Menstruacja

Książki:

1. Krew menstruacyjna i wymiociny : o wstręcie w sztuce współczesnej / Marta Tużnik // W : Wydzieliny / red. Karol Jachymek, Małgorzata Major. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; Warszawa : Uniwersytet SWPS, 2019. – S. 233-251

2. Obrazy złej krwi : o kilku feministycznych przedstawieniach menstruacji / Dagmara Rode // W : Wydzieliny / red. Karol Jachymek, Małgorzata Major. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; Warszawa : Uniwersytet SWPS, 2019. – S. 253-272

3. Literatura menstruacyjna : znaczenie, spory, kontrowersje / Monika Zwalińska // W : Kobiecość na przestrzeni wieków. T. 1 / pod redakcją Olgi Letki-Spychały i Kingi Perużyńskiej. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn. Wydział Humanistyczny. Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, 2017. – S. 143-155

4. „Solum autem animal menstruale mulier est” : społeczne, medyczne i magiczne aspekty menstruacji i jej opisy w literaturze rzymskiej okresu Cesarstwa = „Solum autem animal menstruale mulier est” : social, medical and magical aspects of menstruation and its descriptions in Roman literature of the period of Roman Empire / Anna Tatarkiewicz // W : Problemy zdrowia reprodukcyjnego kobiet. T. 3, Zdrowie reprodukcyjne w kontekście zmian społeczno-kulturowych na przestrzeni wieków / pod redakcją Aleksandry Szlagowskiej. – Wrocław : Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, 2020. – S. 179-190

5. „Sprawy kobiece” w polskiej powieści historycznej kobiet po 1989 roku / Matylda Zatorska // W : Obraz choroby w dyskursie kulturowym / pod redakcją Anny Małeckiej i Jacka Dębickiego. – Kraków : Wydawnictwa AGH, 2019. – S. 199-209

6. Wierzenia i praktyki ludu żydowskiego związane z menstruacją : rzecz o nienapisanej rozprawie Reginy Lilientalowej / Piotr Grącikowski // W : Mykwa – rytuał i historia / pod red. Joanny Lisek. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014. – S. 157-171

7. Z pewną taką nieśmiałością… : o krwi menstruacyjnej w (neo)serialach dla dziewczyn i kobiet / Małgorzata Major // W : Wydzieliny / red. Karol Jachymek, Małgorzata Major. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; Warszawa : Uniwersytet SWPS, 2019. – S. 183-203

Artykuły w czasopismach:

8. „Ecce femina” – podróż do źródła kobiecości : wokół krwi menstruacyjnej we współczesnej literaturze polskiej na podstawie wybranych przykładów – Izabeli Filipiak i Olgi Tokarczuk / Andrea F. De Carlo // Postscriptum Polonistyczne. – 2017, [nr] 2, s. 119-131

9. Kobiecość zmedykalizowana : dekonstrukcja pojęcia menstruacji w popularnych czasopismach dla kobiet / Aleksandra Szady // Znaczenia. – 2018, nr 17

10. Kobieta naga i menstruująca w praktykach magicznych na przykładzie traktatu agronomicznego „Geoponika” / Anna Rechentiuk-Tyszka // U Schyłku Starożytności. – [T.] 14 (2015), s. 163-176

11. Menstruacja w starożytności grecko-rzymskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej / Katarzyna Dźwigała // Przegląd Nauk Historycznych. – R. 19, nr 2 (2020), s. 233-243

12. Przemilczana krew / Aleksandra Byrska, Natalia Stencel // Bliza. – 2016, nr 2, s. 28-33
* Menstruacja w literaturze polskiej

13. Żeby TO nie było tabu / Iwona Chmielewska ; rozm. przepr. Anna Dziewit-Meller // Tygodnik Powszechny. – 2018, nr 51, s. 20-23
* Rozmowa dot. menstruacji

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu