Wdowieństwo

Książki:

1. Biblijne i święte wdowy : oraz z wdowiego pamiętnika / Barbara Szczepanowicz. – Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM, 2021. – 383 strony ; 21 cm.

2. „Dopóki śmierć ich nie rozłączy” : życie według wdowy z kręgów ziemiańskich w XIX wieku / Nina Kapuścińska-Kmiecik // W : Portret kobiecy” : Polki w realiach epoki. T. 2 / red. nauk. Jarosław Kita, Marta Sikorska-Kowalska. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2014. – S. 123-144

3. Kiedy umarł ten, który mnie trzymał przy życiu : żałoba w twórczości Christine de Pizan (1364-1431) / Małgorzata Posturzyńska-Bosko // W : Tożsamość, kultura, nowoczesność. [T. 2], Czas, pamięć / pod redakcją Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017. – S. 255-267

4. „Morze od brzegu śmiertelności do portu odpocznienia (…) prowadzące” : cierpienie i smutek po stracie małżonka w kazaniach pogrzebowych z XVII-XVIII w. / Agnieszka Jakuboszczak // W : Staropolski ogląd świata : nulla dies sine linea : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicę urodzin / redakcja naukowa Elżbieta Kościk, Filip Wolański, Rościsław Żerelik. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – S. 131-144

5. Pamięć przedmiotów i samotność opuszczonego : o „Wdowcu” Stanisława Grochowiaka / Ewelina Suszek // W : Samotność : aspekty, konteksty, wymiary. T. 2 / pod red. Katarzyny Arciszewskiej, Liliany Kality, Urszuli Patockiej-Sigłowy. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2016. – S. 50-61

6. Rzecz o ośmioletniej wdowie pokutującej za grzechy z poprzedniego życia: „Woda” Deepy Mehty / Weronika Kostyra // W : Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015. – S. 55-61

7. „Samotność wchłonęła wszystko…” – wdowieństwo w prozie kobiecej międzywojnia na przykładzie powieści Anieli Gruszeckiej “Przygoda w nieznanym kraju” / Krystyna Gielarek // W : Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015. – S. 123-133

8. W tym osieroconym stanie : pozycja wdowy w społeczeństwie szlacheckim w Rzeczypospolitej (od schyłku XVII do połowy XVIII wieku) / Urszula Kicińska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. – 676, [4] strony ; 24 cm.

9. Wdowa i wdowieństwo w mieszczańskiej przestrzeni kulturowej barokowego Śląska / Beata Stuchlik-Surowiak // W : Antropologia kultury mieszczańskiej / pod red. Joanny Ławnikowskiej-Koper i Lucyny Rożek. – Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016. – S. 329-338

10. „Życie, które przepędziłam z mężem, jest dla mnie obowiązkiem, abym wdzięczną pamięć zachowała do zgonu i aby serce, które on posiadał, szanowało popioły jego” : kategoria wdowy w “Pani Podczaszynie” Michała Dymitra Krajewskiego / Weronika Pawlik-Kwaśniewska // W : Modele kobiecej samotności – panny, wdowy, rozwiedzione / pod red. Beaty Walęciuk-Dejneki. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015. – S. 145-152

Artykuły w czasopismach:

11. „Bal wdów i wdowców” Mariana Pankowskiego w perspektywie antropologii śmierci / Jan Burnatowski // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria. – [Nr] 8 (2008), s. 98-104

12. Cierpienie wdowy : językowy obraz cierpienia po stracie męża w poezji Haliny Poświatowskiej / Joanna Antczak-Sokołowska // Język, Szkoła, Religia. – T. 9, nr 1 (2014), s. 107-121

13. Gościć proroka to przyjąć słowo Boga : Eliasz u wdowy z Sarepty Sydońskiej (1 Krl 17,8-24) = Hosting a prophet is like receiving God’s world : Elijah and the widow of Zarephath of Sidon (1 Kings 17:8-24) / Kinga Frąckowska // Biblica et Patristica Thoruniensia. – T. 9, [nr] 2 (2016), s. 11-23

14. Ideał wdowieństwa w listach św. Hieronima / Brunon Zgraja // Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego. – T. 30 (2010), s. 441-457

15. „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem” (Łk 18,3) : status wdowy w Opus Lucanum = „Grant me justice against my adversary” (Luke 18:3) : the status of a widow in Opus Lucanum / Paweł Podeszwa // Biblica et Patristica Thoruniensia. – T. 8, [nr] 2 (2015), s. 81-100

16. Skądże nadejdzie mi pomoc?” (PS 121,1) : wokół wdowieństwa w Biblii / Piotr Ostański // Poznańskie Studia Teologiczne. – T. 16 (2004), s. 59-74

17. Wdowa i wdowieństwo w świetle XVIII-wiecznych tekstów religijnych / Agnieszka Jakuboszczak // Nasza Przeszłość. – T. 113 (2010), s. 247-267

18. Wdowie niedole, wdowie ambicje. O wdowach w kościele pierwszych wieków / Ewa Wipszycka // Mówią Wieki. – 1994, nr 2, s. 2-6

19. Wdowieństwo jako droga do doskonałości w „Żywotach świetych” Piotra Skargi / Bernadetta Puchalska-Dąbrowska // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica. – 2013, nr 3, s. 271-283

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu