Dotyk

Książki:

1. A dotyk to jest suma wszelakich żywiołów : doświadczenie i metaforyka bliskości w liryce Orientacji Poetyckiej „Hybrydy” / Agnieszka Tomczyszyn-Harasymowicz // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 144-155

2. Afirmacja dotyku w dyskursie współczesności / Anna Łebkowska // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 13-24

3. Dotknąć wojny : haptyczny słuch i kino wojenne / Marta Stańczyk // W : Kino, film, psychologia / redakcja naukowa Agnieszka Ogonowska. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2017. – S. 227-240
M 221251 (Opole)

4. Dotyk jako alternatywne źródło poznania w najnowszej polskiej literaturze dziecięcej / Alicja Fidowicz // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 109-119

5. Dotyk jako siła stwórcza : obraz dłoni w wierszach współczesnego poety indyjskiego / Renata Czekalska // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 178-188

6. Dotyk jako wyraz emocji : pozytywistyczno-modernistyczne realizacje literackie / Ewa Skorupa // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 36-49

7. Dotyk – językiem komunikacji w sztukach plastycznych / Paweł Maciąg // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 241-252

8. Dotyk pamięci : ciało jako krajobraz pamięci zmysłowej w klasycznej poezji indyjskiej / Halina Marlewicz // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 85-94

9. Dotyk w performansie / Sandra Bąk // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 304-311

10. Dyskurs dotyku : pomiędzy automatyzmem a kreacją / Anna Chęćka, Piotr Zieliński // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 281-295

11. Grzeszny dotyk czyli Miłość zakazana : o motywie kazirodztwa w wybranych dziełach literatury niemieckojęzycznej / Aneta Jurzysta // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 226-240

12. Haptyczność poszerzona : zmysł dotyku w sztuce polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku / Marta Smolińska ; Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. – Kraków : Universitas, 2020. – 390, [10] stron : fotografie ; 24 cm.

13. Kino haptyczne : przypadek twórczości Hélène Cattet i Bruna Forzaniego / Marta Stańczyk // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 266-275

14. Między pragnieniem dotyku a strachem : o rozterkach bohaterów interseksualnych na wybranych przykładach współczesnej literatury niemieckojęzycznej / Marta Wimmer // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 189-200

15. Między tradycją a wymową własnej wizji : dotyk w twórczości Hildegardy z Bingen / Joanna Godlewicz-Adamiec // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 167-177

16. Motyw złego dotyku w twórczości dramatycznej Szaloma Asza / Agata Dąbrowska // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 201-213

17. Multisensoryczność kreacji artystycznej w epoce okulocentrycznej : repetycje dotykowe : redefinicja roli dotyku w sztukach wizualnych : grafika dotyku / Ramara Sass // W : Pulchritudo delectans : korespondencja na styku sztuk : praca zbiorowa / pod redakcją Karola Klauzy i Joanny Cieślik-Klauzy ; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku, Koło Naukowe Muzyka Filmowa, Fundacja Wychowanie Przez Sztukę. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia ; Białystok : we współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2017. – S. 369-381

18. „(Nie) dotykaj! : haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku” : uwagi kuratorki wystawy / Marta Smolińska // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – 63-73

19. Niedotykalność : o dotykowych dylematach kultury Zachodu / Robert Florkowski // W : Trickster : społeczno-kulturowe konteksty doświadczania ciała / red. D. Majka-Rostek, E. Banaszak, R. Florkowski, P. Czajkowski. – Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. – S. 296-340

20. Pamięć dotyku : od awersji do empatii w filmie „Przez dotyk” Magdaleny Łazarkiewicz / Łukasz Wróblewski, Patrycja Badysiak // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 214-225

21. Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. T. 8, Świat doznań zmysłowych : (węch, smak, dotyk) / Barbara Bartnicka. – Kraków : Universitas, 2007. – 215, [5] s. ; 24 cm.

22. Somatopoetyka – afekty – wyobrażenia : literatura XX i XXI wieku / Anna Łebkowska. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. – 296, [1] strona ; 24 cm.

