dziecko

Jak rozwijać empatię u dzieci i młodzieży

Empatia (gr. empátheia „cierpienie”) – zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób (empatia emocjonalna), umiejętność przyjęcia ich sposobu myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza). Jest to umiejętność zrozumienia innych ludzi oraz zdolność współodczuwania z nimi ich uczuć i emocji, jest to dar wczuwania się w sytuację innych ludzi …

Dziecko z FAS (Alkoholowym Zespołem Płodowym)

Alkoholowy zespół płodowy ( ang. fetal alcohol syndrome, FAS, AZP) – zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Alkoholowy zespół płodowy jest chorobą nieuleczalną, której można uniknąć, zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.
W 2000 r. dla określenia wszystkich zaburzeń, które mogą powstać po narażeniu …

Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży

Każdy uczeń powinien posiadać podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarowania własnymi zasobami. Dotyczy to podejmowania decyzji i planowania działań, wyznaczania priorytetów, przewidywania skutków na podstawie dostępnych informacji, a przede wszystkim gospodarowania swoimi finansami. Służy temu edukacja ekonomiczna, która odgrywa istotną rolę w nowoczesnej szkole. Zestawienie bibliograficzne „Edukacja ekonomiczna

Samotność dzieci i młodzieży

„Wśród ludzi jest się także samotnym”. Antoine de Saint-Exupéry

Bibliografia „ Samotność dzieci i młodzieży” została opracowana na podstawie baz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, Biblioteki Narodowej oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Po aktualizacji zawiera 108 opisów bibliograficznych. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Edukacja tanatologiczna

Śmierci tak potrzeba uczyć jak życia. Leopold Staff

Bibliografia „Edukacja tanatologiczna” opracowana została na podstawie baz Biblioteki Narodowej, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu oraz Katalogu Rozproszonych Bibliotek Polskich (KaRo). Zawiera 141 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Materiał bibliograficzny uporządkowany został alfabetycznie, z podziałem na wydawnictwa zwarte …

Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży

Niniejsza bibliografia  “Jak budować poczucie własnej wartości u dzieci i młodzieży” została opracowana na podstawie baz danych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu i Biblioteki Narodowej w Warszawie.  Po aktualizacji zawiera 174 opisy bibliograficzne. Materiał uporządkowano alfabetycznie według tytułów publikacji, wyróżniając wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Wydawnictwa zwarte znajdujące się …

Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży

Gdzie brak słów, tam mówi muzyka. (H. C. Andersen)

Bibliografia „Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży” ujmuje publikacje teoretyczne i metodyczne, scenariusze zajęć na temat edukacji muzycznej dzieci i młodzieży.   Po aktualizacji zawiera 164  opisy bibliograficzne. Materiał bibliograficzny uporządkowano alfabetycznie,  z podziałem na wydawnictwa zwarte i artykuły z czasopism. Książki …

Dyskalkulia

Matematyka jest jednym z najtrudniejszych przedmiotów szkolnych, Już na etapie szkoły podstawowej potrafi sprawiać trudności. Dyskalkulia rozwojowa obejmuje specyficzne zaburzenia zdolności arytmetycznych, rozpoznawane na podstawie analizy deficytów poznawczych, ujawnianych przez ucznia w kontekście prawidłowego rozwoju intelektualnego i sprzyjających warunków edukacyjnych.
Niniejsza bibliografia „Dyskalkulia” zawiera wybór 100 opisów bibliograficznych publikacji, …