motyw w kulturze

Sprzątanie

Książki:

1. Dawne i współczesne wzory porządków domowych / Justyna Harbanowicz // W : Transformacje społeczne w Polsce na tle Europy : nowoczesność, media i kultura materialna / red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Agnieszka Węglińska, Patryk Wasiak. – Polkowice : Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, 2015. – S. 61-78

2. Miotła i krzyż …

Wstręt

Książki:

1. A fe! : społeczno-kulturowe konteksty wstrętu i obrzydliwości / red. A. Drzał-Sierocka, M. Kowalewska ; Uniwersytet SWPS. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. – 464, [1] strona ; 20 cm.

2. Food film na opak : antyestetyczny wymiar jedzenia w filmach „Wielkie żarcie”, „Super Size Me” oraz …

Menstruacja

Książki:

1. Krew menstruacyjna i wymiociny : o wstręcie w sztuce współczesnej / Marta Tużnik // W : Wydzieliny / red. Karol Jachymek, Małgorzata Major. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; Warszawa : Uniwersytet SWPS, 2019. – S. 233-251

2. Obrazy złej krwi : o kilku feministycznych przedstawieniach menstruacji …

Dotyk

Książki:

1. A dotyk to jest suma wszelakich żywiołów : doświadczenie i metaforyka bliskości w liryce Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” / Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy …

Małpa

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax”, 2002. – S. 204-208 : Małpa
C 196239 (Opole)

2. Małpy, ucieszni ludkowie i cukrowi bohaterowie, czyli O kilku alegoriach na kpiarską modę / Krystyna Moisan-Jabłońska // W : …

Osioł

Książki:

1. Bestiarium chrześcijańskie : zwierzęta w symbolice i interpretacji : starożytność i średniowiecze / Stanisław Kobielus. – Warszawa : „Pax“, 2002. – S. 238-242 : Osioł
C 196239 (Opole)

2. Językowy i literacki obraz osła w kulturze polskiej na tle dziedzictwa śródziemnomorskiego / Elżbieta Skorupska-Raczyńska // W : Koń …

Klimat, zmiany klimatyczne

Książki:

1. Architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych / redaktor naukowy: prof. dr habil. Marek Kosmala ; recenzenci: prof. dr habil. Marek Kosmala, prof. dr habil. Krzysztof Młynarczyk, dr habil. Barbara Szulczewska, prof. nadzw. – Toruń : Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 2020. – 182 strony : fotografie, mapy, wykresy ; 24 …