23. Sprzedajny dotyk : o kontaktach międzyludzkich w powieści Norberta Krona „Der Begleiter” / Macelina Szewczuk-Sadowska // W : W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – S. 156-166

24. Świat dotyku : interpretacja prozy Zofii Romanowiczowej / Anna Łebkowska // W : Kulturowa teoria literatury. [Cz.] 2, Poetyki, problematyki, interpretacje / red. Teresa Walas, Ryszard Nycz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 2012. – S. 565-586
C 193232/II M 193357/II (Opole)

25. W kulturze dotyku? : dotyk i jego reprezentacje w tekstach kultury / pod redakcją Anny Łebkowskiej, Łukasza Wróblewskiego, Patrycji Badysiak. – Kraków : Zakład Wydawniczy Nomos, 2016. – 332 strony : ilustracje, fotografie ; 21 cm.

26. Zmysł dotyku współuczestniczy w doświadczaniu lektury / Alicja Baluch // W : Zmysły i literatura dla dzieci i młodzieży / pod redakcją Bernardety Niesporek-Szamburskiej, Małgorzaty Wójcik-Dudek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. – S. 39-48

Artykuły w czasopismach:

27. Dotknąć światła… : o dotyku w pierwszym tomie poetyckim Zbigniewa Herberta / Anna Haratyk // Wielogłos. – 2018, nr 2, s. 69-83

28. Dotyk, który „widzi” : próba postawienia problemu / Agnieszka Łazicka // Białostockie Studia Literaturoznawcze. – [Nr] 12 (2018), s. 91-105

29. Dotyk metafory : o metapoetyckich aspektach dotyku (głównie) w „Sadzie rozstajnym” Bolesława Leśmiana / Rafał Milan // Wielogłos. – 2016, nr 3, s. 75-92

30. Dotyk w poradnikach medycznych i paramedycznych : spojrzenie językoznawcze / Adam Dombrowski // Językoznawstwo. – 2016, nr 1, s. 99-109

31. Homo tangens : człowiek dotykający i dotykany / Jadwiga Mizińska // Colloquia Communia. – 2010, t. 1/2, s. 78-99

32. Iluzoryczny dotyk i pozorna głębia : haptyczność i immersja w filmie 3D / Marcin Zwolan // Media, Kultura, Komunikacja Społeczna. – [T.] 17 (2021), s. 165-175

33. Intymność : objęcie w tangu argentyńskim / Agata Chałupnik // Kultura Współczesna. – 2020, nr 4, s. 42-56

34. Kilka uwag o kategorii dotyku w „Lalce” B. Prusa / Anna Janke // Roczniki Humanistyczne. – T. 53, z. 1 (2005), s. 101-123

35. „Na skraju prawdy…” : o „Dotyku” Zbigniewa Herberta / Roman Bobryk // Literaturoznawstwo. – Nr 11 (2017), s. 67-75

36. Notatki o dotyku / Maciej Topolski // Bliza. – 2019, nr 1, s. 18-22

37. O retoryce rozgrywania i dotyku oraz niektórych strategiach otwarcia na czytelnika w wybranych przykładach literatury nowomedialnej : (rekonesans) / Anna Przybyszewska // Teksty Drugie. – 2016, nr 1, s. 169-188

38. O „wypożyczaniu” ciał odbiorców na potrzeby (nie tylko literackich) immersyjnych wędrówek po przestrzeniach pamięci = On „borrowing” readers/users bodies for immersion into the (not only literary) memory spaces / Monika Górska-Olesińska, Agnieszka Przybyszewska // Przegląd Kulturoznawczy. – 2020, nr 2, s. VII-XXVI

39. Performatywne gry z dotykiem : ambiwalencje sztuki haptycznej / Marta Smolińska // Zeszyty Artystyczne. – R. 25, nr 29 (2016), s. 114-122

40. Rama interpretacyjna dotyku w języku polskim / Piotr Kładoczny // Filologia Polska. – [T.] 6 (2020), s. 129-139

41. Zagadki dotyku i spojrzenia w „Cnotliwych” Elizy Orzeszkowej / Ewa Skorupa // Tematy i Konteksty. – 2018, nr 8, s. 436-454

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu