Balet

Książki:

1. Balet / Arnold L. Haskell ; [autoryzowanego przekł. z jęz. ang. dokonała Alicja Bońkowska]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, [1965]. – 244, [2] s., [28] s. tabl. : il., fot., portr., rys. ; 20 cm.
M 049353 (Opole)

2. Balet romantyczny w grafice = The romantic ballet in prints / Jan Stanisław Witkiewicz ; wstęp John Neumeier ; [tł. na ang. Grzegorz Chojnowski]. – Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2012. – 180, [3] s. : il. (w tym kolor.) ; 29 cm.

3. Balet romantyczny w Paryżu / Ivor Guest ; przeł. [z ang.] Agnieszka Kreczmar. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 283, [5] s., [32] s. tabl. : il., portr., rys. ; 25 cm.
M 36512 (Kędzierzyn-Koźle), M 033644 (Nysa), M 115826 (Opole)

4. Co to jest balet / Irena Turska ; [rys. Barbara Brzozowska]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1957. – 51, [3] s. : il. ; 18 cm.

5. Czytając taniec, czyli o historycznych związkach baletu ze słowem / Anna Reglińska-Jemioł // W : Jestem-więc czytam : między pragmatyzmem a wolnością / pod red. Grażyny Tomaszewskiej, Beaty Kapeli-Bagińskiej, Zofii Pomirskiej. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2012. – S. 99-109
M 214168 (Opole)

6. Filozofia baletu / Magdalena Malska. – Kraków : „Fall”, cop. 1998. – 119, [1] s. ; 17 cm.

7. Krótki zarys historii tańca i baletu / Irena Turska. – [Wyd. 2 popr. i rozsz.]. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983. – 319,[1] s., [40] s.tabl. : il., faks., fot., portr. ; 24 cm.
M 034355 (Brzeg), M 43421 (Kędzierzyn-Koźle), M 043223 (Nysa), M 134012 M 134062 (Opole)

8. Samotnie w służbie Terpsychory – szkic o kobietach na scenie baletowej epoki oświecenia / Anna Reglińska-Jemioł // W : Siła samotności : zjawisko kobiecej samotności w kulturze i edukacji / pod redakcją Joanny Posłusznej. – Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2015. – S. 75-82

9. Tajniki sztuki baletowej : rozważania o estetyce i anatomii baletu / Janina Pudełek ; Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Centrum Edukacji Artystycznej. – Warszawa : AM, 1995. – 133, [1] s. ; 30 cm.

10. W jaki sposób balet układa się do snu, czyli co i dlaczego śnią bohaterowie dziewiętnastowiecznych baletów / Agnieszka Narewska // W : Kulturowy obraz bezsenności, (pół)snu i marzeń sennych / pod red. Jolanty Bujak-Lechowicz, Dominiki Dworakowskiej, Agnieszki Staneckiej. – Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2016. – S. 133-142

11. W świetle reflektorów i w ciemności rozpaczy : o blaskach i cieniach sławy tancerza : baletnice i tancerki jako protagonistki powieści niemieckiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku / Agnieszka Sochal // W : Światło i ciemność w literaturze, kulturze i sztuce : od antyku do współczesności / tom monograficzny pod redakcją Danuty Szymonik, Ewy Kozak, Adriany Pogody-Kołodziejak ; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Instytut Neofilologii i Badań Interdyscyplinarnych, 2015. – S. 217-226

12. Z historii baletu / Janina Pudełek. – [Wyd. 2]. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981. – 88 s. : il., rys. ; 24 cm.
M 029953 (Brzeg), M 125278 M 125344 (Opole)

Artykuły w czasopismach:

13. Balet – baletnica – tancerz baletowy : badanie skojarzeń osób nietańczących / Maria Aleksandrovich, Jacek Kowalczyk // Ars inter Culturas. – Nr 9 (2020), s. 353-372
* Dostępne w Internecie: https://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-6af6064e-5661-4612-be0d-6a6385189ff3 [dostęp: 29.11.2022 r.]

14. Balet i mistyka – Cypriana Norwida poetycki odblask tańca / Dorota Klimanowska // Przegląd Humanistyczny. – 2001, nr 2, s. 53-66

15. Balet na wybiegu : o wzajemnych związkach mody i sztuki baletowej od XVI do XIX wieku = Ballet on a catwalk : on mutual relation between fashion and ballet art from the 16 th to the 19 th century / Agnieszka Narewska // Studia Choreologica. – Vol. 18 (2017), s. 165-179

16. Baletowe inspiracje „Dziadkiem do orzechów” E. T. A. Hoffmanna, czyli o unii tańca i literatury : (na przykładzie baletu Petipy/Iwanowa) / Agnieszka Narewska // Konteksty Kultury. – [Nr] 12, z. 4 (2015), s. 460-473
* Dostępne w Internecie: https://bibliotekanauki.pl/articles/650327 [dostęp: 29.11.2022 r.]

17. Bogowie tańca czy faceci w rajtuzach? : mężczyźni w balecie wczoraj i dziś = The gods of dance or guys in tights? : men in a balle yesterday and today / Agnieszka Narewska // Studia Choreologica. – Vol. 17 (2016), s. 153-175

18. Czarny łabędź / Andrzej Kołodyński // Kino. – 2011, nr 1, s. 67
* Zawiera rec. filmu: Czarny łabędź / reż. Darren Aronofsky, 2010

19. Ciężar lekkości / Tadeusz Szyma // Kino. – 2014, nr 3, s. 88-89
* Zawiera rec. filmu: Czasem śnię, że latam / reż. Aneta Popiel-Machnicka, 2013

20. „Klasa tańca” Edgara Degasa / Dorota Nosowska // Cogito. – 2010, nr 1, s. 38-39

21. Łabędzi puch / Anita Piotrowska // Tygodnik Powszechny. – 2011, nr 4, s. 36
* Zawiera rec. filmu: Czarny łabędź / reż. Darren Aronofsky

22. O warstwie treściowej spektakli baletowych : wokół problemu recepcji i transformacji kulturowych tematów libretta / Anna Reglińska-Jemioł // Napis. – Ser. 26 (2020), s. 314-327
* Dostępne w Internecie: https://rcin.org.pl/dlibra/publication/187559/edition/154142/content [dostęp: 29.11.2022 r.]

23. O związkach twórczości Juliusza Słowackiego z teatrem operowym i baletem romantycznym / Magdalena Chacko // Litteraria. – 2000, nr 31. s. 5-21

24. Pantomima – cyrk – taniec – balet : impresje wokół symbolicznych aspektów kultury fizycznej / Agnieszka Zalewska-Meler // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, s. 16-19

25. Szał na czubkach palców : balet w roli głównej / Wim Wenders ; rozm. przepr. Laura Lucchini // Forum. – 2011, nr 17/18, s. 55-57
* Na marginesie filmu „Pina” w reż. Wima Wendersa

26. Świat tekstu libretta i/lub komunikat spektaklu baletowego / Marta Wybraniec // Media, Kultura, Społeczeństwo. – Nr 7/8 (2012/2013), s. 59-64
* Dostępne w Internecie: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Media_Kultura_Spoleczenstwo/Media_Kultura_Spoleczenstwo-r2012_2013-t-n7_8/Media_Kultura_Spoleczenstwo-r2012_2013-t-n7_8-s59-64/Media_Kultura_Spoleczenstwo-r2012_2013-t-n7_8-s59-64.pdf [dostęp: 29.11.2022 r.]

27. Taneczne obrazy szaleństwa na przykładzie wybranych inscenizacji baletu „Giselle” Adolphe’a Adama / Agnieszka Narewska // Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne. – Numer Specjalny (2017), nr 1, s. 127-139
* Dostępne w Internecie: https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/53951/narewska_taneczne_obrazy_szalenstwa_na_przykladzie_wybranych_inscenizacji_2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 29.11.2022 r.]

28. Taniec zmysłów : Czajkowski, Witkacy, Biegiczew i Gelcer / Beata Niklewicz // Polonistyka. – 2013, nr 5, s. 26-30
* Analiza libretta „Jeziora łabędziego” i inspirowanego dziełem obrazu Stanisława Ignacego Witkiewicza „Kompozycja z łabędziami”

29. Tańczące reklamy : wizerunek sztuki baletowej w reklamach = The dancing adverts : the image of ballet art in adverts / Agnieszka Narewska-Siejda // Studia Choreologica. – Vol. 20 (2019), s. 275-287

30. Wiosna i prowokacja w sztuce modernizmu europejskiego / Monika Brzóstowicz-Klajn // Polonistyka. – 2012, nr 10, s. 24-27

Zob. też hasło: taniec

Oprac. Anna Zacłona
Wydział Informacji, Bibliografii i Udostępniania Zbiorów
PBW w Opolu