TIK

TIK w kształceniu specjalnym

Zestawienie bibliograficzne „TIK w kształceniu specjalnym” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2021 i składa się z 56 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i …

TIK w nauczaniu biologii/przyrody

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu biologii/przyrody” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 30 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

TIK w nauczaniu fizyki

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu fizyki” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 26 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

TIK w nauczaniu chemii

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu chemii” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 21 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

TIK w bibliotece

Zestawienie bibliograficzne „TIK w bibliotece” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się ze 145 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w czasopismach.…

TIK w nauczaniu geografii

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu geografii” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 41 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

TIK w nauczaniu historii

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu historii” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się z 79 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły …

TIK w nauczaniu języków obcych

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu języków obcych” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 99 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły …

TIK w nauczaniu matematyki

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu matematyki” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2020 i składa się z 79 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły w …

TIK w nauczaniu języka polskiego

Zestawienie bibliograficzne „TIK w nauczaniu języka polskiego” obejmuje wybór literatury za lata 2010-2019 i składa się z 95 opisów bibliograficznych. Bibliografia została sporządzona na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz na podstawie baz Biblioteki Narodowej.
Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły …