TIK w bibliotece

Zestawienie bibliograficzne „TIK w bibliotece” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się ze 145 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.

Książki:

1. Antyporadnik czyli Jak nie należy używać komputera w małej bibliotece : poradnik / Aleksander Radwański. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – 59, [1] s.; 21 cm.

2. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. – 290, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 175)
M 64388 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 055547 (Kluczbork), M 069013 (Nysa), C 216773 M 216601 M 216786 (Opole)

3. Audiowizualne biblioteki cyfrowe w otwartym dostępie do wiedzy : wybrane projekty edukacyjne / Żaneta Szerksznis // W : Biblioteka, książka, informacja, internet 2014 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego, Renaty Malesy i Sebastiana D. Kotuli. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 175-188

4. Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 298, [2] s. : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

5. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi / red. nauk. Stanisław Skórka ; współpr. Ewa Piotrowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – 323, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.

6. Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 175, [1] s. ; 21 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 115)
C 203380 M 203654 M 203655 M 204313 M 204314 (Opole)

7. Biblioteka w sieci usług : o nowatorskich usługach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu = The library in the network of services : innovative services in Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (Poznań University Library) / Monika Theus // W : Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015. – S. 427-437

8. “Biblioteka w smartfonie” : dostosowanie witryn bibliotek uczelni akademickich do projekcji na urządzeniach mobilnych : przykład placówek krakowskich / Justyna Sobocha-Stanuch // W : Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. – S. 117-133

9. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 259, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka = 136. Science, Didactics, Practice)
C 207424 M 207425 (Opole)

10. Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie, nowe wyzwania / Stanisław Skórka, Michał Rogoż red. nauk. ; Ewa Piotrowska współpr. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. -215, [1] s., [1] k. tabl. złoż. : il. kolor. ; 24 cm.
C 215715 M 215754 (Opole)

11. Bibliotekarz vs “Dr Google” : z doświadczeń bibliotekarza biblioteki pedagogicznej / Jolanta Betkowska // W : Ekologia informacji jako wyzwanie dla edukacji i bibliotekarstwa XXI wieku. – Słupsk : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Oddziału, 2015. – S. 170-177

12. Bibliotekarz w dobie informacji cyfrowej / Urszula Chmielewska. – Bibliogr. // W : Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – S. 446-453
M 213371 C 213369 (Opole)

13. Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. – 548 s. : il. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM). – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka =Science, Didactics, Practice ; 135)
C 207421 M 207422 (Opole)

14. Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria Morawiec. – Gliwice : “Helion”, cop. 2016. – 174, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Onepres )
C 068216 (Nysa), M 215421 M 215422 M 215423 (Opole)

15. Chatbot : narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty / Marta Stąporek, Krystyna Wiatr // W : Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. – S. 291-309

16. Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej : konteksty – istota – uwarunkowania / Małgorzata Kowalska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – 366, [2] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 165)
C 214554 M 214556 (Opole)

17. Cyfrowy niezbędnik bibliotekarza – biblioteki dla każdego użytkownika / Izabela Mrochen. – Bibliogr. // W : Informacja – dobro publiczne czy prywatne? / pod red. nauk. Adama Czerwińskiego, Anny Jańdziak, Marcina Krzesaja ; Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej ; Zakład Ekonomiki Informacji Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 127-135
M 217756 M 219025 (Opole)

18. Cyfryzująca biblioteka / Justyna Jasiewicz // W : Instytucje kultury jako ośrodki życia społecznego / red. Anna Mierzecka-Szczepańska, Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2017. – S. 175-188

19. Digitalizacja dla początkujących / Aleksander Trembowiecki. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2014. – 281 s. ; 21 cm. – (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Propozycje i Materiały ; 89)
C 212871 M 212878 M 212879 M 212924 O 212923 (Opole)

20. Dostępność serwisów internetowych różnych typów bibliotek na urządzeniach mobilnych / Paweł Marzec // W : Oblicza przestrzeni informacyjnej w dobie Web 2.0. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2016. – S. 123-133

21. Działania serwisu E-pedagogiczna SBP na rzecz wspomagania szkół i bibliotek / Agata Arkabus, Anna Płusa. – Bibliogr. // W : Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej : klient wyróżniony / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. – S. 36-42
M 214774 (Opole)

22. Facebook jako miejsce promocji bibliotek pedagogicznych / Agnieszka Fluda-Krokos. – Bibliogr. // W : Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji / pod red. Agnieszki Fludy-Krokos, Wandy Dudek, Anny Piotrowskiej. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – S. 20-28
M 212271 M 212272 (Opole)

23. Formy oraz efekty wykorzystania tabletów w bibliotekach publicznych / Magdalena Paul // W : LaTel : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii. – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. – S. 26-40
C 214628 M 214630 M 215022 (Opole)

24. Hotspoty w bibliotekach : jak bardzo powszechne, jak bardzo potrzebne? / Dariusz Grygrowski // W : Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – S. 141-154

25. Internet w bibliotece : podsumowanie doświadczeń oraz perspektywy na przyszłość / Joanna Gomoliszek // W : Internet : wybrane przykłady zastosowań i doświadczeń / red. Piotr Siuda i Joanna Gomoliszek. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. – S. 97-126

26. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czy Kawiarenka Internetowa w szkole? / Bożena Czerwińska. – Bibliogr. // W : W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. – Warszawa : Wydawnictwo SBP ; Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. – S. 81-107
M 054909 (Brzeg), M 64647 KK (Kędzierzyn-Koźle), C 068616 (Nysa), M 213723 C 213722 (Opole)

27. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? / Marta Tyszkowska. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – 99, [1] s. : il. ; 21 cm. – (Propozycje i Materiały – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; 91)
C 213975 M 213976 (Opole)

28. Kwartalnik “Biblioteka – Centrum Informacji” (2008-2017) : popularyzator wykorzystania nowoczesnych technologii w bibliotekach szkolnych / Anna Marcol ; Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy w Katowicach. – Katowice : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Lompy, 2018. – 32 s. : ilustracje ; 21 cm.

29. LaTeI : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii / pod redakcją Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – 215, [1] s. : il. ; 24 cm. – (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 168)
C 214628 M 214630 M 215022 (Opole)

30. Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. – 379, [1] strona : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.

31. Najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji czytelniczej i medialnej / Magdalena Wójcik. – Bibliogr. // W : Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. – S. 21-31
M 054882 (Kluczbork), M 069067 (Nysa), M 217243 M 217244 M 217241 M 217242 (Opole)

32. Nowe przestrzenie i nowe technologie – dlaczego warto modernizować biblioteki : (na przykładzie województwa lubuskiego) / Andrzej Buck, Monika Simonejetz, Dawid Kotlarek. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2018. – 135 s. : il. kolor. ; 24 cm. – (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 98)
M 218810 M 218811 (Opole)

33. Przegonić chmury : komunikowanie wizji, misji i wartości na stronach WWW bibliotek akademickich / Kamil Banaszewski, Katarzyna Bartosiak // W : Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego : Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – S. 21-34

34. Rola mobilnych form komunikacji w nawiązaniu i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych / Karina Fedynyszyn // W : Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. – S. 27-37

35. Serwis IBUK w zasobach bibliotek uniwersyteckich / Monika Jaworska, Ewa Rzeska. – Bibliogr. // W : Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – S. 162-169

36. Strony internetowe bibliotek szkolnych jako narzedzie wspierające rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci : porównanie wyników badań z lat 2012 i 2014 / Magdalena Wójcik. – Bibliogr. // W : Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Biliotekarzy Polskich. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2015. – S. 77-87
M 64083 KK (Kędzierzyn-Koźle), M 053886 (Kluczbork), M 068634 C 068217 (Nysa), C 213718 M 213719 (Nysa)

37. Technologie informacyjno-komunikacyjne w krzewieniu kultury czytelniczej uczniów klas I-III szkoły podstawowej / Piotr Szeligowski, Monika Wachowicz. – Bibliogr. // W : Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / redakcja naukowa Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2017. – S. 33-45
M 054882 (Kluczbork), M 069067 (Nysa), M 217243 M 217244 M 217241 M 217242 (Opole)

38. Technologie mobilne a dostęp do zasobów cyfrowych : analiza wybranych przypadków / Mariusz Jarocki // : Biblioteka, książka, informacja, internet 2014 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego, Renaty Malesy i Sebastiana D. Kotuli. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 205-218

39. Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych / Agata Wakczak-Niewiadomska // W : Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. – S. 38-47

40. Wspieranie uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych : komunikat / Agnieszka Miśkiewicz // W : Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej : klient wyróżniony / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016 – S. 138-140
M 214774 (Opole)

41. Zasoby kultury multimedialnej w pracy nauczyciela-bibliotekarza / Marta Gliniecka // W : Ekologia informacji w e-społeczeństwie / pod red. Beaty Taraszkiewicz. – Słupsk : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Oddziału : Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 2014. – S. 117-130

42. Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych resortu obrony narodowej w Polsce / Mariola Nawrocka, Magdalena Wiederek-McRobb // W : Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019. – S. 102-116

Artykuły w czasopismach:

43. Analogowy Facebook : pomysł na prace z lekturą / Aleksandra Olbryś // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 18-20
*Wykorzystanie kart pracy

44. Ankieta w chmurze / Bożena Boryczka. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-7

45. Ankieta w pracy bibliotekarza / Agnieszka Kajdaniak, Beata Rozmiarek // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 3, s. 14-16

46. Apka dla biblioteki, czyli jak stworzyć aplikację mobilną dla biblioteki szkolnej? / Magdalena Brewczyńska, Marcin Ćwikliński // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 11, dod. “Biblioteka Centrum Informacji”, nr 4, s. 7-9

47. Aplikacje na smartfony przydatne w pracy bibliotekarza Moja Biblioteka, Collage Maker, PicsArt / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 17-19

48. Aplikacje (prawie) filmowe w bibliotece ANimoto, Slajdzik, Dvolver / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 14-17

49. Aplikacje przyrodnicze, które warto zabrać ze sobą do szkoły / Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 15-17

50. Bezpieczeństwo w sieci : przykłady bezpłatnych zabezpieczeń / Urszula Hoczyk // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. “Biblioteka-Centrum Informacji”, nr 2, s. 14-16

51. BiblioGIF / Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 8-9
*Przykład animacji strony internetowej

52. Biblioteczna lekcja wideo / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 9-11
*Wykorzystanie materiałów wideo na lekcjach bibliotecznych

53. Biblioteczne wsparcie dla nauczycieli / Beata Malentowicz // IT w Edukacji. – 2016 nr 1, s. 12-13
*Narzędzia IT w procesie wspomagania szkół przez biblioteki pedagogiczne, na przykładzie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu

54. Biblioteczne wyzwanie walentynkowe : Fun Friendship Month – projekt eTwinning / Aneta Szadziewska // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 12, s. 23-26

55. Biblioteka akademicka i nauka w procesie transformacji cyfrowej : próba diagnozy / Krystyna Hudzik // Biblioteka. – Nr 22 (2018), s. 143-155

56. Biblioteka cyfrowa, czyli jaka? : scenariusz lekcji bibliotecznej dla klasy III gimnazjum / Paulina Bartosik // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 2, s. 45-46

57. Biblioteka w chmurze / Joanna Dobromiła Zoń // Biuletyn EBIB. – Nr 162 (2015)
*Dostępne w Internecie: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/241/283 [dostęp: 28.05.2020]

58. Bibliotekarska blogosfera : rewolucja, ewolucja czy zmierzch? / Aldona Zawałkiewicz // Biuletyn EBIB. – Nr 178 (2018)
*Dostępne w Internecie: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/79 [dostęp: 28.05.2020]

59. Biblioteki cyfrowe, serwisy i portale internetowe – nowe źródła informacji : scenariusz zajęć bibliotecznych / Agnieszka Stanik // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, s. 3739

60. Blog jako narzędzie dydaktyczne w bibliotece szkolnej / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, s. 13-15

61. Blogujący w bibliotece : blog w promocji czytelnictwa i biblioteki / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 6-9

62. Być albo nie być… na Facebooku – oto jest pytanie! / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-5

63. Cloud computing w bibliotece / Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, s. 9-12

64. Co daje komputeryzacja? / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, dod. “Komputeryzacja biblioteki szkolnej”, s. 2-8

65. Comica, czyli e-komiks w edukacji / Aneta Czyżyk // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 15-17
*Kreator komiksu, za pomocą którego można samodzielnie stworzyć własną historyjkę obrazkową

66. Cyfrowe inspiracje dla szkolnych bibliotek / Agnieszka Halicka // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 12-14

67. Cyfrowe kompetencje w cyfrowej bibliotece szkolnej / Wiesława Papierska, Barbara Tomkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 3, s. 5-6

68. Cyfrowi tubylcy lubią aplikacje / Agnieszka Łaszczych. – Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, s. 10-13

69. Cyfrowy świat zawodów na Mapie Karier, czyli sposoby na poznawanie zawodów w bibliotece szkolnej / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 3-5.

70. Czytanie to przyjemność : internetowy konkurs czytelniczy / Dominika Wiercigroch // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 6, s. 30-31

71. Dobre praktyki w bibliotece / Agnieszka Halicka, Zofia Kucharska, Iwona Sygut // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 15-19

72. Dołącz do nas, czyli jak skutecznie zaistnieć w mediach społecznościowych / Piotr Milc // Biblioteka i Edukacja. – Nr 9 (2016)
*Dostępne w Internecie: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/144 [dostęp: 28.05.2020]

73. Dysk Google : chmura w bibliotece / Katarzyna Chojnacka- Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 17-18

74. Dysk przenośny, ale w chmurze / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, s. 5-8

75. Fantomatyka : rzeczywistość wirtualna w bibliotece / Tomasz Sopyło // Bibliotekarz. – 2018, nr 5, s. 24-33

76. Formy pracy z czytelnikiem z wykorzystaniem nowych technologii w piekarskiej bibliotece / Małgorzata Kocek // Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 1, s. 10-14

77. Gazeta szkolna jako forma promocji szkoły i biblioteki / Alina Grabna // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 13-14

78. Granie rozbudza czytanie : technologiczna “zajawka” na książkę” / Justyna Gołąbek // Poradnik Bibliotekarza. – 2020, nr 3, s. 29-31

79. Grywalizacja lekcji bibliotecznych z aplikacją Action Track / Alina Łysak // Biblioteka Publiczna. – 2019, nr 1, s. 24-26

80. Internet jako pomoc w pracy z niepełnosprawnym odbiorcą usług bibliotecznych / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 37-38

81. Jak motywować uczniów do czytania za pomocą TIK, czyli jak technologia może stać się sprzymierzeńcem czytelnictwa / Magdalena Brewczyńska // Meritum. – 2016, nr 2, s. 77-81

82. Jak pomóc w przygotowaniu prezentacji? / Anna Płusa // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, s. 12-14

83. Jak rozwijać e-usługi w bibliotece / Anna Góra // Nowoczesna Biblioteka 3.0. – 2020, nr 28, s. 13-16

84. Komputer jako narzędzie pracy z młodym czytelnikiem / Rafał Glapiński // Biblioterapeuta. – 2015, nr 2, s. 37-38
*Scenariusz warsztatów dla nauczycieli

85. Komputeryzacja okiem praktyka / Krystyna Gontarz // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, dod. “Komputeryzacja biblioteki szkolnej”, s. 12-13

86. Komputeryzowanie zbiorów biblioteki : od czego zacząć? / Maria // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 5

87. Koncepcja smart library i jej zastosowanie w integracji usług informacyjnych / Magdalena Wójcik. – Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. – 2019, z. 3, s. 322-333

88. “Król Olch” Goethego źródłem inspiracji kultury : scenariusz interdyscyplinarnej lekcji bibliotecznej / Alicja Główka, Aleksandra Zięba // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, s. 12-13
*Zajęcia z wykorzystaniem multimedialnych pomocy dydaktycznych

89. Kursy online w polskich bibliotekach akademickich / Ewa Jadwiga Kurkowska // Przegląd Biblioteczny. – 2014, z. 2, s. 208-224

90. Media społecznościowe w bibliotece : rodzaje, funkcje, strategia działania / Katarzyna Machcińska // Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej. – Nr 3 (2014), s. 267-276

91. Metody komputeryzacji zbiorów / Danuta Majkusiak // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 12, dod. “Komputeryzacja biblioteki szkolnej”, s. 9-11

92. Mobilna biblioteka szkolna : aplikacje wspierające uczenie / Elżbieta Pryłowska-Nowa // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 3-6

93. Myszką po mapie : mapy Google jako narzędzie w pracy bibliotekarza / Mateusz Paradowski // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 13-15

94. Najnowsze trendy w IT – potencjał dla bibliotek / Magdalena Wójcik. – Bibliogr. // Przegląd Biblioteczny. – 2016, z. 4, s. 575-589

95. Narzędzia Web 2.0 w bibliotekach pedagogicznych / Bożena Boryczka // Bibliotheca Nostra. – Nr 2 (2018), s. 28-46
*Dostępne w Internecie: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/386240/edition/364001/content?ref=desc [dostęp: 27.05.2020]

96. Nowe spojrzenie na przekaz – reportaż multimedialny w Sway / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 3-6

97. Nowe technologie w bibliotekach / Grzegorz Gmiterek // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 12, s. 4-7

98. Nowe trendy w edukacji – BYOD / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 7-9

99. Oczekiwania klientów bibliotek wobec rozwiązań mobilnych dostępnych w serwisach informacyjno-bibliotecznych / Mariusz Jarocki // Zarządzanie Biblioteką. – Nr 1 (2016), s. 9-17
*Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/article/view/1235/1193 [dostęp: 27.05.2020]

100. Od tradycji do cyfrowej kreatywności : e-kolaże i e-ziny / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 7-8, dod. “Biblioteka – centrum Informacji”, nr 3, s. 11-13

101. Otwarte zasoby edukacyjne i e-książka warunkiem nowoczesnej i skutecznej edukacji / Mirosława Grabowska // Modelowe Nauczanie. – 2014, nr 2-3, s. 71-74

102. Otwórz się na nowe technologie w bibliotece i dołącz do nas / Katarzyna Pawluk // Bibliotekarz. – 2015, nr 9, s. 31-32
*Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II (Opole) – zbiory

103. Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa – biblioteka w Internecie / Michał Górski, Barbara Krasińska, Łukasz Tomkiewicz, Grzegorz Wajda // Biblioteka i Edukacja. – Nr 13 (2018)
*Dostępne w Internecie: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/2299565X.13.5 [dostęp: 28.05.2020]

104. Platformy e-learningowe w działalności dydaktycznej bibliotek publicznych uczelni akademickich / Ewa Jadwiga Kurkowska // E-Mentor. – 2012, nr 4, s. 64-67

105. Podejmij wyzwanie czytelnicze! : konkurs czytelniczy online / Katarzyna Drogoś, Ewa Piątek // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 2, s. 23-24

106. Polskie biblioteki akademickie w Instagramie / Piotr Milc // Biblioteka i Edukacja. – Nr 13 (2018)
*Dostępne w Internecie: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/2299565X.13.4 [dostęp: 28.05.2020]

107. Portale społecznościowe dla miłośników książek / Maria Garczyńska // Bibliotekarz. – 2016, nr 7-8, s. 11-13

108. PoTIKaj… poczytaj, czyli jak za pomocą nowych technologii wspierać czytelnictwo / Bożena Boryczka // Meritum. – 2016, nr 2, s. 82-89

109. Projekty, programy i aplikacje dla szkolnych bibliotek / Agnieszka Halicka, Iwona Sygut // TIK w Edukacji. – 2017, nr 4, s. 20-23

110. Promocja biblioteki szkolnej w Internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 8-11

111. Promuj bibliotekę z PhotoCollage! / Anna Marcol // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 10-11

112. Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie / Katarzyna Bikowska // Biblioteka i Edukacja. – Nr 6 (2014)
*Dostępne w Internecie: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/93 [dostęp: 28.05.2020]

113. Quizme.pl. : stwórz interaktywny test online / Marzena Jarocka // Biblioteka w Szkole. – 2017, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 11-13

114. Regionalne zasoby cyfrowe województwa opolskiego / Krystyna Pawłowska // Bibliotekarz. – 2017, nr 7/8, s. 15-17

115. Rozwój internetyzacji i usług elektronicznych w bibliotekach publicznych / Małgorzata Jezierska. – Tab. // Bibliotekarz. – 2013, nr 1, s. 8-12

116. Serwis Facebook jako narzędzie promocji bibliotek / Joanna Onak // Folia Bibliologica. – Vol. 55 (2013), s. 161-169
*Dostępne w Internecie: https://journals.umcs.pl/fb/article/view/531/515 [dostęp: 27.05.2020]

117. Sway : nowoczesne prezentacje w popularyzacji czytelnictwa / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 9-11

118. Tajne hasła ukryte w kodach QR – scenariusz gry bibliotecznej / Beata Michalak // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 26-28

119. Technologiczny wymiar lekcji / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2020, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-6
*Technologie wspomagające proces nauczania

120. Technologie informacyjne i komunikacyjne w bibliotekach pedagogicznych i szkolnych / Agata Arkabus // Nowa Biblioteka. – Nr 3 (2015), s. 117-123
*Dostępne w Internecie: http://www.nowabiblioteka.us.edu.pl/archiwum/2015_3/Arkabus.pdf [dostęp: 27.05.2020]

121. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy dydaktycznej polskich nauczycieli bibliotekarzy = Information and communication technology in educational work of Polish teachers-librarians / Zbigniew Chodkowski // Bibliotekarz Podlaski. – R. 19, nr 1 (2018), s. 201-217
*Dostępne w Internecie: http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/38/BP38_www_13_Chodkowski.pdf [dostęp: 03.06.2020]

122. TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej – sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu : praktyczne refleksje i wnioski / Anna Płusa // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 3, s. 16-20

123. TIK i TOC – nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne na lekcjach w bibliotece / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 6, s. 6-8

124. TIK w bibliotece / Beata Haładus // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 5, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 2, s. 6-7

125. TIK w pracy bibliotekarza / Anna Urbaniak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 7, s. 78-80

126. TIK w pracy nauczyciela-bibliotekarza / Róża Pomiecińska // Bliżej Biblioteki. – 2019, nr 1/2, s. 45-48

127. Twitter jako otwarta platforma komunikacyjna i przestrzeń dla książki / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 3-5

128. Tworzymy animowaną bibliotekarkę w Voki / Anna Marcol // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji9”, nr 3, s. 12-14

129. Tylko dla młodzieży! : internetowy konkurs czytelniczy / Katrzyna Drogoś, Ewa Piątek // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 7-8, s. 28-29

130. Urządzenia mobilne : zagrożenie czy nowe otwarcie? / Maciej Jaros // Biuletyn EBIB. – Nr 162 (2015)
*Dostępne w Internecie: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/238/280 [dostęp: 28.05.2020]

131. Usługi elektroniczne oferowane przez biblioteki / Anna Gogiel-Kuźmicka // Biuletyn EBIB. – Nr 155 (2015)
*Dostępne w Internecie: http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/310/308 [dostęp: 28.05.2020]

132. W cyfrowym notatniku nauczyciela bibliotekarza, czyli kompetencje kluczowe w cyfrowym wymiarze / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2019, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 9-10

133. Wiedza w kieszeni : aplikacje mobilne w bibliotece medycznej – przewodnik / Agata Majewska, Tomasz Nowocień // Forum Bibliotek Medycznych. – R. 10, nr 1 (2017), s. 427-445

134. Wirtualny świat bibliotek publicznych województwa śląskiego / Edyta Kosik // Poradnik Bibliotekarza. – 2018, nr 10, s. 15-18

135. Wirtualny zapis dziejów, czyli jak wykreować e-kronikę łączącą tradycję ze współczesnością / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod.”Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 10-12

136. Wix – to całkiem proste! / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 1, s. 12-15
*Wix – bezpłatny internetowy kreator witryn, pomoc dla nauczycieli bibliotekarzy w założeniu strony internetowej

137. Wizualizacja informacji w bibliotece – od infografiki do reportażu multimedialnego / Izabela Rudnicka // Bibliotheca Nostra. – Nr 2 (2018), s. 189-205
*Dostępne w Internecie: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/386240/edition/364001/content?ref=desc [dostęp: 27.05.2020]

138. Wykorzystanie fotograficznego serwisu społecznościowego Instagram w działalności wybranych bibliotek krajowych i zagranicznych / Beata Langer // Bibliotheca Nostra. – Nr 2 (2018), s. 206-224
*Dostępne w Internecie: https://sbc.org.pl/dlibra/publication/386240/edition/364001/content?ref=desc [dostęp: 27.05.2020]

139. Wykorzystywanie przez bibliotekę Facebook’a, YouTub’a oraz formularzy Googla w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych / Sylwia Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2016, nr 12, s. 37-39

140. Wystawy wirtualne jako nowe narzędzie działalności kulturalnej i edukacyjnej bibliotek pedagogicznych / Bogumiła Celer // Zarządzanie Biblioteką. – Nr 1 (2013), s. 31-41
*Dostępne w Internecie: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/ZB/issue/view/89/Ca%C5%82y%20numer%20ZB%205 [dostęp: 27.05.2020]

141. YouTube, Facebook, radiola… : media w promocji czytelnictwa / Magdalena Króliczek-Pliszka // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 11, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 24-27

142. Z tradycyjnych do hybrydowych : o konieczności zmian kompetencji bibliotekarzy / Jacek Prądziński // Poradnik Bibliotekarza. – 2019, nr 11, s. 8-9

143. Zasoby kultury w cyfrowym świecie Europeany / Elżbieta Pryłowka-Nowak // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 3-6

144. Zastosowanie prezentacji multimedialnych w pracy nauczyciela bibliotekarza / Ewa Osoba, Aneta Szadziewska // Bibliotekarz. – 2011, nr 3, s. 20-25

145. Życie zorganizowane w bibliotece szkolnej, czyli jak zostać skutecznym planistą? / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 7-8, dod. “Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 3, s. 7-9

 

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu