Sprzątanie

Książki:

1. Dawne i współczesne wzory porządków domowych / Justyna Harbanowicz // W : Transformacje społeczne w Polsce na tle Europy : nowoczesność, media i kultura materialna / red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Agnieszka Węglińska, Patryk Wasiak. – Polkowice : Wydawnictwo Uczelni Jana Wyżykowskiego, 2015. – S. 61-78

2. Miotła i krzyż : kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo Historia dawnej obsesji / Piotr Oczko. -Kraków : Collegium Columbinum, cop. 2013. – 781, X s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

3. „Walczące z brudem”, czyli o rekompozycji pewnej idei / Magdalena Sztandara // W : Brud : idee, dylematy, sprawy / pod red. Magdaleny Sztandary ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2012. – S. 179-194
* Artykuł dot. kwestii porządku w przestrzeni domowej, w której sprzątanie jest sztuką codzienności wykonywaną przede wszystkim przez kobiety
M 209960 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

4. Aleka Polis : sprzątanie (dla) demokracji / Izabela Kowalczyk // Czas Kultury. – 2016, nr 3, s. 25-37
* Akcja (performance) pt. „Rosa Rotes Städtchen” polegająca na sprzątaniu (myciu podłóg) polskich galerii sztuki
Dostępne w Internecie: https://czaskultury.pl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/03/25-37_AlekaPolis_IK_CzK_3_2016-hjxfez.pdf [dostęp: 7.12.2022 r.]

5. Czy umyliście już okna dla Jezusa? / Piotr Obrączka // Znak. – 2019, nr 12, s. 78-83
* Opozycja pomiędzy brudem a czystością była w Holandii porównywalna do różnicy między potępieniem a zbawieniem, złem i dobrem, występkiem i cnotą. Stanowiła ważny element narodowej tożsamości i dumy z bycia Holendrem

6. Duże i małe prania / Grzegorz Miliszkiewicz. – (To też są zabytki) // Spotkania z Zabytkami. – 2002, nr 12, s. 27-29
* Narzędzia do prania ręcznego

7. Mamki, sprzątaczki, opiekunki : ukraińskie wątki w pracach Katarzyny Swinarskiej / Maksymilian Wroniszewski // Fragile. – 2019, nr 1/2, s. 40-45

8. Między cnotą mieszczańską a nerwicą natręctw, między odwagą a brawurą : uwagi na marginesie książki Piotra Oczko „Miotła i krzyż. Historia sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji” / Anna Adamska // Przegląd Historyczny. – T. 106, z. 4 (2015), s. 827-838

9. [Miotła i krzyż – recenzja] / Elżbieta Bagińska // Studia Podlaskie. – T. 22 (2014), s. 273-280

10. [Miotła i krzyż – recenzja] / Piort Koprowski // Ateneum Kapłańskie. – T. 169, z. 1 (2017), s. 198-201

11. Niderlandzkie porządki / Joanna Bojańczyk // Rzeczpospolita. – 2013, nr 87, s. P12-P13
* Refleksje na marginesie książki P. Oczki „Miotła i krzyż. Kultura sprzątania w dawnej Holandii albo historia pewnej obsesji”

12. O sprzątaniu w dawnej Holandii / Maciej Włodarski // Ruch Literacki. – 2013, z. 4/5, s. 559-563
* Zawiera rec. książki: Miotła i krzyż : kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo historia pewnej obsesji / Piotr Oczko. – Kraków, 2013
Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/11392/wlodarski_o_sprzataniu_w_dawnej_holandii_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.12.2022 r.]

13. Odlot na miotle / Agnieszka Krzemińska // Polityka. – 2016, nr 20, s. 70-72

14. Pół godzinki dla siebie / Piotr Oczko // Tygodnik Powszechny. – 2021, nr 14, s. 43-46
* Sprzątanie w kulturze holenderskiej

15. Reality z miotłą w tle : dziś sprzątanie przestaje być czynnością rytualną / Joanna Bojańczyk // Do Rzeczy. – 2020, nr 17, s. 74-75

16. Święta wojna o czystość / Anna Al-Araj // Pamiętnik Literacki. – 2015, z. 2, s. 241-245
* Zawiera rec. książki: Miotła i krzyż : kultura sprzątania w dawnej Holandii, albo Historia dawnej obsesji / Piotr Oczko. – Kraków, 2013
Dostępne w Internecie: http://rcin.org.pl/Content/64509/PDF/WA248_82613_P-I-30_al-araj-swieta_o.pdf [dostęp: 7.12.2022 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu