Sacrum i profanum

Książki:

1. Aslan w Hogwarcie : sacrum i profanum świata baśni / Antoni Leśniak. – Kraków : Ridero, 2016. – 224 strony ; 21 cm.

2. Autobiografia rockmana i sacrum : o chrześcijańskich nawróceniach polskich muzyków rockowych / Joanna Nowak // W : Pogranicza sacrum w medium literatury : monografia wieloautorska / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Emanueli Czeladki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020. – S. 209-227

3. Bezbożne filmowe sacrum i religijne profanum / Marek Lis // W : Pogranicza : sacrum, profanum / red. nauk. Janusz Chyła, Krzysztof Krzemiński, Przemysław Zientkowski. – Łeba ; Słupsk : Fundacja Instytut Balticum, 2015. – S. 93-106

4. „Błękitne inicjały” Olgi Daukszty jako poetycka forma zmierzenia się ze sferą ducha i ciała / Natalia Szabołtas // W : Filozoficzne rozważania na temat miłości / redakcja Sandra Czarniecka, Kamil Maciąg. – Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017. – S. 57-73

5. Bóg jest poetą… : w poszukiwaniu sacrum w królestwie poezji / Stefan Radziszewski // W : Słowo, doświadczenie, tajemnica / pod red. Jacka Kempy, Marty Giglok. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – S. 159-178

6. „Chrzest ziemi” : sacrum w poezji Zbigniewa Herberta / Tomasz Garbol. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. – 474 s. ; 21 cm.

7. Ciało uwielbione, ciało sprofanowane, ciało przeklęte : sacrum i profanum w sztuce sepulkralnej / Małgorzata Gnyś-Nidecka // W : Ciało i ponowoczesność : w kręgu sztuki / redakcja naukowa Wanda Dittrich, Mariusz Hybiak, Mariusz Wirski. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017. – S. 127-139

8. Cmentarze – miejskie enklawy sacrum / Barbara Lewicka // W : Miasto i sacrum / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej. – Kraków : „Nomos”, 2011. – S. 183-195
M 206487 (Opole)

9. Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – 556 s., [8] s. tabl. kolor. : il., fot. ; 24 cm.
M 183314 (Opole)

10. Człowiek – Język – Sacrum / Jadwiga Puzynina // W : Teologiczny wymiar sacrum i profanum / biskup Alfons Nossol // W : Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – S. 19-31
M 183314 (Opole)

11. Człowiek wobec sacrum w filmie Pawła Łungina Wyspa (Ostrov) = Man and sacrum in The Island by Paweł Łungin / Antoni Jucewicz // W : Sacrum w mediach / red. Mirosław Chmielewski, Marek Jodkowski, Dariusz Sonak, Jarosław Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 135-146

12. Deus desideratus : sacrum w poetyckim dziele Tadeusza Różewicza / Wojciech Kruszewski. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2005. – 251 s. ; 24 cm.

13. Doświadczenie religijne w literaturze XX wieku / red. nauk. Irena Jokiel ; Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej ; red. nauk. Adrian Gleń. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006. – 267 s. ; 24 cm.
M 196336 (Opole)

14. Doświadczenie sacrum w prozie Romy Ligockiej / Katarzyna Zwolska-Płusa // W : Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy – polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Emilii Juchniewicz. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 185-206

15. Droga do sacrum : o wierszu „Światło” Stanisława Horaka / Tomasz Pyzik // W : Światy poetyckie Stanisława Horaka / pod redakcją Ewy Bartos i Mariana Kisiela. – Katowice : Śląsk, 2021. – S. 161-171

16. Dzieciństwo i sacrum : studia i szkice literackie : praca zbiorowa. 2 / pod red. nauk. Joanny Papuzińskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. – Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY, 2000. – 182, [1] s. ; 25 cm.

17. Dźwięk a sacrum w krajobrazie / Sebastian Bernat // W : Obiekty religijne w krajobrazie = Religious objects in the landscape / [red. nauk. Sebastian Bernat, Małgorzata Flaga]. – Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013. – S. 11-22

18. Dźwięki i cisza jako składowe przestrzeni sacrum / Ewa Klima // W : Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych = Sound in landscape as a subject of interdisciplinary research / red. Sebastian Bernat ; Instytut Nauk o Ziemi. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego. – Lublin : Instytut Nauk o Ziemi. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, etc., 2008. – S. 173-182

19. Elementy sacrum w stylu prawno-urzędowym : (na przykładzie dokumentów sejmików ziemskich doby średniopolskiej) / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna // W : Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata / pod redakcją Anny Burzyńskiej-Kamienieckiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – S. 53-64

20. Językowa konceptualizacja kategorii SACRUM i PROFANUM wobec kategorii CZASU w poezji Bolesława Leśmiana / Barbara Kudra, Andrzej Kudra // W : Czas, język, kultura / pod red. Anny Dąbrowskiej i Alicji Nowakowskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – S. 241-254

21. Językowe kreacje świata transcendentnego i człowieka wobec sacrum w poezji Jacka Kaczmarskiego / Izabela Kępka. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 227, [1] strona ; 21 cm.

22. Katecheza o sacrum śmierci w mediach na przykładzie filmu Krzysztofa Zanussiego Śmierć prowincjała = Catechesis about the sacrum of death in media based on Krzysztof Zanussi’s film Death of the provincial / Damian Belina // W : Sacrum w mediach / red. Mirosław Chmielewski, Marek Jodkowski, Dariusz Sonak, Jarosław Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 161-173

23. Kategoria sacrum w poezji Rafała Wojaczka / Ewelina Maria Popielarz // W : W kręgu antropologii literatury, sztuki i form ludycznych / red. Ryszard Strzelecki, Ewa Górecka. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. – S. 57-76

24. Kino religijne czy temat „sacrum” w filmach? : rekonesans badawczy w poszukiwaniu wyróżników gatunkowych / Marek Sokołowski // W : Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze / pod redakcją naukową Halszki Leleń i Tomasza Żurawlewa. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, © copyright 2018. – S. 211-223

25. Kobieta jako sacrum i profanum : (na podstawie prozatorskich utworów Władimira Maksimowa) / Izabella Siemianowska // W : Szkice slawistyczne : księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Walentemu Piłatowi / pod redakcją Iwony Anny NDiaye. – Olsztyn : Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM, 2017. – S. 73-83

26. Kościół, kino, sacrum : w poszukiwaniu definicji filmów o tematyce religijnej / Marek Sokołowski. – Olsztyn : „Kastalia”, 2002. – 216,[2] s. : fot., portr. ; 21 cm.
M 185423 (Opole)

27. Ku pokrzepieniu serc? : możliwości i funkcje „sakro-realizmu” w prozie polskiej początku XXI wieku / Wojciech Gutowski // W : Sacrum na nowo poszukiwane : o literaturze polskiej po 1989 roku / red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Polskiej. Katedra Literatury Współczesnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 153-181

28. Malując Boga – nie Boga malujemy / Tadeusz Boruta // W : Teologiczny wymiar sacrum i profanum / biskup Alfons Nossol // W : Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – S. 527-529
M 183314 (Opole)

29. Manifestacje sacrum w wybranych utworach polskiej literatury fantasy / Marta Jakubowska // W : Motywy religijne we współczesnej fantastyce / pod red. Mariusza M. Lesia i Piotra Stasiewicza. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2014. – S. 163-172

30. Miasto i sacrum / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej. – Kraków : „Nomos”, 2011. – 284 s. : il. ; 24 cm.
M 206487 (Opole)

31. Miejsce badań nad sacrum w literaturze w refleksji literaturoznawczej : rozpoznania i postulaty / Zofia Zarębianka // W : Polonistyka bez granic. T. 1, Wiedza o literaturze i kulturze / red. Ryszard Nycz, Władysław Miodunka, Tomasz Kunz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2011. – S. 455-464
C 206006/I M 206036/I (Opole)

32. „Między bluźniercą a wyznawcą” : doświadczenie sacrum w poezji Aleksandra Wata / Jarosław Borowski ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Katedra Polskiej Literatury Współczesnej KUL. – Lublin : TNKUL. Wydaw., 1998. – 248, [1] s. ; 21 cm.

33. Między nami a światłem : Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta / szkice pod redakcją Grażyny Halkiewicz-Sojak, Józefa Marii Ruszara i Radosława Siomy. – Toruń ; Kraków : Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk, 2012. – 438, [2] strony ; 24 cm. – (Biblioteka Pana Cogito)
M 220674 (Opole)

34. Między „sacrum” a „profanum” : możliwość postsekularnej interpretacji poezji Zbigniewa Herberta / Aleksandra Naróg // W : Mit, religia, nowoczesność : cena emancypacji / pod redakcją Tomasza Majewskiego i Macieja Kustera. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. – S. 95-110

35. Między sacrum a profanum : rozważania i dylematy / pod redakcją Grażyny Różańskiej. – Kraków : Dante, [2017]. – 420, [1] strona : ilustracje ; 23 cm.

36. Między zwątpieniem a nadzieją : wokół problematyki sakralnej w dramacie polskim po roku 1989 / Joanna Michalczuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Polskiej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2018. – 393 strony ; 24 cm.

37. Mit narodowy w sferze sacrum i profanum : tom monograficzny / pod redakcją Roberta Małeckiego i Aldony Borkowskiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Germanistyki ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych. – Warszawa ; Siedlce : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. – 224 s. ; 24 cm.
M 219975 (Opole)

38. „Najbardziej niebieska, bo najmniej ziemska ze sztuk pięknych”, czyli o „estetyce sacrum” w twórczości Stanisława Moniuszki / Eliza Krupińska // W : Sakralny wymiar twórczości Stanisława Moniuszki / [redakcja naukowa Monika Karwaszewska] ; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. – Gdańsk : Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 2019. – S. 9-16

39. Nie powinien przysyłać syna : etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa Herberta / pod redakcją Józefa Marii Ruszara. – Kraków : JMR Trans-Atlantyk : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018. – 337, [3] strony ; 24 cm. – (Biblioteka Pana Cogito)
M 220676 (Opole)

40. Nowe religie? : kilka przykładów religijnej ekspresji bohaterek Olgi Tokarczuk / Bernadetta Żynis // W : Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy – polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Emilii Juchniewicz. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 227-248

41. O rozmaitych sposobach analizy „sacrum” (od językoznawstwa do religioznawstwa) / Henryk Hoffmann // W : Teologiczny wymiar sacrum i profanum / biskup Alfons Nossol // W : Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – S. 85-93
M 183314 (Opole)

42. Obraz i sacrum w kulturze popularnej : o filmie „Stygmaty” Ruperta Wainwrighta / Małgorzata Jakubowska // W : Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – S. 399-406
C 049843 (Brzeg), M 195859 (Opole)

43. Obraz między sacrum i profanum / redakcja Maciej T. Kociuba. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. – 322 strony : ilustracje ; 24 cm.

44. Obrazy świętości w utworach Janusza Stanisława Pasierba, Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Anny Kamieńskiej i Zbigniewa Jankowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. – 297, [1] strona ; 24 cm.

45. Od świętego Mikołaja do świetnego Mikołaja : między bluźnierstwem a profanacją w tekstach kultury i popkultury / ks. Marek Łuczak // W : Święte i święci : kult i wizerunek świętych w tekstach kultury / red. nauk. Elżbieta M. Kur, Beata Walęciuk-Dejneka. – Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2016. – S. 149-158

46. Odkrywanie sacrum w filmie jako zadanie edukacji filmowej dzieci i młodzieży na przykładzie filmu Cyrk motyli w reżyserii J. Weigela = Exploring the sacredness in the film as the task of the children and the youth movie education on the basis of The Butterfly circus by J. Weigel / Małgorzata Dec // W : Sacrum w mediach / red. Mirosław Chmielewski, Marek Jodkowski, Dariusz Sonak, Jarosław Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 175-186

47. „Ogień z pogańskiego chramu” : „sacrum” jako domena pojęciowa metafor w najnowszej polskiej poezji erotycznej / Aneta Wysocka // W : Tabu w języku i kulturze / pod red. Anny Dąbrowskiej. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – S. 145-156

48. Piekła Luisa Buñuela : wokół problematyki sacrum i profanum / Iwona Kolasińska-Pasterczyk. – Kraków : Wydawnictwo Rabid, 2007. – 533 s. : il. ; 24 cm.

49. „Pierwsza rana” : o doświadczeniu sacrum w liryce Tadeusza Kijonki / Ewa Bartos // W : Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku : od pokolenia wojennego do Nowej Fali / pod redakcją Doroty Siwor i Józefa Maria Ruszara. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe ATH ; Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2019. – S. 323-336
M 220680/II (Opole)

50. Poezja doświadczania sacrum : wokół twórczości poetyckiej Janusza S. Pasierba / Krzysztof Kranicki. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, [2014]. – 249 s. ; 23 cm.

51. Pogranicza sacrum w medium literatury : monografia wieloautorska / pod redakcją Daniela Kalinowskiego i Emanueli Czeladki. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2020. – 287, [3] strony : fotografie ; 21 cm.

52. Polska poezja po 1989 roku wobec sacrum / Zofia Zarębianka // W : Nowa poezja polska : twórcy – tematy – motywy / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Pietrych. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. – S. 87-94
M 201943 M 202026 (Opole)

53. Poszukiwanie i degradowanie sacrum w kinie / pod red. Mirosława Przylipiaka i Krzysztofa Kornackiego. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. – 252 s. ; 24 cm.

54. Przestrzeń sacrum – przestrzeń zdegradowana w dramacie najnowszym (na wybranych przykładach) / Joanna Michalczuk // W : Sacrum na nowo poszukiwane : o literaturze polskiej po 1989 roku / red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, Lech Giemza ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Polskiej. Katedra Literatury Współczesnej. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 277-298

55. „Przybytek mojej wiary […] zamknę na siedem klamek własności” : poezja Haliny Poświatowskiej / Edyta Foltyn // W : Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy – polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Emilii Juchniewicz. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 209-223

56. Sacrum i emocje w malarstwie Jerzego Nowosielskiego / Katarzyna Stark // W : Emocjonalne aspekty kultury / pod redakcją Marii Bielawki, Łukasza Trzcińskiego i Katarzyny Skowronek. – Kraków : Wydawnictwa Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, 2017. – S. 123-134

57. Sacrum i profanum w „Historii żółtej ciżemki” Antoniny Domańskiej / Grażyna Lewandowicz-Nosal // W : (Re)konstrukcje przeszłości w prozie Antoniny Domańskiej / redakcja naukowa Małgorzata Chrobak, Katarzyna Wądolny-Tatar. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019. – S. 259-273

58. Sacrum i profanum w komunikacji perswazyjnej : na przykładzie magii w reklamie / Klaudia Cymanow-Sosin // W : Przekonać, pozyskać, skłonić : re-wizje : teoretyczne i praktyczne aspekty propagandy / redakcja naukowa Marek Sokołowski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2020. – S. 291-304
M 220540 (Opole)

59. Sacrum i profanum w ogrodach przykościelnych / Ewa Trzaskowska, Paweł Adamiec // W : Cmentarze i ogrody w krajobrazie : o sacrum, symbolice, kompozycji i przemijaniu = Cemeteries and gardens in landscape : on the sacred, symbolism, composition and evanescence / [red. nauk. Agata Zachariasz]. – Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2013. – S. 129-141

60. Sacrum i profanum w prozie Izaaka Babla / Teresa Żeberek // W : Teologiczny wymiar sacrum i profanum / biskup Alfons Nossol // W : Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – S. 487-493
M 183314 (Opole)

61. Sacrum i profanum w przekładach „Ulissesa” (na podstawie I epizodu) / Tadeusz Szczerbowski // W : Teologiczny wymiar sacrum i profanum / biskup Alfons Nossol // W : Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – S. 513-523
M 183314 (Opole)

62. Sacrum i profanum w twórczości Tomasz Manna / Jacek Kępa // W : Antropologia kultury mieszczańskiej / pod red. Joanny Ławnikowskiej-Koper i Lucyny Rożek. – Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016. – S. 63-81

63. Sacrum i sztuka / oprac. Nawojka Cieślińska. – Kraków : „Znak”, 1989. – 320 s. : fot. ; 24 cm.
M 160000 (Opole)

64. Sacrum jako zasada porządkowania świata w kulturze ludowej / Dorota Simonides // W : Teologiczny wymiar sacrum i profanum / biskup Alfons Nossol // W : Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – S. 95-102
M 183314 (Opole)

65. Sacrum matek – profanum obsoletek, czyli o macierzyństwie niespełnionym / Joanna Jawiczuk // W : W : Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy – polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Emilii Juchniewicz. Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – S. 251-264

66. Sacrum, mit, historia : wybór esejów / Mircea Eliade ; wyboru dokonał Marcin Czerwiński ; przeł. z fr. Anna Tatarkiewicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 309, [3] s. ; 18 cm. – (Biblioteka Myśli Współczesnej)
M 067383 (Opole)

67. Sacrum poza Bogiem : poszukiwania świeckiego sacrum w filmie Poza szatanem Bruno Dumonta = Sacrum outside of God : the search of secular sacrum in Bruno Dumont’s film Hors Satan / Bartosz Wieczorek // W : Sacrum w mediach / red. Mirosław Chmielewski, Marek Jodkowski, Dariusz Sonak, Jarosław Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 147-159

68. Sacrum w architekturze / Waldemar Wawrzyniak // W : Twórca wobec wymogów współczesnej liturgii / pod redakcją naukową Marty Kierskiej-Witczak. – Wrocław : Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, 2019. – S. 257-267

69. Sacrum w doświadczeniu kobiet : kulturowe perspektywy – polska i światowa : zbiorowa praca monograficzna / pod redakcją Daniela Kalinowskiego, Emilii Juchniewicz. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2019. – 297, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 21 cm.

70. Sacrum w filmie : podwójna perspektywa badań / Marek Lis // W : Polonistyka wobec wyzwań współczesności : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 1 / red. nauk. Stanisław Gajda, Irena Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 431-440

71. Sacrum w kinie dekadę później : szkice, eseje, rozprawy / pod. red. Sebastiana Jakuba Konefała, Magdaleny Zelent i Krzysztofa Kornackiego. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013. – 373 s. ; 24 cm.

72. Sacrum w kinie : poszukiwanie i degradowanie / pod red. Mirosława Przylipiaka i Krzysztofa Kornackiego. – Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2002. – 252 s. ; 24 cm.

73. Sacrum w kulturze tradycyjnej i jego eksponenty / Jan Adamowski // W : Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej / pod red. nauk. Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 29-41

74. Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej / pod red. nauk. Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – 358 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm.

75. Sacrum w kulturze współczesnej / Ryszard Strzelecki // W : Idee i wartości w języku i kulturze / red. nauk. Iza Matusiak-Kempa, Alina Naruszewicz-Duchlińska. – Olsztyn : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015. – S. 90-100

76. Sacrum w literaturze / red. tomu Jan Gotfryd, Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1983. – 273, [2] s. ; 21 cm.

77. Sacrum w literaturze dziecięcej i młodzieżowej / redakcja Anna Nosek, Małgorzata Wosnitzka-Kowalska. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2021. – 409, [2] strony ; 24 cm.

78. Sacrum w ludowej bajce zwierzęcej : (zarys problematyki) / Olga Wachcińska // W : Bajka zwierzęca w tradycji ludowej i literackiej / pod red. Adriana Mianeckiego i Violetty Wróblewskiej. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – S. 139-149

79. Sacrum w mieście. 1, Średniowiecze i wczesna epoka nowożytna : wymiar religijny, kulturalny i społeczny / redakcja Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 309 stron : ilustracje, fotografie ; 24 cm.

80. Sacrum w mieście. 2, Epoka nowożytna i czasy współczesne : wymiar religijny, kulturalny i społeczny / redakcja Danuta Quirini-Popławska, Łukasz Burkiewicz. – Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2016. – 395 stron : ilustracje, fotografie, mapy ; 23 cm.

81. Sacrum w poezji mistyków śląskich na podstawie Cherubinowego wędrowca / Beata Domagała // W : Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej / pod red. nauk. Jana Adamowskiego i Marioli Tymochowicz ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. – Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze ; Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 321-331

82. Sacrum w późnych utworach Wojciecha Kilara / Jolanta Szulakowska-Kulawik // W : Tradycje śląskiej kultury muzycznej = Traditions of Silesian musical culture. 15 / redakcja naukowa = edited by Anna Granat-Janki i zespół ; Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Katedra Teorii Muzyki i Historii Śląskiej Kultury Muzycznej = The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. Chair of Music Theory and History of Silesian Musical Culture. – Wrocław : Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 2020. – S. 289-307

83. Sacrum w profanum : słownictwo religijne we współczesnej polszczyźnie potocznej / Aleksandra Pawlikowska. – Wrocław : Quaestio, 2012. – 325, [1] s. : il. ; 21 cm.

84. „Sacrum” w przestrzeni publicznej jako nowe zjawisko kulturowe po 1989 roku / dr hab. Karol Badyna // W : Sztuka polska a Kościół dzisiaj : analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski / [redaktor merytoryczny Witold Kawecki]. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016. – S. 307-322

85. Sacrum w twórczości współczesnych popartystów : analiza medialna utworów muzycznych: Take me to church Hoziera i Prayer in C Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz = Sacrum in the work of contemporary popartystów [!] : media analysis songs: Take me to church Hozier’a [!] and Prayer in C Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz / Paweł Kucia // W : Sacrum w mediach / red. Mirosław Chmielewski, Marek Jodkowski, Dariusz Sonak, Jarosław Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 301-311

86. Sakralny charakter pieśni religijnej jako nośnika wartości religijnych / Agnieszka Sojka // W : Literatura, człowiek, wartość : księga jubileuszowa dedykowana Bogusławowi Żurakowskiemu z okazji 50-lecia twórczości i 25-lecia pracy naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim / pod red. Dariusza Piotra Klimczaka, Agnieszki Sojki. – Kraków, 2007. – S. 237-245
M 207503 C 201508 (Opole)

87. Sakralny wymiar twórczości Stanisława Moniuszki / [redakcja naukowa Monika Karwaszewska] ; Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. – Gdańsk : Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, 2019. – 195 stron : faksymilia, nuty ; 24 cm.

88. Sfera sacrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy Środkowej / pod red. nauk. Adama Koseskiego i Andrzeja Stawarza ; Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta [et al.]. – Warszawa : PTEM ; Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora, 2004. – 184 s. : il., faks., fot. ; 24 cm.
M 067352 (Nysa)

89. Skradzione symbole : język sacrum w przekazie reklamowym = The stolen symbols : sacred language in advertising message / Monika Kacprzak // W : Sacrum w mediach / red. Mirosław Chmielewski, Marek Jodkowski, Dariusz Sonak, Jarosław Woźniak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2015. – S. 201-214

90. Ssanie : głód sacrum w literaturze polskiej / Jakub Lubelski. – Warszawa : Fundacja Świętego Mikołaja. Redakcja “Teologii Politycznej”, 2015. – 274 s. ; 21 cm.

91. Sztuka i sacrum : perspektywa katolicka / ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski // W : Morfologia sztuki : współczesne oblicza transcendencji : monografia : międzynarodowe sympozjum: Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, Wydział Rzeźby, 1-2 grudnia 2016 r. – Kraków : Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Wydział Rzeźby, [2018]. – S. 52-59

92. Ślady sacrum w literaturze dla dzieci : studia i szkice / Grażyna Lewandowicz-Nosal. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020. – 154, [2] strony ; 22 cm.

93. Ślady sacrum w poezji Alicji Baluch / Grażyna Lewandowicz-Nosal // W : O tym, co Alicja odkryła… : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. – S. 56-65

94. Teatr i sacrum w średniowieczu : religia, cywilizacja, estetyka / Andrzej Dąbrówka. – Wrocław : „Funna”, 2001. – 669,[2] s. ; 21 cm. – (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna)
C 183608 M 186978 (Opole)

95. Teologiczny wymiar sacrum i profanum / biskup Alfons Nossol // W : Człowiek – dzieło – sacrum / red. Stanisław Gajda, Helmut Jan Sobeczko ; Uniwersytet Opolski. Instytut filologii Polskiej ; Uniwersytet Opolski. – Opole : Uniwersytet Opolski. Instytut Filologii Polskiej, 1998. – S. 13-17
M 183314 (Opole)

96. „Trzeba pytać” : szkic o religijnych tropach w poezji Marcina Świetlickiego / Paweł Panas // W : „Odpowiednie dać rzeczy słowo…” : prace ofiarowane Księdzu Prałatowi Zbigniewowi Adamkowi z okazji siedemdziesiątych urodzin / redakcja Jacek Nowak, Magdalena Rzepka. – Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, copyright 2016. – S. 367-372

97. „Święte życie” na Lizbońskiej : architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego / Joanna Grądziel-Wójcik // W : Pogranicza językoznawstwa polonistycznego : prace dedykowane profesorom Zygmuntowi Zagórskiemu i Karolowi Zierhofferowi dla uczczenia odnowienia doktoratów po pięćdziesięciu latach / red. Małgorzata Rybka, Przemysław Wiatrowski. – Poznań : Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza : Wydawnictwo Nauka i Innowacje, 2015. – S. 45-62

98. Tropy sacrum w literaturze XX wieku : od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych / Zofia Zarębianka. – Bydgoszcz : „Homini”, 2001. – 338 s. ; 21 cm.

99. W kręgu sacrum i profanum : twórczość Krzysztofa Pendereckiego / Regina Chłopicka // W : Wolność ocalona : chrześcijańskie światło na ludzkich drogach : V Kongres Kultury Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 13-16 października 2016 r. / red. Tomasz Adamczyk. – Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2016. – S. 53-69

100. W poszukiwaniu przestrzeni świętej w mieście / Anna Małgorzata Królikowska, Maciej Kowalewski // W : Miasto i sacrum / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej. – Kraków : „Nomos”, 2011. – S. 7-18
M 206487 (Opole)

101. Wielka wiara, wielka miłość… : sacrum w kinie na przykładzie Matki Joanny od Aniołów Jerzego Kawalerowicza (1960) = Great faith, great love : the sacrum in the film Mother Joan of the Angels by Jerzy Kawalerowicz (1960) / Iwona Grodź // W : Dyskurs religijny. 2 / redakcja Małgorzata Rybka, Marta Wrześniewska-Pietrzak. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, 2017. – S. 85-96

102. „Wietrzenie sacrum” : proces przechodzenia przestrzeni dawnych cmentarzy od sfery sacrum do sfery profanum / Aleksandra Pilarczyk // W : Miasto i sacrum / pod red. Macieja Kowalewskiego i Anny Małgorzaty Królikowskiej. – Kraków : „Nomos”, 2011. – S. 196-211
M 206487 (Opole)

103. Wobec sacrum w literaturze / Michał Masłowski // W : Polonistyka wobec wyzwań współczesności : V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg – Opole, 10-13 lipca 2013 r. T. 1 / red. nauk. Stanisław Gajda, Irena Jokiel. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – S. 399-403

Artykuły w czasopismach:

104. Biblia w filmie biblijnym : sacrum i profanum / Marek Lis // Kwartalnik Filmowy. – R. 25, nr 45 (2004), s. 41-55

105. Bóg jest Poetą… : w poszukiwaniu sacrum we współczesnej poezji / Stefan Radziszewski // Kieleckie Studia Teologiczne. – T. 13 (2014), s. 205-223
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Kieleckie_Studia_Teologiczne/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2014-t13/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2014-t13-s205-223/Kieleckie_Studia_Teologiczne-r2014-t13-s205-223.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

106. Cisza i światło jako środki wyrażania sacrum : (na przykładzie „Pieśni o Bogu ukrytym” Karola Wojtyły i tomiku „Postać w bieli” Czesława Sobkowiaka) / Katarzyna Krysińska // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana. – T. 8 (2017), s. 119-129
* Dostępne w Internecie: https://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/67744/edition/60382/content?ref=L2NvbGxlY3Rpb25kZXNjcmlwdGlvbi84NTA [dostęp: 2.12.2022 r.]

107. Dialektyka sacrum w poezji Grochowiaka / Krzysztof Trybuś // Pamiętnik Literacki. – 1984, z. 2, s. 165-189

108. Dlaczego Kain? : motyw sacrum we wczesnych wierszach Marcina Świetlickiego / Sylwia Grzeszna // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2015, [nr] 4, s. 129-147
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/967612 [dostęp: 2.12.2022 r.]

109. Elementy sacrum w powieści „Corpus Christi” Patricka Rotha / Ewa Anna Piasta // Roczniki Humanistyczne. – T. 63, z. 5 (2015), s. 159-171
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1882427 [dostęp: 2.12.2022 r.]

110. Ewolucja „sacrum” w twórczości Jarosława Marka Rymkiewicza : (od „Wiecznego Teraz” klasyka do metafizycznego szamba ”nihilisty”) / Marzena Woźniak-Łabieniec // Arcana. – 2015, nr 4, s. 25-30

111. Jak mówić o „sacrum” na lekcjach języka polskiego? / Dariusz Szczukowski // Język, Szkoła, Religia. – T. 3 (2007), s. 323-332
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Jezyk_Szkola_Religia/Jezyk_Szkola_Religia-r2008-t3/Jezyk_Szkola_Religia-r2008-t3-s323-332/Jezyk_Szkola_Religia-r2008-t3-s323-332.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

112. Kilka uwag o możliwości sacrum w sztuce współczesnej / Joanna Winnicka-Gburek // Estetyka i Krytyka. – 2014, nr 4, s. 205-218
* Dostępne w Internecie: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-0670b593-f9d6-4554-9c3e-c3817c874dc3 [dostęp: 2.12.2022 r.]

113. Kino i sacrum / Marek Sokołowski. – Bibliogr. // Kultura i Edukacja. – 2002, nr 2, s. 80-95

114. „Klucz niebieski” i „Rozmowy z diabłem”, czyli sacrum w zapomnianych cyklach bajek Leszka Kołakowskiego / Adrian Szary // Guliwer. – 2012, nr 3, s. 27-35

115. Literacki obraz „sacrum” w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. [Cz.] 1 / Zbigniew Baran // Akant. – R. 12, nr 5 (2009), s. 24-25

116. Literacki obraz „sacrum” w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. [Cz.] 2 / Zbigniew Baran // Akant. – R. 12, nr 7 (2009), s. 35-36

117. Literacki obraz „sacrum” w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. [Cz.] 3 / Zbigniew Baran // Akant. – R. 12, nr 8 (2009), s. 40-41

118. Literacki obraz „sacrum” w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. [Cz. 4] / Zbigniew Baran // Akant. – R. 12, nr 9 (2009), s. 22-24

119. Manga i sacrum : inspiracje religijne w komiksie japońskim / Anna M. Sutkowska // Nurt SVD. – [R. 46], wyd. spec. (2012), s. 103-120
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Nurt_SVD/Nurt_SVD-r2012-t46-nwyd_spec_/Nurt_SVD-r2012-t46-nwyd_spec_-s103-120/Nurt_SVD-r2012-t46-nwyd_spec_-s103-120.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

120. Marcin Świetlicki a Tadeusz Różewicz : dwa głosy o sacrum / Sylwia Grzeszna // Czytanie Literatury. – Nr 2 (2013), s. 247-267
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/942511 [dostęp: 2.12.2022 r.]

121. Między sacrum a profanum : mityzacje i demitologizacje w poezji Zbigniewa Herberta / Aleksandra Naróg // Migotania. – 2017, nr 2/3, s. 48-50
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/274308/narog_miedzy_sacrum_a_profanum_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y [dostęp: 2.12.2022 r.]

122. Miłość i sacrum w „Mazepie” Juliusza Słowackiego / Maria Kalinowska // Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska. – Z. 47 (1996), s. 17-31

123. „Misterium tremendum, misterium fascinosum” : bohaterowie w poszukiwaniu „sacrum” w filmach: „Andriej Rublow” Andrieja Tarkowskiego, „Dziennik wiejskiego proboszcza” Roberta Bressona i „Uczta Babette” Gabriela Axela / Michał Legan // Studia Filmoznawcze. – [T.] 25 (2004), s. 143-169

124. Nowa metafizyczność na nowe tysiąclecie czy sacrum na cenzurowanym? : wymiar sacrum w poezji najnowszej (na wybranych przykładach) / Zofia Zarębianka // Topos. – 2001, nr 6, s. 44-52

125. O możliwości zaistnienia sacrum w sztuce / Sylwia Góra // Perspektywy Kultury. – 2014, nr 2, s. 7-24

126. O (nie)konieczności sacrum w teatrze / Jacek Wachowski // Wiedza i Umiejętności. – T. 4 (2003), s. 45-58

127. Obraz Boga i problematyka sacrum w tekstach muzyki rockowej i hiphopowej / Włodzimierz Moch // Heteroglossia. – Nr 5 (2015), s. 189-201
* Dostępne w Internecie: https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/178414/edition/180871/content [dostęp: 2.11.2022 r.]

128. Obraz tego Boga, którego wielbi artysta : o obecności sacrum w sztuce współczesnej / Ewa Klekot // Ethos. – 1997, nr 4, s. 187-194
* Dostępne w Internecie:
https://dlibra.kul.pl/Content/29785/20_obraz_tego_boga.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

129. Obszary sacrum w sztuce Hasiora / Rafał Zendran // Język, Religia, Tożsamość. – T. 3 (2009), s. 313-348

130. Od świętości do codzienności : o profaniczności obrazka dewocyjnego u schyłku epoki audiowizualnej / Magdalena Jagiełło // Konteksty. – 2002, nr 1-2, s. 141-149

131. Okruchy sacrum w świecie profanum : wartości judeochrześcijańskie w kinie Hollywood / Jacek Jędrzejewski // Notatnik Multimedialny. – R. 6, nr 1/2 (2013), s. 79-97

132. Osobisty ochroniarz „nieznanego Boga” : poszukiwania „sacrum” w poezji Jacka Podsiadły / Sylwia Grzeszna // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2012, [nr] 4, s. 185-201
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/648762 [dostęp: 2.12.2022 r.]

133. Pojęcie sacrum w powieści Zbyszko Bednorza : „Imię domu wschodzącego” / Bartłomiej Kozera // Kwartalnik Opolski. – 1998, nr 3-4, s. 71-75

134. Profanacje, detronizacje, odwrócenia – karnawalizacja chrześcijańskiego „Sacrum” w sztuce współczesnej (przypadek Doroty Nieznalskiej) / Marcin Kowalczyk // Kultura i Edukacja. – 2011, nr 2, s. 7-18

135. „Profanum” w służbie „sacrum” sanktuarium licheńskiego / Zbigniew Krochmal // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 21 (2010), s. 133-149

136. „Proszę księdza – ja naprawdę Go szukałem” : religijne rozterki w poezji Zbigniewa Herberta / Anna Wesołowska // Konteksty Kultury. – [Nr] 12, z. 4 (2015), s. 436-450
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Konteksty_Kultury/2015/Tom-12-zeszyt-4/art/6750 [dostęp: 2.12.2022 r.]

137. Prywatyzacja sacrum w poezji współczesnej / Edyta Sołtys-Lewandowska // Ruch Literacki. – 2015, z. 2 , s. 185-203
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/Content/83062/mainfile.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

138. Przestrzenie sacrum w „trylogii wołyńskiej” Wołodymyra Łysa / Albert Nowacki // Studia Ucrainica Varsoviensia. – [T.] 7 (2019), s. 109-120
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1789219 [dostęp: 2.12.2022 r.]

139. Przestrzeń „sacrum” – przestrzeń „profanum” w prozie Ernsta Wiecherta / Dariusz Bawoł // Literaturoznawstwo. – 2010, nr 1, s. 131-155
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2010-t1_(4)/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2010-t1_(4)-s131-155/Literaturoznawstwo_historia_teoria_metodologia_krytyka-r2010-t1_(4)-s131-155.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

140. Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy / Krzysztof Stępniak // Zeszyty Prasoznawcze. – 2018, nr 2, s. 327-341
* Dostępne w Internecie: https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2018/2-234/art/12857/ [dostęp: 3.12.2022 r.]

141. Rola sacrum w języku piosenek polskich kibiców piłki nożnej / Izabela Kępka // Język Polski. – 2015, z. 3, s. 270-281

142. Sacrum i dzieło – lekcja z obrazem / Monika Kołosińska // Polonistyka. – 2001, nr 9, s. 554-557
* Lekcja dotycząca obrazu Piero della Francesca „Narodzenie Chrystusa” oraz fragmentu eseju Zbigniewa Herberta „Piero della Francesca” ze zbioru „Barbarzyńca w ogrodzie”

143. Sacrum i profanum przestrzeni miejskiej : „Officium Secretum : pies pański” Marcina Wrońskiego / Agnieszka Trześniewska // Ogród. – R. 30, nr 1/4 (2017), s. 179-203

144. „Sacrum” i „profanum” w fotografii / Zbigniew Treppa // Camera Obscura. – 2009, nr 3/4, s. 3-7

145. Sacrum i profanum w przestrzeni stepu ukraińskiego : wizja młodego pokolenia romantyków / Magdalena Broniarek // Krakowskie Pismo Kresowe. – R. 2 (2010), s. 83-102
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/292889/broniarek_sacrum_i_profanum_w_przestrzeni_stepu_ukrainskiego_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 2.2.2022 r.]

146. Sacrum i profanum w twórczości wokalnej Henryka Hubertusa Jabłońskiego na przykładzie wybranych utworów / Alicja Rumianowska // Musica Vocale. – 2014, s. 141-153

147. „Sacrum” jako kategoria literacka / Marta Zambrzycka // Studia Humanistyczne. – Nr 10 (2010), s. 105-112

148. Sacrum – profanum w wierszu Stanisława Grochowiaka „Portretowanie umarłej” / Ewa Letachowicz // Zeszyty Naukowe. Filologia Polska / Uniwersytet Opolski. – Z. 38 (1997), s. 157-163

149. Sacrum – przekroje tematyczne : (od Jachowicza do Kulmowej) : ref. / Alicja Baluch // Guliwer. – 1998, nr 1, s. 6-10

150. Sacrum w architekturze – wątpliwości i możliwości / Cezary Wąs // Prace Komisji Historii Sztuki / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. – T. 32 (2002), s. 543-552

151. Sacrum w „Kosmosie” Gombrowicza / Małgorzata Kacik // Kresy. – 2003, nr 2/3, s. 23-33

152. Sacrum w krajobrazie Japonii / Urszula Myga-Piątek // Peregrinus Cracoviensis. – Z. 22 (2011), s. 267-287

153. Sacrum w literaturze / Maria Aniśkowicz // Życie i Myśl. – 1979, nr 12, s. 98-107

154. Sacrum w literaturze / Stefan Sawicki // Pamiętnik Literacki. – 1980, z. 3, s. 169-182

155. Sacrum w literaturze polskiej po 1989 r. / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa // Polonistyka. – 2014, nr 7, s. 5-8

156. Sacrum w literaturze romantycznej / Anna Różańska-Pakuła // Polonistyka. – 2000, nr 8, s. 486-491
* Sacrum w literaturze romantycznej : propozycje lekcji w gimnazjum

157. Sacrum w malarstwie / Jerzy Tomala // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pedagogika i Psychologia. – Z. 4 (2007), s. 197-205

158. Sacrum w muzyce Andrzeja Panufnika / Katarzyna Szymańska-Stułka // Musica Sacra Nova. – R. 1, nr 1 (2007), s. 156-171

159. Sacrum w poezji Czesława Miłosza / Jacek Dąbała // Więź. – 1992, nr 7, s. 80-89

160. Sacrum w poezji Karola Wojtyły / Maria Kabata // Język Polski. – 2007, z. 3, s. 182-188

161. Sacrum w sztuce Wschodu i Zachodu : w zwierciadle wybranego motywu ikonograficznego / Aleksandra Olędzka-Frybesowa // Znak. – 1991, nr 435, s. 78-89
* Motyw Opłakiwania

162. Sacrum w świecie przemocy : o poezji Jana Polkowskiego / Wojciech Kudyba // Polonistyka. – 2014, nr 7, s. 15-18

163. Sacrum w twórczości Elizabeth Bishop / Damian Romaniak // Elewator. – 2019, nr 2, s. 57-65

164. „Sacrum” w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena / Anna Ratajczyk // Studia Warmińskie. – T. 44/45 (2007/2008), s. 113-131
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Warminskie/Studia_Warminskie-r2007_2008-t44_45/Studia_Warminskie-r2007_2008-t44_45-s113-131/Studia_Warminskie-r2007_2008-t44_45-s113-131.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

165. Sacrum we współczesnej poezji polskiej / Stanisław Cieślak // Życie i Myśl. – 1981, nr 2, s. 76-94

166. „Sacrum” wobec „duchowego” : pojęciowe pułapki i warianty wzajemnych odniesień / Zofia Zarębianka // Studia Humanistyczne AGH. – T. 12, [z.] 3 (2013), s. 7-14
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/11085/zarebianka_sacrum_wobec_duchowego_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 2.12.2022 r.]

167. Sakralizacja i desakralizacja rzeczywistości w opowiadaniach o Wiedźminie oraz cyklu powieściowym Andrzeja Sapkowskiego / Małgorzata Szymczak // Przegląd Humanistyczny. – 2002, nr 2, s. 51-69

168. Sepulkralność i zacieranie granic : imperatywy poezji Piotra/Petera Lachmanna / Przemysław Chojnowski // Ruch Literacki. – 2017, z. 6, s. 591-612
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/2090163 [dostęp: 2.12.2022 r.]

169. Strefa sacrum w baśniach Hansa Christiana Andersena / Danuta Jastrzębska-Golonka // Język, Szkoła, Religia. – T. 4 (2008), s. 128-138
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Jezyk_Szkola_Religia/Jezyk_Szkola_Religia-r2009-t4/Jezyk_Szkola_Religia-r2009-t4-s128-138/Jezyk_Szkola_Religia-r2009-t4-s128-138.pdf [dostęp: 2.12.2022 r.]

170. Sztuka jako świętość i grzeszność / Henryk Waniek // Konteksty. – 1996, nr 3-4, s. 9-10

171. Śmierć [nie]spektakularna – „sacrum” umierania w wybranych filmach Krzysztofa Zanussiego = [Not] spectacular death – the „sacrum” of dying in Krzysztof Zanussi’s selected films / Damian Belina // Biuletyn Edukacji Medialnej. – 2018, [nr] 1, s. 97-110

172. Światło w klatce : o sacrum w kinie lat dziewięćdziesiątych. Cz. 1 / Jerzy Sosnowski // Przegląd Powszechny. – 1999, nr 10, s. 52-58

173. Światło w klatce : o sacrum w kinie lat dziewięćdziesiątych. Cz. 2 / Jerzy Sosnowski // Przegląd Powszechny. – 1999, nr 11, s. 217-225

174. „Wierszem można odkorkować duszę” : o sacrum w twórczości Wacława Oszajcy / Ewelina Popielarz-Zajdel // Dydaktyka Polonistyczna. – 2020, nr 6, s. 57-71
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/1206856 [dostęp: 2.12.2022 r.]

175. „Wniebowstąpienie wiersza”, czyli o problemach z kategorią sacrum w literaturze / Sylwia Panek // Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka. – T. 3 (1996), s. 212-224

176. Wobec pustego Nieba : o braku sacrum w późnej twórczości Mirona Białoszewskiego / Adrian Gleń // Przegląd Filozoficzno-Literacki. – 2003, nr 4, s. 219-237

177. Zen w pomadce : rzecz o sacrum w reklamie / Radosław Kossakowski // Dialogi Polityczne. – Nr 8 (2007), s. 193-212
* Dostępne w Internecie: https://apcz.umk.pl/DP/article/view/DP.2007.032/5876 [dostęp: 2.12.2022 r.]

178. Zwierzę w sztuce współczesnej : sacrum – decorum – profanum / Agnieszka Badura // Przegląd Filozoficzny. – R. 24, nr 2 (2015), s. 351-370
* Dostępne w Internecie: https://journals.pan.pl/publication/108829/edition/94459/przeglad-filozoficzny-nowa-seria-2015-no-2-zwierzeta-w-sztuce-wspolczesnej-sacrum-decorum-profanum-bandura-agnieszka [dostęp: 2.12.2022 r.]

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu