 1, s. 79-90

49. Jak tworzyć magiczne obrazki na lekcjach języka polskiego za pomocą technologii? / Joanna Heftowicz // Polonistyka. – 2019, nr 4, s. 14-16

50. Język polski / Joanna Krzemińska // Sygnał. – 2019, nr 12 [właść. nr 1], s. 11
*Praca domowa z języka polskiego

51. Językowa podróż w świat technologii / Marta Barańska // TIK w Edukacji. – 2017, nr 2, s. 20-22
*Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości o częściach zdania

52. Kod do powtórek przed egzaminem / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2019, nr 1, s. 36-39

53. Komunikacja – ludzie i ludzie; ludzie i teksty / Andrzej Łopata // Język Polski w Liceum. – 2010/2011, nr 2, s. 46-60

54. „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza w otwartych zasobach edukacyjnych : korelacja języka polskiego i informatyki : scenariusz lekcji języka polskiego dla kl. III gimnazjum / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. – 2016, nr 9, s. 39-40

55. Lekcja na wyciągnięcie myszki : cyberprzestrzeń na “godzinach polskiego” / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 22-25

56. Literackie i pozaliterackie teksty kultury w Internecie / Aleksander Dziak // Polonistyka. – 2010, nr 11, s. 26-32

57. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem chmur wyrazów / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2017/2018, nr 21-38

58. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem elektronicznych książeczek / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 4, s. 79-81

59. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzia Padlet / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 4, s. 34-49
*Wykorzystanie tablic wirtualnych w realizacji zadań programowych

60. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem komiksu / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 2, s. 47-70

61. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org. (Cz. 1) / Ewa Palka // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 23-45

62. Nowe technologie na lekcjach języka polskiego / Agnieszka Handzel // Postscriptum Polonistyczne. – 2014, [nr] 2, s. 205-217

63. Nowe technologia sprzymierzeńcem nauczyciela języka polskiego : szkoła otwarta na innowacje cyfrowe / Anna Podemska-Kałuża // Życie Szkoły. – 2017, nr 7, s. 15-20

64. Nowoczesne metody wzbogacające słownictwo :jak rozwijać bogactwo leksykalne dzięki wykorzystaniu narzędzi online? / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2019, nr 5, s. 28-30

65. O wykorzystaniu narzędzi internetowych w pracy z lekturą / Joanna Kostrzewa // Polonistyka. – 2019, nr 4, s. 37-40

66. Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów przy wykorzystaniu narzędzia Hot Potatoes / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. – 2014/2015, nr 1, s. 57-69

67. Od kreatywności do autoprezentacji : blog i szkolna gazeta internetowa na lekcjach języka polskiego / Agata Bogdańska // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2018/2019, nr 2, s. 85-92

68. Od tradycyjnego dziennika literackiego do bloga : o czytaniu literatury dokumentu osobistego z uczniem cyfrowym / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka. – 2017, nr 2, s. 15-19

69. Opowiedz to filmem : praktyczne użycie języka filmu w tworzeniu audiowizualnej interpretacji utworu literackiego : scenariusz lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej z wykorzystaniem TIK / Agata Augustynowicz // Polonistyka. – 2019, nr 6, s. 52-53

70. Otwarte zasoby edukacyjne w pracy historyka i polonisty / Mirosława Bogacz // Meritum. – 2012, nr 4, s. 55-59

71. Pomysł na lekturę – WebQuest / Joanna Kostrzewa // Sygnał. – 2020, nr 1, s. 48-49

72. Powtoon – fascynujące, animowane prezentacje / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2018/2019, nr 3, s. 43-84

73. Prezentacja jako nowa jakość wspomagająca proces kształcenia. Prezi. Cz. 1 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2017/2018, nr 4, s. 44-64

74. Prezentacja jako nowa jakość wspomagająca proces kształcenia. Prezi. Cz. 2 / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. – 2018/2019, nr 51-75

75. Rozwój badań nad rolą nowych mediów w kształceniu polonistycznym / Anna Ślósarz // Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia. – [T.] 2 (2010), s. 123-134

76. Sposób na „Zemstę” Aleksandra Fredry / Zuzanna Krótki. – Bibliogr. // Język Polski w Szkole Podstawowej. – 2018/2019, nr 1, s. 7-60
*Projekt. Cykl lekcji z wykorzystaniem TIK. Sprawdzian

77. Storybird na lekcji języka polskiego / Joanna Krzemińska // TIK w Edukacji. – 2018, nr 1, s. 40-41
* Scenariusz lekcji języka polskiego w szkole podstawowej. Temat: Jak Twardowski z diabłami tańcował

78. Tuwim, jakiego nie znacie / Arkadiusz Żmij // IT w Edukacji. – 2015, nr 2, s. 37-39
*Scenariusz lekcji dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Temat : Analiza parnasistowskiej kontestacji skamandryty w melorecytowanym wideoklipie ze spektaklu “Tuwim dla dorosłych”, wystawianego przez Nova Scena Teatru Roma w Warszawie

79. Twórcze narzędzia wspierające kształtowanie umiejętności ustnego wypowiadania się / Ewa Palka. – Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. – 2018/2019, nr 4, s. 19-37
*Omówienie darmowych narzędzi wspomagających umiejętności ustnego wypowiadania się: aplikacji Fotobabble oraz Voki

80. Wikipedia w pracy polonisty / Anna Białobrzeska // Polonistyka. – 2010, nr 11, s. 51-55

81. WolneLektury.pl to nie tylko lektury szkolne / Paulina Choromańska // Biologia w Szkole. – 2018, nr 11, s. 14-15

82. Współczesne formy promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży w internecie jako inspiracja dla nauczyciela polonisty = Contemporary forms of reading promotion among children and youth on the Internet as an inspiration for the Polish language teacher / Magdalena Marzec-Jóźwicka // Folia Bibliologica . – Vol. 60 (2018), s. 81-97

83. Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym / Dorota Katarzyna Holajda // Media i Społeczeństwo. – Nr 2 (2012), s. 121-137

84. Zabawa z memami podczas omawiania lektury (na przykładzie „Quo vadis?”) / Marzena Tyl // Polonistyka. – 2019, nr 4, s. 22-23
*Temat lekcji: Kiedy nauczyciel zadał lekturę, a ty… Piszemy artykuł i tworzymy memy na podstawie „Quo vadis?”

85. Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym / Ewa Palka // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 3, s. 41-59

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu